Fanboi Channel

โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 14th quotes

Last posted

Total of 1000 posts

1 Nameless Fanboi Posted ID:BzGXEm+n6A

https://fanboi.ch/lounge/1161/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง
https://fanboi.ch/lounge/2603/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 2nd quotes
https://fanboi.ch/lounge/3016/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 3rd quotes
https://fanboi.ch/lounge/3530/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 4th quotes
https://fanboi.ch/lounge/4357/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 5th quotes
https://fanboi.ch/lounge/5233/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 6th quotes
https://fanboi.ch/lounge/5838/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 7th quotes
https://fanboi.ch/lounge/6311/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 8th quotes
https://fanboi.ch/lounge/6680/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 9th quotes
https://fanboi.ch/lounge/7184/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 10th quotes ในรัชกาลที่ 10
https://fanboi.ch/lounge/8588/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 11th quotes
https://fanboi.ch/lounge/9552/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 12th quotes ครบโหล
https://fanboi.ch/lounge/10854/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 13th quotes

2 Nameless Fanboi Posted ID:iPj34+.tsP

ข้ออนุญาตใช้พื้นที่ตลาดหลวงนิดนึงนะครับ แม้ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงต่อสถาบันกษัตริย์แบบแจ่มแจ้งเท่าไร

แต่ก็มีส่วนที่ไปสนับสนุนสถานะความไม่เป็นประชาธิปไตยของสถาบันกษัตริย์พอสมควร โดยที่ประชาชนทั้งหลายอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธไทย และพุทโธเลี่ยนทั้งหลายด้วย)

ผมขอเริ่มจาก....

ธรรมที่พระคุณเจ้าแสดงมานั้น มันคือข้อเท็จจริงในราชธรรม 10 ขุททกนิกาย ชาดก แน่แท้เพราะกษัตริย์ที่ดี (อย่างน้อยในความหมายของพุทธะ) ต้องมี ทาน ศีล ปริจจาคะ อาชชวะ มัททวะ ตปะ อักโกธะ อวิหิงสา อวิโรธนะ และขันติ

แต่กับในยุคสมัยใหม่ (อย่างน้อยก็ในแง่การปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยในปัจจุบัน) หลักธรรมนี้ใช้ไม่ได้กับผู้เป็นกษัตริย์โดยตรงอีกแล้ว
..
.
เพราะท้ายที่สุดแล้ว การบังคับ (หรือไม่บังคับ) ให้กษัตริย์ต้องตั้งอยู่ในธรรม มันยังแสดงถึงพันธะที่กษัตริย์ยังมีต่อรัฐ ต่อ People ในอาณัติอยู่ ทั้งๆที่ความจริงพันธะที่กษัตริย์มีต่อรัฐภายใต้ระบอบประชาธิปไตย คือการคงสถานะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความศิวิไลซ์ของรัฐชาติดังกล่าวว่ามีความเป็นมาอย่างยาวนานเท่านั้น

และแน่นอนว่าพันธะของกษัตริย์ที่ว่าจะต้องปกครอง People ไม่สามารถนำมาใช้กับ People โดยตรงได้อีก เพราะกษัตริย์เป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์ที่ปกเกล้าแต่ไม่ปกครอง (A sovereign who reigns but does not rule.)
และกษัตริย์ไม่เคยทำผิด (The King can do no wrong.) เพราะกษัตริย์ไม่ได้ทำอะไร (The King can do nothing.)
..
.
การนำมาใช้แบบนี้ก็เท่ากับว่าในอีก Sense นึง ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่สงฆ์ผู้เป็นสาวกของพุทธะ ต้องการให้กษัตริย์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมือง และเข้ามาแทรกแซงการเมือง ในยุคสมัยที่กษัตริย์ทำแบบนี้ไม่ได้แล้ว (ทำได้ แต่อีกไม่นานเดี๋ยวก็จะอยู่ยากอยู่ดี)

พันธะของกษัตริย์และ People ต้องออกจากกัน เป็นทางใครทางมันเลย (เป็นแบบอังกฤษ หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นแบบอเมริกาที่ไม่ต้องมีกษัตริย์)
..
.
นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมควรแยกศาสนาให้ออกจากการเมืองและรัฐ และต้องปฏิรูปสถานะของสถาบันกษัตริย์เป็นประชาธิปไตยให้ เพราะไม่เช่นนั้นอย่าว่าแค่สถาบันจะอยู่ไม่ได้ ศาสนาพุทธก็จะอยู่ไม่ได้เช่นกัน

(หากสงฆ์จะศึกษาทางโลก ควรบรรจุวิชารัฐศาสตร์ และคุณค่าของระบอบการปกครองทั้งหลายเป็นวิชาหลัก และโดยเฉพาะประชาธิปไตยไว้จะดีมากๆ เพราะจะทำให้สงฆ์จะสามารถเห็นข้อดีของประชาธิปไตย และจับหลักธรรมของพุทธะมาสนับสนุนประชาธิปไตยได้ อีกทั้งยังเห็นข้อเสียของการที่มีมหาเถรสมาคม และการอยู่ใต้อาณัติรัฐที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็น 'รัฐนวสมบูรณาฐาสิทธิราชย์' นี้)
..
.
พุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาพุทธะทั้งหลายควรเปิดใจรับฟังข้อเท็จจริงเรื่องนี้ไว้เถอด

เพราะเห็นชาวพุทธส่วนใหญ่ไปแสดงความคิดเห็นในประชาไท ในทำนองที่ว่า 'พระคุณเจ้าสุดๆไปเลย' เยอะเหลือเกิน

แต่ในความเป็นจริงหารู้ไม่ว่า หลักธรรมเหล่านี้หากนำมาใช้กับทางโลกโดยตรงแล้ว จะเกิดผลเสียต่อการคงอยู่ต่อศาสนาพุทธ และยิ่งไปเสริมสร้างสถานะความไม่เป็นประชาธิปไตยของสถาบันกษัตริย์ และบ่อนเซาะความเป็นประชาธิปไตยในประเทศนี้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยทีเดียว

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

หมายเหตุ :ถ้าเป็นในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แน่นอนว่าหลักราชธรรมสามารถใช้ได้ และใช้ได้อย่างดีด้วย แม้ว่ายุคดังกล่าวจะไม่มีการถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบจากองค์กรอื่นก็ตาม (อาจจะมีจากอำมาตย์ที่คอยคานไว้บ้างเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติ แต่ยังไงก็ไม่ทั้งหมด เพราะอำมาตย์ก็ต้องการผลประโยชน์ของตัวเอง)

แต่อย่างน้อยที่สุดแนวทางของราชธรรมที่มี ก็จะทำหน้าที่บังคับให้กษัตริย์ต้องอยู่กับร่องกับรอยได้ไม่มากก็น้อย
..
.
ส่วนในยุคสมัยนี้หลักธรรมดังกล่าวจะมีประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อ นักการเมืองผู้ที่ได้รับฉันทามติจากประชาชน ให้เป็นผู้แทนประชาชนที่สามารถใช้อำนาจแทนได้นั้น นำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานของตัวเอง (เช่น เวลาโดนประชาชนด่าวิพากษ์วิจารณ์ ก็น้อมรับรับฟังแต่โดยดีและข่มอารมณ์ของตัวเองไว้ได้ เพราะตัวเองยึดหลัก ขันติ และอักโกธะในราชธรรม)

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

3 Nameless Fanboi Posted ID:jinvyLgcw7

ถ้าเกิดอะไรกับผู้ชุมนุมครั้งนี้ ก็ไม่เอาแล้วนะข้อเรียกร้อง 10 ข้ออะ กูขอข้อเดียวเน้นๆ

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

4 Nameless Fanboi Posted ID:9+x324f+jZ

จบ...บุกมธ.บุกสนามหลวง
ตอนเช้าฝังหมุด ตอนสายยื่นหนังสือ แล้วกลับบ้าน
....ยั่วยุให้รัฐบาลเข้าจับกุม
ลุงตู่รู้ทัน บอกให้ตร.นิ่งๆ
อ้าววววว ไอ้สัส ไปกันไม่เป็นเจอลุงตู่ใช้จิตวิทยา
"นิ่งสยบเคลื่อนไหว"

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

5 Nameless Fanboi Posted ID:kL8nG57F9Q

>>4 นิ่งจนแบริเออร์กับลวดหนามเต็มถนนไปหมด รื้อของเล่นออกมาแล้วเก็บด้วยนะครับ เดี๋ยวเจ้าของพื้นที่จะไม่พอใจเอา

6 Nameless Fanboi Posted ID:KzYnNTRGP9

ถึงแก้ พรบ ทรัพย์สิน ก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยอะไรได้น่ะครับ เพราะมีการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองทรัพย์สินไปเป็น ร.10 เป็นทรัพย์สินเอกชนไปแล้ว ไม่เฉพาะหุ้น แต่รวมถึงชื่อในโฉนดที่ดินด้วย ... สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จึงมีสถานะเป็นเพียงเป็นสำนักงานเปล่าๆ ไม่ได้มีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง ... เข้าใจว่าตาม รธน รัฐไม่สามารถออกกฎหมายไปโอนทรัพย์สินเอกชนมาเป็นของรัฐเฉยๆได้ ถ้าไม่มีการชดเชยมูลค่าเวณคืนให้ ... เพราะไม่ว่าในทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่ในการโอนทรัพย์สินของรัฐไปเป็นของเอกชนครั้งแรก นั้นเป็นการทำตามที่ กฎหมายระดับ พรบ ให้อำนาจเอง ... ยกเว้นจะหาเหตุที่ว่าการโอนดังกล่าวเป็นโมฆะ

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง

7 Nameless Fanboi Posted ID:r+sv49HiXA

Despite making up 51% of the population, women are only 25% of the homeless

Despite making up only 50% of the population, men commit 75-80% of suicides

Patriarchy where

-มิตรสหอยท่านนึง

8 Nameless Fanboi Posted ID:Q5waiRcPb/

รอบที่แล้วอเมริกาเป็นคนมาสร้าง รอบนี้อเมริกาก็คงต้องกลับมาแก้อะครับ ตั้งกองทุนเก็บระเบิดที่เป็นลูก ๆ แล้ว ก็มาเก็บระเบิดทางวัฒนธรรมด้วยนะครับ
The Beginning is the End and the End is the Beginning ราวกับซีรี่ย์เรื่อง Dark

9 Nameless Fanboi Posted ID:1YNasV/ylO

21ก.ย. ณ เทคนิคชื่อดังย่านดุสิต อบรมเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ใจความสำคัญของการอบรมที่ฟังเเล้วหน้าจะมีประโยชน์ที่สุดคือ
:ทำไมในหลวงรัชกาลปัจจุบันถึงไม่ลงมาทรงงานด้วยตนเอง ไม่เข้าถึงประชาชน
คำตอบของวิทยากรที่ฟังเเล้วหน้าจะทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่สุดคือ
:การที่พระองค์ลงมาทรงงานด้วยตัวท่านเองนั่น จะทำให้การเดินทางของขบวนมีผลต่อการเดินทางของประชาชน ที่สัญจรไปมา มีข้าราชการมาต้อนรับมากมายเกินความจำเป็นเเละยุ่งยาก พระองค์จึงสั่งผ่านข้าราชการอย่างพวกผมให้มาทำงานเเทน
#ทรงงานเเบบ5Gโดยเเท้
ปล.วิทยากรผู้บรรยายเป็นดาราเป็นตำรวจน้ำ

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

10 Nameless Fanboi Posted ID:ySHeOVaF.0

>>9 ก็สั่งให้ไม่ต้องต้อนรับสิครับงง​ มันยากหรอ

11 Nameless Fanboi Posted ID:eg0WTe9+Jw

คือ ก็เข้าใจช่องเนชั่นนะ พอเป็นสื่อที่เลือกข้างแล้ว แม่งก็ต้องไปให้สุดอ่ะ จะหันหลังกลับไม่ได้แล้ว ถ้าเปลี่ยนมาทำตัวเป็นกลาง ก็จะโดนฝ่ายที่ตัวเองประจบตัดหางปล่อยวัด จะย้ายมาอยู่ฝ่ายที่ตัวเองเคยด่า เขาก็ไม่ต้อนรับอีก (ต้อนรับก็บ้าแล้ว) ก็เลยต้องไปให้สุด ต้องยอมตายไปด้วยกันกับฝ่ายตัวเองเชียร์นั่นแหละ

12 Nameless Fanboi Posted ID:JOLfKsd/UX

>>11 เหมือน ปชป. นั่นละ แค่มาร์คบอกไม่เอาลุงก็เละทันที

13 Nameless Fanboi Posted ID:vIdI.MuJK1

คนจาก wealth management เอามูนเค้กมาให้ญาติ นั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเลยได้ฟัง อ้างบริหารขาดทุนเพราะม้อบออกมาอี๊ก หล่อนคะ หุ้นไม่ได้ตกเพราะม้อบ คนเล่นหุ้นทุกคนรู้ ต่างชาติขายหุ้นไทยแหลกลาญทุกวันตั้งแต่วันรปห. 22 พ.ค. 6 ปีก่อนเพราะไม่เชื่อมั่น แถมมาถามโต้ง ๆ อีกว่าเล่นตัวไหนอยู่คะ แหม่
เวลา Fund Flows เวลาเข้าภูมิภาค 6 ปีที่ผ่านมา เงินจะเข้าไทยน้อยมากครับ พูดไปก็จะมีคนเถียงอีก ก็เห็น 6 ปีที่ผ่านมา บางจังหวะหุ้นก็ขึ้นแรงไม่ใช่เหรอ คือ Fund Flows เงินต่างชาติเวลาเข้าไทย หุ้นใหญ่ล้วนๆ ไม่มีระบุราคา ต้องซื้อให้ครบ กวาดให้หมด แนวต้านไหนมี ยกผ่านรัวๆ

14 Nameless Fanboi Posted ID:dQ.PvIYgXu

ซุนวูเสนอไว้ตั้งแต่บทที่ 1 ข้อที่ 4 ว่าในการศึกนั้น จำเป็นจะต้องสื่อสารที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง

เหตุผลแรกคือการลวงข้าศึก

เหตุผลอีกด้านคือเรื่องของขวัญกำลังใจพลทหาร

ดังนั้นหากประเมินว่าเรากำลังแข็งแรงไม่กลัวข้าศึก ก็จะป่าวประกาศว่าอันตราย เรากำลังเปราะบาง เพื่อให้ข้าศึกคิดว่าเรากลัว จนเขาอาจเข้าใจผิดพลาดพลังเข้าสู่กับดัก และเพื่อเร่งขวัญกำลังใจพลทหารไม่ประมาท เร่งจัดการจัดการศัตรูที่อ่อนแอแต่เนินๆ

หากประเมินว่าข้าศึกน่ากลัว ป่าวประกาศว่าเราแข็งแรงกว่า ข้าศึกกระจอก ไม่น่าหวันใจ เพื่อให้ข้าศึกเกร่งกลัวไม่เร่งโจมตีเข้ามา และเพื่อป้องกันขวัญของทหารไม่ให้หวาดกลัวเสียขวัญ
.
.
อย่างไรก็ตาม ก่อนถึงข้อ 4 ในข้อ 3 ซุนวูเสนอว่า การรับข้อมูลข่าวสารนั้นสำคัญมาก เพราะมันช่วยให้ประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง

ในบทที่ 3 ข้อ 6 ซุนวูได้เสนอวลียอดฮิตคือ "รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ไม่แพ้"

และเน้นย้ำอีกในบทที่ 13 ทั้งบท ในการสืบหาข้อมูล

เพราะข้อมูลที่เที่ยงตรงสำคัญที่สุด หากการประเมินผิดพลาดแต่ต้น ย่อมนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดทาง

ดังนั้นหากรู้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมด เราย่อมไม่แพ้ในการศึก (เพราะถ้ารู้แต่แรกว่าเสียเปรียบก็มีโอกาสที่จะไม่สู้ หรืออาจจะหนีแต่ต้น และเลือกทำศึกเฉพาะที่ชนะเท่านั้นได้)

เหตุผลข้อนี้นำไปสู่สาเหตุที่เราจะต้องลวงข้าศึกดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ข้าศึกตัดสินใจผิดพลาด ไม่โจมตีเอาชัยแต่กลัวในเวลาที่แข็งแรงกว่า และหลงเข้ามาในกลศึกบุกเข้ามายามที่อ่อนแอ หรือเคลื่อนไหวผิดที่ผิดจุด
.
.
แต่... สิ่งที่ซุนวูไม่ได้เสนอคือ ในภาคปฏิบัติจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ข่าวลวงส่งผลสะท้อนเป็นลูกโซ่ และท้ายสุดมันจะวนกลับมา

กล่าวคือ เมื่อนายกองทุกคนอ่านซุนวู และพยายามลวงข้าศึกกับพลทหาร คำลวงนั้นมันวนกลับมาหลอกแม่ทัพฝ่ายของตัวเองด้วย ทำให้แม่ทัพอาจประเมินด้วยข้อมูลลวงที่นายกองตัวเองสร้าง และสั่งคำสั่งผิดๆออกมาบัญชานายกอง

กลายเป็นว่าผู้ที่สร้างข่าวลวง ก็ถูกข่าวลวงของตนหลอก

สิ่งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์คือ ไม่ใช่ว่าพออำนาจเยอะแล้วจะหูตากว้างไกลข้อมูลเยอะ กลับกันยิ่งตำแหน่งสูงเท่าไหร่ ยิ่งอำนาจมากเพียงใด ยิ่งจะมีช่องทางในการรับข่าวสารน้อยลง มีโอกาสที่ลูกน้องจะไม่กล้ารายงานตามจริงมากขึ้น อาจรายงานสิ่งที่ดีเกินจริงเพื่อเอาผลประโยช์ ทำให้ยิ่งมีโอกาสถูกล่วงโดยไม่ตั้งใจมากขึ้น

ตลอดประวัติศาสตร์ แม่ทัพมากผู้ที่มีความสามารถจึงเก่งกาจในวัยหนุ่มที่ไร้ยศ แต่พลาดพลั้งในยามที่ตำแหน่งใหญ่โต
.
.
ในยุคประชาธิปไตย การใช้ข่าวลวงจึงเป็นเรื่องที่เลวร้าย เมื่อประชาชนได้ข้อมูลที่ผิดพลาด ชาตินั้นก็จะเดินผิดทาง

และมันแสดงว่าผู้ที่ทำอย่างนั้น ได้เห็นเพื่อนร่วมชาติที่มีความคิดต่างทางการเมืองเป็นศัตรู และเห็นประชาชนฝ่ายเดียวกันเป็นพลทหาร คิดอย่างหลงตัวเองว่าตนเองฉลาดควรจะชักใยกำหนดทางเดินของพลทหาร

แต่คนที่ทำเช่นนี้ จะเป็นเหยื่อของโกหกของตัวเอง เขาจะเป็นคนตาบอดที่คิดว่าตัวเองตาดี คอยทำให้คนอื่นตาบอกโดยที่คิดว่าทำเรื่องฉลาดๆอยู่ และเดินลงสู่เหว

ในตอนที่เขาร่วงหล่นก็ยังจะคิดหาวิธีแก้ตัวให้ตัวเองอยู่ ว่าฉลาดยังไงที่กระโดดลงเหว
.
.
ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดในการเมืองประชาธิปไตยคือการบอกความจริง

ประชาชนต้องตัดสินใจในพื้นฐานของข้อมูลจริง หากเสียเปรียบก็ควรบอกว่าเสียเปรียบ แล้วให้ประชาชนคิดว่าควรจะทำอย่างไร จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างไร

การวิพากษ์วิจารณ์และโต้เถียงจึงจำเป็น

เพราะประชาชนไม่ใช่พลทหารที่ไม่มีสมอง พึงระลึกว่า ไม่มีใครรู้ทุกเรื่อง ไม่ว่าเรื่องอะไรจะต้องมีคนที่ฉลาดกว่าเราอยู่ในชาติเสมอ ดังนั้นเราจึงควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เขา เขาจะได้ตัดสินใจอะไรที่ฉลาดๆกว่าที่เราคิดออก

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

15 Nameless Fanboi Posted ID:lenl8deL.4

กูฝันว่าจะมีคนมาร่วมชุมนุม เยอะ ๆ ทั้งแดง ทั้งเหลือง คนรักเจ้า ไม่รักเจ้า แต่เรา มาร่วม กันหาทางออก กดดันผลักดันให้แก้รัฐธรรมนูญ ในรัฐสภา เพื่อนำไปสู่ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่สวยงาม

มีกษัตริย์ เป็นนักเลงโต คุมทหาร ไม่ให้กวนตีนมาวุ่นวายการเมือง

ประชาชน เลือกนักการเมือง มาบริหารประเทศ พัฒนาบ้านเมือง

แต่ เป้าหมาย ของเด็ก ๆ แม่ง จะล่อกับเจ้า จบ

กูขอบาย
#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

16 Nameless Fanboi Posted ID:Rt3lJGmxYE

ฉันว่าฉันค้นพบวิธีลดไขมันแล้วล่ะ แต่ยังไม่บอกว่าคืออะไร ขอทดลองทำดูก่อน 30 วัน ว่าเห็นผลหรือไม่

คือ ฉันสังเกตุคนรู้จัก (และที่ไม่รู้จัก) หลายๆคนที่ร่างกายผอม มีซิกแพค ทั้งๆที่เขาไม่ออกกำลังกาย และกินอาหารปกติ (แป้งและไขมันล้วนๆ) แถมบางคนเปิดร้านขายของ วันๆนั่งเฝ้าร้าน กินๆ นั่งๆ นอนๆ อยู่บ้านทั้งวัน แต่ก็ผอม มีซิกแพค

ฉันพบว่า บ้านของพวกเขาทุกคนไม่มี "สิ่งนั้น" แต่บ้านฉันมี แล้วฉันใช้มันตลอด ดังนั้น ฉันจึงเชื่อว่า การที่พวกเขาไม่ได้ใช้ "สิ่งนั้น" อาจส่งผลต่อการเผาผลาญไขมัน โดยที่พวกเขาเองก็ไม่รู้ตัว

จุดที่ทำให้ฉันฉุกคิดได้มากที่สุดคือ มีคนรู้จักคนนึง เมื่อก่อนบ้านเขาไม่มี "สิ่งนั้น" แล้วเขาก็ผอมจนมีซิกแพค ทั้งๆที่วันๆเอาแต่นั่งขายของ และกินไม่ยั้ง ไม่ได้ออกกำลังกายเลย แต่ต่อมา คนๆนี้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่ ซึ่งเป็นบ้านที่มี "สิ่งนั้น" ปรากฏว่า เขาอ้วนขึ้นทันทีเลยว่ะ?

เพราะฉะนั้น ฉันจะลองไม่ใช้ "สิ่งนั้น" ประมาณ 30 วัน เพื่อพิสูจน์ทฤษฏีนี้ โดยอาจเพิ่มระดับให้มากกว่าเขาอีกสองเท่า

17 Nameless Fanboi Posted ID:5kVNAqY1zF

>>15 กูก็ฝันแบบนี้ และเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ต้องการแบบนี้ เพียงแต่ในความเป็นจริงตอนนี้คือ ทหารมันย่ามใจเข้ามาเสือกการเมืองแบบเต็มตัว ก็หมายความว่ากษัตริย์ไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้เลย จะเป็นเพราะขี้เกียจคุม คุมไม่อยู่หรือจงใจปล่อยให้เป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ เพราะงั้นถ้ามันจะมีคนหมดสิ้นศรัทธาจนถึงขนาดจะออกมาล่อกันตรงๆกูก็ไม่คิดว่ามันจะแปลกอะไรนะ

18 Nameless Fanboi Posted ID:qUtvp61/BR

>>16 ผัวนี่เอง

19 Nameless Fanboi Posted ID:3yEjw6nmqz

>>15 ก็เจ้าคือใจกลางปัญหา

20 Nameless Fanboi Posted ID:3yEjw6nmqz

เล่าเรื่องเข้าชื่อกันดีกว่า

ช่วงปี 2552 ทักษิณพยายามจะอ้างราชประชาสมาศัย ขอพระราชทานอภัยโทษ มีการรวมลงชื่อยื่นให้ราชเลขาฯ

ทางจุฬาฯเองมีคำขอร้องลงมาให้ช่วยจัดอะไรให้หน่อยเพื่อค้านกับทักษิณ นี่ก็ถูกเรียกไปเข้าประชุมกับเขาด้วย มีเกือบทุกคนที่เป็นเสื้อเหลืองตัวพ่อนั่งกันอยู่ในที่ประชุม

บอกแล้วว่ามันมี network ทุกอย่างที่ฝ่ายขวาทำเขามีผู้กำกับนั่งกำกับกันอยู่ทั้งนั้น

หนึ่งในเรื่องนี้ก็คือล่ารายชื่อคัดค้านการพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งนิติจุฬาฯรับเป็นศูนย์ประสานงาน แหม ตอนนั้นกระดาษหมดไปหลายรีม เครื่องแฟกซ์ดังทั้งวันเหมือนสัญญาณประตูเซเว่น

พอได้กันเยอะแล้วก็นัดหมายจะไปส่งที่ทำเนีบยรัฐบาล แต่นาทีสุดท้าย ผู้หลักผู้ใหญ่ก็นึกออกว่า เอ้อ deep state นี่มันจะโผล่ไปบ่อยๆไมไ่ด้ เดี๋ยวคนเค้าจับได้ ก็เลยหันมาทางนี้แล้วก็สั่งว่า นี่คุณ ไปยื่นกับคุณหมอตุลย์ก็แล้วกัน

อ้าว ทำไมสั่งงานฆ่าตัวตายกันแบบนี้ ผู้ใหญ่ชักใย เอาเด็กออกหน้า

อารมณ์คล้ายๆน้องคชโยธีล่ะ

นาทีนั้นไม่ทันแล้ว ต้องขึ้นรถไปทำเนียบ มีคุณป้าอาจารย์ มีหมอตุลย์ บรรยากาศคึกคัก

ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าละ รีบปลดเน็กไทโยนทิ้งไป ไปแต่เสื้อเชิ๊ต ไม่มีสูทด้วย

ตอนยื่นหนังสือไม่เป็นไร มีตัวแทนออกมารับอะไรก็ว่าไป แต่ตอนแถลงข่าว หมอหันมาก็รีบบอกเลย ไม่สะดวกครับ แต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยวันนี้

หมอไม่ว่าอะไร อาจจะโล่งใจที่ไม่มีใครแย่งซีน ก็หันไปให้สัมภษณ์จริงจังขึงขัง ส่วนตัวเองวิ่งหนีออกไปนอกทำเนียบแล้ว กลับจุฬาดีกว่า

เข็ดจนวันตาย อาสาเจ้าจนตัวตาย อาสานายแต่พอแรง

21 Nameless Fanboi Posted ID:bnyFNq7of8

>>15 มึงคิดว่าใครอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารล่ะ แก้ปัญหามันต้องแก้ที่ต้นเหตุใช่ไหม เด็กก็ทำตามนั้น

22 Nameless Fanboi Posted ID:3yEjw6nmqz

มีคำถามอยากสอบถามครับ มีประเทศไหนในโลกแบบเราไหมครับ ที่มีรายการแบบ ร้องเพลงปลดนี้ ตอบคำถามเพื่อแลกกับทุนการศึกษาถึงจะได้เรียน แล้วคนชั้นกลาง ชั้นสูง ของประเทศ พลอยยินดีแฮปปี้กับรายการแบบนี้ แล้วไม่เคยฉุกคิดตั้งคำถามเลย ว่าเราเอาความจนของเขามาเป็นความสุขความบันเทิงให้กับชนชั้นที่สูงกว่า ดูโรแมนติกไปหมด...คำถามนะครับ เพราะอยากรู้จริง ๆ ขอบคุณครับ 🙏🥰

เพิ่มเติมครับ : เด็ก ๆ ก็เคยคิดแหละครับ ว่ารายการแบบนี้ดีจังช่วยเหลือคนอื่น โตมาเรียนรู้มากขึ้น รู้สึกไม่ใช่ละ เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งบ้านเราไม่คิดที่จะแก้ปัญหากันอย่างจริงจังเสียที ยิ่งตอกย้ำภาพจำว่าคนจนเป็นเครื่องมือของคนรวยอยู่ร่ำไป

23 Nameless Fanboi Posted ID:7HDT8GUPL7

เรื่องน่าปวดหัวที่สุดของพวกเสธๆ วิเคราะห์เรื่องการเมืองทั้งหลายคือ ไม่ยอมรับความบังเอิญ - แล้วเลยกลายเป็นคนพารานอยกันหมด ซึ่งบ้ามาก

ประมาณว่าสมมุติว่าพรุ่งนี้ หนังสือพิมพ์ออกมาสามข่าว สมมุติว่า ทรัมป์ง่วงนอน ปูตินกินส้มตำปูปลาร้า ม็อบเยาวชนไปเล่นแมวหน้าทำเนียบ - จะมีการเชื่อมโยงว่า ปูนตินสนับสนุนไทย ทำทรัมป์ปวดหัวไม่ได้นอน ไม่ได้ส่งเงิน ม็อบเยาวชนเลยไปสนใจแมวตามวาทะเติงเสี่ยวผิง เพราะทรัมป์ไม่โอนเงินมาให้ เลยพยายามหาเงินจากจีนแทน

คือตรรกะมันแบบ เห็นแมวกระโดด เลยอ่านสัญญาณว่าแผ่นดินไหว แล้วโยงไปโครงการวิจัยของนาซ่า ปูตินก็อาจจะแค่อยากกินส้มตำ ทรัมป์แค่ดูซีรี่ย์ดึก ม็อบอาจจะแค่เห็นแมวบังเอิญผ่านมาก็ได้

ยิ่งยกตัวอย่างยิ่งงง แต่ที่ต้องการจะสื่อคือ เรื่องบางเรื่องมันก็แค่บังเอิญจริงๆ มันไม่ใช่ว่าทุกเรื่องจะต้องโยงหากันได้ จะต้องมีคำอธิบายเป็นเหตุเป็นผล ที่เราใช้วิเคราะห์และนำมาทำนายคาดการอนาคตได้ทุกเรื่อง

โลกนี้บางอย่างมันก็เป็น Act of God จริงๆนะ แบบบางทีก็แม่งจังหวะซวย หรือดวงดีเฉยๆนี่แหละ ใครจะไปรู้ว่าทำไม จริงๆแล้ว การพูดว่า "กูก็ไม่รู้ว่ะ Only God knows" นี่ก็ไม่ได้โง่นะครับ

(หรือเขาเลยต้องพยายามดูดวง เพราะยอมรับ Act of God ไม่ได้ แล้วพยายามเอาผลการดูดวง เอาฤกษ์มาใส่ในสมการกันนะ?)

บางทีผมอ่าน ความเห็นของลุงพวกนี้แล้วก็สงสัยว่า แกคิดงั้นจริงๆเหรอวะ หรือแม่งคือปั่นข่าวลวงๆไป - บางทีสงสัยจริงๆว่าแกเขียนอำเหมือนพวกเพจอิลลูมินาติหรือเปล่า

สงสัยจริงๆ ว่าลุงพวกนี้เดาพฤติกรรมเมีย พฤติกรรมลูก ตัวเองเป็นฉากๆ เหมือนเวลาวิเคราะห์ปูติน วิเคราะห์ทรัมป์ วิเคราะห์ม็อบได้มั้ย

คือมนุษย์เราเนี่ย แค่ป้าข้างบ้านแกจะอารมณ์เสียทำอะไรแปลกๆวันไหน เรายังเดาไม่ออกเลย จะไปเดาใจผู้นำประเทศที่อยู่อีกซีกนึงของโลกได้ยังไง

ความเหี้ยที่สุดคือ ดันมีคนเชื่อนักวิเคราะห์พวกนี้ เชื่อเยอะด้วย แล้วก็ส่งกระจายต่อ แถมบางทียังไปโผล่ในช่องเนชั่นแบบจริงจังสัสๆ

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

24 Nameless Fanboi Posted ID:4ENE/t48GX

ประยุทธ์พูดถึง "คำอธิบาย" ของพระราชินีที่ทรงเสด็จงานศพน้องโบว์?

"...ผมเคยถามท่านว่า เอ๊ะทำไมท่านไป ผมบอกเลยนะ ผมพูดได้ ท่านรับสั่งเลยนะ ก็เขาไม่ได้ด่าอะไรฉันนี่ เขาไม่ได้ว่าอะไรฉัน ฉันก็ไป ประชาชนของฉันเหมือนกัน อีกพวกก็ด่าฉันทุกวัน อย่างนี้ฉันจะไปได้ยังไง ท่านก็ทรงเป็นปุถุชนเหมือนกันนะผมว่านะ...."

ถ้าใครฟังทั้งหมดอาจจะงงเหมือนกันว่า ประยุทธ์กำลังพูดถึงอะไร หรือถึงใคร คือมีบางตอน - อาจจะส่วนใหญ่ - ผมว่าเป็นที่ชัดเจนว่า เวลาประยุทธ์พูดถึง "ท่าน" เขากำลังพาดพิงถึงในหลวงเป็นการเฉพาะพระองค์

แต่ผมค่อนข้างแน่ใจเลยว่า ข้อความที่ผมยกมาข้างต้น ที่ประยุทธ์บอกว่า "เคยถามท่านว่า เอ๊ะ ทำไมท่านไป" และ "อีกพวกก็ด่าฉันทุกวัน อย่างนี้ฉันจะไปได้ยังไง"

ประยุทธ์กำลังพาดพิงถึงการสนทนาที่เขาคงเคยมีกับพระราชินีในกรณีที่ทรงเสด็จงานศพน้องโบว์ และที่เขาแสดงความเห็นต่อไปเลยว่า "ท่านก็ทรงเป็นปุถุชนเหมือนกันนะผมว่านะ" พูดง่ายๆคือ ประยุทธ์อธิบายว่าทรง "ยั้ว" ที่ "อีกพวกก็ด่าฉันทุกวัน" เลย "ไป" เฉพาะงานของพวกหนึ่ง (พันธมิตรฯ) ซึ่ง "เขาไม่ได้ด่าอะไรฉันนี่ เขาไม่ได้ว่าอะไรฉัน ฉันก็ไป"

แน่นอน เรารู้ว่าพระราชินีทรง "อิน" กับพันธมิตรฯ มากกว่าที่ทรงพูดกับประยุทธ์ - ถ้าตามที่ประยุทธ์ถ่ายทอดมานี้ครบถ้วนนะ (คือไม่ใช่ทรงไปงานพันธมิตร เพียงเพราะว่า "ก็เขาไม่ได้ด่าอะไรฉันนี่...") แต่ก็น่าสนใจว่า ทรง "อธิบาย" ว่าอย่างไร*

*โดยประยุทธ์มักจะของขึ้นเวลาพูดถึงสถาบันกษัตริย์ และสิริกิติ์จะมองว่าฝ่ายทักษิณคือฝ่ายที่ด่าเขา

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ข้อความทั้งหมดของสปีชประยุทธ์ส่วนที่ว่าด้วยสถาบันกษัตริย์ (ถอดความโดย "มิตรสหายบางท่าน") มีดังนี้

"ท่านไม่เคยลงมาเกี่ยวข้อง ผมยืนยัน พวกผมหลายคนก็อยู่ใกล้ชิดถวายงาน ท่านไม่เคยรับสั่งว่าท่านเกลียดสีนี้สีนี้ ไม่เคย ที่ผ่านมาท่านก็เคยไปทั้งสองสีทั้งสองข้าง แต่ข้างหนึ่งดันว่าท่าน ทำไมต้องไปว่าท่าน ว่าพระองค์ท่าน ว่าสถาบันฯ ทำไม แล้วทำไมต้องเอาท่านลงมาเกี่ยวข้อง... ท่านอยู่เหนือความขัดแย้ง อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ลงพระปรมาภิไธยในเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้ ท่านมอบ [พระราชอำนาจ] มาแล้วนะ อย่าหาว่าท่านมาสั่งนู้นสั่งนี่ ท่านสั่งไม่ได้ ท่านรู้พระองค์เองดี... ถามว่าทำไมท่านไม่ลงมาดูแลประชาชนครั้งนี้ แสดงว่าท่านไม่รักประชาชน? [วันนี้] มันต่างกันไหมกับ 14 ตุลา ทำไมท่ายหยุดได้ ทำไมท่านเรียกว่ามาได้ เพราะข้างหนึ่งเป็นทหาร รับสั่งอะไรทหารทำหมด อีกข้างก็ต้องเออ วันนี้มันเลิกกันไหมเล่า สองข้างเลิกไหม ไม่เลิก เอาท่านมาสู้กันอีก มันก็เป็นอยู่แบบนี้ ขอเถอะครับ อย่าเอาท่านลงมาเลย พวกผมยอมไม่ได้อยู่แล้วนะ แต่วิธีการของเราคือสนับสนุนโครงการพระราชดำริ บังคับใช้กฎหมายเท่าที่จำเป็น เดี๋ยวท่านก็พระราชทานอภัยโทษอยู่แล้ว หลายคนนิรโทษมาแล้ววันนี้ก็เอาใหม่อีก ไอ้พวกนี้ไม่เคยมีความกตัญญูเลย ไอ้คนพวกนี้ มันไม่ตายดีหรอกผมบอกให้... อย่าไปยุ่งกับท่าน ผมเคยถามท่านว่า เอ๊ะทำไมท่านไป ผมบอกเลยนะ ผมพูดได้ ท่านรับสั่งเลยนะ ก็เขาไม่ได้ด่าอะไรฉันนี่ เขาไม่ได้ว่าอะไรฉัน ฉันก็ไป ประชาชนของฉันเหมือนกัน อีกพวกก็ด่าฉันทุกวัน อย่างนี้ฉันจะไปได้ยังไง ท่านก็ทรงเป็นปุถุชนเหมือนกันนะผมว่านะ ท่านทรงเคยมีความสุขมาตลอดพระชนม์ชีพของท่าน วันนี้ท่านพระชนม์เยอะขึ้น อ้าวถล่มกันจนเละไปหมด แล้วโทษผมว่าผมไม่ดูแล ที่ดูแลดูแลยังไง กฎหมาย ขอหมายศาลปิดเว็บไซต์ อะไรต่างๆ มันปิดไหวไหมเล่า ปิดนี่ เปิดใหม่ ปิดนี่ เปิดใหม่ นี่ไงที่ท่านบอกว่าเสรีภาพในการใช้สื่อ เช่น โซเชียลมีเดีย ทุกคนต้องมีสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนที่จะด่าใครก็ได้หรือไง ไปคิดมานะ แล้วทุกอย่างนี่มาจากไหน เปิดโน้น ต่างประเทศทั้งหมด กฎหมายเรามีประเทศเดียวหรือเปล่า 112 เนี่ย ประเทศอื่นเขามีไหม เขาไม่มีหรอกครับ เขาไม่นึกถึงว่าเมื่อมีอย่างนี้มันจะมีคนทำแบบนี้ เขานึกไม่ถึงทุกเรื่อง เขามองด้วยมุมมองของตะวันตก ของประเทศที่มันเจริญไปแล้ว การศึกษาสูงขึ้นทุกคน รายได้ใกล้เคียงกัน เสียภาษีทั้งหมด เราเหมือนเขาไหมเล่า แล้วเราจะเอาอะไรเหมือนเขาทุกอย่างได้หรือ ถ้าเราไม่พร้อมอย่างเขาจะเอาทุกอย่างอย่างเขามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะ ไปหาวิธีการมา ปฏิรูปมา นะครับ เรื่องพระมหากษัตริย์ผมเลิกพูดแล้วนะ ไม่อยากจะไปแตะต้องพระองค์ท่าน ท่านอยู่เหนือความขัดแย้ง ทำให้ท่านอยู่เหนือความขัดแย้งเถอะครับ ที่มันมีปัญหาทุกวันนี้คือคนที่ใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น มันมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะ"

ปัจจุบัน คลิปนี้ น่าจะโดนลบ ไม่ก็ถูกปิดไว้เป็นส่วนตัว หรือไม่ก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปเสียก่อน

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

25 Nameless Fanboi Posted ID:rh0AKxXGV0

วงการ Startup มันจะมีสไตล์การลุยตลาดอยู่ท่านึง
ที่ไม่รู้ว่าเคยมีคนสังเกตกันมั้ย

มันคือการรอให้เจ้าเปิดตลาดเนี่ย
เขาผลาญงบไปให้เกลี้ยงก่อน เพื่อถางหญ้าถางพง
โปรโมทมหาศาล กดราคาตัวเองต่ำเตี้ยเรี่ยดิน
เพื่อ educate ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค
จากที่ทำพฤติกรรมเดิม ๆ ใช้ชีวิตเดิม ๆ ก็ disrupt
ลองเปลี่ยนมาลองใช้งานผ่าน platform ดูบ้าง

พอเจ้าแรกรู้สึกว่าตัวเองดึง user มาได้มากพอแล้ว
อะ!! กินแกลบมานานแล้ว! ถึงเวลาทำกำไรได้บ้างละ
ได้เวลาเปิดเผยความจริง ผ่างงงง!
จากที่ฟรี ก็เริ่มเก็บเงิน
หรือจากที่เก็บเงินต่ำ ๆ ก็ขึ้นราคาให้เท่ากับราคาที่ควรเก็บ
user ก็จะมีอาการอิดออด งอแง โวยวาย ประท้วง บลา ๆ

เออ แล้วตอนนั้นแหละ ที่ Startup เจ้าที่ซุ่มรออยู่
ก็จะทุ่มสรรพทุน สรรพงบที่มี เอามาทุ่มตลาด
user ก็จะเหมือนได้เจ้าใหม่ในตลาดมาเจ้านึง
ที่เหมือนฮีโร่ขี่ม้าขาว
ทำ platform สไตล์เดียวกันเด๊ะเลย
แต่คิดราคาถูกกว่าไง
user ที่เห็นแบบนั้นก็เฮโลเปลี่ยนเจ้าจาก platform เดิม
ไปลองใช้ platform ใหม่ เพราะมันถูกกว่า

เจ้าใหม่ก็ได้ user มาแบบชิล ๆ ด้วยเทคนิคเดียวกันกับเจ้าแรก
แต่ต่างกันมาก ๆ ตรงที่เจ้าแรก เหนื่อยกับการถางหญ้ากรุยทาง
สร้างตลาดมาแทบตาย ปรับเปลี่ยนผู้บริโภคมามหาศาล
ในขณะที่เจ้าใหม่ที่มาแทน แทบไม่ต้องทำอะไรเลย
นอกจากลดราคา แล้วทำตัวเป็นเจ้า alternative ที่น่าสนใจกว่า
ไม่ต้องสร้างตลาดเอง ไม่ต้องมาปรับพฤติกรรมคนเอง
เจ้าแรกก็แบบ... เอื้อออ ถอยทัพหนีไป

พอเจ้าใหม่อยู่ในตลาดมาสักพัก
เริ่มอยากเปิดเผยธาตุแท้ ก็ขึ้นราคาตามที่ควรจะเป็น
user ก็ถูกสปอยมาแล้วไง เลยบ่นอิดออด โวยวาย อดกลั้นไว้

สักพักก็จะมีเจ้าใหม่ที่รอซุ่มอยู่ โผล่พรวดออกมาอีก
ด้วยเทคนิคเดียวกันเป๊ะ ! ลดราคา !
ดึง user ให้อพยพหนีตายมาเข้า platform ใหม่

ถ้าสังเกตดี ๆ
มีเจ้าแรกสุดที่เจ็บหนักลุยตลาดให้
เจ้าที่สอง เจ้าที่สาม อาจจะผลาญงบน้อยกว่าด้วยซ้ำ
แค่รอจังหวะดี ๆ รอให้เจ้าที่ครองตลาดก่อนหน้า
ให้เขาตัดสินใจ take profit ขึ้นราคา สแปมโฆษณา
แล้วตอนนั้นค่อยทำตัวเป็นฮีโร่ขี่ม้าขาวออกมา

สิ่งเดียวที่จะบล๊อคไม่ให้ Startup ใช้ท่านี้กันได้
ไม่ใช่การสร้างแบรนด์ และหวังล้ม ๆ แล้ง ๆ กับ Loyalty
เอาจริง ๆ นะ ยุคนี้มันไม่ใช่ยุคของการติดแบรนด์แล้วอ่า
ทุกคนพร้อมจะอพยพไปสู่สิ่งที่ให้คุณค่าดีกว่า ราคาถูกกว่าเสมอ
แต่เป็นการใช้ระบบ platform ที่มีลักษณะดังนี้

1. พร้อม Scale up ระบบลงสู่ตลาดได้ทั่วโลก
ไม่ใช่ต้องไปนั่งปั้นตลาดเป็นรายประเทศ

2. ต้องเอื้อให้มัน Scale up พร้อม ๆ กันทั้งฝั่ง demand และ supply
ไม่ใช่เราต้องไปนั่งปั้นฝั่ง supply แบบ manual เองทุก ๆ ครั้งที่เราไป
เปิดตลาดใหม่ แล้วรอให้ demand มันโตตามแบบ network effect

3. ทำยังไงก็ได้ ไม่ให้ฝั่ง supply กับฝั่ง demand รู้สึกว่า...
เฮ้ย... ต่อไป เราก็ไปนัดกันเองหลังไมค์ ต่อรองราคากันเองก็ได้นี่หว่า
ไม่เห็นต้องมาทำผ่านเจ้านี้เลย เพราะถ้าสองฝ่ายคิดแบบนี้เมื่อไหร่
ให้รู้เลยว่าเขาพร้อมจะย้าย platform เมื่อเจอที่ราคาถูกกว่าเสมอ

พูดไปมันก็ง่ายที่จะพูดอะนะ แต่ทำยาก
ข้อแนะนำคือ ถ้าริจะทำ Startup แล้วไม่รู้วิธีจะเคลียร์ 3 ข้อนี้แต่แรก
มันน่าเป็นห่วงอะ ว่าคุณจะเปลืองแรงเปล่า

26 Nameless Fanboi Posted ID:r69mcypkUZ

สวัสดีวันพฤหัสบดีจ้า

เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา มีการชุมนุม “ทวงอำนาจ คืนราษฎร” ที่ท้องสนามหลวง แอดเองก็ติดตามข่าวอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆค่ะ ซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้แอดขอไม่ออกความเห็นนะคะว่าถูกหรือผิด เพราะคิดว่าน่าจะมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งก็เป็นธรรมดาน่ะค่ะ

สิ่งที่แอดมินเห็นได้ชัดจากการชุมนุมคือ...น้องๆที่อยู่ในวัยเรียนหันมาสนใจเรื่องการเมืองกันมากขึ้น เรียกได้ว่าตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยไปจนถึงระดับมัธยมเลยทีเดียว

โดยหลักแล้ว สาเหตุที่เป็นบ่อเกิดของการชุมนุมนั้น ในความคิดของแอดมิน การที่คนหลายๆคนมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องบางสิ่งบางอย่าง เกิดจาก...ความอัดอั้น บีบคั้น กดดัน ถูกกดขี่ มีความเดือดเนื้อร้อนใจ และรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม หลักๆก็จะประมาณนี้ค่ะ เป็นหลักสากลของทุกการชุมนุมก็ว่าได้ (ส่วนสาเหตุอื่นๆ เช่นการถูกยุยง ปลุกปั่น แอดไม่อยากจะนับอยู่ในสาเหตุหลักเลยค่ะ ถือว่าเป็นสาเหตุรองที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็แล้วกันนะ)

แอดแอบโล่งใจนะคะ ที่การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย ไม่มีการเสียเลือดเนื้อ หรือกลายสภาพเป็นจลาจลไปอย่างที่หลายๆฝ่ายคาดการณ์กัน

แต่...แอดก็เป็นห่วงอยู่เรื่องนึง
#นั่นก็คือมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาค่ะ

นี่คือเรื่องที่แอดจะเปิดประเด็นชวนคุยในวันนี้ เพราะแอดได้ยินได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างทั้งจากการชุมนุม และการแสดงความคิดเห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆ ซึ่งเป็นสถานการณ์ขัดแย้งอย่างรุนแรงในเรื่องของ “สถาบันพระมหากษัตริย์”

จริงอยู่ที่หลักเสรีภาพ คือ ความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการต่างๆ ได้ตามความต้องการของตน #โดยไม่ละเมิดต่อผู้อื่นและไม่ผิดกฎหมาย ที่แอดต้องเน้นตรงนี้ก็เพราะสิ่งแอดเห็นทุกวันนี้...การแสดงความคิดเห็นของหลายคนหลายกลุ่มสุ่มเสี่ยงที่จะเข้าข่าย “ผิดกฎหมาย” ค่ะ

บางคนอาจจะไม่รู้...หรือบางคนรู้แต่ไม่สนใจ โดยเฉพาะการให้ร้ายป้ายข้อความหมิ่นเหม่ก้าวล่วงกระทบไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์ จนอาจเข้าข่ายความผิดมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญาได้

#มาตรา112คืออะไร❓❓
ใครยังไม่รู้เดี๋ยวแอดมินอธิบายให้ฟังค่ะ

มาตรา 112 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี”
การรับรองสถานะของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษในฐานะเป็นประมุขของประเทศ ถือเป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นกฎหมายจารีตประเพณี และเป็นหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศประชาธิปไตย โดยรัฐธรรมนูญหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์ได้บัญญัติไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่เหนือการเมือง และทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิด กล่าวหา หรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้

หากอยากศึกษาเรื่องเกี่ยวกับมาตรา 112 ให้ละเอียดลออกว่านี้ แอดแนะนำให้อ่าน “การคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา” ที่เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ กันต่อ จะได้เข้าใจว่ามาตรา 112 มีความเป็นมาอย่างไรค่ะ

สุดท้ายนี้แอดอยากให้ “ระวัง” ในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น เพราะชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คือแกนหลักความมั่นคงของประเทศ หากสิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังสั่นคลอน ประชาชนอย่างเราคงต้องพิจารณาให้ดีๆว่าจะช่วยกันธำรงรักษา หรือจะปล่อยให้ทุกอย่างพังลงไปต่อหน้าต่อตา เพราะผลกระทบที่ตามมามันไม่ได้เกิดกับคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด แต่กระเทือนไปถึงประชาชนทั้งประเทศค่ะ

การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่ใช่เรื่องผิด...แต่อยากให้คิดสักนิดว่าอะไรควรไม่ควร โดยเฉพาะการกระทำที่ผิดกฎหมายแอดอยากให้ระวังมากๆค่ะ ที่แอดมินบอกก็ด้วยความเป็นห่วง เพราะโทษนั้นค่อนข้างหนัก บางคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แอดจึงอยากให้น้องๆศึกษาข้อกฎหมายให้ดี

อ่านโพสต์อ่านเมนต์เป็นพันๆยังอ่านกันได้
แค่กฎหมายมาตราเดียวอ่านเถอะค่ะ

#หนังสือหนังหาน่าอ่าน
#สำนักพิมพ์วิญญูชน #ร้านวิญญูชน
#หนังสือกฎหมาย #นิติศาสตร์

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

27 Nameless Fanboi Posted ID:RKceOEfxav

พอนั่งดู Social Dilemma จบ มาคิดเล่นๆ ว่าอัลกอริทึ่มของ Tech Company พวกนี้ มันอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้นักการเมืองไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ความเดือดร้อนของคนก็ได้นะ
.
การที่ News Feed ของคนแต่ละคน หรือผลการค้นหา Google ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน มันแปลว่าทุกคนก็มีโลกเป็นของตัวเอง โลกของความจริงในแบบของตัวเอง
.
ถ้าคนแยกแยะออกว่ามันเป็นผลจากอัลกอริทึมก็ดีไป แต่ถ้าคนแยกไม่ออกล่ะ? ซึ่งส่วนใหญ่คนที่ไม่รู้ตัวว่าข่าวสารที่เสพมันเป็นผลมาจากอัลกอริทึ่ม มักจะเป็นกลุ่มคนมีอายุ หรือมีอายุหน่อย หรือตามเทคโนโลยีไม่ทัน
.
และประเด็นก็คือ นักการเมืองบ้านเรามีแต่คนสูงอายุทั้งนั้นเลย
.
ถ้ายังจำกันได้ ช่วงนึงมีข่าวที่นักการเมืองคนนึงแคปหน้าจอคอมตัวเองที่มีโฆษณาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ ผญ เซ็กซี่ แล้วตัวเองก็เขียนแคปชั่นว่า Google นี่มันแย่จริงๆ นะ เอาโฆษณาแบบนี้มาโชว์ ทั้งที่โฆษณาพวกนั้นก็มาจากอัลกอริทึ่มซึ่งเรียนรู้พฤติกรรมของเจ้าตัวเองนั่นแหละ
.
แล้วลองคิดต่อว่า มีนักการเมืองอีกกี่คน หรือมีคนทั่วไปอีกกี่คนที่รับข่าวโดยไม่ตระหนักเลยว่ามันเป็นเพียง "โลกด้านเดียวที่ตนเองอยากรับรู้" ก็เท่านั้น

28 Nameless Fanboi Posted ID:PNWyDaZYch

>>27 เอาจริงๆคนรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีแบบใช้อย่างเดียว หรือแม้แต่คนที่รู้ลึกเองก็เถอะ เวลาเล่นเน็ตมันจะมาคิดอะไรแบบนี้กันหรอวะ...

29 Nameless Fanboi Posted ID:dVCHyemCJ9

ผมรำคาญพวกดราม่า พิธีกรรมพราหมณ์ไม่ถูกต้อง ฤกษ์ไม่ดี มากๆ
วันไหนม็อบทำพิธีในนามพระเยซูขึ้นมานี้อย่าร้องนะ

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

30 Nameless Fanboi Posted ID:VV9yx/0M3B

การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตามแนวทางไทยๆ คือ อย่าไปบังคับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรา อย่าไปคุกคามเค้า อย่าไปบูลลี่เค้า ทำตามกรอบกฎหมายนะ ล้มรัฐบาลพอ อย่าลามปรามไปถึงเจ้า ต้องสันติวิธี ต้องห้ามใช้วาจาหยาบคาย ห้ามแตะศาสนา ถ้าจะพูดถึงเจ้า เอาแค่รัชกาลที่ 10 พอ ใครจะนอนหลับทับสิทธิเป็นเรื่องของเค้า อย่าทำนิสัยสลิ่่ม ต้องเคารพความคิดของสลิ่่ม อย่า อย่า อย่า ต้อง ต้อง ต้อง.... ขำๆ นะคะ อย่าคิดมาก วันศุกร์ เดี๋ยวก็วึคเอนอีกแล้ว

#ตุ้ดท่านหนึ่ง

31 Nameless Fanboi Posted ID:snjzd55.Na

>>30 ก็เพราะประชดแบบนี้ไงถึงหาแนวร่วมเพิ่มยาก ตัวเองเป็นม็อบไม่มีเส้นก็อย่าไปเอาอย่างพวกม็อบมีเส้น พวกม็อบมีเส้นมันจะเล่นใหญ่เรียกร้องอะไรสุดโต่งยังไงก็ได้ทั้งนั้นเพราะไพ่ใบสุดท้ายของมันคือ รปห. ม็อบไม่มีเส้นจะชนะก็ต่อเมื่อมีคนมาร่วมแบบมืดฟ้ามัวดินเท่านั้น และไม่ใช่ชนะแบบสุดซอยด้วย อาจเป็นชัยชนะเล็กๆ พูดง่ายๆ คือม็อบไม่มีเส้นต้องเดินทีละก้าว ตีทีละด่านเท่านั้น แต่ก่อนจะพูดถึงชนะไม่ชนะแม้แต่ด่านเล็กๆ ก็ต้องพยายามหาจุดร่วมของคนให้กว้างที่สุดก่อน ซึ่งตอนนี้มันก็มีแค่การไล่ตู่กับแก้ รธน. ไม่ให้ตู่และพวกกลับมาเท่านั้นที่คนเกือบทุกสี (ยกเว้นขนมหวาน) จะเห็นตรงกัน

32 Nameless Fanboi Posted ID:QY0NNkGqs1

>>31 สมัยก่อนก็เพราะจะหาแต่แนวร่วมเพิ่มไง ถึงไปไม่ไกลกว่าไอ้เรื่องขอนายกจากการเลือกตั้งซักที ได้มาแล้วก็โดนล้มกระดาน รวมกำลังลุยด่านใหม่ วนอยู่ยังนั้น

33 Nameless Fanboi Posted ID:R1ifS6e7uv

>>31 คือเราต้องเปลี่ยนแนวคิดจาก เข้าหาแนวร่วม ลดความต้องการตัวเอง เพื่อเอาคนเยอะๆ
สุดท้าย ก็เหมือนจะชนะ แต่ไม่ใช่ เป็น

สร้างฉันทามติ ตอนแรกคนอาจจะยังไม่เอา แต่ค่อยสร้างความตระหนักรู้ สร้างความเป็นไปได้ ให้คนเริ่มคล้อยตาม มันใช้เวลาแต่เราไม่ต้องลดข้อเสนอตัวเอง

34 Nameless Fanboi Posted ID:.gd6FSzGkd

>>32 >>33 กูสายปฏิบัตินิยมว่ะ เบื่อแล้วกับสายอุดมคติ อาจจะเป็นเพราะกูเป็นวัยทำงานมาหลายปีแล้วก็ได้ ซึ่งคนวัยทำงานไปแล้วจนถึงคนแก่ๆ โดยทั่วไปเขาก็ไม่คิดอะไรเกินไปกว่าเรื่องปากท้องและความมั่นคงในอาชีพการงานหรอก ดังนั้นสิ่งที่คิดและเป็นไปได้ตอนนี้ ยังไงก็หนีไม่พ้นการไล่ตู่+ร่าง รธน. ที่ตัดช่องทางตู่และคณะจะกลับมาอีก หวังอะไรไม่ได้มากกว่านี้ เพราะคนเชื่อแค่ว่าถ้าตู่ออกไปแล้วได้รัฐบาลใหม่ที่ไม่ใช่ตู่ ปากท้องน่าจะดีกว่านี้ (แน่นอนว่าคงไม่พ้นเพื่อไทย)

35 Nameless Fanboi Posted ID:1V.bzwyOpw

ถ้าไม่หาแนวร่วมแล้วจะทำยังไง ต่อให้วันนี้มึงทำอะไรสำเร็จ คนส่วนมากที่ไม่เอาด้วยกับมึงก็จะรื้อฟื้นทักอย่างขึ้นมาใหม่อยู่ดี ถ้ามึงเปลี่ยนคนหมู่มากไม่ได้ก็เปลี่ยนสังคมไม่ได้หรอก ยกเว้นมึงจะทำตัวเป็นเผ็ดกลางบังคับให้เปลี่ยนซะเอง

36 Nameless Fanboi Posted ID:akET4QMuQt

>>34 จะอ้างว่าแนวปฏิบัตินิยมก็ไม่ได้​ เพราะปฏิบัติตามนี้ตั้งแต่14ตุลาแล้วมันไม่เคยไปไหนเลย

37 Nameless Fanboi Posted ID:.gd6FSzGkd

>>36 มันไปของมันอยู่ ถ้าไม่ยึดติดว่าต้องไปถึงตรงนั้นให้ได้นะ มึงดูดิว่าหลังปี 35 กว่าจะ รปห. 49 ก็ต้องรอถึง 14 ปี แล้ว รปห.57 ถ้าเพื่อไทยไม่นิรโทษสุดซอย กปปส. ก็ไม่เกิด ก่อนหน้านั้นมันก็มีทั้งม็อบเสธ.อ้าย ม็อบ กปท. คปท. ขอโทษเถอะ คนโคตรน้อย สื่อหลักยังแทบไม่สนใจทำข่าวเลย ตอนนั้นหมอวรงค์ก็เริ่มปั่นเรื่องจำนำข้าวแล้วนะ แต่คนก็ไม่สนใจ

38 Nameless Fanboi Posted ID:RG0INDhnWz

หมอยเกี่ยวตะเข็บกางเกงใน

39 Nameless Fanboi Posted ID:.EKKCavmqo

#RepublicofThailand

พี่สีชื่นชมในสิ่งนี้

40 Nameless Fanboi Posted ID:akET4QMuQt

>>37 ป่าว​ จริงๆถ้านับตั้งแต่​ รธน40​ มัน8-9ปีเอง

41 Nameless Fanboi Posted ID:WQuk/.BIL/

>>37 มึงไม่คิดมั่งเหรอว่าการที่มีม็อบจากกลุ่มเดียวออกมาปั่นเรื่อยๆก็เพราะมันจะเอาให้ได้แค่นั้นแหละ ม็อบนี้ไม่ติดก็เอาอีกกลุ่มาแทน ประยุทธ์ยังยอมรับกับTIMEด้วยซ้ำว่าวางแผนมาก่อน6เดือน

42 Nameless Fanboi Posted ID:VV9yx/0M3B

ส่วนตัวเห็นว่าการชุมนุมช่วงแรกมักจะเริ่มจากการเรียกร้องทางการเมือง แต่ต่อมาก็จะกลายเป็นเรื่องของสถาบันฯ ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าถูกชักจูงชี้นำจากกลุ่มคนบางกลุ่ม โดยมีการนำนักเรียนนักศึกษามาเป็นตัวประกันในการเรียกร้อง ต่างจากการชุมนุมในอดีตที่ไม่เคยมีการจับตัวประกัน หากเปรียบเทียบกับสุภาษิตโบราณก็คือเชือกจูงควาย น้ำลายจูงคน

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

43 Nameless Fanboi Posted ID:.gd6FSzGkd

>>40 มึงนับแบบนั้นไม่ได้ มันต้องนับตั้งแต่พฤษภาทมิฬ เพราะถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้มันก็ไม่นำไปสู่การแก้ไข รธน. จนเกิดฉบับ 40 ขึ้นมา

>>41 6 เดือน ก็คือช่วง กปปส. เกิดแล้ว (นิรโทษสุดซอยสิ้นตุลา 56 กปปส. มาต้น พ.ย. 56 รปห. พ.ค. 57) กูว่าคนเป็น ผบ.ทบ. น่าจะอารมณ์คิดเผื่อไว้นั้นละ มันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สอนกันมาว่าถ้าถึงที่สุดทหารก็ต้องออกมาล้างไพ่ Reset เครื่องใหม่

44 Nameless Fanboi Posted ID:Z/ZttCnyWU

ครบ 2 สัปดาห์ ที่ใช้ชีวิตอยู่กับรถกระบะเก่าๆที่ซื้อมือสองมาใช้งาน อยากแชร์ความรู้สึกทางจิตใจในแง่มุมนึง ที่คิดว่าหลายคนอาจไม่เคยมองมุมนี้ และเก็บไว้ให้ตัวเองย้อนกลับมาอ่าน

วันแรกขับใช้งานทั้งวัน ทั้งไปดูร้าน ไปคุยกับลูกค้า ไปกินข้าว ไปซื้อของ
- ขับบนถนน มีแต่รถคันอื่นจะเบียด ตีไฟเลี้ยวจะขอเปลี่ยนเลนไม่มีใครชะลอให้ ขับช้าหน่อยก็โดนบีบแตร(ทั้งที่ไม่ได้ขับขวา)
- ไปเติมน้ำมันเปิดกระจกลงเด็กปั้มถาม "เท่าไหร่พี่"
- ไปซื้อของ ไม่มีใครสนใจหาที่จอดช่วย
- ไปทำอะไรทุกๆอย่างในระหว่างวันนั้น คนก็ไม่ค่อยสุภาพด้วย

