Fanboi Channel

โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 10th quotes ในรัชกาลที่ 10

Last posted

Total of 1000 posts

1 Nameless Fanboi Posted ID:EJm0RCWRaj

https://fanboi.ch/lounge/1161/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง
https://fanboi.ch/lounge/2603/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 2nd quotes
https://fanboi.ch/lounge/3016/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 3rd quotes
https://fanboi.ch/lounge/3530/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 4th quotes
https://fanboi.ch/lounge/4357/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 5th quotes
https://fanboi.ch/lounge/5233/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 6th quotes
https://fanboi.ch/lounge/5838/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 7th quotes
https://fanboi.ch/lounge/6311/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 8th quotes
https://fanboi.ch/lounge/6680/ โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 9th quotes

2 Nameless Fanboi Posted ID:EJm0RCWRaj

ใช้กระทู้นี้เพื่อเทิดพระเกียรติครับ กระทู้ที่มีคนตั้งใหม่เมื่อกี้ จงใจก่อกวน

3 Nameless Fanboi Posted ID:EJm0RCWRaj

รบกวนใช้กระทู้นี้ครับ

4 Nameless Fanboi Posted ID:hiGhC1DtcD

เหม่อมองไปที่แม่น้ำมิสซิสซิปปี

5 Nameless Fanboi Posted ID:APjV7/QOEr

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยเตือนความจำจากการเรียนวิชา การศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ (Education and International Development:国際教育開発論) สอนโดยอาจารย์ Morishita Minoru โดยเนื้อหาจะพูดถึงระบบการศึกษาในประเทศต่างๆ แต่เนื่องด้วยอาจารย์มีความสนใจในการศึกษาของประเทศไทย เลยเป็นเนื้อหาหลักในการเรียนเลยจะเน้นการศึกษาในประเทศไทยเป็นหลัก และช่วงนี้อาจารย์ท่านอยู่ระหว่างการวิจัยการศึกษาบริเวณชายแดนของประเทศไทย ทำให้ผมได้รับทราบข้อเท็จจริงบางอย่างที่ผมคิดว่า คนไทยเองน้อยคนที่จะทราบถึงข้อเท็จจริงเหล่านั้น

ถ้าผมจะบอกว่า "ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ให้โอกาสและมีความเท่าเทียมในด้านการศึกษามากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก" คงมีคนจำนวนมาก (ถึงมากที่สุด) ไม่เห็นด้วย และอาจถึงขั้นค่อนขอดการศึกษาไทยว่าล้าหลังและห่วยแตกด้วยซ้ำ แต่ผมก็เข้าใจพวกเขา เพราะว่าพวกเขาอาจจะอยู่ในกรุงเทพหรือตัวเมืองใหญ่ที่คุ้นชินกับสภาวะเช่นนั้น (ซึ่งรวมถึงตัวผมในอดีตด้วย) ถ้าท่านตามข่าวเมื่อไม่นานมานี้เรื่องน้องพลอย เด็กไร้สัญชาติ ที่เก่งจนได้ไปแข่งวิทย์ระดับโลก หรือนานกว่านั้นหน่อยก็น้องหม่อง ทองดี เด็กไร้สัญชาติสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการเป็นตัวแทนการแข่งขันร่อนเครื่องบินกระดาษพับ ถามว่าสองข่าวนี้เกี่ยวอะไรกับการศึกษาประเทศไทย คำตอบคือเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดให้รัฐจะต้องจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี (รัฐธรรมนูฐปัจจุบันเรียนฟรี 15 ปีแล้ว) โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งจากนโยบายเรียนฟรีนี่แหล่ะ ที่ทำให้เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส เด็กที่เกิดจากพ่อและแม่ที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย รวมถึงเด็กจากประเทศข้างเคียงได้มีโอกาสได้เรียนฟรี จนทำให้เกิดสองข่าวข้างต้น นอกจากทั้งสองข่าวแล้วผมจะขอยกเนื้อหาวิจัยของอาจารย์มาประกอบเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลเบื้องต้นในการสำรวจข้อมูลในงานวิจัย (สำรวจเมื่อเดือนมีนาคมปี 2018)
จังหวัดตราด จังหวัดสุดทางบูรพา ห่างจากกรุงเทพประมาณ 300 กิโลเมตร ติดกับจังหวัดจันทบุรีทางทิศตะวันตก และประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออก ประกอบด้วย 7 อำเภอ 28 ตำบล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (สวนผลไม้, สวนยาง) และทำการประมง ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวจากพม่าและกัมพูชาหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดจำนวนมาก เพือเป็นแรงงานในด้านเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

การศึกษาในจังหวัดตราดนั้น มีสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษาทั้งหมด 111 แห่ง จำนวนเด็กประมาณสองหมื่นคน โดยทั้งหมดนั้นเกือบ 80% เป็นโรงแรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 300 คน
โรงเรียนที่ไปสำรวจคือ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ตั้งอยู่จุดสิ้นสุดของถนนหลวงหมายเลข 3 อยู่ใกล้จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็กเพียงการเดินแค่ 5 นาที รับเด็กระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 165 คน โดยมีเด็กชาวกัมพูชาที่เดินข้ามจุดผ่านแดนเพื่อมาโรงเรียนถึง 137 คน ข้อมูลอื่นๆ คือโรงเรียนบ้านหาดเล็กนี้มีบุคลากรดังนี้ ผู้อำนวยการ 1 คน ครูประจำ 9 คน และครูผู้ช่วย 3 คน

6 Nameless Fanboi Posted ID:APjV7/QOEr

ต่อ

จากการสอบถามผู้ปกครองของเด็กชาวกัมพูชาเกี่ยวกับเหตุผลที่นำลูกมาเรียนในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะพูดถึงการให้โอกาสได้เรียนฟรี แถมมีอาหารกลางวันฟรี ของระบบการศึกษาในประเทศไทย ช่วยให้ครอบครัวของพวกเขาสบายขึ้น เพราะถ้าเข้าเรียนในโรงเรียนกัมพูชา ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าเล่าเรียนและค่าอาหาร การเรียนในไทยจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด แถมคุณภาพการศึกษาของไทยยังดีกว่าประเทศของพวกเขาอยู่มาก นอกจากนี้แล้ว พอจบการศึกษาระดับประถมศึกษา เด็กกัมพูชาบางคนอาจไม่เรียนต่อ แต่ถ้าต้องการเรียนต่อ ทางโรงเรียนก็จะสนับสนุนโดยมีสองแถวที่จะมารับส่งที่จุดผ่านแดน เพื่อนำนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อย่างโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมอีกด้วย

จากข้อมูลข้างต้น สามารถบอกอะไรได้บ้าง?
ประเทศไทยเปิดโอกาสให้เด็กทุกคน (ไม่จำกัดสัญชาติ) ได้เล่าเรียนความรู้ในระดับขั้นพื้นฐาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เป็นผลให้ตามจังหวัดชายแดนและจังหวัดที่มีคนต่างด้าวอยู่จำนวนมาก เช่น ระนอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฯลฯ มีเด็กต่างด้าว และเด็กไร้สัญชาติเข้าเรียนในระบบการศึกษาไทยได้ มองให้แง่ดี ถือเป็นการกระจายโอกาสให้เด็กทุกคน โดยไม่ต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆเลย และยังเป็นการเพิ่มเติมตำแหน่งงานให้กับประเทศ จากตัวอย่าง โรงเรียนบ้านหาดเล็กนั้น ถ้าไม่อนุญาตให้เด็กชาวกัมพูชาเข้าศึกษา จะมีนักเรียนเพียงแค่ 28 คนเท่านั้น อาจจำเป็นต้องยุบหรือควบรวมโรงเรียน และตำแหน่งครูก็จะหายไปไม่ก็ต้องย้ายถิ่นฐานที่ทำงาน หรือพูดง่ายๆ ที่ครูเหล่านั้นอยู่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้เพราะเด็กชาวกัมพูชาที่ข้ามแดนมาเรียนนั้นเอง แต่ในส่วนข้อเสียหลักๆนั้นเลยคือ เงินที่ใช้สนับสนุนการเรียนทั้งหมดนั้น ล้วนแต่เป็นภาษีของคนไทย การให้โอกาสการศึกษานั้นใช้เงินภาษีคนไทยอุ้มเอาไว้นั้นเอง นั้นมันยุติธรรมกับคนที่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ เพื่อให้คนต่างด้าวได้เรียนฟรีหรือไม่ คนที่สามารถตอบได้คือ คุณคนที่จ่ายภาษีอยู่ทุกปีนั้นเอง

ปล. ผู้เขียนขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถาม เพราะว่าตัวผู้เขียนก็เรียนในระดับปริญญาตรี โดยเงินภาษีของคนญี่ปุ่นตลอด 5 ปีเช่นเดียวกัน จึงขออยู่ตรงกลางสำหรับคำถามนี้
ปล. ในฐานะดร. ทางการศึกษาและอาจารย์ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดว่าอย่างไรครับ Peerapat Chatsuwan

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

7 Nameless Fanboi Posted ID:37YDz/Pry8

การเป็นเม็มเบอร์ของ 48 Group
ดราม่าทุกเรื่อง แฟนคลับรับได้หมด
มีคนปกป้องเสมอ
แต่ ยกเว้นเรื่องเดียว "ห้ามมีผัว หรือ ภาษาในวงการคือ ห้ามเลี้ยงวัว"
ถ้าก่อนเข้าวงมีวัว ก็ควรเลิกกับวัวก่อนเข้าแบบ ฌ.
หรือไม่งั้นควรปิดความลับให้สนิท ห้ามโป๊ะแตก

ในไทยอาจไม่ถึงกับลงโทษหนัก
เหมือนญี่ปุ่น
แต่พอแฟนคลับจับได้ว่า "เม็มเบอร์แอบเลี้ยงวัว"
เตรียมโดนพักงาน งานหดเพราะโอตะไม่เปย์
อฟชไม่ป้อนงาน และ ไม่นานก็เตรียมแกรด
แบบ มษ. คค.

หวังว่าน้องที่จะมาสมัคร CGM48 หรือ BNK48รุ่นสาม
ควรทำความเข้าใจว่า เรื่องเลี้ยงวัวมันเซ้นซิทีฟมากๆ
ประสบการณ์ส่วนตัว เมื่อก่อนก่อนมี BNK ชอบแก๊งนาดาว
ชอบน้องฟรัง กับ น้องปันปัน
พอรู้ว่า เฮ้อ น้องแม่งมีวัว ความน่าติดตามมันลดลง
แต่BNKมันน่าตามเพราะว่า
น้องไม่ได้เลี้ยงวัวนี่แหละ

เหมือนโอตะหลายคนชอบพูดว่า
"เราจะไปจับมือคนมีผัวทำไมวะ"
หรือ
"ไอดอลกลางวันจับมือแฟนคลับ กลางคืนไอดอลไปจับไข่วัว"
คือ มันไม่ยุติธรรมกับแฟนคลับที่เสียเงินตามผลงานใช่มั้ยล่ะ
ดังนั้น แอบเลี้ยงวัว คือ เรื่องที่สำคัญ โปรดจงจำไว้นะ
❤️❤️😁😁❤️❤️

8 Nameless Fanboi Posted ID:PNIjclGU+s

****ขอแถลงถึงเรื่องที่เกิดขึ้น****

ขอพูดตรงนี้เลยครับว่า ไม่มีการวางยาอะไรทั้งนั้น วันนั้นมีนางแบบ 2 คน คนเฝ้าสตู 1 คน ผมจะขอพูดเป็นข้อๆไปนะครับ

1.น้ำอัดลม
กินด้วยกันขวดเดียวกัน ซึ่งพอน้องบอกว่าสีแปลกๆผมก็บอกว่าไม่ต้องกิน มาถ่ายก่อน พอถ่ายเสร็จผมก็เอาไปเททิ้ง แล้วเปลี่ยนน้ำแข็งใส่ให้ใหม่ นางแบบอีกคนก็เห็น พอกินไปซักพักใหญ่ๆน้องก็มีอาการง่วง หาวๆ ผมก็เลยให้เลิกถ่าย เพราะกลัวว่าเป็นอะไรหรือเปล่า เพราะตอนไปรับที่บ้านก็บอกเหมือนป่วยๆ หาวๆตลอดทางแล้ว

2. ทำไมไม่พาส่งบ้าน พาไปที่บ้านทำไม
จากสตูมาบ้านผมมันใกล้กันมาก ใช้เวลา 30 นาที ระหว่างขับมาผมก็ถามว่า จะแวะทานโจ้ก ทานยานอนพักที่บ้านก่อนมั้ย มืดๆไปส่ง เจ้าตัวเองก็พยักหน้า เราก็อะ แวะ 7-11 ถามว่าจะกินโจ้กหรือข้าวต้ม ทานยาอะไร ซาร่า หรือ ไทลินอล เจ้าตัวก็บอกไทลินอล ก็ยังคุยโต้ตอบได้ปกติ

3.บอกว่ามาบ้านช่างภาพไม่รู้ตัว
คุณรู้ตัวแน่นอนครับ ถ้าจะบอกไม่รู้ตัวก็ไม่ถูก เพราะพอถึงบ้าน ก็ลงจากรถ เดินมาถอดรองเท้าเอง เจอหมาเล่นกับหมาที่บ้าน เดินเข้าไปสวัสดีคุณแม่ แล้วก็เดินขึ้นห้องผมไปเอง เปิดแอร์นอนเอง คุณแม่เห็นทุกอย่างว่าเดินขึ้นเอง เพราะผมก็เอาโจ้กที่ซื้อมาอุ่นในไมโครเวฟอยู่

4.ตื่นมาอีกทีเที่ยงคืนถึงยอมไปส่ง
พอคุณทานโจ้กทานยาเสร็จ คุณก็พูดเองว่า อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกไปส่งหนูด้วยนะ แล้วก็นอนไปเลย เราก็ปิดไฟให้นอน เราก็ลงมานั่งดุทีวีกับแม่ แล้วก็ขึ้นไปปลุกตอน 20.30 แต่ก็ไม่ยอมตื่น บอกขอนอนอีกหน่อย เราก็ปลุกทุกๆ 1 ชั่วโมง จนเวลา เที่ยงคืน ก็เหมือนจะไม่ตื่น จนเราเปิดไฟดึงให้ตื่น ถึงยอมตื่น แล้วเราก็ขับไปส่งที่บ้านปกติ

- ทุกเหตุการณ์ผมมีพยานรู้เห็น มีคนเห็นหมด ทางฝ่ายคุณล่ะ บอกตรวจเลือดตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้ว นี่ปาเข้าไป 1 อาทิตย์ละครับ ตรวจละเอียดแค่ไหน เต็มที่ก็ไม่กี่วันก็รู้ผลแล้ว เพื่อนผมเป็นหมอ เป็นพยาบาลเยอะ ทำไมจะไม่รู้

- ที่ผมเงียบเพราะอะไร เพราะคุณเปิดตัวมาโจมตีใส่ผมขนาดนั้นผมก็ไม่รู้จะเถียงไปทำไม ก็เหมือนแก้ตัวปล่าวๆ ผมก็รอดูผลตรวจเหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไง แล้วไหนล่ะผลตรวจ อยู่ๆก็เงียบหายไปเฉยๆ ผมก็ต้องออกมาโพสของผมมั่งละ

- ผมว่าคุณลบโพสของคุณทิ้งไปก่อนจะดีกว่า เพื่อตัวคุณเอง
ให้มันมีหลักฐานอะไรที่มันแน่นอนกว่านั้นค่อยมาโพสดีกว่าครับ
ทำให้คนอื่นเสียหายมากพอแล้วครับ ผมก็ไม่อยากทำร้ายคุณนะครับ เพราะเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมานาน ไม่คิดว่าจะมองเราเป็นคนแบบนั้นไปได้ ผมก็ดูแลเป็นห่วง ป้อนข้าว ป้อนยา พาไปส่งบ้าน แต่ดูสิ่งที่คุณให้กลับมา.......

- ผมแค้ปทุกอย่างไว้หมดกับคนที่ส่งข้อความมาด่าผมด้วย ผมจะไม่ติดใจเอาความอะไรนะ เพราะอยากให้มันจบๆไป
แต่ถ้าทางคุณไม่ยอมจบดีๆ ผมก็พร้อมครับ ผมเตรียมทุกอย่างไว้หมดละครับ ขอบคุณครับ

"อย่าบังคับให้ผมต้องเปิดการ์ดใบสุดท้ายเลยครับ "
😌😌😌😌😌

9 Nameless Fanboi Posted ID:JuktGQn6gl

>>8 เปิดหูเปิดตากูมาก ขอบคุณโม่ง

10 Nameless Fanboi Posted ID:fA5ZpxU.AH

>>8 อันนี้ใช่เรื่องเดียวกับที่มีคนบอกว่าให้น้องสาวไปถ่ายแบบนู้ดแล้วโดนตากล้องข่มขืนป่ะ

11 Nameless Fanboi Posted ID:PNIjclGU+s

>>10 คนละเรื่อง

12 Nameless Fanboi Posted ID:Husjy8BGAN

พวกที่เคลมตัวเองว่าหัวก้าวหน้าแต่ไปคิดว่ามงคลกิตติ์ "ทำจริง" เลยไปสนับสนุนไม่ลืมหูลืมตา โดยไม่สนใจว่าที่มาและวีรกรรมเขาทำอะไรนี่ ผมถือว่าเป็นความอัปยศของวงการ ไม่เพราะเหตุใดก็เหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

ประการแรก คุณสร้างวัฒนธรรมหลงลืม วัฒนธรรมไม่ต้องรับผิด เราต้องไม่ลืมว่าเขาเป็น สส. ที่ไม่ควรได้เป็นตั้งแต่แรก และเขาทำอาชญากรรมที่ไม่ควรให้อภัยไม่ว่าจะเอาอะไรมาทดแทน คือการเลือกประยุทธ์เป็นนายก ฯ การอวยมงคลกิตติ์จึงถือเป็นการเหยียบหน้าประชาชนที่ไม่เอาประยุทธ์ทั้งประเทศ

ประการที่สอง คุณเป็นพวกไม่สนวิธีการ ขอแค่สิ่งที่ตัวเองอยากทำเกิดขึ้นโดยไม่สนว่าวิธีนั้นชอบธรรมหรือไม่ และส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างไร แบบนี้ก็มีเป็นกันเยอะ

ดังนั้น อย่าให้ความดูจะเท่ของมงคลกิตติ์ทำลายกระดูกสันหลังของเรา

13 Nameless Fanboi Posted ID:37YDz/Pry8

เมื่อวานเจอ สส ท่านนี้ในห้องประชุมลับ

ผมถามเค้าตรงๆว่าพี่ทำไมออกตัวแรงตอนแรก ตอนนี้มาทำหน้าที่ค้านเรื่องดีๆ

แกบอกว่า “ผมไม่ได้มีเงินทุนเยอะในการซื้อสื่อ อะไรที่ทำไปทั้งหมดก่อนหน้า ผมแค่ต้องการได้พื้นที่สื่อฟรี ผมต้องแจ้งเกิดใน 20 วัน ตามกำหนดการตอนนั้น”

ก็ชัดเจนดีครับ

14 Nameless Fanboi Posted ID:f.Grd4NwCz

>>12 ไอ้เหี้ยเต้แค่เข้ามาก็ผิดวิธีแล้วพอทำอะไรหน่อยเสือกอวยปานเทวดา ล่าสุดมีควายตัวนึงที่เป็นเบาหวานอวยกระทั่งเรื่องมันแดกนม กูล่ะทึ่ง

15 Nameless Fanboi Posted ID:WACIONEAw8

พี่เต้นี่สอนเราว่าเวลาบางคนที่ไม่น่าโง่ขนาดนั้นแต่ทำตัวโง่จนเกินมาตรฐาน มักเพราะเค้ามี hidden agenda ทั้งนั้น ... ใช่ครับ ผมหมายถึง เอกกะป๊อกนั่นแหละ

16 Nameless Fanboi Posted ID:WACIONEAw8

ความหวังใหม่แห่งการกำจัดเชื้อเอชไอวีอย่างหมดจดเป็นครั้งแรกของโลก
(เรียบเรียงโดย ศุภกิจ พัฒนพิฑูรย์)

นับตั้งแต่ที่มีการรายงานการติดเชื้อเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1981 เชื้อเอชไอวี (HIV หรือ Human Immunodeficiency Virus) ก็เรียกได้ว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของมนุษยชาติจนถึงปัจจุบัน

มันเป็นตัวการก่อให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรืออาการเอดส์ (AIDS หรือ acquired immunodeficiency syndrome) ซึ่งรักษาไม่หาย

ผู้ที่ได้รับเชื้อนี้เข้ามาจำนวนมาก ไม่พ้นที่จะพบจุดจบจากอาการเอดส์ นำมาสู่การตีตราว่า ผู้ที่มีเชื้อนี้คือกลุ่มบุคคลที่น่ารังเกียจของสังคม

ปัจจุบันผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีอยู่ในร่างกาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ยาต้านไวรัส ซึ่งมีชื่อย่อเก๋ๆ ว่า ART (antiretroviral therapy) ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อได้เป็นอย่างดี เมื่อร่วมกับการดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ก็แทบจะไม่พบเชื้ออยู่ในกระแสเลือดเลย นั่นเท่ากับว่าปิดกั้นโอกาสการติดต่อสู่บุคคลอื่นได้ในระดับหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ดี ผู้ที่ได้รับเชื้อนี้เข้ามาจะต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิต ไม่สามารถกำจัดออกจากร่างกายได้หมด เนื่องจากเอชไอวีจะนำสารพันธุกรรมของตัวเองไปเนียนแทรกอยู่กับดีเอ็นเอของเซลล์ร่างกาย อันเป็นสถานที่ที่ยาต้านไวรัสออกฤทธิ์ไปไม่ถึง

ล่าสุด ความฝันที่จะกำจัดเชื้อเอชไอวีออกไปอย่างสมบูรณ์กำลังเข้าใกล้ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น เมื่อคณะนักวิจัยจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ

ประกาศความสำเร็จว่าด้วยการกำจัดเอชไอวีออกไปจากหนูทดลองได้อย่างหมดจด โดยท่ีตีพิมพ์ผ่านวารสาร Nature Communications เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา

กลยุทธ์สำคัญในการกำจัดเชื้อเอชไอวีอย่างหมดจดคือ ...