วันแรกยอมรับว่า หงุดหงิดจริงๆคือแอบโมโหอยู่ในใจพอสมควร ทำไมต้องเบียดทำไมต้องไม่ชะลอให้ ทำไมเด็กปั้มพูดห้วนจัง ทำไมไม่พูดว่า รับโซฮอ95 เต็มถังไหมครับ ทำไมคนรอบตัวที่ไปกินข้าวซื้อของ ไม่พูดดีด้วย ถ้าวันนึงเจอแค่เหตุการณ์เดียว ก็คงไม่แปลกไม่ได้ยั้งคิด แต่วันนั้นเจอทั้งวันเลย
จนทำให้หยุดคิดเลยหันกลับมามอง แน่นอนว่าสาเหตุก็เพราะขับน้องแดงจนชิน ชินกับสังคมที่สื่อสารกับเราในแบบนั้น พอมาขับรถกระบะมือสองเก่าๆ มันก็ย่อมเป็นเช่นนี้แล

ประเด็นไม่ได้อยู่ที่เรื่องด้านบน เพราะมันเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย ประเด็นอยู่ตรงที่ว่า ถ้าวันนึงธุรกิจเราขาดทุนไปแทบทุกอย่างไม่สามารถหมุนเงินได้เลย ต้องขายทุกอย่าง เพื่อตัดรายจ่าย เพื่อกลับมาตั้งต้นชีวิตใหม่อย่างมีเป้าหมาย เราจะต้องรู้สึกอึดอัดหัวใจเหมือนตอนนี้ใช่ไหม มันจะกระทบจิตใจในการตั้งตัวมากไหม แค่คิดก็เคลียดแล้ว ประเด็นนี้จึงเป็นที่มาสำคัญว่า อยากฝึกจิตใจตัวเอง ให้พร้อมรับทุกสถานะการ เพราะกลัวว่าชีวิตมันหลงอยู่ในภวังมากเกินไป จึงได้ใช้งานรถกระบะเก่าๆนี้ มาครบ 14 วันเต็มๆ โดยที่ไม่แตะน้องแดงเลย ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอาชนะใจตัวเองได้อีกเรื่องในชีวิตแล้ว 😀

45 Nameless Fanboi Posted ID:mvOsy5cifi

>>37 ไม่มี พรบ ก็จะมีรัฐประหารอยู่ดี ประยุทธ์วางแผนมาตั้งแต่ปี53แล้ว

46 Nameless Fanboi Posted ID:mvOsy5cifi

หลายคนมักมองว่า พรบ.คือสาเหตุสำคัญ ใช่
แต่บางที่มันอาจจะเป็นเหยื่อล่ออยู่แล้วก็ได้นะ ถึงได้มีคนแซวว่าแม้วชอบโดนเจ้าหลอก
แล้วถ้าไม่มีพรบ จะใช้จำนำข้าว ซึ่งสุดท้ายศาลก็ตัดสินให้รมต.ผิด ก็อาศัยช่วงนี้ก็ได้
จำปี52 ได้มั้ย ศาลสั่งยุบพลังปะชาชน กุมั่นใจว่าถ้าไม่มีเรื่องพรบ. เพื่อไทยจะโดนยุบ รัฐบาลจะเปลี่ยนขั้ว
ไม่ศาล ก็ทหาร เครื่องมือเยอะแยะ

47 Nameless Fanboi Posted ID:.gd6FSzGkd

>>46 โทษมันไม่ถึงยุบพรรค มึงก็เห็นอยู่ตอนนี้เพื่อไทยก็ยังอยู่

48 Nameless Fanboi Posted ID:2qc6fenT0o

>>43 ก็ไม่ไปไหนอยู่ดี​ จาก35ที่รวมเอาแต่คนเยอะๆมา​ จน63​ ผลคือการเมืองย้อนกลับไปเป็นแบบก่อน35

49 Nameless Fanboi Posted ID:mvOsy5cifi

>>47 ก็ขุดคดีทุจริตมาสักดคีจะยากอะไรละ
คิดว่าเพื่อไทยไม่โดนยุบเพราะใสสะอาดหาช่องไม่ได้หรอ

50 Nameless Fanboi Posted ID:2qc6fenT0o

>>37 อีกหน่อย​ ปฏิบัตินิยมมันต้องยึดผลลัพมากกว่าหลักการสิวะ​ นี่หลักการไม่เอา​ ผลลัพมึงจะต้องให้ไม่ยึดติดอีก​ ตกลงกลยุทธมึงคือไรเนี่ย

51 Nameless Fanboi Posted ID:mvOsy5cifi

>>49 จริงๆ ไม่ต้องยุบหรอก แค่ตัดกรรมการบริหารพรรคตัวหลัก ให้เกิดสุญญากาศ ก็เข้ามายึดอำนาจได้แล้ว

52 Nameless Fanboi Posted ID:mvOsy5cifi

“ถ้าไม่มีชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สถาบันจะอยู่กันอย่างไร ในประเทศไทย ผมไม่รู้ หรือใครเห็นด้วยก็แล้วแต่ แต่ผมคิดว่าเราคงอยู่กันอย่างนั้นไม่ได้

วันหน้า หากเกิดขึ้นมาจริงๆ ใครจะเอาอยู่ ถ้าสู้กันไปกันมาอยู่แบบนี้ ไม่มีคนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว ฝากคนไทย 60 ล้าน ช่วยกันดูแล”

53 Nameless Fanboi Posted ID:2qc6fenT0o

>>49 นั่นดิโคตรตลก​ น่าจะรู้ตั้งแต่ปลดสมัครทำกับข้าวแล้วนะ​ ไอ้ที่ไม่ยุบอะมันไม่ทำเองไม่ใช่ทำไม่ได้

54 Nameless Fanboi Posted ID:WQuk/.BIL/

“เผด็จการย่อมหาเหตุเผด็จอำนาจได้เสมอ” อีสป

55 Nameless Fanboi Posted ID:VV9yx/0M3B

การที่จะให้ผู้ถูกคดี 112 หรือคดีการเมือง กลับประเทศให้เร็วที่สุด คือการให้อำนาจสูงสุดแก่พระองค์ แล้วนิรโทษให้หมดทุกคน แต่ที่ทำไม่ได้คือ มันมีฝ่ายที่เกลียดทักษิณกีดกันไว้ ถ้าคนอื่นมาได้ ทักษิณก็ได้รับอานิสงส์นี้เช่นกัน ไม่ใช่การแก้ รธน.ซึ่งมันแทบเป็นไปไม่ได้ในระยะเวลาอันสั้นนี้ ต่อให้หมดสมัยลุงตู่ก็คงทำไม่ได้

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

56 Nameless Fanboi Posted ID:VV9yx/0M3B

ถ้ามันไม่แตะเจ้า ม็อบมันจะเบิ้มมากกว่านี้ ต้องโทษกุนซืออ่านเกมส์ไม่เก่ง

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง

555 รับงาน อีกสายมาป่วนแ่าว อดคิดไม่ได้ แต่คงไม่ใช่ มันละอ่อนเอง

#​มิตรสหาย​ท่านสอง

มันจะเอาพี่ลงเอาน้องขึ้น ดูง่ายนิดเดียว

#​มิตรสหาย​ท่าน​สาม

57 Nameless Fanboi Posted ID:O9ZFE54oal

วันนี้มิตรสหายนักบิน(ทอ.)นัดมาดื่มพร้อมเล่าเรื่องฟ้าผ่าทอ.ให้ฟัง บอกจริงๆตามไลน์ที่ขึ้น จะเป็นแม่ทัพฟ้าคนใหม่ ไม่ใช่ที่ชื่อกระทิงอากาศ(แปลเอาเองนะ) แต่กระทิงอากาศเป็นคนสนิทเสี่ย เสี่ยเลยเป็นพ่อบุญดัน ดัน กระทิงอากาศมาเป็นแม่ทัพฟ้าแบบข้ามหัวไปหลายคนเลย ความจริงถ้าตามหลักใครจะเป็นแม่ทัพฟ้าต้องเป็นนักบินเครื่องบินรบ แต่ก็มีนักบินลำเลียงมาเป็นแม่ทัพฟ้าบ้างก็ไม่เสียหายเท่าไหร่ แต่อีตากระทิงอากาศนอกจากเป็นนักบินลำเลียงมา ผลงานฝีมือก็ไม่มีห่าอะไร นอกจากเลียเสี่ยเก่ง เสี่ยเลยไว้ใจให้มาคุมกำลังทัพฟ้า ปัญหาคือเสี่ยแกไม่เห็นหัวคนที่มีความสามารถที่จะขึ้น แรงกระเพื่อมในทอ.เลยหนักเลย เพราะแอร์บูลเขายี้กันทั้งทอ. ได้ข่าวว่านายพลหลายคนเห็นรูปเสี่ยยังไม่อยากยกมือขึ้นตะเบะเลย ก็ทำไงได้เนาะเสี่ยไม่เน้นคนเก่ง คนฉลาดเน้นคนโง่ที่อวดฉลาดมาทำงานให้ ประเทศเลยฉิบหายแบบนี้ ใครมีข้อมูลเสริมก็มาเสริมได้นะครับ (โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน)

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

58 Nameless Fanboi Posted ID:I7xfWE86GB

เพื่อนสายพิธีกรงานแต่งเคยเล่าว่า ตอนบรีฟสคริปต์สัมภาษณ์บนเวที บ่าวสาวคู่นึงไม่อยากให้พิธีกรถามว่า “เจอกันที่ไหน / รู้จักกันยังไง”

เขาไม่อยากตอบ เพราะเขาเจอกันในโซเชียล ก็คือปัดทินเดอร์แล้วเจอกันแหละ พอคุยไปเรื่อยๆ มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ดีจนอยากใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน ก็เลยแต่งงานกัน

แต่ปัญหาคือ เขารู้สึกว่า มันมีคน judge คนที่หาคู่ในพื้นออนไลน์ ว่าไม่มีตัวเลือก มันขนาดนั้นเลยเหรอ ทำตัวเหมือนเป็นพวกล้มเหลวในการหาคู่ในชีวิตจริง ถึงขนาดต้องเอาตัวเองไปประกาศหาแฟนในเพจหาคู่เลยเหรอ

มึงงงงงง! กุจะบอกให้ คนบางคนนี่นะ บางสายงานบางอาชีพเขาไม่ได้เจอคนเยอะ บางคน นอกจากสาวที่ออฟฟิศซึ่งก็มีลูกมีผัวหมดแล้วเค้าก็ได้เจอแค่ลูกสาวแม่ค้าขายข้าวแกงร้านข้างออฟฟิศแค่นั้นแหละ

คือสังคมคนบางคนมันไม่ได้กว้าง บางคนเลิกงานกลับบ้านๆ ไม่ได้มีกิจกรรมให้ได้ไปเจอใคร บางคนมันต้องโซเชียลจริงๆ

สรุปก็คือ มันมีบางคนที่รู้สึกว่า การหาคู่ในโซเชียลมันไม่โรแมนติก

“รัก”ออนไลน์ ไม่โรแมนติก เท่า “รัก” ออฟไลน์ ว่าซั่น!

________

แต่เราไม่คิดงั้น

คือ จะทินเดอร์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ไอจี หรือจดหมาย มันก็แค่”แพลตฟอร์ม” มันก็แค่ “เครื่องมือ” ในการ “เจอ” การ “จีบ”

เราเคยได้ยินพ่อเล่าถึงลุงที่เดินเท้าตามแนวรางรถไฟจากสุรินทร์แล้วไปเจอป้าหญิงสาวที่เขาชอบที่อุบลฯ

ฟังดูมันใช้ความพยายามมากเลยใช่มั้ย แบบ...ความรักมันไม่ได้มาง่ายๆ หรือป้าที่รอคอยจดหมายจากลุง ซึ่งกว่าจะมาถึง มันมีพื้น มันมีช่องว่างให้ได้จินตนาการ ได้คิดถึงกัน ได้โหยหากัน โรแมนติกวุ้ย อะไรแบบนั้นใช่มั้ย?

แต่ถ้าต้องไปถามลุงจริงๆ แกก็อาจจะอยากนั่งเครื่องบิน / รถไฟความเร็วสูงไปหาป้านั่นแหละ กูก็ไม่ได้อยากเดินข้ามจังหวัดจนตีนแตกหรอกไอ้เวร แดดก็ร้อน หมาข้างทางก็เห่า ลุงก็อยากจะไปเจอหน้าตาของความคิดถึงของตัวเองไวๆ เหมือนกันแหละ

นี่พูดแบบไม่โรแมนติไซส์นะ

สำหรับเรา มันไม่สำคัญว่าคุณจะเจอกันด้วยอะไร สิ่งเหล่านั้นมันก็แค่ “เครื่องมือ” ที่ทำให้คนสองคนได้มาเจอกัน รอดไม่รอด อัพทูยู เลยนะ เครื่องมือมันมาส่งคุณได้แค่นี้นะ

แต่คำถามสำคัญก็คือว่า

เมื่อคนสองคนเสิร์ชจนค้นพบกันและกันแล้ว แล้วมันจะยังไง คุณจะสร้างสิ่งซึ่งเป็นความหมายของคำว่ารักได้ยังไง คนสองคนจะทำให้มันศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไง

อันนี้ต่างหากที่สำคัญ

59 Nameless Fanboi Posted ID:v8YwHQCdha

>>54 ใช่ ถ้า"เผด็จการจริงๆ"อะนะ

60 Nameless Fanboi Posted ID:AiI36iNgir

ถ้าน้องไม่ได้มง น้องมาเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของไทยก็ได้

61 Nameless Fanboi Posted ID:rv4216ST9r

เรื่องทักษิณกับสถาบันกษัตริย์ มีความซับซ้อนกว่านั้น
ทักษิณจะไม่ใช่คนที่ล้มสถาบันกษัตริย์
แต่ทักษิณเป็นคนที่เป็นมิตรกับคนที่ต้องการล้มกษัตริย์
เหตุที่ไม่ล้ม ก็เพราะตัวเองคิดว่าตัวเองล้มไม่ได้
แต่ถ้าคนอืนล้มได้ ก็ยินดี
และถ้าในระหว่างนี้ ก็แอบดูท่าที ถ้าจำเป็น ก็ถอยห่าง หรือก็สละพวกที่ช่วยตัวคราวได้

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

62 Nameless Fanboi Posted ID:AiI36iNgir

กูเกลียดงานศพศาสนาพุทธมาก ญาติคนที่เสียแทนที่จะได้มานั่งทบทวนความคิดอยู่กับตัวเอง กลับต้องมาคอยบริการแขกในงานเสริฟน้ำเสริฟอาหารจุดธูปตั่งต่าง แล้วฟิลบรรยากาศในงานคือเศร้า มันเศร้าไปหมด เหมือนมันมาเน้นย้ำนะว่าเขาได้จากไปแล้วจริงๆ

63 Nameless Fanboi Posted ID:O9pNrBYR3m

>>62 งานศพศาสนาไหนไม่เป็นแบบนั้นมั่งอะ กูนึกออกแค่นิกก้าแดนซ์ที่กาน่าเอง

64 Nameless Fanboi Posted ID:LbyFLsUFsr

บทสวดบาลีของบร๊ะสงฆ์ แปลเป็นไทยได้ราวๆว่าเมิงจะเศร้าทำเหี้ยไร ดูซะว่ามันไม่เที่ยง วันนึงมึงก็ตายเหมือนกัน การตายเป็นเรื่อง ปกติ ปล่อยวางได้แล้ว

ก็คือมาสวดให้คิดได้แล้วไม่เศร้า แต่เพราะมันสวดเป็นบาลีคนไทยเลยไม่รู้คำแปลกัน

65 Nameless Fanboi Posted ID:C16DuigPTP

>>63 พวกเบียวด่าประเทศตัวเองก็แบบนี้แหล่ะ ไม่เคยไปสัมผัสอะไรของต่างชาติหรอกแต่ของในประเทศคือเหี้ยหมด

66 Nameless Fanboi Posted ID:GU/MgIkj4O

>>64 ถ้าสวดอภิธรรม แปลได้ก็ไม่เข้าใจอยู่ดี

67 Nameless Fanboi Posted ID:PB04RgAPuI

เวลากูมางานสพกูก็อยากฟังให้ปล่อยวาง กลายเป็นฟังไม่รู้เรื่องซะงั้น หรือกูต้องไปเรียนบาลี

68 Nameless Fanboi Posted ID:V93/Rce/.q

>>65 แต่ๆ บาลีก็ภาษาต่างประเทศนะ

69 Nameless Fanboi Posted ID:x31qOvmi9d

กูโครตชอบพระสวดมนต์ ไอสายที่เน้นลงจังหว่ะกระแทหเน้นพยางค์ ไอเชี่ยฟังแล้วไม่เบื่อโครตมัน https://www.youtube.com/watch?v=oMluykFPGl4

70 Nameless Fanboi Posted ID:TvI466Z6ot

ถ้ากูชมว่าข้าวงานศพอร่อยดีขอเพิ่มได้ป่าว กูจะกลายเป็นคนบาปป่าววะ

71 Nameless Fanboi Posted ID:JhrSTaRFen

>>70 ถ้างานศพกูมึงขอได้เลย บ้านกูใจดีไม่มีใครว่ามึงหรอก

72 Nameless Fanboi Posted ID:Gg+MnqHLTZ

>>64 >>67 หลังๆบางวัดก็แปลให้ ความหมายก็แบบนั้นล่ะ บางอันก็ฟังความหมายแล้วว่าดีนะ
ตอนเช้าเจอกันตอนเยนตาย ตอนเยนเจอกันรุ่งเช้าไม่เห็นแล้ว

73 Nameless Fanboi Posted ID:RSGlBOpM.4

>>71 มึงตายแล้วบอกกูด้วย

74 Nameless Fanboi Posted ID:JhrSTaRFen

>>73 เอาไลน์มาเดี๋ยวกูตายแล้วจะแอดไปนะ

75 Nameless Fanboi Posted ID:Y7bUaAvPP4

>เป็นชาวจีน
>ใช้vpn มุดมาดูHololive
>ตั้งเป็นไต้หวัน จะได้ไม่ lag
>Vtuber อ่านสถิติ
>ไต้หวันอยู่ท๊อป
>ชาวจีนโมโห

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

76 Nameless Fanboi Posted ID:z6YOM8.7pG

>>75 Hololive มันฉายผ่าน bilibili ด้วย

77 Nameless Fanboi Posted ID:+IWWuSueXf

"เท่าที่ผ่านมา รัฐไทยจะปราบม็อบแบบนองเลือด ต้องมีการบิวท์ล่วงหน้าให้สังคมเห็นว่าม็อบน่าปราบน่าฆ่าเหลือเกิน จนคนไทยคล้อยตามเยอะๆ ก็ลงมือ เสร็จแล้วสังคมไทยก็จะมานั่งเสียใจคล้อยหลัง ถ้าเริ่มมีขบวนการเรียงหน้าออกมาดิสเครดิตแกนนำและม็อบทีละน้อยๆ คนไทยต้องใจแข็ง อย่าไปหลงเชื่อ ต้องให้รัฐบาลมันเห็นว่าสังคมไทยไม่เอาด้วย ไม่ว่าคนออกมาพูดเป็นใคร ดูดีดูน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตามที ถึงที่สุดแล้ว ท่าทีก้าวร้าวไปบ้าง คำพูดหยาบคายไปบ้าง หรือตรงไปตรงมาจี้ใจดำเกินไปบ้าง ไม่ทำให้ใครตาย แต่จะทำให้มีสำนึกและปรับตัวมากขึ้น สิ่งที่ทำให้คนตาย สร้างบาดแผลให้สังคม คือปืนในมือทหารตำรวจและความอำมหิตของคนสั่งฆ่าค่ะ"

78 Nameless Fanboi Posted ID:Y1i3qqWeLK

แต่เราเห็นด้วยนะ ขนาดเราชอบพรรคก้าวไกล ครั้งก่อนก็เลือกนะ แต่พรรคอย่าออกหน้ามาสนับสนุนเพนกวิน กับรุ้งเลย คือมันเละเทะสุดๆ ยิ่งล่าสุดเอาสีไปละเลงป้ายนี่มันดูโลว์สุดๆ ขนาดเราติ่งพรรคยังรู้สึกแบบนี้ ไม่ต้องถามคนกลางๆ นะว่าคิดยังไง อะไรมันไม่เหมาะก็อยากพูดตรงๆ เพราะดูแล้วตอนนี้รู้สึกว่าม็อบเด็กอย่างรุ้งกับเพนกวินและอีกหลายคนดูกร่างมากๆ อะค่ะ ยิ่งทำแบบนี้มวลชนยิ่งน้อยลงจริงๆ แล้วขนาดเราตอนดูอภิปรายสภาวันนั้นอยากไปม็อบนะ แต่พอวันนี้เราคงไม่ไปแล้ว และเราคิดว่าม็อบจะน้อยกว่าวันที่ 19 กย เพราะเสื้อแดงที่ขนกันมาเยอะๆ คงไม่มาแล้ว จะมาแต่เป็นเสื้อแดงที่เป็นเอกเทศมาเอง และ นศ จะมาน้อยลงแน่นอนค่ะ ทีมงานใครมาอ่านก็เก็บไปคิดหน่อยนะคะ นี่เขียนมาจากที่สัมผัสเองจริงๆ
ปล. เราไม่ได้ชอบชวนนะ ออกจะแหวะด้วยซ้ำ แต่ยอมรับเถอะว่าการพูดแบบนี้ของรุ้งมันทำให้ชวนมวลชนคล้อยตามไม่ได้ คนกลางๆ จากที่เคยแอบสนับสนุนก็จะไม่แล้ว ทีนร้ตะเหลือแต่มวชนสายฮาร์ดคอ คือคำด่าอย่างควยกับชวนนี่เราก็เฉยๆ นะ แต่ต้องยอมรับว่าถ้าอยากมีมวลชนเพิ่ม การกระทำของรุ้ง กับเพนกวินนี่ดูติดลบในสายตาคนทำงานมากๆ มันดูออกว่าเริ่มกร่างแล้วอะค่ะ

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

79 Nameless Fanboi Posted ID:Y1i3qqWeLK

มิตรสหายของน้าบอลภาคการเงินที่คุยด้วยช่วงนี้, 2 คนแรกทำงานเอกชน ดูแลกองทุนและบริหารกองทุน อีกคนเป็นที่ปรึกษานโยบายให้ภาครัฐ ทั้งหมดพูดตรงกันโดยมิได้นัดหมาย

"ประเทศเรากำลังชิบหายครับน้าบอล ตัวเลขจริงๆที่ออกมาไม่โกหก"

กับ

"ผมต้องปวดหัวกับการโยกเงินลูกค้าไปทรัพย์สินเสี่ยงน้อยสุด และต้องโทรเคลียร์ทีละคนเลยว่าอดทนหน่อยนะพี่ ช่วงนี้ยากมากๆ"

ทุกคนที่คุยด้วยแจกควยรัฐบาลกันพร้อมใจสามัคคีมาก ทหารแม่งบริหารไม่เป็น

จริงๆเกือบทุกประเทศในโลกตอนนี้โดนเรื่องโควิดถ้วนหน้า ตัวเลขสารพัดติดลบ อันที่จริงก็เข้าใจได้

แต่พอประเทศเรามาอยู่ในมือทหาร ทุกอย่างแม่งบรรลัยกว่าชาวบ้านเขาเพราะแก้ไขปัญหาไม่เป็นเลย ตัวเลขแม่งฟ้องอยู่ว่ารัฐบาลส้นตีนนี่ทำพวกเราลงนรกกันหมด

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

80 Nameless Fanboi Posted ID:Zd2OeVxrHg

Never argue with these people. It's always better to say "who cares" than to try and defend yourself.

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

81 Nameless Fanboi Posted ID:Z7AF79gpPw

>>78 กุงง แกนนำสำคัญกว่าหลักการ อุดมการณ์?ที่มี หรือไม่มีอยู่แล้ว พวกนี้ถ้าไปฟังสนธิ นักพูดไม่เคลิ้มไปประท้วงเลยหรอ การประท้วงในประเทศเราให้ความสำคัญกับแกนนำมากไปนะ นักศึกษาที่ไปหลายคนไม่ได้ชอบเพนกวิ้นเลยนะ แต่เพราะอยากเปลี่ยนแปลงประเทศ

82 Nameless Fanboi Posted ID:zgITcL951n

>>81 กูว่าเมื่อก่อนแม่งก้อาจจะไปประท้วงกับไอ้ลิ้มก็ได้555

83 Nameless Fanboi Posted ID:9W.8TpJCqE

>>81 และหลายคนก็ไม่อยากไปเพราะเกลียดเพนกวิ้น มันจะดีกว่ามั้ยล่ะถ้าไม่เอาคนที่สร้างปัญหามาขึ้นเวที กูยังจำประโยคเด็ด "เผาเลยครับ ผมรับผิดชอบเอง" ได้อยู่นะ

84 Nameless Fanboi Posted ID:V01A3MVaHw

>>81 ใช่ หลายคนที่ไปม็อบก็ไม่ชอบเพนกวิน ไม่ชอบคนนั้นคนนี้ แต่เขาก็ไปกันป่ะวะ แกนนำไม่ได้สำคัญอะไรเลย

85 Nameless Fanboi Posted ID:Z7AF79gpPw

>>83 เผาเลย นี่หมายถึง ณัฐวุฒิ?
กุก็ไม่อยากหรอก แต่ต้องยอมรับว่า เพนกวินคือหนึ่งในแกนนำที่มีความรู้ประวัติศาสตร์การเมืองมากที่สุด

86 Nameless Fanboi Posted ID:zgITcL951n

>>83 แล้วเอาใครมา​ เอาคนที่พูดเอาใจสักแต่คนมาเยอะๆแล้วก็โดนยิงตายให้อีลีทมาตีกิน​ จบด้วยผ่านไป8ปี10ปีโดนล้มกระดานเหมือนเดิม?

87 Nameless Fanboi Posted ID:prhz9T+I4t

>>81 มันเป็นธรรมชาติของการประท้วงที่ต้องสําคัญผู้นําประท้วง ผู้นําการประท้วงเหมือนเป็นศูนยรวมใจผู้คนให้คนมันรวมกันเป็นหนึ่ง ต้องเป็นคนที่มีอุดมการณ์ชัด เป็นคนที่วางแผนได้ดี ถึงจะปฎิวัติ'สําเร็จ'ได้ และการปฎิวัติที่สําเร็จจําเป็นต้องมีคนจํานวนมากๆอีก แต่พอคนมาเกลียดกวิ้นมันก็ทําให้มีคนบางกลุ่มที่เห็นด้วยกับอุดมการณ์เดียวกันอิกนอร์และเฟดหายตัวไป ซึ่งกูก็คิดว่าแม่งปญออ่ะ การIdolizingคนมากกว่าการตระหนักในอุดมการณ์ที่ต่อสู้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะคิดได้แบบนี้อ่ะ แต่กูว่าคนเกลียดกวิ้นไม่เยอะขนาดนั้นนะที่เป็นฝ่ายเสรีนิยม สริ่มเกลียดก็ปกติอ่ะ

88 Nameless Fanboi Posted ID:prhz9T+I4t

>>87 อ่าน >>86 กูเลยคิดว่าคนที่เป็นผู้นํามีเรื่องของความไว้วางใจมาด้วย ไปประท้วงแม่งก็ไม่ต่างจากสงครามเพราะฝ่ายทหารแม่งก็ติดอาวุธ แล้วถามว่าหากมีคนตายจะรับผิดชอบอย่างไร หรือบ้านเมืองพังจะมีแผนต่อไปอย่างไร คนที่เป็นผู้นําต้องทําให้ผู้ประท้วงรู้สึกถึงเรื่องกระรันตีความปลอดภัยด้วย

89 Nameless Fanboi Posted ID:zgITcL951n

>>88 มึงดูปวศ​ ก็น่าจะรู้ว่ามันไม่มีทางการันตีได้​ แต่ถ้าตายมันคุ้มค่ารึเปล่า​ มันมีอีกด้านนึงนะพวกที่บอกให้ลดเพดานลง​ ถ้าลดแล้วอนาคตมีคนตาย​ แต่วนลูปเสียเปล่าอีก​ มึงจะรับผิดชอบยังไงตอบได้มั้ย

90 Nameless Fanboi Posted ID:DUoT/po71B

>>89 มึงพูดเหมือนไปสุดซอยแล้วจะการันตีได้ว่าตะไม่มีคนตาย หรือมีตายแต่ปฏิวัติสำเร็จชัวร์ๆ งั้นแหล่ะ
งั้นกูถามกลับ ถ้าไม่ลดแล้วมีคนตายแต่ไม่สำเร็จอยู่ดีใครรับผิดชอบ?

91 Nameless Fanboi Posted ID:prhz9T+I4t

ไม่รู้หว่ะกูว่าความปลอดภัยก็สําคัญนะ คือฝ่ายรัฐบาลจะใช้ความรุนแรงได้ต่อเมื่อกลุ่มประท้วงเริ่มความรุนแรงก่อน ซึ่งกูเห็นทั้งในเน็ตมีไอโอด้วย ที่พยายามปลุกปั่นให้ฝ่ายปลดแอก และ วันประท้วงก็มีพวกนอกเครื่องแบบมาด้วย ถ้าจังหวะพอดีได้จะปลุกปั่นก่อจลาจนในม๊อบเนียนๆก็ได้ หลายๆคนมีทั้งที่ไม่กล้าไปม๊อบเพราะไม่อยากเสี่ยงตายก็มีหว่ะ ซึ่งเรื่องความปลอดกูรวมไปถึงเรื่องที่ม๊อบอาจจะไม่พูดตรงๆว่าใช้ความรุนแรง แต่มีการใช้โมเดลการปฎิวัติฝรั่งเศส เอาเพลง เรื่องกิโยตินมา เป็นพวกExtremistบ้างก็มี คือเพื่อนกูบางคนนี่เอาธงฝรั่งเศสมาติดแล้วอ่ะ คือตรงเนี่ยอยากให้พวกแกนนําพูดตรงๆกันซักครั้งว่าเราจะไม่ใช้ความรุนแรง โนโมเดลฝรั่งเศส เน้นสันติมากๆ หรือใช้การกดดันเรื่องทหารใช้ความรุนแรงจะโดนอะไรบ้าง โดนประนามในเวทีโลก บอยคอต ซึ่งอันนี้มันก็เป็นเครื่องมือการันตีแล้วว่าอย่างน้อยก็ปลอดภัยละว้าถ้าเราไม่เริ่มรุนแรงก่อน

92 Nameless Fanboi Posted ID:prhz9T+I4t

กูมองว่าการประท้วงอยากให้เน้นเรื่องรธนก่อน มันยั่งยืนกว่าที่จะไปเปลี่ยนให้เป็นRepublicเลย กูว่ามันยังไกลไป รู้แหละว่าระบบมันเหี้ย แต่แบบนี้ฝ่ายขวามันใช้ตรงนี้มาโจมตีได้ตลอดนอกจากโจมตีปลดแอกแล้วยังเพิ่มความเป็นรัฐชาติอีก แล้วเรามีอะไรไปสู้ฝ่ายขวาได้บ้าง การกระจายข่าวก็ยึดช่องห่าและสริ่มเชื่อข่าวปลอมๆก็ปาไปเยอะละแค่ไม่ออกมา กองทัพของตัวเองก็ไม่มี จะพลิกแผ่นดินให้เสี่ยหายไปอ่ะยากต้องมีการวางแผนแล้วมีให้มันมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วค่อยจะปฎวัติอะไรก็ว่าไป คือบนเวทีไม่มีการพูดล้มเสี่ยแต่ในทวิตอ่ะมี กูว่าตอนนี้อย่าเพิ่งสายสุดโต่งเลย แล้วกูว่าลึกๆการกระทําสุดโต่งมันใส่ไฟจากไอโออีกทีด้วยหว่ะ แกนนําควรมาแก้เกมตรงนี้มากอ่ะ เพราะกูไปคุยกับฝ่ายที่ไม่ออกมาสริ่มหลายคนไม่ชอบเสี่ย ไม่ชอบการกระทําของตู่ แต่ไม่สนับสนุนไม่ชอบการกระทํารุนแรงล้มจ้าว กูว่าถ้าดึงกลุ่มนี้มาม๊อบได้ ดึงยังไงได้ หากยึดตามปวศการปฎิวัตมันจะต้องมีกลุ่มEducateปชชเรื่องอุดมการณ์(ซึ่งตอนนี้ยากละ เพราะโดนเกลียดไปแล้ว แล้วยิ่งเชื่อข่าวชวนเชื่อของรัฐบาล) คือไปกีดกันแบ่งฝ่ายมันก็ตามแผนฝ่ายขวาเลยอ่ะ เพิ่มจํานวนการประท้วงได้เอาแค่ร่างรธนใหม่ที่มีเหตุมีผลแค่นั้นก็พอละ หลังร่างก็หาแผนต่อว่าจะปฎิรูปตรงไหนต่อ

93 Nameless Fanboi Posted ID:prhz9T+I4t

>>92 คือมีคลิปอันหนึ่งของซักเพจที่สําภาษณ์แกนนําคนหนึ่ง กูลืมละใคร แม่งพูดตรงๆเลยว่า ''รัฐบาลพยายามจะแบ่งประชาชนโดยใช้เรื่องรุ่นเก่า รุ่นใหม่'' คือกูว่าชอบหว่ะ แสดงไปให้ชัดเลยว่าเราไม่ได้เป็นแค่เด็กรุ่นใหม่แต่เป็นกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์เสรีนิยมเท่านั้น คือรัฐบาลพยายามเอาเรื่องค่านิยมสังคมเอเชียที่ว่าผู้ใหญ่อาบนํ้าร้อนมาก่อนมาผูกกับเรื่องการเมือง ตั้งแต่เรื่องระบบครอบครัวที่ปวินเขียนในรอยัลลิสต์มาเก็ตละ กูเกลียดปวินแต่มันถูกหว่ะ อันนั้นแม่งชัดสถาบันเสี่ยเอามาโยงสถาบันครอบครัว จากวันพ่องวันแม่ง

94 Nameless Fanboi Posted ID:zgITcL951n

>>90 ไม่มีใครการันตีได้100%หรอก​ แต่ปวศที่ผ่านมา​ ไอ้เพดานแค่แก้รธน​ เอาทหารออกมันพังแน่ๆ​ พังหลายรอบกันให้เห็นชัดๆแล้ว​ มึงแหละต้องตอบว่ามันมีอะไรน่าเชื่อถือเหลืืออยู่ด้วยเหรอว่ามันจะสำเร็จ

95 Nameless Fanboi Posted ID:kMtgwhprbx

>>93 อันนี้ไม่ใช่ฝั่งเด็กเริ่มก่อนเหรอ เอามาเป็นแกนหลักของเรื่องเลย เพราะม็อบตอนนี้เริ่มต้นจากเด็กรุ่นใหม่เองด้วย

กูเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องอุดมการณ์ แต่ถ้าแบรนดิ้งตัวเองแบบนี้แล้วจะบอกว่าอีกฝ่ายแบ่งแยกนี่ก็ไม่ใช่นะ

96 Nameless Fanboi Posted ID:zgITcL951n

>>92 ยั่งยืน? 14ตุลา? พค35? เดวพอทหารกลับไปกบดาน​ ศกดีขึ้นก็ลืมกันไป​ ดีแล้วจมปลักกันอยู่งี้ล่ะ​ ถ้ายังภักดีก็อยู่กับตู่ต่อ​เลือกเอา

97 Nameless Fanboi Posted ID:zgITcL951n

กูมองคนไทยต้องเจอยาแรง​ ไทยเฉยกันมามากแล้ว​ เอาแกนนำแบบวัดใจงี้แหละ​ ไม่อยากเอาทางนี้ไลฟ์โค้ชทั้งหลายทำไมไม่นำเองละ​ แกนนำเด็กมันก็บอกอยู่ทุกคนเป็นแกนนำได้​ ถ้าคิดว่าแค่เพดานแก้รธน​ คนจะมามากกว่า​ มึงก็ตั้งอีกม้อบเลย​ดิ​ พิสูจกันไป

98 Nameless Fanboi Posted ID:JOwAWQj+vK

>>91 กิโยตินมันเฟ้อเพราะพวกเสียงส่วนน้อยในสภารวมหัวกับNational guardยึดอำนาจแล้วออกกฏหมายกำจัดฝ่ายตรงข้ามเหอะ
แล้วถ้าไม่ชักศึกเข้าบ้านเองบูร์บงก็เป็นราชาธิปไตยใต้รธน.ไปแค่นั้นแหละ

99 Nameless Fanboi Posted ID:prhz9T+I4t

>>95 กูก็ว่าเด็กเริ่มหว่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าโดนไอโอปั่นเด็กเบื้องหลังด้วยเปล่า แต่อย่างที่ว่าไปไอคนให้สัมภาษณ์ที่โยนให้รัฐบาลว่าแบ่งแยกคน มึงไม่ต้องแคร์ความจริงบางเรื่องหว่ะ แต่แคร์ผลประโยชน์ด้านการดึงคนผู้ใหญ่ให้มามากขึ้นงี้ ไหนๆรัฐบาลก็มาปั่นต่อแล้วว่าม๊อบปลดแอกแบ่งแยกคน แกนนําก็เล่นเกมหาว่าเป็นแผนของรัฐบาลได้ แล้วแแกนนําบางคนก็ใช้คําว่ารุ่นใหม่ตามนํ้าสิ่งที่รัฐบาลโจมตีอีก แสดงว่าเหล่าแกนนําปราศัยมันไม่มีการประชุมกันวางแผนเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อรักษาภาพลักษณ์ม๊อบเหรอวะ

100 Nameless Fanboi Posted ID:prhz9T+I4t

>>99 คือกูโมเมด้วยหล่ะว่าไอโอมันปลุกปั่นฝ่ายปลดแอกได้ ทัาง่ายๆเลยในทวิตมึงพยายามสร้างอะไรที่มันซ้ายสุดโต่งมา คนก็จะตามๆกันไปสนับสนุนด้วยโดยไม่แยกแยะก่อนอะไรดีไม่ดี คือหลายคนแม่งเหมารวมซ้ายว่าต้องสายExtremistและเชื่อว่าการกระทําตนถูกต้องทุกอย่างแล้ว กูรุ้สึกว่าไอโอปั่นเพราะมันลงล๊อคมาก ไอการโจมตีกลับเรื่องฝ่ายปลดแอกการแบ่งแยกเด็กผู้ใหญ่ และกูเคยเจอหลักฐานที่ดูยังไงกราฟิกก็แม่งพวกสริ่มทําแต่เป็นการชวนกันนัดหยุดเรียน แล้วสริ่มก็เอามาด่ากันเองในกลุ่มอีกงี้

101 Nameless Fanboi Posted ID:prhz9T+I4t

>>98 คือกูไม่รู้อ่ะ รู้ว่าแม่งปลดแอกบางคนเบียวเอาเรื่องนี้มาเพื่อล้มเสี่ยจริงๆ เช่นเพื่อนกูหลายๆคนเบียวฝรั่งเสด สงครามปฎิวัติมาก ซึ่งกูว่าการใช้โมเดลนู่นนี่มันเลอะเทอะ สถานการณ์ เวลา หลายๆอย่างมันไม่เหมือนกัน ม๊อบควรไม่ติดยึดหว่ะ

102 Nameless Fanboi Posted ID:kMtgwhprbx

เอาจริงฝรั่งเศสก็ใช้เวลาร่วม 100 ปีกว่าจะเป็นสาธารณะรัฐเต็มตัว นี่ขนาดคนเริ่มนะ ของไทยล้มธอร์ได้คิดว่าจะอยู่ได้ซักกี่ปีกว่าคนจะฟื้นระบอบเก่าขึ้นมา

ถ้าไม่เกิดเรื่องร้ายแรงจากภายในสุดขั้วแบบเนปาล ก็ต้องให้คนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนระบอบนั่นละ ซึ่งตอนนี้คนไม่ถึงครึ่งประเทศแน่ๆ ที่ต้องการเปลี่ยน อย่าเจ้าใจผิดว่าคะแนนโหวตแดง+ส้ม=ล้มเจ้านะ

>>99 ม็อบไม่ได้จัดตั้ง ไม่มีเอกภาพในการสั่งการก็แบบนี้ละ ใครจะพูดอะไรก็ได้ ไม่พอใจก็เคลื่อนไหวแยกกัน คงพยามเลียนแบบม็อบฮ่องกงนั่นละ

ส่วนเป็นแผนมั้ย กูว่าตามน้ำมากกว่า ฝ่ายขวาเก่งเรื่องหยิบจับคำพูดอีกฝ่ายมาโจมตีอยู่แล้ว ลองย้อนไปดูเสื้อแดงได้ ทุกวันนี้มีแต่คนจำได้ว่าเสื้อแดงพูดว่าไง เสื้อแดงถึงล้างคำว่าเผาบ้านเผาเมืองไม่ออกไง

103 Nameless Fanboi Posted ID:.YNG4piiRb

คือขวาดูโครตเก่งอ่ะด้านชวนเชื่อ ไม่รู้มันฟลุ๊คหรือออะไรวะ

104 Nameless Fanboi Posted ID:eYRMEp.Whf

>>102 ไม่ถึงครึ่งไม่ออกมากันก็ไม่เป็นไร​ ให้อยู่กับตู่ต่อก็รู้เอง​ ถ้าไม่รู้อีกก็บ๋ายบายละ​ หรือไม่ก็พวกอยากลดเพดานไม่ออกมานำม้อบเองวะ​ เปิดเพจนัดแฟลชม้อบไปเลย​ เผื่อคนเยอะมากนศอาจเปลี่ยนแนวตามมึงก็ได้นะ

105 Nameless Fanboi Posted ID:mgmgFdBRaE

คือสริ่มบางคนไม่ชอบตู่นะ แต่ที่ตู่มันอยู่ได้เพราะการเล่นเกมของรัฐที่ใช้ความเกลียดชังฝ่ายปลดแอกเป็นศัตรูถาวรของสริ่ม โดยเอาไปโยงกับสถาบัน เมื่อมีศัตรูเดียวกันการต่อต้านพวกเดียวมีได้อยาก ไม่งั้นมึงจะโดนclassifiesว่าไอ้ชังชาติทันที ดังนั้นริ่มจึงเป็นเอกภาพ

106 Nameless Fanboi Posted ID:eYRMEp.Whf

>>105 เรื่องนั้นมันเล่นได้ไม่ว่าจะพูดหรือไม่พูด10ข้อ​ เพราะมันโยงได้ตั้งแต่ส้มล้มเจ้า​ และม้อบนศมันก็โดนโยงว่าส้มพามาตั้งแต่ก่อนมี3ข้อ10ข้อนี่อีก​ แล้วจะบอกให้จากปวศ​ เทียบกันระหว่างม้อบไล่ทหารแบบ14ตุลา​ พค35 กับม้อบที่มีประเด็นสถาบัน​ แบบ6ตุลา​ แบบแรกคนตายไม่ได้น้อยกว่าเลยจะบอกให้

107 Nameless Fanboi Posted ID:jcqfuRp2P7

>>106 เบร่อ ยุคนั้นกับยุคนี้มันไม่เหมือนกันแล้วไง ตอนนี้รัฐบาลไม่บ้าพอจะออกมาเปิดฆ่าก่อนหว่ะ สมัยนี้โลกมันมีเวทีโลก มึงโดนประนาม อาจโดนบอยคอต อาจจะกีดกันทางการค้าไม่ซื้อสินค้านู่นนี่ หรือถ้ามันบานปลายไปหลังโควิต ประเทศมีการเข็นฆ่า นักท่องเที่ยวนักลงทุนหายอ่ะ ดังนั้นความรุนแรงยุคนี้เกิดยากถ้ารัฐบาลแท่วไม่บ้าเลือดและเห็นแก่เงินมากกว่าอ่ะนะ

108 Nameless Fanboi Posted ID:eYRMEp.Whf

>>107 อ้าวถ้างั้นเล่น10ข้อจะทำให้รัฐบาลมีข้ออ้างไปอ้างในเวทีโลกมากกว่าเหรอวะ​ โลกเค้ารับได้เหรอฆ่าเพราะนศปราศรัยวิจาร​ หรือด่าประมุข??? มันทำให้ปลอดภัยน้อยกว่า3ข้อยังไงกูงง

109 Nameless Fanboi Posted ID:/ezR5B.lHj

>>102 จะ3ข้อ10ข้อก็ไม่มีอันไหนล้มหรอก ฝ่ายขวาเองนั่นแหละที่โหมเรื่องล้มเจ้ามาเป็นสิบปีแล้ว ยัดจนฝ่ายประท้วงตีกลับเข้าจริงๆ
กระแสนิยมคณะราษฎร์จะจุดไม่ติดเลย ถ้าไม่มีหมุดหน้าใสกับลบชื่อค่ายย้ายอนุสาวรีย์ก่อน
ฝรั่งเศสก็คงไม่เป็นrepublicด้วยซ้ำถ้าฝ่ายเจ้าไม่เล่นตัว

110 Nameless Fanboi Posted ID:jcqfuRp2P7

>>104 มึงพูดเหมือนออกมาแล้วตู่จะออกได้จริงๆแหละสาส ที่บางคนไม่ออกไปเพราะมองว่าแกนนําม๊อบไม่มีการแวงแผนที่ดี ไม่มีอนาคตหว่ะ ส่วนพวกนี้แม่งไม่ออกมาเองเพราะไม่มีพรรคพวก
กูอาจเป็นพวกลดเพดานอย่างมึงว่า แต่กูก็ไปม๊อบตลอด กูว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่มันด็ดีกว่านี้อีกได้ ซึ่งก็หวังว่าให้พวกแกนนําคิดแผนได้อะไรได้เรียนรู้ไปเรื่อยหว่ะ แกนนํานี่ก็นศไร้ประสบการณ์ทั้งนั้น ยังมีช่องว่างให้โตอีกเยอะ

111 Nameless Fanboi Posted ID:RApPfuJwg0

zgITcL951n eYRMEp.Whf เถียงทุกเม็ด เคๆ
ถามหน่อยได้มะ มึงอยู่ตรงไหนในกระดาน บ่นลงโซเชียลมั้ย ตอนบ่นใช้แอคหลุมหรือแอคจริง ออกไปม็อบมั้ย ตอนไปม็อบทำอะไรบ้าง อยากรู้น่ะ

112 Nameless Fanboi Posted ID:C+y8NYgnGI

>>106 >>108 3ข้อ10ข้อมึงช่วยพูดเป็นภาษาคนหน่อยคือเหี้ยอะไร

113 Nameless Fanboi Posted ID:5sJWz3Q4zR

>>111 มึงต้องมาตอบนะเว้ย กูรู้สึกสนใจมึง ไอเหี้ยมึงด่าใครหรือพวกใครกูยังแยกไม่ออกเลยสัส555555555

114 Nameless Fanboi Posted ID:mgmgFdBRaE

zgITcL951n eYRMEp.Whf pls do this test and share it with us https://www.politicalcompass.org/test

115 Nameless Fanboi Posted ID:eYRMEp.Whf

>>110 ไม่มีพรรคพวก? แล้วไอ้เด็กพวกเนี่ยมีพวกเยอะเหรอวะ​ พวกที่ออกมาเพื่อนฝูงมันหมดเลยแบบบางพรรคสมัยก่อนที่เกณฑ์กันมาเป็นคันรถงี้เหรองง​ สมัยนี้มันโพสลงเพจถ้าเห็นด้วยมันก็มากันแล้ว​ กูรู้ไอ้พวกลดเพดานทั้งหลาย​ มึงกลัวคนไม่มาอะดิ​ ไทยเฉยพวกที่มันบ่นๆอยากมาถ้าลดเพดาน​ กูรู้มึงก็รู้ถึงเวลามันไม่มาหรอก

>>111 กูไปธรรมดาไม่ได้มีไร​ ที่เหลือเสือก

116 Nameless Fanboi Posted ID:1ZzTrmmF4n

>>104 การเปลี่ยนรัฐบาล=ตู่กับการเปลี่ยนระบอบมันคนละเรื่องกันนะ ถ้าถึงคราวจำเป็นจริงๆ ไงธอร์ก็สละตู่ทิ้งได้อยู่ดี แต่กลับกันไม่ได้

>>109 กูพูดกับไอ้คนที่บอกไปให้สุดในมู้นี้อยู่ บอกแค่แก้รธน.ไม่พอ กูแค่อยากเตือนว่าการจะเปลี่ยนระบอบแบบนั้นไม่ได้ง่ายแค่ม็อบนี้ชนะแล้วจะจบในรุ่นนี้ ยกเว้นคณะปฏิวัติจะมีกำลังทหารในมือเต็มที่นั่นละถึงจะทำได้

117 Nameless Fanboi Posted ID:eYRMEp.Whf

>>116 แก้รธนอะพอแล้ว​ แต่ต้องแก้แบบ10ข้อไม่ใช่แค่เอาตู่ออก

118 Nameless Fanboi Posted ID:/ezR5B.lHj

>>112 3ข้อ “หยุดคุกคามประชาชน” “ร่างรธน.ใหม่” “ยุบสภา/ลาออก”
10ข้อ -เลิกรธน.ม6 ให้อำนาจสภาตรวจสอบประมุข. -เลิกป.อาญาม.112 -เลิกพรบ.ทรัพย์สินล่าสุด แยกอำนาจจัดการทรัพยสินส่วนตัว กับทรัพย์สินส่วนสถาบันออกจากกัน -ลดงบ -เลิกส่วนราชการส่วนตัว แยกให้ไปขึ้นกับกรมกองของรัฐ -เลิกการรับบริจาคส่วนตัว ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ -งเแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสาธารณะ เพื่อดำรงความเป็นกลาง อยู่เหนือการเมือง -เลิกpropaganda -รื้อคดีอุ้มหายทั้งหลาย -ข้อสัญญาว่าจะไม่รับรองรปห.

119 Nameless Fanboi Posted ID:/ezR5B.lHj

>>116 มึงก็ต้องบอกฝ่ายขวาที่พยายามจะยัดข้อหาล้มมานานแล้วด้วย ถ้าไปผลักมากเข้ามันก็ผักกลับเป็นปฏิกิริยา พงศาวดารก็มีอยู่ว่าบีบคั้นยัดเยียดให้กบฏ ก็เลยกบฏสนองตามรับสั่ง
คดี10สิงหาทะลุเพดานก็ล้อกันไป ถ้าตัดสินว่าเป็นการปฏิรูป ก็ปฏิรูป แต่ถ้าตัดสินว่าล้มล้าง กลุ่มนี้ก็ตรีตราไปเลย

120 Nameless Fanboi Posted ID:H6xs+W9k8F

>>114 มันเป็นล่านซ้ายจัดเบียวนิเอง >>116 >>119 REaL Facts

121 Nameless Fanboi Posted ID:H6xs+W9k8F

>>109 https://www.youtube.com/watch?v=ZbsauWzPscQ

122 Nameless Fanboi Posted ID:1ZzTrmmF4n

>>117 กูก็คิดแบบนั้น แต่กูไม่เห็นด้วยกับ 10 ข้อหมดหรอกนะ

>>119 กูถึงบอกไงว่าคนส่วนใหญ่ไม่อยากล้ม เขาแค่อยากปรับปรุง ไม่ว่าฝ่ายไหนเหมาว่าคนที่มาร่วมอยากล้มหมดนั่นไม่ถูก

แต่พูดก็พูดเถอะ ถ้าส้มไม่เริ่มเรื่องเจ้าก่อนกระแสคงไม่แรงขนาดนี้ คนรู้จักกูที่เป็นเสื้อแดงมานานยังมองว่าม็อบตอนนี้ไปไกลกว่าตอนแดง เขาบอกว่าส่วนหนึ่งคือมีกลุ่มตลาดหลวงคอยเติมเชื้อ แล้วสื่อให้ค่าปวินมากไป มึงก็รู้ว่าอีตุ๊ดนั่นพยามยุให้คนล้มเจ้าอยู่ตลอด แถมชอบเม้าว่าเบื้องหลังใครอยากล้ม คนรอบตัวกูหลายคนเลยที่เชื่อว่าพ่อฟ้าล้มเจ้าเพราะเชื่อปวิน

123 Nameless Fanboi Posted ID:5sJWz3Q4zR

>>122 กูว่าจะว่าส้มเล่นจ้าวตรงๆก็ไม่ถูกนะ ต้องเรียกว่าพลาดมากกว่า เรื่องรูปหลุดเอยไรเอย รัฐบาลเลยยกไปโจมตีได้หมด แล้วส้มรู้สึกเป็นตัวเรื่มเล่นเรื่อง รุ่นใหม่ ด้วย
ส่วนอีตุ๊ดล่านเห็นด้วยเอาออกไป มาเก็ตเพลสตอนนี้เป็นไง เป็นสังคมที่ไร้คุณภาพมาก กูเคยเขียนทํานองว่าไม่เห็นด้วยกับการเล่นจ้าวเลย หวังคนมาดิสคัสก็ไม่ยอมอนุมัติโพสต์ให้ ฟังแต่อวยคนตัวเอง เลยมีแต่สก๊อยเงแล้วหว่ะ แทนที่อยากให้เป็นสังคมที่คนมาถกมาอะไรกันได้ แล้วปวินมาช่วยเสริม ซึ่งปวินก็เก่งนะแต่โดนความล่านบังสติปัญญาหมดละ

124 Nameless Fanboi Posted ID:eYRMEp.Whf

>>122 อยากปรับปรุงนี่แหละเอา10ข้อแล้ว(ต่อให้ไม่ทั้งหมด)​ แต่พวกที่ข้างบนบอกๆกันว่าให้ลดเหลือ3ข้อเนี่ยคือจะเอาแต่ตู่ออก​ ไม่ปรับสถาบันเลย​ ซึ่งจริงๆมันคือโมเดลของ​ พปชรนะ​ ที่ตั้งสสรแบบเว้นหมวด1​ 2

125 Nameless Fanboi Posted ID:eYRMEp.Whf

>>123 มึงยังอยู่กลุ่มปะตอนนี้มีคนโพสเอกสารทุกวันเลย​ ไฟล์กลุ่มก็อัพเรื่อยๆของดีทั้งนั้น

126 Nameless Fanboi Posted ID:5sJWz3Q4zR

>>125 อ่าวจริงดิ งั้นเดี๋ยวเข้าไปใหม่ แต๊งค์ๆ

127 Nameless Fanboi Posted ID:FYJ/WcWG4L

ทำไมกลุ่มมันยังไม่โดนปิดอีกรอบวะ เดาว่าเอาคำสั่งศาลให้ปิดไปสั่งแล้วแต่เฟสไม่ยอมปิดให้ สู้โดยอ้างว่าเป็นกลุ่มส่วนตัวไม่ใช่กลุ่มสาธารณะ​เหมือนอันเก่าที่ไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ดูได้

128 Nameless Fanboi Posted ID:K4v0ezKc1g

>>124 เพื่อไทยก็เว้นหมวด1-2
มันเหมือนมีการตลาดมาเกี่ยวด้วย
ทุกพรรคต้องหาจุดแตกต่าง

129 Nameless Fanboi Posted ID:1ZzTrmmF4n

>>123 ก่อนเลือกตั้งมันต้องแรงสร้างแบรนด์ไง พอเลือกตั้งได้แล้วก็อย่างที่เห็น แต่ภาพมันจำไปแล้ว จะแก้ก็ยาก

ส่วนปวินนี่ซ้ายหลายคนเบื่อมาก แต่ความดังสู้ไม่ได้เลยไม่รู้จะทำยังไง ที่สำคัญคือคนทั่วไปชอบสไตล์แม่งมากกว่า

>>124 ถ้าดูจากโอกาสสำเร็จเลือก 3 ข้อเป็นไปได้มากกว่า แต่ 10 ข้อนี่เสนอไปก็ดีเหมือนกัน ให้อีกฝ่ายตัดข้อแรงๆ ออกแลกกับให้บางเรื่องผ่านก็ดี สำหรับกู 5 ข้อก็เก่งแล้ว แต่กองเชียร์อาจจะไม่ยอม

130 Nameless Fanboi Posted ID:K4v0ezKc1g

>>127 ยิ่งปิดยิ่งดัง

131 Nameless Fanboi Posted ID:K4v0ezKc1g

หลายคนยังไม่รู้ ที่ชุมนุมกันอยู่เนี่ย
มันแบ่งได้ตามนี้
1.ปลดแอก เน้น 3 ข้อหลัก ก่อน และ1 ความฝัน
2.มธ เพนกวิ้น รุ้ง สถาบันเน้นๆ 10 ข้อonly
3.กลุ่มเล็กๆ ที่ได้ได้ขึ้นปราศัย จัดบูท ร่วมม็อบ สร้างมูฟเม้น
เช่น 1.นักเรียนเลว และผู้ปราศัยขาประจำ LGBTQ ชาวทวิต กลุ่มนี้เยอะจำไม่ได้
2กลุ่มแรกมี ทนายอานนท์เป็นตัวเชื่อม
ล่าสุด กลุ่มมธดึงเสื้อแดงมาร่วม

132 Nameless Fanboi Posted ID:5sJWz3Q4zR

>>131 4 นอกเครื่องแบบ

133 Nameless Fanboi Posted ID:5sJWz3Q4zR

Underrated opinion: กปปสแม่งชวนเชื่อดีกว่าที่ชุมนุมกันอยู่

134 Nameless Fanboi Posted ID:K4v0ezKc1g

>>133 ทุนเยอะกว่าไม่แปลก
สุเทพที่คอนเนคชันเยอะ ปราศัยเป็นอยู่แล้ว
มีสื่อกึ่งๆของตัวเอง
มีเครือข่ายพรรคการเมืองและ.. หนุน

135 Nameless Fanboi Posted ID:FYJ/WcWG4L

>>131 ดึงเสื้อแดงมันเริ่มที่จุฬา

136 Nameless Fanboi Posted ID:XfwkvRSWfZ

>>133 แต่ไอที่มันชวนเชื่อกันโครมๆตอนนั้น ไม่ถึงสิบปีกลายเป็นสิ่งปฏิกูลทางปวศ.ไปละนะ ตอนนี้ใครๆก็ไม่อยากมีชื่อเข้าไปยุ่ง สรุปคือระยะสั้นได้ผลแต่ระยะยาวเละเป็นโจ๊ก

137 Nameless Fanboi Posted ID:v8iFG5vCh3

>>128 เว้นเพราะจะให้สวยอมผ่าน​ ซึ่งมันก็ไม่ผ่านหรอกถ้าเอาแค่3ข้อ​ มึงได้ร่างพปชรแน่

138 Nameless Fanboi Posted ID:85NC.aFVMZ

ร่าง รธน. ตอนนี้ถ้ารับไปมันก็แค่รับหลักการ ผ่านวาระแรกมึงก็ต้องไปตั้ง กมธ. อีกชุดมาคุยกันอยู่ดีว่าจะแก้อะไรยังไง ที่แน่ๆ ก้าวไกลจะโดนลอยแพนะ เพราะดื้อจะแก้หมวด 1-2 ให้ได้ ส่วนพรรคอื่นๆ เขาบอกแล้วว่าไม่แก้ และเพราะความดื้อของก้าวไกลนี่ละ สว. มันถึงขวางตลอด แบบนี้จะได้แก้ไหมวะ

139 Nameless Fanboi Posted ID:0pbv9IJvRE

>>138 เดี๋ยวๆที่จะแก้เฉพาะของพรรคการเมืองตอนนี้คือแก้256มาตราเดียว แก้เพื่อจะตั้งสสร ถ้าจะคุยกันมันก็คุยแค่สสรที่จะมีในอนาคตจะแก้หมวด1 2ได้หรือไม่ แต่ปัญหาคือถ้าร่างพปชรผ่าน กระบวนการตั้งสสร ตู่คุมได้หมด รธนจะออกมายังไงถามใจดู เรื่องสวต้านกูมองกลับกัน เพราะมาถูกทางนี่แหละมันถึงต้าน

140 Nameless Fanboi Posted ID:85NC.aFVMZ

>>139 สสร 200 คน มีตั้ง 150 คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะมึง ตู่มันจะคุมได้ไงวะ เหมือนสมัย รธน.50 อะ สว. เลือกตั้ง 76 คน (ตามจังหวัดที่เวลานั้นยังมี 76 บึงกาฬยังไม่แยกจากหนองคาย) + สรรหาตามกลุ่มอาชีพ 74 คน พวกเหลือง-ขนมหวาน แก๊ง 40 สว. อะ เป็นเสียงส่วนน้อยด้วยซ้ำ ส่วนตัวแทนเด็กที่จะเข้าไป มันต้องคุมอะถูกแล้ว เพราะไม่งั้นมันจะลามไปหมวด 1 หมวด 2 แน่ๆ

141 Nameless Fanboi Posted ID:0pbv9IJvRE

>>140 เลือกตั้งคุมโดยกกตที่ตู่ตั้ง เครือข่ายท้องถิ่นของตู่ก็ยังอยู่ และอีก50คนนี่ของตู่หมดเลยเหอะ เลือกจากสภาที่สว+พปชรคุม ที่ประชุมอธิการบดีก็เครือข่ายราชการ นศก็กกตของตู่เลือก มึงยกรธน50มาก็ดีแล้ว ชัดเจนว่าถ้าเลือกตั้งแบบมีไอ้พวกเหลืองขี้ลอยมาร่วมวงแบบนี้ยังไงก็ไม่ได้ผลดีแน่ๆ

142 Nameless Fanboi Posted ID:85NC.aFVMZ

>>141 ถ้ามึงคิดแบบนี้ก็ทำห่าไรไม่ได้เลย นอกจาก รปห. ฉีก รธน. ทิ้งอย่างเดียว ไม่งั้นสมมติวันนี้ตู่ยุบสภา มึงก็จะคิดอีกละว่า กกต. จะเข้าข้าง พปชร. อีก

143 Nameless Fanboi Posted ID:v8iFG5vCh3

>>142 น้อยสุดที่รับได้คือเลือกตั้งทั้งหมด​ มีแต่งตั้งโดยตู่ครบวงจรตั้ง1ใน4มากไป

144 Nameless Fanboi Posted ID:xDvOiGgA52

>>135 จุฬาขอโทษ
มธ.ดึงมา คนละกลุ่ม
ม็อบนี้กลุ่มต่างๆเอกเทศ มีจุดร่วมกว้างๆ

145 Nameless Fanboi Posted ID:85NC.aFVMZ

>>143 มึงกลัวมันมากไป พอๆ กับผลการเลือกตั้งที่พวกแดง-ส้มชอบอ้างว่า พปชร. โกง ทั้งๆ ที่คะแนนน่าสงสัยมันแค่ส่วนนิดเดียว ยอมรับเหอะว่าติ่งลุงมีอยู่จริงและไม่น้อยด้วย อีกอย่างที่กูไม่เห็นด้วยคือห้ามคนของ คสช. สมัครเป็น สสร. สมมติถ้าให้เลือกตั้งทั้งหมด กูว่าไม่ควรห้าม วัดกันไปเลยดีกว่าว่าติ่งลุงมีเท่าไร พวกไล่ลุงมีเท่าไร

146 Nameless Fanboi Posted ID:H6xs+W9k8F

วิธีฆ่าสริ่ม
1 สริ่มเปิดประเด็นพูดว่าประเทศไทยเรามีเอกราช พวกฝรั่งขึ้นกทําอะไรเราไม่ได้
2 บอกกลับไปว่าไทยตอนนี้ก็ไม่ต่างจากการเป็นมณทลหนึ่งของจีน อืทธิพลจีนขึ้นมามีอํานาจ ไทยก็เหมือนเป็นหุ่นเชิดของจีน
สริ่ม> https://www.youtube.com/watch?v=Jiupj4PyL4U

147 Nameless Fanboi Posted ID:xDvOiGgA52

>>145 มันไม่ใช่แค่เรื่องโกง แต่การคำนวณก็ซับซ้อนชิบหาย กกต.ทำงานเหมือนเด็กจนกุคิดว่าตั้งใจ
ล่าสุดแจกใบมั่ว
เลือกตั้ง สสร.ทั้งหมดคือดีสุด ล็อกหมวด1 2ก่อนก็ได้ ถอยคนละครึ่ง ใครชอบตู่ก็เลือกสสร.ที่ยืนยันให้มีสว.

148 Nameless Fanboi Posted ID:XeDHtWz/D0

>>147 ไม่นับคะแนนเลือกตั้งของบางประเทศด้วย

149 Nameless Fanboi Posted ID:SRF/HveWIX

ถ้าสารสาสน์ ยังไม่เจ๊ง หรือกระเทือนในทางยอดกำไร แสดงว่า ยังไม่มีความหวังอะไรในหมู่คนชั้นกลางบน

150 Nameless Fanboi Posted ID:icG.y7sIGk

>>149 รร.เครือนี้เจ๊งยากมากอยู่นะ บางสาขาก็โอเค ปัญหาน้อยมากเพราะคู่แข่งในละแวกมีเยอะ เช่น เอกตรา หรือตามย่านคนรวย .........กูก็ไม่เข้าใจว่า รร. นี้เปิดสาขาแข่งกับราดพัดเหรอวะ?

151 Nameless Fanboi Posted ID:0pbv9IJvRE

>>145 มึงอะดูถูกมันมากไป คสชมันคุมท้องถิ่นมาตลอด5ปีนานแล้ว เลือกตั้งท้องถิ่นไม่มี คนที่ไปคุมพวกมันก็ตั้งหมด พวกหัวคะแนนก็กวาดมาจากพรรคใหญ่ๆเช่นพท+ปชป สสส่วนใหญ่ก็ดูดพท พวกนี้มันเอาฐานเสียงมาเพิ่มได้หมด ที่มันได้มา8ล้านไม่ใช่ติ่งตู่หรอก ถ้าติ่งตู่มีเยอะจริงมันจะทำทั้งหมดที่ว่านี้ทำไม ไอ้แบบนี้หรอกที่เค้าเรียกว่าโกง https://ilaw.or.th/node/4809 เรื่องพวกคลิปหลุดหลักฐานหรือคะแนนเกินอะไรต่างๆทั้งหลายนั่นมันปลายน้ำแล้ว (แต่ก็เป็นหลักฐานในหลายๆครั้งด้วยว่าคนที่ซื้อเสียงก็คือคนของท้องถิ่นเอง ยิ่งสนับสนุนข้อมูลการโกงเชิงระบบตรงนี้)

แต่ก็นั่นแหละ ต่อให้มันจะโกงแบบนี้แล้วก็ต้องยอมรับอีกว่านอกจากเลือกตั้งไม่มีวิธีอื่นแล้ว แต่นอกจากเลือกตั้งจะไปยอมรับไอ้พวกที่มันจะแต่งตั้งลอยมาไม่ได้ เพราะถ้าเลือกตั้งยังน่าสงสัยไอ้พวกแต่งตั้งแม่งไม่น่าไว้ใจยิ่งกว่า

>>147 กูว่าไงๆก็ไม่ควรล็อกหมวด1 2 เพราะมันขึ้นกับคนที่เลือกตั้งมา ยังไงการยอมเลือกตั้งในระบบที่คสชคุมท้องถิ่นไว้ขนาดนี้(โดยไม่เรียกร้องปฏิรูปบ้าบอใดๆแบบกปปส) กูถือว่าถอยให้แล้ว

152 Nameless Fanboi Posted ID:SRF/HveWIX

>>151 จริง ติ่งตู่มีน้อย สส พปชร บางคน เป็นเจ้าของพื้นที่ อยู่พรรคไหนก็ชนะ คล้ายๆ สุพรรณ บุรีรัมย์ ส่วนตู่ดึงภาคกลางมา

153 Nameless Fanboi Posted ID:v8iFG5vCh3

>>152 ตามนั้นถ้าติ่งตู่เยอะจริงมันเอาพวกอดีตสนชที่เหลือจากโควต้าสว มาลงลตก็ได้​ หรือไม่ก็เอาแค่พรรคสุเทพไม่จำเป็นต้องยืมมือพวกพทเก่าเลย

154 Nameless Fanboi Posted ID:CIW3gree17

>>146 สริ่มมันก็อ้างได้ว่าอเมริกามันมีแผนไทยสปริงล้มล้างสถาบันกษัตริย์ ให้ไอ้โจชัว หว่องเผยแพร่ลัทธิชังชาติ เอาอุยกูรย์มาถล่มสถานฑูตกับวางระเบิด ดังนั้นการเป็นพันธมิตรกับจีนเพื่อรับมือภัยคุกคามนี้ก็ไม่แปลก ว่าแต่ เมื่อไรทางการจีนจะส่งตัวไอ้แม้วกลับเข้าคุกที่ไทยบ้างวะ เห็นว่าไปเยี่ยมบ้านบรรพบุรุษทุกปี

155 Nameless Fanboi Posted ID:abqI8EOl0c

>>154
เป็นพันธมิตรกับจีน X
เป็นขี้ข้าจีน O

156 Nameless Fanboi Posted ID:0pbv9IJvRE

>>154 มึงลุ้นให้จีนเล่นงานพวกสื่อจีนที่เล่นข่าวธอร์+พวกจีนที่ด่าธอร์ให้ได้ก่อนดีกว่า นี่ขนาดส่งน้องไปเชื่อมไมติ๊ดบ่อยๆยังไม่กระตือรือร้นเท่าจับพวกล้อฮ่องเต้สีเลยสัส

157 Nameless Fanboi Posted ID:edVsNS2xGx

>>151 ตรายใดที่ยังดื้อไม่เลิกแตะหมวด 1-2 การแก้ รธน. มันก็จะเติดขัดเรื่อยไปนั่นละ เอาสิ่งที่เป็นฉันทามติจริงๆ ของคนเกือบทุกสีเสื้อ (ยกเว้นขนมหวานติ่งตู่) ก่อนไหมคือ สว. ห้ามเลือกนายกฯ บัตรเลือกตั้งกลับไป 2 ใบ หรือที่มา สว. รวมถึงเอาประกาศคำสั่ง คสช. มาดูว่าอะไรควรเลิก อะไรควรทำให้เป็น พรบ. พวกนี้อะคือสิ่งที่คนไทยแทบไม่เถียงกันแล้ว

158 Nameless Fanboi Posted ID:edVsNS2xGx

>>157 *ติดขัด

159 Nameless Fanboi Posted ID:K2NJtRnb5P

มีใครจำได้บ้างว่าเมื่อช่วงต้นปีก่อนโควิดระบาด ผมเขียนเอาไว้ว่ารัชกาลที่ 10 มีความพยายามสร้างฐานอำนาจทางการทหารของพระองค์ให้สำเร็จภายใน 3-5 ปีนับจากนี้

ตอนนี้ความสำเร็จของพระองค์อยู่ที่ราวๆเกือบครึ่งทางแล้ว สิ่งที่พระองค์ยังฝ่าไปไม่ได้ ณ ตอนนี้คือการซื้อใจนายทหารระดับกลางถึงล่าง, ยังต้องอาศัยเวลาอีก

วิธีการที่พระองค์ใช้อยู่ตอนนี้คือ consolidation from above หรือการสร้างฐานอำนาจในส่วนบนๆก่อนเพราะง่ายที่สุด ส่วนที่เหลือจะตามมาเอง

แต่อุปสรรคใหญ่หลวงของพระองค์ในเวลานี้ก็คือกระแสต่อต้านจากมวลชน ทำให้กระบวนการควบคุมกองทัพของพระองค์เป็นไปได้ลำบากขึ้น เป็นสิ่งที่พระองค์ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม พระองค์มีความมุ่งมั่นในแนวทางของท่านเอง ดังนั้น แผนงาน "ขจัดอุปสรรค" จึงถูกวางไว้บนโต๊ะเรียบร้อย

ส่วนจะสำเร็จหรือไม่นั้นคืออีกเรื่องครับ

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

160 Nameless Fanboi Posted ID:EXn6moCg/d

>>159 คนเล็กคนน้อยมีแต่ไม่ชอบ เพราะสร้างระเบียบใหม่วุ่นวายโดยไม่จำเป็นเยอะแยะไปหมด คลั่งให้คนของตัวเองมีระเบียบแต่ตัวเองไม่มีระเบียบแม้แต่น้อย ใครเขาจะไปนับถือคนแบบนี้ ที่คุมคนใหญ่คนโตได้เพราะไปขอตำแหน่ง แต่ลั้นผู้น้อยที่ไม่หวังอะไรมากเกลียดทั้งนั้น

นี่พูดถึงตำรวจกับขรก.ทั่วไปด้วยนะ ไม่เฉพาะทหาร เอาแค่จิตอาสานั่นก็สร้างความวุ่นวายพอแล้ว

161 Nameless Fanboi Posted ID:4mRwfN69we

>>157 ตราบใดที่ไม่แตะหมวด1-2 การแก้รธน มันก็จะโดนตู่ควบคุมได้หมดละ เพราะสวไม่มีทางยกมือให้ร่างฝ่ายค้านแน่ ในเมื่อมี2ร่างที่ล้วนไม่แตะหมวด1-2 มันก็ต้องยกให้ร่างพปชร ที่เป็นสายตรงของมันอยู่แล้ว และมันก็ได้ข้ออ้างอีกว่าร่างของมันก็มีสสร ไม่แตะหมวด1-2เหมือนกัน ก็คือทำตาม3ข้อเหมือนกันแหละ บอกตรงๆกูไม่เคยเข้าใจที่พทบอกไม่แตะหมวด1-2คือกลยุทธ์ให้สวยอมโหวตให้เลย เพราะมีร่างพปชรประกบ ดูจากดาวอังคารก็น่าจะรู้ว่าสวจะยกให้ร่างไหน

แล้วถ้าจะนับฉันทามติเอาเข้าจริงๆคนที่ไม่โอเคกับ10ข้อ หลักๆแม่งก็มีแค่สลิ่่มนั่นแหละ พวกเหลืองขี้แม่งก็สลิ่่มหลบใน พวกฝ่ายเดียวกันที่มาแย้ง มันมีแต่กลัวขัดแย้งไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะ ซึ่งพวกที่ขัดแย้งหลักๆแม่งก็เป็นสลิ่่ม ถามว่าคนกลางทุกวันนี้ยังจะมีใครแคร์อีกว่าทรัพย์สินส่วนกษัตริย์จะแก้กลับไปเป็นแบบก่อนรธน60ไม่ได้ หรือกษัตริย์จะต้องยังเซ็นรปหได้อยู่ หรือคดีอุ้มฆ่าจะรื้อฟื้นมาสืบสวนไม่ได้ พวกที่เดือดร้อนเรื่องนี้แม่งมีแค่สลิ่่มว่ะ แค่พวกมันจริงๆ

162 Nameless Fanboi Posted ID:edVsNS2xGx

>>161 ถ้ามึงยังไม่แยกเหลืองกับขนมหวาน มันก็ได้แค่นี้ละ ติดขัดกันไม่ต้องไปไหน ทั้งที่ 2 กลุ่มนี้มันแยกกันมาหลายปีแล้ว

163 Nameless Fanboi Posted ID:4mRwfN69we

>>162 งั้นก็ไม่ต้องไปไหน​ การเมืองไทยมันไปแล้ววนกลับมาก็เพราะ​สายรอยัลลิสเหี้ยนี่ละมาเนียนอยู่ในกลุ่มแล้วพาชิบหายตั้งแต่14ตุลาแล้ว

164 Nameless Fanboi Posted ID:4mRwfN69we

>>163 เออพูดผิด​ นับจริงๆแม่งตั้งแต่เสรีไทยเลยนี่หว่า​ สัสปรีดี

165 Nameless Fanboi Posted ID:K2NJtRnb5P

สืบเนื่องจากโพสต์หมู่อาร์มและมีคนเชียร์ให้ทำ คือแม่งไปกันใหญ่แล้ว,ใครอยากต่อสู้แนวทางจับอาวุธ ผมคิดว่าคุณกลับไปศึกษา พคท ก่อนว่าทำไมพรรคปฎิวัติของไทยจึงแพ้ทั้งๆที่มีแนวทางใช้อาวุธชัดเจน

ผมไม่อยากขัดคอพวกคุณหรอก อยากทำอะไรก็ทำไปเถอะถ้าคิดว่ามันนำชัยชนะทางการเมืองมาสู่พวกคุณได้

แต่ก่อนจะทำเนี่ยขออย่างหนึ่งว่าอย่าเบียวให้มันมากนัก, สักแต่ว่าฮึกเหิม มองอะไรทุกอย่างง่ายไปหมด เหมือนวัยรุ่นเพิ่งเคยจับปืนปฎิวัติประชาชน และประเมินหลายอย่างเข้าข้างตัวเองเพราะกำลังติดกับดักในกระแสสูง หลงระเริงไปกับแสงสีเสียงทางการเมือง

ประเทศไทยเคยมีพรรคปฎิวัติประชาชนด้วยกำลังอาวุธมาแล้วและ active หลายสิบปี เขาเคลื่อนไหวเป็นระบบยิ่งกว่าพวกคุณหลายเท่าตัว จัดตั้งกันทุกระดับยิ่งกว่าพวกคุณ มีกำลังมวลชนและกำลังทหารยิ่งกว่าพวกคุณ มีงานความคิดเป็นระบบยิ่งกว่าพวกคุณอีก

พคท ยังแพ้ทั้งสงครามและแพ้การเมืองเลยครับ

ผมก็เชื่อว่า revolution คือการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้อย่างถึงรากได้จริงๆ

แต่คำถามใหญ่คือ what is to be done ?

ช่วยกรุณาเสนอให้ชัดเจนหน่อยว่ามีปืนแล้วจะเอาชนะได้ยังไง ?

อย่าบอกนะว่าแค่จับปืนสู้แล้วชนะเลย ถ้าตอบแบบนี้คือเบียวและเรื้อนนะครับ เหอๆ

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

166 Nameless Fanboi Posted ID:k/wQMJXWDs

หมอวรงค์ ไทยภักดี
ดร.เวทิน ทิศทางไทย
ไพบูลย์ พลังประชารัฐ

เจอมาสามคนยังไม่มีใครยกเหตุผลมาถกเถียงในเนื้อหาได้สักคนว่า รัฐธรรมนูญนี้ดีอย่างไรถึงไม่แก้

ต่างวนออกนอกเรื่องแค่
- ผ่านประชามติแล้ว
- แก้เพื่อให้นักการเมืองได้ประโยชน์
- ประยุทธ์เป็นนายกฯ ไม่ใช่เพราะ ส.ว.

เบื่อจัง

167 Nameless Fanboi Posted ID:K3O6tjYWeU

>>166 ผล่าวกูขี้เกียจแก้

168 Nameless Fanboi Posted ID:lqzy3BwDMD

เราเป็นบัณฑิตรุ่น 58 ที่รอรับปริญญามาสองปี นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มหาลัยทำแบบนี้ เพราะก่อนหน้านี้ที่จะมีรับปริญญาช่วงเมษา มหาลัยก็ประกาศกระทันหันแบบนี้เช่นเดียวกัน เราเชื่อว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่ประสบปัญหาเหล่านี้ เพราะมันไม่ยุติธรรมกับตัวบัณฑิตเลย เรารอเวลารับปริญญามา 2 ปี เพื่อให้มารู้ว่าเราจะไม่ได้รับปริญญา แค่เพราะการจัดการที่ห่วย ๆ ของมหาลัยหรอคะ ไหนจะวันซ้อมที่ยังไม่ประกาศออกมาอีก มันไม่ถูกต้องหรือเปล่าคะ?

เราเป็นบัณฑิตที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ และสถานการณ์แบบนี้ เป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะกลับประเทศได้ทันที อีกอย่างเมื่อกลับไปแล้วต้องทำการกักตัวอีก 14 วัน ซึ่งหมายความว่าเราอาจจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับปริญญาเลย เราเชื่อว่าไม่ใช่เเค่เราเท่านั้นที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ และต่อให้เป็นบัณฑิตที่อยู่ประเทศไทย ก็ไม่ใช่ทุกคนค่ะ ที่จะว่างวันนั้น สะดวกตอนนั้น ทุกคนมีหน้าที่ค่ะ การลางานมี process หลาย ๆ อย่าง มันกระทันหันเกินไปหรือเปล่าคะ?

งานรับปริญญาเป็นงานใหญ่ค่ะ มหาลัยควรมีการจัดการ ทางออก และวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้ กลายเป็นว่าเราต้องหมดสิทธิ์การรัยปริญญา เพียงเพราะการจัดการแบบนี้ของมหาลัยหรอคะ อยากถามว่างานรับปริญญานี้ เราจัดขึ้นเพื่อบัณฑิต หรือเพื่อใครหรอคะ งานนี้เอาที่สะดวกบัณฑิตหรือสะดวกคนให้อย่างไร? เรารอมา 2 ปี แค่รอมา 2 ปีก็เสียเวลาเเล้วค่ะ มันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยซ้ำ เรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมค่ะ อยากได้คำตอบและทางแก้ไขจากทางมหาลัยค่ะ

ปล.เราได้ทำการทักไปทางเพจ จบ มธ. 61 และทางแอดมินเเจ้งว่าจะมีการพูดคุยกับทางมหาลัยวันจันทร์หน้า เราคาดหวังว่าจะได้รับการแก้ปัญหาที่เป็นธรรมค่ะ

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

169 Nameless Fanboi Posted ID:UVS+5V0wo/

งาน Job Expo ที่รัฐบาลจัด คือ วงจรแห่งการขูดรีดที่สมบูรณ์แบบ
.
วันนี้ไป Job Expo ของรัฐบาลที่โฆษณาว่าเปิดล้านตำแหน่ง เอาจริงๆไม่ได้ไปหางาน เพราะได้ยินเพื่อนที่ไปมาก่อนพูดแล้วว่างานสายที่เราจะทำมันไม่มี แต่ประจวบเหมาะว่าเพื่อนสนิทสองคนจะมา แล้วไม่ได้เจอเพื่อนนาน เลยนั่งวินออกจากบ้านไปด้วยราคา 30 บาท
.
เดินเข้าไปในงานก็เริ่มงง ๆ กับบรรยากาศ ต้องเข้าใจด้วยว่าความที่เราเรียนจบสายสามัญมาตลอดชีวิตตั้งแต่ระดับประถม มัธยม อุดมศึกษา แต่คนในงานมีแต่เด็กสายอาชีพ สังเกตได้ชัดว่าจำนวนไม่น้อยมาเป็นกลุ่มคณะเหมารถบัสกันมา ในใจเริ่มตะหงิด ๆ แล้วว่า Job Expo ที่ว่านี่เนี่ยเป็น who's job ว่ะ?
.
เดินเข้าไปในงานสิ่งที่ปรากฎตรงหน้าคือ บูธจำนวนล้านบูธ (ไม่ถึง!) ตั้งกันเต็มโถงไปหมด ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจสังเกตบูธแต่ละบูธว่าเป็นบริษัทอะไร เพราะเอาแต่เดินหาเพื่อนให้เจอก่อน ในงานค่อนข้างวุ่นวาย เพราะจำนวนคนเยอะมาก ให้ผลลัพธ์ทางอารมย์ความรู้สึกตรงกันข้ามกับงานหนังสือแน่ ๆ เพราะมันอธิบายอัตราการว่างงานในประเทศได้ดี
.
พอเจอเพื่อน เราเริ่มสังเกตบูตต่างๆ คุณพระคุณเจ้าช่วย ฉันหลุดเข้ามาในโลกทุนนิยมแบบสุดขีด "แทบ" ทุกบริษัทที่มีโครงข่ายอนุรักษ์นิยม กลุ่มนายทุนผูกขาด บริษัทผู้เป็นสปอนเซอร์ให้กลุ่มฝ่ายขวาทั้งธุรกิจรายย่อย ม็อบไทยพักเถอะ และสำนักข่าวฝ่ายขวาทั้งนั้น! เรียกได้ว่าขนกันมาครบวงจรปีขวาไทย
.
พอเห็นชื่องาน "ไทยมีงานทำ" (อยากเห็นคนคิดชื่องานมาก งี่เง่าสิ้นดี) ที่จัดโดยรัฐบาล บูธบริษัทนายทุนผูกขาด รถบัสเหมาคันของเด็กสายอาชีพ เราก็ถึงภาวะสำเร็จโพธิญาณได้ทันทีว่า "เชี้ยยย แม่งทำกันเป็นวงจร" บริษัทพวกนี้แม่งรอดจากภาวะเศรษฐกิจเพราะมันเป็นทุนใหญ่ผูกขาด แถมมันต้องการแรงงานเข้ามาป้อนในระบบสายพานการผลิตของมันต่อไปเรื่อยๆ
.
มิหนำซ้ำ อาจจะเพราะเราเรียนสายสามัญ เรากลับมองว่างานพวกนี้ (ครึ่งหนึ่งงานช่าง ครึ่งหนึ่งงานโรงงาน) โคตรเป็นตัวส่งเสริมภาวะ alienation สุด ๆ แล้วเหยื่อของนายทุนพวกนี้ก็คือเด็กสายอาชีพ นายทุนได้แรงงานเอาไปขูดรีด ส่วนรัฐบาลได้หน้าและเครดิตทางการเมืองว่าอย่างน้อย ๆ "กูหางานให้พวกมึงประชาชนตาดำ ๆ เป็นล้าน ๆ ตำแหน่งเลยนะโว้ย" คิดแล้วก็เศร้าใจ ทำไมชีวิตเด็กจบใหม่ในประเทศไทยช่างน่ารันทด จะบีบก็ตายจะคลายก็รอด เห้อออ

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

170 Nameless Fanboi Posted ID:ACFypC2gLj

>>169 กุบอกตรงๆ ที่มึงเห็นมีแต่ บริษัทนายทุนมาร่วมเนี่ย เหตุผลง่ายๆ คือ บริษัทที่นอกเหนือจากนี้มันไม่มีกำลังพอจะจ้างคนแล้วต่างหากมันถึงมีแต่พวกที่มึงเห็นที่ยังพอมีกำลังทรัพย์กันอยู่

องค์การจัดหางานมันส่ง Email ไปทั่วให้บริษัทห้างร้านช่วยมาร่วมงานว่ะ ร้านขายของของกุ ก็ได้รับ Email ให้ไปร่วมงาน Job Expo เหมือนกันแต่ไม่ได้ไป

171 Nameless Fanboi Posted ID:yZyoD+WOhb

>>169 มิตรสหายท่านนี้ดูถูกคนจบสายอาชีพเหี้ยๆ ตัวเองมี privilege ที่บ้านสามารถส่งเรียนสายสามัญได้แต่เสือกไม่มีปัญญาหางานจนต้องบ่นกับอีแค่เรื่องค่าเดินทาง 30 บาท แบ่งชนชั้นว่าตัวเองเป็นพวกมีความรู้ความสามารถเลือกงานได้ แล้วก็เหยียดคนอื่นโดยครอบด้วยคำว่าน่าสงสาร น่าขยะแขยงชิบหาย

172 Nameless Fanboi Posted ID:UVS+5V0wo/

>>170 ไม่ใช่ว่าฝั่งสายอาชีพ privilege กว่าเหรอ มีทุนนิยมฝ่ายขวาคอยเอาใจ หางานให้ทำ ตกเป็นทาสทุนนิยม ที่สายสามัญตกงานก็เพราะพวกฝ่ายขวานี่ล่ะ สั่งล็อกดาวน์ เศรษฐกิจแย่ ทำคนตกงานกันหมด

173 Nameless Fanboi Posted ID:NiVqxp.+Fg

>>172 ลอจิคมึงแปลกๆ นะ

174 Nameless Fanboi Posted ID:Ad/yAH6U2M

>>172 งงกับที่มึงอธิบายนะ วรรคแรกบอกให้ว่าสายอาชีพprivilegeสูงมากช่วงจบใหม่ แต่ระยะยาวๆไป อายุมากขึ้น ถ้าไม่เอาวุฒิสายอาชีพไปปรับเรียนให้จบ ป.ตรี มาสักใบ จะเสียเปรียบสายสามัญมากกว่า แล้วสายอาชีพวนไปวนมาไม่เคยเห็นจะออกไปจากสายงานพวกบัญชี ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม คอมธุรกิจ กราฟฟิกแล้วพัฒนาไปสายงานอื่นที่สูสีกับสายสามัญได้เลย

175 Nameless Fanboi Posted ID:NpxYQiQo6t

>>172 มึงอ่านdas kapitalมากไปแล้วสหาย พักก่อน

176 Nameless Fanboi Posted ID:I0y2tmOWZl

>>171
ตรรกะเด็กชูสามนิ้วยุคนี้ล่ะ เ

177 Nameless Fanboi Posted ID:+Q0E5w/dyP

ขอโทษครับ ผมตอนนี้ได้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ มีเลือดออกในสมองจุดเล็กๆ2จุด จนทำให้ทำงานไม่ได้ ลุกได้ไม่นาน มีอาการมึนงงอยู่ตลอดเวลา ชาครึ่งซีก อ่อนแรง ทำได้เพียงแต่นอนวาด sticker line ถ้าชอบอุดหนุนได้ครับ ขอบคุณมากๆจริงๆครับ
ผมได้ทำสติกเกอร์ไลน์ตัวใหม่ออกมา โมโม่โมจี้ lovelove
https://line.me/S/sticker/13197095
https://line.me/S/shop/sticker/author/895569
https://www.facebook.com/yuuttake

และยังมีสติกเกอร์ ที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้อีกด้วยครับ ทั้งนี้ผมยังได้เล่าถึงอาการป่วยไว้ในเพจ https://www.facebook.com/yuuttake
ขอขอบคุณทุกๆคน มากจริงๆครับ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ สำคัญมากๆ ไม่อยากให้ทุกคนต้องเป็นแบบผมครับ มันจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ

โมโม่โมจี้ lovelove มาส่งความรัก ความน่ารักอ้อนๆให้กันนะ
https://line.me/S/sticker/13197095
โมโม่ กลิ้งๆ มาหมุนๆกลิ้งๆ ไปกับโมโม่กันเถอะ
https://line.me/S/sticker/12669435
ลีออง ลูกแม่โดม มาสนุกไปกับลีอองกันนะ
https://line.me/S/sticker/12075092
โมจี้ จอมป่วน มาป่วนๆ มึนๆ ไปกับโมจี้กันนะ
https://line.me/S/sticker/10816992
โมจี้ happy
https://line.me/S/sticker/10044004
มีมี่เหมียวจิ
https://line.me/S/sticker/8030074
https://www.facebook.com/yuuttake

178 Nameless Fanboi Posted ID:E7lPgxDPwB

ไปพล่ามใส่คนสายอาชีพฉอดๆดูดิ ว่าเขาเป็นทาสนายทุน เขาน่าสงสาร เขาอยู่ในวงจร
คนสายอาชีพจะมองหน้าให้ แล้วบอกว่าก็กูต้องแดกอ่ะ พล่ามอะไรของมึง

179 Nameless Fanboi Posted ID:16RAUeOt.f

บางคนออกตัวว่าอยู่ฝั่งปชต.แค่เพราะกลัวตัวเองโดนด่ารึเปล่า ถ้าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดจริงๆ เรามีวันที่จะบอกว่าถ้าด่ามากเราจะยัายฝั่งนะ ด้วยเหรอ555

180 Nameless Fanboi Posted ID:ASQGVXTd21

ช่วงหลังผมได้ยินบ่อยๆ เรื่องวิพากษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ว่าทรง "ก่อาชญากรรมทางการเมือง" ด้วยการชิงแผ่นดินพระเจ้าตาก การโจมตีทำนองนี้ใครเป็นคอการเมืองย่อมเข้าใจว่าโจมตีไปทำไม

การเป็นวิพากษ์ทำได้แน่นอนและควรทำด้วย

แต่ถ้าวันกันตามประวัติศาสตร์และการเมืองแบบจริงๆ ที่วัดกันที่อำนาจ (Realpolitik) ไม่ใช่อุมการณ์แล้ว การชิงบัลลังก์เป็นเรื่องปกติในยุคโบราณ

หากจะเอาความชอบธรรมเป็นที่ตั้งโดยไม่แยแสอำนาจ สมัยนี้เขาเรียกว่า "โลกสวย" ดูท่าว่าจะเอาชีวิตไม่รอด

ดังนั้นเจ้านายบางพระองค์เมื่อถูกยกบัลลังก์ให้ก็ไม่เอา เพราะรู้ตัวว่ารับไปหัวกุดแน่ๆ ด้วยตัวไม่มีอำนาจ ดังนั้นถึงจะมีความชอบธรรมเรื่องการสืบทอด แต่ต้องดูตาม้าตาเรือด้วย

สมัยอยุธยาและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตำแหน่งเจ้าแผ่นดินไม่ได้สืบทอดจากพ่อสู่ลูก แต่ให้สืบจากวังหลวงโอนให้วังหน้า (ซึ่งกรมพระราชวังบวรฯ หรือเจ้าวังหน้าเป็นได้ทั้งลูก น้อง และพระญาติอื่นๆ ของพระเจ้าแผ่นดิน) แต่การสืบทอดแบบนี้เป็นแค่รูปแบบ เอาเข้าจริงเขาวัดกันที่ "วาสนาบารมี"

บางครั้งวังหลวงกับวังหน้าขัดเคืองกันก็ทำเป็นไม่เห็นหัววังหน้า เช่น เจ้าฟ้านเรนทรโอรสพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ถึงจะเป็นโอรสองค์โตที่พระราชบิดายกแผ่นดินให้

แต่แล้วทรงเจ้าฟ้านเรนทรโอรสไม่กล้ารับแล้วออกผนวช อาจเพราะ "เกรงใจ" อาคือเจ้าวังหน้าซึ่งต่อมาได้ครองบัลลังก์ในที่สุดคือพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

หรือย้อนกลับไปรัชกาลพระเพทราชา ทรงเคืองเจ้าวังหน้าที่ฆ่าโอรสของพระองค์คือเจ้าพระขวัญ พระเพทราชาจึงตัดตอนการยกบัลลังก์ให้ตามประเพณี แต่ไพล่ไปยกให้พระราชนัดดาคือเจ้าพระพิไชยสุรินทร

เจ้าพระพิไชยสุรินทรรู้ตัวว่าไม่รอดแน่ๆ ถ้ารับไว้ เมื่อพระเพทราชาสวรรคตจึงทรงถวายบัลลังก์แก่เจ้าวังหน้า ซึ่งต่อมาขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าเสือ

ดังนั้น หากจะไล่ย้อนไปทีรัชกาลทีละราชวงศ์แล้วจะพบว่าเขาชิงแผ่นดินกันทั้งนั้น โดยเฉพาะนับแต่วงศ์ปราสาททองลงมามีแค่สองสามรัชกาลที่เปลี่ยนผ่านแบบไม่นองเลือด

ตัวอย่างนักรัฐประหารที่สำคัญก็เช่น สมเด็จพระนารายณ์ ทรงยึดอำนาจจากพี่ชายคือสมเด็จเจ้าฟ้าไชยแล้วสำเร็จโทษ แต่ทรงไม่รับแผ่นดินหากยกให้พระเจ้าอาคือพระศรีสุธรรมราชา แต่แล้วก็ทรงสำเร็จโทษพระเจ้าอาอีก แล้วครองราชย์เสียเอง

ทรงทำรัฐประหารถึงสองครั้ง แต่ผลงานระหว่างรัชกาลดีเยี่ยมจึงได้รับพระสมัญญาว่ามหาราช ทำนองเดียวกับพระเจ้าถังไท่จงที่ทรงฆ่าพี่้น้องตัวเองแต่ก็เป็นมหาราชของจีน

สมเด็จพระนารายณ์เมื่อจวนจะสวรรคตก็ถูก "ประวัติศาสตร์กรรมซ้ำรอย" เมื่อพระเพทราชาทำรัฐประหารแล้วตั้งวงศ์พลูหลวงขึ้นมา ซึ่งก็มีการชิงอำนาจเป็นเรื่องปกติอีก

พระเจ้าตากนั้นทรงไม่ได้ฟื้นบ้านเมืองโดยไม่ได้แย่งชิงเจ้านายกลุ่มเดิม เจ้านายอยุธยาวงศ์บ้านพลูหลวงที่มีชีวิตรอด 3 พระองค์ที่ปรากฎชื่อและพยายามมีอำนาจถูกพระเจ้าตากกำจัดจนหมด

เริ่มจากกรมหมื่นเทพพิพิธโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่เป็นหัวขบวนของชุมนุมเจ้าพิมาย ก็ถูกสำเร็จโทษเพราะเมื่อถูกเจ้าตากจับได้ทรงไม่ยอมสวามิภักดิ์

คำถามคือระหว่างพระยาตากกับกรมหมื่นเทพพิพิธ ใครมีความชอบธรรมมากกว่ากันในเรื่องการเป็นเจ้าแผ่นดิน?

หากวัดกันที่เชื้อสาย กรมหมื่นเทพพิพิธย่อมชอบธรรมกว่า แต่สุดท้ายแล้วในยุคแห่งการช่วงดีชิงเด่น ไม่มีใครเสียเวลาตรวจดูสายเลือด เขาวัดกันที่อำนาจทั้งนั้น

ยังมีเจ้าจุ้ยและเจ้าศรีสังข์ที่หนีไปเมืองเขมรและเมืองญวน และพระเจ้าตากพยายามจับตัวมาให้ได้ถึงกับยกทัพไปตี เจ้าศรีสังข์นั้นจดหมายเหตุของบาทหลวงฝรั่งเศสบอกว่าพระเจ้าตากได้ยื่นข้อเสนอมายังเมืองญวนพุทไธมาสว่า "ถ้าส่งเป็นไม่ได้ก็ให้ส่งตาย"

มิพักจะเอ่ยถึงปัญหาเรื่องความชอบธรรมของพระเจ้าตากในสายตาจีนซึ่งเจ้านายไทยต้องขอรับรองอำนาจ พระเจ้าตากนั้นจีนถูกปฏิเสธสถานะเจ้ามาตลอด และจีนยังตำหนิว่าเชื้อวงศ์ "สกุลเจา" แห่งราชสำนักอยุธยายังอยู่ ทำไมไม่เชิดชูให้ครองแผ่นดิน กลับจะตั้งตนเป็นเจ้าเสียเอง จีนจึงให้เป็นแค่ "หัวหน้าคนเถื่อนประเทศเซียนหลัว"

พระเจ้าตากทรงเป็นแค่ "กั๋วจ่าง" ไม่ได้เป็น "หวาง" นานเกือบค่อนรัชสมัย กว่าที่จีนจะยอมรับว่าเจ้าตากมีอำนาจดุจหวางก็ปลายๆ รัชกาลแล้ว เพราะจีนคงตระหนักแล้วว่า "สกุลเจา" ของอยุธยาถูกกำจัดจนสิ้นหมดแล้ว และต้องการกำลังจากเจ้าตากมาช่วยยันพม่าที่จีนกำลังทำสงครามด้วย

181 Nameless Fanboi Posted ID:ASQGVXTd21

>>180 แต่นั้นมา พระเจ้าตากที่ถูกจีนเรียกตามตำแหน่งขุนนางว่า "กานเอนชื่อ" หรือแค่ "พี่หย่าซิน" ก็กลายเป็น "เจิ้งเจา" เป็นพระนามที่ผสมระหว่างแซ่เจิ้งของพระองค์กับแซ่เจาของเจ้าอยุธยา นัยว่ารับรองให้เป็นเจ้ากับเขาแล้ว

แต่กว่าจะเป็นเจ้าก็สายไป หลังจากนั้นเกิดความวุ่นวายปลายรัชกาล (ทั้งเรื่องเสียพระสติปละการกบฎ) สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทำศึกกับพวกญวนก็ต้องรีบกลับมา (บันทึกญวนว่าทรงทำสัญญากับพวกญวนไว้ว่าจะช่วยเหลือกัน) แล้วสะสางเรื่องวุ่นวายในพระนคร จากนั้นสำเร็จโทษพระจ้าตากเสีย

แล้วปราบดาภิเษกเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ โดยไม่มีข้อติดข้องใดๆ ที่จะรับการยอมรับจากจีนด้วยทรงอ้างว่าเป็น "โอรส" ของเจิ้งเจาและทรงใช้แซ่เจิ้งตามพระเจ้าตาก

ทรงตั้งวงศ์จักรีที่ "แทบจะ" ไม่มีการชิงบัลลังก์หรือมีแต่ปราบได้ ซึ่งถือว่ามหัศจรรย์มากหากเทียบกับช่วง 200 ปีก่อนหน้านั้นที่มักจะชิงอำนาจกันเป็นว่าเล่น

ครั้นอายุราชวงศ์ล่วงถึง 150 ปีก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น หลังจากนั้นนักการเมืองและทหารก็ชิงอำนาจกันเรื่อยมา

การชิงอำนาจแบบพระเจ้าตากและรัชกาลต่างๆ เป็นการเมืองแบบจับต้องได้ แต่ใช่ว่าจะไร้ศีลธรรม ด้วยการให้ชอบธรรมนั้นจะต้องอ้างอะไรสักอย่าง เช่น "อาณาประชาราษฎร์ สมณชีพราหมณ์เดือดร้อน" ทำให้ต้องลงมือ

บางคนอาจจะคิดว่ามันก็แค่ข้ออ้างนั่นแหละ ซึ่งก็ถูก แต่สำหรับผู้ตั้งตนเป็นเจ้าแล้วข้อครหาทั้งปวงเป็นเรื่องเล็กน้อย เป้าหมายที่ใหญ่กว่าคือการเป็นเจ้าแล้วสร้างแผ่นดินใหม่อย่างที่ตัวเองต้องการ

เรียกว่าเป็นการเมืองแบบ Pragmatism นำ Idealism ซึ่งต่างจากสมัยนี้ที่ทำตรงกันข้าม

นั่นเพราะว่าค่านิยมของโลกเปลี่ยนไป คนโบราณย่อมไม่เข้าใจวิธีการของยุคเราเพราะเขาวัดกันที่กำลัง และเราไม่มีอาจยอมรับการใช้กำลังยึดอำนาจเช่นกัน

ดังนั้น หากจะมองสถานการณ์ยุคโบราณ อย่ามองด้วยวิธีคิดแบบปัจจุบันให้มากเกินไป จะประเมินความเป็นไปผิดเพี้ยนได้

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

182 Nameless Fanboi Posted ID:v2EdvUyRJ5

>>180-181 เขียนมาตั้งนาน เข้าใจคำว่า realpolitik จริงๆมั้ยนั้น

183 Nameless Fanboi Posted ID:v2EdvUyRJ5

คือเข้าใจ point ที่จะสื่อนะ แล้วกูเองก็บอกเพื่อนที่อินเสมอว่า "ถ้าทำจริงๆ แล้วยังไงต่อวะ ?" แต่เขียนแปลกๆ เกิน เหมือนพยายามจะสื่อว่าโลกโบราณไม่ได้แคร์เรื่องความชอบธรรมเท่าไหร่ ทั้งๆ ที่ความจริง ไอ้ประเด็นที่ยกมา (พระเจ้ากรุงจีนไม่ยอมรับเจ้าตาก พระเจ้าตากเก็บเจ้าอยุธยา) นี่เป็นประเด็นสำคัญชัดๆ ว่าเหตุผลที่พระเจ้าตากโดนล้มน่ะ เพราะไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว

เรื่องชิงราชบัลลังก์ก็อ้างแปลกๆ เพราะถ้าให้นับไอ้ช่วง 150 ปีนั้น ทั้งโลกแม่งก็แทบไม่ชิงราชบัลลังก์กันแล้ว (เว้นพม่าให้หน่อย) ฝรั่งเศส อังกฤษ รัสเซียที่ก่อนหน้านั้น ชิงราชบัลลังก์กันเป็นบ้าเป็นหลังก็ไม่มีชิงราชวงศ์แล้ว (รัสเซียนี่น่าจะหนักสุด มีซาร์ที่มีข่าวลือว่าเป็นลูกลับของจักพรรดินี ยังไม่มีใครออกมาทำอะไรเลย) แล้วไอ้คำว่า "แทบจะไม่มี" ก็ใช้อ้างไม่ได้หรอก เพราะเหตุการณ์มันไม่สงบแทบจะทั้งรัชสมัยทุกพระองค์เลยมั้ง พอห่างจากรบพม่ากับญวน ก็มีเรื่องชิงบัลลังก์ทันทีเลย ไอ้เหตุการณ์กบฏวังหน้านั่นน่ะ

สุดท้าย บอกว่าอย่าไปตัดสินคนโบราณด้วยวิธีคิดแบบปัจจุบัน แต่ไอ้การแยกการเมืองระหว่าง pragmatic กับ realpolitik มันโคตรสมัยใหม่เลยไม่ใช่เหรอวะ คือเข้าใจที่จะสื่อทั้งหมดนะ แล้วก็เห็นด้วย แต่เหตุผลที่ใช้มาอ้างแต่ละอย่างแม่งโคตรไม่เข้าเลยว่ะ

184 Nameless Fanboi Posted ID:eJ/+YuF64v

น้ำตาของพ่อ
และแล้วสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น ก็ได้เกิดขึ้นค่ะ
เมื่อพ่อจำเป็นต้อง แจ้งความลูกตัวเอง
เพราะลูกนำความเกลียดชังที่ถูกคนในโลกออนไลน์ปั่นหัว โดยไม่ยอมรับฟังเสียงจากคนในครอบครัว แล้วนำพ่อตัวเอง ไปประจาน ในกลุ่มหมิ่นสถาบัน ให้คนมารุมด่าพ่อของตนค่ะ
ถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐควรสนใจที่จะทำอะไรบางอย่างมากกว่าเดิมเสียที
ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนทุกสื่อทุกสำนัก นำภาพหรือข้อความไปเผยแพร่ก่อนได้รับการอนุญาตจาก ศชอ.
และขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดี แทนผู้เสียหายหากสื่อมวลชน นำเสนอข่าวผิดไปจากความเป็นจริง ทุกกรณี

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

185 Nameless Fanboi Posted ID:ASQGVXTd21

>>182 มึงหมายถึงอะไร

186 Nameless Fanboi Posted ID:ty7qI8PTGI

>>184 พ่อเป็นหริ่มกราบหมาสินะ 5555

187 Nameless Fanboi Posted ID:Or3SSR/2uJ

สัปดาห์ก่อนหาวิธีจดโน้ต จัดการความรู้ ทำเจอระบบ zettelkasten แล้วก็ไปดูในเว็บบอร์ด เขาบอกว่าถ้าจัดการดีๆ มันจะเกิดความรู้ใหม่ผ่าน
กระบวนการที่เรียกว่า Hegelian dialectic

ก็เลยหาอ่านต่อไปเรื่อยว่ามันคืออะไร ปรากฏว่ามันคือ วิธีการหาความรู้แบบนึง โดย Hegelian dialectic เนี่ย เป็นกระบวนการคิดที่ทำให้เกิดแนวคิดแบบ Marxist ขึ้นมา
เลยอ่านต่อไปอีกว่า Marxist เน้นในอะไรที่จับต้องได้ ซึ่งต่างแนวคิด Idealism

เลยทำให้เจออะไรที่น่าสนใจ
นี่เลยคิดว่าจะโพสโน้ตที่อ่านเจอ ไว้เผื่อให้คนมาอ่านแบบ randomๆ

188 Nameless Fanboi Posted ID:YP/zn8YqFs

กูงงดราม่าร้านกาแฟ นิติมธ. มาก
- คณะจัดซื้อจัดจ้างรอบใหม่ตามระเบียบ
- ยิ้มสู้คาเฟ่แพ้ ลงโซเชียล ใช้สังคมกดดัน
- คณะแถลง ปรากฏคู่แข่งคือ Amazon โซเชียลรุมด่า เป็นสัตว์ เห็นแก่เงิน ทุนนิยม
- มหา'ลัยกระโดดอุ้มยิ้มสู้ ยิ้มสู้ขอบคุณ
- Amazon ถอนตัว โซเชียลชื่นชม Amazon

เห้อออออออออออ

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

189 Nameless Fanboi Posted ID:9E04OGCNq5

เป็นบทเรียนในอนาคตว่าถ้ามีที่ อย่าปล่อยให้คนพิการมาเช่าทำกิน เดี๋ยวจะยกเลิกสัญญาแล้วมันไปบีบน้ำตาในโซเชี่ยลจะยุ่งเอา

190 Nameless Fanboi Posted ID:r6bigrqSCl

>>189 เราเคยปล่อยคนพิการเป็น kมาแล้ว

191 Nameless Fanboi Posted ID:jC82JRWMfa

>>188 พิการ = ได้รับความสงสารเพิ่มขึ้นแบบไม่สนหีสนแตดใดๆ 100%

192 Nameless Fanboi Posted ID:kI7WMupnKZ

นึกถึงโควตาคนดำในมหาลัยอเมริกาเลยว่ะ กูเข้าใจนะว่าคนคิดหวังดีเพราะยุคแรกๆ การเหยียดและกีดกันแม่งแรงจริง แต่พอยุคนี้ที่เอะอะๆ ก็ดราม่าเหยียดผิว คนขาวก็ชักไม่พอใจละ มองว่าคนดำก็ได้สิทธิพิเศษโน่นนี่นั่นมากกว่าคนขาวแล้ว

193 Nameless Fanboi Posted ID:Y+H1qzCCd7

ถ้าให้พูดจริงๆ สารพัดโครงการแก้ปัญหากรุงเทพนี่ผมไม่เคยซื้อเลยว่ามันจะแก้ได้จริง ไม่ว่าจะมาจากขั้วการเมืองไหน
ปัญหาของกรุงเทพมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีอุโมงค์น้ำไหม มีรถไฟฟ้ากี่สาย
ผมคิดว่ารากเหง้าของปัญหาในกรุงเทพคือข้อเท็จจริงง่ายๆที่ว่า มันมีคนอยู่อาศัยล้นเกินไป แล้วเมืองมันไม่ได้มี "ระบบ" อะไรมารองรับการอยู่อาศัยของคนปริมาณขนาดนี้
กรุงเทพเป็นเมืองลุ่ม ติดแม่น้ำ แถมต่ำลงทุกปีๆ แถมผังเมืองต่างๆก็ไม่เคยออกแบบไว้ตามหลักการใดๆ สร้างกันตามมีตามเกิด ดังนั้นจะไปหวังให้ฝนเทโครมลงมาแล้วน้ำไม่ท่วมเลยนี่คงเป็นไปได้ยาก แต่อย่าลืมว่าต่อให้ฝนไม่ตก การจราจรใน กทม. มันก็บัดซบอยู่แล้วนะ ห้างดังจัดโปรฯลดราคา คอนเสิร์ตใหญ่ อุบัติเหตุในแยกสำคัญๆ ฯลฯ มีเรื่องหมูหมากาไก่อีกมากมายที่ทำให้ กทม. มันเป็นอัมพาตได้
ทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนคือการ "ย้ายเมือง" ครับ
คือเราต้องกระจายความเจริญออกไปจาก กทม. เสียที แยกมันออกเป็นเมืองย่อยๆ เมืองหน่วยงานราชการ เมืองธุรกิจบริษัทห้างร้าน เมืองค่ายทหาร (พี่เอาไปเลยเมืองนึงครับ) เมืองมหาวิทยาลัย แล้วก็เมืองท่องเที่ยว -- แล้วแต่ละเมืองเนี่ย ก็ให้มันเชื่อมกันด้วยระบบคมนาคมที่เหมาะสม ใครเคยไปประเทศที่เจริญแล้วน่าจะพอนึกภาพออก
ย้ายเมืองยังไม่พอ มันต้องส่งเสริมให้ภูมิภาคเติบโตได้โดยไม่ต้องพึ่งพากรุงเทพด้วย คนทั่วประเทศมันจะได้ไม่ต้องเข้ามาหางาน หาเงิน กันอยู่ที่เมืองๆเดียว ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเล็กๆ ดูมาเลเซีย ดูเวียดนาม เขามีหัวเมืองใหญ่ๆให้คนมันกระจายไปทำมาหากินได้มากกว่าเราเสียอีก
ในระดับย่อยลงมา ถ้ากรุงเทพมันจะเป็น mega city ได้ มันต้องทำให้คนเลิกใช้รถอย่างจริงจัง เพราะพื้นที่เมืองเพียงเท่านี้แก้ยังไงมันก็แก้ไม่ได้หรอก
แต่ปัญหาคือ การจะให้คนเลิกใช้รถได้อย่างแท้จริงเนี่ย มันต้องอาศัย "ระบบ" มากมาย ไม่ใช่แค่ไอเดียโลกสวย แบ่งเลนถนนมาเป็นเลนจักรยานแล้วทุกอย่างจะจบเอง
ตัวอย่างง่ายๆ เมืองมันต้องมี "ตึกจอดรถ" ตามจุดต่างๆ (พื้นที่จะเอาจากไหน ใครจะเป็นเจ้าภาพ) มีทางเท้าที่คนเดินได้ (ใครจะเป็นเจ้าภาพ อำนาจอยู่กับใคร) การออกแบบอาคารต่างๆต้องเชื่อมโยงกัน (นึกถึงอาคารต่างๆที่สิงคโปร์) คือมันต้องมีระบบสารพัดรองรับ ให้คนสามารถใส่สูทเดินถนนไปประชุมได้ สาวๆใส่เดรสเดินไปงานเลี้ยงได้ คนมันถึงจะเลิกใช้รถกันได้อย่างจริงๆจังๆ
เขียนมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้หรอก โดยเฉพาะภายใต้ #โครงสร้างการเมือง แบบที่เราอยู่กันนี้ ไม่มีทางแน่นอน ต่อให้มีโคตร ม.44 เลยก็เถอะ
ใครที่ไม่เก็ตว่าโครงสร้างการเมืองมาเกี่ยวอะไรด้วย .... ก็นั่นแหละครับ ขอแสดงความยินดีด้วย ที่คุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเช่นกัน

194 Nameless Fanboi Posted ID:wo7xZ2QEp7

>>193 แค่ให้พวกเมืองชั้นนำ (เชียงใหม่ โคราช ขอนแก่น อุดร ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต สงขลา) มีอำนาจปกครองตนเองแบบ กทม. เดี๋ยวความเจริญแม่งก็ขยับขยายออกไปเอง เอาแค่ทุกวันนี้ขนาดส่วนกลางกั๊กๆ ไว้ เมิองที่ว่าเนี่ยปริมาณรถก็เริ่มแน่นถนนละนะ

195 Nameless Fanboi Posted ID:B8DpsGMA/x

กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยสายเกินแก้แล้ว อีกไม่กี่สิบปีก็จมน้ำแล้ว เตรียมออกไปสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดดีกว่า

196 Nameless Fanboi Posted ID:nBz.WtewVD

ถ้าใครยังไม่ชินกับการตรวจสอบไปมาของฝ่ายซ้ายตอนนี้ ก็ชินซะ เพราะอนาคตประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ ก็ต้องเจอบรรยากาศแบบนี้ นี่จะเป็น culture ใหม่ของสังคมไทย แต่ต้อง remind กันไว้ว่าเราไม่ได้กำลังตามหาคนดี แต่เรากำลังตามหาคนขี้เหม็นที่รู้จักรับผิดชอบ และตระหนักถึงความบ้งของตัวเอง

197 Nameless Fanboi Posted ID:SV4G3HM4ED

ประชาธิปไตยแบบที่ร่า นต้องการนี่เหลือรานอะไรให้แดกมั่งวะ ทุกวันนี้ยังเข้าร้านพวกนี้รึป่าว ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย

198 Nameless Fanboi Posted ID:SV4G3HM4ED

>>197 * ร้าน

199 Nameless Fanboi Posted ID:Hxa0dq+d1C

>>197 ไม่มีก็ทำแดกเองสิหริ่ม พอเพียงเหมือนที่พ่อมึงสอนไงหริ่ม 555555555555555555555555

200 Nameless Fanboi Posted ID:rnEBg8hiPN

ชั่ยๆ ใครเขาเข้าร้านค้ากัน เด็ดผักริมรั้วบ้านกินก็อยู่ได้แล้ว

201 Nameless Fanboi Posted ID:AhwUcYDXVW

>>194 ถามจริงนะ ภูเก็ตนี่แม่งยังไม่ได้รับสถานะให้เป็นเมืองพิเศษแบบ กทม อีกเหรอวะ? ค่าครองชีพทะลุขนาดนั้นแต่ไม่อัพเกรดระบบการปกครองเลยก็ถึงว่าสิทำไมมิจฉาชีพกับมาเฟียเต็มเมือง

202 Nameless Fanboi Posted ID:.yI77N8H/K

>>201 ยังอะ ตอนนี้เขตปกครองพิเศษ มีแค่ กทม. กับพัทยา

203 Nameless Fanboi Posted ID:pM9wturPCD

>>197 เสือกจังเลยเงินเขา เขาจะซื้อจะแดกอะไรนี่หลิ่มดูเป็นเดือดเป็นร้อนจัง
ไม่ใช่ว่าพ่องสอนให้พอเพียงเหรอ?

204 Nameless Fanboi Posted ID:V5.btopyu5

ไม่นึกว่าจะได้มาเจออะไรเเบบนี้ คือตะกี้ไปซื้อน้ำละทำกระเป๋าตังหล่น เเล้วมีพี่ผช.คนนึงเก็บให้ ก็เลยขอบคุณ เเต่อยู่ๆพี่เเกดันเสยผม เงยหน้านิดๆสะท้อนเเดด เเล้วบอก 'ไม่เป็นไรหรอกเอ็ง ข้าเเค่กำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น' คือน้ำจะพุ่ง ไอดอล 5555555555555555

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

205 Nameless Fanboi Posted ID:V5.btopyu5

ช่วงหลังๆผมเขียนถึงเรื่อง Republic บ่อยขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าผมเห็นว่าอีกไม่นานต่อจากนี้ไปมันมาอีกระลอกแน่ และน่าจะเป็นระลอกใหญ่กว่าวันที่ 25 กย 63

(ความเชื่อของผมมาจากสิ่งที่ผมเห็นจากปัจจุบัน, ถ้าถึงจุดหนึ่งที่กลุ่มคนในโลกเก่าไม่ยอมคายอำนาจ ไม่ยอมเปิดพื้นที่ประนีประนอม หรือปาหี่จำอวดรักษาอำนาจตัวเองไปวันๆ, faction ฝ่ายประชาชนเอา Republic แน่, นั่นคือสิ่งที่ผมเห็นและมันมากันแล้ว)

ผมไม่ได้ขัดขวางข้อเสนอนี้ แต่สิ่งที่ผมอยากสื่อสารมากที่สุดคือการเสนอ Republic ที่ "เป็นไปได้" มันต้องคิดอะไรให้มากกว่านั้น ทั้งระดับข้อเสนอและระดับการสร้างตัวระบอบ

ประเทศไทยเวลานี้จะสร้าง Republic ได้ เงื่อนไขแรกที่ต้องเกิดก่อนก็คือ "ฉันทมติ" จากสังคมวงกว้างว่าต้องเปลี่ยนผ่านระบอบ

1. การเปลี่ยนผ่านระบอบที่ไม่มีฉันทมติจากวงกว้าง จะไม่มีพลังพอที่จะทำให้ Elite ตัดสินใจเอาด้วยกับข้อเสนอเรื่อง Republic,

เราต้องอย่าลืมว่า Elite คือกลุ่มคนที่มีพลังระดับบนสุดของสังคม ถ้าพวกเขาเอาด้วยกับ Republic เราก็จะได้ Republic ง่ายขึ้น

แต่ Elite ไม่ใช่กลุ่มที่คิดจะเปลี่ยนระบอบง่ายๆ เพราะพวกเขามีประโยชน์กับระบอบเก่ามานาน พวกเขาอยู่ใน safe zone มานาน การที่พวกเขาจะตัดสินใจเปลี่ยนระบอบ พวกเขาต้องแน่ใจว่าระบอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั้นให้ประโยชน์กับพวกเขาต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนาจทางการเมืองและอำนาจทางเศรษฐกิจ

(ข้อนี้จะเกิดคำถามสำคัญตามมาอีก 1 ข้อ คือ ถ้า Elite ไม่ยอมเปลี่ยนระบอบ เป็นตัวขวางการเปลี่ยนระบอบ เราจะสามารถเปลี่ยนผ่านระบอบจากข้างล่างได้หรือไม่ (revolution from below) ? เรื่องนี้เราต้องคุยกันให้ละเอียด)

2. ข้อเสนอเรื่อง Republic ที่เกิดขึ้นในขณะนี้อยู่ในขั้น Ideal หรืออุดมคติ คือเชื่อกันว่า Republic จะทำให้ปัญหาสำคัญของการเมืองไทยหายไปได้ ผมไม่ปฎิเสธ Ideal นี้ แต่ผมกังวลอยู่ 3-4 ประการ

2.1 การเสนอ Republic ในแง่อุดมคตินั้นเหมาะสมเวลาปราศรัยบนเวที สร้างความฮึกเหิม ดึงมวลชน สร้างฐานทางความคิดแก่มวลชนเป็นการทั่วไปได้ดี, แต่การนำเสนอแบบ Ideal ออกไปมากๆจะนำไปสู่ทางตันของข้อเสนอเองโดยธรรมชาติเพราะมันไม่มี "วิธีการ" ว่าจะสร้าง Republic อย่างไรในทางปฎิบัติ

2.2 การสร้าง Republic ในทางปฎิบัติต้องมีการทำเรื่อง "Republic Project" หรือทำข้อเสนอในทางปฎิบัติ+เนื้อหาเพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างระบอบทั้งหมด เช่น เจตจำนงของประชาชนคืออะไร, ใครคือผู้ carry เจตจำนงของประชาชนเข้าไปทำ, สร้างระบอบใหม่ผ่านกลไกอะไร (สภาหรืออะไร ?), โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองสารพัดอย่างจะอยู่กันยังไง, จะเอาแต่ละ faction ทางการเมืองไปไว้ตรงไหน, อะไรคือเป้าหมายสูงสุดของ Thailand Republic, จะจัดการเจ้าอย่างไร, ใช้ระบบเศรษฐกิจอะไร, กลไกรัฐแต่ละส่วนต้องปรับยังไง, จะสร้าง political order กันใหม่ด้วยอะไร เอาอะไรเป็นตัวยึดเหนี่ยวและยอมรับตรงกัน, ออกแบบดุลอำนาจหลักๆกันยังไง, อื่นๆ ฯลฯ

เรื่องตรงนี้คือรายละเอียดทั้งหมดที่คนเสนอเรื่อง Republic ต้องคิดเป็นการบ้าน

2.3 การสร้าง Republic ของไทยจะไม่ใช่การสร้างจากศูนย์, แต่มันคือการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเก่าไปสู่ Republic คำถามใหญ่มากๆในเรื่องนี้เราจะป้องกันระบอบเก่า strike back ยังไง ?