อ่านต่อได้ที่ https://thestandard.co/crispr-and-laser-art-eliminate-hiv-…/

17 Nameless Fanboi Posted ID:4g/U8dXedJ

>>12>>14>>15

io ชัดๆเลยน่ะพวกมึง

18 Nameless Fanboi Posted ID:WACIONEAw8

วันนี้มีเรื่องแปลกวะคุณ คือ Ubisoft เอา Tools มาให้คนทำ Custom Quest ในเกม Assassin's Creed Odyssey เล่นกันเองได้ เสร็จแล้วคนก็เลยเอาไปทำเควสที่ Farm XP ได้สบายๆโดยไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ XP รัวๆ

ทีนี้ Ubisoft ก็ตกใจ แล้วออกมาบอกว่ากำลังแก้ไม่ให้ฟาร์มได้อยู่ แล้วขู่ว่าจะลงโทษพวกคนที่หาผลประโยชน์จาก Custom Quest ทำให้คนเล่นโวยวายที่จะแบนกันนี่ก็เพราะกลัวขาย XP Boost ใน MTX ของเกมไม่ออกป่าว

ประเด็นคือเกมนี้เป็นแนว single player แล้วแบบ..เราถึงยุคที่คุณสามารถโดนแบนในเกมที่นั่งเล่นอยู่คนเดียวได้แล้วเหรอคะนิ? @,@

19 Nameless Fanboi Posted ID:x0QXyDJbcp

เมื่อครู่ ผมเห็นมีชาวไทยกลุ่มหนึ่งไปคอมเม้นต์แซะในโพสต์ข่าวที่สมเด็จพระสังฆราชของไทยเสด็จไปเจิมรถไฟฟ้าขบวนใหม่สายสีน้ำเงิน

แซะกันเยอะ แต่ส่วนใหญ่ไปในทางเดียวกัน ทำนองว่าไทยนี่มันไทยจริงๆ ล้าหลัง เมืองนอกไม่มีแล้ว

คือ...ด้วยความที่ผมเป็นคริสตชนสายตะวันออกซึ่งมีการอวยพรอะไรแบบนี้บ่อยๆ ก็ขอบอกนักแซะเหล่านั้นสักนิดนึงว่า เมืองนอกก็ "มี" นะครับ พิธีแบบนี้น่ะ แค่ว่าคนต่างถิ่นอย่างเราอาจไม่เห็นหรือไม่ได้ตามข่าว

ขอพิมพ์สั้นๆ ไม่ลึก เดี๋ยวหลายคนงง

คริสตศาสนานิกายที่เคร่งครัดจารีตพิธีกรรม อย่างคาทอลิกหรือออร์โธด็อกซ์ การอวยพรสิ่งของหรือสถานที่ถือเป็นธรรมเนียมครับ มักมีการใช้น้ำเสก (Holy Water) ร่วมด้วย ยิ่งเฉพาะศาสนจักรผมเนี่ย การใช้น้ำเสกอวยพรแทบจะปกติ เย็นฉ่ำทีเดียว ไม่ว่าเป็นฉลองโบสถ์ประจำปี ฉลองนักบุญ

การอวยพรเป็นธรรมเนียมที่สืบมาแต่โบราณของศาสนจักร บ่อยครั้งที่สาธุชนผู้ศรัทธาจะเชิญบาทหลวงมาอวยพรสิ่งต่างๆ ไล่ตั้งแต่กางเขนจนไปถึงจรวดนิวเคลียร์ ปืนพกยันรถถัง บ้านยันสถานที่ราชการ โบสถ์เล็กโบสถ์ใหญ่ ได้ทั้งนั้นครับ อยู่ที่จะเรียกหรือไม่เรียกแค่นั้นล่ะ

อาจพอพูดได้ว่า การเชิญบาทหลวงหรือบิชอปมา จริงๆ คือการให้ท่านช่วยวอนขอพระเจ้าให้อวยพรสิ่งนั้นๆแก่พวกเรานั่นแหละ ถ้าเป็นพาหนะ ก็ขอพระองค์ส่งทูตสวรรค์มาปกป้องคนขับและผู้โดยสาร เป็นต้น

กระนั้น น้ำเสกที่ใช้ปะพรมไม่ใช่เครื่องรางที่มีฤทธิ์ในตัวนะครับ แค่เป็นเครื่องเตือนใจตอนรับศีลล้างบาป มันจะได้ผลหรือไม่ อยู่ที่ความเชื่อของผู้ใช้และพระเจ้า

ขอสรุปตรงนี้ว่า...

คุณจะมีความเห็นอย่างใดก็ช่าง เป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่ขอบอกว่าการอวยพรเนี่ย "มันไม่ได้มีแค่ไทยเท่านั้น" นะครับ อย่าคิดเช่นนั้นแล้วไปเม้นต์เชียว เดี๋ยวจะหน้าแหกยิ่งกว่าทะเลแหวกโมเสสนะครับ อิอิ

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

20 Nameless Fanboi Posted ID:BgC5EO6uie

เห็นบางคนบอกน้องดีอย่างงั้นงี้ ไม่คิดบ้างเหรอถ้าพี่ยังอยู่ อาจพาประเทศก้าวหน้าไปไกลกว่าที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันก็เป็นได้

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

21 Nameless Fanboi Posted ID:doGGXMYPBd

มีคนเคยถาม ทำไม BNK48 มีแฟนไม่ได้

ตอบแบบทางการ - เพื่อไม่ให้เสียสมาธิในการฝึกฝนทักษะหรือการแข่งขันในวง ให้เด็กทุ่มเททางด้านนี้มากที่สุด

ตอบแบบไม่ทางการ - แฟนคลับก็จะเลิกเปย์ เพราะการเป็นBNKคือการขายวิญญาณ โอตะที่เปย์คุณเค้ารู้สึกเป็นเจ้าของคุณทางอ้อม เกิดคำถามเช่น ทำไมผมต้องเสียเงินจับมือ,2shotในเมื่อผู้ชายคนนั้นจับมือฟรี (และมันต้องมากกว่าจับมือด้วย) คุณกำลังโกหกแฟนคลับคุณ คุณกำลังเอาเปรียบเพื่อนร่วมวง 😁😁

สมัยก่อนที่จะติดตามBNKเราก็คิดช่างเขาสิ เขาจะมีแฟน ไปยุ่งไรกะเขาวะ

แต่พอได้มาติดตามน้องอย่างใกล้ชิด กูคงSadมากหากเจ้าสิค หรือ น้องไข่ มีแฟน อาจSadจนถึงขั้นเฮนวงไปเลย

แบบมันเหมือนการแลกเปลี่ยนกันน่ะ 🤔🤔

ถ้ามีแฟน = ความนิยมตก
อย่าถามหาว่าเพราะอะไรความนิยมตก เหตุผลมันมีมากเกินอธิบาย และมันเป็นสัจธรรม เหมือนกฎแห่งการแลกเปลี่ยน

ไม่มีแฟน = ความนิยมสูง = ติดเซมบ้ตสึบ่อย = โอกาสได้งานนอก งานโฆษณา ละครภาพยนต์มาก
มีแฟน = ความนิยมตก = ไม่ได้ติดเซม = โดนโอตะเท โดนอฟช.ดอง = ก็จะกลายเป็นเมมเบอร์จืดจางปลายแถวในวง ไม่มีโอกาสได้รับงานนอก ซ้อมร้องซ้อมเต้นไปวันๆ มีชือ BNK48 แค่นั้น แต่แทบไม่มีบทบาทในวง

ดังนั้น ไม่มีแหละดีแล้ว 😁😁❤️❤️

22 Nameless Fanboi Posted ID:t5ABP3Wbl+

จีนเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้ตลาดทำงานเองทุกอย่างนะ, พคจ เข้าไปควบคุม demand - supply ในทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด เข้าไปแทรกตลอด เพราะมันถือหลักว่าจีนต้องใช้ระบบตลาดที่ "ควบคุมได้" แต่ก็ต้องปล่อยให้ตลาดทำงานด้วยตัวมันเองตามธรรมชาติไปพร้อมๆกันให้ได้ด้วย
ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามาจากทฤษฎีของพรรคเองนั่นแหละครับ มันมีการถกเถียงกันมาตั้งแต่ยุคเติ้งเสี่ยวผิงแล้วว่าจีนจะต้องพัฒนาให้ทันสมัย เปิดตัวต่อโลก โดยที่ยังรักษาเป้าหมายการปฎิวัติเอาไว้ได้
----------------------
ยุคหนึ่ง (จนถึงตอนนี้) พคจ ส่งคนเก่งๆไปศึกษาต่อในโลกตะวันตกมากมายในสถาบันชั้นนำระดับโลกต่างๆทุกแห่ง พอคนเหล่านั้นกลับมาจีนก็จะได้ทำงานในรัฐบาลและทำงานให้พรรค คนพวกนั้นก็จะต้องถ่ายทอดวิทยาการสมัยใหม่ต่างๆให้แก่รัฐบาลจีน พรรคจะเอาความรู้พวกนั้นไปตรวจสอบ วิเคราะห์ และดูว่านำมาผสมผสานกับทฤษฎีการปฎิวัติของพรรคได้หรือไม่ ตรงไหน อย่างไร ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆจนได้ข้อสรุปที่ตรงความต้องการของพรรค และนำไปใช้ต่อไป
ไอ้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลักของตะวันตกนี่ก็เหมือนกัน มีคนเก่งระดับมันสมองของจีนไปเรียนและนำองค์ความรู้ทุกอย่างกลับมา ตอนไปเรียนน่ะแม่งก็อ่านตำราทุกตำราของโลกเศรษฐศาสตร์ อ่านมาตั้งแต่ อดัม สมิธ ยัน นักคิดระดับเทพๆสายการเงินสมัยใหม่
จีนไม่เคยขาดแคลนคนระดับมันสมอง และจีนฉลาดในการปรับใช้องค์ความรู้สมัยใหม่ของตะวันตกให้เข้ากับสิ่งที่ตัวเองต้องการ ซึ่งมันต้องผ่านการตัดต่อ เสริม ปรุงแต่งองค์ความรู้จากตะวันตกเพื่อปรับ DNA ให้เป็นจีนให้ได้
ฉากหน้าเปลือกนอกจีนสมัยใหม่ดูยังไงก็เหมือนทุนนิยมตะวันตก แต่พอไปดูเนื้อในจริงๆ มันคือภูมิปัญญาตะวันตกที่ถูกปรับแต่งอย่างมโหฬารเพื่อให้ตรงกับทฤษฎีและแนวทางพัฒนาของพรรคนั่นเอง
ถ้าเราเอาแต่อ่านจากบทวิจารณ์ของตะวันตกที่มีต่อจีน เราจะพบแต่ข้อวิจารณ์สารพัด แต่ทำไมจีนสามารถผงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจในศตวรรษที่ 21 ได้ มันย่อมต้องมีอะไรที่มากกว่าคำวิจารณ์ของสื่อพวกนั้นแน่ๆ
----------------------
ผมไม่ใช่พวกโปรจีนหรือชื่นชมจีนอะไรแบบนั้น ผมแค่สงสัยว่าทำไมคอมมิวนิสต์แบบจีนจึงยังยืนหยัดอยู่ได้ในโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งๆที่คอมมิวนิสต์ประเทศอื่นพินาศชิบหายไปเกือบหมดแล้ว
หลายคนบอกว่าจีนไม่ใช่คอมมิวนิสต์แล้ว มันคือทุนนิยมที่มีระบอบการเมืองแบบเผด็จการเท่านั้นเอง ผมเองก็สงสัยต่อไปว่าทำไมหลายประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดทุนนิยมเสรีและมีระบอบปกครองแบบเผด็จการหรืออำนาจนิยมจึงไม่สำเร็จเท่าจีนล่ะ ?
ต้องถามย้อนกลับไปว่าประเทศเหล่านั้นฉลาดมากพอในการจัดการภูมิปัญญาของตัวเองให้ก้าวหน้าไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและการเมืองได้ขนาดไหนต่างหากล่ะครับ...
ปล. สำหรับไทย ชนชั้นนำจารีตของไทยมันมีความสุขบนน้ำตาของประชาชนตลอดมาครับและไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ และต่อต้านคนที่จะคิดจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ด้วย
ดังนั้น ตราบใดที่โครงสร้างเดิมที่ชนชั้นนำจารีตไทยยังได้เปรียบอยู่ ก็อย่าหวังว่าประเทศชาติและชาติบ้านเมืองจะพัฒนาไปข้างหน้าได้ อย่างหวังว่าพวกเราจะลืมตาอ้าปากร่ำรวยกันได้ถ้าไม่ทำลายโครงสร้างทุเรศๆนั่นให้พังไป

23 Nameless Fanboi Posted ID:po1HwtgyzD

วันนี้แปลกๆ มานั่งคิดย้อนเวลาไปว่าชีวิตเรามาอยู่ตรงจุดนี้ได้ยังไง ก็เลยมานั่งเขียนลงโน้ตเอาไว้ เขียนไปเขียนมา ขอเอามาแปะเลยละกันเพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเช่นกัน
.
.
.
ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าชีวิตเราทุกคน(และผม)ได้ดีเพราะมีคนสนับสนุนเสมอ
.
ตั้งแต่ช่วงเติบโตจนก่อนถึงวัยทำงาน พ่อแม่และพี่ชายพี่สาวผมทุกคนมอบทรัพยากรให้ผมศึกษาและลองเล่นในเรื่องต่างๆมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ เรียกว่าอยากได้อะไรมาลอง 90% ผมจะได้โดยที่ตัวเองไม่ต้องเสียเงินเองเลย ผมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆเพราะมันทำให้ผมพร้อมในด้านทักษะกว่าคนอื่นในช่วงอายุที่ใกล้ๆกัน
.
พอเข้ามหาลัย ตอนเรียนรามฯ ผมก็ได้เพื่อนในซุ้มรามฯช่วยสนับสนุนโดยการพาไปให้รู้จักกับ “พี่ป้อม” เจ้าของร้านสติ๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในซีคอนสแควร์สมัยนั้น ร้านใหญ่ มีคอมให้เล่นหลายเครื่อง มีกล้อง Digital Camera ของ Sony อย่าง Mavica ให้เล่น สมัยโน้นต้องบอกเลยว่าเท่ห์มากๆ
.
หลังจากได้รู้จักกับพี่ป้อม แกก็สนับสนุนผมด้วยการจ้างให้ทำงานที่ร้าน ไม่ว่าจะถ่ายรูป รีทัชภาพลูกค้าก่อนพิมพ์ออกมา เรียกว่าซองเงินเดือนซองแรกผมได้มาจากที่นี่ล่ะ ยังคงจำความรู้สึกแรกได้เลย โคตรดีใจที่เราสามารถทำงานแลกเงินได้แล้ว แถมพี่ป้อมยังได้หางานเขียนโปรแกรมบริหารสมาชิกโบสถ์คริสต์มาให้อีกงาน รวมไปถึงจ้างไปติดตั้งระบบร้านเน็ทให้หลายๆร้าน คือได้เล่นอะไรเยอะมากๆ
.
หลังจากนั้นก็มี “พี่ไก่” สนับสนุนผมต่อ เราเจอกันทาง Pantip และพี่ไก่ก็ได้มอบโอกาสให้ผมแบบยิ่งใหญ่มากโดยนัดผม นศ.รามฯกระจอกๆคนนึงให้ไปทานข้าวด้วยกันกับพี่ธานี (เจ้าของบริษัท PE&E) และทำการแนะนำผมให้กับพี่ธานีจนพี่ธานีว่างจ้างให้ผมไปทำงานด้วยเงินเดือนที่ดีมากๆสำหรับนศ.ที่ยังเรียนอยู่อย่างผม (เรียนแบบไม่เรียน 5555)
.
พอทำงาน PE&E ไปสักพัก ผมก็ได้ไปเรียนเขียนโปรแกรมที่ CTT แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจาก “พี่โช” โชคชัย จันทร์เชย และ “คุณมิ้งก์” ต่อ โดยให้ไปลองฝึกเป็นเทรนเนอร์สอนเขียนโปรแกรมดู แถมยังได้รับการชวนให้ไปเปิดบริษัท Software House ด้วยกันต่ออีกทอด ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เปลี่ยนชีวิตผมไปมากที่สุดอีกช่วง ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆในการทำธุรกิจ
.
ในระหว่างที่ทำ Software House ผมก็ยังคงได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทางฝั่งลูกค้าเสมอ ไม่ว่าจะเป็น ผอ.จากภาครัฐต่างๆ นายตำรวจนายทหารต่างๆ หรือแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทเอกชนใหญ่ๆ ผมยังคงจำชื่อคนที่สนับสนุนผมได้อย่างดีจนวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น “พี่เมฆ” “ดร.อธิป” “เอ” จากทรูที่เวลามีงานมีปัญหาก็ไม่เคยทิ้งกัน ฯลฯ
.
พอจบเส้นทาง Software House ผมก็ยังไม่วายได้รับการสนับสนุนต่อจากเมนทอร์ทางด้าน IM ของผมอย่าง “Patric Chan”...
.
อยากจะขอขอบคุณทุกคนอย่างสุดซึ้ง ผมคงไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีทุกคนคอยสนับสนุน ผมจะทำชีวิตต่อไปให้ดีที่สุดไม่ให้ผิดหวังที่ได้รับการสนับสนุน และผมก็จะสนับสนุนหลายๆชีวิตให้ดีขึ้นด้วยเช่นกันครับ
.
ด้วยรักและเคารพเสมอ
ก๊วง
.
ปล. ความเชื่อเดียวที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้มีคนสนับสนุนผมอย่างต่อเนื่องคือ: “ความจริงใจ” ที่ผมมีให้เค้า
.
ถ้าวันนี้เราน้อยใจว่าไม่มีคนสนับสนุน ลองมอบความจริงใจให้กับคนที่เราติดต่อด้วยดูครับ ผมเชื่อว่าคนเราสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้ :)

24 Nameless Fanboi Posted ID:po1HwtgyzD

มีคนเคยบอกว่า ถ้าทำ Core Business ของตัวเองแล้วไปไม่รอด ให้ไปเปิดคอร์สเทรนนิ่งโกยเงินแทน

พอเอามานั่งคิดแล้วดูในตลาดแล้ว เห็นคนทำกันเต็มเลย แยกยากเหมือนกันว่าใครทำแล้วรอดจริงแล้วค่อยมาสอน กับใครที่ทำแล้วไม่รอดแล้วมาสอน แต่เอาจริงๆ คนที่ทำไม่รอดอาจจะสอนดีกว่าก็ได้นะ

25 Nameless Fanboi Posted ID:aLOo+6WgdX

ลักษณะของกองเชียร์ คสช. ระดับ “เกินเยียวยา”

- เสพแต่สื่อค่ายเนชั่น ทีนิวส์ (ค่ายเดียวกันนั่นแหละ) และฟอร์เวิร์ดเมลจากเพื่อนตัวเองในไลน์ (ที่ก็ไม่มีใครคิดต่างจากตัวเอง)

- เชื่อสุดใจว่าทุกอย่างที่ คสช. ทำ ตั้งแต่รัฐประหาร ครองอำนาจห้าปี รัฐธรรมนูญ 2560 ยอดแย่ การจับคนเป็นพันขึ้นศาลทหาร ปรับทัศนคติ ส.ว. ลากตั้ง โกงเลือกตั้ง (ซึ่งก็ไม่ยอมรับว่าโกง เพราะเชื่อวาทกรรม IO เรื่อง popular vote) ฯลฯ ทั้งหมดนี้ดีงาม หรืออย่างน้อยก็ “จำเป็น” เพื่อสกัดไม่ให้ทักษิณและพวก (ซาตานกลับชาติมาเกิด) กลับมามีอำนาจอีก

- เนื่องจากเชื่อว่าทักษิณคือซาตาน จึงพร้อมยอมเชื่อวาทกรรม “ธนาธรและอนาคตใหม่คือนอมินีทักษิณ” โดยไม่กังขาใดๆ

- ไม่ใช่ไม่รู้ว่านักการเมืองห่วยๆ ที่ตัวเองเคยด่าเฮโลไปอยู่พรรคพลังประชารัฐและหลายคนได้เป็น รมต. แต่ก็พร้อมหลับหูหลับตาไม่แยแส หรือแถโง่ๆ เช่น “องคุลีมาลยังกลับใจได้เลย” (!!!)