2.4 เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Republic จะทำได้สำเร็จจริงๆโดยในช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านจะไม่โดนอำนาจอื่นใดเข้ามา "Hijack" แล้วบิดไปเป็นระบอบอื่นได้, เราต้องอย่าลืมว่าช่วงที่เปราะบางที่สุดคือช่วงที่ตัวระบอบกำลังจะเปลี่ยนผ่าน ถ้าหากจุดนี้ถูกชิงไปได้ การเปลี่ยนผ่านระบอบจะไม่สำเร็จ เผลอๆเราอาจได้ระบอบที่เหี้ยกว่าเดิมมาครอบงำเราต่ออีก ต่อให้ไม่มีสถาบันกษัตริย์อยู่ต่อไปแล้วก็ตาม

---------------

ผมคิดว่าเรื่องข้อเสนอ Republic คือเรื่องใหญ่มาก ใหญ่กว่าที่เขียนในโพสต์นี้ซะอีกนะครับ ดังนั้น เราต้องคิดให้มาก คิดให้ลึก คิดให้ดี ไม่ใช่คิดแค่ว่า Republic คือระบอบที่ไม่มีกษัตริย์แล้วมันจบ, มันคือเรื่องใหญ่ที่เรียกกันว่า Political Regime ซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตของคนทุกคนในประเทศครับ

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

206 Nameless Fanboi Posted ID:zzQ6Em5.jd

https://imgur.com/HOGIK7l

เรื่องของชาวนาค หรือชาวนาคา

พอมีประเด็นเรื่องนาคทีไร ผมก็จะคิดถึงเรื่องของชาวนาคาขึ้นมา หลายคนรู้จักนาคที่เป็นงู แต่ยังไม่รู้เรื่องราวของนาคที่เป็นคนสักเท่าไหร่

ชาวนาคา เป็นชนเผ่าซึ่งอาศัยอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ตะวันตกของพม่า

สมัยโบราณขึ้นชื่อเรื่องความดุร้าย และตำนานว่าชาวนาคากินหัวมนุษย์

ทีนี้ ประเด็นคือคำว่า นาคา นาคะ หรือ นาค ในภาษาทางอินเดียนั้นเป็นคำเดียวกัน

มีการพูดถึง "นาคะ" พระพุทธศาสนาหลายตอน คำถามคือ นั่นหมายถึงเผ่าที่เป็นคน หรือนาค แบบที่เราเข้าใจอย่างพญานาคทุกวันนี้

ตัวอย่างเช่น ในคัมภีร์ มหาวงศ์ ของลังกา ซึ่งเล่าเรื่องพระพุทธศาสนาในลังกา ในที่นั้นมีการพูดถึงนาคะ ซึ่งมีสภาพเป็นมนุษย์ นักวิชาการยอมรับโดยทั่วไปว่าน่าจะหมายถึงชาวนาคา มากกว่านาคที่เป็นงู

ประเด็นที่ถกเถียงกันมากคือ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ เรื่องการบวช - ซึ่งคนไทยเรารู้กันดีอยู่ว่า นาค มาขอบวชกับพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าปฏิเสธ

ความเข้าใจโดยทั่วไป เราชื่อว่านาคในที่นี้คืองู

แต่นักวิชาการจำนวนหนึ่งคิดว่า ผู้มาขอบวชกับพระพุทธเจ้าในคัมภีร์คือชาวนาคา ซึ่งเมื่อดูแผนที่ถิ่นฐานของพวกนี้อยู่ทางตะวันออกของบริเวณที่พระพุทธเจ้าอยู่ ก็มีความเป็นไปได้สูง

เหตุที่พระพุทธเจ้าปฏิเสธนั้นก็ไม่แปลก หากคิดเชิงเหตุผลของมนุษย์ เพราะนั่นเป็นเวลาเมื่อ 2500 ปีก่อน นาคาเป็นคนป่าเผ่ากินคน เสื้อผ้าไม่ใส่ พูดจาไม่รู้เรื่อง ชาวเนปาลและอินเดียไม่ได้คิดว่านาคาเป็นมนุษย์เหมือนคนเมือง หากให้บวชก็จะสร้างความแตกตื่นตกใจกับหมู่สงฆ์

แต่หากเชื่อแบบนั้นในยุคนี้ ก็อาจจะลำบากใจเสียหน่อย เพราะเท่ากับมีการแบ่งแยกเชื้อชาติในคัมภีร์

อย่างไรก็ตาม แม้เผ่านาคาอยู่ติดกับพม่าและอินเดีย แต่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเลยตลอด 2,000 ปี เป็นไปได้ว่าทางพม่าในสมัยก่อนคงมีพระที่ถือคัมภีร์ตามอักษร และไม่อนุญาตให้ชาวนาคาบวช ชาวนาคาจึงนับถือความเชื่อประเภทถือผี อยู่บนเขาแบบนั้นมาโดยตลอด จนกระทั้ง ค.ศ. 1870
.
.
ปี 1870 (ประมาณ ร.3 ของไทย) ขณะนั้นอินเดีย และพม่า อยู่ในการปกครองของบริติชราช

เอ็ดเวิร์ด คลาก มิชชันนารี ชาวอเมริกัน ของคณะบัพติสพบพวกนาคา ลงมาจากภูเขาเพื่อหาอาหาร จึงพูดคุยและตามพวกนาคาขึ้นไปบนภูเขา

คลากพบว่าความเชื่อของนาคาใกล้เคียงกับอินเดียแดงพื้นถิ่น เขาชักชวนพวกนาคาให้มานับถือคริสต์

เมื่อเราย้อนกลับไปดูความสำเร็จของคลาก พบว่าประการสำคัญที่ทำให้ชาวนาคาเชื่อเขาคือ "การวางมือรักษาโรค และไล่ผี" (สมเป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 1970)

คลากตั้งคริสตจักรบัพติสต์ขึ้นในภูเขาของนาคา และสร้างโรงเรียนศาสนาเพื่อสอนคนพื้นถิ่น และแปลคัมภีร์เป็นภาษาพื้นถิ่น

ในศตวรรษที่ 19 ชาวนาคาเปลี่ยนมานับถือคริสต์ประมาณ 20% จนกระทั่งช่วงปี 1950 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงที่อินเดียกำลังจะประกาศเอกราช ศาสนาคริสต์ก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ขึ้นเป็นมากกว่า 50%

ชาวนาคามีความขัดแย้งกับอินเดียในเรื่องศาสนา ตอนนั้นอินเดียอยากประกาศเอกราชในฐานะประเทศฮินดู ในที่สุด อินเดียก็ตกลงให้นาคามีอิสระในการนับถือศาสนา แลกกับการที่นาคาแลนด์จะเข้าร่วมเป็นแคว้นหนึ่งของอินเดีย

นาคาเป็นแคว้นเดียวที่นับถือคริสต์เป็นหลักท่ามกลางภูมิภาค ก่อนปี 2000 ชาวนาคาที่อยู่นอกแคว้นมีปัญหาเรื่องการถูกบังคับให้เปลี่ยนเป็นฮินดูจากอินเดีย และถูกบังคับให้เปลี่ยนเป็นพุทธจากพม่าอยู่เรื่อยๆ ทำให้ศาสนาคริสต์กลายเป็นอัตลักษณ์สำคัญของการเป็นชาตินาคา

ปัจจุบันนาคาแลนด์มีประชาชน 87% นับถือคริสต์ โดยที่ชาวนาคาทั่วโลกประมาณ 3 ล้านคน 98% นับถือคริสต์ เป็นรัฐที่มีชาวคริสต์นิกายบัพติสต์เยอะที่สุดในโลก

(ดังนั้นเวลามีคนพูดถึงนาค เราก็จะแซวว่า "พวกนาคเป็นบัพติสต์นะ")

มีโบสถ์บัพติสต์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียอยู่บนยอดเขา ไปเที่ยวได้

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

207 Nameless Fanboi Posted ID:V5.btopyu5

มหาลัยปีหนึ่งไปกินเหล้าหอเพื่อนม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เด็กมาคนนึง ได้กันหลายรอบ ปิดเทอมแยกย้ายกลับบ้านเอ็มเอ็สเอ็นคุยกัน เปิดกงเปิดกล้องพ่อมันเห็นก็ไม่ว่า แต่พอพ่อมันเห็นตีนตบหัวนอนสมัยไปม็อบกับแม่
พ่อมันชี้หน้าบอกจะยิงกูให้ไส้แตก 5555 เด็กสิชล นคร เสียดาย เอามันส์มาก

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

208 Nameless Fanboi Posted ID:/O27mmmSJY

>>206 ตัวอย่างของการรู้ครึ่งๆกลางๆแล้วเอามาผสมกันเอง
ถ้าอ้างวินัยปิฎก ในบาลีก็ใช้ อหิ แปลว่างู ใช้คำว่าดิรัจฉาน
ถ้าอ้างคัมภีร์มหาวงศ์ ก็ไม่มีหลักฐานว่าเคยมีกลุ่มเชื้อชาติมองโกลอยด์สายทิเบต-พม่าอาศัยอยู่แถวอินเดียใต้หรือเกาะลังกา มีแต่ออสตราลอยด์(ทมิฬ)กับอารยันสิงหล แล้วนิทานนาคทั้งหลาย
อ้างว่าเถื่อนนักนุ่งเปลือยเลยไม่บวชให้ แบบนั้นพวกปยูกับชวาคงไม่ได้บวชแต่ต้น ถ้าถือบาลีตามตัวอักษรจริงก็ยิ่งรู้ว่า อหิ กับ ดิรัจฉานมันก็ไม่ใช่มนุษย์อยู่แล้วป่ะ
- พม่ากว่าจะข้ามอาระกันโยมาจนยึดยะไข่ได้ถาวรก็สมัยคองบอง อินเดียจะเข้ามาในอัสสัมได้ก็หลังอังกฤษตีอัสสัมแตก เหตุผลที่นาคาแลนด์อยู่ตรงกลางระหว่างพม่ากับอินเดียแล้วพุทธ-ฮินดู-มุสลิมเข้าไม่ถึงก็เพราะมันอยู่ในหลืบที่ไม่มีใครเข้าไปเผยแผ่ศาสนาให้ก็เท่านั้นแหละ ไม่ต่างจากกระเหรี่ยง ชิน กูย ซาไก สารพัด รัฐชินในพม่าก็คริสต์เป็นหลักนะ

209 Nameless Fanboi Posted ID:gvpZrmr4qX

ฉันไม่ต้องการร้านกาแฟมากมายในพื้นที่
ฉันต้องการร้านข้าวราดแกง
ที่อร่อย สะอาด
มีทั้งขายจานเล็ก จานใหญ่ เน้นข้าวหรือเน้นกับได้
เอาร้านกาแฟคืนไป ชิ่วๆๆๆ
ร่างกายต้องการข้าวราดแกง
เขียวหวานใส่ฟักเขียว
ต้มยำใส่เห็ดฟาง
ต้มข่าไก่ไม่ใส่น้ำตาล
ผัดผงกะหรี่ไม่มันเยิ้ม
พะโล้มีเต้าหู้ หมู ไข่ ใส่เครื่องเข้มข้น
ไก่นึ่งมะนาวดอง
อะไรแบบนี้
ร้านกาแฟล้นเมืองเกินไปแล้ววววว
ใช่ค่ะ
.
ฉันหิว

210 Nameless Fanboi Posted ID:gvpZrmr4qX

ฉันไม่ต้องการร้านกาแฟมากมายในพื้นที่
ฉันต้องการร้านข้าวราดแกง
ที่อร่อย สะอาด
มีทั้งขายจานเล็ก จานใหญ่ เน้นข้าวหรือเน้นกับได้
เอาร้านกาแฟคืนไป ชิ่วๆๆๆ
ร่างกายต้องการข้าวราดแกง
เขียวหวานใส่ฟักเขียว
ต้มยำใส่เห็ดฟาง
ต้มข่าไก่ไม่ใส่น้ำตาล
ผัดผงกะหรี่ไม่มันเยิ้ม
พะโล้มีเต้าหู้ หมู ไข่ ใส่เครื่องเข้มข้น
ไก่นึ่งมะนาวดอง
อะไรแบบนี้
ร้านกาแฟล้นเมืองเกินไปแล้ววววว
ใช่ค่ะ
.
ฉันหิว

211 Nameless Fanboi Posted ID:r4Qi/uJD8N

Quote ใครวะเนี่ยร้านกาแฟนี่

212 Nameless Fanboi Posted ID:OzIUHFIZm/

ก่อนลาออกจากราชการจำได้ว่าเกือบถูกส่งไปฝึกจิตอาสา รุ่นที่1 แต่แต้มบุญยังมีเลยไม่ต้องไป #เบญคอน

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

213 Nameless Fanboi Posted ID:WY2CeIuL5+

ที่เมกาตำรวจและทหารก็เสรีกว่าไทย ลาออกเพื่อย้ายสังกัดและเพื่อย้ายที่อยูตามคู่สมรสได้ เพราะปกครองแบบกระจายอำนาจ ตำรวจและทหารมีหลายสังกัด ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางหมด ตำรวจกระจายอำนาจยิ่งกว่าทหาร มีตำรวจสังกัดมหาลัย ตำรวจสังกัดอำเภอ สังกัตมลรัฐ สังกัดรบ.กลาง

214 Nameless Fanboi Posted ID:7eZO2ak80j

>>211 คนรักแมว

215 Nameless Fanboi Posted ID:7eZO2ak80j

>>211 คนใน Facebook ที่รักแมว

216 Nameless Fanboi Posted ID:KUDMpwTpi.

เพราะการเมืองไม่ดีทำให้คนต้องทนทำงานที่ไม่รักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
เมื่อทำงานที่ไม่รักก็เลยไม่มีใจ
เมื่อไม่มีใจงานก็เสียหายและบางครั้งคนอื่นก็ซวยไปด้วย

จะคิดกันแบบนี้จริงดิ?

#มิตรสหายเฟซบุ๊กท่านหนึ่ง

217 Nameless Fanboi Posted ID:IWNze6zkPb

>>216 อันนี้ปัญหาส่วนตัวล้วนๆ
การเมืองดีนั้น พูดถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจแฃะการเมืองดี

218 Nameless Fanboi Posted ID:VP0TH7Kc.j

"สงครามที่ไม่มีโอกาสชนะ .."
...

กุยแก ที่ปรึกษาโจโฉ .. แนะนำให้โจโฉต้องเข้าตีเล่าปี่ก่อนเป็นคนแรก .. จนเมืองซีจิ๋วแตก เล่าปี่ต้องหนีไปพึ่งอ้วนเสี้ยว ..

อ้วนเสี้ยว ลูกชายตระกูลเก่าแก่ อาศัยชื่อเสียงบรรพบุรุษไต่เต้า แต่มีกองกำลังมากที่สุด .. ต่อมาเมื่อโจโฉคิดจะเปิดศึกกับอ้วนเสี้ยว ทั้งๆที่กองกำลังทหารของอ้วนเสี้ยวมีมากกว่าถึง 10 เท่า .. โจโฉจึงได้ถามความเห็นกุยแก กุนซือของตน

กุยแก . วิจารณ์ข้อดีโจโฉ 10 ประการ .. และวิจารณ์ข้อเสียอ้วนเสี้ยว 10 ประการ .. ทำให้โจโฉมั่นใจในชัยชนะที่จะทำศึกครั้งนี้

โจโฉ ถามกุยแกว่า .. "ท่านคิดว่า สงครามม็อบปลดแอก เป็นอย่างไร"

กุยแก ตอบ "เป็นสงครามที่ไม่มีโอกาสกำชัยชนะ"

โจโฉ .. "เพราะเหตุใด"

กุยแก .. "ด้วยเหตุแห่งการชัยชนะที่มองไม่เห็น 10 ประการคือ

1. เป็นสงครามที่ ไม่มีความชอบธรรมอย่างชัดเจน .. การมุ่งเป้าเพื่อทำลายฮ่องเต้ บรรพบุรุษ ในโลกนี้เทพเทวดาจะมอบความชอบธรรมได้อย่างไร .. ประชาชนจะมอบความชอบธรรมได้อย่างไร .. จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความถดถอยสิ่งแรก

2. การไล่เกลียดชัง คนเก่า คนแก่ , การไม่นับถือพุทธศาสนา ไม่เคารพวัฒนธรรมดั้งเดิม การชิงชังการศึกษา .. เท่ากับตัดพลังมวลชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเคยอยู่ตรงกลางไม่เข้าข้างใคร พร้อมจะเข้าร่วมช่วยเหลือถ้ามีประเด็นที่น่าสนใจ กลับถูกความกร้าวร้าวโถมเข้าใส่ ทำให้ต้องถอยห่างออกไป

3. ข้อนี้สำคัญในการนำทัพ .. คือขาดผู้นำทัพที่แท้จริง .. ในการศึกใดถ้าผู้นำทัพที่แท้จริงไม่ปรากฏตัวให้ชัดเจน นั้นหมายถึงเป้าหมายที่มุ่งมั่น ขาดคนตัดสินใจในเหตุการณ์เฉพาะหน้า

หลักการรบ แม่ทัพต้องอยู่หน้า .. มิใช่ให้ทหารเลว หรือม้าใช้ถือธงต่างกระบี่ ทิ่มแทงสะเปะสะปะ

4. ขาดกำลังพลที่แท้จริง .. การยืมกำลังพลจากผู้อื่น ไม่มีทางจะทำสงครามได้ชนะ .. เราจะถูกเงื่อนไขบางประการในการยืมกำลังพลนั้นผูกติด .. อาจต้องตอบแทนบางอย่าง .. กำลังพลที่ยืมมาก็มิได้ศรัทธาในกระบวนทัพของเราอย่างแท้จริง

วันไหน กำลังพลที่ยืมถูกเรียกคืน .. สงครามนั้นก็มีโอกาสสูญเสียอย่างใหญ่หลวง

5. เด็กขึ้นเป็นแม่ทัพไม่ได้ .. ด้วยยังไม่เคยปรากฏผลงานให้เกิดบารมี .. เป็นเพียงการสร้างวาจาที่แตกต่างรุนแรง ไม่สามารถทำให้มวลชนที่มีความรู้ยอมรับ มวลชนที่เคยอยากไปรู้ไปฟัง เมื่อฟังแล้วเห็นแล้ว ก็ถอนตัวกลับ

6. การตั้งเป้าหมายล้มประเทศ เปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งใหญ่นี้ ต้องใช้ความรุนแรงเท่านั้นจึงจะกระทำสำเร็จได้ .. มีคนเบื้องหลังกลุ่มประท้วงนี้เคยกล่าวเปรียบเทียบกับแว่นแคว้นของฝรั่งเอาไว้ ว่า มีแต่ความรุนแรง จึงสามารถบีบบังคับขับไล่กษัตริย์ฝรั่งออกไปได้..

แต่คงเป็นเพียงคำกล่าวของคนผิดหวังในชีวิต

เพราะการจะปฏิวัติประชาชนด้วยความรุนแรง .. ต้องมีกองกำลังที่ใช้อาวุธ และกองกำลังติดอาวุธที่ถูกต้องตามกฏหมาย จึงมีเพียงรัฐบาลเท่านั้น

7. ต้องมีทุนในการดำเนินการ .. ทุน เสมือนเสบียงของกองทัพ ไม่ปรากฏชัดว่าพร้อมสรรพ ด้วยการไม่กล้าปรากฏโฉมหน้าของกลุ่มทุนผู้สนับสนุน .. การจะต่อสู้ที่ต่อเนื่องก็แผ่วเบาลง

ยิ่งการต่อสู้ที่ยาวนานออกไปนานเท่าไร ทุนจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ .. การขู่ที่ว่า เราจะต่อสู้อย่างยืดเยื้อนั้น เป็นเพียงเสียงปลอบใจของคนใกล้จมน้ำ

8. การขาดการผสาน องคาพยพ .. ในทุกส่วนของประเทศ .. เพราะการตั้งยุทธศาสตร์ที่ผิด โดยการแบ่งแยกชนชั้น แบ่งแยกเหล่า .. ว่ากลุ่มของตนเป็นเด็กรุ่นใหม่ เป็นคนหัวก้าวหน้า .. ขาดความอดทนในการเชื่อมต่อกับชุมชนระดับจังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน ..

9. ที่สำคัญขาดการเชื่อมต่อกับระดับ นักคิด ปราญช์ อาจารย์ อดีตข้าราชการส่วนต่างๆ .. เพราะอคติที่มองเห็นพวกเขา โบราณไร้ซึ่งทัศนวิสัย .. ทำให้ขาดพลังในการขยายแนวคิดให้กว้างออกไป

10. การจะกระทำให้ประเทศที่เป็น ราชอาณาจักร กลายเป็น สาธารณรัฐ แบบมีประธานาธิบดี นั้นเป็นไปไม่ได้ ..

การใช้คำว่า ถ้าการเมืองดี จะไม่มีแบบนั้น แบบนี้ .. เป็นเพียงคำพูดที่ซ่อนนัยยะว่า ถ้าการเมืองดี (คือต้องไม่มีกษัตริย์ แล้วทุกอย่างจะดี) ..

ทั้งๆที่ปัญหาการปกครอง เกิดจากระดับนักการเมืองชั้นต่ำ เล่นเกมกันแบบไม่คำนึงถึงประเทศชาติ
...

กุยแก .. จบด้วยคำกล่าวที่ว่า ..

14 ตุลาคม 2563 .. จึงเป็นเพียงสงครามที่ต้องหาทางลงให้กับพวกตนเอง ..

เพราะมันเป็นสงคราม ที่ไม่มีโอกาสชนะ ..
..
✍✍✍

219 Nameless Fanboi Posted ID:KUDMpwTpi.

>>217 จริงๆ มันมีอีกอันก่อนหน้านี้ด้วยนะ

"สมัยก่อนเวลาดูรายการพวกประกวดทักษะต่างๆ เพื่อชิงทุนการศึกษา เพื่อหาเงินปลดหนี้ความยากจน ฯลฯ เราอินมากนะ เป็นกำลังใจให้ ยิ่งคนมาแข่งขันเป็นคนจน พ่อป่วยแม่ตายปู่ย่าตายายพิการยิ่งลุ้นสุดๆ ถ้ามีเลขบัญชีบริจาคนี่กดโอนให้เลยไม่คิดเลย แต่ตอนนี้่เราไม่อินแล้วว่ะ กลายเป็นตั้งคำถามว่ารัฐอยู่ที่ไหน รัฐทำอะไรอยู่ ทำไมถึงปล่อยให้มีเด็กต้องมาลำบากทำอะไรแบบนี้เพื่อแลกกับการเรียนสูงที่สุดเท่าที่หวัง แล้วทำไมต้องมาปล่อยให้คนหาเช้ากินค่ำด้วยกันต้องระดมทุนบริจาค เพราะเราไม่มีสวัสดิการถ้วนหน้าใช่หรือไม่ มันถึงได้มีคนจนที่เป็นภาพรันทดเช่นนี้อยู่ เราึจงต้องมีรัฐสวัสดิการเท่านั้น แต่รัฐสวัสดิการจะมีได้ถ้าการเมืองดีเสียก่อน"

ประมาณนี้ละ กูเดาว่าคนที่คิดแบบ >>216 น่าจะอิงหลักคิดแบบสังคมนิยม คือมองว่าการที่คนต้องเลือกทำงานที่ไม่ได้รักแต่มีรายได้ดี ก็เพราะมีภาระทางครอบครัว แต่การทำงานที่ไม่ได้รัก มันก็ทำให้ความเครียดเกิดง่าย ขึ้นอยู่กับว่าจะระเบิดเมื่อไรและจะมีใครซวยบ้าง ดังนั้นถ้ารัฐสามารถเป็น Safety Net โอบอุ้มครอบครัวทุกคนไว้ ก็จะไม่มีปัญหาคนทำงานที่ไม่ได้รักแล้วเครียดจนไปก่อเรื่องก่อราวให้ตนเองและคนอื่นเดือดร้อน แน่นอว่า Safety Net หรือรัฐสวัสดิการ จะเกิดขึ้นได้การเมืองก็ต้องดีก่อน

220 Nameless Fanboi Posted ID:KUDMpwTpi.

>>219 เราจึงต้องมีรัฐสวัสดิการเท่านั้น*

>>218 กูเห็๋นด้วยกับข้อ 2 , 8 , 9 นะ และเพราะแบบนี่้ทำให้คนที่จะมาหนุนทั้งในรูปมวลชนและท่อน้ำเลี้ยงมีไม่มากเมื่อเทียบกับม็อบก่อนหน้าทั้ง 2 สี

221 Nameless Fanboi Posted ID:WY2CeIuL5+

"Communism ทำให้ Creative ได้ครับ
การทำให้คนเข้าถึงทรัพยากรได้มากขึ้น
ทำให้มีเวลาไปทำอย่างอื่น ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ ไปทำในสิ่งที่อยากทำ ไม่ใช่วันๆทำแต่งานหาเงินเลี้ยงชีพ
แต่ Creative นั้น จะไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อหาเงิน แต่เกิดขึ้นเพื่อทำให้สังคมดีขึ้นครับ"

222 Nameless Fanboi Posted ID:WY2CeIuL5+

>>220 ต้องเข้าใจก่อนว่า สงครามครั้งนี้เป้าหมายไม่ใช่เปลี่ยนฮ่องเต้ แต่เปลี่ยนระบอบหรือเปลี่ยนเกม
อ่านข้อ1 จบเลย ก็จะเปลี่ยนเกม จะมาแคร์ฮ่องเต้อะไร

223 Nameless Fanboi Posted ID:N1qhTwGya3

>>218 ไปเอาหมาตัวไหนมาอ้างชื่อกุยแกวะเนี่ย

224 Nameless Fanboi Posted ID:e6g3N2opXR

>>218 เบียวๆแบบนี้ด๊อกโน๊ตอุดมปะวะ คุ้นๆสงสัยมันเพิ่งหัดอ่านสามก๊กรึไง

225 Nameless Fanboi Posted ID:N1qhTwGya3

>>218 ในเมื่อมึงจะเบียวอ้างฟิกชั่นกูก็เอามั่ง
มึงอ้างว่าทุกอย่างเกิดจากนักการเมืองชั้นต่ำ แล้วทำไมกาสาสมันไม่ทำห่าเหวอะไร ถ้ามันคำนึงถึงประชาชนจริงๆมันจะมานั่งเด้าหอยอยู่เยอรมันหรอ สุลต่านหญิงนานาโม่ อูล แห่งนครอูลดาอันมั่งคั่งเล็งเห็นว่าความเหลื่อมล้ำของนครเกิดจากสมาคมพ่อค้าทั้งหกที่มีบทบาทมากเกินไปในการปกครอง มากจนแม้หนึ่งในนั้นมีแผนจะก่อจลาจลชัดเจนก็ทำอะไรไม่ได้เพราะหลักฐานไม่เพียงพอ สุดท้ายนางหวังจะสละราชบลลังก์เพื่อเปลี่ยนระบบ แต่ถูกลอบสังหารเสียก่อน

226 Nameless Fanboi Posted ID:7cClYjHLJv

>>224 บอกเป็นโควตจากไอ้นันยางนี่กูก็เชื่อนะ...

227 Nameless Fanboi Posted ID:cIGPgVCJEu

(สเตตัสหาทำให้คนด่า)

ความดราม่าด่ากันเองชวนทะเลาะตลอดเวลาของ "ฝ่ายประชาธิปไตย" ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราว่ามันเป็นปัญหาของ "เสรีนิยมปัจเจกบุคคลนิยม" ซึ่งเป็นแนวคิดที่ครอบงำฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหลายในสื่อสังคมออนไลน์ ปัญหาที่ลึกซ้อนกว่านั้นก็คือ คนทั้งหลายไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหา ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็น "เสรีนิยมปัจเจกบุคคลนิยม" ซึ่งเป็นแค่เฉดหนึ่งของประชาธิปไตย โดยเฉพาะประชาธิปไตยในโลกทุนนิยม เพราะความไม่รู้ตัวอันนี้ก็เลยทึกทักว่า ประชาธิปไตยในโลกมีอยู่แบบเดียว คือแบบที่ตัวเองเป็น

ความ "เสรีนิยมปัจเจกบุคคลนิยม" นี้ มันทำให้การคิดการกระทำการแสดงออกไม่ค่อยคำนึงถึงความเป็นกลุ่มก้อนขบวนการเท่าไร ต่างคนก็ต่างอยากยืนยันความมีตัวตนของตนเอง พวกเสรีนิยมมักถูกทุนนิยมหลอกว่าเสรีภาพคืออุดมคติสูงสุด เป็นสิ่งที่ลอยมาจากฟ้า ไม่มีขีดจำกัด แต่ในชีวิตจริง พวกเสรีนิยมก็ไม่ใช่ว่ามีเสรีภาพเท่าไร แต่อยากใช้อุดมคติให้เต็มที่ ก็เลยมาเน้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แล้วจะใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้สุดเหวี่ยงที่สุดจนสมใจได้ยังไง ก็ต้องใช้กับพวกเดียวกันนี่แหละ ปลอดภัยดี

ดังนั้น พอมีอะไรสักหน่อยที่ไม่ถูกใจขึ้นมา จะมีความรู้หรือไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ก็ตาม ยังไงก็ต้องขอวิจารณ์แสดงความคิดเห็นเสียหน่อย มันจะส่งผลเสียต่อกลุ่มก้อนยังไงไม่เป็นไร (อันที่จริง ความเป็นหมู่คณะก็ไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของพวกเสรีนิยมอยู่แล้ว) ขอให้ได้แสดงบทบาทความเป็นประชาธิปไตยหน่อย (โดยไม่รู้ว่ามันคือประชาธิปไตยประเภทหนึ่งเท่านั้น) ยิ่งพวกเรียนสูงๆ ไปเรียนเมืองนอกเมืองนายิ่งอาการหนัก ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองไม่รู้ในเรื่องนั้นๆ แล้วลงท้ายเกือบทุกเรื่องก็ต้องมาอธิบาย 101 กันใหม่ วนกันไปอยู่แบบนี้แหละ (ทีหลังก่อนวิจารณ์ กูเกิ้ลก่อนบ้างก็ได้)

คนมักคิดว่าแนวทางอนาธิปไตยคือตัวใครตัวมัน อยากทำอะไรก็ทำ แต่นั่นมันก็แค่อนาธิปไตยรูปแบบหนึ่ง อันที่จริง แนวทางอนาธิปไตยที่แพร่หลายกว่ามีการจัดตั้งที่เข้มข้นและมีความเป็นหมู่คณะมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิด รวมทั้งใช้ประชาธิปไตยทางตรงมากกว่าด้วย นักอนาธิปไตยทำอะไรโดยคำนึงถึงหมู่คณะและส่วนรวมมากพอสมควรทีเดียว

เวลาที่ประชุมมีข้อเสนออะไรออกมา ถ้าสมาชิกไม่เห็นด้วย เขามีวิธีการแสดงออกสองแบบ แบบแรกคือ stand aside กล่าวคือ ฉันเห็นว่าสิ่งที่ที่ประชุมเสนอไม่ผิดหลักการอะไร แต่ฉันไม่เห็นด้วยด้วยเหตุผลบางอย่าง ดังนั้น ฉันขอหลีกทางให้ ฉันจะไม่เข้าร่วมในปฏิบัติการนี้ แต่ฉันจะไม่ขัดขวาง

แบบที่สองคือ block กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเห็นว่าข้อเสนอของส่วนรวมนั้นผิดจริยธรรมหรือหลักการขั้นร้ายแรง หากผู้ block สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อเสนอนั้นผิดหลักการจริง คนๆ เดียวสามารถวีโต้ข้อเสนอของทั้งกลุ่มลงได้

ความจริงเราเอาวิธีการนี้มาใช้กับการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ได้ ถ้าเมื่อไรคุณไม่เห็นพ้องกับอะไรบางอย่าง บางทียืนหลีกทางให้เงียบๆ บ้างก็ได้ ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นทุกเรื่องหรอก และก่อนแสดงความคิดเห็น ก็ช่วยไปกูเกิ้ลอ่านอะไรมาบ้างก่อน อย่าให้ต้องมานั่งอธิบาย 101 กันทุกเรื่อง

แต่นั่นแหละ ขั้นแรกสุดคงต้องหาทางทำให้พวกเสรีนิยมปัจเจกบุคคลเข้าใจให้ได้ก่อนว่าเมื่อไรควร stand aside เมื่อไรควร block และการคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นอย่างไร

228 Nameless Fanboi Posted ID:SVaF8YmTri

“...ข้าพเจ้ายังจําได้ติดหูติดตา วันสอบของเรา คือ เช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2519 สนามสอบ ของเราคือบริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัญญาณเริ่มสอบของเราคือ เสียงปืน ยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 !!...
เมื่อข้าพเจ้าไปถึงเวทีก็พบเพื่อนบางคนขึ้นไปยืนพูดอยู่ก่อนแล้ว ข้าพเจ้าจึงปืนขึ้นไปสบทบ เราผลัดกันพูดคนละสองสามประโยค แล้วทันทีทันใดนั้นเอง เสียงหวีดของอะไรอย่างหนึ่งก็ดัง ขึ้นพร้อมกับเจ้าวัตถุที่ทําให้เกิดเสียงนั้นก็พุ่งวาบมาจากประตูด้านพิพิธภัณฑ์รวดเร็วจนดูไม่ทัน
“บึม” เสียงระเบิดหนักๆดังขึ้นกลางสนามกลุ่มควันสีดําพวยพุ่งขึ้นทันที ผู้คนบริเวณนั้นแตกฮือออก ที่เหลือหมอบราบลงกับพื้น.....
อา.... การสอบของเราเกิดขึ้นแล้ว
จากที่ยืนอยู่ ข้าพเจ้ามองเห็นผู้คนช่วยกันหามคนเจ็บไปยังหน่วยพยาบาลชั้นล่างตึกบัญชี เราประกาศให้ประชาชนที่มาร่วมชุมนุมแยกย้ายเข้าหาที่กําบังตามตัวตึกสองข้าง จากนั้นเราก็ เริ่มต้นพูดเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่อยู่ข้างนอกมหาวิทยาลัยรักษาความสงบ อย่าให้มีการยิง เข้ามา ข้าพเจ้ากับเพื่อนอีกสองคนถือไมค์คนละตัว สลับกันพูดด้วยเนื้อความคล้ายคลึงกัน
ใครหยุดพูดเพราะเหนื่อยก็จะมีคนอื่นขึ้นพูดแทนทันที
แต่อนิจจา...พวกคนที่อยู่ข้างนอกหูหนวกตา บอดไปเสียแล้ว
พวกเขาไม่เพียงแต่ไม่ได้หยุดยิงและวางปืนมาเจรจาตามคําขอร้องของเราเท่านั้น หากยิ่งสาดกระสุนเข้ามาอย่างเมามัน เสียงลูกปืนสารพัดชนิดแหวกอากาศดังเฟี้ยวฟ้าวสลับกับ เสียงระเบิดตูมตามเป็นระยะๆ เสียงปืนเสียงระเบิดดังสะท้อนไล้เลื้อยกันไปตามตัวตึกและสะท้าน สะเทือนลงไปถึงในพื้นดิน ข้าพเจ้ากับเพื่อนจําต้องหมอบราบลงกับพื้น เอากลอง เอาเก้าอี้ของวง ดนตรีที่ตั้งทิ้งไว้มาเป็นโล่กําบังกระสุน
แล้วในที่สุด เราก็ต้อง “ยอมแพ้” ให้กับความบ้าระห่ำของคนพวกนั้น เพราะไม่อาจใจเย็นนอนรอลูกกระสุนมาเจาะทะลวงร่างกายของเราได้ ข้าพเจ้ากับ เพื่อนๆค่อยๆคลานจากเวทีลงมาที่พื้นแต่มือของเรายังกําไมค์ไว้แน่น และยังพูดต่อไปตราบเท่าที่ เรายังพอมีแรงที่จะพูด หรือตราบเท่าที่เครื่องขยายเสียงของเรายังไม่ถูกทําลายไป
พวกเรานอนอยู่ที่ตรงนั้นสักพักหนึ่ง เพื่อนที่ช่วยกันพังประตูตึกโดมชั้นล่างที่อยู่ติดกับเวทีอย่างเสี่ยงต่อกระสุนที่ปลิวไปปลิวมาก็สามารถทําได่สําเร็จ พวกเราทยอยกันถอยออกจากบริเวณ นั้นเข้าไปในตัวตึก ขณะที่พวกนั้นวิ่งผ่านเข้ามาถึงตึกคณะนิติศาสตร์แล้ว
และตอนที่พวกเราหลบ เข้าไปในตัวตึกจนเกือบหมดแล้วนั่นเอง ระเบิดลูกหนึ่งก็ลอยมาตกบนพื้นด้านหลังเวทีที่พวกเราหมอบกันอยู่เมื่อไม่กี่นาทีก่อน เสียงระเบิดดังสนั่นเข้าไปในแก้วหู แวบหนึ่งที่หันไปมอง ข้าพเจ้า เห็นร่างของใครคนหนึ่งนอนเหยียดยาวอยู่กับพื้น เลือดสดๆไหลออกจากจุดใดจุดหนึ่งบนศีรษะ น้อยๆของเธอ...

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

229 Nameless Fanboi Posted ID:A68.lA+edd

เห็นคนไม่มีเพื่อน

ผมจะออกรถยุโรป​ เพื่อนผมรู้จนผมได้ดีลลด 6 แสน​

ผมตกงาน​ เพื่อนผมรู้ แนะนำผมให้คนรู้จัดในตำแต่ง​ Director​ of Sales and Operations แถมเงินเดือนมากกว่างานเดิมอีก​ ครึ่งแสน

ผมอยากเปิดร้านอาหาร​ เพื่อนผมรู้​ พาไปแนะนำตัวกับเจ้าของสูตรเจ้าดังเดิม​ ที่เลิกกิจการไปนานเพราะไม่มีลูกหลานสืบทอด​ จนได้สูตรอาหารที่ซื้อขายกันราคาหลายแสนมาฟรีๆ​ พร้อมกับได้ฝึกทำกับท่านจนชำนาญ

จงหาเพื่อนที่ส่งเสริม​ สนับสนุนคุณ​ ไม่ใช่เลิกมีเพื่อน

230 Nameless Fanboi Posted ID:Gus4PP/lou

>>229
เอออันนี้ดี

231 Nameless Fanboi Posted ID:2wguT7wM+s

ไม่มีประสบการณ์จากการทำ

แต่เท่าที่เจอคนไข้ที่post Lasikที่มีปัญหาหลังทำที่เจอในคือคนไข้ที่ทำไปแล้ว5ปีขึ้นไป ใส่ตาเปลี่ยนหลังทำLasik ทำแว่นใส่ยาก เพราะโครงสร้างตาได้เปลี่ยนไปแล้ว
และ10ปีขึ้นไปที่มีอาการแทรกซ้อนซึ่งเกี่ยวการมองเห็นเช่น ภาพซ้อน ภาพแตก หรือบางคนที่เคยเจอพบพังผืดขึ้นในตาทำให้บังการมองเห็น (ความผิดปกติที่ตัวอย่างที่เจอไม่ใช่ทุกคนจะเป็นนะหรือจะต้องเกิดขึ้นนะคะ)

อีกอย่างทุกคนเมื่ออายุมากขึ้น ถึงวัย ต้อกระจก จะถามหา จะต้องเป็นต้อกระจกทุกคนไม่ว่าช้าหรือเร็ว CaseหลังPost LasikจะวัดLeanยาก ทำให้ได้ค่าสายตาที่แน่นอนยากในการวัด และถ้าหาต้องการใช้Lean หลายระยะโฟกัสทุกระยะซึ่งที่มีราคาแพงจะได้ผลไม่ค่อยคุ้มค่าเพราะมีโอกาสจะต้องใส่แว่นอีกเพราะพยาธิสภาพภายในที่เปลี่ยนไปจากการทำแล้วหลังทำค่ะ

ล่าสุดเจอที่ทำมาแล้ว30ปี เขาบอกเล่าให้ฟังว่าต้องไปยิ่งซ้ำ(เติมLasik)ทุก4-5ปีเพื่อให้ชัดเหมือนเดิมหากสายตาเปลี่ยนแล้วต้องการให้ชัดแบบเดิม ปล.คนไข้เล่าประสบการณ์ให้ฟังเป็นความรู้

ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็น และไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่ทุกก็เหมือนเหรียญ มันมักจะมี2ด้านเสมอ

ไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะ❤️

232 Nameless Fanboi Posted ID:kJt+Q7WTbM

เวลาที่สอนๆ กันว่าประเทศไทยพัฒนามาถึงจุดนี้ได้เพราะพระมหากษัตริย์ ต้องอธิบายต่อด้วยนะ ว่าที่ยกเครดิตให้สถาบันจนหมดก็เพราะสถาบันไม่ปล่อยให้อำนาจมาถึงมือประชาชน แบบนี้ยังจะให้ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้อยู่เหรอ ผูกขาดอำนาจการปกครอง มีกฎหมายปกป้องตัวเอง ใช้ชีวิตบนภาษีปชช

233 Nameless Fanboi Posted ID:c.ywDWTjNp

เมื่อก่อนผูกขาดพลังงาน
เดี๋ยวนี้ผูกขาด Digital Infrastructure
ต่อจากนี้ไปก็ผูกขาดข้อมูล
มีบริษัทที่แปลงร่างมาจากหน่วยงานรัฐมาเพื่อผูกขาดทุกสิ่ง
มีโครงการก็ไม่ให้บริษัทเล็กทำ ... ต้องบริษัทใหญ่เป็นคนทำ
ของไม่ต้องดีหรอกนะ ลอกคนอื่นมาก็ได้งบไปทำ

.

... แล้วรัฐก็ฝันว่าจะมี Startup ไทยที่เป็น Unicorn?

.

อ่านข่าวแล้วปวดตับ

234 Nameless Fanboi Posted ID:ApXpsk60c0

>>229 ถ้าโดนแฟนบอกเลิก จากเพื่อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นผัวให้ใช่ไหม

235 Nameless Fanboi Posted ID:c.ywDWTjNp

👩‍💻 เมื่อคนญี่ปุ่นไปทำงานที่ เยอรมนี 🇩🇪 ได้ทวิตไว้ดังรูป ชาวเนทญี่ปุ่นแห่คอมเมนต์เช่นเคย (ขอยกมาบางส่วน)
.
😊 เฮ้ย ฉันตัดสินใจได้แล้ว จะทำงานที่ไหนดี !
🤔 นั่นหมายถึง หยุด 3 วันต่อสัปดาห์?
🤔 นี่มันประเทศพัฒนาแล้วชัดๆ
😊 ได้เวลาที่จะหางานใหม่แล้วสินะตรู
🙄 อิจฉาหว่ะ ทำแค่ 35 ชม. ต่อสัปดาห์เอง
😲 เจ๋งไปเลยหว่ะ เยอรมนี
🤔 ขนาดทำงานแค่นี้ GDP ของเค้าก็มากกว่าญี่ปุ่นนะ
☺️ ที่นั่น ไวน์ ก็อร่อยด้วยนะจ๊ะ
😀 ถ้ามีวันหยุด ก็ไปเที่ยวสเปน อิตาลี่ กินซีฟู้ดได้อีกด้วย
😀 เฮ้ย มีเบียร์ด้วยเหรอ ทุกคนที่นี่อยากย้ายไปแล้ว
😄 รัสเซียก็มี ทำงานไปด้วย ดื่มวอดก้าไปด้วย
🤔 เดี๋ยวนะ 35 ชม.ต่อสัปดาห์มันเขียนไว้ตรงไหน คิดว่าไม่น่ามีในกฏหมายนะ
😊 ฉันจะย้ายไปบ้างได้ไหม
😊 พาสต้าเยอรมันอร่อยกว่าญี่ปุ่นเยอะ อ้อ ไส้กรอกก็อร่อยกว่าญี่ปุ่นมากๆ เลยละ
😄 ที่ญี่ปุ่นก็มีประเพณีการนั่งอยู่ในออฟฟิศ โดยไม่ได้ทำงานนะ ฮ่าๆ
🤔 ใช่เพราะว่าเค้ามีวันหยุดเยอะ เลยทำให้วันทำงานมันเลยมีประสิทธิภาพไหม?
🤔 ทำไม BMW ยังมีกำไรอยู่ได้?
.
🙏 ขอบคุณที่มาจาก @Uma_pong
👉 แค่กด see first หรือ “ดูเป็นอันดับแรก” ก็จะไม่พลาดทุกข่าวสาร และติดตามพวกเราต่อได้ที่ Youtube, Instagram, Twitter, Tiktok, Blockdit และ Website
.
🧧 แจกคูปองส่วนลดตึกม่วง อูเอโนะ ได้ลดอีก 5-7% (คนไทยในญี่ปุ่นก็ใช้ได้) https://www.facebook.com/KrobkruengJAPAN/photos/a.984195908387144/2207868046019918/?type=3

236 Nameless Fanboi Posted ID:I.xh.R1R5g

>>235 แล้วเขากับฮาเร็มก็ไม่ค่อยกลับมาไทยอีกเลย

237 Nameless Fanboi Posted ID:dbsKYKN.+k

เห็นเถียงกันเรื่อง “ห อ ม” “ห้ า ม” “ห ว ง” มันมากจาก นิราศพระประธม ไงครับ

ถึงวนหลวงหวงห้ามเหมือนความรัก
เหลือจักหักจับต้องเปนของหลวง
แต่รวยรินกลิ่นผกาบุบผาพวง
ระรื่นร่วงเรณูฟูขจร
โอ้ไม้ต้นคนเฝ้าเสาวรส
ยังปรากฎกลิ่นกล่อมหอมเกสร
แต่โกสุมภุมรินมาบินวอน
ไม่ดับร้อนร่วงกลิ่นให้ดิ้นโดย

กล่าวถึงความสูงศักดิ์ที่ไม่อาจจับต้องได้ เป็นได้แค่เป็นผึ้ง ที่บินๆตอมๆ

วรรณกรรมชั้นสูงขนาดนี้ จะไปมีความหมายลบๆได้ยังไงครับ

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

238 Nameless Fanboi Posted ID:0uOIddNNGm

>>202 จริงๆนะ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ ควรยกระดับแบบพัทยาได้แล้วจริงๆ หรือพวกขอนแก่น โคราชเงี้ย กูไม่เข้าใจว่าที่ไม่กล้าทำเพราะอะไรวะ กลัวงบหลวงลงเยอะเกินไปหรือพวกที่เป็นราชการส่วนท้องถิ่นจะไม่ได้อู้งานกันอีกไปเหรอสงสัยชิบหาย

239 Nameless Fanboi Posted ID:5TxuRW1s9Q

ฟังพี่ทอนพูดแล้ว
ตลาดหลวงสมาชิกเป็นล้าน
รอบนี้มาชัวร์แน่

อาทิตย์หน้าน่าจะคึกคักกัน

งานแถลงที่สนามราด ตามที่กลุ่มเขาเรียก
แกนนำ รวมซะที ทั้งเยาวชนปลด ทั้งทํามาสาด

พี่ทอน จารย์ปิ น้องช่อ ไหนๆก็ไหนๆแล้ว สุดซอยได้แล้วมั้ง
น่าจะมาร่วมงานแถลงด้วย

ถ้าใกล้ๆนี้จารย์ที่fraกับjap กลับไทยพร้อมให้โดนกักตัว
อาทิตย์หน้าน่าจะทะลุเป้าแน่
2ท่านนั้นจะกลับมาไหมนะ
------
รอบนี้ชัดเจน ล้มสถาบัน แบบจัดเต็ม นําโดยวัยรุ่น

ตลาดหลวงสมาชิกเป็นล้าน ถ้ามีจริงและมาจริง

ก็น่าจะพอได้

แต่ถ้าน้อยกว่ารอบที่แล้ว

ก็น่าจะเจอแบบ hk เรียกว่าหมดอนาคตกันเป็นชุด

รอบนี้วัดใจกันไปเลย

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

240 Nameless Fanboi Posted ID:5TxuRW1s9Q

ไม่เลือกงานไม่ยากจนครับ
หาคนมาดูแลทำความสะอาดห้องน้ำครับ
ต้องการคนที่มีความรับผิดชอบ6ท่านครับ
เวลางานจะแบ่งออกเป็น3กะ กะละ8ชม. กะนึง2คนครับ
ดูแลเช็ดล้างให้ห้องน้ำสะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ น้ำหมดส้วมเต็มก็ให้รีบโทรแจ้งรถดูดรถน้ำที่จอดรออยู่ด้านนอก และอุปกรณ์ต่างๆเรามีให้ครับ เบิกได้เรื่อยๆ
ให้ค่าแรงท่านละ800 / 1กะครับ พร้อมอาหารน้ำดื่มไม่อั้น มีปัญญากินเท่าไรก็กินไปให้เต็มที่ครับ
เริ่มงานไม่วันที่14ก็15ส่วนจะจบงานวันไหนนั้น อันนี้ผมเองก็ไม่ทราบครับ
ใครสนใจ ติดต่อได้ที่นี่นะครับ 063 245 9964 คุณปกรณ์ลูก6เมีย8ครับผม
ปล. ถ้าจะมี ตร.ทหารปลอมตัวมาสมัครงานล้างห้องน้ำเพื่อสืบ เราก็ไม่ว่านะครับ คนเท่ากันครับ ข้าราชการก็สมัครงานล้างห้องน้ำได้
cc . ปกรณ์ พรชีวางกูร 😁

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

241 Nameless Fanboi Posted ID:yWzpRkqDhr

>>238 ถ้ากระจายอำนาจมากๆ มหาดไทยจะไม่ใช่กระทรวงเกรด A อีกต่อไป เรื่องงบไม่ใช่ปัญหา ส่วนแบ่งภาษีมันจัดได้ว่าส่งกองกลางเท่าไร เก็บไว้ใช้ในจังหวัดเท่าไร อย่าง กทม. ที่มีงบ 7 หมื่นล้าน/ปี ส่วนใหญ่ก็รายได้จากภาษีที่เก็บใน กทม. นี่ละ แต่ถ้ากระจายอำนาจ รัฐบาลกลางจะใช้มหาดไทยไปสั่งอะไรท้องถิ่นไม่ได้เลย ถ้าผู้ว่าฯ จังหวัดนั้นทำถูกกฎหมาย แม้แต่นายกฯ ก็ไม่มีสิทธิ์ไปสั่งปลด เพราะผู้ว่าฯ มาจากการเลือกตั้ง จำตอนน้ำท่วมใหญ่ปี 54 ได้ปะ รัฐบาลยิ่งลักษณ์สั่งผู้ว่าฯ กทม. หม่อมสุขุมพันธ์ให้ทำตามรัฐบาลกลางไม่ได้ จะสั่งปลดก็ไม่ได้ ที่เห็นตู่ปลดหม่อมแกได้แล้วเอาอัศวินมาเป็นแทน เพราะตู่ใช้ ม.44 นะ อำนาจพิเศษยุค คสช. ไม่ใช่กฎหมายปกติ อย่างตอนนี้เกิดตู่อยากปลดอัศวินก็ทำไม่ได้ละเพราะไม่มี ม.44 แล้ว คิดดูละกันว่าขนาด กทม. จังหวัดเดียวยังปวดหัวขนาดนี้ ถ้าบรรดาจังหวัดชั้นนำมีผู้ว่าฯ จากการเลือกตั้งกันหมดจะขนาดไหน พวกนี้ GDP สูงๆ ทั้งนั้นด้วย แต่ผลดีจะอยู่กับคนในพื้นที่จริงๆ เพราะกระจายอำนาจแล้วการจัดงบก็ต้องจัดใหม่ ภาษีเก็บที่ไหนก็ต้องใช้ที่นั่นมากขึ้นส่งส่วนกลางน้อยลง นโยบายก็จะเป็นไปเพื่อคนในจังหวัดเป็นหลักตราบเท่าที่ทำแล้วไม่ผิดกฎหมาย คือไม่ต้องสนองนโยบายรัฐบาลมันทุกเรื่องแบบผู้ว่าฯ ที่มหาดไทยแต่งตั้งอะ เพราะไม่มีผลต่อการถูกปลดถูกย้าย

242 Nameless Fanboi Posted ID:mPK3CjTG3u

>>241 ส่วนนึงที่พปชร ชนะเลือกตั้งก็เพราะคุมท้องถิ่นได้นี่แหละ

243 Nameless Fanboi Posted ID:FIr.1xq413

>>242 และเหตุที่เรื่องกระจายอำนาจไม่ถูกผลักดันอย่างจริงจัง รวมถึงการปฏิรูปตำรวจด้วยทั้งที่มีมาพร้อม รธน.40 เพราะนักการเมืองทุกพรรครู้ว่าตำรวจกับท้องถิ่นเป็นมือไม้ที่ดีทางการเมือง (ก็หวังว่าถ้าก้าวไกล-ก้าวหน้า มีอำนาจแล้วจะไม่เกียร์ว่างเรื่องนี้เหมือนพรรคก่อนๆ นะ)

244 Nameless Fanboi Posted ID:mPK3CjTG3u

ห อ ม
อีห่าราก บัญญัติศัพท์กันขึ้นมาเอง เอาไปใช้ในบริบทที่มันส่อก็ทำกันเอง ภาษาศาสตร์ง่ายๆ การสร้างความหมายโดยนัยอะ ก็คงรู้กันดีอยู่ แล้วตอนนี้มามุดหัวแล้วอ้างว่า ผมใช้ความหมายโดยตรงอย่างเดียวค้าบ บอก หอมใช้กับทุกอย่างที่น่ารัก ใช้กับหมากับแมว กูขอให้มึงย้อนไปดูในรอบสามเดือนที่ผ่านมาเลยนะว่ามีรูปหมารูปไหนที่มึงไปคอมเม้นว่าหอมบ้าง ถ้ามีจะเชื่อให้ก็ได้ แต่เพราะมันไม่มีไง กูเห็นแต่ไปเม้นรูปผู้หญิงสะบึมๆ (ซึ่งมีแต่อย่างงั้นจริงๆ แม้แต่รูปผญ. ถ้ารูปไหนเป็นผญ.หวานๆ เรียบร้อยๆ มึงก็ไม่ได้ไปเม้นหอม แบบนี้จะให้เข้าใจความหมายว่าไง)
แล้วพอเถอะที่บอกว่าหอมไม่ได้มาจากหอูมมาก มาจาก กลิ่นหอมเฉยๆ ซึ่งกูถามจริงนะมัน creepy พอกันเลยมั้ย คือ มึงเม้นในเฟส มึงเห็นแค่รูป แต่มึงมาเม้นว่าหอม มันคือมึงจินตนาการต่อแล้วรึเปล่าว่า โอ้โห้ถ้าไปอยู่ใกล้ๆ นี่มันต้องหอมแน่เลย ผู้หญิงที่ไหนจะโอเคกับการที่มึงไปสูดดมกลิ่นตัวแล้วมาบอกว่า อ๋อ ชม ค่ะ อิสัส
อ๋อ สุดท้าย ไม่ต้องอ้างนะว่าผู้หญิงก็ชอบเม้น น้ำเดิน อยากได้คนนู้นคนนี้เป็นผัว เพราะ ผู้หญิงที่ด่ามึง กับผู้หญิงที่ทำแบบนั้น ก็เป็นคนละกลุ่มกันอยู่ดี ก็คือสร้างตุ๊กตาฟางขึ้นมา undermine คำพูดคนอื่นเฉยเลย ไม่น่ารัก และก็ไม่ได้ justify ตัวมึงด้วยค่ะ
edit: ขอดักต่ออีกกับคำว่า “ข อ บ คุ ณ ค รั บ” ก็คือว่า พอโดนด่าเรื่องห อ ม ก็เลยหาคำพูดใหม่มาประชดเลยดิ แล้วก็มาขำคิกค้ากว่า ง่า พูดขอบคุณก็ไม่ได้หยอ ทั้งๆที่คำนี้มันก็กำเนิดมาเพื่อกวนส้นตีนอีกที คือ ข อ บ คุ ณ ค รั บ นี่ใครจะคิดว่าคุกคามก็ไม่แปลกอะ แต่สำหรับกูมันคือสัญลักษณ์ว่ามึงไม่ได้สำนึกเลยมากกว่า ไม่ก็กลัวเสียฟอร์ม แพ้ไม่ได้ว่างั้น แต่คือหลังจากอ่านโพสนี้ ถ้าจะยังคง ก ว น ส้ น ตี น ต่อไปก็ได้นะ เพราะกูเข้าใจว่าทุกคนก็กลัวเสียฟอร์มปะ แต่เวลาที่อยู่กับตัวเองน่ะ แบบ นั่งอยู่คนเดียว ลองคิดกับตัวเองดูหน่อยว่าอะไรคืออะไร สาเหตุ ปัจจัย เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง ขอร้อง

245 Nameless Fanboi Posted ID:41pVXmeMV1

ตกลงกูเม้นอะไรได้บ้างเนี่ย ให้ไปเม้นว่า เหม็น เหรอ เอ้ออออ

246 Nameless Fanboi Posted ID:mPK3CjTG3u

>>245 สวยดีครับ รูปภาพสวยดีนะ ดีมากกก เยอะแยะ

247 Nameless Fanboi Posted ID:mPK3CjTG3u

“ถ้าพวกมึงจะเลิก SNS SH กันไม่ได้จริงๆ ก็แนะนำว่าเอา ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ไปใช้เถอะนะครับ ถือว่าเป็นการช่วงชิงความหมายก็ได้“

248 Nameless Fanboi Posted ID:mPK3CjTG3u

ขุนศึก ศักดินา และ พญาอินทรี
หนึ่งในหนังสือประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดของไทย
ความดีของมันไม่ใช่เพราะความล้ำลึกของเนื้อหา แต่เป็นเพราะว่ามันนำเสนอข้อเท็จจริงธรรมดาๆที่ทุกคนควรจะรู้กัน แต่กลับถูกทำเป็นลืมไป ราวกับว่ายุคสมัยนั้นไม่เคยมีมาก่อน
หนังสือเล่มนี้บอกเล่าประวัติศาสตร์ไทยช่วงศตวรรษ 2488-2500 เริ่มต้นจากช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองพึ่งจบลง สงครามเย็นพึ่งเริ่มต้นขึ้น -
จนถึงการหมดอำนาจของผู้นำคณะราษฎรคนสุดท้ายคือ จอมพล ป. และเริ่มต้นยุคเผด็จการทหารเต็มรูปแบบของจอมพลสฤษฎิ์
ข้อมูลหลายอย่างในหนังสือ มาจากหลักฐานใหม่ที่ถูกเปิดเผยจากบันทึกของ CIA ทูต และหน่วยงานของสหรัฐ ทำให้เรามองเห็นความเป็นจริงของยุคสมัยได้ชัดเจนกว่าเดิม
หนังสือเล่มนี้ได้เสนอมุมมองความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอำนาจในไทย 3 ฝ่าย อันได้แก่
- กลุ่มทหารของ จอมพล ป. ซึ่งเสียอำนาจไปในตอนแรกเพราะเข้าร่วมกับญี่ปุ่นแล้วแพ้สงคราม
- กลุ่มของปรีดี ซึ่งมีอำนาจในช่วงแรกจากพลังของเสรีไทยในช่วงหลังสงคราม
- กลุ่มรอยัลลิสม์ ซึ่งเคยเสียอำนาจไปหลัง 2475 แต่กลับมาพร้อมความแค้นได้จากการร่วมมือกับปรีดีในช่วงสงคราม
ทั้งสามฝ่ายพยายามชิงไหวชิงพริบกัน ร่วมมือกัน ระแวง เป็นศัตรูทำร้ายกัน ด้วยวิธีต่างๆ ภายใต้บริบทของสงครามเย็น และการเข้ามามีบทบาทนำของสหรัฐอเมริกาที่มีอำนาจชี้ขาดผลลัพท์ทางการเมืองภายในของไทย / ท้ายที่สุดมันนำไปสู่การพัฒนา และเกิดขึ้นของกลุ่มการเมืองใหม่ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นอีกภายหลัง
เราจะได้เห็นเรื่องเดิมๆที่คุ้นตา เช่นพรรคประชาธิปัตย์ สว. รัฐธรรมนูญ และ IO
และเห็นดีเทลบางอย่างที่อาจจะผิดไปจากภาพจำ เช่นปรีดีอยู่ข้างรอยัลลิสม์ ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกันและก๊กมินตั๋ง / ป.สนับสนุนบรรยากาศประชาธิปไตย พยายามรอมชอบกับคอมมิวนิสต์ / สฤษดิ์จับมือกับเตียง และฝ่ายสังคมนิยม
หนังสือเล่มนี้จะช่วยเราอธิบายความเป็นมาเหตุที่มาที่ไปของการเมืองไทย และทำให้เราหลีกเลียงอนาคตที่จะย่ำวนๆอยู่กับที่
ผมคิดว่าคนไทยทุกคนควรจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ หรืออย่างน้อยที่สุดก็ควรจะได้อ่านเนื้อหาสรุปใน หน้า 265 - 270 ซึ่งน่าจะแจกเป็นบทความในเน็ต หรือนำไปสรุปเป็นเนื้อหาเพื่อสอนในโรงเรียนมัธยม

249 Nameless Fanboi Posted ID:GXl9MLqx.l

เห็นหลายเพจกับดราม่าคำว่า "ห อ ม"
ตามอ่านคอมเม้นท์แล้วโครตโมโห
อย่าแกล้งตาบอดหรือแกล้งไม่เข้าใจเลย
ว่าคำเนี่ยยยย มันมีคนใช้สื่อคำว่า "หี อูม มาก"
มันมีคนกลุ่มหนึ่งบนโลกใช้คำนี้ แบบนี้จริงๆ

การที่ผู้หญิงออกมาบอกว่าแบบนี้มันคือ sexual harrasment นะ เราไม่โอเคนะ แบบนี้มันผิดยังไง มันดูน่าหมั่นไส้มากหรอ? ทำไมถึงมีคอมเม้นท์ของผู้ชายบางคน ออกมาบอกว่าทีผู้หญิงเม้นท์หื่นๆใส่ผู้ชายบ้างละ?

เห้ยยย ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชาย ถ้าคุณพิมพ์แบบนั้นมันคือ sexual harrasment หมดค่ะ ผญไม่มีสิทธิพิมพ์แบบนั้นเหมือนกัน ผิดทั้งคู่ แบบนี้มันเข้าใจยากตรงไหน?? ผญที่พิมพ์หื่นๆ กะเทยที่พิมพ์หื่นๆใต้รูปคนอื่นก็คือ sexual harrasment ทั้งหมด ผู้หญิงพิมพ์น้ำเดินเอ่ย ไส้อั่วเอ่ย ถ้ามันทำให้คนฟังอึดอัด ไม่ว่าจะเพศไหน อย่าหาทำ!!

แล้วมันยังมีผู้ชายบางคนที่พูดแบบคำว่าหอม มันก็ปกติหนิ หอมคือหอมไง ทำไมถึงใช่ไม่ได้ล่ะ แปะคลิปเพลงเกี่ยวกับคำว่าหอมมั้ง แปะรูปน้ำหอมมั้ง

โอ้ยยย มันก็ปกติ ถ้าคุณใช้ในบริบทอื่นไงคะ?
แต่มันปกติไหม ถ้ารูปผญใส่บิกินี่แล้วคุณพิมพ์ว่าหอม?
หอมอะไรอ่ะ ถามจริง? ถ้าคุณมีลูกสาวแล้วมีคนมาพิมพ์คำว่า ห อ ม ใต้รูปลูกคุณอ่ะ คุณชอบไหม?

และมันน่าตกใจ ที่ผู้ชายหลายคนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ย ก็เอากับเขาด้วย ทั้งๆที่คุณควรเข้าใจเรื่องสิทธิความเท่าเทียมกันเป็นคนแรกๆด้วยซ้ำ ขอร้องล่ะ อย่าให้ใครเขามาตราหน้าเลย ว่าผู้ชายที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย รู้สึกล้มเหลวเพราะฝันไม่เป็นจริง จนอำนาจเดียวที่เหลืออยู่คือ อำนาจของความเป็นชายตามสังคมปิตาธิปไตย

ถ้าคุณไม่รู้ว่าการเป็นผู้หญิงในประเทศนี้มันแย่ยังไง
เราถามคุณง่ายๆเลยว่า
คุณเคยกลัวเวลาขึ้นแท็กซี่จนต้องโทรหาที่บ้านไหม?
คุณเคยกลัวถูกแซวเวลาเดินผ่านกลุ่มวินมอเตอร์ไซส์ไหม?
คุณเคยกลัวเวลาเดินคนเดียวตอนกลางคืนไหม?
3 ข้อนี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงในไทยเจอจนเป็นเรื่องปกติ
และผู้ชายบางคนคงไม่เคยรู้สึกแบบที่พวกเรารู้สึกด้วยซ้ำ

ถึงผู้ชายบางคน วันนี้คุณอาจไม่เข้าใจหรอก ว่ามันรู้สึกแย่ยังไง แต่ถ้าวันไหนคุณมีลูกสาวที่ต้องโตมาในสังคมนี้ สังคมที่พร้อมมีคนมาพิมพ์คำว่าห อ ม ใต้รูปลูกสาวคุณ
วันนั้นคุณคงเข้าใจความรู้สึกของพวกเราดีที่สุด

แค่อยากเห็นคอมเม้นท์ที่รับรู้ว่าเข้าใจและช่วยกันหยุดใช้คำว่า ห อ ม ใต้รูปผู้หญิง แทนการนั้งเถียงว่าทีผู้หญิงเม้นท์ละ และเราก็ขอประนามคนที่เม้นท์คุกคามผู้ชายเหมือนกัน

เพราะไม่ว่าจะ"เพศไหน" คุณก็ไม่มีสิทธิคุกคามใครด้วยคำพูด เรียนรู้ที่จะให้เกียรติกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิง LGBTQ เคารพในพื้นที่ของอีกฝ่าย มันเป็นเรื่องง่ายๆ แต่นี้เอง

***เพิ่มเติม ใครที่บอกว่าคำว่า หอมใช้ในบริบทอื่นก็ได้ ไม่ได้หมายความแบบในโพสเราเข้าใจนะ แต่คุณก็ต้องยอมรับว่ามันมีคนใช้ในบริบทนี้จริงๆ หรือถ้าคุณไม่ได้คิดอะไร ลองถามเพื่อนผู้หญิงว่าถ้ามีคนแปลกหน้ามาเม้นท์ใต้รูปว่า หอมจัง ที่หมายความว่าหอมจริงๆ ผู้หญิงในรูปควรจะรู้สึกยังไง? หรือเอาความหมายตามกลุ่มเฉพาะกลุ่มนึง

หอม = สวย สะอาด หอมจักแร้ หอมนม
คือลือ= นมใหญ่

และถ้าผู้หญิงรู้สึกแย่เวลาโดนพูดคำว่า หอม คำว่า คือลือ แฮ่กๆ เบิ้มๆ ใส่ คือมันก็ไม่ใช่ความผิดของผู้หญิงคนนั้นนะ คุณคิดว่ามันเป็นคำชม แต่ถ้าเขาบอกว่าคำชมของคุณทำให้เขารู้สึกแย่ ก็ควรจะหยุดพูดไหม ไม่ใช่มานั่งแก้ตัวว่าคำว่าหอม คำว่าคือลือมันไม่ใช่คำไม่ดีอ่ะ นึกภาพออกไหม

#แด่คำว่าาาหอมคือลือแฮ่กๆเบิ้มๆ
#ใครอยากใช้ใช้กับคนที่เขาโอเคไปค่ะ
#คนไหนที่เขาอึดอัดหรือไม่ชอบก็เลี่ยงเคลียร์นะจบ

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

250 Nameless Fanboi Posted ID:8JEv6DO.u2

คือลือแปลว่านมใหญ่เหรอวะ นึกว่าแปลว่าคือดีมาตั้งนาน

251 Nameless Fanboi Posted ID:mPK3CjTG3u

>>250 มาจาก ขื่อหลื่อ ที่แปลว่าใหญ่

252 Nameless Fanboi Posted ID:GXl9MLqx.l

วันนี้เลื่อนหน้าฟีดเฟสบุ๊ค ได้เห็นสเตตัสของเพื่อนๆในเฟสหลายคน โพสต์ถึงเรื่องการโดนสถาปนาเป็นพ ร ะ แ ม่ ในโซเชียล โดนเทิดทูนอย่างเอ๋อ ๆ โดนพูดถึงในเรื่องคื อ ลื อ ๆ ที่ไม่เป็นความจริง ฯลฯ โดยที่สิ่งเหล่านั้นมาจากคนที่ไม่ได้รู้จักกันดีหมดเลย ก็เลยอยากมาแชร์ความรู้สึกนิดนึงค่ะ

หนูรู้สึกเศร้าใจจริงๆค่ะ ที่คนเราสามารถแสดงความหื่นกามต่อคนๆหนึ่งที่ไม่ได้แม้แต่จะรู้จักเขาจริงๆได้ขนาดนี้

ตัวหนูเองก็โดนมามากเหมือนกัน ด้วยความที่เป็นคนสาธารณะมั้งคะ
แต่ลึกๆแล้ว เวลาโดนทุกครั้งก็เกิดความรู้สึกสงสารมากๆเลย
หนูรู้สึกว่า คนที่สามารถมีความสุขได้จากการดูนมดูตูดคนอื่น หรือเรียกสก็อยว่าพ ร ะ แ ม่ เขาน่าสงสารมากจริงๆนะคะ

การจมอยู่กับเรื่องลามกๆ การนั่งพิมพ์ลวนลามคนอื่น นอกจากมันจะไม่ดีต่อสุขภาพจิตแล้ว มันยังไม่เกิดประโยชน์อะไรอีกด้วย แล้วยังต้องสละเวลาที่น่าเอาไปทำสิ่งที่สร้างสรรค์กว่านี้ทิ้งไปอีก

บางทีสิ่งที่คุณคิดกับความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันซักนิดเลยก็ได้นะคะ อย่ามั่นใจไปเลย

อย่างเรื่องของหนูบางเรื่องก็เหมือนกัน
หลายคนมั่นใจว่าต้องเป็นแบบที่คุณคิดแน่ๆ
แต่เชื่อหนูเถอะค่ะ อย่า SIMP กันเลย
มันไม่ใช่หรอก ถึงเวลาที่คุณได้รู้ความจริง คุณอาจจะเ ห ม็ น หนูจับใจเลยก็ได้นะคะ ถ้าได้รู้ว่าที่ผ่านมาหนูต้องเจอกับอะไร หรือต้องอดทนกับอะไรบ้าง

ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่โดนลวนลามด้วยการสถาปนาเป็น พ ร ะ แ ม่ ด้วยนะคะ เชื่อว่าทุกคนผ่านไปได้แน่นอน เข้มแข็งนะ ฮึบๆ
เรารู้ และเรามั่นใจว่าพวกเธอเก่งมากพอที่จะสามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องแย่ๆเหล่านี้ไปได้✌🏻

//กอดแน่นๆฮะ

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

253 Nameless Fanboi Posted ID:ht2IrwAfre

ห อ ม ส ุ ด ใ จ ข อ บ ค ุ ณ ค ร ั บ

254 Nameless Fanboi Posted ID:19mp641NJD

ก็ยังไม่เคยเห็นคนที่โดนคอมเม้นว่าหอมแล้วเจ้าตัวออกมาบอกว่าไม่ชอบแล้วคนคอมเม้นก็ยังคอมเม้นว่าหอมต่อนะ
ถ้ามีคนมาคอมเม้นว่าหอมแล้วไม่พอใจคุณก็บอกเขาไป แต่ถ้าไปเจอคนคอมเม้นรูปคนอื่นว่าหอมแล้วเจ้าตัวไม่ได้ว่าอะไรก็ปล่อยมันไป
คนที่ใช้คำว่าหอมเป็นคำชมจริงๆมันก็มีอยู่เยอะ อย่าเอาคนบางกลุ่มที่เอา ห อ ม ไปแปลว่า xี อูม มาก มาตัดสินคนอื่นเลย

สรุป อย่าตัดสินกันไปว่าคนใช้คำว่า ห อ ม คือพวกเงี่ยนสมควรถูกประนาม
#ยุ ติ ธ ร ร ม มั่ ก ๆ #ต้องแบนคำว่าผัวด้วยไหม?

255 Nameless Fanboi Posted ID:mPK3CjTG3u

>>254 แน่ใจ?

256 Nameless Fanboi Posted ID:19mp641NJD

>>255 จะสื่ออะไร จะถกตรงจุดไหนก็บอกมาเลย ไม่ต้องมาอ้อมค้อมนี่มันโม่ง

257 Nameless Fanboi Posted ID:q./y9ONgc/

ไอ้พวกวันๆ ฟลัดแต่ ห อ ม ห อ ม หีหอมมาก พวกนี้
ต่างไรกับพวกที่บอกว่า น่าเย็็ด คือคำชมว่ะ

258 Nameless Fanboi Posted ID:I4CFIAHs2/

>>257 หลักๆก็ไม่ค่อยต่าง แต่พวกแรกมันมีบางส่วนที่เจตนาแค่หมั่นไส้อยากกวนตีนพวกเฟมทวิต ไม่ได้สนใจเรื่องไปหื่นใส่ผู้หญิงอะไรเป็นพิเศษ

259 Nameless Fanboi Posted ID:mPK3CjTG3u

>>256 จะสื่อว่า พวกนี้พอเขาไม่อยากให้พิมพ์ ห อ ม ก็สรรหาคำใหม่ไปกวนตีนกันมันก็ไม่จบมั้ยอะ เหมือนสนุกกันอะ

260 Nameless Fanboi Posted ID:2UviA3FdBF

>>259 สรุปที่ผิดไม่ใช่ ห อ ม แต่เป็นคนใช้ถูกไหม? ถ้าคนมันจะ sh ต่อให้พิมพ์สวัสดีมันก็ sh ได้
เพราะฉะนั้นอยากให้มุ่งประเด็นไปที่กลุ่มคนนั้นมากกว่าคำว่าหอม เพราะถึงจะแบนหอมไปมันก็มีคำอื่นๆมาแทน แล้วอย่างนี้เราจะต้องมาไล่แบนหมดทุกคำเลยรึ?

จากใจคนใช้หอมเป็นประจำไม่ได้จะลวนลามใคร พอเจออย่างนี้เข้าไปกลายเป็นเหมือนถูกเหมารวมว่าเป็นพวก sh ยังไงไม่รู้
ปล.แค่ดูรูปหรือวิดีโอไม่จำเป็นต้องได้กลิ่นก็ใช้คำว่าหอมได้เช่นกัน #บ่นๆ

261 Nameless Fanboi Posted ID:6xHMdaGDcQ

>>260 คนใช้หอมไม่ใช่ทุกคนจะsh แต่คนที่sh(เกือบ)ทุกคนใช้ ห อ ม

262 Nameless Fanboi Posted ID:m9IpzAimlm

ก็เสือกใช้คำที่ทำให้เกิดการถามกลับเองนี้หว่า
หอม? หอมอะไร? มึงไปดมส่วนไหนมา? เค้าให้มึงดมเรอะ?
พอถามและไม่ตอบ คนมันก็ต้องคิดแหละว่าเป็นการกวนตีน หรือโทรล
แถมฟลัดคำเดียวบ่อยๆ แม่งก็ดูโรคจิตด้วย

263 Nameless Fanboi Posted ID:A0iP4fcFZ/

ส ว ั ส ด ี

264 Nameless Fanboi Posted ID:2UviA3FdBF

>>262 การใช้คำว่าหอมในการแสดงความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องได้กลิ่นนะจ๊ะ คำแสดงความรู้สึกอย่างอื่นเวลาดูรูปภาพก็มีเหมือนกันอย่างขมคองี้ ถามว่าดูรูปหรือคลิปทุเรศๆแล้วเจอคอมเม้นว่าขมคอนี่แปลว่าเขาได้กลิ่นจากรูปคลิปเหรอ? หรืออย่างเหม็นความรักงี้คือได้กลิ่นออกมาจากรูปเหรอ? หอมก็เช่นกัน หอมในที่นี้นอกจากจะเป็นความหมายเชิง sh ที่เพิ่งจะมาตีความกันเองเมื่อไม่นานมานี้ มันก็เอามาใช้ในเวลาที่เจอรูปที่มีความรู้สึกนุ่มฟูได้ หรือเวลารูปคลิปที่มันดีต่อใจก็ใช้หอมได้เช่นกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปเงี่ยนๆเสมอไป
ถึงได้บอกไงว่าควรเล็งเป้าไปที่กลุ่มคนที่ sh ไม่ใช่มาเล็งเป้าไปที่คำว่าหอม แบนหอมไปคำใหม่มาแล้วจะต้องแบนกันไปอีกเท่าไหร่มันถึงจะหมด?

265 Nameless Fanboi Posted ID:3Q6wx+ozME

จากประวัติ​ที่มาคำนี้ก็มีไว้เพื่อโม่ย คนใช้ก็พิมพ์เพื่อแสดงออกถึงความกำหนัดของตัวเอง จะแถว่าไม่ sh ยังไงก็ฟังไม่ขึ้น

https://facebook.com/axzzel/albums/10158766255945750/

266 Nameless Fanboi Posted ID:xLrgr+FoBt

ใครเขาแบนคำว่า ห อ ม กันวะแม่งแบนการที่ไปคอมเม้นว่า ห อ ม ใต้รูปคนอื่นทั้งนั้นแหล่ะ
บอกให้เลิกใช้คำว่าห อ ม ใต้รูปคนอื่นซักทีมันเป็น sh คำมีเป็นล้านคำบนโลก สวย น่ารัก คำดี ๆ ที่ไม่คุกคามมึงจะพิมเหี้ยอะไรก็พิมไป
ที่ด่า ๆ อยากให้เลิกใช้กันอยู่ก็เพราะมันมีบางคนตอแหลไม่เข้าใจว่า ห อ ม แม่งผิดตรงไหนหรอก็ปกติ แต่ความหมายเจตนาของตัวเองยังไง ตัวเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจนะ ถ้าใครยืนยันจะใช้เพราะบอ-ริ-สุด-ใจใครจะห้ามมึงได้ ก็ทำใจยอมรับไปนะว่ามึงจะโดนมองว่าเป็นพวกเงี่ยนแบบไร้มารยาท
ปล ห อ ม กับหอมถ้าโพสลอย ๆ มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ไม่มีใครจะถูกเหมารวมไปด้วย เวลาคนจะด่าเขาก็ดูบริบทที่มึงใช้ทั้งนั้น ถ้าไปโพสใต้รูปหมาแมว หอมกลิ่นนม อยากหอมน้องจังเลย ใครเขาจะมาด่ามึงว่า sh แต่ถ้าไปโพสรูปหอมใต้รูปผู้หญิง เอ้าคำถามเกิดขึ้นแล้ว หอมอะไร หอูมไหม หรือหอมแบบกลิ่นไรมึงไปดมไรเขา หรืออยากหอม จะยังไงก็เหี้ยทั้งหมด
>>264 แต่ที่สงสัยที่สุดคือตั้งแต่เกิดมายังไงไม่เคยเจอการใช้หอมลอย ๆ แบบคลิปที่ว่าดีต่อใจ แล้ว ห อ ม คือไรวะ แบบมึงชอบคลิปน่ารัก ๆ ซักคลิป แล้วมึงก็ โอ้โห หอม ลอย ๆ งี้เลยอะนะ แบบใช้ในบริบทเดียวกะ โอ้โห นุ่มฟู โอ้โห นุบนิบ อะไรทำนองนี้อะนะ (ไม่ได้กวนตีน เผื่อกูไปเจอคนโพสลอยๆจะได้ไม่งง)
ส่วนเรื่องขมคอ อ๋อ คือแต่ละคนมันก็จินตนาการได้ไงมึง ใครจะเอากระสาทสัมผัสตัวเองไปต่อกะวีดีโอรูปได้ แค่คิดว่าจะเจอกับตัวเองก็ขมคอแบบอยากจะอ้วก เหม็นความรัก อันนี้มันไม่ใช่เรื่องได้กลิ่น มันเป็น expression แบบยี้ ไปไกล ๆ กูเลยแบบเดียวกะเวลาเหม็นขยะ
ต่อให้เอาตรรกะเหม็นมาใช้กะหอม อยากจะพาตัวไปอยู่ใกล้ๆ (ซึ่งก็ดูเป็นความหมายที่ดูน่ากลัวอยู่ดี) แม่งก็แบบไม่ได้ หอมมันไม่ใช่แค่เป็นกลิ่นที่หอม มันยังเป็นหอมแก้มและล่าสุดยังเป็นหอูมอีก มึงจะเลือกใช้คำที่เสี่ยงต่อการเข้าใจผิดทำไมวะ โดยเฉพาะจะไปใช้ใต้รูปผู้หญิงที่มึงชอบ(ตัดประเด็นหมาแมว คลิปน่ารัก ดีต่อใจอะไรของมึงออกไปนะ ก่อนคนจะเหมารวมเขาก็ดูบริบทอะแหละ)

267 Nameless Fanboi Posted ID:XvDN4sysYX

เถียงกันอยู่นี่คือ ผช เหี้ย พยายามรักษาความชอบทำในการเหี้ยใส่ ผญ ?

268 Nameless Fanboi Posted ID:FVi/CQ.Sft

>>266 กูนี่แหละคนนึงใช้หอม บริบทมันก็คือคลิปที่มันนุ่มฟูนั่นแหละ เผื่อมึงยังนึกภาพไม่ออกก็ประมาณฉากหวานแหววจีบกันบรรยากาศสีชมพูกูก็พิมพ์หอมม หรือฉากการ์ตูนน่ารักๆก็พิมพ์น้องหอมมม ไม่ได้เกี่ยวกับได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นแต่จะสื่อให้รู้ว่าบนโลกนี้มันยังมีคนที่ใช้หอมอยู่ แล้วต่อไปพวกปสดมันจะเหมารวมไหม? แค่เจอคอมเม้นว่าหอมก็จะรุมด่ารึเปล่า? ก็รู้กันอยู่ว่าพวกปสดมันเป็นยังไง กูถึงบอกไงว่าอยากให้โฟกัสไปที่พวกกลุ่ม sh นั่นเลยเพราะตอนนี้มันก็เปลี่ยนจากหอมเป็นขอบคุณครับแล้วนี่? แล้วจะยังไงต่อจะแบนขอบคุณครับต่อเลยรึเปล่าละ กูรู้ว่ามันแยกบริบทการใช้กันได้แต่มันก็มีพวกไม่แยกแยะอยู่ดี
ดู #mat ได้เป็นตัวอย่าง
ปล.#mat ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นนี้แต่อย่างใดกูแค่ยกมาให้เห็นถึงความปสดของการเหมารวม

269 Nameless Fanboi Posted ID:FVi/CQ.Sft

>>267 ไม่สนับสนุน sh กูมารักษาความชอบในการใช้คำว่าหอม อ่านให้แตกกูสนับสนุน sh ตรงไหนแคปมาหน่อย

270 Nameless Fanboi Posted ID:mMoSY9LwTD

ต้องพิมพ์ว่าอะไรถึงจะไม่คุกคามครับ แนะนำหน่อย

271 Nameless Fanboi Posted ID:lcCVaTPnQp

ปกติเกลียดพวก เฟมทวิตปสด.คนละกรณีค่ะ นะ แต่กรณีนี้อีกฝั่งแม่งแถสดแถเปื่อยฉิบหาย
ไอ้พวกที่พิมพ์แม่ง ห อ ม เนี่ย จุดประสงค์เห็นๆอยู่ รู้แก่ใจดีแต่ตะแบง

272 Nameless Fanboi Posted ID:bXqECrA5nm

พอยกเหตุผลมาคุยด้วยก็บอกแถ ก็แล้วแต่พวกคุณๆมึงๆละกัน ไม่ต่างจากพวกเหมารวมเลยไอ้ชิบหาย เวลาเจอหอมอย่าลืมด่ามันยันโคตรเหง้านะ อย่าลืมไปแบนข อ บ คุ ณ ค รั บ ต่อด้วยล่ะเอาให้สุดอย่าหยุดที่หอม

273 Nameless Fanboi Posted ID:R9Ie7ScIh0

>>270 ไม่ต้องพิมพ์จบ

274 Nameless Fanboi Posted ID:.A/kZtf326

>>273 เออ โง่ดีว่ะ ช่อบๆ

275 Nameless Fanboi Posted ID:R9Ie7ScIh0

ปกติ มึงพิมพ์กับคนสนิท คนรู้จัก ว่า ห อ ม กันหรอวะ
เวลาคนรู้จัก พ่อแม่ ญาติ ลงรูป พวกมึงพิมพ์ว่าอะไรกันอะ
ไม่น่าถามนะว่าพิมพ์อะไรได้บ้าง สวยดีนะ รูปสวย เท่ มีอีกหลายคำ แล้วจะเว้นวรรรคทำไมกุถามจริง อยากรู้มาก

276 Nameless Fanboi Posted ID:R9Ie7ScIh0

เ ว้ น ว ร ร ค = เ ห่ อ ห ม อ ย

277 Nameless Fanboi Posted ID:4yeclO.XbJ

>>275 เออ มันมาจากไหนวะไอ้การเว้นวรรคเนี่ย กูเห็นมาได้สัก 1-2 ปีละ ฮิตกันจัง

278 Nameless Fanboi Posted ID:x63Gtfjjdz

ห อ ม หั ว ใ ห ญ่
ห อ ม แ ด ง
ห อ ม เ จี ย ว

279 Nameless Fanboi Posted ID:nJi6HKEoo/

>>277
A E S T H E T I C มั้ง
https://knowyourmeme.com/memes/aesthetic

280 Nameless Fanboi Posted ID:4yeclO.XbJ

>>279 อ่อ พวกฮิปสเตอร์นี่เอง

281 Nameless Fanboi Posted ID:ZNSEOdeXNv

เข็ดเข้ S I M P งอแงเมื่อไม่มีคนเป็นพวกว่ะ

282 Nameless Fanboi Posted ID:YpWstI3imC

ในฐานะที่เราไม่ใช่เฟมินิสต์ ปรกติก็ไม่พีซีมากนัก ทนความทะลึ่งของผู้ชายได้พอสมควร เราจะลองอธิบายเรื่อง ห อ ม หรือ ข อ บ คุ ณ ค รั บ ว่ามันไม่โอเคยังไง เผื่อผู้ชายที่ยังไม่เข้าใจจะพอเข้าใจได้บ้าง
ไอ้คำพวกนี้มันมาจากกลุ่มผู้ชายที่ชอบแชร์รูปผู้หญิง แล้วก็มีศัพท์เฉพาะใช้แสดงความหื่นที่เข้าใจกันภายในกลุ่ม ปัญหาคือตอนหลังมันมีการใช้ศัพท์นี้กันแพร่หลายออกมาข้างนอก*อย่างไม่มีกาละเทศะ* กรณีล่าสุดคือไปโพสต์ใส่สเตตัสของนักเรียนหญิงมัธยมปลายที่ทำกิจกรรมทางการเมือง แถมผู้ชายพวกนี้ยังรุมกันทำทีละหลายๆ คน พอถูกต่อว่าติเตียน ก็ไม่มีความกล้าพอที่จะยอมรับ กลับมาทำไขสือดื้อตาใสเถียงว่าคำพวกนี้มีปัญหาอะไร พอหลายคนทักท้วงว่า ห อ ม เป็นตัวย่อของหีอูมมากใช่ไหม คนพวกนี้ก็แกล้งเฉไฉว่าถ้า ห อ ม ไม่ได้ ก็พิมพ์ ข อ บ คุ ณ ค รั บ แทน
ผู้ชายจำนวนมากก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้มีปัญหายังไง ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าพวกคุณไม่เข้าใจได้ยังไง แต่ในเมื่อไม่เข้าใจ ก็จะอธิบายให้ฟังว่า ผู้หญิงเกือบทุกประเทศในโลกนี้ดำเนินชีวิตอยู่กับความกลัวว่าจะโดนข่มขืน เพราะโดยสรีระของเพศนั้น ผู้ชายส่วนใหญ่มีพละกำลังมากกว่า จึงมีโอกาสมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายข่มขืน และสถิติการข่มขืนในโลกนี้ก็มีไม่น้อยเลยด้วย ดังนั้น จิตวิทยาของผู้หญิงตั้งแต่รู้ความเป็นต้นมา ก็จะกลัวเรื่องนี้ และที่กลัวมากกว่านั้นคือการถูกข่มขืนหมู่หรือรุมโทรม เพราะผู้ชายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสัญชาตญาณรวมฝูงอยู่แล้ว แม้ว่าอารยธรรมมนุษย์จะทำให้สัญชาตญาณแบบสัตว์ลดลง แต่ในคนบางกลุ่มก็ยังมีอยู่
ข้อสังเกตง่ายๆ อย่างหนึ่งก็คือ เวลาผู้หญิงเขียนแทะโลมผู้ชาย ผู้ชายอาจจะรำคาญ แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าถูกคุกคาม เพราะโอกาสที่จะถูกผู้หญิงข่มขืนมีน้อยกว่า แต่ถ้าถูกกะเทยแทะโลม เขาจะรู้สึกถูกคุกคาม เพราะมีโอกาสถูกข่มขืนได้มากกว่า
ดังนั้น ผู้หญิงจึงมีความอ่อนไหวทางใจหรือนอยด์ได้มากกว่า การที่มีผู้ชายมาเขียนในเชิงลวนลาม แถมมาทีละหลายคน ผู้หญิงย่อมรู้สึกแย่ได้มาก อีกทั้งวัยของผู้หญิงที่โดนก็เป็นประเด็นสำคัญ ผู้หญิงวัยสามสิบไปแล้ว อาจรับมือกับเรื่องแบบนี้ได้มากกว่า แต่พอเป็นวัยรุ่นมัธยมปลาย เขาอาจรับมือไม่ได้และชีวิตเขาอาจพังพินาศได้อย่างที่คุณนึกไม่ถึง แม้คุณจะเฉไปเขียน ข อ บ คุ ณ ค รั บ แทน ห อ ม ถึงแม้ ข อ บ คุ ณ ค รั บ ไม่ได้เป็นตัวย่อถึงอะไร แต่มันก็ทำให้ผู้หญิงที่โดนต้องคิดมากและนอยด์ได้ เพราะมันเริ่มมาจาก ห อ ม การเว้นวรรคมันก็ส่อเจตนาไม่ปรกติอยู่ เพราะมนุษย์ปรกติที่ไหนจะพิมพ์เว้นวรรคแบบนี้
ผู้ชายบางคนก็บอกว่า แค่เขียนคำว่าน่ารักหรือชมเฉยๆ แต่ในใจก็คิดว่าอยากเย็่ด เออ แล้วไงล่ะ ไม่มีใครบอกว่าคุณผิด ไม่มีใครบอกว่าจินตนาการมันผิด ไม่มีใครบอกว่าความเงี่ยนมันผิด แต่ทุกสังคมในโลกนี้ ไม่มีสังคมไหนยอมรับพฤติกรรมที่จู่ๆ ผู้ชายก็เดินไปหาผู้หญิงแล้วพูดว่าอยากเย็่ดคุณ คุณจะชมผู้หญิงอย่างสุภาพ ส่วนในใจคิดอะไร มันก็เรื่องของคุณ ไม่ผิด แต่หลักกำกับพฤติกรรมในทุกสังคมยุคปัจจุบันบอกว่า คุณต้องไม่เดินไปบอกว่าคุณคิดอะไรใส่หน้าผู้หญิง ถ้าทำอย่างนั้นคือการคุกคาม อย่าบอกว่าเกิดจนโตมาป่านนี้ คุณไม่รู้ว่าสังคมยอมรับหรือไม่ยอมรับพฤติกรรมแบบไหน
แล้วมันมีปัญหาเรื่องกาละเทศะด้วย เราสมมติให้ฟังว่า ถ้ามีผู้หญิงสาวคนหนึ่งที่มีอาชีพไลฟ์เปลือยให้ผู้ชายดู และลูกค้าของเธอสามารถพูดจาเงี่ยนๆ กับเธอได้ แต่ลูกค้าคนนั้นสมควรไปพูดจาเงี่ยนๆ กับเธอในช่วงเวลาที่เธอไม่ได้ทำงานไหม? ตัวคุณเองยังแยกเวลาทำงานกับเวลาส่วนตัวออกจากกันเลย คุณก็ควรแยกแยะเรื่องพวกนี้ให้เป็นด้วย
ถ้ากรณีสุดขั้วแบบนั้นยังต้องรู้จักแยกแยะ แล้วกรณีที่นักเรียนหญิงคนนั้นเขียนเรื่องการเมือง แต่คุณดันไปคอมเม้นท์ในเชิงสองแง่สองง่าม ถามว่ามันถูกกาละเทศะไหม อย่าว่าแต่เรื่องสองแง่สองง่ามเลย แค่คอมเม้นท์แบบไม่ตรงประเด็นมากๆ บ่อยๆ ยังถือว่าผิดมารยาทด้วยซ้ำ
ทั้งหมดที่เขียนมายืดยาวนี้มันโคตรเบสิก 101 เลย เราก็ไม่รู้ว่าไม่เข้าใจกันจริงๆ หรือแกล้งไม่เข้าใจ ถ้าจะให้ด่า สงสัยต้องด่าเป็นไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิตรแล้ว
ในอียิปต์ที่เคยมีการข่มขืนหมู่ผู้หญิงกลางจัตุรัสในระหว่างเทศกาลหรือการประท้วงนั้น ผู้หญิงที่โดนเล่าว่า พวกผู้ชายดึงเธอไปพร้อมกับพูดว่า "ไม่ต้องห่วง ไม่มีอะไร เราจะดูแลเธอ เธอเหมือนน้องสาวของเรา" พูดแบบนี้ไปพร้อมกับลวนลามข่มขืนผู้หญิงไปด้วย ก็อย่าให้สังคมไทยไปถึงขั้นนั้นเลย

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

283 Nameless Fanboi Posted ID:DeXVUF5MbC

หอม มันก็แค่ “หอม” ไม่ใช่เหรอวะ หีอูมนี่มาจากไหน

284 Nameless Fanboi Posted ID:DeXVUF5MbC

ออกตัวก่อนว่ากูก็ไม่ชอบเพราะมันเสร่อ แต่มันมาจาดหีอูมมากจนจริงดิ ???

285 Nameless Fanboi Posted ID:rGUlS+A.AY

>>284 ไม่ใช่ มีพวกเอ๋อไปคีความอย่างงั้น ออริจันแม่งก็แค่หอมแหละ

286 Nameless Fanboi Posted ID:ZNSEOdeXNv

ถามหน่อยดิ อะไรคือเส้นแบ่งระหว่าง "คิดมาก" หรือ ปสด. กับ "คิดน้อยเกินไป"

287 Nameless Fanboi Posted ID:rGUlS+A.AY

>>286 ไอห่า คําถามมหาอภิปราชญา กูว่าพวกนักปราชญ์กรีกมายุคนี้ก็คงเถียงเรื่องนี้กันไม่จบไม่สิ้น

288 Nameless Fanboi Posted ID:Bl9tzqYSEc

>>286 ตอบยากพอ ๆ กับความจริงแท้คืออะไร

289 Nameless Fanboi Posted ID:R9Ie7ScIh0

>>286 ถ้าไม่ใช่เรื่องที่มึงเดือดร้อน=ปสด. คิดมากเกินไป

290 Nameless Fanboi Posted ID:R9Ie7ScIh0

ดิฉันถามเด็กว่า คุณถึงไม่ลุกขึ้นมาต่อต้านคุณทักษิณ แต่มาต่อต้านคุณประยุทธ์ เด็กแบ่งการตอบเป็นสองแบบ

แบบแรกคือเขาไม่รู้จักและไม่แคร์ด้วย เขาคิดว่าสิ่งที่เจอจากคุณประยุทธ์ไม่น่าต่างจากคุณทักษิณเท่าไร แบบที่สองคือเด็กบางกลุ่มรู้จักคุณทักษิณว่าทำให้เศรษฐกิจดี

291 Nameless Fanboi Posted ID:m9IpzAimlm

>>290 ถ้ามึงให้เลือกแค่ 2 ตัวนี้ก็ต้องตอบไอ้แม๊วนะ เพราะ อำนาจยังอยู่ในมือประชาชน

292 Nameless Fanboi Posted ID:NQjq3U4S3h

เผยโฉมหน้าโม่งนวดที่แท้อยู่ภูเก็ตจึงเป็นหริ่ม
https://www.facebook.com/KSmom.skt
หน้าตาอัปลักษณ์ และเป็นติ่งเกา
ขอเพื่อนๆชาวโม่งให้กำลังใจโม่งนวดทีนะครับ

ขอเชิญชวนชาวโม่งที่รำคาญพวกฟลัด
https://discord.gg/DntKUcE

https://i.imgur.com/JY1Guny.jpg
https://i.imgur.com/i9QAZMm.jpg

293 Nameless Fanboi Posted ID:4Wi35nlfEK

>>286 ตอบง่ายๆก็ ทุกคนมีเส้นแบ่งของตัวเอง และไม่มีวันรู้ว่าค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ตรงไหน ค่าเฉลี่ยของแต่ละที่ไม่เท่ากัน ยิ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์คยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะวัด

294 Nameless Fanboi Posted ID:4Wi35nlfEK

>>290 แบบ2นี่กูว่าเป็นปัญหาใหญ่ของฝั่งม็อปยุคนี้ กลายเป็นบูชาบุคคลไปแล้ว ทักษิณไม่เคยทำอะไรพลาด ทำถูกไปหมด

295 Nameless Fanboi Posted ID:YpWstI3imC

>>294 กูเข้าไปเถียงเรื่องนโยบายปราบยาเสพติดโดนยัดเป็นหลิ่มมาแล้ว

296 Nameless Fanboi Posted ID:UgV+nvXdIF

ถ้ามีให้เลือกแค่อิตู่กับทักสินก็ต้องตอบทักสินว่ะ ข้อเสียมีแต่ข้อดีเยอะกว่าอิตู่ แล้วถ้าถามเด็ก เด็กมันมองปัญหาในปจบ.คืออิตู่ นายกตอนนี้ก็อิตู่ จะให้ไปไล่อีทักกี้ทำไมวะมันอยู่ดูไบแล้ว แก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ไปโทษว่าคนนั้นก็ผิดไม่ว่ามันมั่งล่ะ โอ้ย งอแงยิ่งกว่าเด็ก

297 Nameless Fanboi Posted ID:R9Ie7ScIh0

>>294 ม็อบยุคนี้ ที่ปิยบุตรยังโดนทัวร์ลงได้อะนะ บูชาตัวบุคคลยังไง
แม่งยังโกรธก้าวหน้า ก้าวไกล กันอยู่เลย ส่วนทักษิณแค่ภาพจำไง เกิดไม่ทันใครมันเจาะรายละเอียดได้

298 Nameless Fanboi Posted ID:Tj0yxZ2f8X

เพิ่งรู้ว่พี่ไอซ์ร้องเพลงหีอูมมาก ขอบคุณเฟมทวิตครับที่เผยแพร่ความจริง

https://youtu.be/v162wv8GvQo

299 Nameless Fanboi Posted ID:yi.5n2FixO

เพื่อนคนอิตาลีเคยถามตอนเสื้อแดงมาประท้วงที่กทม.
เพื่อน : อ่านข่าว ข่าวว่าเหลื่อมล้ำมาก คนเสื้อแดงเลยไม่พอใจ
ฉัน : กทม.มีประชากรไม่ถึง 1/4 ของประเทศแต่ได้ภาษีมาลงทุนเกือบ 3/4 ของงบลงทุน
เพื่อน : ฮะ งบบ้าบออะไร? ทำไมเพิ่งลุกขึ้นมาประท้วง? ทนมาได้ไงป่านนี้?

300 Nameless Fanboi Posted ID:GDvCEyYoqx

>>286 บอกยาก ปกติอย่างอีพวกเฟมทวิตที่เห็นกันบ่อยๆนี่ก็ปสด.แหละ แต่แบบ >>282 นี่ถือว่าหลักการค่อนข้างโอเค ไม่ปสด. สรุปได้ใจความสั้นๆคือ "คุณต้องไม่เดินไปบอกว่าคุณคิดอะไรใส่หน้าผู้หญิง(ตรงนี้กูให้เป็นทุกเพศเลยละกันไม่ใช่แค่ผู้หญิง) ถ้าทำอย่างนั้นคือการคุกคาม"

301 Nameless Fanboi Posted ID:Xz06sNMtyG

>>294 ม้อบยุคก่อนไม่เป็นเหรอ​ คนที่รักมาเคลียก็จบเนี่ย​ ตอนปี35นี้บอกนายกต้องจากสส​ พอคนที่รักมาเคลียตั้งนายกเองมารักษาการ​ ยอมจบซะงั้น​

302 Nameless Fanboi Posted ID:QBaUxynBEY

>>301 พวกอนุรักษ์นิยมชอบคนที่ถูกแต่งตั้งมาจากฟ้า พวกนี้เสพละครนิยายประโลมโลกจักๆ วงศ์ๆ จนสมองเน่า

303 Nameless Fanboi Posted ID:O8fgmzf9Lm

จีนคืออะไรครับ รู้จักแต่ไต้หวันตะวันตก

304 Nameless Fanboi Posted ID:4.VJF.Tep9

>>299 ตัวเลขมาจากไหน

305 Nameless Fanboi Posted ID:yi.5n2FixO

>>304 http://whereisthailand.info/2012/07/regional-expenditure-disparity/

306 Nameless Fanboi Posted ID:.5i99HDp29

คุยกับสก๊อยไป​ 1นาทีกูปวดหัวสัด​ๆ​ คุยไป30นาที​ กูประสาดจะแดกเกือบ​ walk out ไม่คุยกับแม่งต่อ​ แต่กูก็ทนได้​ จนไปที่1ชม.​ กู​ mind ​break​ ไปเรียบร้อยตอนนี้นั่งจิบหงส์ทองอยู่​ กูขอให้ข้อคิดกับพวกมึงว่าถ้ามึงเจอเซลล์เป็นสก๊อยไม่รู้เรื่องแม้กระทั่งเรื่องง่าย​ๆ​ อย่าฝืนคุยต่อเลย

กูเองไม่ใช่มิตรทีไหน

307 Nameless Fanboi Posted ID:MISwRC3T6D

>>306 แล้วโพสลงกระทู้มิตรสหายเพื่อ?

308 Nameless Fanboi Posted ID:RMFXctUArs

*ประเทศไทย 2586*
>sjwชนะสงครามมาแล้ว15ปี
>ฝั่งอนุรักษ์นิยมตายเกือบ80%
>ผู้ชาย30%กลายเป็นทาสแบบเท่าเทียม
>อีก60%เป็นsimp
>การปกครองแบ่งชนชั้นออกเป็น5ชนชั้น
>ชนชั้นบนสุดเรียกว่า เฟมทวิต ประชากรเป็นผู้หญิงทั้งหมด
>ชนชั้นอันดับรองลงมาเรียกว่า oppa เป็นชนชั้นที่ประชากรเป็น soyboy หน้าตาดี อาชีพส่วนใหญ่คือเป็นดารา
>ชนชั้นอันดับ3 เป็นชนชั้น lbgt
>ชนชั้นอันดับ4 คือเฟมทวิตชายหรือsimpนั้นแหละ แต่คนแก่ๆบางคนชอบเรียกว่า ชนชั้นfe*zio
>ชนชั้นสุดท้าย เป็นcis male
>เรียกว่าชนชั้น Trash
>แต่ชนชั้นส่วนใหญ่ก็ยังมีแบ่งแยกแบบย่อยๆ
>ชนชั้นเฟมทวิตสามารถใช้ twitterได้
>แต่ถ้าเกิดมาหุ่นหน้าอกใหญ่ตัวเล็กจะโดนห้ามโพสรูปตัวเองลง
อินเตอร์เน็ทและถูกบังคับให้ใส่ผ้าคลุมตัวเพราะมันunrealisticเกินไป
>ชนชั้น lbgtและoppa มีสิทธิเท่าเทียมแต่น้อยกว่าชนชั้น เฟมทวิต
>ชนชั้น simp มีแค่บางส่วนเท่านั้นที่ให้รับอนุญาติให้ใช้ twitterได้
>ชนชั้นTrash ใช้ได้แค่facebook

>เป็นเลา
>cis male แต่ชนชั้นsimp
>บ้านเลาค่อนข้างมีตังจากธุรกิจผลิตถุงเก็บอ้วก พ่อแม่เลยมีตังส่งเราไปเรียนโรงเรียนsimp แล้วเรียนต่อที่มหาลัยbtsสาขานิติศาสตร์จนจบเป็นทนาย
>มีผู้หญิงคนนึงมาจ้างเราให้ว่าความให้เพราะเธอฟ้องผู้ชายคนนึงข้อหาล่วงละเมิด
>ไอหนุ่มนั้นเผลอพูดคำว่าหอมตอนไปกินชาบูพี่เตี้ยแล้วเทอที่นั่งห่างไป7โต๊ะดันได้ยินพอดี
>งานคืองาน
>การตัดสินคดีในยุคเราใช้ระบบการโหวตกับติดhashtag ของTwitter
>นี้สิประชาธิปไตย
>99.86% ตัดสินว่าผิด
>ศาลตัดสินโทษให้เลือกระหว่างติดคุกตลอดชีวิตกับโดนตัดหำแล้วเข้าโรงเรียน lbgt
>มันเลือกตัดหำทิ้ง
>จบงานแล้ว ผู้หญิงคนนั้นกำลังจะจ่ายค่าตัวเลาเป็นเงินสด
>ยื่นมือไปหยิบ
>คิดในใจว่าจะเอาตังนี้ไปซื้อหมอนข้างเปโกร่าจากตลาดมืด
>เผลอยิ้มเพราะดีใจ
>"ขอบคุณครับ"
>ชิบหาย.jpg
>เทอมองหน้าเลาด้วยสายตาหวาดกลัว
>ทุกคนแถวนั้นมองเลาด้วยความตกใจ
>ยามศาลแถวนั้นได้ยินพอดีเลยเอาปืนไฟฟ้าช็อตเลา
>โดนจับข้อหาพยายามข่มขืน
>99.99% ตัดสินว่าผิด
>ศาลตัดสินคดีให้เลือกระหว่าง เล่นThe last of us 7 ให้จบ,ฟังเพลงk-popให้ครบทุกอัลบั้มหรือจะประหารชีวิต

ตอนนี้เลากำลังกินไร้ดูกเป็นมื้อสุดท้ายอยู่ ยามใจดีให้เลายืมโทรศัพท์มาโทรหาครอบครัวเป็นครั้งสุดท้าย แต่เลาคิดถึงเพือนๆเลาในtrashtownเลยแอบมาส่งข้อความในเฟสบุคหาพวกนาย รักษาตัวกันดีๆนะ ว่างๆก็เผารูปเปโกร่ามาให้เลาด้วยละ

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

309 Nameless Fanboi Posted ID:FcpBC9zf8Y

>>308 555555555

310 Nameless Fanboi Posted ID:JBHCJt.9Ww

พวกที่คิดว่าเฟมชนะแล้วสังคมจะกลายเป็นหญิงเป็นใหญ่ พอๆกับหริ่มที่เชื่อว่าปฏิรูปสถาบันคือล้มเจ้า

311 Nameless Fanboi Posted ID:gVyZWSPwAZ

>>310 ไม่มีใครเขามองถึงสังคมหญิงเป็นใหญ่หรอก เขารำคาญสังคมเฟมทวิตประสาทแดก

312 Nameless Fanboi Posted ID:joDI1De9tR

>>308 55555555555555555

313 Nameless Fanboi Posted ID:CuBvE0zI7n

>>310 คำว่า left can't meme ก็ยังใช้ในไทยได้

314 Nameless Fanboi Posted ID:LJpz/DRN7T

>>308
ไอ้สาส เลาต้องการhero

315 Nameless Fanboi Posted ID:fPtcpL.b/O

ทำไมเฟมใช้แกรมม่าผิด แต่มั่นใจว่าถูกครับ

https://www.fb.com/aunnism/photos/a.1901291953534689/2635158673481343/?type=3

316 Nameless Fanboi Posted ID:JBHCJt.9Ww

‘เอออันนี้งงมากกก ถ้าผชโดนทำไม่มันไม่พูดเองวะครับ ทำไมต้องรอให้เฟมพูดอะ’

317 Nameless Fanboi Posted ID:zfrEpyfwx/

ประสบการณ์มีแฟนเป็นเฟมทวิตครั้งแรกครับ จริง ๆไม่อยากเล่ามันเศร้า
เกริ่นก่อนผมชื่ออัล เป็นคนปกติทั่วไปที่ชอบตามเสือกดราม่าทุกเรื่องในอินเทอร์เนต บ่อยครั้งที่ผมอินมากไปแล้วไม่วิเคราะห์ให้ดีก่อนจะคอมเม้นโง่ ๆแล้วโดนสวนจนเสียหมากลับมาก็บ่อยครั้ง โดนเฉพาะพวกเฟมทวิต
เรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่กลุ่มเบียวยังใช้ชื่อธเนศอยู่ แล้วช่วงนั้นมีดราม่าเกี่ยวกับการตูนเรื่องปิ่นโต ข้อหาวาดนมเด็กม.ปลายใหญ่เกินไปถ้าผมจำไม่ผิด
"ไอ้ควาย ถ้ามึงชอบนมขนาดนั้นก็ขอเงินพ่อมึงไปผ่าตัดสะสิ จะได้ดูสะจนสมใจอยาก สมเพศ จะอ้วก ๆๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ "
นี่เป็นการตอบกลับครั้งแรกหลังจากผมทวีตไปว่า เด็กม.ปลายนมใหญ่แบบปิ่นโตมีเยอะแยะแปลกตรงไหน
ผมโกรธอีดอกนี่มาก "แม่งเป็นเหี้ยไรวะ กูบอกว่าเด็กม.ปลายนมใหญ่มีเยอะแยะไม่เห็นแปลก แม่งไล่กูไปทำนมเฉย" ผมสบถออกมาจนเพื่อนที่นั่งทำโปรเจคอยู่ข้างๆสะดุ้งโหยง แล้วบอกให้ผมใจเย็น ๆ เป็นครั้งแรกที่มันเห็นปมหลุดคำหยาบออกมาเพราะปกติผมค่อนข้างจะสุภาพจนเพื่อนบอกว่ามึงพูดหยาบหน่อยเหอะ
หลังจากนั้นผมก็ไปส่องทวิตนางแล้วก็ตามคาด ผมเจอทวีตนางกำลังวี้ดวายกับนิยายวายที่มีภาพประกอบผู้ชายสองคนกำลังเอางวงช้างดุนหลังกันอยู่
"อ้าว ไหนว่ารับไม่ได้กับอะไรแบบนี่ไงครับ แล้วนี่มันอะไรหว่าาา หืม ๆ "ผมทวีตตอบกลับพร้อมแนบรูปที่แคปไว้ใส่
"มันคนละกรณีอิควาย แยกแยะโลกความเป็นจริงไม่ออกแล้วเหรอคะ จะอ้วก"
หลังจากนั้นผมก็นางก็ด่ากันอีกหลายชุดก่อนจะขก.ด่าและเลิกรากันไป แต่ผมไม่ลืมที่จะฟอลทวิตนางไว้เผื่อวันไหนนางล้มผมจะได้ซ้ำได้
แล้วเวลาก็ผ่านไปจนถึงช่วงสอบปลายภาคของพวกม.ปลาย เฟมทวิตที่ผมไปมีเรื่องด้วยตอนนั้นจู่ ๆก็โพสภาพที่เป็นโจทย์ของวิชาฟิสิกลงมา
"ช่วงนี้กำลังติวสอบอยู่ค่ะ ใครทำได้รบกวนช่วยแก้ให้ดูหน่อยนะคะ"
ผมเห็นแล้วยิ้มกริ่มก่อนจะทวีตตอบกลับ
"กระจอกจังครับ โจทย์ปัญญาอ่อนหาค่าความเร็วรถแค่นี้ทำไม่ได้เหรอครับ v = s/t ก็แทนค่าไปสิครับเห็นบอกผมโง่นึกว่าจะฉลาดกว่านี้ "
"แหม ไอ้ผู้ชายขยะนี่มาอีกละ เก่งจริงแก้โจทย์นี้ได้ไหมล่ะ "
"เหอะ" ผมอ่านผ่าน ๆแล้วเปิดไอแพดแสดงวิธีแก้โจทย์ได้เหมือนเดิมก่อนส่งไปให้นางดู
รอบนี้นางหายไปสักพักก่อนจะ DM ผมมาพร้อมโจทย์อีก 4-5ข้อ พร้อมข้อความ
"ทำได้รึเปล่า?"
ผมที่ว่างจากโปรเจคก็เลยช่วยนางแก้โจทย์ฆ่าเวลาไป แล้วหลังจากนั้นผมกับเธอก็คุยกันบ่อยมากขึ้นเรื่อย ๆถึงแม้ส่วนใหญ่จะเป็นการที่ผมช่วยนางแก้โจทย์แล้วก็ทำความเข้าใจวิชาต่าง ๆก็เถอะ เราสนิทกันมากขึ้น ๆจนถึงขั้นแลกเบอร์โทรหากันเวลาติว
วันนึงผมนั่งอ่านหนังสืออยู่หน้าหอจู่ ๆก็มีเบอร์แปลกโทรมาหา
"สวัสดีครับฟู้ดแพนด้าครับ อยู่หน้าหอแล้วครับพี่ พี่ใช่คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นไหมครับ"
ไรเดอร์คนนั้นกวักมือให้ผมเดินเข้าไปหา
"เอ่อ แต่ผมไม่ได้ชื้ออะไรเลยนะครับ!?"
"เอ แปลก แต่นี่เป็นชื่อคุณอัลไม่ใช่เหรอครับ??"
ไรเดอร์เองก็ทำหน้างงก่อนจะยื่นกล่อง ๆนึงมาให้ข้างในเป็นเค้กวันเกิดของร้าน S&Pที่ประดับไว้อย่างดีพร้อมกับโน้ตที่ทางร้านแนบไว้ข้าง ๆ
[สุขสันต์วันเกิดนะคะพี่อัล ♡ขอบคุณนะสำหรับที่ผ่านมา แล้วก็ขอโทษที่หนูเคยด่าพี่ไว้ ตอนนี้หนูสอบผ่านวิชาฟิสิกแล้วเป็นเพราะพี่แท้ ๆเลย ทีนี่หนูก็เป็นหมอได้แล้ว ขอบคุณพี่มาก ๆเลยที่ทำให้ความฝันหนูเป็นจริง หนูรักพี่นะ byเจร์น"

318 Nameless Fanboi Posted ID:zfrEpyfwx/

หลังอ่านจบผมดีใจจนหุบยิ้มไม่ได้พร้อมหน้าแดงจัด
"ครับ อันนี้เป็นออเดอร์ของผมเองครับ"
"เป็นแกจริง ๆด้วยสินะอัลเฟนอกซ์"
ไรเดอร์คนนั้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นพร้อมกดหมายเลข 5 5 5
STANDING BY
เสียงดังขึ้นพร้อมแสงสว่างวาบที่ร่างของไรเดอร์คนนั้น
"นี่จะเป็นจุดจบของแก"
ไรเดอร์คนนั้นพูดพร้อมต่อยหมัดขวาตรงใส่ผม แต่หมัดของมันสัมผัสได้แต่เพียงความว่างเปล่า
"ช้าไป"ผมเอ่ย
เกียร์สอง
ร่างกายผมเริ่มแดงจัดไปทั่วทั้งตัวพร้อมมีควันขึ้น
ตู้ม!! ผมซัดไรเดอร์คนนั้นจนปลิวติดผนัง
"ไม่เลวนี่"ไรเดอร์นิรนามเอ่ยชม "แต่แกต้องทำให้ได้ดีกว่านี้ถ้าจะล้มฉัน"
"ฉันไม่ได้พูดนี่ ว่านี่คือทั้งหมด"
ไรเดอร์คนนั้นตะลึงเล็กน้อยเมื่อเห็นมือขวาผมที่ใช้ชักเว่ามาทั้งชีวิตใหญ่ขึ้น
เกียร์สาม
"หมัดปืนคนยักษ์ยางยืดดดดดด!!"
ผมซัดเข้าไปเต็มแรงแต่ร่างของไรเดอร์คนนั้นมันไม่ขยับ !!!
"แกเป็นใครกันแน่!!!???"
"ฉันน่ะเหรอ ก็แค่ไรเดอร์ที่ผ่านทางมา" ทันใดนั้นเองก็เกิดแสงสว่างวาบอีกครั้งที่ตัวมัน เสียงสรรเสิญอะไรดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหยุดลง
OMA ZI - O
เปรี้ยง
เพียงพริบตาไรเดอร์คนนั้นวาบมาประชิดก่อนซัดหมัดเสยส่งผมขึ้นไปบนอากาศสูง 20 เมตร
"อะไรกัน..."
“มันจบแล้ว” ไรเดอร์เอ่ย
โอมะชิโอฮิชาซึกิ
ร่างของมันลอยขึ้นก่อนจะพุ่งเข้ามาถีบผมด้วยความเร็ว
ลาก่อนเจร์น….
ภาพของหญิงสาวที่ผมได้เห็นแค่ในเพียงจอมือถือโผล่ขึ้นมาในหัวแล้วจู่ ๆ สติผมก็ดับวูบไป
เหลือแต่เพียงความว่างเปล่า
.
.
.
.
.
.
ผมยังไม่ตาย???
ผมสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมาด้วยความงุนงง
“ทำไมแกไม่ฆ่าฉัน ?”
“เพราะแกไม่ใช่อัลเฟนอกซ์ยังไงล่ะ”ไรเดอร์นิรนามเอ่ยก่อนค่อย ๆเดินจากไป
“แกมีหัวใจ”

319 Nameless Fanboi Posted ID:JBHCJt.9Ww

หยุดใช้คำว่า ผัว หวีดศลปกันเถอะค่ะ มันค่อนข้างshเลย ถึงแม้เจตนาเราไม่ได้เชิงนั้นจริงๆ แต่ลองนึกในมุมกลับนะคะถ้ามีผชหวีดศลปญ.ว่าเมีย อยากได้เป็นเมีย เมียแห่งชาติงี้ มันก็ค่อนข้างครีปปี้เลย เปลี่ยนมาใช้คำอื่นแทน เช่น หล่อ เท่ อะไรแบบนี้แทนนะคะ

320 Nameless Fanboi Posted ID:4l2VlZgCZQ

>>315
เท่าที่สังเกตุ
พวกรูปโปรไฟล์เคป๊อบมีแต่เด็กเห่อหมอยโง่ๆ

321 Nameless Fanboi Posted ID:u0wpfx1w+I

พอสลิ่่มมาบุกก็รุมด่าสลิ่่ม พอเฟมทวีตมาบุกก็ด่าเฟมทวีต เว็บโม่งจริงๆ ไม่ได้ซ้ายหรือขวาแต่เป็น chad centrist สินะ

322 Nameless Fanboi Posted ID:JPDlxyK5kN

>>318 ถึงกับต้องไปดู id ว่ามึงเป็นคนเดียวกับ >>317 รึเปล่า นิยายมึงจะหักมุมไปหน่อยละ

323 Nameless Fanboi Posted ID:BK5jZ+bauk

>>318 เหี้ยอะไรเนี่ยกูชอบมาก

324 Nameless Fanboi Posted ID:JBHCJt.9Ww

ไปตัดแว่น จข.ร้านแว่นหันมาเม้าเรื่อง #สาวน่าน ถามนู่นนี่แล้วมาบอกว่าอย่าไปชูสามนิ้วนะขอร้อง ไม่มีประเทศใดน่าอยู่เท่าไทยแล้ว- เรื่องความย้อนแย้งกับจุดยืนการเมืองไม่เป็นไร แต่ใช้สิทธิ์หรือบทบาทอะไรมาสอนชาวบ้านว่าอย่าทำแบบนั้นนี้ เข้าใจไรผิดหรือเปล่า "ผู้ใหญ่" แบบนี้ต้องให้เด็กสอน

325 Nameless Fanboi Posted ID:JBHCJt.9Ww

เมื่อก่อนก็จะยืนเฉย ๆ นะ แบบแค่ยืน
เดี๋ยวนี้คือยืนตรงเป๊ะแล้วคำนับงาม ๆ ด้วย

ไม่รู้นะ ไม่ได้ประชดประชัน แต่คิดว่ามันถึงเวลาที่จะต้องแสดงออกแบบชัดเจนบ้างเหมือนกัน ในเมื่อคุณทำได้ เราก็ทำได้ แล้วไม่ได้ระรานใครด้วย

326 Nameless Fanboi Posted ID:NRu26JmnWL

>>325 ไปอยู่ไหนมา เมื่อก่อนกูยืนร้องตามแล้วคำนับตอนเพลงจบด้วย ส่วนตอนนี้กูเลิกยืนแล้ว โชคดี

327 Nameless Fanboi Posted ID:tY21u0H1X9

>>325 เมื่อก่อนกูยืนร้องตามน้ำตาไหล เหงื่อไหลลงมาที่จมูกด้วย 1 หยด
เดี๋ยวนี้เหรอ.......กูขี้เกียจเข้าโรงหนังละ นอนดู Netflix เอา ขี้เกียจไปยืน 55555+

328 Nameless Fanboi Posted ID:0MAlJKlVgI

คนของไทยภักดีที่ไปออกรายการ #ถามตรงๆกับจอมขวัญ บอกว่าต่อไปคนจะใส่เสื้อเหลืองทุกวันที่ 14 ตุลา เพื่อระลึกถึงวันสวรรตคตของล้นเกล้ารัชการที่ 9
เอ่อท่านครับ ล้นเกล้ารัชการที่ 9 สวรรตคต 13 ตุลา 2559 ครับ

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

329 Nameless Fanboi Posted ID:0MAlJKlVgI

DIARY OF LOVE

MEMORY LOVE ME & ​YOU

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

330 Nameless Fanboi Posted ID:JBHCJt.9Ww

รู้มั้ยว่าทำไมชนชั้นกลางโดยเฉพาะคนอายุมากๆส่วนหนึ่งจึง "แหยง" ที่จะกระโดดเข้ามาร่วมในประเด็นเจ้าอย่างจริงจัง ?
คำตอบที่น่าจะพออธิบายได้ก็คือ
1. ชนชั้นกลางไทยเติบโตมาพร้อมๆกับการโยงความเป็นสมัยใหม่เข้ากันกับสถาบันกษัตริย์, สถาบันจึงยังมีอะไรให้พอยึดโยงอยู่บ้าง
2. พวกเขานึกภาพและจินตนาการไม่ออกว่าถ้าไม่ใช่ระบอบกษัตริย์เป็นประมุขแล้วจะมีระบอบอื่นที่ดีกว่านี้จริงๆหรือเปล่า เหมือนติดใน safe zone นี่แหละ เพราะระบอบการเมืองชนิดอื่นๆถูกทำให้กลายเป็น "ปีศาจ" มาตลอดหลายสิบปีโดยเฉพาะจากสงครามเย็น
3. ชนชั้นกลางไทยจำนวนมากไม่ได้รู้สึกว่าพวกเจ้าหรือสถาบันกษัตริย์ส่งผลอะไรต่อสถานะทางเศรษฐกิจของตัวเองโดยตรง (ยกเว้นพวกที่ต้องจ่ายภาษีปีละเยอะๆ อันนี้รู้สึกแน่นอนว่าเจ้าแม่งเอาภาษีกูไปทำเหี้ยอะไรแบบนี้)
4. พวกเขาอาจจะไม่ชอบรัชกาลที่ 10 แต่ในภาพรวมแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปล้มล้างอะไรลงไป อาจจะต้องการแค่เรื่องง่ายๆ เช่น เรื่องปิดถนนเสด็จ หรือสถาบันทำให้เรื่องการใช้ภาษีโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก็พอแล้ว ก็ทำนองว่าเอาเงินประชาชนไปใช้จ่ายทำอะไรบ้าง ถูกต้องหรือไม่อย่างไร
ดังนั้นพอมาเจอท่าทีนำเสนอบนเวทีของแกนนำบางคนที่พูดอะไรแรงๆถึงเจ้าก็เหมาไปหมดว่าแม่งพวกล้มเจ้า กูไม่เอาด้วยดีกว่า เพราะแม่งล้มเจ้านี่หว่า ไร้เหตุผลแล้ว
ประมาณนี้อ่ะนะ

331 Nameless Fanboi Posted ID:PUZxCGxelH

"ฆ่าคนในเกมบาป" นี่ถือว่าเบียวไหมว่ะ

332 Nameless Fanboi Posted ID:efKEoo+apk

>>330 "เพราะระบอบการเมืองชนิดอื่นๆถูกทำให้กลายเป็น "ปีศาจ" มาตลอดหลายสิบปีโดยเฉพาะจากสงครามเย็น"

ก็ถูกของเขาที่กลัว ถ้าเอาระบบคอมมี่มาใช้คนชั้นกลางไม่ตายก็โดนยึดทรัพท์

333 Nameless Fanboi Posted ID:JBHCJt.9Ww

>>332 การสร้างความกลัวคอมมี่ มันถูกสร้างอย่างเป็นระบบโดยสหรัฐ

334 Nameless Fanboi Posted ID:MeZie/Iw6/

คิวอธิบดี* (1)

ตอนผมเรียนจบปริญญาโทจาก Cornell เมื่อปี ๒๕๒๖ กลับมาใช้ทุนของรัฐบาลที่กรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย (ขณะนี้คือสำนักงานอัยการสูงสุด) ผมยังเป็นอัยการไม่ได้ เพราะอายุยังไม่ครบ ๒๕ ปี และด้วยความที่ไม่ได้วางแผนจะเป็นอัยการมาก่อน ผมยังไม่ได้สอบเนติบัณฑิตซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่จะเป็นอัยการด้วย

กรมอัยการบรรจุให้ผมเป็นนิติกร ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะตอนนั้นยังไม่เห็นประโยชน์ของการมีนิติกรในหน่วยงานที่เต็มไปด้วยนักกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ผมจึงเป็นนิติกรคนแรกของกรมอัยการ

ต่อมาเมื่อผมสอบเนติบัณฑิตได้ผมจึงได้รับการบรรจุเป็นอัยการเมื่ออายุ ๒๕ ปีพอดี

การเริ่มเป็นอัยการขณะที่อายุน้อยดูจะเป็นเรื่องที่มีความหมายมากกว่าที่ผมคิด เพราะโดยระบบอาวุโสผู้ที่เข้าสู่ตำแหน่งได้ตั้งแต่อายุน้อยจะได้เปรียบ และหากสามารถรักษา “อาวุโส” ไว้ได้โดยไม่ถูกใคร “แซง” ก็จะมีโอกาสมากที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในหน่วยงาน

ตอนนั้นจึงมักจะมีคนมาพูดกับผมเสมอๆว่าให้ดูแลตัวเองดีๆเพราะ “คิวอธิบดี”

เมื่อแรกได้ยินผมรู้สึกเป็นเรื่องแปลกพอสมควร เพราะเรายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเอง เลยว่าเป็นคนดีมีความสามารถแค่ไหน กลายเป็นว่าความสำเร็จในชีวิตราชการอยู่ที่ใครเข้าก่อนและอายุน้อยกว่า มากกว่าดูที่ผลงาน ความสามารถ หรือคุณธรรม แต่ขณะนั้นก็รู้สึกดีเพราะตัวเรามีความได้เปรียบในระบบนี้

แม้ผมจะเรียนมาทางด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศแต่หัวใจ ของการเป็นอัยการคือการเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องคดีอาญา ผมจึงใช้เวลาในช่วงแรก ทำคดีอาญาและว่าความคดีอาญาในฐานะพนักงานอัยการ

ช่วงปีแรกของการว่าความรู้สึกสนุกมากเพราะเป็นงานที่น่าสนใจ ต้องใช้ ไหวพริบในการซักพยานและถามค้าน และที่สำคัญรู้สึกว่าได้ทำประโยขน์ให้สังคมโดยการ “เอาผู้ร้ายเข้าคุก” เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง และช่วยให้สังคมปลอดภัยขึ้นด้วย

ผมมีสมุดบันทึกประจำตัวอยู่เล่มหนึ่ง หนาหลายร้อยหน้า เป็นสมุดปกแข็ง เดินลายทองอย่างดี เพราะตั้งใจจะให้สมุดเล่มนี้เป็นผลงานชีวิต บันทึกว่าในชีวิตของการเป็นอัยการผมสามารถชนะคดีเอา “อาชญากร” และ “มิจฉาชีพ” เข้าคุก ได้กี่พันคน เป็นจำนวนโทษรวมกันกี่หมื่นปี

ผมบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกนั้นเป็นประจำด้วยความมุ่งมั่นและสนุกในงาน

335 Nameless Fanboi Posted ID:MeZie/Iw6/

แต่หลังจากทำงานได้สักพักผมชักเริ่มไม่ค่อยสนุก

มีบางครั้งที่หลังจากได้อ่านสำนวนและพบจำเลยที่ศาลแล้วผมมีความรู้สึกว่าจำเลยอาจเป็นผู้บริสุทธิ์!

หลายครั้งข้อเท็จจริงตามสำนวนที่ตำรวจทำมากับความเป็นจริงเวลานำสืบในศาลไม่ตรงกัน ทำให้เราเกิดความสงสัยว่าข้อเท็จจริงชุดไหนที่เป็นความจริงที่แท้กันแน่

ผมพบว่าในระบบการดำเนินคดีอาญาของเราตำรวจซึ่งเป็นต้นธารของกระบวนการยุติธรรมมีอำนาจที่สามารถชี้เป็นชี้ตายผู้ถูกกล่าวหาได้ เพราะระหว่างการสอบสวนในชั้นตำรวจผู้ถูกกล่าวหาแทบไม่มีโอกาสในการต่อสู้คดี

ข้อเท็จจริงในสำนวนคดีในชั้นตำรวจที่อัยการใช้ในการดำเนินคดีเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่จะปรักปรำเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาในศาลโดยแทบไม่มีทางสู้

โดยเฉพาะจำเลยส่วนใหญ่ที่ไม่มีความสามารถจ้างทนายที่มีคุณภาพอยู่ในสภาพที่เสียเปรียบมาก เพราะ ”ทนายขอแรง” ที่รัฐจัดหาให้ไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับฝ่ายรัฐที่มีอัยการที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี

จึงเป็นเรื่องยากมากที่จำเลยจะต่อสู้คดีในศาลถ้าพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนถูกปั้นแต่งมาแล้วเป็นอย่างดี

ด้วยเหตุนี้ในประเทศไทยคนบริสุทธิ์จึงอาจติดคุกได้ง่ายมาก!