- ตัวเองมีฐานะดีพอ มีรายได้จากทรัพย์สินมากพอที่จะไม่รู้สึกว่าโดนผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจตกต่ำ (ดังนั้นเลยยิ่งไม่ต้องสนใจความสามารถของรัฐบาลในการบริหารเศรษฐกิจ)

(เรื่องรักเจ้า รักชาติ เป็นเรื่องรองสำหรับคนกลุ่มนี้ คือต่อให้เฉยๆ กับเจ้า สี่ข้อข้างต้นก็เพียงพอให้หลับหูหลับตาเชียร์ คสช. ต่อไป)

...ได้แต่หวังว่าคนประเภทนี้จะมีน้อยลงเรื่อยๆ ค่ะ 😕

#รู้จักคนแบบนี้มากกว่าสิบคน555

#เกินเยียวยาคือป่วยการที่จะคุยด้วย

26 Nameless Fanboi Posted ID:5F.lOidy4u

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าวันหนึ่ง Lazada / Shopee / JD.com กีดกันสินค้าคุณ/ขายแข่งกับคุณ?

คำถามข้างต้น เกิดขึ้นโดยบัญเอิญจาก

1) การอ่านปัญหาของแม่ค้าใน pantip เรื่อง "Shopee ประเทศไทย เริ่มเอาสินค้าที่ขายด้วยร้านอื่นๆ ออก แล้วนำมาขายเอง"
https://pantip.com/topic/39047751 และ

2) การอ่านบทวิเคราะห์จาก SCB Economic Intelligence Center หัวข้อ "เมื่อแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไม่หยุดแค่ online อีกต่อไป" https://www.scbeic.com/th/detail/product/6067

สรุปสั้น ๆ ให้สำหรับคนที่ไม่อยากอ่าน
1) Shopee ยกเลิกไม่ให้ขายสินค้าบางตัว ที่ขายมานานแล้ว ได้คะแนนรีวิวสูงด้วย ในขณะที่มีร้านอื่นขายเหมือนกันแต่ขายได้ แต่ไม่ยกเลิกร้านอื่นๆ มีคนมาเม้นต์ตามว่าเคยเจอแบบนี้เหมือนกัน แนะนำว่าให้ตั้งร้านเป็น Mall แทน

2) บทวิเคราะห์ SCB บอกว่าเจ้าของ Platform (เช่น Lazada / Shopee / JD.com มีข้อมูล Shopper (Big Data) ทำให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการของ Shopper ได้โดยตรง ซึ่งนำไปสู่การผลิตสินค้า House Brand/Own Brand/Private Brand ของตัวเอง

อันนี้มีตัวอย่างเกิดขึ้นจริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Amazon หรือ Alibaba ที่ออกสินค้า Brand ตัวเองมาขายใน Platform ของตัวเอง แน่นอนราคาถูกกว่า เข้าถึงความต้องการผู้บริโภค และโปรโมทตรงไปที่คน Shopper

ดังนั้น คำถามที่สำคัญที่พวกเราจะต้องมองให้ขาดคือ

"เราจะทำอย่างไร ถ้าวันหนึ่ง Lazada / Shopee / JD.com ออก House Brand ของตัวเอง และไม่โปรโมท Supplier อื่นๆ ใน Category เดียวกัน?"

มองให้ขาดตั้งแต่วันที่ Online เราไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าฝั่งอเมริกา หรือจีน เพื่อวางรากฐานให้มั่นคงตั้งแต่วันนี้ ใช้ช่องทาง Online ให้เกิดประโยชน์กับสินค้าเราให้มากสุด เร็วสุด และอย่างยั่งยืน

อาจจะมีคนเห็นต่างจากผม ว่า
ในห้าง MT ก็มี House Brand / Own Brand เต็มไปหมด แต่ก็ไม่เห็นทำอะไร Supplier เจ้าใหญ่ๆ ได้เลย เพราะยังไง Shopper / Consumer ก็ติด Brand มีแต่ส่วนน้อยเท่านั้นล่ะที่จะหันมาซื้อ House Brand

ถ้าเป็นในห้าง MT ผมก็เห็นด้วย แต่ในสนาม Online นั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง

"BIG DATA" คือ Game Changer หรือสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างชัดเจน เพราะมีประโยชน์มหาศาลในการเข้าถึง/เข้าใจ Shopper/Consumer

ถ้าจะให้สรุป ช่องทางไหนๆ ก็ไม่หมูล่ะครับเวลานี้ ดังนั้นผมคิดว่า การสร้างสมดุลในการบริหาร Channel ทั้งหมดที่มี คงเป็นทางออกที่ยั่งยืนที่สุด

ช่องทาง Online เป็นช่องทางที่ร้อนแรง ก่อนจะเดินหน้าเต็มที่ ก็ควรคิดให้รอบ (เอาจริงๆ ต้องหลายๆ รอบ) และหมั่น Revise ความคิด/Goal/Strategy ของช่องทางนี้อย่างสม่ำเสมอ เพราะ Online ตอนนี้เป็นช่องทางที่ยังไม่นิ่ง

ถ้าไม่แน่ใจว่ารู้รอบเรื่อง Online ต้องมีอะไรบ้าง แนะนำให้อ่าน Post เก่าผมดูก่อนที่ https://www.facebook.com/…/a.6990748834876…/2455798811148596

แต่หากต้องการเรียนลัด จากคนที่เคยผ่านประสบการณ์ตรงในการ setup และบริหารช่องทาง Online เน้นที่สินค้า FMCG (Fast Moving Consumer Goods) ผมแนะนำให้มา Wokshop นี้ครับ

Workshop : Building an Effective Online Channel อ่านรายละเอียดใน Comment ได้ครับ

27 Nameless Fanboi Posted ID:QtVeeWE78V

ยุคทองของ Netflix กำลังจะหมดไป (ตอนที่ 1)

...........

Netflix กำลังจะเจอสหบาทาของจริง จากพี่เบิ้มอินเตอร์เน็ตและมาเฟียค่ายหนัง ที่เริ่มเอาจริงเอาจังกับธุรกิจสตรีมมิ่ง

เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน ขอเอา Media Landscape ของทั้งโลกมาใช้เป็นภาพประกอบ และขอแบ่งเล่าเป็นหลายตอนหน่อย กลัวยาวไป ไม่มีคนอ่านครับ 😂

(ภาพจาก Recode.net)

...........

- หนัง ซีรีส์ ฝรั่งส่วนใหญ่ในโลก ถูกสร้าง จัดจำหน่าย ควบคุมการเผยแพร่ โดยสตูดิโอฮอลลีวูด (วงกลมก้อนสีเขียว)

- แม้ว่าดูเหมือนจะแข่งกัน แต่เบื้องหลังจับมือกัน เพื่อผูกขาด สร้างอำนาจต่อรอง กำหนดราคา กำหนดว่าควรจะขายสิทธิ์ในการเผยแพร่ให้ใคร อำนาจของค่ายหนังยังกับมีมณีอินฟินิตี้กับถุงมือ

- Netflix ที่ก่อร่างสร้างตัวมาได้ในธุรกิจสตรีมมิ่ง เพราะเป็นคนบุกเบิกตลาดสตรีมมิ่ง พวกก้อนสีเขียวยังไม่รู้มูลค่าตลาด เลยคิดค่าสิทธิ์ในการฉายกับ Netflix ในราคาที่ต่ำกว่าปกติที่ควรจะเป็น

- นอกจากได้มาราคาไม่แพงแล้ว ความฉลาดของ Netflix คือ พยายามทำสัญญายาวๆในตอนแรก ทำให้ได้สิทธิ์เรื่องดังๆ มาก เช่น Marvel Avengers , ซีรีส์ Friends, The Office จนถึงทุกวันนี้

- ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของซีอีโอ Reed Hasting ซึ่งมองเห็นอนาคตของทีวี คิดว่าซักวันหนึ่ง ค่ายหนังก็จะรู้ตัวและขูดรีดค่าสิทธิ์การฉายจาก Netflix ในราคาที่สูงมากๆ

- เลยตัดสินใจทุ่มเงิน เพื่อสร้างคอนเทนต์ของตัวเอง เพราะมองว่าระยะยาว ตัวเองต้องมีของขาย มีหนัง ซีรีส์ดีๆให้ลูกค้าดู ด้วยต้นทุนคอนเทนต์ที่ต่ำลง และลดการพึ่งพาคอนเทนต์จากค่ายหนังอื่นๆ

- พอ Netflix ใหญ่โต มีคนใช้บริการเป็นร้อยล้านคน ก้อนสีเขียวเลยเริ่มมองเห็นโอกาสว่าตัวเองก็มีของดีในมือ ทำได้เหมือนกัน และเริ่มมอง Netflix เป็น threats ที่ทำให้อำนาจต่อรองและอิทธิพลของตัวเองลดลง

- อุปสรรคสำคัญสำหรับก้อนสีเขียวก่อนหน้านี้ คือ แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีอ่อนด้อย ล้าหลัง สเกลไม่ได้ เทียบ Netflix ไม่ติดฝุ่น

- แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี พวก Cloud Computing, Content Delivery Networks, Encoding เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันอุปสรรคนี้ได้หายไป มีคนอื่นทำได้แล้ว

- ก็หมายถึงความได้เปรียบที่ Netflix เคยมี ก็หายไปเช่นกัน

- ไอ้ก้อนเขียวๆ เลยจะ transform ตัวเอง ให้เป็นก้อนสีแดง เพื่อให้บริการสตรีมมิ่งเองซะเลย

- ที่เปิดหน้ามาชัดๆแล้ว คือ Disney+ ของค่าย Disney , HBO Go ของ Time Warner และกำลังจะออก HBO Max ให้มันพรีเมี่ยมขึ้นไปอีก ค่ายอื่นกำลังทะยอย ทั้งแบบทำแยกเดี่ยว (Standalone) กับแบบผูกกับคนอื่น (Bundle) เช่น ขายพ่วงกับบริการต่างๆของวงกลมก้อนสีม่วง

- วงกลมทุกก้อนเตรียมรุม Netflix

- รวมถึง Amazon (Prime Video) , Apple TV+, Google (YouTube Premium) และ Facebook Watch

- เริ่มเห็นภาพ สหบาทาแล้วเนอะ

- สเต็ปแรก ก้อนสีเขียวค่อยๆทะยอยดึง content ที่อยู่ใน Netflix ออกจนหมดสัญญาและจะไม่ยอมให้ต่ออีก (ถ้ามีต่อ คือ แพงโคตรๆๆ)

- หลายค่ายที่ต่อสัญญาไปก่อนหน้านี้ คือ โก่งราคาฟัน Netflix แบบไม่ยั้ง ผลคือ ต้นทุนแพงขึ้น จนต้องขึ้นราคากับคนดู ซึ่งก็มีการปรับราคาขึ้นมาตลอด

- สเต็ปที่ 2 ก้อนสีเขียวที่มีทีมงาน คนสร้าง กำกับ เขียนบท เก่งๆในมือเพียบ ก็เอาคอนเทนต์ดังๆที่ตัวเองมี มาชูเป็นจุดขายซะ

- เช่น Disney ก็ดึง Marvel Franchise มาทำเป็นซีรีส์เรื่อง Loki และอื่นๆอีกมากมาย (X Men, Starwars เป็นต้น) ให้บริการแบบสตรีมมิ่งโดยเฉพาะบน Disney+

- ค่ายอื่น ก็ทำตามแบบเดียวกัน

----
จบตอนที่ 1 (กลัวยาวไป) ...รอติดตาม ตอนที่ 2

ตัวอย่างตอนต่อๆไป เช่น

- Netflix Original จริงๆแล้วคืออะไรกันแน่
- ค่ายหนังต่างๆดีลกับ Netflix ยังไง
- การเงิน ตัวเลข และการเติบโต
- Future of Television 2019
- อื่นๆ

กดติดตาม/ไลค์ ที่เพจรอได้เลยครับ

https://www.facebook.com/worawisut.page
----

28 Nameless Fanboi Posted ID:QtVeeWE78V

ระบบญี่ปุ่น ไม่ปฏิเสธตรง ๆ แต่ใช้วิธีอื่นให้รู้ว่าตรูไม่คุยกับมรึง เหมือนเวลาจะบีบพนักงานออก ก็ย้ายไปนั่งห้องโล่งๆ มีโต๊ะกับเก้าอี้หนึ่งตัว ไม่มีคอมฯ ไม่มีกระดาษปากกา ไม่มีโทรศัพท์

.

"การพบกันครั้งแรกนี้ ฝ่ายเกาหลีใต้บอกว่าเพื่อ “เจรจา” กับญี่ปุ่น แต่ฝ่ายญี่ปุ่นได้ขึ้นป้ายพิมพ์ด้วยกระดาษ แปะบนกระดานไวท์บอร์ดอย่างง่ายๆ ว่า “การชี้แจงเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออก” เพื่อแสดงว่าญี่ปุ่นจะเพียงแต่อธิบายวิธีปฏิบัติเท่านั้น ไม่ได้หวังจะเจรจาต่อรองแต่อย่างใด

.

แต่ที่แสบสันยิ่งกว่าคือ ท่าทีของญี่ปุ่น ซึ่งไม่ให้เกียรติ์ฝ่ายเกาหลีเลย เริ่มจากห้องประชุมซึ่งดูเหมือนเป็นห้องเก็บของของกระทรวง เจ้าหน้าที่ 2 คนนั่งอยู่ด้วยสีหน้าเย็นชา บนโต๊ะไม่มีการเตรียมเอกสารใดๆ มีเพียงคู่มือระเบียบของกระทรวงหนึ่งเล่มวางอยู่ เจ้าหน้าที่ทั้งคู่ สวมเสื้อเชิ้ต คนหนึ่งยังพับแขนเสื้อด้วย ขณะที่ตัวแทนฝ่ายเกาหลีใต้สวมสูทผูกเนคไทอย่างเรียบร้อย และเมื่อทั้ง2 ฝ่ายพบกันก็ไม่มีการทักทายแม้แต่คำเดียว ไม่ต้องพูดถึงว่ามีน้ำร้อนน้ำชามาต้อนรับไหม จนสื่อเกาหลีใต้พาดหัวว่า ฝ่ายญี่ปุ่น “หยามกันชัดๆ”"

[https://mgronline.com/japan/detail/9620000067826](https://mgronline.com/japan/detail/9620000067826)

29 Nameless Fanboi Posted ID:qm0yCw2I2K

>>28 ถ้าแชโบลเกาหลีคุมประเทศจริงแบบที่เขาว่าๆกัน ทำไมแชโบลไม่ตบหัวนักการเมืองในสังกัดให้ไปอมไข่ยุ่นล่ะวะ

30 Nameless Fanboi Posted ID:GmoYH+sCJ5

>>29 มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของประเทศนะ
อีกอย่างเย้วๆขุดเรื่องในอดีตมาหากินมันได้ประโยชน์มากกว่าด้วย

31 Nameless Fanboi Posted ID:/JRQ9u45Hi

ถ้าเวียดนามจับพลัดจับผลูมีอำนาจเพิ่มขึ้นมาเกาหีแม่งเจอขุดมาซัดไม่ยั้งแน่นอน

32 Nameless Fanboi Posted ID:/JRQ9u45Hi

หัว japanese timeแต่ข่าวมาจากapน่าจะพอเชื่อได้ อ่านแล้วเคลียร์ดี
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/07/17/asia-pacific/politics-diplomacy-asia-pacific/u-s-wants-role-efforts-settle-south-korea-japan-dispute/#.XS83SGQxV-E

33 Nameless Fanboi Posted ID:iZZBzVJ4MD

ขอต้อนรับทุกท่านสู่ "ระบอบทักษิณที่มีประยุทธ์เป็นนายกฯ"

//////////////////////////////////

ปี 2549 กับ 10 ข้อระบอบทักษิณสิ้นความชอบธรรม

1. ขายประเทศ โกงภาษี และหลบเลี่ยงกฎหมาย กรณีการขายกลุ่มบริษัทชิน

2. เอาชีวิตของเกษตรกร การเข้าถึงยาและได้รับการรักษาของคนไทยทุกคน แลกกับผลประโยชน์ของบริษัทครอบครัวและกลุ่มธุรกิจที่ใกล้ชินกับรัฐบาล กรณีทำเอฟทีเอ

3. การแทรกแซงองค์กรอิสระ และการทำลายกลไกการตรวจสอบ

4. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อประโยชน์พวกพ้องและบริษัทต่างชาติ

5. การยึดครองและควบคุมสื่อ กรณีไอทีวี มติชน และคุกคามการทำงานของสื่อมวลชน-นักกิจกรรมทางสังคม

6. การละเมิดสิทธิมนุษยชน การหายตัวไปของทนายสมชาย และความรุนแรงของปัญหาสามจังหวัดภาคใต้

7. การตั้งรัฐอิสระ เปิดเสรีโดยลดทอนกฎหมายภายใน และทำลายการปกครองของท้องถิ่น กรณีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

8. ความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาการโอนย้ายการศึกษาไปสู่องค์กรส่วนท้องถิ่น

9. ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ช่องว่างคนรวยคนจน ความเป็นจริงและผลกระทบการแจกจ่ายเงินไปสู่ชนบท

10. ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโครงสร้างการจัดการทรัพยากร กรณีพ.ร.บ.ป่าชุมชน และการปฏิรูปที่ดินเพื่อความยากจน

https://prachatai.com/journal/2006/03/7601

//////////////////////////////////

ปี 2557 - 2562

10 ข้อระบอบคสช. ที่ซ้ำรอยเดิมระบอบทักษิณ

1. ทำการรัฐประหาร เขียนรัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมให้ตัวเอง แถมยังมีอำนาจอย่าง "มาตรา 44"

https://ilaw.or.th/node/3184

2. รัฐบาล คสช. เตรียมยื่นเข้า CPTPP เอาชีวิตของเกษตรกร การเข้าถึงยาและได้รับการรักษาของคนไทยทุกคนเข้าแลก

https://www.isranews.org/…/thaireform…/74053-cptpp74053.html

3. คสช. ใช้ "มาตรา 44" แทรกแซงการสรรหาและต่ออายุให้องค์กรอิสระ / ใช้สภาแต่งตั้งของตัวเองแต่งตั้งคนในองค์กรอิสระ

https://www.ilaw.or.th/node/4808

4. คสช.เตรียมออก กม.แปรรูปรัฐวิสาหกิจอำพรางยกเข่งกินรวบหนักกว่ายุคทักษิณ?