ความรู้สึกเช่นนี้ทำให้ผมเริ่มตั้งคำถามกับพี่ๆอัยการ

คำถามพื้นฐานคือทำไมระบบยุติธรรมของเราจึงให้อำนาจมากมายกับตำรวจโดยปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุลย์ที่เหมาะสม

ทำไมเมื่ออัยการพบว่ามีเหตุน่าสงสัยว่าจำเลยอาจเป็นแพะอัยการจึงไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมได้

ทำไมอัยการไม่สามารถเรียกพยานมาสอบถามเพิ่มเติมด้วยตัวเองในกรณีที่สำนวนทำมาบกพร่อง ไม่ครบถ้วน หรือมีข้อน่าสงสัย

ทำไมอัยการถึงไม่ให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับจำเลยหรือศาลในกรณีที่จำเลยไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพจากทนายความ ทั้งๆที่อัยการอยู่ในจุดที่จะช่วยทำให้ข้อเท็จจริงปรากฏและให้ความเป็นธรรมได้ดีที่สุด

อัยการจะเสนอขอถอนฟ้องคดีได้หรือไม่ถ้ารู้สึกว่าจำเลยเป็นแพะ

คำตอบที่ผมได้รับจากพี่ๆอัยการไม่สามารถคลายความกังวลของผมได้มากนัก

พี่ๆอัยการจะแนะนำว่าระบบการดำเนินคดีอาญาของเราจำเลยได้รับความช่วยเหลือจากทนายความอยู่แล้ว และศาลก็มีหน้าที่ในการกำกับการสืบพยานให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมอยู่แล้ว อัยการจึงไม่มีความจำเป็นต้องช่วยจำเลยอีก สิ่งที่อัยการทำได้เพียงแค่ขอให้ตำรวจสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่ตำรวจสอบมาไม่ชัดเจนเท่านั้น

ส่วนเรื่องการถอนฟ้องแม้กฎหมายจะเปิดช่องแต่ไม่เคยมีการใช้มาตรานี้มาก่อนเลย พี่ๆบอกว่าถ้าผมเสนอไปคงเป็นเรื่องใหญ่มากและจะไม่เป็นผลดีกับตัวผมอย่างแน่นอน

“น้องคิวอธิบดีอยู่แล้ว รักษาเนื้อรักษาตัวไว้ดีกว่า อย่าทำอะไรให้ต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวนว่ามีนอกมีนัยกับจำเลยเลย” เป็นคำเตือนด้วยความหวังดีจากพี่ๆ

จากคำตอบที่ได้รับทำให้ผมรู้สึกว่าระบบยุติธรรมของเราต้องมีอะไรที่ผิดปกติสักอย่าง เพราะดูเหมือนทุกคนต่างทำตามบทบาทหน้าที่ที่ถูกกำหนดโดยไม่สนใจผลลัพธ์สุดท้ายคือ “ความยุติธรรม”

ตอนนั้นผมรู้สึกสับสนมาก

ความฮึกเหิมที่จะนำเอาคนไม่ดีเข้าคุกหายไปสิ้น

สำหรับผมการมีส่วนเป็นเครื่องมือในการเอาคนบริสุทธิ์เข้าคุกเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดของการเป็นผู้รักษาความยุติธรรม

เพราะนอกจากไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมตามหน้าที่ที่พึงมีแล้ว ยังกลายเป็นผู้ที่ทำให้ความอยุติธรรมกลายเป็นความชอบธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียอีก

ผมจริงจังกับเรื่องนี้มากจนอยากเปลี่ยนงาน

........

(ต่อตอน 2)

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
พฤศจิกายน 2557

—————-
* บทประพันธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ “Bon Voyage บันทึกความทรงจำดีๆถึงพ่อ” ที่ผมเขียนขึ้นเพื่อแจกในงานพระราชทานเพลิงศพพ่อเมื่อปี 2557 ต่อมาสำนักพิมพ์มติชนได้นำมาพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในชื่อ “Bon Voyage บนเส้นทางข้าแผ่นดิน” หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง ประเภทสารคดีทั่วไป จากคณะกรรมการตัดสินหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ประจำปี 2559 ผมนำบางส่วนมาเผยแพร่อีกครั้งเพื่อรำลึกถึงการจากไปของพ่อเมื่อ 6 ปีมาแล้วในช่วงย่ำรุ่งของวันที่ 4 ตุลาคม 2557

336 Nameless Fanboi Posted ID:efKEoo+apk

>>333 สหรัฐไปบังคับให้สตาลินทำกูแลกเหรอ
สหรัฐไปบอกให้พอลพตสร้างทุ่งสังหารรึเปล่า
สหรัฐไปแนะนำให้เหมาจัดตั้งเรดการ์ด เกรทลีปฟอร์เวิร์ดรึเปล่า

คนเราไม่ต้องไปฟังโพพรากานด้าจากสหรัฐ ก็สามารถรู้ได้ว่าระบบนี้มันไม่ดีกับชนชั้นกลางยังไงด้วยการแค่ดูจากปวศ.ที่เกิดขึ้นก็ได้

337 Nameless Fanboi Posted ID:giloTJNu8.

>>331 ออกแนวปัญญาอ่อน

338 Nameless Fanboi Posted ID:pzOSLH27zt

>>336 สงครามกลางเมือง คนตายจากการบริหารที่ผิดพลาดมันเกิดขึ้นมาตลอดในประวัติศาสตร์มนุษย์
แต่ถูกทำให้ผูกกับคอม ทั้งที่คนที่มึงพิมพ์มาคือฟาสซิสต์ เผด็จการ แม้จะบอกว่าตัวเองเป็นคอม

339 Nameless Fanboi Posted ID:LJpz/DRN7T

>>338
สรุปคอมมี่มีจริงไหมวะ?

340 Nameless Fanboi Posted ID:pzOSLH27zt

>>339 คอมมี่=ยูโทเปีย

341 Nameless Fanboi Posted ID:1MQlX7NYRW

>>336 คนไทยสมัยสงครามเย็นแม่งรู้ปวศห่าอะไรละ รู้่จากห้องเรียน+นสพกะข่าว2ทุ่มเดะ ขนาดพวกนศ14ตุลาแม่งยังกราบร7แทบตาย นึกว่าสละอำนาจให้ปชช555

342 Nameless Fanboi Posted ID:pzOSLH27zt

ผมเข้าไปอ่านบทความต่างๆในกลุ่ม รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส แต่บทความเหล่านั้น ไม่เคยทำให้ผมไขว้เขวหรือเปลี่ยนใจได้เลย
ท่านจะอยู่ในใจของผมเสมอ ตลอดไป
ระลึกถึงทุกปี ในวันที่ 13 ตุลาค

343 Nameless Fanboi Posted ID:efKEoo+apk

ทุกครั้งที่มีคนวิจารณ์ระบบคอมมี่ คอมมี่ต้องร้องว่า"นั่นไม่ใช่คอมจริง"ทุกครั้ง

แต่ไม่เคยฉุกคิดเลย ว่าทำไมทุกครั้งที่พยายามสร้างระบบคอมถึงได้ลงเอยด้วยการกลายร่างเป็นระบบauthoritarianเสียทุกครั้งไป

นั่นเป็นเพราะว่าคอมมิวนิสต์เป็นระบบที่เอื้อให้บุคคลที่มีแนวโน้มเป็นเผด็จการได้มีอำนาจ

เพราะระบบคอมมิวนิสต์เป็นระบบที่ยอมรับไม่ได้ว่าระบบมีข้อบกพร่อง ยึดถือว่าระบบของตัวเองเพอร์เฟ็ค พอมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากความไม่รู้เศรษฐศาสตร์ จึงเป็นความจำเป็นให้ในกลุ่มผู้นำคอมต้องมีคนนึงที่ต้องทำหน้าที่โกหกประชาชนว่าความผิดพลาดนั้นมาจากศัตรูภายนอกและภายใน และบางครั้งยังไปถึงขั้นข่มขู่ประชาชนและคุมขังผู้เห็นต่าง และเพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ทำให้การรวบรวมอำนาจเกิดขึ้นได้ง่าย ทำให้บ่อยครั้งที่คนในตำแหน่งเหล่านี้ขึ้นไปถึงระดับผู้นำ และเมื่อเป็นผู้นำแล้วก็ใช้แทคติคเหล่านี้ต่อในสโคปที่ใหญ่กว่าเดิม

344 Nameless Fanboi Posted ID:+WMxVqdm8g

>>330 คนชนกลางเลือกได้อย่างนึง
โดนกดขี่โดยชนชั้นสูง หรือ
โดนเอาเปรียบจากคนชั้นล่าง

345 Nameless Fanboi Posted ID:LJpz/DRN7T

>>341
ห๊ะ??

346 Nameless Fanboi Posted ID:1MQlX7NYRW

>>345 ห้ะ​ ห่าไร​ หรือเพิ่งรู้ตัวว่าโดนหลอก

347 Nameless Fanboi Posted ID:LJpz/DRN7T

>>346
ห๊ะ ที่มึงกล้าหน้าด้านบิดเบือนความจริงนี่ล่ะ

348 Nameless Fanboi Posted ID:1R7705YvWm

>>343 เป็นผลจากผู้นำการปฏิวัติที่เกินครู หวังทางลัดจะเปลี่ยนระบไปให้ถึงอุดมคติในรุ่นตัวเองโดยไม่รอให้ถึงจุดสุกงอม ทั้งรัสเซีย จีน โดดข้ามจากศักดินาขุนศึกมาทั้งนั้น
ใกล้เคียงที่สุดก็คิวบา

349 Nameless Fanboi Posted ID:1MQlX7NYRW

>>347 สมัยนั้นรู้ปวศทางไหนละ​ ไม่ตำรากะข่าว2ทุ่มจะให้พ่องมึงนั่งทางในบอกเหรอ555ไอ้ควาย

350 Nameless Fanboi Posted ID:1MQlX7NYRW

>>349 เออลืมไปยุคนั้นเชื่อกันว่าพ่องเป็นโพธิสัดจุติอยู่เลย​ สงสัยเชื่อทางในพ่องจรืงๆ555555​ ขยะกว่าเดิมอีก

351 Nameless Fanboi Posted ID:F.c0uuqEg7

สมัยก่อนจริงอยู่ว่ารับข่าวได้ไม่กี่ด้าน สื่อวิทยุ ทีวี(น้อย) หนังสือพิมพ์ แต่ชีวิตที่ไม่มีอะไรอำนวยความสะดวก มันก็มีการพูดคุยปากต่อปาก ชุมนุม วงเหล้า วงน้ำชา แล้วสมัยยุคก่อนป เนี่ย สังคมไทยวิจารณ์เจ้าได้เสรีกว่านี้มาก มันมาเปลี่ยนที่ยุคป กูก็ไม่อะไรกับคนยุคก่อนนะ แต่เอาสมัยนี้ไปตัดสินแล้วด่าว่าคนยุคนั้นขยะนี่ออกจะเกินไปหน่อย

352 Nameless Fanboi Posted ID:1MQlX7NYRW

>>351 ก็มันยุคก่อนปไง​ ไอ้รุ่นนั้นตายหมดแล้วที่แก่ๆตอนนี้โตมาสลิดแล้วทั้งนั้น

353 Nameless Fanboi Posted ID:ak7YGpDXPi

>>349
ร.7 สละราชสมบัติเป็นชาติ
แล้วนักศึกษา14ตุลาแม่งเกิดทันไหมวะ

พิมเอามันน่ะมึง!!

354 Nameless Fanboi Posted ID:DIGrmsO7BC

>>353 นั่นดิ​ เกิดไม่ทันสมัยนั้นเนตไม่มี​ หนังสือหนังหาจะหาที่ไหนอ่านเลยโดนพวกเหี้ยหลอกไง

355 Nameless Fanboi Posted ID:ak7YGpDXPi

>>354
จะตลกให้มันน้อยๆหน่อย
นักศึกษาคอมมี่เล่นละครล้อสถาบัน จะอ้างว่าข่าวสารไม่ถึงไม่ใช่ล่ะ

แล้ว2516กับ2475
เอามารวมกันได้ไงฟ่ะ

356 Nameless Fanboi Posted ID:DIGrmsO7BC

>>355 ขยะขี้ตีน​ เพิ่งฆ่านศเสร็จแล้วโดดข้ามเวลามาเหรอมึงอะ​ ตอนนี้นศที่เล่นแขวนคอก็ยังไม่ตาย​ หาอุโมงก็ยังไม่เจอนะรู้ยัง

357 Nameless Fanboi Posted ID:ak7YGpDXPi

>>356
แล้วร.7 เกี่ยวไรนักศึกษา16ตุลา?

358 Nameless Fanboi Posted ID:Z3qzD/Kqjy

>>357 ก็เห็นมีแค่มึงที่พูดถึง ร.7

359 Nameless Fanboi Posted ID:ak7YGpDXPi

>>358 ---->>341
ยังแถน่ะมึง

360 Nameless Fanboi Posted ID:UA4rrDNSyX

เล่นละครล้อสถาบันมัน 19 ไม่ใช่เหรอวะ

361 Nameless Fanboi Posted ID:UA4rrDNSyX

แล้วไอ้ละครที่แสดงตอนนั้นมันล้อเหตุการณ์ในตอนนั้นไม่ใช่เหรอวะ เกี่ยวเหี้ยไร 2475

362 Nameless Fanboi Posted ID:UA4rrDNSyX

>>359 มันหมายถึงนศม็อบ 14 ตุลามันสลิ่่มไอ้ควาย

363 Nameless Fanboi Posted ID:UA4rrDNSyX

ไอ้เหี้ยนี่แยก 14 ตุลา กับ 6 ตุลาไม่ออกเหรอวะ กับไปเชื่อมสัมพันธไมติ๊ดไปไอ้สัส

364 Nameless Fanboi Posted ID:Z3qzD/Kqjy

>>359 ผศ.ดร. ประจักษ์ระบุว่า แม้ขบวนการนักศึกษา 2516 หันกลับไปขุดค้นอดีต รื้อฟื้นงานเขียนเก่า ๆ ขึ้นมาอ่าน ทว่าประวัติศาสตร์ที่พวกเขาไปรับเอามากลับเป็นประวัติศาสตร์แบบ "ราชาชาตินิยม" ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้นำเผด็จการทหาร นั่นทำให้สถานะทางประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ปฏิวัติสยาม 24 มิถุนา 2475 ถูกตีความอย่าง "กลับหัวกลับหาง" รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยเกิดจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. 7) ส่วนคณะราษฎรเป็นเพียงพวกแย่งชิงราชสมบัติ

แหกตาอ่านนะมึง

365 Nameless Fanboi Posted ID:ak7YGpDXPi

>>362
ม๊อบ14ตุลา หลิ่มคือไร?
มึงไปมั่วมั่วประวัติศาสตร์ในรูตูดกับไอ้หงอกกับปวินไป๊!!

366 Nameless Fanboi Posted ID:ak7YGpDXPi

>>360
เออกูก็งงเกี่ยวไรร.7

367 Nameless Fanboi Posted ID:Z3qzD/Kqjy

>>365 ยังแถน่ะมึง

368 Nameless Fanboi Posted ID:UA4rrDNSyX

>>365 อะไรของมึงกูหมายถึงทีมันสื่อว่าตอน กูไม่ได้สนใจหรอก แต่กูขำมึงอ่ะแยก 6 กับ 14 ตุลา ไม่ออกไอ้ควาย

369 Nameless Fanboi Posted ID:ak7YGpDXPi

>>364
แล้วยังไง? ไหนว่าสื่อยุคนั้นเข้าไม่ถึง
แล้วไปหาอ่านได้ไง?
แถไปเรื่อย

370 Nameless Fanboi Posted ID:UA4rrDNSyX

มันหมายถึงม็อบ 14 ตุลา คนยังคิดว่า ร.7 มอบรธน ให้อยู่

ส่วนมึงอ่ะเสร่อเล่นละครล้อสถาบันอะไรของมัน นั่นมัน 6 ตุละไอ้หน้าโง่

371 Nameless Fanboi Posted ID:ak7YGpDXPi

>>368
6ตุลามันก็ปี 2519 แล้วเกี่ยวไรร.7

372 Nameless Fanboi Posted ID:UA4rrDNSyX

>>371 whataboutism สัสๆ ก็มันคุยเรื่อง 14 ตุลาอยู่ มึงอ่ะเอา นศ ล้อสถาบันมาจากไหน นั่นมันปี 19

กูไม่ได้เข้ามาเถียงกับพวกมึงหรอกนะ แค่เห็นมึงพยายามโยงมั่วๆ แล้วมันดูโง่กูเลยเข้ามาสมเพช เชิญมึงเถียงกันต่อไปเหอะ

373 Nameless Fanboi Posted ID:ak7YGpDXPi

>>370
14 ตุลามันปี2516
แล้ว ร.7 มาจากไหน

374 Nameless Fanboi Posted ID:ak7YGpDXPi

>>372
เออกูจำสับสน
แต่มันก็ไม่เกี่ยว ร.7อยู่ดี

375 Nameless Fanboi Posted ID:Z3qzD/Kqjy

>>373 มึงอ่าน>>364

376 Nameless Fanboi Posted ID:ak7YGpDXPi

>>375
มันจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะโว้ย
ร.7 สละราชสมบัติ ไอ้ปรีดี ไอ้ ป เป็นนายกไปกี่สมัย

มึงเอาข้อความหลอกควายมาจากไหน

377 Nameless Fanboi Posted ID:ak7YGpDXPi

ผศ.ดร. ประจักษ์
นี่แม่งบิดเบือน

378 Nameless Fanboi Posted ID:DIGrmsO7BC

>>376 >>377 สะเออะรู้มากกว่าจารปวศแล้วมึง สงสัยไปเชื่อไอ้เทิดเจียม ดรยมนาก ดรโน้ตอุดมแน่ๆ 14ตุลา16 หลังยุคไอ้ปตั้ง16ปีแล้ว พ่องสลิดขี้ตีนมึงอะยึดอำนาจไปนานแล้ว

379 Nameless Fanboi Posted ID:DIGrmsO7BC

>>376 ยุค14ตุลา ไอ้พวกพี่น้องปราโมชขึ้นมาแล้ว เขียนอวยอดีตเจ้ากันเริงร่าใหญ่ ตำราเรียนก็เปลี่ยนหลักสูตรตั้งแต่รุ่น2503 วิทยานิพนธ์ฺคำผกามันรวบรวมไว้หมดพวกมึงเปลี่ยนตำราเรียนไปยังไงบ้าง ฝุ่นติดตีนแบบพวกมึงได้แต่ท่องจำไม่รู้ห่าอะไรเลยละสิ

380 Nameless Fanboi Posted ID:C9jEiJCl6m

>>379
ห๊ะ !!

381 Nameless Fanboi Posted ID:0znpCQ6kho

ว้าว

382 Nameless Fanboi Posted ID:DIGrmsO7BC

>>380 เงิบดิ

383 Nameless Fanboi Posted ID:C9jEiJCl6m

>>382
ตระกูลปราโมช ที่ด่าพลเอกเปรม
ว่ากูไม่กลัวมึงอ่ะน่ะ

จะfake news ขอเหอะ

384 Nameless Fanboi Posted ID:DIGrmsO7BC

>>383 ใช่ไอ้ปราโมชที่แต่งนิยายหลอกควายจนดังแหละ​ ตี2หน้าหลอกควายได้เยอะรวมทั้งมึง

385 Nameless Fanboi Posted ID:C9jEiJCl6m

>>384
แค่มึงยกวิทยานิพนธ์ของอีหัวนมดำก็ไร้ราคาแล้ว
มีไรจะดีเบตทางประวัติศาสตร์ได้วะ

386 Nameless Fanboi Posted ID:5c5S09faOT

>>385 กูเคยแซวไปหลายรอบว่ามึงคงไม่เคยเรียนมหาลัย น่าจะเป็นเรื่องจริงสินะ 555555555555555555555555

387 Nameless Fanboi Posted ID:C9jEiJCl6m

>>386
อ้อ ต้องเรียนมหาลัยทำมาสัตว์ก่อนเหยอ

388 Nameless Fanboi Posted ID:5c5S09faOT

>>387 คำ ผกาไม่ได้จบธรรมศาสตร์ ไอ้โง่

389 Nameless Fanboi Posted ID:DIGrmsO7BC

>>386 แม่งไม่รู้จักวิทยานิพนธ์หรอกวะ5555 สันดานขี้ตีนแม่งเอาข้อมูลจากทีวี ตำราโง่ๆสอนประถมนั่นแหละ คำผกาทำวิทยานิพนธ์เดียวรู้เรื่องตำราโง่ๆของพวกมันมากกว่าตัวพวกมันเองอีก

390 Nameless Fanboi Posted ID:C9jEiJCl6m

>>388
เหรอ จบไรวะ ?แล้วคือกูต้องรู้ไหม
จบmit เหรอ

391 Nameless Fanboi Posted ID:C9jEiJCl6m

>>389
วิทยานิพนธ์ ของมึงมีค่าว่างั้น
งานวิทยานิพนธ์มาริโอ้ไม่มีค่า?

392 Nameless Fanboi Posted ID:DIGrmsO7BC

>>390 วิทยานิพนธ์อันเดียวอ้างอิงเป็นสิบ อ้างอิงก็มาจากตำราโง่ๆของแก๊งพ่องมึงน่ะแหละ รู้จักตำราปลุกใจเสือป่าไหม ไม่ใช่หนังสือโป๊นะไอ้ควาย

393 Nameless Fanboi Posted ID:DIGrmsO7BC

>>391 โอ้มันทำเรื่องตำราเรียนปะละ หาวิทยานิพนธ์อวยพ่องมึงให้กูดูหน่อยสิขี้ตีน

394 Nameless Fanboi Posted ID:C9jEiJCl6m

>>393
เหรอๆแสดงว่าของอีหัวนมดำ เมพสุดห้ามเถียง ห้ามตั้งคำถามสิน่ะ

395 Nameless Fanboi Posted ID:Z3qzD/Kqjy

เราไม่ค่อยพอใจเท่าไรเวลาได้ยินคนบอกว่าเป็นกลางทางการเมืองในไทย
คือ ถ้าสมมติว่าระบบการเลือกตั้งมันดำเนินไปแบบปกติแล้วคุณเลือกเป็นกลางระหว่างพรรคการเมืองสองพรรคอ่ะ มันก็โอเคอยู่นะ แต่คุณจะเลือกเป็นกลางระหว่างรัฐบาลทหารกับพรรคที่เหลือทั้งหมดไม่ได้เว้ย!

396 Nameless Fanboi Posted ID:DIGrmsO7BC

>>394 ก็บอกให้เอาของคนอื่นมาเถียงอยู่เนี่ยขี้ตีนเอ๊ย อ่านภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือหาไม่เจอวะ

397 Nameless Fanboi Posted ID:XhVE1jFGlD

มหาราชผู้เป็นแรงบันดาลใจด้าน #ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจ #GeoPoliticalEconomy
.
นักวิชาการบางท่าน วิเคราะห์ว่า #ขุนศึก #ศักดินา และ #พญาอินทรี ร่วมมือกันสร้าง icon เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็น แล้วกล่าวหาว่า คนไทยป่วยบ้าง อุปทานหมู่บ้าง ถูกเครื่องมือทางจิตวิทยาบ้าง จนทำให้แขวนรูป จนทำให้ออกมายืนใส่เสื้อสีเดียวกันเป็นแสนๆ คน
.
แต่ในความเป็นจริง สงครามเย็นสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่ 1989-1991 แต่พระองค์ท่านก็ยังคงเสด็จพระราชาดำเนินไปทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ต่อเนื่องหลังจากนั้นอีกนานเป็นทศวรรษ มันพิสูจน์ว่าท่านไม่ได้ทำเพียงเพราะเป็นแผนการสมคบคิดของมหาอำนาจ แต่ท่านทำเพื่อประเทศชาติ
.
นักวิชาการบางท่านบอกว่า สยามพึ่งถูกสร้างจากแผนที่ เพื่อสร้างอำนาจ สร้างบารมีให้สถาบันกษัตริย์ เพียงไม่กี่ปีมานี้เอง
.
แต่ถ้าไปดู แผนที่ที่พระองค์ใช้งานตลอดการทำงานหนักกว่า 7 ทศวรรษ เราจะเห็นว่าท่านใช้ #ภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนา เพื่อทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น ใช้หลักการทางรัฐศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า แม้กระทรวง กรม กอง ต่างๆ จะแยกส่วนกัน แต่ถ้ามี #leadership ที่ดี หน่วยงานภาครัฐก็สามารถบูรณาการ ทำให้ประเทศไทยและคนไทย มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ท่านใช้ความรู้ เพื่อบูรณาการข้ามศาสตร์ จนเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่าวยั่งยืน
.
พระองค์ท่านคือแรงบันดาลใจที่ทำให้นักเศรษฐศาสตร์อย่างผมที่เรียนมาแบบกระแสหลัก Mainstream Economics รู้ตัวว่า เพื่อเข้าใจเงื่อนไขในโลกจริงๆ เราต้องลงพื้นที่ ไม่ใช่แค่อ่านตัวเลขทำโมเดล แต่ต้อง #บูรณาการข้ามศาสตร์ ต้องเข้าหาคนในท้องถิ่น ต้องเข้าใจเงื่อนไขทางธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรรมเพื่อให้สามารถเอาความรู้เศรษฐศาสตร์ไปใช้อธิบายเพื่อพัฒนา คนจริงๆ ในพื้นที่จริงๆ ได้ ต้อง เข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา
.
นักวิชาการบ้างคน เขียนบทลิเกตามตลาดว่า พระองค์ท่านทำเพื่อรักษาตำแหน่ง รักษาผลประโยชน์ของครอบครัว
.
แต่ผมว่า พระองค์ท่านทำงานหนักเพราะ #พระองค์รักเมืองไทย #รักคนไทย ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจ #เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตคนไทยที่ดีขึ้นจริง แนวทางที่ประเทศจะสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน พระองค์ท่านพิสูจน์ให้เราเห็นด้วยการทำงานหนักตลอด 7 ทศวรรษ นั่นทำให้พวกเรา #ตาสว่าง นั้นคือ ลืมตาอ้าปากได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
.
ไม่แปลกที่เราจะมีรูปของท่านแขวนไว้ทุกบ้าน เราไม่ได้ถูกหลอก ให้ใส่เสื้อสีเหลือง เราไม่ได้ถูกจ้างให้ไปยืนแสดงความรักต่อท่าน และเราไม่อายที่จะร้องไห้ในวันที่ท่านจากไป
.
ร่วมรำลึก 13 ตุลาคม 2559-2563 4 ปี วันเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่ 9 มหาราชแห่งภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจ พรุ่งนี้ผมจะใส่เสื้อสีเหลือง ผมจะประกาศว่าผมภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินของรัชกาลที่ 9

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

398 Nameless Fanboi Posted ID:JOpZGDWF44

>>396 ถ้ามันรู้เรื่องจะตะแบงแบบนี้อยู่เหรอ

399 Nameless Fanboi Posted ID:Z3qzD/Kqjy

>>397 รำคาญคำว่าทำงานหนักมาก หน้าที่ก็ไม่ใช่
หนักจริงมั้ยก็ตรวจสอบไม่ได้

400 Nameless Fanboi Posted ID:WW4EPFIdZx

When I doom
I coom
When I coom
I doom

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

401 Nameless Fanboi Posted ID:JOpZGDWF44

>>397 โทษทีไม่อินกับpropaganda แบบนี้แล้วอะ แต่ละอย่างที่ยกมามันดูลอยๆ ไม่เป็นรูปธรรมเลย

402 Nameless Fanboi Posted ID:DIGrmsO7BC

>>397 สำนวนคล้ายด้อกนันยางแต่บอกจบเศรษฐศาสตร์? แย้งแต่ละอย่างไม่มีน้ำหนักเลย ตอนทำวิทยานิพนธ์จบใช้มาตรฐานแบบนี้ปะวะ จบที่ไหนมาเนี่ย

403 Nameless Fanboi Posted ID:Z3qzD/Kqjy

เพราะเฟมินิสต์มันมีคำว่าเฟม หลายคนเลยเข้าใจว่ากลุ่มเฟมินิสต์คือกลุ่มที่เรียกร้องให้ผู้หญิงปะนะ แต่ความจริงคือไม่ใช่ไง เฟมินิสต์คือคนที่เรียกร้องความเท่าเทียมให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัย ไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้หญิงอะ

404 Nameless Fanboi Posted ID:dhWZ0D7ARV

>>403 ตอนก่อตั้งมันก็ตั้งมาเรียกร้องให้ผู้หญิงเท่านั้นจริงๆนี่หว่า พวกsuffragetteไงที่เรียกร้องสิทธิโหวตให้ผู้หญิง ไม่ได้ชายตามองlgtv

แต่หลังๆมา เฟมยุคใหม่พยายามสร้างความชอบธรรมด้วยตัวเองด้วยการบอกว่าเรียกร้องให้ทุกคน แต่ยังเก็บlabelเดิมไว้เพื่อจะสร้างอาวุธโจมตีคนที่ไม่อยากเรียกตัวเองว่าเฟมินิสต์ ซึ่งไม่เมกเซนส์ เรียกตัวเองว่าhumanistสิวะถ้าเรียกร้องให้ทุกคนจริง

405 Nameless Fanboi Posted ID:Z3qzD/Kqjy

"ทวิตเตอร์เป็นแพลตฟอร์มของปัญญาชนเกรดดี"
ไอ้สัส ทวิตเตอร์น่ะเหรอ ศูนย์รวมของไอ้พวกผลผลิตบิดเบี้ยวของสังคมทุนนิยมอิ่มตัวที่กำลังล่มสลายในศตวรรษที่ 21 ตอนต้นที่เกิดมาพร้อมกับความคาดหวังบ้า ๆ บอ ๆถึงโลกที่ดีขึ้นแต่ความเป็นจริงมีแต่เศษซากความล้มเหลวของคนในยุคก่อนที่หมกเม็ดสะสมไว้ท่ามกลางคำกล่าวอ้างสวยหรูว่าตัวเองเติบโตมาด้วยมุมานะพยายาม แต่กลับสวามปามสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินซับซ้อนที่ทำได้แค่หลอกขายดูดเงินคนตัวเล็กตัวน้อยที่หวังจะมีชีวิตที่ดี ด้วยมีตัวอย่างบรรพชนชีวิตดีแต่แท้จริงมันก็แค่ไอ้พวกหลอกลวง ในที่สุดมันล่มสลายลงไปต่อหน้าทวิตเตี้ยนที่กำลังเติบโตขวานขวายหาชีวิตที่มั่งคั่งอย่างพวกมึง ในเวลาที่ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ การศึกษาที่ช่วยให้มึงมีรายได้แค่พอกินข้าวสองมื้อบวกค่าเดินทางอีกมื้อหนึ่ง แล้วมึงก็เริ่มสงสัยว่า อ้าว แล้วกูจะเอาเงินที่ไหนเติมเกม?
ชีวิตประจำวันมันระยำเสียจนความสุขที่พอจะไขว่คว้าได้ก็มีแต่ความสัมพันธ์งง ๆ ที่หานัดได้จากแพลตฟอร์มที่แสนอบอุ่นของพวกมึงไง ความสัมพันธ์ที่พอผสมโรงกับโลกข้างนอกนั้นฉุดรั้งพวกมึงลงหุบเหวแห่งความสิ้นหวังที่มีโรงพยาบาลเป็นที่ไปแล้วก็วกกลับมาเพียงเพื่อจะค้นพบว่า โอ้ นี่กูมีเพื่อนมากมายในที่แห่งนี้เหรอเนี่ย ถ้าจะมีใครซักคนบอกว่าดิสโทเปียมีหน้าตาแบบไหนกูก็คงต้องบอกว่าเหมือนนกสีฟ้า ดังนั้นคำพูดที่ว่าทวิตเตอร์มันคือสังคมคุณภาพ มันเป็นแค่ คุ ณ ภ า พ เท่านั้นแหละ
มึงจะเรียกที่เต็มไปด้วยคนที่อาศัยความสุขขั้นต่ำจากการเสพโดปามีนเป็นครั้งคราว พยายามสร้างความนิยมด้วยการอ้าปากดูดแสงหรือแสร้งทำเป็นคนดัง มโนเพ้อพกในโลกที่ความเป็นจริงกับละครแยกกันไม่ออก มันเป็นแค่ความบ้าคลั่งเท่านั้น ถึงแม้ค่าว่าความงาม ความดี ความจริงของกูจะพร่าเบลอและไม่มีทางเป็นสากล แต่ยังไงกูก็บอกไม่ลงจริง ๆ ว่าโลกที่ดีคือโลกอย่างทวิตเตอร์ ไอ้สัส ไม่ใช่ พวกมึงบางคนในนั้นไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำ พวกมึงเป็นแค่เบี้ยประกันที่พ่อแม่มึงจ่ายล่วงหน้าเอาไว้เพราะกลัวความระยำของระบบที่ตัวเองมีส่วนสร้างในวัยหนุ่มสาวจะถล่มลงมาซักวัน และมันก็ถล่มลงมาจริง ๆ ถมพวกมึงมิดเลย ชาวทวิตเตี้ยน
ห่า

406 Nameless Fanboi Posted ID:DIGrmsO7BC

>>405 sm มันที่รวมคน​ แต่ยังไงก็โพสได้เสรีกว่าสังคมกะลาใต้ตีนแน่ๆละว่ะ

407 Nameless Fanboi Posted ID:p7vWIJCAJJ

>>405 กูอยากรู้เลยว่าไปโกรธใครมา

408 Nameless Fanboi Posted ID:Uy6YY/VFi4

>>405 ทวิตเตอร์เป็นแพลตฟอร์มของปัญญาอ่อน

409 Nameless Fanboi Posted ID:GJRDDa17wM

มาเอดะ โยชิฮิสะ ชายชราที่ไม่มีครอบครัว ไม่เคยทำงาน และอาศัยอยู่ในบ้านขยะ และสมบัติที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ก็กำลังจะหมดไป ...

...........................................

ลุงเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวย มีแม่ที่รักและเอาใจใส่ มีพ่อเป็นวิศวกร มีน้องสาวน่ารัก พ่อซื้อบ้านเดี่ยวหลังใหญ่อยู่กลางโตเกียว

พอแม่เสียชีวิต ลุงใช้ชีวิตอยู่กับพ่อและน้องสาว ชีวิตก็มีความสุขเป็นปกติ แต่ตอนที่อยู่ ม.ปลาย กลับสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ถึง 2 ปีติดกัน

ทุกๆครั้งที่สอบไม่ผ่านก็จะโดนสังคมตำหนิ เพื่อนๆร่วมรุ่นก็คอยเยาะเย้ยดูถูก สุดท้ายจึงไม่มีความกล้าที่จะเผชิญกับสังคม ลุงเลยเริ่มเก็บตัว

หลังจากนั้นก็เคยออกไปหางานทำบ้าง แต่ว่าพอจบแค่ ม.6 งานที่ทำก็เลยได้แค่งานใช้แรงงาน ลุงมีปัญหาด้านสุขภาพทำให้ทำงานหนักไม่ได้ ทำอยู่ 2 ปี เลยลาออกมาอยู่เฉยๆ

เมื่อ 20 ปี ที่แล้ว พ่อก็ตายจากไป หลังจากนั้นน้องสาวก็ตาย ลุงจึงยิ่งกว่าปิดตายชีวิต ลุงไม่ทำความสะอาดบ้าน ไม่เปิดประตูหน้าบ้าน และใช้ชีวิตอยู่ในบ้านขยะที่ไม่ทำความสะอาดเลยตั้งแต่พ่อตาย

" จู่ๆจิตใจก็ขาดการเชื่อมต่อ ไม่สามารถคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเองในสังคมได้อีกต่อไป "

เป็นชีวิตที่เหงาจริงๆ

#กดอ่านทีละรูป

// ป.ล. อ่านเพื่อรับรู้เรื่องราวในสังคมอีกแง่มุมนึงก็พอเนอะ อย่าอ่านเพื่อตัดสินกัน เราไม่ใช่ผู้พิพากษาไม่มีหน้าที่ไปตัดสินชีวิตใคร

คนเรามันง่ายเสมอเมื่อมองคนอื่น แต่ถ้าหันมามองตัวเองเราจะรู้ว่ามีเยอะแยะมากที่เราก้าวข้ามไม่ได้แม้เป็นแค่สิ่งง่ายๆ ในสายตาคนอื่น

.................................................................

โดเนทเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจแอดในการทำเพจได้ที่ 📷📷 :: กสิกรไทย :: 0618 605531 ภัทรวดี ธนพัฒน์สุวรรณ

หรือสมัครเข้ากลุ่มรายเดือนเพื่ออ่านเรื่องแปลต่างๆมากขึ้น @ เฟส Riika JP
คลิ๊กอ่านรายละเอียด 📷📷 ::
https://www.facebook.com/SakuraInDaDark/posts/191232699082595

***

410 Nameless Fanboi Posted ID:E.2UMRHvtA

เคยเถียงการเมืองแล้วเปลี่ยนมาคุยเรื่องผู้ชายปะ อย่างชอบ สามัคคีกันเพราะผู้ชาย แม้จะอยู่คนละฝั่งการเมืองก็ตาม 5555555555555

411 Nameless Fanboi Posted ID:GJRDDa17wM

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ
ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ
ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทะนง
จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร
ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา
ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา
ไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป
นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง
หมายผดุงยุติธรรมอันสดใส
ถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด
ยังมั่นใจรักชาติองอาจครัน
โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่
เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน
คงยืนหยัดสู้ไปใฝ่ประจัญ
ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย
...

พวกเราแค่ 'ฝัน' ถึงโลกที่ดีกว่าเดิม

พวกเราผิดอย่างไร?

#ปล่อยเพื่อนเรา

412 Nameless Fanboi Posted ID:XhVE1jFGlD

One of our protest leaders were manhandled by the police for blocking the royal motorcade. This shows how we, the people of this nation, are simply like a speck of dust compared to the royal family. I am no dust, I am human and I will not bow to anyone, I am human and I am equal.

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

413 Nameless Fanboi Posted ID:F5RRd/wRxJ

>>410 เออดูโง่ดี เรื่องผู้สำคัญกว่าเปลี่ยนแปลงสังคม ขอต้นทางหน่อยดิ๊ 555

414 Nameless Fanboi Posted ID:E.2UMRHvtA

>>413 มันแปลกๆ ดี เซฟเก็บไว้อ่านเล่นละ https://twitter.com/Q24Ljs/status/1315984502003384321 ลองไล่ๆ ลงตั้งแต่ทวิตนี้อ่ะ ที่เป็นรูปดาราเกาหลีสองคนกับรูปขาวๆ หนึ่งคน กูชอบ 5555

415 Nameless Fanboi Posted ID:E.2UMRHvtA

>>414 https://twitter.com/Q24Ljs/status/1315988633564844033 ไม่ก็อันนี้อ่ะมึง เปลี่ยนมาเกาหลีเฉย

416 Nameless Fanboi Posted ID:E.2UMRHvtA

>>415 https://twitter.com/Iiliamyour/status/1315993661050482688 ไม่ก็อันนี้ สักอันแหละมึง กดๆ ไปเดี๋ยวก็เจอ 55555

417 Nameless Fanboi Posted ID:69PARmFhOG

ผมเคยคิด เวลาคนมาบอกว่าแย่นักก็เปลี่ยนประเทศซะสิ ผมเคยคิในใจว่าเอาเงินให้กู หาบ้าน ให้สิทธิ์พลเมืองในประเทศอื่นกับผมมาสิ แล้วจะไปแบบไม่โต้แย้งเลย

แต่มาตอนนี้ผมเปลี่ยนใจละ ผมจะไม่เปลี่ยนประเทศถึงแม้จะมีโอกาสยื่นมาให้ ผมจะสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศของเราเท่าที่ผมทำได้เนี่ยแหละ หากสักวันนึงจะต้องโดนสลายการชุมนุม หากต้องโดนคดี หากต้องตาย ก็ให้มันตายกันไปข้างนึง

เพราะตอนนี้สังคมเรามันพิสูจน์แล้วว่ามีความหวังมากขึ้น หากการต้องเสียสละหรือแม้การตายของผมต้องเกิดขึ้นจริงแล้วมันทำให้มีคนหูตาสว่างมากขึ้น เปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นได้ ผมก็ไม่เสียใจ

เหมือนเอาเท่นะ แต่ผมคิดแบบนี้จริงๆนี่แหละ และเชื่อว่าหลายๆคนที่ออกมาทั้งๆที่มีความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะต้องเจอ ก็คิดแบบผมเหมือนกัน

418 Nameless Fanboi Posted ID:r+8Te23Hff

มีคนเคยบอกว่าทุกอย่างที่เกิด เกิดเพราลูกน้องไม่เกี่ยวกับท่านนั้น ที่เค้าไปอยู่ต่างประเทศมีเงินใช้ตลอดเพราะเค้าใช้มาจากมรดกตกทอดมาหรือทำธุรกิจต่าง มรดกที่ได้มาก็เยอะอยู่แล้วจะมาใช้เงินที่ได้จากภาษีทำไม จะไปด่าจะไปลากเค้าลงมาทำไม พวกเองว่าไง

419 Nameless Fanboi Posted ID:4In7MXpaMV

>>418 ขอหลักฐานว่าไม่เกี่ยว

420 Nameless Fanboi Posted ID:jOMTGAV62p

>>418 ก็ไม่ว่าไงอะ ก็ตาม >>419 อะ ถ้าอยากให้เชื่อ มันก็ต้องคุยกันด้วยหลักฐาน ถ้าอยากให้ศรัทธา มันก็ต้องทำตัวให้โปร่งใส ตรวจสอบได้จริง มันก็แค่นั้นเอง เพราะจู่ๆใครอยากจะพูดอะไรก็พูดได้ จะพูดให้ดูดียังไงก็ได้

อย่างไอ้เรื่องที่ว่าจริงๆแล้ว 10 ไม่ได้ทำตัวนีทอย่างที่ด่าๆกัน แต่แค่ไม่ชอบออกสื่อ จริงๆแล้วกะลังทำงานหนักอยู่เบื้องหลัง สเตลท์ปิดทองหลังพระบลาๆๆ อะไรแบบนี้มันก็พูดได้ไง สุดท้ายก็คำถามเดิม จะเชื่อได้ยังไง ไหนหลักฐาน คนพูดเห็นกับตาหรือฟังใครมา มันก็เท่านั้นเอง

เอาให้แฟร์ๆ กลับกันต่อให้เป็นคำพูดจากฝั่งที่เกลียด มันก็ต้องมีหลักฐานเหมือนกัน ไม่งั้นก็ไม่เชื่อ

421 Nameless Fanboi Posted ID:69PARmFhOG

เจอในเฟสบ่นเฟมทวิตเก่งแค่หน้าจอ บ่นหลังคีย์บอร์ด​ แต่ตัวเองนั่งด่าเฟมที่หน้าจออีกที ม๊อบไม่เคยไป ลงชื่ออะไรก็ไม่ลงซักอย่าง กุขำคิกคักแหล่ะ เออๆ เก่งแค่หลังคีย์บอร์ด

422 Nameless Fanboi Posted ID:VRxnHvYtb2

เรียกร้องความเท่าเทียมกัน จนหล่อนตายก็คงไม่เท่า เลือดสีอาจเหมือนกัน แต่ยศและศักดิ์ดินามันต่างกัน ถ้าหล่อนไม่เชื่อลองเอารูปหล่อนไปติดแบงค์ดิ แล้วลองเอาไปจับจ่ายใช้สอยดู ว่าจะมีคนเอาไหม ถ้าทำได้แล้วค่อยมาถามหาความเท่าเทียม!!

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

423 Nameless Fanboi Posted ID:QQz10YE4Sf

>>418 แค่ค่าพาหนะ ก็หลักพันล้านแล้ว ไปแหกตาดูมั่ง

424 Nameless Fanboi Posted ID:VRxnHvYtb2

Droidsans ทำไมถึงให้ความสนใจจังครับ หลายครั้งแล้วนะครับ
อยากให้โฟกัสเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียว ไม่ต้องสอดแทรกการเมืองครับ ถ้าจะสอดแทรกก็ควรตั้งอยู่บนหลักเหตุผลและความจริงครับ
ตัวเองเอาข่าวมาลงเองแต่ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลย แม้แต่ไฟล์แนบ พวกคุณยังไม่ decode เข้าไปอ่านเลย คนมาเห็นข่าวและ decode ไฟล์ไม่เป็นก็เข้าใจผิดหมด

———————————————-
ข่าว Twitter ปิดบัญชี iO ทหาร มั่วมาก นั่นมันเป็น "ผลการศึกษา" การใช้ Twitter ของ Stanford Internet Observatory ว่าแต่ละประเทศมีการใช้ Twitter เพื่อประโยชน์ทางการเมืองมากน้อยแค่ไหน ก็พบว่า 5 ประเทศ ที่มีบัญชีอย่างเป็นทางการใช้ Twitter เพื่อประโยชน์ในทางการเมืองสูง ประเทศไทยมีถึง 900 กว่าบัญชี
.
ไม่ใช่เรื่อง Twitter ปิดบัญชี 900 กว่าบัญชีสักหน่อย ในรายงาน ยังมีชื่อ @WassanaNanuam @SpringNews TV @ThaiPBS Official @Matichon Online @VoiceTVOfficial @Thairath News หรือแม้แต่ @FWPthailand บัญชี Twitter ของพรรคอนาคตใหม่ ก็มีอยู่ในรายงาน ไม่ใช่มีแต่บัญชีของฝ่ายรัฐบาล
.
Twitter ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย มันเป็นการทำวิจัยของ Stanford Internet Observatory Cyber Policy Center ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Stanford Cyber Policy Center เป็นองค์กรภายในของ มหาวิทยาลัย Stanford อเมริกา แต่พวกสัสกะหมามันเอามามั่ว
.
บัญชีที่เป็นข่าวว่าทวิตเตอร์ปิด 900 กว่าบัญชี ก็ไม่ได้โดนปิด บัญชี Twitter ของกองทัพภาคต่างๆ ก็ยังเข้าไปดูได้ทุกบัญชี เป็นปกติตามภาพประกอบ ที่เพิ่งมีการ ทวิต เมื่อไม่นานมานี้

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

425 Nameless Fanboi Posted ID:QQz10YE4Sf

>>424 แถโง่ๆ

426 Nameless Fanboi Posted ID:2CWQ5/S323

“คนตก Mashmellow Test เป็นแค่คนที่ไม่มี Self-control เท่านั้นหรือ?

คิดว่าหลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับ Mashmellow Test ที่ทำการทดลองโดยให้ขนมชิ้นหนึ่งกับเด็ก แล้วผู้ทดลองขอออกนอกห้อง แล้วบอกว่าจะกินขนมเลยก็ได้ หรือจะรอให้ผู้ทดลองกลับมา แล้วได้ขนมสองชิ้นแทน

ซึ่งนอกจากจะพบว่าเด็กที่โตกว่ามักรอได้นานกว่า (มี self-control ดีกว่า) แต่การติดตามย้อนหลังยังพบว่า เด็กที่รอได้ มักกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จมากกว่าด้วยเช่นกัน

ก็เคยสงสัยมาตลอดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ เด็กกลุ่มนึงรอได้ อีกกลุ่มรอไม่ได้ และมันเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองล้วนๆเลยเหรอ?

เมื่อไม่นานมานี้ เพิ่งมีคนทำวิจัยว่า เรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่อง Self-Control อย่างเดียว แต่เป็นเรื่องความเชื่อใจของเด็กด้วย

ซึ่งผู้วิจัยได้ลองให้เด็กเข้้าร่วม Art project แล้วแบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่มหนึ่ง กลุ่มหนึ่งเจอผู้ใหญ่ที่รักษาคำพูด พอหายไปพร้อมบอกว่าจะกลับมาพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ก็ทำตามที่พูด แต่เด็กอีกกลุ่มเจอผู้ใหญ่ที่กลับมาพร้อมคำขอโทษที่ทำไม่ได้ตามสัญญาแทน

เสร็จแล้ว ค่อยนำเด็กทั้งสองกลุ่ม ไปเข้า Mashmellow Test ซึ่งปรากฎว่า เด็กกลุ่มที่เจอคนไม่รักษาคำพูด มีแนวโน้มที่จะหยิบขนมกินโดยไม่รอให้ผู้ทดลองกลับมามากกว่า เพราะคิดว่ารอไปก็อาจไม่ได้กินชิ้นที่ 2 อยู่ดี

การทดลองนี้อาจบอกเราว่า สำหรับเด็ก สิ่งแวดล้อมและผู้คนที่สามารถเชื่อใจได้ ไว้ใจได้ ก็ดูสำคัญไม่ด้อยไปกว่าการเรียนรู้ในการควบคุมตนเองเช่นกัน”

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

427 Nameless Fanboi Posted ID:ucvgGUzgus

ถ้าฝ่ายซ้ายทะเลาะกันเอง แล้วจะร้องเพลง Do you hear the people sing? ให้ใครฟัง

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

428 Nameless Fanboi Posted ID:F/waLCqCHK

https://imgur.com/FjtXIlk

มันมีทฤษฎีที่ว่าโลกเรานั้นมีจำนวนวิญญาณที่จำกัดเป็นจำนวนเฉพาะ วิญญาณจะไม่มีมากมีน้อยไปกว่าจำนวนนี้ แต่เนื่องมาจากอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปทำให้ประชากรในโลกมีมากกว่าจำนวนวิญญาณที่มีอยู่

ดังนั้นประชากรส่วนเกินที่ไม่มีวิญญาณจึงกลายเป็น NPC ไป และด้วยความที่ร่างกายนั้นไม่มีวิญญาณ พวกนี้จึงไม่มีความสามารถในการคิดเป็นของเป็นของตัวเอง เป็นแค่ร่างที่ขยับไปอย่างอัตโนมัติตามกระแสสังคมเพื่อทำให้ตัวเองกลมกลืนไปกับมนุษย์ โดยจะจับเอากระแสอันนึงและป้อนโปรแกรมนั้นเข้าไปในวงจร A.I. ของตัวเอง และเคลื่อนไหวเป็นหมู่มากเพื่อแฝงตัวไปในหมู่มนุษย์

เมื่อโปรแกรมตัวเองเสร็จแล้ว พวกนี้จะมีการกระทำเหมือนกับ NPC ในเกม นั่นคือเมื่อคุณสนทนากับ NPC พวกนี้จะมีคำสั่งบทสนทนามาเป็น setๆ มาคุยกับคุณ เช่นถ้าคุณพูดว่า หอม หรืออะไรก็ตามแต่ พวกนี้จะตอบกลับมาเป็น “Sexual Harassment อยากจะอ้วก” เท่านั้น ไม่มีทางเป็นอย่างอื่น เพราะถูกโปรแกรมมาให้พูดได้แต่เพียงเท่านี้ ไม่ว่าคุณจะพยายามให้เหตุผลอะไร คำตอบที่กลับมาก็จะเหมือนเดิมจะไม่มีทางเป็นอย่างอื่น พวกนี้จะพูดได้แต่สิ่งเดิมๆ ซ้ำๆกัน

วิธีที่แยก NPC ออกจากคนเราสามารถแยกได้โดยสังเกตุว่าถ้าคนๆใหนโต้ตอบกับเราด้วยบทสนทนาเดิมๆ ซ้ำๆซากๆไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะพยายามพูดคุยด้วยเหตุผลแค่ใหนก็ตาม พวกนี้คือ NPC ที่ขาดความสามารถในการนึกคิดไป เช่นเดียวกับ NPC ให้เกมที่เราคุยด้วยไม่ว่าจะกี่พันรอบ ก็จะตอบกับมาแค่ว่า “วันนี้อากาศดีจังเลยนะ” ทุกครั้งไป

พวกคุณจงระวังไว้ว่าในหมู่พวกเรานั้นมี NPC

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

429 Nameless Fanboi Posted ID:38w3+b7CnO

>>420 ไปคุยมาแบบที่มึงคุยเลย ก็บอกไปว่ารุ่นก่อนทำไว้เยอะ มรดกเก่าๆทั้งนั้น

430 Nameless Fanboi Posted ID:O7XmKGXq.w

>>428 dead meme เหี้ยๆ เสร่อชิบหาย (กูรู้ว่าโพสอีหิ่งแต่กูก็ยังอยากด่า)

431 Nameless Fanboi Posted ID:SxH85x/FnB

||| "เพราะผมไม่ไม่ติดหนี้บุญคุณอันใดจากการบริหารงานของประเทศนี้ ผมจึงออกมาเรียกร้อง"
.
อาจจะฟังดูขวานผ่าซากไปนิด แต่ถ้าหากลองมองในฐานะของประชากรโลก ผมตอบไม่ได้ว่าประเทศนี้มีส่วนในพัฒนาการที่ดีของผมอย่างไร
.
ประเทศนี้ไม่ได้มีระบบสาธารณูประโภคและการคมนาคมที่ดี
ประเทศนี้ไม่ได้มอบการศึกษาที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้แก่ทุกคน
ประเทศนี้ไม่ได้สร้างโอกาสการเข้าถึงรายได้อย่างทั่วถึง
สรุปคือ การบริหารงานของประเทศนี้ไม่ได้ช่วยสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีแต่อย่างใด
.
ทุกอย่างในประเทศนี้ต้องถูกจ่ายด้วยเงิน ซื้อการรักษาสุขภาพ ซื้อรถ ซื้อโรงเรียนทางเลือก ซื้อมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ซื้อทุกอย่างที่จะสร้างให้เรากลายเป็นคนที่สามารถหารายได้ได้ ซื้อคุณภาพชีวิตในราคาที่สูงมากหากเทียบกับโลกใบนี้
.
ตั้งแต่ผมเกิดมาจนเรียนจบมหาวิทยาลัย บุญคุณที่ผมรู้สึกเกือบทั้งหมดมาจากครอบครัวที่ตั้งใจทำงานอย่างหนัก เพื่อเอาเงินเหล่านั้นมาซื้อคุณภาพชีวิตให้ผม และในวันนี้ที่ผมเรียบจบแล้ว เริ่มทำงานแล้ว ก็เป็นผมที่จะต้องตั้งใจทำงานต่อไปเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวต่อๆ ไป
.
ประเทศนี้ไม่มีผลเชิงบวกในสมการคุณภาพชีวิตของผมเลยแม้แต่น้อย ในทางกลับกัน มันเป็นลบเสียด้วยซ้ำ แทนที่เราทุกคนควรจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิต ทำในเรื่องที่อยากทำ พัฒนามนุษยชาติให้พร้อมรับมือกับปัญหาระดับโลกที่ต้องเผชิญ เรายังไปไม่พ้นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราควรจะได้รับตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเสียด้วยซ้ำ แล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่แทบไม่มี Privilege เลยล่ะ?
.
ดังนั้น Privilege มันมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเรา ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องไม่ดี หากแต่ถ้าเราลองวางจุดยืนทางการเมืองลง แล้วสำรวจที่มาที่ไป และมองไปยังคนอื่นๆ ทั้งที่มี Privilege น้อยและมากกว่าเรา จะทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น ยิ่งในประเทศที่คนส่วนน้อยถือครองทรัพยากรส่วนมากเช่นนี้
.
ประเทศที่คุณภาพชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับทุนที่ครอบครัวคุณสร้างมา ประเทศที่คุณภาพชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับดวงมากกว่าความขยันหมั่นเพียร จะนับว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่ได้อย่างไร? ผมจึงออกมาเรียกร้องถึงคุณภาพชีวิตและความอยุติธรรมที่ทุกคนควรจะได้รับโดยถ้วนหน้ากัน ในประเทศที่ควรจะน่าอยู่แห่งนี้ และแน่นอนเหมือนทุกครั้ง เรายังสามารถมาถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลได้เสมอ
.
- 14 ต.ค. 63

432 Nameless Fanboi Posted ID:evIXa32EiQ

เชื่อเถอะครับ รุ่งเช้ากลุ่มขวาจัดจะชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานได้เฉียบขาด ปราบปรามโดยไม่มีการนองเลือด แต่จริงๆแล้วคือฝ่ายม็อบนี้แหละที่พยายามทุกอย่างให้คนข้างในปลอดภัย ผู้จัดและการ์ดทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพื่อไม่ให้มีการประทะเกิดขึ้น ขอชื่นชมจากใจ

433 Nameless Fanboi Posted ID:7Dm7dRCDhq

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างร้ายแรงตอนตี 4 พร้อมกับออกข้อกำหนดตามมาจำนวนมาก เสมือนเป็น “รัฐประหาร” เพื่อปราบปรามการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน การตัดสินใจใช้อำนาจแบบนี้ไม่ใช่ทางออก มีแต่พาบ้านเมืองไปสู่ทางตันและทางแยกชนิดที่ยากจะกลับมาเป็นดังเดิม

434 Nameless Fanboi Posted ID:VQD1gj+UUc

ไม่ใช่ครั้งแรก บ่อยซะจนคิดว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้ว

435 Nameless Fanboi Posted ID:ZExcVkrMEa

ทำไมถึงคิดว่าคนโง่นักหนา เส้นทางขบวนเสด็จก็กำหนดเอง ให้ฝ่าม็อบเข้ามาเอง สร้างสถานการณ์เอง เจ็บเอง ประกาศเอง เพื่อจะได้สร้างความชอบธรรมเอง มันไม่มีใครดูไม่ออก เหมือนเป็นละครลิงอะ น่าโกรธตรงนี้ โกรธตรงที่ต่อให้มันไม่เนียน ดูออก ขนาดนี้ ก็ยังมีคนเชื่อ คนทำก็ยังหน้าด้านทำ

ทำแบบนี้ก็เหมือนเร่งชนวนระเบิดเวลาให้เคี่ยวงวดเข้าไปอีก

พวกเขาคงคิดว่า "อย่างมาก เอนด์เกมก็คือปฏิวัติซ้อน เอารถถังออกมาอีกรอบจะเป็นอะไรไป" แต่คราวนี้คุณไม่ได้มีมวลชนหนุนหลังมากเท่าคราวที่แล้วแล้ว - อย่าคิดว่ามันจะง่ายนัก สายตาต่างชาติจับจ้องแล้ว คุณเป็นรัฐที่ไม่มีความชอบธรรมอีกต่อไปแล้ว

ชอบคำเปรียบเทียบของกล้า สมุทวนิชที่เปรียบว่า สมัยก่อนเป็นเหมือนเกมหมากรุก ล้มตัวหัวหน้าได้คือจบ สมัยนี้การต่อสู้เป็นเกมโกะ ไม่มีเบี้ยไหนใหญ่กว่าเบี้ยไหน มันคือพลังของหมากทุกตัว จะมาบอกว่า ขับไล่ธนาธรออกจากประเทศไทย (กระทั่ง เพนกวิน หรือรุ้ง ให้ออกไป) แล้วขบวนการจะล้ม มันไม่ใช่แล้ว

ทำอะไรไว้ก็เตรียมรับกรรมด้วย 🙏

436 Nameless Fanboi Posted ID:c4nZY5JIkx

ไหนนนท์บอกม้วนเดียวจบสุดท้ายเทม็อบ

บอกหลายรอบแล้วเรื่องตำรวจ อธิบายความจำเป็น พวกคุณก็มองแค่มุมตัวเอง แค่ตำรวจสวมชุดปจ.ยืนเรียงแถวพวกคุณด่าเทสาดเทเสีย... ส่วนที่สังหารประชาชนคือทหารบก ไม่เห็นด่า อ้อ ลืมไป คว ายแดงแบบพวกผมต่อให้ตายมากกว่านี้ก็ไม่มีค่าพอให้พูดถึง....มีแต่กลุ่มนิสิตที่ถอนตัวไปก่อนเท่านั้นที่กล่าว..

........

บอกหลายทีแล้ว โพสภาพตำรวจร่วมม็อบเรียกร้องปชต.พร้อมเสื้อแดงก็เคย จนพวกเขาซวยไปตามๆ กัน พวกคุณก็ยังด่าตำรวจไม่เคยอยู่ข้างประชาชน....เสียงผมไม่เคยส่งไปถึงเลย....

......

เตือนเรื่องกลุ่มขุมกำลัง อำนาจ และเกมการเมือง ไม่เคยเชื่อ ... มองแค่ภาพในทีวีกับสิ่งที่ปลูกฝังมาในจักรๆ วงศ์ๆ รู้แค่ได้อวยยศ ยศสูงคือมีอำนาจ ไม่สนว่าเขาจะเอาคนของไอ้ป้อมไอ้ตู่ไปดองเค็มในพระราชอำนาจไม่ให้ยุ่งการเมืองนั่นทำได้ด้วยการจับเข้าส่วนของวัง

.........

อธิบายเรื่องนนท์คือคนของใคร ทำไมเข้าออกคุกง่าย คนใหญ่คนโตออกมาส่งเองในวันหยุดราชการ มันไหว้สวยด้วย
ท้ายสุดก็ช่วยหญิงกลางโค่นชายใหญ่....เอ่ยออกมาจนได้
รู้ยังใครเป็นสปอนเซอร์มัน ทีหลังไม่ต้องโอนห่าเหวอะไรให้มันกันอีกนะ....

..........

เสื้อแดงไปร่วมหวังป้องกันเด็กๆ ที่ยังใหม่ในเรื่องชุมนุม
กลับกลายเป็นเครื่องมือชิงอำนาจคนพวกนี้แท้ๆ แล้วตอนนี้โดนเทม็อบอีก...สงสารพวกเรา บางคนมาไกลด้วย ตอนนี้จะทำยังไง

........

ไหนไอ้นนท์บอก 14 ม้วนเดียวจบ....พอประกาศ พรก.ฉุกเฉินปุ๊บมึงไปก่อนเลย ..... นี่จบเหรอ????

............