https://www.isranews.org/isranews-arti…/59239-law-59239.html

5. คสช. ใช้ประกาศและคำสั่งคสช. ปิดกั้นและแทรกแซงเนื้อหาของสื่อ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ อย่างช่อง Voice TV

https://freedom.ilaw.or.th/node/572

6. การละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การห้ามชุมนุม การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลโดยพลการ การใช้ศาลทหารกับพลเรือน การหายตัวไปอย่างลึกลับของผู้ลี้ภัยไทย

https://freedom.ilaw.or.th/node/233

7. การตั้งรัฐอิสระ เปิดเสรีโดยลดทอนกฎหมายภายใน ลดทอนมาตรการคุ้มครองชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

https://ilaw.or.th/node/4776
https://ilaw.or.th/node/4646

8. ความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษา คสช. เปลี่ยนสถาบันการศึกษาให้เป็นค่ายทหาร

https://themomentum.co/de-talk-coup/

9. ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ช่องว่างคนรวยคนจน การแจกจ่ายเงิน และโครงการพลังประชารัฐ

https://www.prachachat.net/politics/news-178153

10. ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโครงสร้างการจัดการทรัพยากร กรณีนโยบายทวงคืนผืนป่า และการโอนที่ดินสปก. ให้นายทุน

https://www.ilaw.or.th/node/5198

35 Nameless Fanboi Posted ID:fbeX8GIQOF

คนก่อนยังสนใจเรื่องเขื่อนเรื่องน้ำบ้าง คนนี้ไม่สนใจอะไรเลย สนแต่จะปล่อยน้ำใส่ใครดีคืนนี้ ในหัวแม่งมีแค่นี้จริงๆ

36 Nameless Fanboi Posted ID:QI/oYNrnvV

เคยให้ความเห็นอดีตผู้นำฝ่ายบริหารของประเทศคนนึง 13 ปีที่แล้ว ท่านเข้ามาบอกจะเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ประชาชนให้ดีขึ้น ท่านเชิญคนรุ่นใหม่หลายคนมาทานข้าว แล้วถามว่า “ถ้ามีโอกาสรับใช้ประเทศ อยากทำโครงการอะไรและเพราะเหตุใด”

ตอนถึงคิวผม ผมตอบว่า “ผมอยากทำโครงการแปลงน้ำทะเล เป็นน้ำจืด แล้วทำท่อส่งน้ำไปให้ทั่วทุกจังหวัด”
.
ท่านถามว่าทำไม?
.
ผมตอบว่า “เทคโนโลยีกำลังมา คนจะมีความรู้มากขึ้น ดูแลตัวเองมากขึ้น ตายน้อยลง ทำให้ ทรัพยากรที่มีต้องแย่งกัน สำคัญสุดคือน้ำสะอาด และน้ำที่เราใช้มันมาจากธรรมชาติ ไหลมาจากประเทศที่กำลังพัฒนานำหน้าเราทั้งนั้น เค้าต้องผัน กักตุน หรือ ดึงน้ำไปใช้กับประเทศเค้าก่อนแน่ๆ และเราถ้าขาดน้ำชีวิตก็ลำบาก กสิกรรมก็ลำบาก เศรษฐกิจก็ลำบาก”
.
ท่านคนนั้น เค้าหัวเราะเยาะ รวมทั้งเยาวชนหลายๆคนบนโต๊ะตอนนั้นแทบทุกคน... หาว่าผม เพ้อเจ้อ แล้วบอกว่า กทม น้ำท่วมออกจะบ่อย จะมีที่ไหนน้ำไม่พอใช้
.
ตอนนี้ผมโตขึ้นมาก ผมไม่มีโอกาสโต้ตอบอะไรในตอนนั้น และถ้าวันนึงข้างหน้า ผมต้องเสนอโครงการอะไรกับผู้ใหญ่ในประเทศท่านไหนอีก ผมก็จะเสนอแค่เรื่องนี้ ส่วนเรื่องอื่นค่อยว่ากัน ค่อยๆทำทีละเรื่อง
.
มีน้ำ ก็มีอาหาร
มีอาหาร ก็มีแรง
มีแรง ก็มีงาน
มีงาน ก็มีเงิน
มีเงิน ก็มีโอกาสศึกษา
มีการศึกษา ก็มีชีวิตดี
.
... บุคคลที่ผมในเคารพที่สุดในชีวิตคนนึงเคยสอนไว้ แล้วจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเคยกล่าวไว้ ... ชีวิตของบุคคลๆนั้น วันๆก็ยุ่งแต่กับเรื่องของ น้ำ และ ดิน
.
แป๊ปๆ 13 ปีผ่านไป

37 Nameless Fanboi Posted ID:Y1BAUdvmnO

วันนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่วันที่ผมได้มีโอกาสเดินแถวถนนเพราะว่ามันร้อนมากที่ไทย
....
ผมเห็นผู้ชายจรคนนึง กำลังนั่งดื่มน้ำและ เขานั่งเฉยๆ ไม่ได้ขอทานด้วย
.
.
ผมสังเกตว่าเขาไม่มีรองเท้า👟 ผมเลยตัดสินใจถอดรองเท้าผ้าใบผมให้เขาเลย
ผมให้เขาลองว่าใส่ได้ไหม ถ้าไม่พอดี ผมจะใส่ต่อ
ปรากฎว่า ใส่ได้เป๊ะ เหมือนซินเดอเรลล่าเลย 😂😂
.
.
รอยยิ้มเขาดูมีความสุขมาก 😊
ผมลืมถ่ายรูปเขามา 🙂 แต่ผมถ่ายรูปเท้าผมมาฝากแทน อิอิ

🙂 ปล.วันนี้ไปหลายที่ยังไม่มีคนทักเรื่องรองเท้าเลยครับ ผ่านมาเป็นชั่วโมงแล้ว สงสัยถุงเท้าสีดำมั้ง 😂😂😂 แล้วผมก็เพิ่งรู้ว่า 7-11 ขายรองเท้าคราวหน้าผมจะซื้อให้ 555

Today was one of the few days I walked on the street since Thailand is so hot. I saw a homeless man drinking water not bothering anyone or begging for money... I noticed that he had no shoes, so I gave my shoes. His smile was so beautiful. I wish I took a picture of it. But I decided to just take a picture of my socks hehe.

38 Nameless Fanboi Posted ID:Y1BAUdvmnO

ฌอนเขาให้ความหวังคนิให้แรงบันดาลใจคน ไม่เหมือมึง ไอโรคจิตกุเข้ามาดูมีแต่ด่าคน และด่าตามใจปาก ด่าไร้สาระ ไร้ความจริงอีกตะหากไอเพจฟาย คนอ่าน1ชม ก็ลืมแล้วไอเพจ เด็กโรคจิต ไอเด็กห่า

39 Nameless Fanboi Posted ID:Y1BAUdvmnO

ฌอนไปเยดแม่มุงรึครับถามทีไอเพจเอี้ย

40 Nameless Fanboi Posted ID:Y1BAUdvmnO

มึงไม่หยุดใช่ไหมไอสัส

41 Nameless Fanboi Posted ID:Y1BAUdvmnO

ฌอนเขาให้อะไรกับสังคมมากมาย เพจมึงอะมีแต่ทำเหี้ยกับสังคม มีแต่ด่าชาวบ้านกูไล่ดูละ ด่ามั่วชิหายเหมือนเด็กออทิสติกมีปมด้อย แม่มึวโดนข่มขืนหรอวะถามที รึพ่อมึงโดนกระทืบเพราะปากหมาแบบมึงวะ

42 Nameless Fanboi Posted ID:Y1BAUdvmnO

ไอ้สัส ติ่งฌอนมาดิ้น กูขำสัสๆ มึงอย่าฟลัดสิสัส มึงเลยบินเลย อดดูอะไรฮาๆต่อ ถถถถ

43 Nameless Fanboi Posted ID:fbeX8GIQOF

ง่ายมาก
ทำแล้ว ฝนไม่ตกเรียกว่า ฝนเทียม
ทำแล้ว ฝนตก เรียกว่า ฝนหลวง ของในหลวง ทรงพระเจริ ญ
#มิตรสหายท่านหนึ่ง

44 Nameless Fanboi Posted ID:bmynwPKYSh

ถ้ากูรวยอย่างไอช่อนนะทำแบบมันไม่ใช่เรื่องยาก คาบช้อนเงินช้อนทองมาตั้งแต่เกิดมันจะแสดงอะไรนัดหนาวะ กูโครตเกลียดแม่งเลย

45 Nameless Fanboi Posted ID:Qpv.wx6Xak

นายฌอนนี่เคยติดคุกเรื่องไรวะ?

46 Nameless Fanboi Posted ID:58GOkq.hnG

55555 เคยเถียงกับเพื่อนอยู่ มึงจะบ้าป่าว ถ้าหลอดยาสีฟันเหลือแค่นั้น คนใช้แม่งโดนกระทืบตายละมั้ง รับใช้เจ้าอีท่าไหน ให้เจ้าต้องลำบากบีบขนาดนั้น
#​มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

47 Nameless Fanboi Posted ID:M1BHzEq.pU

พูดตามตรงนะ เศรษฐกิจแบบนี้ ควรจะซื้อของเก็บไว้ เพราะตอนนี้ของไม่แพง ถ้าเศรษฐกิจแย่ หรือดีกว่านี้ ของแพงแน่นอน

ถ้าทุกคนมีแต่จะเก็บเงิน ไม่เอาเงินออกมาใช้หมุนเวียนในตลาด เศรษฐกิจก็จะยิ่งแย่
และค่าของเงินที่คุณเก็บไว้ก็จะยิ่งลดลง

48 Nameless Fanboi Posted ID:tGgnKehd//

พอเห็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือเจ้าของธุรกิจหลักพันล้านใช้ภาษาไทยแบบผิดๆ บ่อยๆ เข้า ก็เริ่มคิดว่าจริงๆ มันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นก็ได้ล่ะมั้ง

49 Nameless Fanboi Posted ID:58GOkq.hnG

เฮ้อ.... ขอบคุณ เฮียกนกค่ะ Kanok Ratwongsakulค่ะ 🙏 พูดไม่ออก บอกไม่ถูก... #stop #bully #StopBully #Stop_bully #hatespeech #stop_hatespeech

#มิตรฯ

50 Nameless Fanboi Posted ID:58GOkq.hnG

ครูโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า คอมเมนท์กรณีที่ อ้น สราวุธ โพสต์ภาพคนไม่ยืนเคารพเมื่อมีเพลงสรรเสริญพระบารมีว่า “เป็นเวลาดีสำหรับการเข้าห้องน้ำ”
แล้วอนาคตลูกหลานเราจะไปยังไงต่อ...เฮ้อ
#มิตรสหายฯ

ขอบคุณบทความดีๆและข้อมูลกฏหมายแบบถูกต้อง ขอบคุณที่ยังยืนหยัดและรักชาติแบบไม่มีถอย ทั้งๆที่โดนไอ้พวก... bully ในโซเชียล มันคือคนกลุ่มเดียวกัน ปั้นจั่นโมเดลใช้ไม่ได้ผลกับพี่ เป็นกำลังใจให้พี่เขียนบทความดีๆเพื่อชาติ เพื่อให้สังคมเห็นและเข้าใจ และคอยปกป้องทุกคนที่รักชาติ ไม่ใช่นักแสดงแย่างเดียวที่ไม่ถนัดกฏหมาย นักการเมืองอย่างเอ๋ก็ไม่ถนัดเหมือนกัน และประชาชนบางส่วนด้วย การใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาในทางสร้างสรรค์เพื่อสังคม เพื่อชาติ.. ไม่บ่นแล้ว เอาเป็นว่าปลื้มพี่มากคะ สรุปว่าพี่รักชาติและเก่งด้วย😍😍😍😍😍
#มิตรสหายท่านหนึ่ง

51 Nameless Fanboi Posted ID:M7.OooHsn9

ปี 1107 แผ่นดินจีนฮั่นในรัชสมัยพระเจ้าซ่งฮุ่ยจงทำสงครามกับแคว้นเหลียวของชาวคีตันมิได้ขาด ชาวฮั่นกับชาวคีตันต่างสะสมความบาดหมาง เกลียดชังกันประดุจสุกรสุนัข

ตอนนั้นพรรคขอทานของจีน (หรือนิยายกำลังภายในมักเรียกว่าพรรคกระยาจก) มีผู้นำชื่อเฉียวฟง

แม้เฉียวฟงจะเป็นผู้กล้าหาญที่เข้มแข็ง แต่กลับถูกใส่ร้ายว่าเป็นสายลับคีตัน และถูกชาวฮั่นขับไล่ เฉียวฟงเจ็บแค้นนัก จึงเดินทางไปยังแคว้นเหลียวเพื่อพิสูจน์ตนเอง ที่นั่นเขากลับพบทหารฮั่นกำลังรังแกชาวบ้านคีตันอยู่ จึงเข้าช่วยเหลือด้วยคุณธรรม

ชาวคีตันขอบคุณเฉียวฟง ให้การต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี ทำให้เฉียวฟงพบว่าพวกนี้มิได้เลวร้ายอย่างที่คิด กลับเป็นชาวฮั่นเสียอีกที่บางทีก็รังแกชาวคีตันหลายครั้ง

เขายังพบว่าชายชาวคีตันทุกคนจะมีรอยสักรูปศีรษะสุนัขที่หน้าอกก็รู้สึกหลากใจ จึงถามว่ารอยสักนั้นมีความหมายอย่างไรหรือ?

ชาวคีตันตอบว่า “เผ่าคีตันเรานับถือเทพสุนัขคอร์กี้ ผู้ชายทุกคนจึงสักรูปศีรษะคอร์กี้ไว้บนอก และต่างไว้ซิกแพคเพื่อแทนตุ่มขา และตูดของท่านเทพ ทั้งนี้คำว่าคีตันนั้นก็เพี้ยนมาจากคำว่า ‘คอร์กี้ตัวตันๆ’ นั่นเอง”

เฉียวฟงฟังดังนั้นก็แตกตื่นนัก จึงร่ำไห้ฉีกเสื้อออก ปรากฏรอยสักรูปศีรษะสุนัขบนหน้าอกเช่นกัน! “รอยสักนี้ติดตัวข้าแต่เด็ก!” เขาร่ำร้อง “ตอนแรกนึกว่าเป็นภาพหมาป่า แต่นี่กลับเป็นหมาคอร์กี้! ข้ากลับเป็นชาวคีตันที่ชั่วช้า และเป็นทาสหมาคอร์กี้! ข้ารับไม่ด้ายยยย”

แม้เฉียวฟงต้องเผชิญความจริงอันโหดร้าย แต่ตามคำพูดที่ว่ากาลเวลาเยียวยาทุกสรรพสิ่ง ในที่สุดเขาก็ทำใจได้แล้ว จึงค่อยๆ เรียนรู้วิถีแห่งคอร์กี้ทุ่งหญ้าของชาวคีตัน

ในที่สุดเฉียวฟงนี้เองเป็นผู้ประสานไมตรีระหว่างแผ่นดินฮั่น และเหลียว ทำให้สองแคว้นสงบศึก และยังเป็นผู้เผยแพร่ลัทธิคอร์กี้สู่ประเทศจีน ซึ่งลัทธินี้ยังได้รับการนับถือจนปัจจุบัน

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

53 Nameless Fanboi Posted ID:L8J4+ErxRM

I'm in Quebec, perfectly bilingual French-English. There's a convenience store near by that was bought by a Chinese couple a few years ago. I go there 4-5 times a week.

It honestly took me 2 years to figure out what the lady was telling me "good morning". It sounded like "only money". It's like yes, I fucking know it you just take cash for fuck sake, you tell me every single fucking time I walk in. Poor lady was just polite and each time I just dismissed it with an annoyed shrug.

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

54 Nameless Fanboi Posted ID:fAtOHIq8Ka

เกิดเหตุครูอายุ 59 ปี ก่อเหตุยิงกิ๊กสาววัยมัธยม เสียชีวิตคาชุดนักเรียน ก่อนยิงตัวเองตายตาม คาดปมเหตุจากความหึงหวง กลัวฝ่ายหญิงมีคนอื่น หลังไม่ได้สอนที่โรงเรียนเดียวกันแล้ว

ให้คุกกี้ทำนายกัน

Koisuru Fortune Cookie

มาลุ้นดูสิ

อาจจะเจอความหวังที่ยังรออยู่

Hey Hey Hey

เผื่อจะดีลองวัดกันดู

เสี่ยงแต่คงต้องยิ้มต้องสู้กันไป

Heart no Fortune Cookie

มาลุ้นดูสิ

อาจจะเจอหัวใจของเธอข้างใน

Hey Hey Hey

Hey Hey Hey

รักไม่รักจะรักไม่รัก

ก็ลองเสี่ยงดูอีกสักนิด

ปาฏิหาริย์และดวงชะตา

อาจทำให้เราไม่คาดคิด

ฉันมั่นใจว่าเราจะเป็นดั่งฝัน

ในวันแห่งความรักสักวันหนึ่ง ปั้งเสียงปืนดังขึ้น Hey Hey Hey ไหมล่ะมึง

โอตะใคร่โรกจิตคุงเจ๊กอยากเป็นยุ่นไหมละมึง มิตรสหายท่านนึงคิดยังไงกับเรื่องนี้

55 Nameless Fanboi Posted ID:D.EUfv8ESH

ความแตกต่างของพวกเจ๊ก กับพวก คนดำ + แฟมินาซี ที่ต้องการให้เชื้อชาติ ผิวสีตัวเองมีบทใน hollywood

พวกเจ๊ก : หนังที่ได้รับอนุญาติเข้าฉายในจีน ต้องมีพวกเจ๊กมีบทเด่นในหนัง ประเทศจีน มีประชากรประมาณ พันกว่าล้านคน ยังไงค่ายหนังก็ต้องการเงิน

คนดำ + แฟมินาซี : เรียกร้องแม่งทุกอย่าง โพสประจานบนโซเซียล ประท้วง ทำตัวเอ๋อๆ ไม่มีความสมเหตุสมผล

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

56 Nameless Fanboi Posted ID:Gy4Bf.MG0j

"ผลงานต่างๆ ผมมีมากมาย พูดจาหยาบคาย อวดอ้างอำนาจ"
#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

57 Nameless Fanboi Posted ID:qJj4esf4Yq

ดู #ประชุมสภา #แถลงนโยบาย เห็น ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลหลายคน และ ส.ว. ที่เขาแต่งตั้งมาเองอภิปรายเบาๆ นุ่มๆ ทำนองไม่เชื่อถือนโยบายที่แถลง หรือขอเติมเพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น ก็เอาเป็นว่า สำหรับ ส.ส. พรรคเล็กๆ คาดหมายได้อยู่แล้ว แต่ก็เพิ่งเห็น ส.ว.​ทำแบบนี้เหมือนกัน
ส่วน ส.ส. พรรคฝ่ายค้าน เท่าที่ได้ดู ไม่เยอะเท่าไร
อยากจะบอกว่า ผมค่อนข้างเบื่อที่จะฟังเรื่องทำนองว่า ประยุทธ์ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐขาดคุณสมบัติ หรือเรื่องที่พูดกันวนๆ ในสังคมแล้ว เช่น ประยุทธ์เคยทำรัฐประหาร นาฬิกาประวิตร อุทยานราชภักดิ์ ลูกชายปรีชา ทริปฮาวาย ฯลฯ ซึ่งสื่อมวลชนทั้งหลายขยี้กันเละเทะจนเบื่อมาหลายปีหลายเดือนแล้ว
ในฐานะประชาชน สิ่งที่นั่งฟังแล้วอยากได้ยิน คือ "ความรู้ใหม่"
ซึ่งได้ยินบ้าง แต่ถือว่า น้อยมากจากพรรคฝ่ายค้าน ที่ลุกขึ้นก็ด่าๆ เอาใจคนที่รอฟังอะไรเด็ดๆ มันๆ แล้วก็เป็นข่าวเป็น talk of the town เอาจริงแล้วได้ฟังพวกฝ่ายรัฐบาลกับ ส.ว. ปรากฏว่า ได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำงานของรัฐมากขึ้นกว่าอีก
พอเห็นแล้วว่า ไอ้คำแถลงนโยบายรัฐบาล ก็ช่างเลื่อนลอย กลวงเปล่าเหมือนกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี นั่นแหละ คือ อ่านแล้วก็ไม่รู้จะด่าอะไร ก็เลยไปด่าที่เรื่องประวัติตัวบุคคล แต่ผมคิดว่า มันยังไม่พอที่จะทำ "การเมืองสร้างสรรค์"
เข้าใจไปเองว่า โดยหลักการแล้ว ฟากฝั่งพรรคฝ่ายค้าน คือ คนที่ก็เคยเสนอตัวเป็นรัฐบาลเหมือนกัน แต่เสียงในสภาไม่พอ ดังนั้น ตอนที่จะเสนอตัวเป็นรัฐบาลก็ต้องคิดแล้ววางแผนไว้แล้วว่า จะทำอะไร หรืออะไรควรทำในประเทศนี้ ดังนั้นสาระใหญ่ใจความในการอภิปรายนโยบายรัฐบาล ถ้าหากที่เขียนมามันกลวงๆ จนไม่รู้จะด่ายังไงแล้ว ก็น่าจะเปลี่ยนเป็น "อะไรที่ขาดไป" อะไรที่ควรจะทำ ที่ฝ่ายค้านเคยวางแผนอยากจะทำ แล้วรัฐบาลไม่ได้เสนอทั้งที่ทำได้ง่ายๆ เลยแล้วเป็นประโยชน์ ก็ควรพูดให้มันติดเป็นบันทึกไว้ จะได้เอาไว้ด่ารัฐบาลในอนาคตทำนองว่า "กูบอกแล้ว มึงไม่ทำเอง" อะไรประมาณนี้
หากพรรคฝ่ายค้านสามารถนำเสนออะไรที่มันควรทำ แต่รัฐบาลไม่ยอมทำได้ รัฐบาลก็จะ "ดูโง่" และหมดความสง่างามไปเอง แต่ถ้าทำไม่ได้ ได้แต่ขุดเรื่องเก่าที่เราก็รู้กันอยู่แล้วเอามาขอ "ด่าต่อหน้า" ให้สะใจ ก็ควรถูกด่าไปว่า "เอาแต่ค้าน วนเวียน เสียเวลา ไม่สร้างสรรค์"
เมื่อวานไม่ได้ฟังตลอดหรอก ประชุมด้วย ทำอย่างอื่นด้วย ได้ฟังแต่ข่าวเสรีพิศุทธ์ โรม หรือพวกที่ด่าปากจัดๆ
วันนี้น่าจะได้ฟังมากขึ้น
ใครตามดูแล้วเห็นมีฝ่ายค้านที่อภิปรายดีๆ แบบพากันไปข้างหน้า แต่ไม่ค่อยถูกพูดถึงนักช่วยแนะนำด้วยครับ จะไปหาย้อนฟัง

58 Nameless Fanboi Posted ID:6YiTghO04L

ตานี่น่าจะทำตามเพราะซินแส กกปส.บอกนะ มีหลักฐานครบ ลากไปที่ นาที 19.40 เป็นต้นไป ตอนที่นางจะได้เป็น ผบทบ.ใหม่ๆนางไปดูหมอจ้าา อีหมอดูมันบอกว่าท่านจะได้เป็นนายกแต่ต้อง รปห.เอา สองสามปีถัดมามีเป่านกหวีด อีหมอดูไปเป่านกหวีด อี ผบทบ.ก็ไปดูหมออีก อีหมอดูก็ย้ำอีกว่าท่านต้อง รปห. เสร็จแล้วก็เละอย่างที่เห็นเนี่ย
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=PX8F6TD8ENE

59 Nameless Fanboi Posted ID:xlPEySHbDy

ส.ส.ฝ่ายประชาธิปไตย น่าจะชนะคะแนนในการอภิปรายทุกการอภิปราย
แต่กระนั้นกระทรวง ทบวง กรมตั่งต่าง ก็ยังเป็นของอีกฝั่งอยู่มิมีสั่นคลอนอ่ะครับ . .
#ช่วงการเตือนสติสังคมของไอโอพี่โจว

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

60 Nameless Fanboi Posted ID:WLubW+CiEK

พูดตรงๆนะคะพี่รับไม่ได้กับพฤติกรรมของเสรีพิสุทธิ์ พี่ว่าเค้ากระด้างมาก กักขฬะ ไม่ให้เกียรติคนอื่น เมื่อก่อนตอนเป็นตำรวจพี่ก็เคยชอบนะคะ แต่พอเค้ามาเป็นนักการเมืองนี่ไม่ไหวจริงๆเลยค่ะ... อะไรนะค๊ะ? น้องบอกว่าลุงตู่ก็ถ่อยหรอคะ? อันนี้พี่ว่าน้องมีปัญหาในการมองคนแล้วล่ะค่ะ คือคาแร๊คเตอร์ของลุงตู่เค้าเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมา เค้าไม่ใช่นักการเมือง พูดจาอาจจะดูกระโชกโฮกฮากไปบ้าง อันนี้คือนิสัยเค้าตรงๆแบบทหาร สำคัญคือพี่อยากให้น้องดูแก่นที่เค้าสื่อสารออกมาค่ะ ภาษาท่าทางมันก็แค่เปลือกกระพี้ พี่ว่าเราโฟกัสให้ถูกเรื่องดีกว่านะคะ จะได้ไม่ด่วนตัดสินคนจากภายนอก

62 Nameless Fanboi Posted ID:WLubW+CiEK

จะแต่งตั้งใครนายองไม่เคยว่า ขอแค่ช่วยอยู่เมืองไทยได้ไหม
-------------------------------
อย่าอยู่เลยครับ ออกไปกินเตี๋ยวทีนึงปิดยัน bts ที่วิ่งอยู่ข้างบน

ภาระหนะครับ 😢
-------------------------------
เคยติดตอนปั่นอะไรสักอย่าง ที่แกมามืดๆ ตอนแรกก็ไม่เชื่อ

เมื่อวานนั่งดูอยู่ครับ ไม่เห็น bts วิ่งผ่านมาสักขบวน
-------------------------------
ไม่ต้องเชื่อผมมากนะ ลองค้นๆคลิปดูครับ ผมก็อยากเข้าใจว่า bts เสียเหมือนกัข 😢

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

63 Nameless Fanboi Posted ID:7D9U.HP9oX

>>60 โอเค

64 Nameless Fanboi Posted ID:6KWauhdV0s

พ่อคะ ทำไมหนูมีแม่2คน
#มิตรสหายท่านหนึ่ง

65 Nameless Fanboi Posted ID:F0o.AupcQk

>>64 คนหนึ่งไว้ใช้ คนหนึ่งไว้โชว์
#มิตรสหายอีกท่านหนึ่ง

66 Nameless Fanboi Posted ID:i1sdVVcdYI

ไอ้บ้ากาม

67 Nameless Fanboi Posted ID:Jh66Nq7zqA

บริบทที่แตกต่างกัน?

เอา computational thinking หรือวิชาการคำนวน มาพยายามมั่วเป็นคำว่า "coding" เนี่ยนะครับ?

ไม่ใช่อะครับ มันเป็นแค่ความพยายามในการที่จะอวยรัฐบาลให้ได้ ช่วยรักษาหน้าคนที่เสร่อมั่วนิ่มเอาคำว่า coding มาพูดเท่ๆกลางสภา โดยไม่เข้าใจ ไม่รู้จริง แค่อยากเอาหน้า แล้วก็เงิบ แค่นั้นแหละ

แล้วไอ้การแถลงนโยบายนี้ มันก็เป็นแค่การเอาสิ่งที่มีอยู่แล้ว พยายามเอามาเหมาเป็นผลงานตัวเอง ทั้งที่จริงๆสิ่งที่รัฐบาลควรทำ คือจัดหาอุปกรณ์ แต่ไม่อะ เพราะการบรรจุหลักสูตรนี่มันง่ายไง ไม่ต้องใช้งบประมาณ ไม่ต้องใช้อะไรเลยนอกจากสั่งๆ เก็บงบไว้ผลาญอย่างอื่นได้

แล้วเด็กได้อะไร? ไหนล่ะประโยชน์ของเด็ก?
ไม่ใช่เลย มันแค่ประโยชน์ทางการเมือง ของคนที่อยากอวยรัฐบาลแค่นั้นเอง

การพยายามอ้างความหมาย broad term ก็เหมือนกับบอกว่าภาษา C# กับภาษา C คือภาษาเดียวกันอะ

นี่ไม่อยากขุดไปถึงเรื่องว่า สมัยก่อนมีโครงการแท็บเล็ทเด็ก ถึงมันจะเริ่มได้ไม่ดี มีปัญหา แต่ถ้าอดทนทำต่อมาจนถึงตอนนี้ ป่านนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกันแล้วว่า coding ไม่ใช้คอมทำยังไง เพราะเด็กทุกคนจะมีคอมใช้ coding กันได้แล้ว และมีแท็บเล็ทใช้แทนหนังสือ สมุด และคอมพิวเตอร์ในการทำทุกอย่าง

แต่ดันหาเรื่องโง่ๆไปล้มโครงการนั้น ประเทศชาติก็ดักดานซ้ำซ้อนมาจนถึงตอนนี้ แล้วยังจะต้องให้มารักษาน้ำใจอะไรคนพวกนี้อีก

68 Nameless Fanboi Posted ID:Jh66Nq7zqA

เมื่อวานไปถ่ายแบบมา! ถ่ายได้ 1 เซท ก็ลงมากินข้าว กินน้ำแก้วที่ 1 ไม่เท่าไหร่ พอกินแก้วที่ 2 รู้สึกแปลกๆ งงๆ เพราะแป๊บซี่ก็สีแปลกๆ แต่ด้วยความไว้ใจ พอกินไปจากมองอะไรชัดเจนก็มองไม่ชัด แบบ งงๆ เบลอๆ เราก็เลยหยุดถ่าย ไม่ถ่ายแล้ว เพราะแค่ยืนยังจะไม่ไหวเลย. แล้วมันก็พาเราออกมาจากสตู แต่ไม่ได้พาเรากลับบ้าน แต่กลับพาไปบ้านมัน แล้วเราก็หลับไม่รู้เรื่อง รู้อีกทีคือมันมาปลุกบอกเที่ยงคืนแล้วกลับบ้านได้แล้วเด๋วไปส่ง แล้วมันก็ขับรถพาเรามาส่งที่บ้าน!! พอกลับมาถึงบ้านเช้ามาแม่จะตื่นไปทำงานมาปลุกเราให้กินข้าวปลุกยังไงก็ไม่ตื่น ไม่ขยับ จนแม่สงสัยไปโดนใครให้ยาอะไรมา กวางก็บอกไม่รู้เหมือนกัน คือไม่รู้สึกตัวอะไรเลย ตื่นมาวันนี้ก็ยังตาลายแรงยังแทบไม่มีจะเดิน ไม่เข้าใจมันเกินอะไรขึ้น ตั้งแต่ถ่ายแบบมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลย.... ครั้งแรกๆ

ใครเคยโดนแบบนี้บ้างช่วยบอกที

ช่วยกันแชร์ด้วยนะคะเพื่อเตือนภัยนางแบบทุกท่าน

69 Nameless Fanboi Posted ID:Jh66Nq7zqA

ผลตรวจยังไม่ออกหรออีสัส

70 Nameless Fanboi Posted ID:MnhIe71AIS

>>67 คำว่า unpluged coding มาจากฝรั่งนะ ได้ไม่ได้คิดเอง

71 Nameless Fanboi Posted ID:prab9BfQjf

>>67 Coding without computer เรียนได้จริงๆนะ กระดาษ ปากกา ยังพอเลย แบบเรียนของฝรั่งยังสนุกด้วย

แต่ทำไมคนถึงว่าต้องมีเสมอไป?

72 Nameless Fanboi Posted ID:hD8DZPzcJv

สายคอมเริ่มมาโดนจาร์นจับcodeลงnodepadกันหมดแหละ ซึ้งมันก็ไม่ต่างกับ กระดาษ ปากกา ไมมีตัวช่วยแฟนตาซีจากIDE
ประเด็นคือการcodingมันเป็นการเอาalgorithmเอาความคิดมาแปลเป็นภาษาคอม ตอนดีไซน์อัลกอนู๊นที่ใช้ตรรกะ
เอามาให้เด็กเรียน มันจะกลายเป็นวิชาท่องจำsyntax ไม่มีประโยชน์เหี้ยอะไรเลย เอาเวลาไปอัดภาษาอังกฤษเด็กก่อนไหม

73 Nameless Fanboi Posted ID:NVg3wv+Yac

เห็นพวกโวยมีแ่ตบอกถ้าไม่มีคอมจะไม่รู้ตอน syantax error
พวกแม่งไม่ได้ทำงานคอมแน่ ๆ เรื่องนี้คือโคตรปกติที่สุดในโลก
เอาจริงๆ ถ้าไม่เจอกุยังกลัวกว่าเจอเลย เหมือนโดนกับดัก 5555
ปัญหาคือคุณภาพครูจะดีพอรึเปล่า เพราะโจทย์มันไม่ได้มีคำตอบตายตัวด้วย

74 Nameless Fanboi Posted ID:uSuQYAYuZZ

เอาไว้ฝังพื้นฐานวิธีคิดก่อนก็ดีนะ กูมองว่าเด็กอนุบาล-ประถมต้นๆ ยังไม่ควรแตะคอมหรือมือถือหรอก

75 Nameless Fanboi Posted ID:OcKWZMvKOS

>>71 ปัญหาคือคนเขากังวลเรื่องการดำเนินนโยบายแบบศรีธนชัยเว้ย
คือพอมึงเอามาพูดกลางสภาเลยว่าโค้ดแบบไม่ต้องใช้คอมก็ได้ พอคำนึงถึง standard การ implement นโยบายแบบราชการไทยเข้าไปด้วยมันอาจกลายเป็นว่าอีศธ แม่งก็บรรจุวิชา coding ไปนั้นแหละ แต่แม่งก็เอาแต่อ้างว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมไปเรื่อยแล้วก็บอกว่าสอนในกระดาษแทนไปก็ได้ แล้วทีนี้มึงลองนึกภาพถ้าแม่งบ้าจี้บรรจุวิชา coding ลงไปทุกระดับชั้น แล้วแม่งทำปีหน้าเลยแบบที่บอกไว้ (เพราะเป็นนโยบายเร่งด่วน) โดยที่อุปกรณ์ไม่พร้อม สมมติเด็ก ป4 เรียนตรรกะในปีแรกที่อุปกรณ์ไม่พร้อม แล้วพอขึ้น ป5 ก็ต้องเรียนโค้ดดิ้งอีก แต่อี ศธ ก็ยังคงข้ออ้างอุปกรณ์ไม่พร้อม + เรียนโดยไม่มีคอมก็ได้ไว้ อีเด็ก ป5 มันก็ต้องเรียนตรรกะซ้ำซ้อนกะ ป4 อีก แล้วยิ่งถ้ามึงจะให้มันเรียน syntax ในกระดาษ แม่งยิ่งจะเป็นการยัดแบบท่องจำมากกว่ามีอุปกรณ์เข้าไปอีก

พออีตัวใหญ่ระดับรองของ ศธ ซึ่งน่าจะเป็นคนดูแลการดำเนินนโยบายใหญ่สุดละ (เพราะอีนายก ศธ แม่งเป็นส ลิ่มสมองตาย ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เลย คงไม่มีปัญญาดูแลนโยบาย) พูดแบบนี้มันเลยเป็นปัญหาโว้ย

76 Nameless Fanboi Posted ID:+5afsu5f24

>>71 เรียนไปแล้วได้อะไร ถ้าไม่ได้รันจริงๆ เรียนคณิตศาสตร์เพิ่มดีกว่า ถ้างั้นอะ

77 Nameless Fanboi Posted ID:xKh/2/2BdL

>>75 ดูจากวุฒิแล้วต่อให้ไม่ได้จบด้านคอมโดยตรง แต่มึงก็ไม่น่าฉลาดกว่านะ แล้วคนที่ดูแลด้านนี้จริงๆ น่าจะเป็นรมช.ที่ตอบในสภามากกว่า

>>76 มันเป็นการปูพื้นฐาน หลายประเทศก็เรียนแบบนี้ หลักสูตรของไทยก็เอามาจากประเทศอื่นนั่นละ หลายประเทศส่งเสริมด้วยซ้ำ ทำใมไทยทำมั่งแล้วโดนด่าจัง

78 Nameless Fanboi Posted ID:2Zxl6NLSUl

"ผมชอบคุณทิม บุคลิกเขาเหมือน ต๋อง ศิษย์ฉ่อย”
#มิตรสหายท่านหนึ่ง

79 Nameless Fanboi Posted ID:R+JoP806Cp

>>78 มารอบเดียวเรื่องตบเมียหายไปเลย

80 Nameless Fanboi Posted ID:qfrqpU2Qby

อีพวกล้มเจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ มาว่า รมต. ชุดนี้ได้ยังไง นี่คือนักการเมืองชั้นสูงถูกคัดสรรมาอย่างดีไอส้มบูดสันดานไพร่ พวกหางแดงรับเงินจากทักษิณ ล้มเจ้าๆๆๆ

81 Nameless Fanboi Posted ID:OcKWZMvKOS

>>77 กูก็บอกอยู่ว่าคนดูแลน่าจะเป็นรอง ศธ aka รมช ศธ อ่านดีๆ หน่อยมึง จะดีเฟนด์มันก็ใช้สติกะอ่านให้แตกหน่อยอย่าเบี่ยงประเด็นเอาแต่แหกปากหาว่าคนโจมตีมองว่าตัวไอเดียนโนบายไม่ดี การที่มึงพูดว่า "หลายประเทศส่งเสริมด้วยซ้ำ ทำใมไทยทำมั่งแล้วโดนด่าจัง" นี่แหละที่บ่งว่ามึงโคตรจะเบี่ยงปรพเด็นไปในแนวทางที่กูว่า

แล้วที่กูกังวลไม่ใช่เรื่องว่ามันดีไม่ได้เพราะกูก็รู้ว่าโดยเรื้อแท้ไอ้เดียวมันดีแต่กูพูดเกี่ยวกับ concern เรื่องการ implement

83 Nameless Fanboi Posted ID:M104RYaz8z

>>79 เมียแม่งเหี้ยจะตายห่า ตบๆ ไปเหอะ

84 Nameless Fanboi Posted ID:SS.HZEDF1w

>>83 พูดถึงทิมใช่ไหมครับ

85 Nameless Fanboi Posted ID:EeBcS6GZSY

จะว่าไปพี่โจวไม่เห็นเล่นมุกแขวะทิมเลยทั้งที่แต่ก่อนแขวะทิมโคตรบ่อย หรือกลัวเค้าดังแล้วติ่งจะมารุมรีพอร์ตเพจ

86 Nameless Fanboi Posted ID:lM7Fdu3PGp

https://www.fnn.jp/posts/00047417HDK/201907261200_sasakimakoto_HDK

ผมเคยได้ยินคนเกาหลีพูดว่า “ถ้าทำอะไรผิดในต่างประเทศ ให้บอกว่าเป็นคนญี่ปุ่น” ผมคิดว่าเป็นแค่เรื่องพูดกันเล่นๆนะครับ
ชายเกาหลีคนนี้ถูกจับยาเสพติดที่กัมพูชา เขาบอกว่าเป็นคนญี่ปุ่น พอเจ้าหน้าที่จากสถานทูตญี่ปุ่นไปพบตัวเขา เขากลับพูดญี่ปุ่นไม่ได้เลย
สื่อกัมพูชารายงานข่าวไปแล้วว่าชายญี่ปุ่นถูกจับยาเสพติด ญี่ปุ่นจะเอาชื่อเสียงกลับมาได้ยังไงครับ

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

87 Nameless Fanboi Posted ID:oUwNnwLioP

>>86 น่าจะจริง ขนาดในละครยังมีเลย นางเอกไปกวนตีนตัวอิจฉา
เลยโดนมองแรงเมื่อกี้มึงหัวเราะอะไร นางเอกแกล้งทำเป็นพูดญี่ปุ่นอาโน นิฮ่งจินเดส

88 Nameless Fanboi Posted ID:Z6+uOauP0C

อยากเย็ด แมรี่ สยามดรีม จังเลยครับ

https://imgur.com/Oa4i2CR
https://imgur.com/9q1xksb
https://imgur.com/zbiNqv1
https://imgur.com/3hJrTUj

89 Nameless Fanboi Posted ID:S+Xt.w3Rb2

ถ้าเรามองกันดูจริงๆประเทศที่ประสบความสำเร็จเจริญได้จากระบบประชาธิปไตยนั้น จะมีเพียงประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปตะวันตกเท่านั้น นั่นคือบรรดาประเทศในยุโรปตะวันตก อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประเทศอื่นๆนอกจากนี้ไม่มีประเทศไหนที่ประสบความสำเร็จจากประชาธิปไตยใช้ระบบประชาธิปไตยแล้วประเทศเจริญรุ่งเรืองเลยแม้แต่ประเทศเดียว