คิดเอานะครับ...ผมพูดก็โดนด่า โดนแขวะ....
ก็มันออกมาอีหรอบแบบที่กลุ่มฝั่งผมและผมกล่าวมาหมดเลย

ไม่รู้ว่าต้องรอบไหนพวกคุณถึงจะฟังคนแบบพวกผมกันมั่ง....สิ่งที่พวกผมพูดมันไม่จูงใจ มันไม่ชวนเชื่อฮึกเหิมสินะ......
#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

437 Nameless Fanboi Posted ID:lb65nYS.1t

>>436 กูสงสัยนานละทำไมทนายมันเดินเหินสะดวกจังวะ อ่านแล้วถึงบางอ้อ ถ้าจริงนะ

438 Nameless Fanboi Posted ID:7Dm7dRCDhq

>>437 ทนายอานนท์อยู่ในม็อบเป็นคนท้ายๆนะ ไม่ได้หนีเลย
แล้วอานนท์นี่ปั่นเรื่องข้อเดียวตลอด เอาอะไรมาเด็กนักจด หงุดหงิดก็พาลไปทั่ว

439 Nameless Fanboi Posted ID:2gMcv.a80J

โพสของพรี่ซู่วที่เป็นแดงหวังล้มๆแล้งๆให้เสี่ยพาแม้วกลับบ้านหรือเปล่า

440 Nameless Fanboi Posted ID:U4CgJWhtFL

>เป็นเรา
>introvertขี้อาย
>เห็นข่าวม็อบ รู้สึกว่าต้องทำอะไรบ้าง
>ไปม็อบคนเดียว ไม่ได้ไปกับใคร
>เพราะเป็นอินโทรเวิท พอไปถึงแล้วก็ไม่มีอะไรทำ
>ยืนเฉยๆ เดินไปเดินมาตามทิศทางที่มวลชนไหลไป
>เป็นแบบนี้นานร่วมชั่วโมง
>ยืนดูextrovertหน้าตาดีในม็อบชวนกันคุย หาเพื่อนใหม่
>หมดวัน กลับห้อง
>mfw แม้แต่ในม็อบ ก็ยังมีความแตกต่างระหว่างchadกับvirgin

441 Nameless Fanboi Posted ID:ZExcVkrMEa

สังเกตดูนะครับ ตัวหัวโจกจริง ๆ คือ นักการเมืองที่ไม่ยอมขึ้นเวที ใช้เด็ก ๆ ที่ไม่ประสีประสาเป็นเครื่องมือ ตอนนี้เด็ก ๆ อยู่ในคุกหรือไม่ก็หนีหัวซุกหัวซุน ส่วนนักการเมืองยิ้มสบาย ๆ อยู่บ้าน เพราะได้บรรลุตามเป้าหมายที่เขาตั้งใจไว้แล้วนะครับ

442 Nameless Fanboi Posted ID:CSH0+yD1wz

สายแท๊งค์ไปราชประสงค์นะครับ ส่วนผมสายซัพจะไปวงเวียนใหญ่ไหว้พระเจ้าตากให้ครับ

443 Nameless Fanboi Posted ID:ycpSERu9LE

>>440 คิดมากหน่า กูก็ไปคนเดียวไม่ต้องง้อใคร นายหน่ะCHADแล้ว

444 Nameless Fanboi Posted ID:n7dcn1z1IV

>>441 มันเป็นงี้มานานแล้ว จะฝั่งไหนหัวโจกไม่เคยต้องลงแรงเอง มีแค่ชักจูงและปล่อยให้คนอื่นทำไป อย่าว่ากูนะ คำว่าชักจูงของกูมันก็เหมือนคนที่โดนโฆษณาน่าสนใจมาล่อตาแล้วซื้อของโดยที่ไม่รู้ว่าต้องการจริงเปล่า การเมืองก็เหมือนกัน มีข่าวออกมาสองฝ่าย โจมตีคนละประเด็น โกรธกันแล้วก็ตีกัน ถึงเด็กประมาณม.ต้นม.ปลายจะบอกว่าไม่ได้ถูกชักจูง แต่มันก็รับรู้ข่าวสารแล้วก็เอียงไปตามเหมือนกัน(ก็นี่แหละถูกชักจูง)​ ว่าตามตรงถ้านึกจริงๆ ความอยากประชาธิปไตยลึกๆ อาจจะน้อยกว่าที่คิด เพราะบางคนชีวิตไม่ได้ยากจนข้นแค้นจนขนาดอดมื้อกินมื้ออ่ะ ส่วนฝั่งขวานี่ไม่เชิงว่าชักจูง ให้เรียกว่ามันฝังรากลึกมานานละกัน

445 Nameless Fanboi Posted ID:5LkuAEKZzF

>>441 เหมือนพ่อหริ่มไง ลงทุนล้างสมองมาตั้งหลายปีแนะ คุ้มสัสๆ ได้ควายสีขี้มาตั้งเยอะ 5555

446 Nameless Fanboi Posted ID:n7dcn1z1IV

>>444 เอาตรงๆ สำหรับกูอีกแหละ การที่ไม่เอนเอียงไปทางฝ่ายไหนจริงๆ คือฝ่ายที่นั่งแม่งเฉยๆ ไม่ใช่อิกนอร์ที่ไม่รู้อะไรเลย แต่เป็นพวกที่แม่งรู้ข่าวทั้งสองฝั่ง แต่ว่าก็เข้ามจความต้องการของตนเองว่าต้องทำอะไรต่อ อย่างไปทำงานอ่ะ 55555555

447 Nameless Fanboi Posted ID:c4nZY5JIkx

ล่าสุดcancelน้องที่นัดยิ้มไปคนนึงเพราะคุยแล้วสลิ่่มแน่นอน
นัดยิ้มได้ขอแค่คุยรุ้เรื่อง และไม่สลิ่่ม
#fwbรังสิต
#fwbกทม

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

448 Nameless Fanboi Posted ID:rRzuNDAqvf

>>446 ตาแก่แถวบ้านกูเคยบอกกับกูสมัยกูชอบไปสิงม็อบพันธมิตร-นปช. ตอนนั้นกูเพิ่ง 20 ต้นๆ ไง แกบอกว่า รู้แล้วยังไง? อินแล้วชีวิตดีขึ้นไหม? ตอนนั้นกูฟังแกแล้วหัวร้อนนะ แต่ตอนนี้กูเริ่มลังเล แกอาจจะพูดถูกก็ได้ เพราะคนอีกมากเขาไม่ได้สนใจการเมือง คือตามข่าวแค่ให้พอรู้แต่ก็รู้แบบผ่านๆ เอาเวลาไปโฟกัสกับการทำมาหากินสร้างฐานะดีกว่า

449 Nameless Fanboi Posted ID:CSH0+yD1wz

ตอนนี้มี 'วัยรุ่น' รอบๆประเทศไทย ที่ทั้งขยัน และมีประสิทธิภาพเป็น 100 ล้านคนครับ ที่พร้อมจะทำงานให้กับประเทศใดก็ตามที่ให้โอกาส ... และเช่นกัน เด็กคนใดไม่มีคุณค่าพอต่อประเทศนี้ ถ้าเขาไม่สำนึกและพัฒนาตัวเอง เราก็ไม่ต้องการพวกเขา , นี่แหละสากลนิยมของแท้
.
อย่าให้ภาพนักศึกษาที่ถูกสร้างขึ้น มาหลอกลวงทำให้พวกเขาหลงตัวเองครับ ... ถามตรงๆนะ คนดีๆที่ไหนจะมาคลั่งการเมือง ? อันนี้ผมพูดจากประวัติศาสตร์ 10 ปี (ที่พูดนี่ก็กระทบตัวผมเอง และพวกเราด้วยนะ)
.
เด็กที่บ้าการเมือง ก็มีแต่ควายนั่นแหละครับ คือพวกที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราว คือพวกมักง่าย เอาแต่ได้ ไม่รู้หลักการบริหาร และการจัดสรรทรัพยากร , ไม่รู้จักประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของประเทศ ว่ามีใครสร้างให้มันมั่นคงเจริญได้จนวันนี้ ดูรุ่นพี่ของมันได้ มีแต่คนไม่เอาไหนทั้งนั้น
.
มีนักศึกษาชุมนุมส่วนหนึ่ง แต่อีกหลายส่วนก็ไม่ชุมนุมและพัฒนาตัวเอง ให้พร้อมที่จะเป็นคนที่พัฒนาชาติต่อไป ไม่พาลใส่คนที่สร้างชาติ คนกลุ่มนี้แหละที่จะได้รับโอกาส ... ส่วนพวกที่เอาดีไม่ได้ แต่ถนัดแต่เรียกร้องจากคนอื่น คนพวกนี้ก็จะกลายเป็นขยะของประวัติศาสตร์ต่อไป
.
++
.
รู้จักกลไกตลาดบ้าง ทุกวันนี้เด็กจีน อินเดีย เวียดนาม มันผลิตของไฮเทคได้จนทิ้งเป็นขยะ
.
ถ้าคุณอยากได้ค่าแรงแพงขึ้น ของทุกอย่างมันก็ต้องแพงขึ้นตาม เพราะแปลว่าต้นทุนมันสูง ... แต่ตอนนี้คนจีน เวียดนาม อินเดีย เขาเสนอค่าแรงที่ต่ำกว่า แต่ได้ของที่ไฮเทคกว่า/ฉลาดกว่า คนทั้งโลกก็ต้องเลือกเขา แล้วถามว่าใครจะจ่ายค่าแรงแพงๆ ให้กับคนไม่มีคุณภาพ
.
มือถือเครื่องละ 2 พัน ถามว่ามีอะไรแพง ? เพราะมันมีคนเป็นร้อยๆล้าน ทำได้ดีกว่าคุณ ค่าแรงมันก็ต้องถูกลง
.
หน้าที่ของรัฐบาลก็มี ก็คือปิดหลักสูตรที่ไม่ทำเงินไปซะ ถ้าศาสตร์เพ้อๆ ที่สอนให้พาลใส่คนอื่นน่ะ เรียนไปทำไม ถ้าเรียนแล้วยิ่งบ้า ...จบมาไม่มีเงิน พวกนี้ก็เลยลงแดง
.
คนพวกนั้น "มีกิน-มีใช้มากไป" แต่พวกเขาก็ไม่เคยพอ และยังเรียกร้องไม่รู้จบ โดยไม่ดูเลยว่าเด็กรุ่นใหม่ของประเทศรอบๆ มันขยันกว่า ฉลาดกว่า ตอบสนองตลาดได้ดีกว่า (คนจีนจึงผลิตของทุกๆอย่าง เช่น Xaomi เป็นต้น)
.
++
.
ถามว่าเด็กพวกนั้นจะเท่าเทียมกับเด็กจีน เวียดนาม เกาหลี ได้ยังไง ? ถ้าคุณเรียกร้องค่าแรงสูงๆ แต่คุณภาพไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเด็กพวกนั้น ใครเขาจะเอาครับ ?
.
.
สมัยพ่อแม่ผมหรือคุณ ไปถามเถอะ มีเสื้อคนละ 2-3 ตัว มีกางเกงยีนส์คนละตัว แต่ตอนนั้นจีนกับเวียดนามมันเป็นคอมมิวนิสต์ มันเลยสู้พ่อแม่เราไม่ได้ ... คนในแต่ละยุค ก็มีสนามการต่อสู้ในแบบของตน
.
แต่อย่างน้อยคนรุ่นเก่าเขาสร้างชาติมาได้ดีกว่าเพื่อนบ้านโดยรอบ จนมีทรัพยากรเหลือ คนไอ้แพนกวิน ไอ้นิว อ้วนเป็นหมู -- ไม่ใช่เห็นช้างขี้ แต่อยากจะขี้ตามช้าง ตามตูดฝรั่งแต่ด้านผลลัพทธ์ โดยไม่เอาวิธีคิด วิธีทำงานของเขามา ... ฝรั่งมันโหดแค่ไหน มันล่าคนอื่น ตบทรัพย์คนทั้งโลกตั้งเท่าไหร่ จึงจะมีวันนี้ (มันจึงทะนงตัวไง) ต้องหัดรู้ซะบ้าง !

450 Nameless Fanboi Posted ID:bkXvGG0+YA

>>449 "ฝรั่งมันโหดแค่ไหน มันล่าคนอื่น ตบทรัพย์คนทั้งโลกตั้งเท่าไหร่ จึงจะมีวันนี้ (มันจึงทะนงตัวไง) ต้องหัดรู้ซะบ้าง !"

Switzerlandไปตบทรัพท์ใคร มีอาณานิคมที่ไหนครับ ตอบหน่อย

451 Nameless Fanboi Posted ID:KA0bGsbOLF

ชอบการออกเสียงคำว่า”หัวควย”ของพี่เค้ามากเลย มันฟังดูเป็นควยที่ควยจริงๆ เสียงตัว ค. ที่ครืดๆอยู่ในลำคอก่อนปล่อยคำว่าควยออกมา มันทำให้ฟังดูมีพลังแห่งหัวควยและความเกลียดชังสถิติยู่ในคำพูดจริงๆ

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

452 Nameless Fanboi Posted ID:6pEgzCwCtH

ไม่ไหวพี่วินมอไซคุยเรื่องการเมืองระหว่างทางกับชั้นยาวมาก พี่วินพูดว่า ‘ทุกคนมีอะไรที่ต้องเสีย แต่ถ้าคุณไม่ยอมเสียตอนนี้ วันนึงคุณก็ต้องเสียอยู่ดี และจะเสียมากกว่าเดิมอีกหลายเท่า’ คือจริงมากกกกกกกก

453 Nameless Fanboi Posted ID:likmRTRv9Z

>>449 'หลับตาไปแล้วอย่าเสือกเรื่องการเมือง'

454 Nameless Fanboi Posted ID:dWXMExJ5DP

>>452 เสียทางเท้าให้วินก่อนเลยครับ

455 Nameless Fanboi Posted ID:KA0bGsbOLF

สิ่งที่คุณควร “สะพรึง”

1. นี่คือม็อบที่ไม่มีแกนนำ แกนนำโดนจับไปไม่รู้กี่คน กี่รุ่นแล้ว ก็ยังกลับมารวมตัวกันได้ แถมมากขึ้นเรื่อยๆ สามารถรวมตัวกันเป็นแสนคน ได้ด้วยการโพสต์บนโซเชียลมีเดียแค่ไม่กี่ครั้ง

2. ไม่มีทุนรอน ไม่มีเวทีใหญ่ หลายๆบริเวณไม่ได้ยินเสียงการปราศัยเลยด้วยซ้ำ ทุกคนไม่ได้มาฟังแกนนำปราศัย แต่ทุกคนมาเพื่อแสดงออกต่อสิ่งที่ไม่โอเค

3. ไม่มีแผนการ ไม่มียุทธศาสตร์สลับซับซ้อน ตั้งเวทียังแยกกันตั้งเลยเสียด้วยซ้ำ ไม่มีตัวละคร mastermind ไม่มีความหิวอำนาจใดๆ ทุกคนแค่ออกมาด่า ออกมาแสดงออก ออกมายืนยันตัวตนของตนเองล้วนๆ

4. คนที่มาส่วนใหญ่คือเยาวชน แถมเป็นเยาวชนที่เราเคยเชื่อว่าพวกเขาคืออนาคตอิลีทรุ่นต่อไป - เด็กเตรียม เด็กนานาชาติ นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ - คนพวกนี้ควรจะเป็นผู้สืบทอดระบอบชนชั้นต่อไปเสียด้วยซ้ำ

5. ปรากฎการณ์นี้ไม่ได้มีอยู่แค่กรุงเทพ และไม่ได้เกิดขึ้นจากการขนคนเข้ากรุงเทพ —- สิ่งที่เกิดขึ้นคือ คนรวมตัวแสดงออกพร้อมกันทั่วประเทศแบบไม่ต้องจัดตั้ง ในทางกลับกัน รัฐกลับต้องขนคน ขนเจ้าหน้าที่จาก ตจว เข้ามาจัดตั้งแทน

ทฤษฎี “สองนคราประชาธิปไตย” ห่าเหวอะไรนั่นพังไปหมดแล้ว

หรือคำกล่าวอ้างพล่อยๆของ กปปส ว่าคนกรุงเทพแสนฉลาด คนต่างจังหวัดโง่ คนมีการศึกษาต้องชอบระบอบศักดินา นี่ก็พิสูจน์ชัดๆแล้วว่าไม่จริง

เพียงแค่นี้ ถ้าคุณยังไม่ “สะพรึง”

ถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของประเทศนี้

และถ้าคุณยังไม่พยายามจะเข้าใจ

ฟันธงได้เลยว่า คุณนั่นแหละคือส่วนหนึ่งของปัญหาครับ

ไม่มีใครปลุกให้คุณตื่นได้ ถ้าคุณยังแกล้งหลับ

|||

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

456 Nameless Fanboi Posted ID:KA0bGsbOLF

ทุกยุคทุกสมัยการเมืองไทย จะมีกลุ่มคนที่เราขอเรียกว่า ตัวจัดจำแนก (classifyer) อยู่ตลอด จะคอยชี้นิ้วจัดจำแนกว่าคนนั้นคนนี้เป็นคนกลุ่มไหน มีความคิด แนวคิดแบบใด ส่วนใหญ่การจัดจำแนกนั้นตั้งบนพื้นฐานของประสบการณ์ส่วนตัวอันน้อยนิด
ยุคเริ่มแรกก็มีพวกที่คอยแปะป้ายคนนั้นคอมมิวนิสต์ คนนี้ไม่ใช่พวกคอมมิวนิสต์ จนกระทั่งการเกิดขึ้นของกลุ่มการเมืองเสื้อสีเหลืองที่ไปไล่แปะป้ายว่าคนนั้นคนนี้ล้มเจ้า ไม่รักในหลวง จนเกิดเฟซบุ๊กนามสกุล รักในหลวง มากมาย สุดท้ายพวกแม่งโดนพวกกูไล่รีพอร์ตชื่อปลอมจนหายเกลี้ยง
ช่วงปลาย2540s ถึงช่วงต้น 2550s เกิดกลุ่มคนที่วัน ๆ ไปไล่ชี้คนนั้นคนนี้เป็นเกย์ เป็นกระเทย เป็นเลสเบียน โดยยังจัดกลุ่มหยาบ ๆ มุ่งเน้นแปะป้ายเพศชายทางชีววิทยาเป็นหลัก โดยปลาย 2540s ยังรู้จักแค่ ชายแท้ กระเทย เกย์ หญิงแท้ ทอม ดี้ แค่นั้น LGBTQ+ETC เพิ่งจะมาตรัสรู้กันช่วงปลาย 2550s นี่เอง นักร้องนักแสดงหลายคนในยุคนั้นถึงกับหายไปจากวงการเพราะโดนแปะป้ายจากคนพวกนี้ และหลายคนปกปิดตัวตนเพราะความเกรี้ยวกราดของคนพวกนี้
ประมาณช่วงปี 2550s กลาง ๆ จะมีคนกลุ่มหนึ่งไล่แปะป้ายคนนั้นเป็นพวกลิเบอรัล คนนี้เป็นลิเบอร่า น คนนี้ลิเบอรัลเห่อหมอย คนนี้นั่นนี่สารพัด คนนั้นเป็นรอยัลลิสต์ คนนั้นเป็นเฟมมินิสต์ รู้สึกว่าคำพวกนี้หายไปแล้ว ไม่รู้หายไปไหน
ประมาณช่วงปี 2550s ปลาย ๆ มีคำว่า PC โผล่ออกมาจากพจนานุกรม มีคนคอยชี้ นั่น PC อันนี้ไม่ PC จนหล่อหลอมคนที่สุดท้ายแม่งพูดได้แต่โทนวิชาการเสียงแข็งเท่านั้น อ่านแล้วแม่งแดก textbook เป็นอาหารเช้ารึเปล่า จะพิมพ์อะไรก็กลัวไม่ PC
ช่วงนี้ SH นี่มันมาจากไหน ทำไมเหรอ? เพิ่งจะมารู้จักกันเหรอ? ไปไล่ชี้นิ้วว่านั่น SH นี่ SH ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้องค์ประกอบและความหมาย ตัดสินคนนั้นคนนี้โดยใช้ใจล้วน ๆ
ใด ๆ แล้วเราจะเจอ Classifyer นักจัดจำแนกแบบนี้ต่อไป เนื่องจากคนยังไม่เชื่อเรื่อง spectrum มีความรู้น้อย ไม่แม่นนิยาม หรือมองไม่เห็นความหลากหลายไม่ว่าเรื่องใด ๆ

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

457 Nameless Fanboi Posted ID:KA0bGsbOLF

เศรษฐกิจดีเหี้ยอะไรล่ะ ทุกวันนี้วนวอร์ดกุเจอแต่คนไข้ไม่มีเงิน จำใจปฏิเสธการรักษาเพราะต้องเสียเงินเพิ่ม ญาติคนไข้เอาคนป่วยคนแก่ติดเตียงมาทิ้งไว้รพ. ชั้นก็สงสัยนะว่าอจ.สลิ่่มทั้งหลายเห็นภาพแบบนี้ซ้ำๆๆๆแล้วไม่ฉุกคิดอะไรบ้างเลยหรอ

#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

458 Nameless Fanboi Posted ID:uetFqt0ox0

>>456 แล้ว..คนที่จู่ๆออกมาเรียกจำแนกคนอื่นว่าเป็น classifier (ไม่ใช่ classifyer สะกดให้ถูกด้วย) นี่ก็ถือว่าเป็น classifier ด้วยรึเปล่า

อีกอย่างนึง ทำไมพูดเหมือนว่ามันมีเฉพาะในการเมืองไทยหว่า ไอ้ลักษณะนิสัยประเภทนี้มันก็มีอยู่ในตัวมนุษย์ทั้งโลกทุกคนมาตั้งแต่เริ่มมีอารยธรรมมีภาษาใช้กันแล้ว เป็นเรื่องธรรมดา แปลกตรงไหน แล้วสรุปว่าที่อุตส่าห์ร่ายมาซะยาวนี่จะสื่ออะไร ต้องการจะให้ผู้ฟังทำอะไรกะเรื่องนี้ มองไม่เห็นประเด็นที่จะไปต่อเลย

459 Nameless Fanboi Posted ID:/KzpxGJ2IC

>>448 กู 446 นะ กูมั่นใจมากว่าในเรื่องที่คนออกมาตามการเมืองและคอยใส่ใจข่าวสารนั้นดีจริง แต่คือเข้าใจปะ มันรู้ไม่ทั่วอ่ะ กูมั่นใจเลยว่าอย่างน้อยกูก็รู้ไม่ทั่ว อ่ะ มึง อย่างข่าวม๊อบปัจจุบันเลย พวกเขารู้กันคนละฝั่ง แล้วมาด่ากัน ฝ่ายหนึ่งเห็นรองเท้าขว้างไปรถราชินี แต่อีกฝ่ายบอกว่าไม่มี เนี่ยมึง คนละมุมกล้องชิบ แล้วก็เรื่องเศรษฐกิจ กูมั่นใจเลยว่าเด็กที่ไปม๊อบบางคนยังไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจพอ แน่นอนว่ากูไม่ได้หมายถึงรู้แบบรู้ในตำรา ที่ค่าอุปสงค์อุปทานขีดตามเส้นนะ แต่คือต้องรู้ความเป็นไปของโลกบ้าง ไม่ใช่แค่ประเทศไทย และทำไมเรื่องนี้กูมั่นใจว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจดีมาก กูเคยไปเรียนกับเด็กคนหนึ่ง เด็กม.ต้นก็คุยเรื่องการเมือง มันก็คุยว่าประเทศไทยจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีนายก แล้วก็บอกว่าประเทศไทยจะรวยเป็นอันดับต้นๆ กว่าดูไบแน่นอนถ้าไม่ใช่ prayut
กูคิด: (รวยอะไรวะ รายได้หลักก็ไม่ใช่จากน้ำมัน ต่อให้เปลี่ยนอาชีพมาส่งออกขายทาสก็ยังรวยไม่เท่าดูไบเลยมึง)
คือเด็กที่ออกมาตามการเมืองทำไมผู้ใหญ่ถึงคิดว่าถูกชักจูง สำหรับกูละ
1.กูมั่นใจว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องให้ปัจจัยสี่กับมึงแทบจะสมบูรณ์ ป่วยพาไปหาหมอหรือซื้อยามาให้กิน ข้าวทำให้กิน เสื้อผ้ายังมีใส่ และเงินทองก็มีใช้ ปัจจัยห้า ส่วนใหญ่สมัยนี้บังคับต้องมีแล้ว มันดูไม่ใช่คนที่ขาดอะไรมากถึงขนาดต้องน้ำตาตกในออกมาเรียกร้อง
2.ข้อมูลบางที่รู้มามันผิด อย่างข้างบนที่จินตนาการสูงส่งว่าประเทศไทยจะรวยกว่าดูไบ ในอนาคตอีกห้าร้อยปี ถ้าพบน้ำมันบ้างนะมึงก็ไม่แน่ ไปเอามาจากไหนวะ เชี่ย อันนี้เปลี่ยนนายกกี่รุ่นก็ทำไม่ได้โว้ย นอกจากนายกไปขโมยเงินธนาคารโลกมาใส่ประเทส
3.เดี๋ยวนี้รับรู้ข่าวสารได้ง่ายเกินไปทั้งจริงและปลอม ไอ้เหี้ย ผู้ใหญ่บางคนยังคิดว่าน้ำมะนาวรักษาโรคมะเร็ง เด็กบางคนจะแยกออกได้ไงว่าทุกวันนี้ข่าวไหนจริงบ้างเท็จบ้าง แม้จะอ่านมาหลายแห่งแล้วก็ตาม กูยังทำใจเชื่อให้เต็มร้อยเปอร์เซนไม่ได้เลยแม้จะอ่านข่าวแม่งหลายฝั่งมากจนตากูพัง อย่างเรื่องปารองเท้าเข้ารถราชินีเงี้ย มันมีคนเห็นและไม่เห็นอ่ะมึง คนเห็นก็บอกว่ามี คนไม่เห็นก็ด่าตอแหลไป แล้วทุกวันนี้ข่าวแต่ละฝั่งเสนอเป็นกลางมากมั้ง
อีกอย่างนะ กูคิดว่าคนที่ไปม๊อบที่เป็นเด็กม.ต้น ม.ปลายบางคน ลึกๆไม่ได้ต้องประชาธิปไตยขนาดนั้น หงุดหงิดกับการเรียน เพื่อนไม่ได้ดั่งใจ พ่อแม่ไม่ยอมเข้าใจสิ่งที่อยากได้ พอมีเรื่องการเมืองเข้ามาก็คิดว่าถ้ากูแสดงจุดยืนจนเปลี่ยนได้ ชีวิตกูจะต้องดีขึ้นมากกว่านี้แน่นอน พ่อแม่อาจจะเข้าใจกูมากขึ้นอะไร เพื่อนจะต้องดีกับกูมากขึ้น ง่ายๆ คือลึกๆ นอกจากไม่ได้ต้องการประชาธิปไตยอะไรขนาดนั้นแล้ว ยังแค่ต้องการแสดงให้เห็นว่ากูก็มีความคิดความอ่านอ่ะ (อันนี้กูมีคนที่รู้จักที่ค่อนข้างไม่มีเพื่อน บ่นน้อยใจว่าเพื่อนไม่เข้าใจ และพ่อแม่ไม่ค่อยเข้าใจ อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น) หรือก็คือเอาเรื่องส่วนตัวไปม๊อบ และกูยืนยันคำเดิมว่าเด็กไทยรู้เรื่องเศรษฐกิจยังไม่ดี ถึงได้บ่นยุทธ์ หรือกล้าพูดว่าประเทศไทยแม่งเป็นงี้อยู่ที่เดียวไรแบบนี้ ทั้งที่ความจริงตอนนี้เศรษฐกิจประเทศอื่นก็ไม่ได้ดีกว่ากันนักหรอก แค่อาจจะดีขึ้นไวกว่าหน่อยก็เท่านั้น

460 Nameless Fanboi Posted ID:/KzpxGJ2IC

>>459 แล้วม๊อบชอบบอกว่าไม่เอาความรุนแรง แต่อย่าลืม พวกมึงก็รุนแรงทางคำพูดบางอย่างใส่เขาด้วย บางคนอาจจะไม่ แต่ภาพรวมเป็นอย่างนั้น รัฐไม่โอนอ่อนอยู่แล้วมึง ถ้าสมมติว่ารัฐไม่ทำอะไรเลยจริงๆ ไม่ยุ่งกับชุมนุม พวกมึงก็อาจจะแซะอยู่ร่ำไปอยู่ดีว่าฝุ่นใต้ตีนอยู่อย่างนั้นอยู่ดี แล้วแทนที่จะตีกับตำรวจ ฝ่ายซ้ายก็ตีกับฝ่ายขวาอยู่ดี อ่าาาาา รุนแรงทั้งนั้น ข่าวที่ทำมาผูกโบว์ขาวสันติ แท้จริงใจจริงแค่อยากให้ตำรวจเห็นใจและเข้าฝ่ายมึงไง ถึงจะบอกว่าทำไปเพราะบริสุทธิ์ใจ ไม่มีทาง ถึงจะแค่เล็กน้อย แต่ทุกการกระทำของคนโน้มน้าวใจคน และหวังผล ที่ผูกโบว์ขาวที่ข้อมือตำรวจ อย่างน้อยผลที่มึงหวังอย่างหนึ่งคืออยากให้ตำรวจเข้าใจว่ามึงไม่มีอาวุธละ แน่จริงพวกมึงลองไม่ยุ่งกันเลยสิ ไม่ชักชวนใครเข้ากลุ่ม ปล่อยให้คนแม่งรู้ข่าวสารเอง ดูสิว่าสินค้าที่ไม่คิดจะโฆษณาจะมีคนสนใจกี่คน ทุกคนแม่งก็สนใจผ่านๆ ให้รับรู้แค่นั้น แล้วพิจารณาอยู่ครู่หนึ่ง อาจจะด่าหรือชมพักหนึ่ง แล้วก็ไปทำงานต่อ

461 Nameless Fanboi Posted ID:e.yrZlaEkG

>>459 งั้นมึงจะบอกเศรษฐกิจยุคประยุตธ์ดีงั้นหรอ มึงกล้าพูดไหมว่ายุคประยุทธ์ก่อนโควิตมันดี อย่างเเรกที่กูขอพูดเลยคือ สิ่งที่มึงพูดเป็นกลางชิบหาย คือกูเข้าใจมึงน่ะเพราะกูก็เป็นกลาง เเต่กลางของกูเเม่งต้องมีการพัฒนาเข้ามาเกี่ยวด้วย มึงบอกให้ต้องดูโลกด้วยเเต่มึงอย่าเริ่มว่านี้เป็นเรื่องในประเทศ กูเข้าใจมึงอาจสื่อถึงจีนเเละอเมริกาหรือประเทศอะไรก็เเล้ว เข้ามามีส่วนในการตัดสินเรื่องการค้าการลงทุนเเต่มึงก็อย่าลืมว่าถ้ามึงไม่มีจะเเดกพวกเเม่งจะไม่เเบกกระสอบข้าวมาให้มึงกิน นี้มันเรื่องในประเทศประชาชนต้องมาก่อนเสมอ เเล้วกูโคตรขำเลย มึงใช้คำว่ามึงมั่นใจว่าเด็กที่ไปม็อบไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจ เพราะมึงคุยกับเด็กม.ต้นเเค่คนเดียวเนี่ยนะ เเล้วไอ้สิ่งที่เด็กบอกมันเรียกว่าความคาดหวังมาก หวังว่าสักวันประเทศจะดีกว่านี้ เเล้วไอ้สามข้อของมึงกูรู้สึกไม่เห็นด้วยอย่างเเรง คือ 1.ข้อเเรกที่มึงกูขอพูดตรงๆว่ากูไม่เข้าใจว่ามันเป็นการชักจูงยังไง ชักจูงด้วยวิธีไหน ปัจจัยที่ห้าสำหรับมึงคืออะไร ช่วยอธิบายให้กูเข้าใจหน่อย 2.อย่างที่กูบอกมันเป็นความคาดหวังของเด็ก กูเห็นด้วยว่าไทยจะรวยเท่าดูไบมันยาก เเต่จะทำให้สถานะทางการเงินที่ดีขึ้นไหม มันก็ไม่เเน่ เพราะอย่างที่กูบอกกูดูเรื่องของการพัฒนาด้วย กูไม่รู้ว่ามึงลืมเรื่องของโอกาศที่จะเกิดใหม่หากเด็กมันทำสำเร็จ มึงลืมคิดเรื่องของการเปลี่ยนเเปลงที่จะตามรึเปล่า กูอยากรู้จริงๆว่ามึงเคยคิดรึเปล่าถ้าระบบการศึกษาพัฒนาขึ้น ระบบโครงสร้างทหารถูกพัฒนาให้ดีขึ้น กูอยากรู้ว่ามึงเคยฝันรึเปล่า 3.ไอ้เรื่องข่าวกูขอถามกลับสั้นๆเลย เเล้วมึงคิดว่าอันไหนมีความเป็นไปได้มากกว่า มึงบอกมึงอ่านข่าวทั้งสองฝั่งเเละดูคลิปจากทั้งสองมุม ในความคิดมึงข่าวไหนมีความน่าเชื่อถือกว่ากัน กูไม่สนหรอกว่าข่าวมันจะจริงจะปลอม กูสนเเค่มันน่าเชื่อถือมากน้อยเเค่ไหน อย่างสุดท้ายมึงบอกเศรษฐกิจตกต่ำเหมือนกันหมด เเต่มึงก็บอกเองไม่ใช่หรอว่ามันดีขึ้นไวกว่า เพราะอะไร มึงเคยคิดไหมว่าทำไม มีอะไรที่เขามีเเต่เราไม่มี มึงช่วยบอกกูหน่อยดิ

462 Nameless Fanboi Posted ID:e.yrZlaEkG

>>460 คำพูดทำให้เจ็บได้มากสุดคือใจ(มโนขึ้นมาเอง) ส่วนเรื่องถ้ารัฐไม่เข้ายุ่ง...มันสายไปเเล้ว เเล้วที่มึงบอกตีตำรวจนี้คือยังไง จะให้วิ่งเข้าไปซัดเหมือนพวกป่าเถื่อนงั้นหรอ เเล้วยังฝ่ายซ้ายตีฝ่ายขวาเป็นความรุนเเรง เเน่นอนมึงมีสิทธิตอบต่ออยู่เเล้วถ้าอีกฝั่งต้องการใช้กำลังกับมึง ถ้าคำพูดใช้ไม่ได้ผลเมื่อถึงที่สุดเเล้วก็ต้องใช้กำลัง เเล้วไอ้ที่บอกว่าหวังผลจากการกระทำก็เเน่นอนอยู่เเล้ว จุดมุ่งหมายเพื่อสันติไม่ใช่ความรุนเเรง ไม่เหมือนมึงที่คิดจะให้ไปตีกัน ส่วนเรื่องเข้ากลุ่มมันเป็นเรื่องของอีกฝ่ายจะเข้าไม่เข้าก็เเล้ว เพราะที่ทำไปเพื่อเเสดงถึงสันติ มึงจะคิดว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้ตราบเท่าที่มึงรู้ไว้ว่ามันเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย เเละสุดท้ายกูขอบอกว่าข่าวสารถือเป็นการโฆษณาประเภทนึง เเค่คนรับรู้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเเล้ว

463 Nameless Fanboi Posted ID:KA0bGsbOLF

Absolutely hats off to the protesters for how they have conducted themselves. The royal motorcade went through that area looking for trouble and got none. Riot police went in looking for trouble this morning and got barely any resistance.

Funny, where were the states of emergency and riot police when the yellow shirts occupied Chanegwattana Government Buildings for months? Bunch of head bangers occupying government buildings and not one proper attempt was made to take it back. Here we have 10,000 peaceful protesters and a state of emergency is declared after one day.

There is no stopping the youth of this country now, the dinosaurs are dying off slowly but surely, proper democracy will come and these protest leaders have shown that the most dignified way to win an argument is through non-violent means. This story is EVERYWHERE on global media, financial times, NY times, CNN all running stories about what the students are trying to achieve.

Well done to all of them.

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

464 Nameless Fanboi Posted ID:azZjS+S+mu

>>459 ถ้าคนส่วนใหญ่คิดวิเคราะห์ตรึกตรองแบบมึง ไทยเจริญไปนานแล้ว แล้วจะมาไม่ถึงจุดนี้แน่
ตอนนี้มีแต่คนรู้ไม่จริง พอได้ข้อมูลและหลักฐานจากด้านเดียวก็เชื่อเต็มร้อยไม่มีชั่งใจ แล้วเอาไอ้ที่รู้ไปบอกต่อวนไปจนมันเพี้ยนไปหมด

เคยอยากเข้าร่วมนะ แต่ตรรกะหลายๆแม่งผิดเพี้ยนจนคิดว่ากูคิดว่าถ้าให้ร่วมกับพวกนี้ กูอยู่เฉยๆดีกว่า

465 Nameless Fanboi Posted ID:/zkSxrNOwW

>>460 พวกเหลืองขี้ไม่รุนแรงเลยเนอะ แล้วที่บอกว่า "ทุกการกระทำของคนโน้มน้าวใจคน และหวังผล" พ่อตูบมึงเล่นแจกเงินไปทั่ว แบบนี้มึงไม่พูดบ้างล่ะ ขี้หมาอุดปากมึงอยู่เหรอ

466 Nameless Fanboi Posted ID:WFAV9sMwz9

>>461 อันนี้อ่านมันโทรศัพท์ ยาวชิบ จะตอบเท่าที่อ่านแล้วจำได้ เศรษฐกิจ​ยุคประยุทธ์​ดีมั้ย? ไม่ดี ไอ้สัส พัฒนา​ช้ามาก ตอนประยุทธ์เข้ามา กูยังประถมหก แต่ว่าตอนที่เขาเข้ามาเศรษฐกิจ​มันก็แย่มานานละ ทรงตัวอยู่แย่ๆ ไม่ได้ดี เรื่องนี้บอกเลยกูก็โทษยุทธ์ได้ไม่เต็มปาก มึงต้องเข้าใจว่าตอนนี้สิ่งที่ไทยเอาไปสู้ประเทศอื่นมันน้อยลงทุกที ถึงข้าวไทยยังส่งออกได้ มันก็ถูกแซง ตอนนี้เหลือแค่การท่องเที่ยวแล้วมึง รายได้เลยหมุนน้อยมาก นายกคนไหนมาบริหารตอนนี้บอกเลยว่ายากชิบ ถึงจะเปลี่ยนนายกใหม่ มันก็พัฒนา​ได้ช้าเหมือนเดิม เพิ่มเติมแค่อาจจะตามใจประชาชนมากขึ้นแล้วแต่นายกในอนาคต (มั้ง)​ ยิ่งโควิดเข้ามา มันก็ดึงขึ้นมายากกว่าเดิมอีก
ไม่ มันไม่ใช่เด็กม.ต้นคนเดียว กูอาจจะพิมพ์ผิด กูคุยกับเด็กเป็นกลุ่ม เพราะมันเป็นที่เรียน ไม่พอ กูยังคุยกับเพื่อนในห้อง
แล้วก็อะไรต่อวะ ปัจจัยที่ห้าหมายถึงโทรศัพท์​ไงมึง
แล้วก็ชักจูง มึง กูว่าคำว่าชักจูงกูกับมึงไม่รู้เหมือนกันมั้ย แต่คำว่าชักจูงมันเหมือนกับอะไรก็ได้ที่นำพามึงไปทางหนึ่งอ่ะ ทุกอย่างในโลกนี้สักอย่างมึงต้องถูกชักจูงไม่ว่าจะตรงหรืออ้อม แล้วชักจูงแม่งมาพร้อมโน้มน้าว แต่ชักจูงมันจะลึกกว่านั้นเว้ย ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม ข่าวสาร ผู้คน ที่นำให้คิดไปอย่างนั้นไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริง ทุกวันข่าวสารชักจูงให้เด็กเชื่ออย่างมากมาย บางเรื่องอาจจะมีความจริงก็ได้ แต่บางทีบางเรื่องไม่จริงก็ชักจูงได้เหมือนกัน แล้วพอชักจูงสำเร็จ ถ้ามันนาน มันจะกลายเป็นปลูกฝังแบบฝั่งขวาอ่ะมึง
ส่วนเรื่องฝัน ไอ้เหี้ย กูขอโทษที่ต้องพูด แต่กูฝันถึงแต่โรงเรียนเวทมนตร์อ่ะแม่ง 555555 กูเบียวนิดๆ แต่โอกาสที่จะเกิดใหม่มันก็มี แต่เข้าใจปะ โอกาสไม่สำเร็จมันก็มี แล้วมึงผลก่อนสำเร็จมันเสียเยอะมาก ถ้ามึงตายเพราะม็อบนี่หมดอนาคตชิบหาย ความหวังที่สูงแลกมาด้วยการสูญเสียที่สูงด้วยนะมึง แล้วเดิมทีเวลามีม็อบงี้อ่ะ คนที่ตายก็มีแค่ประชาชน คนที่ได้ประโยชน์แบบสูงปรี๊ดคือนายกใหม่หรือคนที่วางเรื่องไว้ข้างหลัง แนะให้เรามาประท้วงนู่นนั่น ส่วนประชาชนก็ยังจมอยู่กับสิ่งเดิมที่แค่พัฒนา​มานิดหน่อยให้ดีใจเล่นอ่ะมึง ไม่คุ้มเท่าไหร่สำหรับประเทศที่เปลี่ยนนายกคนไหนก็พัฒนา​ช้าอ่ะ แล้วไรต่อวะ ที่กูอยากให้พัฒนา​มีแค่การศึกษานิดหน่อยมึง เพราะไทยเรียนทุกวิชาเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีงี้ แต่ที่มันด้อยกว่าเพราะหลักสูตรแต่ละโรงเรียนมันไม่เท่ากันเหมือนประเทศอื่น แค่นั้นแหละที่กูเห็น
เรื่องข่าว กูไม่สามารถใส่ความเชื่อถือได้สักอันว่ะ มึงเข้าใจปะ ฝั่งม็อบบอกไม่มีรองเท้าลอยไปที่แม่ แต่ฝั่งเหลืองคือเห็นรองเท้าลอยแวบๆ ซึ่งกูไม่รู้จะไปย้อนดูได้ที่ไหนเพื่อความแน่ใจ ไม่ว่าฝั่งไหนก็เสนอฝั่งตัวเอง เข้าใจใช่มั้ยมึง รักสถาบัน เสนอความดีข้างตำรวจ รักฝั่งอนาคตใหม่ เสนอความน่าเชื่อถือของม็อบ
มึงอย่าพูดว่ากูเป็นกลางเลย บางวันเสพขวาเอียงขวา ขางวันเสพซ้ายเอียงซ้าย กูด่ามาสองฝั่งละเนี่ย....

467 Nameless Fanboi Posted ID:WFAV9sMwz9

>>466 แล้วใครอ้างยุคทักษิณ​ดีนี่กูก็จะกระตุกมุมปากหน่อยๆ มึงต้องเข้าใจว่านายกก่อนทักษิณ​ชื่ออะไรจำไม่ได้ เขาไปกู้หนี้ประเทศมาก็จริง แต่ว่าเขาก็เก็บเงินในคลังไว้เยอะเหมือนกัน พอเขาออกแล้วทักษิณ​เข้ามาต่อ ทักษิณ​เลยเอาเงินไปใช้หนี้ ชื่อเสียงตกที่ทักษิน​ แต่คนเหมือนจะลืมที่เขาโกงข้าวไว้นะ แต่ช่วงนั้นเศรษฐ​กิจก็เฟื่องฟูดีกว่าปกติจริง ช่วงนั้นประเทศไหนก็ดีหมดเลยแหละ ทักษิณ​ก็กลายเป็นว่าดีขึ้นมานิดหน่อยถึงจะโกงข้าวก็ตาม

468 Nameless Fanboi Posted ID:WFAV9sMwz9

>>465 อันนี้กูไม่เข้าใจ แต่กูยังไม่ได้บอกว่าเหลืองไม่รุนแรง ก็บอกอยู่ว่าซ้ายตีกว่าขวา กูขอโทษที่กูพูดจากมุมร้ายทางซ้ายมากกว่า กูเพิ่งเสพซ้ายด่าซ้ายมา เหลืองรุนแรงนะมึง แล้วกูจะเล่าเรื่องตลกให้ฟัง ตอนเด็กที่กูไปข้างนอก สมัยเสื้อเหลืองเสื้อแดงมีม็อบ
คนที่ไปเหลืองแม่งนั่งคุยกับพี่สาวที่ไปแดง
แดง:มึงได้เท่าไหร่
เหลือง: 300
แดง:มึงมาอยู่กับกูนี่ ฝั่งนี้ได้ตั้ง 500
หลังจากมานึกแล้วแบบไอ้สัส หาพวกทั้งสองฝั่งเลย โคตรเชี่ย 5555555

469 Nameless Fanboi Posted ID:WFAV9sMwz9

>>468 *ซ้ายตีกับขวา

470 Nameless Fanboi Posted ID:Iih3LlpA0E

>>459 มึงคิดแบบด้านลบแล้วเอามาเหมาว่าทุกคนต้องคิดงั้นเหมือนกันหมดไง

การชุมนุมรอบนี้มันเลยพ้อยในเรื่องของเศรษฐกิจไปไกลโขละ แต่มันคือการที่ทุกคนออกมาแสดงออกว่าไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่เป็นธรรม ตรวจสอบไม่ได้ ซึ่งพ้อยนี้ทุกคนเก็ตหมดเพราะทุกคนถูกกดด้วยระบบทาสมานานในทุกชนชั้น เด็กก็โดนกดด้วยครูและกฎระเบียบในโรงเรียนที่มึงเองก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าทำไปทำไม วัยทำงานที่ถูกกดด้วยความเหลื่อมล้ำที่พยายามสร้างฐานะแทบตายแต่ก็ไม่ได้รวยกว่าแม่บ้านในเมกา สวัสดิการสังคมเหี้ยๆ นายทุนผูกขาด ค่าครองชีพสูงค่าแรงต่ำ และข่าวการทำงานของข้าราชการภาครัฐทั้งหลายที่มันไม่มีประสิทธิภาพ ความมั่นหน้าของอีลีท ทั้งหมดนี้ตะหากที่มันเป็นพ้อยเล็กๆมากระจุกรวมกันจนคนรู้สึกว่าอยู่ในประเทศนี้แล้วด้อยค่าทั้งๆที่มึงเป็นหนึ่งในฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ซึ่งปัญหาทั้งหมดมีมานานมากกก แต่ยุคนี้คืออีลีทไม่เทคแอคชั่น มีแต่ข่าวคาว ดูคณะรัฐบาลแต่ละคนก็ไม่โปร่งใส ทุกคนพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตั้งแต่แบนเซเว่นไปจนถึงการเลือกตั้ง แต่สุดท้ายผลออกมาเป็นไง มันก็เหมือนถูกชนชั้นนำบอกว่ามึงไม่มีสิทธิ

ซึ่งถ้าเราอยู่ในยุคปิดกั้นข่าวสาร คนจะไม่ลุกฮือจนกว่าจะไม่มีแดก แต่เผอิญเรามีโซเชี่ยล เราเห็นตัวอย่างการใช้ชีวิตของประเทศโลกที่หนึ่งที่เค้ามีระบบที่ตรวจสอบได้ และการบริหารที่ดีจนประชาชนมีความสุข ของพวกนี้แม่งทำให้ทุกคนตระหนักว่าเราก็เป็นได้ มีชีวิตแบบเมกา ฟินแลนด์ เยอรมัน ได้เหมือนกัน เข้าใจป่ะ คนในประเทศหลายคนเก่ง มีความสามารถและขยันทำงานไม่แพ้ใครในโลก แต่ถ้าไม่มีทุนให้ออกต่างประเทศ แทบไม่มีใครประสบความสำเร็จจริงๆ มันก็เกิดคำถามดิว่าปัญหามันอยู่ที่ศักยภาพของเรา หรือเรากำลังถูกกดด้วยระบบ ซึ่งพอหันกลับมามองดูหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆ ทุกคนเลยออกมาเรียกร้อง

กูก็ไม่เห็นด้วยกับการด่านะ แต่กูเข้าใจความอัดอั้นของคนที่ถูกดกดมาตลอดชีวิตไม่ให้มีปากเสียง พอถึงเวลาจะได้มีปากเสียง(เลือกตั้ง) ก็มาเอาความหวังนั่นไปอีกด้วยข้อกฎหมายที่อิหยังวะ ยิ่งเห็นตำรวจออกมาปราบก็ยิ่งรู้สึกไม่ยุติธรรม คำหยาบมันคือการแสดงความโกรธที่ทุกคนเจอมา เรื่องปารองเท้ากูว่าแม่งไม่น่าเชื่อถือ เพราะเส้นทางรถจงใจขับเข้ามาในม๊อปเอง จะเข้ามาทำไม? ทุกคนชุมนุมมาหลายครั้งไม่มีความรุนแรง แต่พอเอาพวกนี้มาปุ๊บมีความรุนแรงทันที ประกาศพรก.ทันที ดูแล้วมันเตี๊ยมเกิน

การที่เด็กพูดถึงดูไบมันคือความหวัง จะเป็นจริงได้มั้ยไม่รู้หรอก แต่ถ้าไม่ทำอะไรซักอย่างเลยก็คงไม่มีวันได้เป็นอย่างดูไบ

สรุปคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนอดอยากเลยต้องออกมาเรียกร้อง แต่มันคือทุกคนถูกลิดรอนความหวังในการมีอนาคตที่ดีจนหลังชนฝาแล้ว ประชาชนมันไม่ได้มีความหวังแล้วว่าถ้าตั้งใจทำงานแล้วชีวิตจะดี แต่มันไปหวังว่าถ้าปฎิรูปทุกสิ่งได้มึงอาจจะมีชีวิตที่ดีโดยไม่ต้องพยายามหนักขนาดนี่เหมือนฝรั่งเศษ และอื่นที่ประชาชนได้ใช้ชีวิตจริงๆ

471 Nameless Fanboi Posted ID:WFAV9sMwz9

>>462 ไม่มึง ตีตำรวจคือเปรียบเปรยว่าพวกมึงทำตัวเหมือนทะเลาะกันอ่ะมึง แล้วทำไมกูต้องคิกว่าจะให้พวกซ้ายขวาตีกัน ใจจริงกูอยากให้คุยแลกเปลี่ยนกันดีๆ สัส เอะอะฝั่งหนึ่งด่าฝุ่นใต้ตีน เอะอะฝั่งหนึ่งด่าชังชาติ พออีกฝั่งเอาข้อมูลให้อ่านก็อ่าหน่อยสิ อย่าด่า กูเพิ่งเจอมาเมื่อสองวันที่แล้วเลย มาด่ากบในกะลากับชังชาติโดยที่ทวิตมันยังติดแท็กชื่อกู แม่ง ถ้ากูนอนละเมอเป็นคำว่าชังชาติกับฝุ่นเมื่อไหร่ กูจะกดโกรธ เพราะกูเผาเมืองไล่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ ได้แต่กดโกรธในใจ

472 Nameless Fanboi Posted ID:Vfhpa4b.38

ไหนๆ มีโม่งพูดเรื่องเศรษฐกิจ กูเล่ามั่งละกัน กูคุยกับคนระดับล่าง พวกแท็กซี่ วิน แม่ค้า เกษตรกร รวมถึงมนุษย์เงินเดือนล่างๆ ที่มีญาติมีเพื่อนทำอาชีพพวกนี้ นับหัวได้เลยนะที่บอกว่าตัวเองหรือครอบครัวไม่มีปัญหากับเศรษฐกิจยุคตู่ คือส่วนใหญ่บอกตรงกันว่าจะแม้ว มาร์ค ปู จะเป็นเพื่อไทยหรือ ปชป. การทำมาหากินก็ยังง่ายกว่าสมัยตู่ เงินเข้ากระเป๋าต่อวันเยอะกว่าสมัยตู่ นี่คือกูถามตรงๆ เลยแม้แต่คนที่ดูแล้วเป็นเสื้อแดงอวยแม้ว บอกถ้าไม่นับทักษิณ เอาอภิสิทธิ์กับประยุทธ์ ถึงจะไม่ชอบ ปชป. เขาก็ยังบอกยุคมาร์คยังทำมาหากินสะดวกกว่ายุคตู่อยู่ดี ถ้าไม่เชื่อกู ดูโพลล์ทุกเจ้าก็ได้ สำรวจกี่ทีๆ ตู่ก็ได้คะแนนต่ำเรื่องเศรษฐกิจ แถมอย่าว่าแต่เสื้อแดง พวกเสื้อเหลือง (พันธมิตรแป๊ะลิ้ม) ที่ไม่ใช่ขนมหวาน ยังด่าตู่ว่าส่งเสริมระบบทุนนิยมผูกขาดหนักกว่ายุคแม้วอีก GDP ที่ตู่อวดอ้างยุคก่อนโควิดว่าโตเท่านั้นเท่านี้ คนข้างล่างแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย

473 Nameless Fanboi Posted ID:WFAV9sMwz9

>>470 เอาตรง กูอ่านไม่ครบ อ่านในโทรศัพท์ อ่านแค่ให้จำได้ ถ้าพลาดอันไหนค่อยมาพูดใหม่ ใช่ การชุมนุมแม่งเลยพ้อยท์จริงๆ ถ้าให้มานั่งนึกจริงๆ กูลืมไปแล้วว่าแม่งมาชุมนุมทำไม แล้วทำไมตำรวจต้องมานั่งสลายและรวบคน เอาตรงๆ ปะ ไอ้เรื่องเก็บกด สำหรับกูมันไม่ได้อยู่ที่ประชาธิปไตยหน้าไหน มันอยู่ที่คน กูว่าครอบครัวกูต้องเป็นส่วนน้อยเหลือเกิน เพราะพ่อแม่เข้าใจกูมาก ให้กูแสดงออกได้เต็มที่ เพราะฉะนั้นกูไม่เคยรู้สึกถูกกด การกดทางอำนาจของนายกหรือระบบทาสไม่ได้มีผลกับกูโดยตรงเลย ย้ำเลย ไม่มีผล กูอยู่อย่างอิสระมาก แต่บางคนไม่ใช่ พ่อแม่กดให้อยู่ในอำนาจของเขา พอมาโรงเรียน เจอครูไม่ใช่ครูกดอีก(กูงงมาก บางทีรร.เดียวกัน แต่ครูที่เจอคนละแนวเลย)​ พอมีเรื่องการเมือง เด็กมันเลยเอามาระเบิดกับการเมือง ส่วนเรื่องครูกับโรงเรียน ทุกวันนี้สำหรับกู กูว่ามันผ่อนผันมานานละ แค่มันยังไม่ตรงใจ นร.อยากได้แบบทางตะวันตก เพราะว่าต้องการอะไรที่มันเท่าเทียมกันกับปรัเทศอื่น แต่มึง ประเทศเขาก็มีคนที่ถูกกดเหมือนกัน ไม่มีคนในประเทศไหนที่ไม่ถูกกด แม้จะเล็กน้อย ก็ถูกกด แล้ววัยทำงานไทยกับแม่บ้านเมกา มึงต้องเข้าใจว่าค่าเงินมันต่างกัน ถึงเงินเขาจะสูง ค่าใช้จ่ายเขาก็สูงนะมึง
เอ๊ะ อันนี่กูตอบตรงประเด็นอยู่มั้ย ถ้าไม่ตรงค่อยมาแย้งนะมึง

474 Nameless Fanboi Posted ID:4WyncBXXBg

กูเห็นด้วยเรื่องที่ว่าจริงๆ แล้วไม่มีใครต้องการประชาธิปไตย 'ขนาดนั้น' ถามว่าถ้าตอนนี้ตู่จัดการทุกเรื่องดีมากๆ ยกเว้นอยู่อย่างเดียวคือมันมาจากการโกงเนี่ยจะมีคนที่มีปัญหาเยอะขนาดนี้ไหม ทุกคนก็คงมีไอเดียว่าไม่ (แน่นอนว่ามันก็ยังมีคนมีปัญหา แต่มันทำอะไรไม่ได้มากขนาดนี้) บางคนยังไม่มีภาพด้วยซ้ำว่าตกลงแล้วประชาธิไตยมันเป็นยังไง เอาเป็นว่าเรื่องในเชิงหลักการมันมีคนรู้น้อยมาก

แต่ถ้าถามในเชิงปฏิบัติตอนนี้ ทุกอย่างมันห่วยอะ ห่วยมาก ห่วยจนมึงรู้สึกว่าไม่มีอนาคต กูไม่รู้แบ็คกราวน์ของทุกคนหรอกนะ แต่ก็คิดว่ามันคงดีในระดับหนึ่งที่จะมองไม่เห็นถึงปัญหาที่คนกลุ่มน้อยประสบหรือเปล่า มันคือความโกรธสะสม ยิ่งตอนนี้รัฐทำเหมือนชีวิตของคนมันไม่ค่า รัฐมันไม่แคร์ ทั้งที่สามารถทำให้มันดีขึ้นมาได้ อย่างน้อยพูดก็ยังดี พอมันไม่ทำอะไรเลยก็รู้สึกว่าสิ่งที่เสียไป (ภาษี, แรงงาน ฯลฯ) มันไม่มีค่า มันก็เลยโกรธไง ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องเครือข่ายอำนาจจริงๆ เลยด้วยซ้ำ มันเป็นปัญหาของการพูดแล้วไม่มีใครฟัง สุดท้ายเลยต้องรวมตัวคนที่โดนกดทับเหมือนกันมาพูดโดยต้องมีใจความเดียวกันให้ได้ ตอนนี้เสียงมันเลยดังเพราะทุกคนต้องการสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเสียงดังที่สุด ตอนนี้เลยกลายเป็นเรื่องประชาธิปไตย เพราะมันเป็สิ่งตรงข้ามกับรัฐในตอนนี้

ถ้าจะให้เน้นที่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเหมือนที่โม่งศก.ว่า เออ มันก็ยังล้มเหลวอะ 5555 ถามว่าแล้วทำไมไม่โฟกัสที่การทำมาหากิน ก็มันไม่มีทางหาได้แล้วไง เพราะรัฐมันไม่แคร์ มันไม่แคร์ที่จะทำหน้าที่ของมันเลย ม็อบครั้งนี้คือการเตือนรัฐว่าทำหน้าที่ของมึงได้แล้วนะ

ที่กูพูดมาทั้งหมดนี้คืออะไร คือกูอยากบอกว่า มึงไม่อยากเข้าร่วมม็อบเพราะเห็นว่ามันไร้ประโยชน์ มันเอื้อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ได้ ไม่มีปัญหานี่ แต่ถ้าให้บอกและโน้มน้าวทุกคนว่า ม็อบมันไร้ประโยชน์ มึงอย่าเข้าร่วมเลย หุบปากแล้วใช้ชีวิตเหมือนปกติเถอะ มันทำไม่ได้จริงๆ เพราะมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมไปตลอด โลกมันขับเคลื่อนทุกวัน มันไม่เหมือนเดิมทุกวัน เราใช้ชีวิตแบบ 'ปกติ' ไม่ได้จริงๆ อย่าลดทอนคุณค่าม็อบ เพราะนั่นคือสิ่งที่ 'ประชาชน' อยากจะพูดเหมือนๆ กัน

475 Nameless Fanboi Posted ID:WFAV9sMwz9

>>472 แต่ข้างกูไม่มีใครมีปัญหาเศรษฐกิจ​ยุคตู่เลยจริงๆนะ ไม่ว่าจะทำงานขายของอะไรก็เหอะ แค่เงินเข้าไม่เท่ากับยุคก่อนเพราะเศรษฐกิจ​มันแย่ลง แล้วบ้านกู กูที่เป็นม.ปลายก็ยังเห็นพ่อแม่กูโอเคดี กูเคยคุยเรื่องพวกนี้แหละ ว่าเงินมันน้อยลงมั้ย ต้องประหยัดขึ้นปะ กูจะได้ลดความอยากลง แต่พ่อแม่กูบอกว่าถึงเศรษฐกิจ​มันแย่ลง แต่ใช่ว่ามันจะขาดมือ บ้านกูปรับตัวพอได้ด้วยแหละ

476 Nameless Fanboi Posted ID:WFAV9sMwz9

>>474 กูก็คิดว่าตู่จัดการได้ดีอยู่บ้าง แต่กูแอบตงิดที่ยายกูบอกว่า เขาเป็นทหาร จะมาเข้าใจเรื่องการปกครองมากเหรอ กูคิดในใจแบบ เอ้า แม่ง งี้กูควรเห็นด้วยที่ฝ่ายซ้ายมั้ยเนี่ย 555 แต่เอาตรงๆ ประคองมาถึงขนาดนี้ กูว่าเก่งแล้วแหละ อย่าล้มละกัน สัส กูอวยพรนิดนึง 555555
เอาตรงๆ ปะ ความคิดโม่งแม่งน่าขึ้นไปเถียงที่ด้านบนทวิตมาก กูว่ากูอยากให้คนเข้าใจเหตุผลในตัวมึงเองอ่ะว่าจริงๆ แล้วต้องการอะไร บางคนอาจรู้สึกเก็บกดจากครอบครัว แต่ไปร้องที่การเมืองมันก็คงจะไม่ช่วยอ่ะมึง อยากให้แม่งเข้าใจตัวเองเพิ่มขึ้นอีกนิดก่อน แล้วค่อยไปชุมนุมอย่างมีสติ ไม่ด่าอีกฝ่าย เพราะอีกฝ่ายก็มีเหตุผลอ่ะมึง สาวนฝั่งขวากูไม่พูดละกัน อันนั้นเป็นราก ถ้าถอนคงเจ็บ

477 Nameless Fanboi Posted ID:WFAV9sMwz9

>>464 ถ้าความคิดแบบกูเจริญ สงสัยคงพ่วงมาด้วยอีโก้สูงนิดๆ ทุกวันนี้กูพยายามเถียงโดยไม่ให้อีโก้ความไม่อยากยอมแพ้มันค้ำคออยู่เนี่ย แม่ง หาข้อมูลจนแว่นสายตาสั้นต้องซื้อจริงๆ ละ

478 Nameless Fanboi Posted ID:KA0bGsbOLF

มึงมาคุยกันเหี้ยไรในมู้มิตรสหายวะ ไปมู้ล่างดิ

479 Nameless Fanboi Posted ID:E/XkCa5zs4

>>476 ความคิดแบบมึงถ้ามีแล้วมันเจริญมันคงเจรืญนานแล้วละ​ พอๆกะไม่มีนกมถนนจะเป็นทองคำ

480 Nameless Fanboi Posted ID:4WyncBXXBg

>>476 ถามนิดหนึ่ง กูสงสัยจริงๆ ว่าที่บอกว่าดีอะ เขาจัดการอะไรดี? (พูดก่อนว่าไม่ได้ประชดเลยนะ แต่จากใจจริงอะ กูสงสัยมากว่าเขาจัดการอะไรดีวะ แต่ละอย่างที่ออกมาคือมันมีแต่ช่องให้ด่าตลอดเลย กูเลยอยากรู้ว่ามันดียังไงในสายตาคนได้ประโยชน์ (หรืออาจจะไม่ได้ แต่บอกว่ามันโอเค))

เรื่องความสัมพันธ์มันยาก กูเห็นด้วยว่าเราควรให้คุณค่าแก่ความสัมพันธ์รอบกายไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน คนรัก ฯลฯ อ่านจากที่มึงเล่า มึงอยากให้ทุกคนประนีประนอม ลองพูดคุย หาความต้องการของตัวเอง แต่จริงๆ แล้วการที่ทุกอย่างขับเคลื่อนไปแบบนี้ มันคือการหาตัวเองอย่างแท้จริงนะ ที่บ้านมึงอาจจะไม่มีปัญหาเพราะเขาฟังมึง เขาให้อิสระกับมึง ซึ่งอันนี้กูยินดีด้วยจากใจจริง มีไม่กี่คนที่จะพูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าภูมิใจที่ที่บ้านเขาเป็นแบบนี้ ยินดีกับมึงจริงๆ ปัญหาของคนอื่น(อาจรวมถึงกูด้วย) คือมันไม่มีพื้นที่ให้หาอะนะ และบางครั้งมันเป็นเพราะ 'ราก' นี่แหละที่ทำให้หาไม่ได้ 555

ถ้าให้ด้วยภาษาที่อาจไม่ถูกใจใครนักคือ ใจเย็นๆ อย่าไปโทนโพลิซซิ่งใคร เพราะคนมันโกรธ ก็อยากให้เข้าใจความโกรธนั้นด้วย แน่นอนว่าคนที่โกรธมันก็ต้องใจเย็น มันก็ต้องมีสติ และนี่มันคือการขับเคลื่อนหาตัวเองทั้งหมด บางอย่างก็ต้องเริ่มแก้ที่ตัวเองจริงๆ นะ