เราลองมาดูประเทศในเอเชียต่างๆที่บ้านเมืองเจริญร่ำรวยกันดูว่าใช้การปกครองยังไง
ญี่ปุ่น - กึ่งเผด็จการ ไม่ว่าประชาชนจะเลือกพรรคไหนยังไงพรรค LDP เท่านั้นที่จะได้ปกครองประเทศไปตลอดกาล และยังมีกลุ่มเคเร็ตสึที่อยู่เบื้องหลังอีก
สิงคโปร์ - กึ่งเผด็จการ รัฐบาลขู่บังคับให้ประชาชนเลือกพรรครัฐบาลเท่านั้น เขตไหนไม่เลือกมีบทลงโทษ
ไต้หวัน - ที่ร่ำรวยมาจนทุกวันนี้ก็อานิสงส์จากยุคเผด็จการก๊กมินตั๋งทั้งนั้น
เกาหลีใต้ - เกือบจะกึ่งเผด็จการ อำนาจที่ปกครองประเทศจริงๆคือกลุ่มธุรกิจแชโบล
ฮ่องกง - ที่ร่ำรวยทุกวันนี้อานิสงส์จากยุคอาณานิคมที่ไม่เคยมีประชาธิปไตยทั้งนั้น
มาเก๊า - ที่ร่ำรวยทุกวันนี้อานิสงส์จากยุคอาณานิคมทั้งนั้น
ซาอุดิอาระเบีย - สมบูรณาญาสิทธิราชย์
กาตาร์ - สมบูรณาญาสิทธิราชย์
สหรัฐอาหรับ - สมบูรณาญาสิทธิราชย์
บรูไน - สมบูรณาญาสิทธิราชย์
คูเวต - สมบูรณาญาสิทธิราชย์
บาห์เรน - สมบูรณาญาสิทธิราชย์

ในขณะที่ประเทศประชาธิปไตยจ๋าในเอเชียนั้นดูไม่จืดทั้งนั้น
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
บังคลาเทศ
ศรีลังกา
อินเดีย
เนปาล
มองโกเลีย

ถ้ามองในแง่ทฤษฎีสมคบคิด การที่บรรดาประเทศร่ำรวยและเจริญแล้วพยายามจัดระเบียบโลกใหม่บีบบังคับให้ทุกประเทศในโลกต้องใช้ระบบประชาธิปไตย ก็อาจจะเพราะรู้ดีว่าระบบนี้ไม่เหมาะกับชนชาติอื่น จึงพยายามเผยแพร่แนวคิดการปกครองเพื่อโปรแกรมความคิดให้คนประเทศอื่นๆเชื่อว่าประชาธิปไตยคือระบบที่ดีที่สุด เพื่อคอยสร้างปัญหาตัดกำลังไม่ให้ประเทศอื่นเติบโตมาเทียบได้ ยิ่งชนชาติอื่นใช้ระบบนี้ไปก็จะยิ่งเกิดแต่ความวุ่นวายทำให้ไม่มีโอกาสเป็นคู่แข่งของประเทศที่เจริญแล้ว

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

90 Nameless Fanboi Posted ID:S+Xt.w3Rb2

ถ้าประยุทธ์นำ ครม.เข้าถวายสัตย์แล้วกว่าวถ้อยคำตามรัฐธรรมนูญไม่ครบทั้งที่มันสำคัญทุกถ้อยคำ บางคนบอกว่าเห้ยผิดนิดผิดหน่อยไม่เป็นไร หยวนๆได้ แล้วถามว่าถ้าไม่ได้กล่าวว่า “จะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” แบบนี้หยวนๆก็ได้ใช่มั้ย ?

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

91 Nameless Fanboi Posted ID:JllEaCP5pC

บันทึกครบ 6 เดือนกับการ hack ร่างกายตัวเองกับ ketogenic diet

- รู้จักมันมาสักพัก แต่ไม่กล้าลองทำสักที คิดว่าไม่เหมาะหรอก

- แต่หลักการมันน่าทึ่งและ disruptive มาก จนตัดสินใจทำเพราะอยากพิสูจน์ คิดว่าก็แค่ต้องลอง ถ้าไม่เวิร์คก็เสียเวลาชีวิตไปสองอาทิตย์

- พอทำจริง อยากจะยอมแพ้เลยตั้งแต่สามวันแรก เหนื่อยมากช่วงร่างกายยังไม่ปรับตัว แต่ยื้อผ่าน 2 อาทิตย์แรกได้ สัญญาณที่ดีมันบอกให้ไปต่อ

- พออยู่ตัว เริ่มทำ IF ประกอบด้วยเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนที่สอง

- เคยลอง IF หลายแบบ 16/8, 24/1, 48/1 คิดว่า 24/1 คือ efffective สุด

- ปัจจุบัน ปรับตัวได้อย่างสมบูรณ์ ใช้ชีวิตได้ปกติมากโดยไม่มีคาร์บ

- น้ำหนักลดมาเกือบ 15 กีโล ตั้งแต่ 3 เดือนแรก และต้อง maintain ไว้ไม่งั้นจะผอมไป

- body fat ลงจาก 23% มาอยู่ 16 - 17%

- ข้อเสียคือ insulin sensitive มาก ถ้าเผลอกินคาร์บไป จะง่วงนอนเหมือนโดนวางยาสลบ

- ข้อดีคือ ไม่ง่วงหลังกินอาหารเลย กาแฟเป็นสิ่งไม่จำเป็นในชีวิตอีกแล้ว พลังงานจากไขมัน มันขึ้นช้าแต่อยู่ยาว ไม่หิว ไม่เหนื่อย

- ผิวดีขึ้น หน้าเด็กลง

- สิ่งที่ชอบที่สุด คือ ความคิดที่แล่นเร็วมากในหัว มันคมเคลียร์ชัด จนบางทีรู้สึกว่าโลกหมุนช้าลงระหว่างที่เราคิด

- ชอบตัวเองใน version นี้ เพราะมันหมุนให้พฤติกรรมและความคิดเราเป็นบวก

คิดว่าจะทำไปเรื่อยจนครบหนึ่งปี ค่อยว่ากันใหม่ - มีเป้าหมายใหม่ที่อยากทดลอง ไว้จะมาอัปเดต

สุดท้ายอยากจะขอบคุณภรรยาที่ช่วยเตรียมอาหารและเป็นกำลังใจ มันคงไม่ดีและง่ายเท่านี้ถ้าไม่มีเค้า :heart

92 Nameless Fanboi Posted ID:JllEaCP5pC

5 ข้อคิดกับหนึ่งคำถามสำคัญ
ที่ได้จากบทเรียนของ Nokia, Kodaks, Blockbuster, Yahoo, Blackberry, Borders, Netscape

1. ถ้าหยุดเรียนรู้ เราก็จะตามคนอื่นไม่ทัน
2. โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆ และจะเร็วกว่าที่เราคาดไว้เยอะ
ห้ามหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กับดูข้อหนึ่ง
3. อย่ายึดติดกับความสำเร็จของเมื่อวาน เพราะความสำเร็จของวันวาน จะถูกแทนที่ด้วยเทรนด์ใหม่สิ่งใหม่ของวันพรุ่งนี้
4. แม้เราจะไม่ได้ทำอะไรผิด แต่ถ้าคู่แข่งเราก้าวไปล้ำกว่าเรา และทำให้ถูกใจผู้บริโภคได้มากกว่า แล้วเราไม่รีบปรับตัว ก็อาจที่จะโดน xxx ออกจากตลาดในที่สุด
5. กลยุทธ์หรือแผนการที่เรามีในวันนี้ ไม่ได้แปลว่ามันจะเปลี่ยนไม่ได้อะไรที่ควรปรับ เราต้องปรับ เพื่อให้ตามกระแสโลกได้ทัน

หนึ่งคำถามสำคัญ
เราอยู่ในธุรกิจแบบไหน ลูกค้าของเราคือใคร เค้าต้องการอะไรจริงๆ
ขอให้หาคำตอบที่กลับมาตอบ pain point ลูกค้าของเราให้ได้เสมอๆครับ ว่าจริงๆแล้วเรากำลังทำงานอะไรให้ลูกค้าจริงๆ (values)

93 Nameless Fanboi Posted ID:I9wJOZ/K+j

>>89
อเมริกา ประเทศใหญ่ทรัพยากรณ์เยอะ WW2 ส่งออกอาวุธตั้งตัวได้เลย

ยุโรป ล่าอาณานิคม

94 Nameless Fanboi Posted ID:Jj5DtX+Ga8

“คนจนไม่ได้จ่ายแค่ VAT

เห็นรัฐบาลอธิบายว่าคนจนไม่เสียภาษีนอกจาก VAT เวลาไปซื้อของเท่านั้นไม่จริงเสียทีเดียว

หลักคิดคือ ประเทศชาติเป็นของประชาชนทุกคน ดังนั้นทรัพยากรของชาติที่รัฐให้สัมปทานหรือนำไปใช้ให้เกิดรายได้แล้วจัดเก็บภาษีในรูปแบบอื่นเข้าระบบ นั่นเป็นการใช้ทรัพยากรของคนจนด้วยเช่นกัน

แล้วเวลารัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รัฐเอาภาษีส่วนใหญ่ไปลงทุนในเขตเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้สูง ในขณะที่คนจนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาน้อยกว่า เราจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไร

นอกจากนั้นเวลาเทศกาลน้ำหลากก่อนที่น้ำในเจ้าพระยาจะท่วมเข้ากทม ก็มีการผันน้ำเข้าทุ่งไปท่วมไร่นาของชาวบ้านในหลายจังหวัด เราจะเรียกว่าเป็นการจ่ายทรัพย์สินและโอกาสของคนจนได้หรือไม่

เวลาก่อสร้างเขือน การเวนคืนที่ดิน หรือทางด่วน เขาตัดผ่านพื้นที่ใครมากกว่ากันระหว่างคนรวยกับคนจน แม้อธิบายว่ามีการจ่ายค่าเวียนคืนแต่มันคุ้มค่าจริงหรือเปล่า

ในภาคการผลิต คนจนคือแรงงานที่ผลักดันให้ต้นทุนการผลิตราคาถูก ทำให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ มีกำไร แต่กดขี่รายได้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่อย่างยากลำบาก วันละสามร้อยกว่าบาท มันไม่ใช่การจ่ายต้นทุนชีวิตให้กับประเทศนี้ได้พัฒนาประเทศหรือเปล่า

เวลาบอกว่าคนจนไม่จ่ายภาษี มองให้กว้าง อย่ามักง่าย”

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

95 Nameless Fanboi Posted ID:7m9dJvyzL2

>>94 ภาษาไทยแยก vat กับ tax ไม่ชัด คนจนไม่จ่าย tax ก็ถูกแล้ว จริงๆ จะเรียกว่าจนทุกคนก็ไม่ได้ บางคนรายได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือนแต่ไม่ยอมจ่าย tax ก็เยอะ

ถ้ารัฐไม่เห็นค่าคนจน คนบางส่วนก็ให้ค่าคนจนมากเกินไป romanized จนตลก

96 Nameless Fanboi Posted ID:q83vqJN65y

เปิดเทอมสักพัก คิดถึงนักเรียนที่จบไป คงจะเพิ่งทำงานได้เดือนสองเดือน จำได้ว่างานแรกตื่นเต้นมากทำตัวไม่ถูก อยากจะบอกนักเรียนว่าเด็กจบใหม่ทำงานใหม่ใหม่ให้

1. ถ่อมตัวเข้าไว้ อย่าคิดว่าจบมาดีมาเก่งแล้วจะทำโน่นนี่ได้ กว่าจะทำงานได้จริงจริงก็ หกเดือนหนึ่งปีโน่น พี่พี่ที่ดูเหมือนไม่รู้ ไม่ได้เรียนของใหม่มาแบบเราเขามีประสบการณ์มากมาย ให้นับถือเรียนรู้จากเขา ถ้าเราอ่อนน้อมคนจะเมตตา อุปสรรคจะถูกปัดเป่าไปเอง
2. โง่เข้าไว้ ไปเปิดหูเปิดตาเปิดใจ รับรู้สิ่งใหม่ เราโง่คนก็จะสอนเราเมตตาเรา ให้ตั้งใจทำงาน พูดน้อยทำมาก เรียนรู้จากทุกคนในทุกเรื่อง เขาจะสอนเรา ว่าสิ่งดีทำอย่างไร สิ่งไม่ดีไม่ควรทำเป็นอย่างไร อย่าห่วงเงินมากนักให้ห่วงว่างานทำให้เราพัฒนาตัวเองไปไกลแค่ไหน ดีกว่า
3. ค้นคว้า​เข้าไว้ อ่านมากคิดมาก ทำมากพูดน้อย คิดปรับปรุงงานปรับปรุง​ตัว เข้า เก่งแล้วความสำเร็จมาเอง
4. รักทุกคนเข้าไว้ ให้แบ่งปันเจือจาน ช่วยงาน ทำแล้วคนดีจะเข้าใกล้คนชั่วจะห่างไป ใจจะสบาย
5. อดทนเข้าไว้ หนักงานหนักใจให้ทนไว้ อย่าบ่นบ้าว่ากล่าว ไม่อยากอยู่ก็ออกไปไม่ต้องบ่น อย่ายอมแพ้ สู้ให้ถึงที่สุด ทุกสิ่งไม่ว่าสำเร็จหรือล้มเหลว คือ การเรียนรู้ที่หล่อหลอมเรา ในอนาคต มองย้อนมาจะดีใจ ที่ล้มเหลวน้อย ทำให้สำเร็จการใหญ่ในอนาคต

ทำตามนี้รับรองก้าวไปไกลแน่

97 Nameless Fanboi Posted ID:fF9Kal9Vxp

แล้วสักวันจะรู้ว่าทำไมไม่ควรพูด

98 Nameless Fanboi Posted ID:HFLW+uAylv

ถึงตายก็พูดไม่ได้

99 Nameless Fanboi Posted ID:iYL1fet92q

เบื่อเจ๊กหน้าโง่ไม่เคยเรียนรู้อะไรได้จริง เว้นเสียแก่ใช้ภาษแถต้มติ่งไปวันๆ ขนาดเห็นชัดขนาดนี้ยังคิดไม่ได้ งงสมองพวกมึงจริงๆเจีกทำด้วยอะไรวะ ฟังเพลงเกาหลีใต้เพื่อนโลกเสรีไทยดีฟ่า คำคานเจ๊กกบฎ ไปดีฟ่าเบื่อ https://youtu.be/PLVhegKA2CU

100 Nameless Fanboi Posted ID:iYL1fet92q

ไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนนี้ยิ่งแล้วใหญ่กากยันโคตรเง่าเลียไข่คนจีนไม่สนความเป้นจริงไล่คนพวกนี้ออกไปเสีย น่าลำคานชิบต้มเด็กหลกเงินอยู่ได้น่าอนาดใจชิบ https://www.facebook.com/kittitouch.chaiprasith

101 Nameless Fanboi Posted ID:sXA6hdDMPy

“เห็นคลิปผู้ต้องสงสัยวางระเบิดแล้วรู้สึกปลอดภัยมาก
ก็ขนาดมาวางระเบิด ยังโดนแท็กซี่กรุงเทพปฏิเสธเลยครับ เมืองนี้วางแผนไม่ได้ง่ายๆแน่นอน”

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

102 Nameless Fanboi Posted ID:2SEu85vfsO

พักนี้ไปประชุมเจอคนเก่งเก่ง มากมาย ทำให้นึกถึงคัมภีร์แห่งเต๋าบทนี้เลย คัมภีร์นี้ผมใช้เป็นหลักของชีวิต อย่างมาก ของเขาดีจริงแต่ต้องใช้ประสบการณ์ชีวิตมากมายค่อยค่อยตีความออกมามากขึ้นเรื่อยเรื่อย
ช่วงแรกนี่บอกวิธีที่จะเรียนรู้จากคนอื่น ส่วนที่สองนี่บอกการหัดนิสัยให้เป็นคนทำงานตัวจริง การพัฒนาจนเป็นยอดคนใช้วิถีนี้ ส่วนที่สามนี่ ไว้เอาตัวรอดในสภาวะที่การเมืองเยอะเยอะ เป็นยอดคนซ่อนกาย ถึงจะรอด เท่าที่เห็นเวลาประชุมนี่ ยอดฝีมือที่แท้จริงมาแบบข้อสองทั้งนั้น ไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่ง ไม่เคยอยากให้คนยอมรับเพราะท่านมีชื่อเสียงจนเบื่อ และไม่แสดงวิทยายุทธโดยไม่จำเป็น แต่พอแสดงฝีมือมานี่สุดยอดมากมาก ปีนี้ดีใจได้เรียนรู้อะไรใหม่ใหม่อย่างมากมาย จากท่านท่านเก่งเก่งที่ผมทำงานด้วย หลายท่านเก่งจนผมรู้สึกโง่มาก ทำให้อยากเรียนรู้อะไรอีกมากมาย

บทที่ 22 การไม่แก่งแย่งแข่งขัน

1. ยอมเป็นผู้ต่ำต้อยจึงรักษาตนไว้ได้
ยอมงอจึงกลับตรงได้
ยอมว่างเปล่าจึงเต็มได้
ยอมเก่าจึงกลับใหม่
ผู้มีน้อยก็จะได้รับ
ผู้มีมากจะถูกลดทอน

2.ดังนั้นปราชญ์ย่อมรักษาความเป็นหนึ่งเดียวไว้
ท่านจึงกลายเป็นแบบอย่างของโลก
ท่านมิได้แสดงตนให้ปรากฏ ความรุ่งโรจน์ของท่านกลับปรากฏขึ้น
ท่านมิได้ผยองลำพอง ชื่อเสียงของท่านกลับลือเลื่อง
ท่านมิได้โอ้อวดตน ประชาชนกลับไว้วางใจ
ท่านมิได้ภาคภูมิใจ แต่กลับได้เป็นผู้นำของประชาชน
ด้วยเหตุว่าท่านมิได้แก่งแย่งชิงดีกับผู้ใด
จึงไม่มีใครในโลกมาแข่งขันกับท่าน

3. ตามที่โบราณได้กล่าวไว้ว่า " ยอมเป็นผู้ต่ำต้อยจึงรักษาตนไว้ได้ "
นี้มิอาจนับได้ว่าเป็นความจริงหรือ ดังนั้นปราชญ์จึงดำรงตนไว้ได้
และโลกทั้งโลกก็ให้ความเคารพ

103 Nameless Fanboi Posted ID:uY50YyD2Kj

Fanboi Channel
Scroll to bottomBoards
[兄(C)] THE iDOLM@STER series #14 「MILLION LIVE!」
Last posted Aug 03, 2019 at 09:48:44

Total of 171 posts

BackShow topicReply
1-170Load previous posts
171Nameless FanboiPosted Aug 03, 2019 at 09:48:44 ID:yRMPZHG8NZ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

Recent posts
All posts
Reload posts
Reply
Post Reply Bump this topic
Be Civil — Policy — Guidelines — Banning FAQ
Scroll to top
All contents are responsibility of its posters.

ThemeTopazObsidianDebug
API documentation
Source code

105 Nameless Fanboi Posted ID:GWM4ACTw1S

สลิ่่มชอบพูดว่า "ถ้าไม่มีสถาบัน ประเทศชาติไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้" เลยอยากถามว่า ลองหรือยังคับ

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

106 Nameless Fanboi Posted ID:MCmsCFPlwz

A : ทำไมคุณดูไม่ตื่นเต้นกับเหตุการณ์ระเบิดทั่วกรุงเทพเลยอ่ะครับ

B : โผวี่หนีตะหรั่วที่จะมาจะพั่วแรงาต่าด้าอยู่อ่ะค๊ะ (ผมวิ่งหนีตำรวจที่จะมาจับพวกแรงงานต่างด้าวอยู่อ่ะครับ)

A : หวะ หวะ หว่ายยยยย

B : ช่าค๊ะ ช่าค๊ะ (ใช่ครับ ใช่ครับ)

107 Nameless Fanboi Posted ID:p1hzwjE.BG

B r u h
-มิตรสหายทั่นนุง

108 Nameless Fanboi Posted ID:p1hzwjE.BG

B r u h
-มิตรสหายทั่นนุง

109 Nameless Fanboi Posted ID:FdyrvkYiH+

สวัสดี XXXXXXXXXXXXXX
--------------------
โดยส่วนตัวชอบสิ่งที่ธนาธรพูดอย่างนึงคือเขาพูดถึงสิ่งที่ actionable ไม่ใช่ target
--------------------
การกำหนดสิ่งที่ต้องทำเป็นอะไรที่ actionable นี่ เป็นอะไรที่มีพลังกว่าที่คิดนะ เช่นการรายงานบั๊ก ถ้าหากเป็นบั๊กที่ยังไม่คอนเฟิร์ม เขียนว่า “Error x when doing y” มันโอเคเมื่อมีคนรายงานและยังไม่ทราบสาเหตุ แต่ถ้าทราบสาเหตุของบั๊กนั้นๆ แล้ว ลองเปลี่ยนเป็น “Fix a race condition when y is in z state” มันจะช่วยเพิ่มความชัดเจนได้มากว่าต้องแก้อะไรตรงไหน เวลาที่ต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนลงมือทำ
--------------------
เรามองว่าการบอกว่า “ประเทศไทยหมดคนจนใน 4 ปี” เป็นอะไรที่ขายฝันมากกว่าการบอกว่า “เราจะเปลี่ยนการเน้นการเป็นฐานการผลิตให้บริษัทข้ามชาติ ให้เป็นมีอุตสาหกรรมภายในประเทศ” อย่างแรกคือมันเป็น goal อย่างหลังมันคืออะไรที่ actionable มากกว่า
--------------------
1 มี.ค.
พรบ. ใหม่ผ่านแล้ว ผมรัก คสช. ครับ ❤️ อยากให้ลุงตู่เป็นนายกไปจนกว่า entropy จะหมดจักรวาลครับ ❤️
--------------------
เมื่อวานเดินแล้วเห็นพรรคนึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิต แก้ไขปัญหาติดแบลคลิสต์เครดิตบูโร ปัญหาพวกน้ีมันคือไม่มีวินัยทางการเงินเองไม่ใช่เหรอ…
--------------------
7 มี.ค.
555555555555555555555555
--------------------
7 มี.ค.
หัวเราะให้กับประเทศไทย
--------------------
รถติดจากคูหาที่ศาลาวงเวียนไปถึง 4 ทิศ ทิศละกิโลเมตร เป็นสัญญาณที่ดีว่าคนคิดยังไงกับตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
--------------------
แล้วก็ได้รู้ว่าคุยกับคนที่ดูเนชั่นทั้งวันทั้งคืนไม่รู้เรื่องจริงๆ ป่านนี้แล้วยังคิดอยู่อีกว่าคนนั้นสีนี้ คนนั้นสีนั้น 🙄
--------------------
โดยส่วนตัวคิดว่าให้ประยุทธเป็นนายกก็ไม่เป็นไรนะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเขาเล่นการเมืองแบบ easy mode มาตลอด ไม่มีฝ่ายค้าน มี ม.44 ให้ใช้

แต่หลังจากนี้นอกจากจะไม่มี ม.44 แล้ว มั่นใจว่าฝ่ายค้านพร้อมที่จะยำให้เละที่สุดเท่าที่จะทำได้
--------------------
เลือกตั้งกับ Blockchain

เคยสงสัยมานานแล้วว่า Blockchain จะเอาไปใช้ในการเลือกตั้งยังไง

เพราะถ้าโหวตโดย Blockchain ล้วนๆ เลยมันจะมีปัญหาว่าต้องสร้าง wallet ให้ผู้โหวตแต่ละคน แล้วสุดท้ายมันจะ track ได้ว่าใครโหวตอะไร

วันนี้นึกได้ว่า เอ้อ มันใช้ในการรวมคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งได้นี่หว่า
--------------------
หาเสียงเขตบางแคนี่ความพีคอยู่ที่ผู้สมัครพรรคนึงเขียนรหัสไว้ใต้ชื่อว่า ACT35 ไม่อธิบายให้มากความ ต้องคนบางแคถึงจะเก็ทว่าหมายถึงอะไร
--------------------
เสียดายที่เป็น 35 ไม่ใช่ 3518 แต่ถึงจะ 3518 เราก็ไม่เลือกอยู่ดี 🤭
--------------------
มีความงงกับการที่พรรคพลังประชารัฐออกมาบอกว่าคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน นี่คือเราเลือกตั้งกันสัปดาห์นึงเหรอ คะแนนเลยเปลี่ยนได้ทุกวัน…
--------------------
ในขณะที่ต่างประเทศออกเปเปอร์เรื่อง flaw ของ zero-knowledge proof ในระบบโหวต Scytl-SwissPost บ้านเรายังหาไม่เจอเลยว่าใครเจาะระบบนับโหวตเลือกตั้ง https://people.eng.unimelb.edu.au/vjte
--------------------
ไม่เคยเห็นด้วกับสิ่งที่ป๋าเปรมทำในอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ในฐานะมนุษย์คนนึงก็ขอให้ท่านไปสู่สุขตินะครับ
--------------------
อเมริกา: ทรัมป์เป็นประธานาธิปดีที่แย่ที่สุดที่เราเคยมีมา

อังกฤษ: Brexit เป็นหายนะทางการเมืองที่สุดในประวัติศาสตร์

ไทย: hold my beer

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

110 Nameless Fanboi Posted ID:efD2RIhsqh

>>109 โดยส่วนตัวชอบสิ่งที่ธนาธรพูดอย่างนึงคือเขาพูดถึงสิ่งที่ actionable ไม่ใช่ target

ตลกแดก ลืม hyperloop แล้วเหรอไง actionable ตายห่าละ ตัวเลขหลอกลวงสุดๆ แม่งขายฝันเยอะแยะยังบอก actionable หน้ามืดตามัวได้อีก

111 Nameless Fanboi Posted ID:.mANWZAiVg

In the past 48hrs, the USA horrifically lost 34 people to mass shootings.

On average, across any 48hrs, we also lose…

500 to Medical errors
300 to the Flu
250 to Suicide
200 to Car Accidents
40 to Homicide via Handgun

Often our emotions respond more to spectacle than to data.

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

112 Nameless Fanboi Posted ID:MpfPOnVKIR

>>111 เสริมให้ ว่าการตายด้วยปืนส่วนใหญ่ที่สุดในอเมริกาเกิดขึ้นในชิคาโกและLA คนดำกับแก๊งยิงกันตาย

แต่ทำไมไม่เป็นข่าว ไม่มีใครดิ้น

เพราะคนดำเป็นคนทำ และเป็นเมืองของเดโมแครท มีกฏหมายบังคับเรื่องปืนแน่นหนาที่สุด เอาไปใช้เป็นcase argumentสาดใส่ฝั่งขวาไม่ได้ สื่อเอียงซ้ายเลยเงียบๆไว้ จุ๊ๆ

แต่ถ้าคนขาวยิง กระหน่ำข่าวไปเลยจ้า

113 Nameless Fanboi Posted ID:mx5iuuww4g

>>112 มึงนี่เบี่ยงประเด็นได้เหี้ยมาก

114 Nameless Fanboi Posted ID:MpfPOnVKIR

>>113 เบี่ยงไงอ่ะ มันจริงไม่ใช่เรอะ มึงเคยเห็นข่าวคนดำยิงกันตายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดที่คนไทยรู้ไหมล่ะ

แต่พอคนขาวใช้ปืนยิงคน = ขนาดคนไทยก็รู้

115 Nameless Fanboi Posted ID:yuYVaHv02v

ฝันร้ายในชีวิต..

ผมเป็นเด็กที่ไม่เอาไหน โดยเฉพาะเรื่องการเรียน คือวิชาไหนไม่ชอบก็ทิ้งมันเลย..

และวิชาที่ไม่ชอบ ก็มีเยอะเสียด้วย..555

ผลการเรียนเลยแย่มาตลอด ตั้งแต่เข้าชั้นมัธยม

แต่สมัยเป็นเด็กประถม จัดว่าเป็นเด็กเรียนเก่งเลย ถึงแม้จะเป็นเด็กที่ขี้เกียจเอามากๆ โดนตีเพราะไม่ส่งการบ้านเป็นประจำ แต่ก็ยังสอบได้ที่ 1 ที่ 2 มาตลอด

แต่พอเข้ามัธยม หลักสูตรมันเริ่มยาก พอไม่ใส่ใจ ไม่ทำการบ้านก็ยิ่งยาก ยิ่งไม่รู้เรื่อง

ยิ่งไม่รู้เรื่อง ตามไม่ทัน ก็ยิ่งเกลียดวิชาเหล่านั้นมากขึ้นๆ

แต่ที่ประหลาดกว่าเด็กทั่วไปคือ แม้เป็นเด็กไม่รักเรียน แต่ดันเป็นเด็ก รักการอ่าน ชอบอ่านหนังสือทุกประเภท และเวลาชอบศึกษาอะไรแล้ว จะเจาะลึก

อย่างเรื่องการเมือง สมัยอยู่มัธยมปลาย ผมสามารถไล่เหตุการณ์ทางการเมืองไทย ตั้งแต่ยุค รศ 112 จนถึงยุค พลเอกเปรม ได้เลยทีเดียว

นับได้ว่า การศึกษาในระบบไทย ไม่เหมาะกับเด็กอย่างผมโดยสิ้นเชิง..

เพราะที่เรียนนั้นไม่อยากรู้..ไอ้ที่อยากรู้ก็ไม่ได้เรียน..

แต่ถึงแม้จะเรียนเละเทะ จนถูกไล่ออก ตอน ม.ต้น และเกือบสอบตกตอน ม.ปลาย แต่เวลาสอบเข้าทีไร ก็มักจะสอบเข้าได้..

เพราะอาศัยลูกฮึด ก่อนสอบเข้าทุกครั้ง..พอฮึดสู้ ก็สอบได้

พอมาเรียนในระดับ ปริญญาตรี นิสัยไม่ชอบเรียน วิชาที่ไม่ชอบก็ยังติดตัวมาอยู่..

ปกติ เรียนปริญญาตรี 4 ปีจะจบที่ 140 หน่วยกิตนิดๆ แต่ผมดันได้ตัวหารมาถึง 180 กว่าหน่วย

นั่นคือ F ไปประมาณ 40 หน่วยกิตได้..จัดว่าเป็นคนที่ได้ F มากที่สุดคนหนึ่ง แล้วไม่โดนรีไทร์

ถามว่าทำไมถึงF คำตอบคือ ก็ไม่ยอมเข้าเรียน ไม่ยอมทำแบบฝึกหัด แล้วคิดจะฮึดวันใกล้สอบ

นั่นคือหนีมันนั่นเอง..!!

วิชาที่ F มากที่สุดคือวิชา Math 111 ทำสถิติลงทะเบียนเรียน 8 ครั้งถึงจะผ่าน

F ไปถึง 4 ครั้ง drop อีก 3 ครั้ง..กว่าจะผ่านก็ครั้งที่ 8 เลยทำให้ผมเรียนจบ 4ปีครึ่ง ช้ากว่าเพื่อนๆในรุ่น

นี่ยังไม่รวม F วิชาอื่นๆอีก ต่างหาก..ที่ผมยังไม่ retire ก็เป็นเพราะทุกครั้งที่จะ F ผมจะหาวิชาที่จะได้ A มาถัว

โดยเฉพาะ วิชาทางด้าน Marketing ที่ผมมักจะได้ A บ่อยๆ..เลยได้อานิสงค์ กลายเป็นคนเก่งในวิชาการตลาดไป

กิตติศัพท์ การเรียนได้ F มากมายของผม โด่งดังจนวันหนึ่ง ท่านอธิการบดี ขอดูตัวเลยทีเดียว

จนเป็นที่มาของการเปลี่ยนกฏการเรียนของมหาวิทยาลัยว่า ถ้าใครเรียนวิชาใดถึง 5ครั้งแล้วยังสอบไม่ผ่าน

ให้ถือว่านิสิตคนนั้น ต้องโดนรีไทร์ ไม่ว่าจะเรียนได้เกรดเท่าไรก็ตาม..

ผมยังจำคำพูดของท่าน อธิการบดีที่พูดกับผมได้ดีว่า..

“การเรียนแบบนี้ สักวันมันจะส่งผลเสียต่อชีวิตคุณ และจะกลายเป็นฝันร้ายในชีวิตคุณในที่สุด”

ผมเก็บมาคิดทบทวน จนผมได้คิดว่าผมจะไม่หนีมันอีกแล้ว..!!

ผมจะสู้กับมัน เพราะไม่ว่าผมจะหนีมันอย่างไร สุดท้ายผมก็หนีมันไม่พ้นอยู่ดี

นั่นเป็นอีกจุดเปลี่ยนในชีวิตผมเลยทีเดียว..

การหนีปัญหา ไม่ว่าการเรียนหรือปัญหาอะไรก็ตาม..ในที่สุดแล้วมันหนีไม่พ้นหรอกครับ

แต่การเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ แล้วฝ่าฟันมันไปได้..

นั่นคือรสชาติของชัยชนะ ที่หอมหวานซึ่งแตกต่างกับความรู้สึก กระวนกระวายตอนหนีโดยสิ้นเชิง..!!

ทุกวันนี้ เวลาผมฝันร้าย ผมยังฝันว่าผมอยู่ในห้องสอบ และทำข้อสอบ Math ไม่ได้อยู่เลย..

เป็นไปตามคำพูดของท่าน อธิการบดี ที่ได้พูดกับผมไว้จริงๆ..ว่ามันจะกลายเป็นฝันร้ายในชีวิตผม

มาถึงตอนนี้..ศิษย์โง่คนนี้ ขอกราบระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้เตือนสติ และสอนสั่งผมจนได้คิดในที่สุด..

หวังว่าเรื่องราวของผม จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มาอ่านไม่มากก็น้อยนะครับ

116 Nameless Fanboi Posted ID:2ta0.KdoW1

>>114 มาเฟียฆ่ากันเองรายวันจะทำข่าวทำไมวะ ที่เป็นข่าวดังมีแต่เคสฆ่าคนบริสุทธิ์ทั้งนั้น ที่ไหนในโลกก็เหมือนกัน ญี่ปุ่นเคยเห็นข่าวยากูซ่าฆ่ากันมั้ย ก็ไม่ แต่นานๆทีมีนีทเอามีดไล่แทงคนก็เป็นข่าว

117 Nameless Fanboi Posted ID:rnJSeIO3BO

It's all about ratio. If a girl has a great ass, her tits can be whatever size and it'll still look great. If she has massive tits but no ass, it'll look unbalanced.
Ass is the bread and butter, tits are the salami. Salami is good on its own, but you can't make a sandwich without bread.

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

118 Nameless Fanboi Posted ID:ILV4MNVHM4

>>116 มาเฟียไม่ได้ฆ่ากันเองก็มี โจรดำยิงเด็กดำตายทุกวันไม่เห็นเป็นข่าว งุงิ

119 Nameless Fanboi Posted ID:gMDhK3QCMN

People suffer from mental illness in every other country on earth; people play video games in virtually every other country on earth.

The difference is the guns.

120 Nameless Fanboi Posted ID:YZ+jp/T4lh

>>119 ใช่ครับ ทำให้ปืนผิดกฏหมายไปเลย แบบนี้การยิงคนก็จะหมดไปแน่นอน เหมือนที่พวกเราทำให้กัญชาผิดกฏหมายไง เห็นไหมไม่มีคนสูบเลย พวกcriminalsมันต้องทำตามกฏหมายกันแน่ๆเล้ย
.
.
.
ปล. การตายด้วยปืนส่วนใหญ่ในอเมริกามาจากชิคาโก อิลลินอยส์ รัฐที่มีกม.ปืนเคร่งที่สุดในประเทศ

121 Nameless Fanboi Posted ID:wwaJs0J0AO

>>120 แล้วก็เป็นรัฐที่ African-American เยอะด้วย

122 Nameless Fanboi Posted ID:cNv8/T6dkA

เรื่องปืนกะเมกาแก้ลำบากขนาดแคนดิเดต
เดโมแครตชุด 2020 ยังไม่ออกตัวแรงเลย
8 ปี โอบาม่าก็ทำได้แค่ให้ซื้อขายยากขึ้น
ดีไม่ดีอีก 10 ปี มีคนออกตัวจะแก้ ก็คงโดนยี้อยู่

123 Nameless Fanboi Posted ID:nqPGGQsWih

ใครเอาเรื่องห้ามมีปืนมาหาเสียงก็เตรียมเสียคะแนนได้เลยกลุ่มหนึ่งแถมค่อนข้างมีอิทธิพลด้วย

124 Nameless Fanboi Posted ID:OCAu+7cEnp

>>119 ดูยุ่นเป็นตัวอย่างได้เลย คนบ้าไม่มีปืนแล้วเป็นไงล่ะ

125 Nameless Fanboi Posted ID:5uDLO9TNL.

>>119 เอาโควทเดียวกันมาใช้ในcontextของมุสซี่

"People suffer from mental illness in every other country on earth; people play video games in virtually every other country on earth.

The difference is the trucks."

มุสซี่อยู่ยุโรป ไม่มีปืน ขับรถไล่ทับคนไปเลย ง่ายดี ทวีปอื่นไม่มีเหตุการณ์ แสดงว่ารถบรรทุกผิด แบบนี้ต้องแบนรถบรรทุกไหมอ่ะครับ

126 Nameless Fanboi Posted ID:rJJz/SKqzR

สังคมยุคใหม่มันเกิดการเปรียบเทียบอะ พวกที่รู้สึกตัวเองแย่แล้วโทษสังคมก็ก่อการร้ายยังงี้แหละ

127 Nameless Fanboi Posted ID:Ai5n8G2qz6

เจอโทรลไม่อยากให้มันอาละวาดทั่วห้องก็ให้หาคอกให้มันแล้วเลี้ยงในห้องนั้น

128 Nameless Fanboi Posted ID:Cxx1fHnBiS

Conservatard : วึดีโอเกมคือตัวบ่มเพาะความรุนแรง
Libtard : วีดีโอเกมไม่ผิด ปืนต่างหาก ควรมี gun control law เข้มขึ้น ประชาชนไม่ควรมีปืน
ลุง : เหี้ยอะไรอีกเนี่ย
เพจเกมในไทย : กูมี contents ให้ลูกเพจฟินแล้วเว้ย!!