481 Nameless Fanboi Posted ID:iDTSz5E2/P

>>466 เเล้วมึงคิดว่าถ้าประยุทธ์อยู่ต่อเเล้วจะดีรึไง 6ปีเเล้วมึงยังเชื่ออีกหรอ ไม่ต้องอ้างว่าเศรษฐกิจมันเเย่อยู่เเล้วเเค่มันไม่มีดีขึ้นหรือช้าก็พอสรุปได้เเล้ว ไอ้ที่มึงบอกว่าไทยส่งออกโดนเเซง หรืออยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวก็เพราะอะไร เพราะเกษตรกรล้าหลังไม่รู้จักพัฒนา การท่องเที่ยวไม่รู้จักการอนุรักษ์มีเเต่ทำลาย มึงไม่ต้องพูดหรอกว่าใครเป็นนายกก็เหมือน เพราะต่อให้ได้คนเก่งมาบริหารกฏหมายเเม่งก็จะจำกัด เเละสร้างความไม่ชอบธรรมอยู่ดีการบริหารมันเลยช้าไง เเละไอ้ขอจำกัดหัวควยเนี่ยมันยังไปจำกัดช่องทางทำมาหากินใหม่ๆอีก เช่น ต้มเหล้าที่เคยมีข่าวก็น่าจะเห็นว่ามันจำกัดเสรีภาพในการทำมาหากินอีก มีเเต่นายทุนได้กับได้ ไอ้เรื่องเด็กกับเศรษฐกิจโอเคกูเข้าใจเเหละ ถึงกูจะยังสงสัยว่าปกติม.ต้นมันเรียนเศรษฐศาสตร์เเล้วหรอวะ กับเรื่องของเพื่อนมึง เเต่มึงก็ใช่จะบอกมันเป็นความคิดที่ผิด กูเข้าใจว่ามึงกับกูมองเป้าหมายของกลุ่มคณะราษฎรเป็นคนละอย่างกัน ส่วนเรื่องชักจูงกูก็บอกอยู่ว่าให้ดูข่าวที่มันน่าเชื่อถือ คือ 1.ข่าวที่มีหลักฐานชัดเจน มึงเเค่ขี้เกียจหาคลิปเทียบเเค่นั้นเอง 2.ใช้ดุลยพินิจของตัวมึงเองโดยไม่มีอคติ ส่วนไอ้เรื่องชักจูง ใช่มึงพูดถูกเรื่องถูกชักจูง เพราะข่าวลวงเเม่งมีเยอะมาก ถ้ามึงมีหลักฐานว่าปลอมมึงบอกไปเขาจะไม่เชื่อมึงเลยหรอ ทั้งสองฝ่ายเเม่งเชื่อง่ายทั้งคู่ เเต่กูมองฝ่ายซ้ายยังรับฟังมากกว่าขวาเยอะ กูไม่รู้น่ะเพราะเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ต่างคนต่างเจอ ต่างคนใช้วิธีเเก้ปัญหาต่างกัน กูเลือกจะรับฟังก่อนเสมอ ส่วนไอ้เรื่องกลัวตายมันก็เป็นทุกคนเเหละ มึงเเค่กังวลเรื่องความคุ้มค่า เเละมึงก็คิดว่ามันไม่คุ้มที่จะเสี่ยง เพราะเป้าหมายที่มึงตั้งมันเล็กน้อย กูคิดใหญ่เสมอคือ เอาให้เเม่งเปลี่ยนการปกครองไปเลย ตอนตายจะได้ไม่ต้องมานึกเสียใจว่าที่ทำไปมันไม่คุ้ม สุดท้ายมึงไปหาคลิปในกลุ่มรักเจ้าสักกลุ่มไปกับหาในทวิตสักคลิปปะ กูว่าปัญหามึงคือไม่พยายามหาข่าวมากกว่าว่ะ

482 Nameless Fanboi Posted ID:WFAV9sMwz9

>>480 กูจำไม่ได้หรอกนะว่ามีอะไรบ้างกูอ่านที่เขาด่ามาเยอะจนลืมไปเหมือนกัน(ไม่ตลกนะเนี่ย 555) แต่พูดง่ายๆคือบางอย่าง ย้ำว่าแค่บางอย่างที่มันเข้าที่เข้าทางขึ้นในทางกฎหมายอ่ะมึง ที่กูพอใจสุดก็น่าจะเรื่องจัดการพวกขายของบนทางเท้าที่รกเกินเหตุแหละมึง แต่ช่วงนี้กูไม่ได้ออกนอกบ้าน ไม่รู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าแหกกฎอีกมั้ยนะ แล้วก็โครงการช่วงที่ทักษิณเสนออ่ะมึง รถไฟ อันนี้ก็ไม่ได้ใช้ เพราะอย่างว่า กูติดบ้าน ไม่เข้ากลางเมือง ถึงคนจะบอกว่าขโมยจากทักษิณ​มาก็เหอะ แต่จริงๆ ที่ตอนนั้นค้านทักษิณ​กัน กูว่าปัญหาภายในแหละมึง ออกแนวต่อต้าน เลยไม่อยากให้ผ่านเพราะอาจเห็นว่าทักษิณจะทำอะไรสถาบันมั้ง แต่พอยุทธ​์เข้ามาเลยอนุมัติให้ผ่านได้ เขาก็จัดการอยู่นะมึง ส่วนใหญ่ประยุทธ์เน้นจัดการให้ในประเทศแม่งเข้ากฎหมาย แต่มันก็ขัดช่องทางทำมาหากินหลายคนอยู่ คนเลยไม่ชอบกัน
แล้วก็เรื่องราก ความจริงมันจะไม่เป็นปัญหาใหญ่นะมึง ถ้าพ่อแม่ฟังลูกบ้างแหละ คือความจริงบ้านกู ต่อให้กูไปอยู่ซ้าย พ่อแม่กูอย่างมากก็แค่ห้ามไม่ให้ไปม็อบ เพราะเป็นห่วง กลัวกูวิ่งไม่ทันโดนเหยียบตาย(...) แต่ถ้ากูแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เขาก็โต้กับกูปกติ ชี้ในตรงที่จริงหรืออาจะไม่จริงให้กูอ่ะนะ

483 Nameless Fanboi Posted ID:iDTSz5E2/P

>>471 มึงคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่เเล้วป่ะ มึงไม่ต้องพยายามคุยกับฝ่ายขวาเลย พวกนี้มันอคติ ใช้อารมณ์ ชอบเเซะ กูก็อยากทำเหมือนที่มึงบอกเเต่บ้างคนเเม่งคือเกินคำว่าจะรับฟังไปเเล้วเว้ย มึงพูดเเทบตายเเม่งจะเถียงมึงอย่างเดียว ถ้าเถียงเเพ้ก็ด่า มึงพูดอยู่ๆต่อยทำลายร่างกาย มันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เเต่มันเลือกที่จะไม่ทำเอง เพราะงั้นการออกมาชุมนุมจึงเป็นทางเดียวเพื่อพิสูจน์เจตนารมณ์พูดจริงทำจริง มึงอย่าลืมว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูด

484 Nameless Fanboi Posted ID:E/XkCa5zs4

>>471 ด่าฝุ่นใต้ตีนแล้วยังไงก็ฝ่ายมันเองเรียกตัวเองฝุ่นใต้ตีนจริงๆ​ คำว่าสลิ่่มก็ความหมายคือขนมมาจากที่ม้อบแม่งเองมีหลายสี แต่ชังชาติฟายแดงฟายส้มนี่ขวาขี้ตีนแปะป้ายคำด่าใส่สีกลุ่มอื่นเต็มๆ

485 Nameless Fanboi Posted ID:Vfhpa4b.38

>>482 การไล่แม่ค้าในเมือง-ไล่คนในป่า นั่นละทำลายเศรษฐกิจข้างล่างตรงๆ เลย รัฐบาลก่อนๆ ไม่ว่าค่ายแม้วหรือ ปชป. เขาอะลุ้มอล่วยประนีประนอมไง คือถ้ามึงไปดูสถิติแรงงานนะ คนไทยเป็นแรงงานในระบบ 17 ล้าน นอกระบบ 20 ล้าน นอกระบบนี่เกษตรกร 10 ล้าน ค้าขาย 4-5 ล้าน

แล้วการไปไล่เนี่ย ไม่ได้กระทบแค่ตัวคนทำอาชีพพวกนี้นะ อย่างตลาดหายไป แท็กซี่-วิน-สามล้อ ที่เคยมีแม่ค้า-คนเดินตลาดเป็นลูกค้าประจำก็หายไป หรือการเลิกนโยบายอุ้มเกษตรกร (ปชป. ถึงบอกตู่ว่าจะให้ร่วมรัฐบาลต้องรับเงื่อนไขประกันรายได้ขั้นต่ำเกษตรกรที่ ปชป. เคยทดลองทำกับชาวนามาแล้วสมัยมาร์คด้วย) เกษตรกรส่วนใหญ่อายุมากและการศึกษาน้อยใช่ปะ แต่เดิมรัฐอุ้มพอมีรายได้ไม่เดือดร้อนมาก ลูกมาเป็นมนุษย์เงินเดือนในเมืองก็เบาใจ เงินออกพอมีเก็บบ้าง พอรัฐยุคตู่เลิกอุ้มแถมไล่ที่ทำกิน (รัฐบาลอื่นๆ ก่อนหน้าตู่ แผงลอยมีการใช้กฎหมายเปิดจุดผ่อนผัน ส่วนป่าโฉนดชุมชนมาร์คเริ่มไว้ ปูไม่ได้สานต่อแต่ก็ไม่ได้ยกเลิก จนมาตู่คือสั่งจับสั่งไล่รัวๆ) คนหนุ่มสาวทำงานก็ต้องแบกภาระเลี้ยงพ่อแม่หนักขึ้นเพราะพ่อแม่ถูกทำลายอาชีพ ยิ่งถ้าบ้านไหนมีลูกแล้วภาระยิ่งหนัก คนที่ไม่เดือดร้อน หรือเดือดร้อนน้อยหน่อยคือชนชั้นกลางค่อนบนๆ ที่ทำงานหรือทำธุรกิจกับ บ.ใหญ่ๆ อะ รายได้ไม่สะเทือนเท่าไร

486 Nameless Fanboi Posted ID:9iy3RcmxRf

ศก.ล่างจะตายห่าเพราะ shopper lazada ฯลฯ มากกว่า

487 Nameless Fanboi Posted ID:WFAV9sMwz9

>>481 มึง กูอยากบอกว่า ฝ่ายซ้ายไม่เคยฟังกูเลย บล็อคกูตลอด กูแย้งด้วยเหตุผลอ่ะ แม่ง ฝ่ายขวาก็ไม่ฟังกู สัส แต่ส่วนใหญ่กูจะเถียงให้ฝ่ายขวา คนก็ด่ากูลิ่ม แล้วฝ่ายขวาจะมาชมกู ในใจกูนี่ขนลุกชิบ ไม่ต้องมาชมกู
ส่วนยุทธ์อยู่ต่อดีมั้ย กูไม่หนับหนุน เขาเป็นทหาร การปกครองเขาไม่ได้ครึ่งคนที่จะเป็นนายกจริงๆ แต่มึงเข้าใจมะ กูก็ไม่กล้าไว้ใจคนที่จะมาแทนยุทธ์เหมือนกัน เพราะฝั่งซ้ายจะสนุบสนุนฝั่งที่เป็นอนาคตใหม่อ่ะมึง ว่าตามตรงก็ไม่ไว้ใจสักทาง สงสัยทางเลือกกูคงต้องไปอยู่ใต้น้ำ
... เชี่ย ไปทำงานแล้วกลับมา ลืมว่าจะพิมพ์อะไรต่อ

488 Nameless Fanboi Posted ID:tcdBxERtI3

>>487 มึงเลือกแล้วอยู่กับตู่ไง มึงไม่ไปไล่คือมึงเลือกอยู่กับตู่ นี่คือความเป็นจริงว่ะ

489 Nameless Fanboi Posted ID:aGxMce1rE9

>>486 อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัย ตอนไล่แม่ค้าตู่ชอบบอกว่าให้ไปขายออนไลน์ แม่งไม่รู้หรอว่าจีนเข้ามาตีหมดละ

490 Nameless Fanboi Posted ID:WFAV9sMwz9

>>483 รุนแรงจังวะ แม่ง เอาตรงปะ กูก็โดน ปกติกูไปแก้บาวอย่างให้ฝั่งขวาไง เพราะฝั่งซ้ายแม่งเต็มทวิตละ แต่แม่งไม่รับฟังกู ด่ากูอีก ที่กูแค้นสุดคือเรื่องปลานิลกินไม่ได้เนี่ย แม่งงงง

491 Nameless Fanboi Posted ID:WFAV9sMwz9

>>488 ไล่ไม่ไล่เขาก็อยู่ไงตอนนี้ ทำไมกูต้องออกไปเสี่ยงตายในศึกที่จะชนะมั้ยก็ไม่รู้ด้วยวะ หน้ากูยิ่งหน้าตาดีด้วย ผิวกูก็บอบบาง โดรชนนิดหน่อยกูก็ช้ำแล้ว

492 Nameless Fanboi Posted ID:tcdBxERtI3

>>490 เรื่องไรปลานิล มึงแถว่าปลานิลต้องสำนึกบุญคุณฝ่ายขวาแบบที่พวกมันชอบอ้างเหรอ

493 Nameless Fanboi Posted ID:tcdBxERtI3

>>491 ถ้าการไล่ไม่มีผลจริงมันจะขนทหารตำรวจมาเพื่อ แต่ไม่ไล่มันอยู่แน่นอนล้าน% สบายๆด้วย เรื่องนี้ก็ข้อเท็จจริงนะ

494 Nameless Fanboi Posted ID:WFAV9sMwz9

>>485 เพราะคนไทยมันประนีประนอมไง แม่ค้าถึงได้ขายตามทางเท้าให้พวกมึงบ่นกันเมื่อก่อน แต่พอมานึกดูดี แม่งผิดกฎหมายทั้งบนทั้งล่าง กูจะบ้า

495 Nameless Fanboi Posted ID:WFAV9sMwz9

>>492 ไม่มึง ฝั่งซ้ายบอกปลานิลกินไม่ได้ กูเลยถามว่าทำไม แล้วมันก็ส่งข้อมูลมาให้ กูอ่านดูแล้วมีไขมันสูง มีแบคทีเรีย อะไรงี้แหละมึง ข่าวต่างประเทศ แต่ความจริงแล้วพวกนี้มันอยู่ที่การเลี้ยง ถ้าปลานิลที่มาจากฟาร์มมาตรฐาน คือไขมันแม่งก็ปกติอ่ะ แล้วจริงๆ เวลาคนไทยกินปลาก็ควักไส้ในออกหมดแล้ว ถุงไขมันถูกโยนทิ้ง เหลือแต่เนื้อปลาที่เป็นโปรตีน แต่อีกฝ่ายก็ยังบอกว่ากินไม่ได้ กินไม่ได้ตรงไหนวะ กูต้องถามครูชีวะเลยนะมึงว่าปลานิลกินได้มั้ย กูรู้สึกว่ากูต้องถามอะไรโง่ๆ กับครูอ่ะ แม่งงงงง

496 Nameless Fanboi Posted ID:iDTSz5E2/P

>>487 เเล้วมึงไปเถียงเรื่องอะไรให้ฝ่ายซ้ายฟังหรอ ใช้หลักฐานอะไรอะ

497 Nameless Fanboi Posted ID:WFAV9sMwz9

>>495 แม่งบูลลี่ปลานิล ปลานิลไม่ผิด ปลานิลก็เหมือนปลาทั่วไป ผิดตรงไหนวะะะ

498 Nameless Fanboi Posted ID:tcdBxERtI3

>>495 มึงไปเถียงที่ไหนวะ กูsearchในทวิตว่าปลานิลกินไม่ได้ ขึ้นมาเถียงกันยิบย่อยคน2คน ไม่กี่โพส มึงพูดซะนึกว่าชูเป็นประเด็นหลักฝ่ายซ้ายเลยห่า

499 Nameless Fanboi Posted ID:URV4XGAChR

>>494 จริงๆ มันมีกฎหมายให้ตั้งจุดผ่อนผันได้อะ แต่ประเทศนี้ก็รู้ๆ แค่อ้างว่ารู้จักนายๆ ก็ทำผิดได้โดยที่คนอื่นไม่อยากยุ่ง แม่ค้าที่ขายนอกจุดก็อ้างเหมือนกันว่าเป็นคนของคนนั้นคนนี้ แต่ถามว่ามันมีแบบอย่างจากไหน กูบอกได้เลยว่าจากคนระดับบนๆ นั่นละ กูเชื่อว่ามึงเกิดมามึงก็ได้ยินแล้วว่าคนข้างบนมีเส้นมีคอนเนคชั่นทั้งบนดินใต้ดิน จะเอาผิดอะไรสักเรื่องยากมาก คนไทยเราเลยวิวัฒนาการไปแนวนั้น สมัยกูเด็กๆ (ตอนนี้กูเลขสามละ) มันมีคำพูดประชดว่า "คนประเทศอืื่นมีคดีหาหลักฐานมาสู้ ส่วนคนไทยมีคดีหาแบ๊คมาช่วย" แต่กูก็ไม่รู้จะแก้เรื่องนี้ยังไงว่ะ คือคนไทยลึกๆ ไม่ได้เชื่อมั่นในกฎหมายจริงๆ หรอก เชื่อเรื่องคนคุ้มกะลาหัวตัวเองมากกว่า

500 Nameless Fanboi Posted ID:WFAV9sMwz9

>>498 ไม่ คือกูไปเถียงเพราะมันผิดไงมึง มันไม่ใช่ประเด็นหลัก ก็กูกินอ่ะ มันอร่อยนะเว้ย

501 Nameless Fanboi Posted ID:tcdBxERtI3

>>497 ตอนนี้ไปเจออีกอันว่าปลานิลอาจเป็นalien species ทำลายระบบนิเวศ ลองไปค้นดูก็มีดร พูดแนวเดียวกัน แค่บอกว่า "พอรับได้" แล้วพูดเหมือนว่ามันปล่อยปลานิลมาเยอะมากแล้วเลิกปล่อยตอนนี้ก็ไม่ได้ช่วยไร https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000083311

502 Nameless Fanboi Posted ID:GN6d94XoJU

>>473 ไม่มึง พ้อยของกูคือสังคมมันถูกกดไม่ให้แสดงออกมานาน ซึ่งมันกระจายอยู่ในทุกส่วน(ตัวอย่างก็เรื่องยืนในโรงหนัง) คนมันเลยสิ้นหวังกับปัจจุบันแล้วไปหวังกับอนาคตอีกแบบที่ว่าถ้าปฎิรูปได้มันจะเปลี่ยนแปลง

กูมองว่าปัญหาในประเทศมันเหมือนจุดเล็กๆที่มีจำนวนมหาศาลและกระจายไปทั่วอ่ะ โดยปัญหามันคือการที่ให้คนทำตามห้ามสงสัยทั้งๆที่แม่งน่าสงสัย ซึ่งแม่งฝังรากลึกมาตั้งแต่สมัยไหนๆ เพราะงั้นถ้ามันสามารถแสดงความเห็นต่อสิ่งที่เซ้นซิทีฟที่สุดในประเทศนี้ได้ ซึ่งเป็นพ้อยหลักเลย เราก็จะสามารถแสดงความเห็นต่อปัญหารองๆอื่นๆได้อีกเช่นกัน

เพราะงั้นที่มึงบอกว่าต้องไปแก้ที่ครอบครัวของแต่ละคนมันเลยเป็นแค่พ้อยรองๆไง เพราะกูมองว่าครอบครัวไม่ใช่ปัญหา แต่ระบบที่ปลูกฝังครอบครัวมึงตะหากที่เป็นปัญหา อย่างน้อยถ้าคนสามารถแสดงความเห็นของตนเองออกสู่สาธารณะได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะโดนตีน รูปแบบความคิดคนมันจะเปลี่ยนแปลงเพราะเราสามารถตั้งคำถามให้กับทุกสิ่งได้จริงๆ ถ้าเคลียร์กันเองแค่กับคนในบ้าน แต่พออกมาแสดงความเห็นข้างนอกก็โดนกระทืบอีกอยู่ดี ซึ่งมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสังคมของเราเลย

เพราะงั้นคำตอบว่าตอนนี้เค้าเรียกร้องอะไร กูคิดว่าเค้าเรียกร้อง "เสรีภาพในการตั้งคำถาม แสดงความเห็น และตรวจสอบได้" โดยการแตะต้องสิ่งที่คนไม่เคยกล้าแตะต้องเพื่อให้รู้ว่าคนเรามีอำนาจในตัวเองจริงๆไง ไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบที่ต้องฟังและทำตามเหมือนเมื่อก่อน

ส่วนเรื่องแม่บ้านเมกา กูไม่ได้พูดถึงแค่ค่าเงิน กูพูดถึงค่าครองชีพต่อค่าเงินและสวัสดิการที่รัฐมอบให้ ในประเทศนี้มึงต้องมีสกิลดี ต้องมีการศึกษา มึงถึงจะได้เงินมาจุนเจือพออยู่ได้ไม่ลำบาก แต่แม่บ้านเมกาไม่ได้ต้องมีสกิลเทพขนาดนั้นแต่ก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่พอๆกับมึงได้ นี่คือพ้อยเลย

503 Nameless Fanboi Posted ID:URV4XGAChR

เพิ่มจาก >>499 อีกนิดคิดสุดท้ายพอมีปัญหาทีก็ล้างไพ่กันที แต่ที่ยุคตู่มันไม่จบเพราะดันล้างเกือบทุกที่แม้แต่ที่ที่ไม่มีปัญหาอะไรรุนแรง พอคนเดือดร้อนเป็นวงกว้างแต่ตู่หลงตัวเองอยากอยู่ต่อ มันเลยเป็นที่มาของการชุมนุมรอบนี้ละ

504 Nameless Fanboi Posted ID:PfcR4RbvUx

>>499 อันนี้กูเชื่อ ถามจริง คนไทยผ่อนผันโดยใช้ข้ออ้างกันมาก จนกฎหมายมันไม่น่าเชื่อมานานแล้ว

505 Nameless Fanboi Posted ID:URV4XGAChR

>>501 จะ Alien Species ธรรมดา หรือ Invasive Species ที่ก่อปัญหา ไม่ใช่เรื่องสำคัญตราบเท่าที่มันยังถูกคนบริโภคอย่างสม่ำเสมอ

506 Nameless Fanboi Posted ID:URV4XGAChR

>>504 มันเหมือนที่ในพันทิปมีคนประชดไง

คนรวย : ใช้เส้นสายหาทางเลี่ยงภาษี ทำผิดก็ช่วยให้หลุดคดีได้ หรือถ้าไม่ได้จริงๆ ก็ช่วยให้รับโทษสถานเบา
คนจน : รายได้ไม่ถึงเกณฑ์จ่ายภาษีแต่ทุกรัฐจัดสวัสดิการต่างๆ นานา ทำผิดก็หงายการ์ดคนจน สื่อ นักวิชาการ NGO มาช่วย ถ้าไม่พ้นผิดก็รับโทษสถานเบา
คนชั้นกลาง : รายได้ถึงเกณฑ์จ่ายภาษีแต่ไม่มีทางเลี่ยง ทำผิดเส้นสายก็ไม่มี หงายการ์ดรังแกคนจนก็ไม่ได้ รับโทษเต็มๆ ไม่มีใครสนใจ

507 Nameless Fanboi Posted ID:tcdBxERtI3

>>505 นั่นมันความเห็นของมึง ข้อเท็จจริงทางวิทย์จากข่าวคือมันเป็นalien species และเกิดปัญหากับระบบนิเวศ แค่มันเหมือนแพร่พันธุ์จนแก้ไม่ได้ไปแล้ว

508 Nameless Fanboi Posted ID:dAk73JnYxz

ปลานิลคืออาหารขยะ
https://www.youtube.com/watch?v=bOgJG6KVESQ

509 Nameless Fanboi Posted ID:URV4XGAChR

>>507 แต่ที่มันไม่เป็นปัญหาจนถูกห้ามในภายหลัง เพราะคนยังบริโภคกันสม่ำเสมอไง มึงเทียบกับปลาดูดกระจกดิ มีคนพยายามทำให้มันกินได้อร่อยนะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับความนิยม เลยต้องมารณรงค์ห้ามเลี้ยงห้ามปล่อยแทน ล่าสุดก็ตั๊กแตนที่ไปลงนาข้าวหลายๆ ประเทศ ชาวเน็ตไทยก็ปั่นจังว่าเพราะประเทศเหล่านั้นไม่มีเครื่องปรุงอีสาน แต่ไม่คิดกันเลยว่าต่อให้ประเทศไทยมีคนกินตั๊กแตนกันก็เถอะ มันก็ไม่ได้เยอะขนาดกินหมู ไก่ วัว ปลา อยู่ดี

510 Nameless Fanboi Posted ID:PfcR4RbvUx

>>>502 กูไม่ค่อยเข้าใจความกว้างในเสรีภาพการตั้งคำถาม และแสดงความเห็น เรื่องตรวจสอบกูก็เชียร์นะ แต่การตั้งคำถามและแสดงความเห็นนี่เรื่องอะไรวะ แค่เรื่องคิงเหรอ เพราะถ้าเป็นเรื่องอื่นๆ ระดับสูงที่มีข่าวหลุดออกมา แล้วคนตั้งข้อสงสัย ก็เห็นพวกมึงยังถามกันได้อยู่นะ แค่พวกมึงไม่สามารถลงไปสอบสวนจริงได้เฉยๆ ทำได้แค่ถามกันเอง รอฟังนักข่าวถาม แล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆ ลงไป ที่มันมีปัญหาเรื่องที่พูด กูว่าแค่ความไม่โปร่งใสอ่ะมึง ที่เหลือยังเห็นพวกมึงยังคงแสดงความคิดเห็นได้ปกติดีนะ ส่วนเรื่องออกมาก็โดนตีนนี่ ยังไงพวกมึงถ้าความคิดไม่เห็นไม่ตรงกันแรงๆ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรกูว่าพวกมึงก็อาจจะกระทืบกันอยู่ดี

511 Nameless Fanboi Posted ID:PfcR4RbvUx

>>510 กูคิดว่าถ้าเป็นเรื่องทั่วไป พวกมึงแสดงความเห็นได้อยู่แล้ว ตอนนี้กูก็สามารถพูดความเป็นหลิ่มกลางฝูงคนที่เป็นฝั่งซ้ายได้ แต่ว่ามันจะมีแค่บางคนที่อย่างมากก็นินทากูแค่นั้นแหละ ไม่มาตีนใส่กูหรอก แต่กูพูดเรื่องฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาน้อย อย่างว่ารอบตัวกูไม่ค่อยมีใครขวา ด้วยความที่กูเป็นม.ปลาย

512 Nameless Fanboi Posted ID:PfcR4RbvUx

>>511 กูก็เคยพูดเรื่องฝั่งซ้ายกับขวาที่เป็นครูนะ แต่ครูก็แค่เตือนไม่ให้กูไปม็อบ มันอันตราย แม่ง พวกมึงอยู่ประเทศเดียวกับกูปะเนี่ย ทำไมชีวิตพวกมึงถูกกดกันขนาดนี้วะ

513 Nameless Fanboi Posted ID:tcdBxERtI3

>>510 ตรวจสอบ ตั้งคำถาม แสดงคห มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเหรอวะ แล้วที่เว้นคิงไว้คนเดียวคือไร มันเป็นโรคสลิ่่มหรือเปล่าเวลาอะไรแถไม่ได้มึงจะชอบโยนออกจากประเด็น เอาแค่ที่พอดิ้นได้

514 Nameless Fanboi Posted ID:PfcR4RbvUx

>>513 ก็กูอ่านไม่ครบไง กูอ่านในโทรศัพท์​ กูก็พยายามจำแล้วนะ....
ไม่ดิมึง สำหรับกูมันต่างกันดิ ตั้งคำถามก็คือสงสัยแล้วถามออกไปไม่ว่าจะเขียนหรือส่งเสียง แสดงความคิดเห็นก็คือพูดแสดงความคิดของตนเองให้อีกฝ่ายรู้ ตรวจสอบก็คือลงมือตามหาความจริง สำรวจไรงี้
ว่าแต่กูเว้นคิงอะไรไว้วะ?

515 Nameless Fanboi Posted ID:PfcR4RbvUx

>>513 ว่าแต่มึงคือคนไหนนะ กูไม่รู้ว่ากูเป็นคนเดียวมั้ย พอกูกดรีหน้าจอ ไอดีโม่งกูเปลี่ยนเรื่อยๆ เลยเนี่ย

516 Nameless Fanboi Posted ID:GN6d94XoJU

>>514 งั้นมึงก็ต้องอ่านให้จบและจับใจความให้ได้ ไม่ใช่แค่แค่พยายามจำแค่เวิดดิ้งแล้วมาเถียงแต่ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่ากูสื่ออะไร

การแสดงออกหรือการแสดงความเห็นมันไม่ได้ถูกจับให้อยู่ในรูปแบบของแค่คำพูด การกระทำก็เป็นการแสดงความเห็นเหมือนกัน เช่น คนเลือกที่จะไม่ยืนในโรงหนัง ก็เป็นการแสดงออกทางการกระทำอย่างนึง ถ้ามึงบอกว่าเราสามารถทำได้อยู่ทำไมถึงมีการคุกคาม การสาดน้ำ ท้าต่อย หรืออื่นๆออกมาให้เห็นวะ หรืออย่างช่วงนึงที่ประเทศกูมีดังๆ ก็มีข่าวว่าจะจับนักร้องบอกว่าทำประเทศเสียหาย ทำไมการพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นจริงในประเทศต้องโดนจับ? นี่คือเสรีภาพทางการแสดงออกอย่างที่มึงบอกว่าเราทำได้หรอ?

แล้วอย่างที่ >>513 ว่า ทำไมถึงเว้นไว้แค่คนเดียวที่ห้ามพูดถึง คือมึงบอกเองว่าถ้ายกเว้นคนนี้ เรื่องอื่นก็แสดงความเห็นได้ คือการที่ต้องยกเว้นนี่มันก็ตอบคำถามที่มึงถามได้แล้วไงว่าความกว้างของเสรีภาพในการแสดงความเห็นคืออะไร เพราะเราควรที่จะแสดงออก และตรวจสอบในสิ่งที่เราสงสัย "ทุกๆเรื่อง" ได้โดยไม่โดนจับ กูแปลกใจที่มึงถามงี้นะ เพราะแค่เราพูดไม่ได้ทุกเรื่องเนี่ยมันก็แปลได้แล้วว่าเราไม่ได้มีเสรีภาพในการตั้งคำถามได้จริงๆ และนั่นคือสิ่งที่เค้าเรียกร้องไง ซึ่งมึงก็ตอบคำถามด้วยคำถามของมึงเองไปแล้วอ่ะ

>>515 กู>>502 คนละคนกับ>>513

517 Nameless Fanboi Posted ID:hm1RjOW+pX

France reports 30,621 new CCProna cases in a single day.

Now you won't find a SINGLE WORD of criticism against Macron from the mass media, nor any scientists/doctor/expert will cry hysterically on tv and blame him for "murdering" innocent people and for destroying his country with his criminal and reckless handeling of the CCProna, as they often do with a certain bad orange man.

Why?
Because he's on their political side.

"science"

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

518 Nameless Fanboi Posted ID:zUK4Sd1OCC

เหนื่อยจนถามตัวเองว่าเราเหนื่อยขนาดนี้ไปทำไม ... แล้วเงินเดือนก็เข้าพอดี อยู่ดี ๆ ก็หายสงสัยเลยโดยฉับพลัน
.
อะไร หวังข้อคิดดี ๆ หรอ ไม่มีให้หรอกนะ

519 Nameless Fanboi Posted ID:PfcR4RbvUx

>>516 ไม่มึง เอาใหม่ กูอ่าน 502 อีกรอบละ แค่ 502 นะมึง ถ้ามีอะไรย้อนแย้งมึงต้องแย้งกูนะ
อยากบอกว่าการแสดงความเห็นตอนแรกกูเข้าใจเป็น "การแสดงความคิดเห็น" แล้วคือด้วยความที่มันเป็นภาษาไทยอ่ะมึง ประโยคนี้มันจำกัดแค่คำพูด ถ้าเป็นแบบทั้งความคิดเห็นและการกระทำ มันจะเป็นคำว่า "การแสดงออก"ดีกว่ามั้ย.. อันนี้กูโทษมึงได้มั้ยว่ามึงสื่อผิดเอง หรือไม่ก็กูเข้าใจผิดเอง... เค ข้าม
การแสดงออกบางอย่าง มึงอาจจะจำได้ว่ามันมีคำจำพวกค่านิยม วิถีประชา ไม่ก็จารีตประเพณี กูว่าการไม่ยืนในโรงหนังทำความเคารพ มันไปคล้ายกับขัดสิ่งที่เป็นประเพณีในรูปแบบมารยาทอย่างหนึ่ง ทุกประเทศก็ต้องมีใช่ปะมึง เรื่องที่เป็นเหมือนแค่มารยาทแต่กลายเป็นแนวประเพณีที่ไม่ทำจะโดนด่า หรือถ้าทำจะโดนด่า มึงแสดงออกได้นะ แต่ยังไงซะมันทำกันมาตั้งนานแล้วอ่ะมึง คนก็คงไม่ชอบมึงที่ไม่ทำอ่ะ แค่นั้น ยกตัวอย่างมารยาทง่ายๆ อย่างการไม่ให้ทิปในสหรัฐ​(กูคิดว่าน่าจะเทียบกันได้)​ มันก็ไม่ใช่ข้อบังคับ แต่คนเขาก็ต้องทำกันมึง ถ้าไม่ทำก็จะโดนมองแรง ทั้งๆ ที่เป็นข้อบังคับมั้ย ก็ไม่ แล้วแต่ใครอยากให้ แต่มันทำกันจนเป็นมารยาทที่ต้องทำไปแล้ว ถ้าอยากเปลี่ยนแม่งก็ต้อง เอ่อ อะไรดีวะ กูไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรปานนั้นอ่ะ กูนึกไม่ออก สรุปคือการยืนในโรงหนังมันเหมือนเป็นมารยาท มึงไม่ยืนก็ได้ ถูกแล้ว แต่มันย่อมมีคนไม่ชอบใจอ่ะมึง ประเทศไหนมันก็มีคนจำพวกไม่ชอบคนแตกแยกเท่าไหร่ ทั้งที่จริงๆ นานแสนนาน มารยาทบางอย่างมึงทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ แต่ถ้ามีการคุกคาม มึงก็แจ้งตำรวจไง พวกนั้นทำผิด สัส
....
แล้วก็ประเทศกูมี กูต้องไปหาฟังจากที่ไม่เคยสนเลยนะเนี่ย ปกติกูไม่ฟังแรพ คืออันนี้กูต้องแบบว่ามึง มันไม่ใช่การแสดงความคิดเห็น มันคือหมิ่นประมาท มึงต้องเข้าใจว่าการหมิ่นประมาทไม่ใช่การพูดเรื่องไม่จริง ถึงเป็นหมิ่นประมาท แต่หมิ่นประมาทคือการกล่าวอะไรก็ตาม หรือทำอะไรก็ตามที่สามารถเอ่ยถึงตัวบุคคลนั้นให้เสียหายได้! ในเนื้อเพลงมีการกล่าวถึงรัฐบาลชัดเจน
แล้วก็อันนี้ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2136792656331480&id=594086767268751&sfnsn=mo
แต่มึงไม่ต้องไปอ่านที่ด่าชาตินะ กูไม่รู้มาก อันนี้กูเถียงกับมึงไม่ได้ แต่มันมีการกล่าวถึงคนตายด้วย ซึ่งภาพหลังดูแล้วรู้ชัดเจนว่ามาจากเหตุการณ์อะไรและเป็นใคร
คือมึงอยากให้การแสดงออกเป็นการหมิ่นประมาทแบบนี้เหรอ? กูว่าไม่น่าใช่มั้ง หรือกูเข้าใจผิด?
แต่เดี๋ยวกูกลับมานะ สติกูแตก อ่านอะไรอยู่ๆ ก็ไม่เข้าหัว

520 Nameless Fanboi Posted ID:PfcR4RbvUx

>>516 เอ มึง กูพูดตอนไหนวะว่าให้ยกเว้นคิง เชี่ย ไม่เคยพิมพ์นะมึง กูก็เคยด่า(เบาๆ)​ กูจะพิมพ์ทำไม.... ที่กูจะสื่อจาก 510 คือ ปกติพวกมึงก็แสดงออกและตั้งคำถามอยู่แล้ว กูเลยถามว่าความกว้างที่มึงอยากให้แสดงออกคือเท่าไหร่เพราะปกติพวกมึงแสดงออกอยู่เต็มโต้งๆแล้ว (ขอแค่ไม่หมิ่นประมาทเกินเหตุอ่ะ)​เพราะจาก 502 คือกูเข้าใจว่ามึงอ่ะอยากตั้งคำถาม กับแสดงออกให้เป็นประเด็นแค่เรื่องคิงไง อ่ะถ้าสมมุติว่ามึงถามแค่ว่า "ทำไม10ถึงทำตัวแบบนี้วะ" แล้วมีคนด่ามึง อันนั้นอยู่ที่ตัวมึง มึงหนีออกมา ไอ้นั่นปสด. แต่ถ้ามึงถามอะไรที่ชัดเจนว่าเหมือนจะให้ร้ายอย่าง "9 ฆ่า 8 มั้ยวะ" เชี่ย มึง กูเป็นคนธรรมดาแล้วลับหลังโดนคนพูดถามแบบนี้ กูก็ไม่โอเคหรอกนะ เหมือนโดนใส่ร้ายโดยไม่ตั้งใจอ่ะมึง ไม่ก็"ทำไม 9แม่งเลวงี้วะ" เอาล่ะ สัส อันนี้อยู่ที่คำพูดมึงแล้วนะ มึงหมิ่นเขา เทียบกับคนธรรมดา แล้วโดนบอกว่าเลวง่ายๆก็มึงโดนด่าอ่ะแหละ เออ หมิ่นซึ่งหน้า ไม่มีใครชอบให้ด่าว่าเลวทั้งทางตรงและทางอ้อมหรอก พูดง่ายๆ คือกูเชื่อว่าพวกมึงแสดงความเห็นได้ตลอดอ่ะ ได้"ทุกเรื่องๆ" เลยเพื่อนโม่ง แต่มึงต้องเทียบกับตัวเองด้วยว่าถ้ามึงโดนกล่าวงี้มันดีมั้ย แสดงออกใช่ว่าจะว่าใครได้นะเว้ย แค่คำพูดต้องกรองไม่ว่าจะกล่าวถึงใคร
แต่ถ้ามึงเจอพวกที่มึงถามโดยที่มึงกรองคำพูดแล้ว แต่ยังไงมันก็ด่ามึง ย้ำนะมึง นั่นคลั่ง และ ปสด.
แต่กูเง็งจริงๆ กูไปขอยกเว้นตอนไหนวะ กูย้อนอ่านจะสมองพังเลยเนี่ย

521 Nameless Fanboi Posted ID:E/XkCa5zs4

>>520 หมิ่นคนธรรมดามึงต้องฟ้องเอง​ แล้วถามหรือพูดลับหลังแบบคำถามแบบนั้นมันฟ้องก็แพ้​ อีกอย่างถ้าคนธรรมดาไม่ได้เข้ากระบวนการยตธแบบนั้นหรอก​ สืบพยานโดยทนายจำเลยซักค้านไม่ได้เนี่ยสุดแล้ว​ เคสนี้จะอ้างคนธรรมดาไม่ได้จริงว่ะ​ ไม่ได้จริงๆ

522 Nameless Fanboi Posted ID:PfcR4RbvUx

>>516 แล้วสำหรับการแสดงออก กูยังคงมั่นใจว่าอยู่ที่ครอบครัวนะมึง มึงคิดดูในโลกที่มึงบอกว่ารุ่นพ่อแม่ถูกกดมาแล้ว ทำไมเด็กที่โตมาบางคนถึงไม่ได้รู้สึกถูกกดตามไปด้วย เพราะพ่อแม่เขาโดนมา จึงไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอย่างงั้นไงมึง เดิมทีสังคมให้เราแสดงออกและตั้งคำถามได้เสมอเว้ย แต่การแสดงออกนั้นจะต้องไม่ทำใครเดือดร้อนหรือทำให้ตัวเองเดือดร้อน ขอแค่มึงใจเย็นพอ กรองคำพูดให้ดี อีกฝ่ายไม่ปสด. มึงไม่มีทางโดนตีนอ่ะ กูบอกเลยว่ากูเป็นหนึ่งคนที่โตมาแบบนั้น กูไม่แน่ใจว่ามีครูบางคนพยายามกดกูมั้ย ซึ่งมันอาจจะมี.. เออ มันก็มี กูจำได้บางแหละ กูเคยเจอ แต่กูไม่ใส่ใจ กูไม่ได้รู้สึกถูกมัดและกดไว้ อันไหนที่กูอยากทำ กูก็แค่ทำ แต่กูมั่นใจว่ามันไม่ไปทำร้ายคนอื่นแน่ๆ แล้วคำพูด กูพยายามกรองให้มันไม่ด่าคนอื่น (เพราะกูเน้นด่าตรง โง่ก็คือโง่ บ้าคือบ้า บอกเลยวันไหนกูโดนจับข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งหน้า คือแม่งกูด่าตรงและหลุดไม่กรองคำพูด)​

523 Nameless Fanboi Posted ID:PfcR4RbvUx

>>521 อันนี้เหมือนนายอยากได้คนฟ้องให้ใช่มั้ย เรื่องคิงถ้าตั้งคำถามธรรมดาแล้วกรองคำพูดดีๆ มันไม่มีทางจะเป็นคำใส่ร้ายได้อยู่แล้ว จะโดนฟ้องได้ไง

524 Nameless Fanboi Posted ID:E/XkCa5zs4

>>523 ถ้าคนธรรมดามึงกรองนิดเดียว​ เช่นข่าวคดีฆาตกรรมพิมไป​ ลุง​พลฆ่าหลานมั้ยวะ​ แบบนี้คนอื่นฟ้องแทนไม่ได้ลุงพลต้องฟ้องเอง​ แถมพูดแค่นี้มึงโดนฟ้องยังไงก็ชนะ​ และมึงไม่มีทางโดนห้ามประกันตัวยาวเป็นปีๆ​ แถมโทษหลักๆคือแพ่งด้วย

525 Nameless Fanboi Posted ID:PfcR4RbvUx

>>521 น่า ถ้าหมิ่นประมาทมันฟ้องได้เหมือนกันจริงๆเว้ย ต่างแค่ที่บทลงโทษแหละที่ไม่เป็นธรรม จำคุกไม่เท่ากันไง ถ้าเรียกร้องจริงๆ เรียกร้องเวลาจำคุกดีกว่า 555555 คือความจริงกฎหมาย112ห้ามดูหมิ่นคิงมันดูพิเศษและน่าหมั่นไส้ เพราะมันระบุให้เฉพาะคิงไง เราว่าความไม่พอใจของพวกนายน่าจะอยู่ตรงนี้มากกว่ามั้ง เพราะความจริงดูหมิ่นใครมันก็ไม่ต่างกันหรอกเว้ย
ไม่พิมพ์กูมึงแล้ว เหนื่อยโว้ย พิมพ์ตั้งแต่เช้า

526 Nameless Fanboi Posted ID:E/XkCa5zs4

>>525 บทลงโทษที่ไม่เป็นธรรม​ ห้ามประกัน​ พวกนี้สำหรับมึงมันเป็นเรื่อง​ "แค่" สินะ

527 Nameless Fanboi Posted ID:E/XkCa5zs4

>>525 และถ้าคิดว่าหมิ่นคือเหมือนของคนธรรมดา​ ขอคำพิพากษาหมิ่นปมคนธรรมดาที่เทียบเคียงได้กับพวกนี้หน่อย​ https://prachatai.com/journal/2012/07/41690

528 Nameless Fanboi Posted ID:PfcR4RbvUx

>>526 อาฮะ ใช่ไงเพื่อนโม่ง ก็แค่นั้นแหละ ก็"แค่" ที่อยากให้แก้ตรงนั้นไง ทำไม มีอะไร

529 Nameless Fanboi Posted ID:zUK4Sd1OCC

ที่ผ่านมาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสมือนพลังถ่วงดุลกับนักการเมือง หากไม่มีสถาบันแล้ว ประเทศชาติจะมีแต่นักการเมืองเป็นใหญ่ จะทำอะไรก็ได้ เหมือนเขมรกับลาวครับ ผมชอบระบบที่มีการถ่วงดุลอำนาจ (ประชาชนก็เป็นหนึ่งในอำนาจนั้น)

530 Nameless Fanboi Posted ID:RszAisQl.1

>>529 พูดเหมือน ว่ามีแค่ 2 ประเทศนั้น ที่ไม่มีกษัตริย์ ทำไมไม่ยก เมกา ฝรั่งเศส เยอรมัน และอื่นๆ บ้างละ

531 Nameless Fanboi Posted ID:InR3ruASBY

>>529 เขมรก็มีกสัดนี่

532 Nameless Fanboi Posted ID:F4A3/Czie9

>>529 คำว่าถ่วงดุลในภาษาไทยมันคือคานอำนาจกันและกันได้ป่ะ

533 Nameless Fanboi Posted ID:Iih3LlpA0E

>>528 ตอนแรกกูคืดว่ามึงแค่เป็นพวกเถียงข้างๆคูๆนะ แต่ตอนนี้กูว่ามึงเอียงขวาจัดจนตรรกะป่วยละ

534 Nameless Fanboi Posted ID:Dcob6MxN/q

>>529 ถ่วงดุลยังไงวะใหญ่กว่าทุกสถาบัน

535 Nameless Fanboi Posted ID:FHGGFPndHt

>>529 มึงจะบอกว่าประเทศที่มันไม่มีกษัตริย์นี่คือไม่มีอะไรมาถ่วงดุลนักการเมืองเลยว่างั้น?

536 Nameless Fanboi Posted ID:pfrrxUlfe8

#แกงเบี้ย เมื่อเวลาผ่านไป คนจะเข้าใจความหมายที่ลึกขึ้น แต่ตอนนี้
#ไม่เอาความรุนแรง

537 Nameless Fanboi Posted ID:g.ewWKtArz

เห็นโพสต์นึงบอกว่าครูไม่ควรเป็นกลางทางการเมือง ครูคือคนทำงานการเมือง และการที่ครูเป็นกลาง=ครูอยู่ข้างผู้กดขี่

คำถามที่กูอยากถามคือ ถ้าครูไม่เป็นกลางทางการเมือง แต่เอียงไปฝั่งที่มึงไม่ชอบล่ะ มึงจะอยากให้ไม่เป็นกลางอยู่ไหม นี่ถามในฐานะมีครูสลิ่่มสมัยเรียนมัธยม

538 Nameless Fanboi Posted ID:aQ1UjKKAIC

>>537 หน้าที่ครูคือให้การศึกษาแก่ผู้เรียน ก็ทำหน้าที่ตัวเองไป จะเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางหรือจะเลือกข้างไหนก็สิทธิ์ของครู จะแสดงออกหรือไม่ก็สิทธิ์ของครู และในขณะเดียวกัน นักเรียนก็มีสิทธิ์เลือกข้างและแสดงควดงความคิดเห็นของตัวเองอย่างที่ตัวเองต้องการเช่นกัน ดังนั้นครูก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับนักเรียนให้มาเข้ากับฝั่งตัวเอง เช่นเดียวกับที่นักเรียนไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับครูเช่นกัน

539 Nameless Fanboi Posted ID:wH2fEH799R

>>538 อันนี้คือเรื่องพื้นๆเลยของปชต. แต่ทำไมหลายคนๆคิดไม่ได้กัน แล้วเสือกบอกตัวเองไม่ได้โง่ ที่บังคับให้เห็นด้วยกับฝ่ายตัวเองมันก็คือเผด็จการนี่ล่ะ

540 Nameless Fanboi Posted ID:X2hWNJydkz

>>537 ตอบไม่ยากนะ สิ่งที่ครูควรสอนนอกจากความรู้คือ Critical Thinking การคิดอย่างมีวิจารณญาณ พยายามเข้าใจฝังเค้าว่าทำไมถึงคิดแบบนี้เพราะอะไร คือไม่ได้สอบให้ฝ่ายไหนถูก "สอนให้คิดอย่างมีวิจารณญาณและตัดสินใจเองอย่ามงมีเหตุผลอะ"
อย่าให้เค้าจูงจมูกตลอดแบบเจ๊ก ตอนนี้ประเทศแถวนี้แม่งก็โมเดลเดียวกับเจ๊กละ
***สรุปนะ ไม่ได้ยึดที่ตัวบุคคลคุย ว่ากันด้วยเหตุผลว่ากันด้วยfact จะอยู่ฝั่งไหนก็ได้ถ้าคุยด้วยเหตุผลไม่ได้ก็บ้านป่าเมืองเถื่อนเกินไปละ

541 Nameless Fanboi Posted ID:X2hWNJydkz

>>539 propaganda โมเดลเจ๊กอะ ปิดกั้นการรับรู้ ใส่ข่าวสารแบบเดียวกันซ้ำๆวนไปวนมา(เล็กจนโตเจออะไรกรอกหูมาลองคิดดู)
ลองไปหาเพิ่มดูดิมันจะคุยๆเหมือนประเทศแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำ
อันนี้ความเห็นเรานะจะเชื่อหรือไม่ก็ได้แต่อยากให้ลองหาคำว่าpropagandaดู และตัดสินใจเองนะ

542 Nameless Fanboi Posted ID:g.ewWKtArz

>>540 ต่อให้สอนcritical thinkingตั้งแต่เล็ก แต่ถ้าครูพรีเซนต์แต่ข้อมูลฝั่งตัวเองมากๆเข้า critical thinkingก็เอาไม่อยู่หรอก เพราะนี่พูดถึงเด็กวัยที่impressionableได้ง่ายมากๆ ไม่ได้พูดถึงวัยม.ปลาย-มหาลัยที่คิดได้เองบ้างแล้ว

543 Nameless Fanboi Posted ID:8lbh6Err.7

เพจมิตรสหายท่านนึงเริ่มจะเบียวขึ้นเรื่อยๆละ ล่าสุดอยากจะทำให้ประเทศไทยมีแต่ความเกลียดชังอย่างเดียว ลูกเพจแม่งก็นักรบคียบอร์ดเอ๋อๆพอกัน วิวาทะยังจะน่าติดตามมากกว่าอีก

544 Nameless Fanboi Posted ID:J2PECYYrYB

>>543 ขนาดนี้ไปติดตามเนชั่วเม็ดแตดเถอะน่าติดตามที่สุดแล้ว

545 Nameless Fanboi Posted ID:ltAA5GRppu

เขาเชื่อว่าเยาวชนตอนนี้คือประชาชนล่อแหลมที่ถูกชักจูง สิ่งที่เขาจะทำคือลดผลกระทบของเหล่า first voter เหล่านี้ จากนั้นสร้างสภาวะเกื้อกูลใหม่ ด้วยการเผยแพร่แนวคิดฝ่ายขวาให้เป็น core value เป็น norm ของประเทศ การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองในแบบที่เขาต้องการจะถูกขับเคลื่อนในทุกมิติ

546 Nameless Fanboi Posted ID:Ec/Wm.1dTD

propaganda มีทุกชาติแหละ
เวียดนาม เกาหลีใต้ จีน ที่อวยๆกันนี้ฝังกันในแบบเรียนเลย

547 Nameless Fanboi Posted ID:ov1VYY5s05

>>546
อเมริกาก็ฝัง ทำอินเดียนแดงเป็นผู้ร้ายและคนขาวมีความชอบธรรม

548 Nameless Fanboi Posted ID:fOYcafTMGI

>>547 หนังสือมันโดนเรียกคืนไปแล้วเหอะ ที่คนถ่ายมาด่าคือออก edition ใหม่มา คนถ่ายไปด่า สำนักพิมพ์เอากลับไปแก้

แล้วเดี๋ยวก็อ้างญี่ปุ่นอีก แต่ขอโทษ ญี่ปุ่นถึงจะไม่มีใน text แต่ครูเจาก็สอนอยู่ดี ทั้งที่ทำเหี้ยตอน ww2 ทั้งที่นานกิงอ่ะ สหภาพครูญี่ปุ่นนี่ต่อต้านรัฐบาล ค้านกับกระทรวงศึกษามาตั้งแต่จบสงคราม ไม่ได้เป็นหมาขี้ข้าเหมือนบ้านเรา

549 Nameless Fanboi Posted ID:fjMvdT5CnK

คนบางคนไม่ควรลาออกจากงานแล้วไปม็อบนะ ถ้าไม่มั่นใจในช่องทางหลังจากนี้จริง เพราะในอดีตมันมีคนรู้จักกูลาออกจากงานไปม็อบ ม็อบจบตกงาน ใครก็ช่วยไม่ได้ ประชาชนที่ไปกับมึงบางคนก็ช่วยมึงไม่ได้ว่ะ บาย

550 Nameless Fanboi Posted ID:0bdXoHWu/X

>>549 นี่แหละที่กูขำพวกให้ตำรวจทหารลาออกจากงาน พวกนี้มันจบแค่ ม.6 ปวช. เองนะมึง ถึงบางคนจะมีวุฒิป.ตรี อยู่แล้ว จบม๊อบแล้วพวกนี้จะไปอยู่ไหน กรรมกร 300 บาทเหรอ

551 Nameless Fanboi Posted ID:J2PECYYrYB

>>546 ชาติไหนสอนให้กราบหมาได้บ้างอยากเห็นเป็นบต

552 Nameless Fanboi Posted ID:2yf0bpTcl6

ขอเขียนอะไรหน่อย

คือเพื่อนๆจะรักและเทิดทูนกษัตริย์ เราก็ไม่เคยที่จะเห็นต่าง
เพราะความจริงคือ พระมหากษัตริย์ เราต้องเคารพสักการะ ตามที่ รัฐธรรมนูญกำหนด

แต่การเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไม่ถือว่าเป็นการจาบจ้วง หรือล้มล้างสถาบันฯ ลองแยกแยะให้ดีก่อน เพราะว่าที่ผ่านมาสถาบันกษัตริย์ถูกนำมาเป็นเครื่องมือจัดการคนเห็นต่างทางการเมือง และแสวงหาประโยชน์อย่างน่าเกลียด บางคนทำไม่ดีแต่อ้างว่ารักสถาบันก็พ้นผิดไปได้ ดูดีไปได้(มันตลกไหม) มีตัวอย่างเยอะแยะ พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ในฐานะองค์ประมุข ไม่ใช่ที่ที่จะดึงมาเป็นเครื่องมือสร้างภาพ สร้างอะไรให้ใคร

หลายคนตัดพ้อว่า รักรัชกาลที่เก้าแทบไม่มีที่ยืน อยากบอกแบบนี้นะว่า
ไม่มีใครมีสิทธิว่าคุณ เพราะคุณมีสิทธิ ที่จะรัก จะเชื่อ จะนับถือสิ่งใดๆก็ได้ ใครด่าพวกคุณผมก็ช่วยด่ามันกลับ แต่การที่บางคน บอกว่า การเคลื่อนไหว เรียกร้องของประชาชน เป็นการล้มล้างสถาบัน ชังชาติ บลาๆๆๆ
คุณก็แค่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลนี้ ที่ดึงสถาบันฯ มาเป็นเครื่องมือจัดการคนเห็นต่างและต่อต้านตัวเองเท่าน้ัน

ดังนั้นมันจะไม่แปลกเลยหากคุณรักรัชกาลที่ 9 แต่คุณกลับอ้างพระองค์ท่านไปด่าม๊อบ ด่าคนที่เสนอปฏิรูปสถาบันฯ เพราะคุณไม่ได้แยกแยะอะไร คุณแค่ยกสถาบันเลยพ้นจากสถานะเคารพสักการะ เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แตะต้องไม่ได้ หรือกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไป

หลายคนไปด่าคนเห็นต่างแล้วอ้างรัชกาลที่ 9 ซึ่งมันไม่แตกต่างอะไรกับที่กล่าวไปคือ คุณก็ดึงสถาบันมาเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมในการทำอะไรสักอย่างเท่าน้ันเอง

พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้

นั่นมันควรหมายรวมถึง การจะแอบอ้าง หรือยกอ้างเพื่อทำการอะไรไม่ได้เลย แต่ที่ผ่านมากลับไม่ใช่แบบน้ัน การปฏิรูปสถาบันเพื่อให้คงอยู่ในสังคมไทย จึงเป็นสิ่งที่สำควรทำ เพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สถาบันฯ จึงไม่ใช่ที่ชุบตัว หรือข้ออ้างในการแก้ตัวให้ใคร เพราะต้องอยู่ในสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะ เท่าน้ัน

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

553 Nameless Fanboi Posted ID:fjMvdT5CnK

>>551 กูตอบล้อเล่นได้ปะ อียิปต์บูชาแมว กราบหมากราบแมวไม่น่าต่างกันนะมึง
*กูล้อเล่นนะสัส ใครตอบด่าจริงจังกูโกรธ*

554 Nameless Fanboi Posted ID:fOYcafTMGI

>>553 มันถึงได้แพ้สงครามตกเป็นเมืองขึ้นไง 55555

555 Nameless Fanboi Posted ID:fjMvdT5CnK

>>554 ไอ้ที่เล่าๆ ว่าอีกฝ่ายเอาแมวมารบด้วยจนอียิปต์โจมตีไม่ได้น่ะเรอะ 555555555

556 Nameless Fanboi Posted ID:fOYcafTMGI

>>555 ใช่ แถมหลังจากเป็นเมืองขึ้นเขาก็เลิกบูชาเทพอียีปต์ไปเลย 55555

557 Nameless Fanboi Posted ID:+x5l5BFB8W

>>556 มึงดูถูกเทพเดี๊ยวกูซัมม่อนโอเบลิสมาต่อยมึง

558 Nameless Fanboi Posted ID:1vmwF.Ri5i

>>555 สัส แพ้แบบโคตรฮา

559 Nameless Fanboi Posted ID:pfrrxUlfe8

ม็อบกำลังจะเลิก แต่กำลัง ตชด. หลัก แม่งยังรถติดอยู่บนด่วน สะพานควาย กับ เดอะมอลท่าพระ ฮ่าๆ มึงอย่าดูถูก เรื่องรถติดของเส้นด่วนกำแพงเพชรเด็ดขาด

ขึ้นชื่อ ว่าติดสัสสสสส มานานสิบๆปี

560 Nameless Fanboi Posted ID:HWtB9MEVJC

เดอะมอลท่าพระยังทำถนนไม่เสร็จอีกรึวะ???

561 Nameless Fanboi Posted ID:pfrrxUlfe8

เมื่อวานเจอคุณหมอ คุณหมอพูดใส่โทรโข่งประมาณว่า “ไม่ต้องกลัวนะ ใครบาดเจ็บ ไม่สะบายหรือโดนแก๊สน้ำตามาหาหมอ หมอจะอยู่กับทุกคนตลอดไม่หายไปไหน ไม่ต้องกลัว ถ้าเขาสลายให้ตั้งสติให้ดี ใครบาดเจ็บเรียกหาหมอเลยนะ จะอยู่กับทุกคน”

วันนี้คุณหมอโดนจับแล้วนะคะ เพราะมาอยู่ข้างประชาชน เกิดมาเพิ่งเคยพบเจอจับหมอเพราะมาคอยดูแลคนเจ็บ 😭😭😭 #Saveหมอทศพร

562 Nameless Fanboi Posted ID:wNXcT8.GzW

ไม่มีความเป็นกลางระหว่างความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์กับวาทกรรมที่แอบอ้างว่าเป็นความเห็นต่างทางเสรีภาพประชาธิปไตยแล้วกระทำการหยาบช้าอาฆาตมาดร้ายพระเจ้าแผ่นดิน
ผมขอถามดาราบางตัว เช่น เจษฎาพร ผลดี ฯลฯ ที่เข้าใจว่าการสลายการชุมนุมเมื่อคืนวันที่ 16 ต.ค.63 เป็นความรุนแรงนั้น พวกคุณติดตามขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเป็นลำดับขั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันหรือเปล่า มีการใช้อาวุธทำร้ายหรือไม่ แล้วพวกคุณมีความเห็นอย่างไรกับการคุกคามด่าหยาบคาย ขู่ฆ่าติดป้ายอาฆาตมาดร้ายแขวนคอพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การคุกคามอาฆาตมาดร้ายพระประมุขรัฐถึงขนาดนั้นยังเป็นสิ่งที่ดาราอย่างพวกคุณเห็นว่าเป็นประชาธิปไตยกระนั้นหรือ??? ผมขอถามผู้บริหารต้นสังกัดดาราเหล่านี้ว่าสังกัดของคุณสนับสนุนดาราบางตัวที่ยอมรับความเห็นต่างต่อการกระทำการหยาบคายข่มขู่ อาฆาตมาดร้ายต่อพระเจ้าแผ่นดินว่าเป็นเสรีภาพประชาธิปไตยกระนั้นหรือ???
ผมขอเรียนให้พวกดัดจริตโลกสวยที่แสวงหาความนิยมชมชอบทราบทั่วกันว่าการสลายการชุมนุมเมื่อคืนวันที่ 16 ต.ค.63 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติการอย่างเป็นลำดับขั้น อย่างละมุนละม่อม ดีที่สุดในโลก ดียิ่งกว่าสหรัฐอเมริกา-ฝรั่งเศส ที่ขบวนการจัญไรยกให้เป็นประเทศประชาธิปไตยในฝันเสียด้วยซ้ำ ผมขอซ้ำให้ฟังว่าหากภาครัฐไม่ดำเนินการอย่างเด็ดขาด ปล่อยปละละเลย หน่อมแน้ม โลกสวยดังความคิดของดาราบางตัวอย่างพวกคุณ บ้านเมืองจะไม่สงบสุข จนความรุนแรงที่ไม่มีใครพึงประสงค์เกิดขึ้นและยกระดับสู่การประหัตประหารเป็นมิคสัญญี ดาราอย่างพวกคุณก็คงได้แต่โพสต์ความเห็นดัดจริตโลกสวย พวกดัดจริตอย่างคุณมันไร้ค่าต่อแผ่นดินที่เรียกว่าราชอาณาจักรไทย...ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยและต่อต้านการใช้ความรุนแรง แต่ถ้าความรุนแรงจากขบวนการจัญไรที่แอบอ้างประชาธิปไตยแล้วคุกคามพระมหากษัตริย์จนถึงจุดแตกหักแล้ว...คนที่ต่อต้านความรุนแรงอย่างผมจำเป็นต้องกลายเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อปกป้องพระเจ้าแผ่นดิน...ดาราบางตัวและไอ้อีดัดจริตพร่ำเพ้อว่าจงรักภักดีพระมหากษัตริย์ แต่ดัดจริตโลกสวยสนับสนุนความเห็นต่างประชาธิปไตยคุกคามมาดร้ายพระเจ้าแผ่นดิน...ดัดจริตจนน่ารำคาญมากนะครับพวกคุณ

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

563 Nameless Fanboi Posted ID:QmJC7lAup3

มีคนมาบอกกูว่าเมื่อวานมีดูดวง แล้วเขายอกประมาณวันนี้จะมีม็อบตายเยอะด้วยบุคคลที่สาม

564 Nameless Fanboi Posted ID:+EZN0Ndw70

กูอ่าน >>562 ก่อนแล้วย้อนกลับขึ้นไปเห็น >>552 รู้สึกเหมือนไอ้ >>562 โดน >>552 หลอกด่าล่วงหน้า 55555555

565 Nameless Fanboi