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

129 Nameless Fanboi Posted ID:gPXPp2ouJj

"จริงๆ เหตุกราดยิงของอเมริกาสองครั้งในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีประเด็นมาก

เหตุที่เท็กซัสวันเสาร์ คนก่อเหตุเป็นคนที่มีพฤติกรรมทั่วไปถูกจัดว่าเป็น "ฝ่ายขวา" แน่นอน ซึ่งพอมันไปก่อเหตุ ทุกคนโทษอุดมการทางการเมืองแบบขวาจัด หาความเชื่อมโยงกระจาย

เหตุที่เกิดที่โอไฮโอวันอาทิตย์ คนก่อเหตุเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ถูกจัดว่าเป็นฝ่ายซ้ายแน่นอน ซึ่งพอมันไปก่อเหตุ ไม่มีใครโทษอุดมการทางการเมืองแบบฝ่ายซ้าย หรือกระทั่งหาความเชื่อมโยงก็ยังไม่ทำ แต่พุ่งเป้าไปว่าคนก่อเหตุนิยมดนตรีที่ป่าเถื่อนรุนแรง (สื่อไล่ขยี้กันแต่ประเด็นนี้)

ก็เป็นกันซะแบบนี้แหละ"

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

130 Nameless Fanboi Posted ID:bguI4vTnp8

>>128 >>129 based and redpilled

131 Nameless Fanboi Posted ID:DHqQMNewSd

เคยเรียนวิชา reasoning ตอนปี 1 อาจารย์พูดถึงทฤษฎีของ โธมัส ฮอบบส์ ว่าทุกการกระทำของคนคือทำไปเพราะความเห็นแก่ตัว แม้ว่าเราจะให้เงินขอทาน หรือแม่ที่วิ่งให้รถชนตัวเองแทนลูกก็ทำเพราะความสบายใจของตัวเองทั้งสิ้น คือเป็นทฤษฎีที่ disturbing จิตใจมาถึงทุกวันนี้ อีเวน ลบออกจากใจไม่ได้

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

132 Nameless Fanboi Posted ID:yUHjZbMeJc

คุยกันเรื่องรัฐสนับสนุน Startup

Expectation: เราจะถกเถียงกันเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าตกลงรัฐน่าจะสนับสนุนแบบไหน อะไร เท่าไหร่ อย่างไร ถึงจะช่วยให้ประเทศเจริญ

Reality: ถามว่าทำไมไม่หาลูกค้า -> คนด่าว่าไม่รู้เรื่อง -> บอกกลับว่าผมทำมาเองแล้ว -> กระแสเปลี่ยน -> คนด่ากลับว่ารัฐดีแล้วพวกที่บ่นรัฐบาลคือพวกกระจอก -> คนให้ข้อมูลว่ารัฐบาลสิงค์โปรสนับสนุนแบบไหน -> ถูกมองข้าม -> มีคนสรุปว่ารัฐช่วยเองแหละถ้าโมเดลดี ที่ไม่ได้คือห่วย (ผมคิดในใจ โมเดล "ดี" ในที่นี้ "ดี" แปลว่าอะไร)

ถ้าเอามาคุยกันว่า โมเดลแบบไหนรัฐสนับสนุน แล้วมันเหมาะสมมั้ย สอดคล้องกับทิศทางของประเทศมั้ย ทิศทางของประเทศเราจะไปแบบนี้จริงๆ เหรอ ก็เป็นการสนทนาที่ Productive

แล้วถ้ามาถกเถียงกันต่อว่า คนได้จริงที่ผ่านมาดูแล้วเข้าเกณฑ์จริงหรือมั้ยหรือดูมีลับลมคมใน ก็ยิ่งเป็นการสนทนาที่ Productive

แล้วถ้าถกเถียงต่อว่า คนที่เข้าเกณฑ์ผ่านมาได้ทุนไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง เขาสร้างประโยชน์เยอะจนได้คิดว่า ถ้าสนับสนุนแบบนี้ต่อไปประเทศชาติน่าจะเจริญขึ้นแน่ๆ แค่รอเวลา เยี่ยมมากน่าชมเชยจริงๆ หรือ อาจจะตรงข้ามว่าเกณฑ์ไม่เวิร์ค โครงการแบบนี้ต้องปรับเปลี่ยนทำต่อก็ไร้สาระที่ผ่านมาอะไรก็ไม่รู้ ก็จะยิ่ง Productive

แต่ Reality: การสนทนาคือการปะทะระหว่าง รัฐบาลโง่ vs ประชาชนโง่บ่นแต่รัฐบาลไม่ดูตัวเอง น่าเศร้า

เขียนโพสต์นี้คือตั้งใจจะชี้เลยนะว่า เราสามารถคุยการเมืองให้ Productive ได้แบบไหน ต้องมองไปที่มุมไหนที่มีจุดให้ถกเถียงแลกเปลี่ยนความเห็นได้

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

133 Nameless Fanboi Posted ID:p1AQbaWFY.

> I was only nine years old

HNNNNNNNNG
> I loved Shrek so much, I owned all the movies and merchandise

> I pray to Shrek every night, thanking him for the life I have been given

> "Shrek is love", I say, "Shrek is life"

> My dad hears me and calls me a a tiny demented piece of shit

> He is obviously jealous of my devotion to Shrek

> I called him a cunt

> He slaps me and sends me to my room

> I am crying now, because my face hurts

> I go into my bed and it is very cold

> I feel a warmth moving towards me

> I feel something touch me

> It's Shrek

> I am so happy

> he whispers into my ear, "This is my swamp"

> He grabs me with his powerful ogre hands and puts me on my hands and knees

> I'm ready

> I spread my ass cheeks for Shrek

> He penetrates my butthole

> It hurts so much, but I do it for Shrek

> I can feel my anus tearing as my eyes start to water

> I push against his force

> I want to please Shrek

> He roars a mighty roar as he fills my butt with his love

> My dad walks in and Shrek pulls him in

> Shrek looks him deep in the eyes and says, "It's all ogre now"

> Shrek leaves with my dad through my window

> Shrek is love i say, Shrek is life

>It's not ogre

>It's never ogre

134 Nameless Fanboi Posted ID:TuoSjlpAwN

ถ้าพวกนายเงินเดือนเป็นแสนแต่ไม่ยอมไปจัดตัวทอป นายเลิกคบกับเราไปเลยนะ

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

135 Nameless Fanboi Posted ID:7PvQpxnhLm

>>134 https://fanboi.ch/lifestyle/7075/244 ?

136 Nameless Fanboi Posted ID:7PvQpxnhLm

จากเหตุอุกาบาตเฉียดโลกวันนี้ ทำให้ฉันนึกถึงหนังของเสี่ยเจียง เรื่อง "อีก 10 วันโลกจะแตก" นำแสดงโดย ต๋อย ไตรภพ

เป็นหนังที่ไอเดียไฮคอนเส็ปมาก คือ นาซ่าประกาศว่า อีกสิบวันจะมีอุกาบาตมาชนโลก พอคนไทยรู้ดังนั้น ก็เลยทำตัวจังไรกันสุดฤทธิ์ เพราะไหนๆก็จะตายกันหมดแล้ว บางคนขายบ้านถอนเงินมาใช้หมด บางคนหมั่นไส้เมียมานาน เลยถือโอกาสเตะเมีย ฯลฯ ผลปรากฏว่า ตอนท้ายอุกาบาตเบี่ยงวงโคจร ไม่ชนโลกจ้ะ....

หนังคอนเส็ปดี แต่เสียดาย เนื้อในเละเทะ

137 Nameless Fanboi Posted ID:3NBI71kXxf

ม็อบฮ่องกง(อีกรอบ)​คนห่วงมากกกกก

น่ากลัวไหม?
ไม่น่ากลัวเลย​ยยยยย นั่งวินไปหน้าปากซอยยังอันตรายกว่าหลายร้อยเท่า​ คนฮ่องกง​ใช้ชีวิตกันปกติมาก​ มีแต่คนไทยเดือนร้อน​

ทำไมเห็นข่าวม็ิอบมาทำร้ายคน?
ม็อบพวกนั้นมันคือม็อบเสื้อขาว​ พวกนักเลงที่ถูกจ้างเพื่อก่อกวน​ มีทั้งตำรวจปลอมตัวมา​ นักมวยไทย​ พวกทวงหนี้​ ฯ​ จุดประสงค์​ให้มาทำร้ายม็อบเสื้อดำ(ม็อบหลัก) เพื่อให้เด็กๆกลัวจนไม่กล้าออกมาชุมนุม​อีก​ ไม่ได้มาไล่ตีผู้คนตามท้องถนนมั่ว​ซั่ว​

ทำไมม็อบเสื้อขาวบางคนใส่เสื้อดำ?
มันจะใส่เสื้อสีอะไรก็ได้​ มันไม่ได้เล่นกีฬาสีแบบบ้านเรา​ ม็อบเสื้อขาว​ เสื้อดำมันเป็นชื่อหลัก​ จะใส่สีอะไรไปประท้วงก็ได้​

บางทีม็อบเสื้อดำทำไมทำร้ายพวกเสื้อขาว?
ก็มันมาตีเขาก่อน​ ก็เกิดอารมณ์​ได้เป็นปกติ​ แต่พวกม็อบเสื้อดำส่วนใหญ่​ไม่เห็นด้วย​ และพยายามห้ามตลอด

ทำไมเสื้อดำพังรถประชาชน?
ก็มันขับรถไปชนเขา​ ก่อนมีม็อบก็ประกา​ศแล้ว​ ว่าจะชุมนุม​ตรงไหน​ ไอ้พวกที่ขับรถมาชนเขาก็พวกนักเลงทั้งนั้น​!

คนฮ่องกง​กำลังฆ่ากันเอง?
เขาเอาไม้ไผ่​ เอาร่มตีกัน​ ฮ่องกงมีเขียงหมู​ มีร้านอาหารมากมาย​ ถ้าจะฆ่ากันจริงมีมีดเยอะแยะ​

คนฮ่องกงอยากให้อังกฤษ​กลับมาปกครองเหรอ?
ป่าว... แต่อยากให้จีนรักษาสัญญา​ ก่อนการเปลี่ยนผ่าน​ เรื่องระบบหนึ่งประเทศสองระบบไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลง​ คนฮ่องกง​อยู่กันลำบากขึ้นตั้งแต่จีนเข้ามาหลายสิบปีแล้ว​แทรกแซง​ทุกสิ่งทุกอย่าง​ เพียงแต่เรื่องกฎหมายส่งคนข้ามแดนเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้าย

คนฮ่องกงอยากเป็นคนอังกฤษ​เหรอ?
คนฮ่องกง​ อยากเป็นคนฮ่องกง

แล้วทำไมคนฮ่องกงใช้ชื่ออังกฤษ?
ทีมึงชื่อบาลีสันสกฤต​ มึงอยากเป็นคนแคว้นมคธในชมพู​ทวีปเหรอ​ ก็ไม่.. ​ ชื่อเล่นก็ภาษาอะไรไม่รู้...

เด็กรุ่นใหม่ลืมกำพืด?
เขาเกิดฮ่องกง​ ประท้วงเพื่อฮ่องกง​ ลืมกำพืดตรงไหน? จะให้ใช้กำพืดรุ่นแม่รุ่นก๋งเหรอ?​

เด็กรุ่นใหม่ฮ่องกง​ Egoสูงเลยออกมาชุมนุม?
เด็กฮ่องกง​ Dignity​สูง(ไปดูความแตกต่างของสองคำนี้เอาเอง)​ และฉลาด​มาก​ เขาประท้วงเพื่ออนาคต​ของเขาเอง​ 90%ของผู้ประท้วงอายุต่ำกว่า​ 25ปี​

มีบางประเทศบงการเบื้องหลัง?
ไม่มีบงการแต่มีประเทศ​สนับสนุนมากมาย

ม็อบฮ่องกงทำไมปิดสนามบิน? เลียนแบบไทย?
ไม่ได้ปิดสนามบิน​ แต่ไปชุมนุมที่สนามบิน​ ชุมนุมกันสงบมากถึงมากที่สุด​ สนามบินยังใช้ได้ปกติ​ อย่าจินตนาการ​ว่าม็อบนกหวีด​ยิ่งใหญ่​ระดับโลกจนม็ิอบต่างชาติ​ต้องเลียนแบบ​ตลก!

นักลงทุนจะหนี?
ไม่จริง! ประเทศที่ประชาชนฉลาด​ Dignity​สูง​ ทำงานหนัก​ และมีอุดมการณ์​ เป็นเรื่องดีต่อเศรษฐกิจ​ในระยะยาว​ การประท้วงเป็นการแสดงจุดยืนของคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของเศรษฐ​กิจฮ่องกง​ ถ้าฮ่องกงเหมือนเมืองจีนทุกอย่าง​ นักลงทุนต่างชาติไปลงทุนจีนไม่ดีกว่าเหรอ​ ถูกกว่าหลายเท่า​ ตย.​ นักบัญชีฮ่องกงเงินเดือนอย่างต่ำ​ 7หมื่นบาท​ ที่จีน​ 1.5หมื่น​บาท​ แต่คุณภาพการทำงาน​กับการโดนแทรกแทรง​จากรัฐบาล​จีน​แทบไม่มีถ้าตั้งบริษัท​ในฮ่องกง

นักท่องเที่ยว​จีนจะหาย?
ดีสิประเทศจีนมีอะไรให้เที่ยวเยอะแยะมากันทำไม​

นึกออกมาพิมพ์​ต่อ​ หรือใครจะถามอะไรถามได้

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

138 Nameless Fanboi Posted ID:.nj5GXlI9w

>>137 อาการหลอกตัวเองหนักพอกันกะ หลิ่ม และ ฟายแดง

139 Nameless Fanboi Posted ID:5ik+RRPU9b

จิบุนโวววววววววววว;;

140 Nameless Fanboi Posted ID:ZxkzE2e93G

อย่าพยายามหาข้อมูลมาเถียงกับสมศักดิ์เจียม เพราะยิ่งคุณหาข้อมูล คุณจะยิ่งกลายเป็นฝ่ายเดียวกับสมศักดิ์เจียม
#มิตรฯ

141 Nameless Fanboi Posted ID:jia1x1IKxY

>>140 ใช้ไม่ได้กับคนหลายๆคนเลยนะ คนบางคนหาข้อมูลของเค้าคือหาแต่ด้านดีๆที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องที่คุยมาเถียง

142 Nameless Fanboi Posted ID:svn/I0WrKO

>>140 >>141 ไปโดนใครแพ่นกบาลมาเรอะ? อยู่ๆถึงได้มานั่งปั่นให้คนเลิกหาข้อมูล

143 Nameless Fanboi Posted ID:sJbRuFsPEm

เออตอนที่มีการโอนทั้งหุ้นทั้งที่ดินจาก สน.ทรัพ ภาษีนี่ต้องเสียรึเปล่า​ครับ เห็นพวกทาซาน ชอบเอาใบเสียภาษี​มาโหนสมัยก่อน​

144 Nameless Fanboi Posted ID:3PkYRxnBk.

ศึกษาโค้ดดิ้งแล้วไม่จำเป็นต้องทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ครับ ไปทำงานได้ทุกตำแหน่ง ทุกหน้าที่ โค้ดดิ้งเป็นทักษะที่ทุกคนควรจะทำได้ เหมือนกับการหัดขับรถ ไม่ได้หมายความว่าต้องไปทำงานเป็นคนขับรถ ทุกคนควรจะขับรถเป็น

ลองไปดูกันว่า นักฟิสิกส์ ควรรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโค้ด ปัญหาแบบไหนที่จัดว่าเป็นปัญหายาก ลองไปศึกษาได้ที่บทความนี้ครับ

https://e-l.unifi.it/pluginfile.php/163254/mod_resource/content/1/Mertens-ComputationalComplexityPhysicists.pdf?fbclid=IwAR3UfUv4B2I60LwZkeTQ0xu5qmE8ZX_zHANtlE5xgYDoVg3g--uEjsgNaF4

145 Nameless Fanboi Posted ID:ZirIHGDiLl

ทำไมเราถึงไม่เห็นนวัตกรรมทางสังคม (social innovation) เจ๋งๆ ในไทย?

1. วัฒนธรรมอวยกันเองไปมา ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยตายใจ สำคัญตัวผิด คิดว่ามาถูกทางแล้ว ไม่ได้รับคำวิพากษ์อย่างตรงไปตรงมาเพื่อไปพัฒนาต่อได้จริง

2. ความมักน้อยของผู้ประกอบการหลายราย ไม่มุ่งแก้ปัญหาใหญ่ๆ (ที่เรียกร้องต้องการนวัตกรรม) แต่เน้นทำเรื่องเล็กๆ ที่ตัวเองพอทำได้ (incremental) ไปเรื่อยๆ ทีละนิด แล้วก็พอใจว่ามีส่วนแก้ปัญหาแล้ว

3. ระบบการศึกษาและโลกการทำงานในไทยยังเป็นแบบ silo ทางใครทางมัน คนต่างวงการแทบไม่เคยรู้จักกัน คนทีคลุกคลีกับปัญหาสังคมไม่รู้จักคนสายธุรกิจ/การบริหารจัดการ/ไอที คนที่เก่งธุรกิจหรือไอทีไม่เข้าใจปัญหาสังคมอย่างถ่องแท้ สองฝั่งไม่เคยได้มาทำงานด้วยกันเพื่อสร้าง synergy ร่วมกัน

4. ทัศนคติที่อันตรายขององค์กรจำนวนมากว่า ขึ้นชื่อว่า “กิจการเพื่อสังคม” หรือคนที่อยากสร้างนวัตกรรมทางสังคมแล้วจะต้องไม่แสวงกำไร ส่งผลให้ผู้ประกอบการถูกกดราคาต่ำกว่าคุณค่า (value) ที่เขาส่งมอบ ส่วนคนให้ทุนก็เน้นแต่ทุนให้เปล่า ไม่สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพัฒนา business model (ถ้าปล่อยกู้หรือลงทุนในหุ้นจะกดดันให้สร้างผลตอบแทน)

5. ความเข้าใจที่ยังคับแคบของคำว่า นวัตกรรม คิดว่าต้องจับต้องได้ มองเห็นเป็นของอะไรสักอย่าง ทั้งที่กระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน และนามธรรมอื่นๆ ก็สำคัญไม่แพ้กัน บางทีสำคัญกว่าด้วยซ้ำไปในการแก้โจทย์ทางสังคม

(เพิ่งให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ ทดไว้เขียนขยายในอนาคตค่ะ 🙂 )

146 Nameless Fanboi Posted ID:6Z0m8/7/JF

ฝันร้ายของฮ่องกง

จีนเก่งในการก๊อปปี้ โรงงานญี่ปุ่น สหรัฐ ไต้หวัน เยอรมันฯลฯที่ไปตั้งฐานผลิตสินค้าที่จีน โดนจีนเอาพิมพ์เขียวไปลอกหมด ทั้งเอาแบบตรงๆหรือแบบทางอ้อม จีนจึงเรียนรู้เทคโนโลยี่แบบก้าวกระโดด จนมาถึงจุดที่สามารถพึ่งพาตัวเองด้านเทคโนโลยีแล้ว ไม่ต้องยืมจมูกฝรั่งหายใจอีกต่อไป แถมเทคโนโลยีหลายด้านเก่งกว่าฝรั่งด้วยซ้ำ

สำหรับฮ่องกง จีนก็ทำเช่นเดียวกันกับที่ทำกับโรงงานฝรั่งที่ตั้งฐานผลิตในจีน คือก๊อปปี้ หรือทำโคลนนิ่งระบบการเงินลึกล้ำและระบบการค้าที่ซิกแซกของฮ่องกงที่อังกฤษได้วางรากฐานเอาไว้มากกว่า100ปี เพราะจีนต้องการสร้างเซี่ยงไฮ้ให้เป็นศูนย์กลางการเงินของโลก

แรกเริ่มจีนไม่มีความรู้ศาสตร์การเงินสมัยใหม่ที่มีระบบแบงกิ้งเป็นหัวใจ โดยมีธนาคารกลางเป็นแม่คอยแจกจ่ายสภาพคล่องให้ธนาคารพานิชย์ รวมท้ังการระบบค้าที่เชื่อมโยงกับระบบการเงิน ด้วยเหตุนี้ เมื่อตอนที่อังกฤษคืนเกาะฮ่องกงให้จีนในปี1997 หลังจากเอาฮ่องกงเป็นอาณานิคมผ่านการบีบเช่า99ปี เพราะอังกฤษชนะสงครามฝิ่น จีนจึงไม่รีบผนวกเอาฮ่องกงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่ แต่ยังปล่อยให้ฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษต่อไปอีก50ปี โดยฮ่องกงยังคงมีระบบการเงิน มีเงินสกุลฮ่องกงดอลล่าร์ มีการค้า เศรษฐกิจ กฎหมาย การศาลของตัวเอง ยกเว้นเรื่องการต่างประเทศ และการทหารที่ปักกิ่งเป็นผู้ดูแล

การปล่อยฮ่องกงให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป50ปีไปจนถึงปีคศ 2047 ไม่ใช่เป็นการปล่อยผีให้ฮ่องกงเป็นรัฐอิสระ หรือเพราะแคร์ความรู้สึกของคนฮ่องกงที่สบายพอสมควรเพื่อเทียบกับจีนแผ่นดินใหญ่ หรือเพราะเกรงใจอังกฤษที่กอบโกยผลประโยชน์ความมั่งคั่งมากมายมหาศาลจากการใช้ฮ่องกงเป็นอาณานิคมด้านการค้า การเงินและการขนส่ง แต่เป็นการแช่แข็งฮ่องกงให้เป็นห้องแล็ปต่อไป เพื่อนักเศรษฐศาสตร์ นักการเงิน นักวางแผน นักการค้า รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญด้านด้านอื่นๆของจีนจะได้ทำโคลนนิ่งฮ่องกง แล้วเอาความรู้จากการทำโคลนนิ่งนั้นไปพัฒนาเซี่ยงไฮ้ หรือประเทศจีนต่อไป

เมื่อทำโคลนนิ่งฮ่องกงเสร็จแล้ว ต่อไปจีนจะกำหนดให้ฮ่องกงเป็นอะไรต่อไปก็ได้ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ เช่นอาจจะให้ฮ่องกงเป็นเมืองท่องเที่ยวชิวๆธรรมดา หรือเป็นพิพิธภัณฑ์ในภาพรวมเพื่อที่จะสะท้อนความอดสูที่คร้ังหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่จีนต้องพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นกับอังกฤษ และต้องจำใจยอมยกฮ่องกง และหมาเก๊าให้นักล่าอาณานิคมเช่าไปทำธุรกิจด้วยเงื่อนไขที่บีบรัดหัวใจ

การทำโคลนนิ่งระบบการเงินและการค้าของฮ่องกงน่าที่จะจบสิ้นสมบูรณ์แล้ว จีนไม่มีอะไรที่ต้องเรียนรู้จากฮ่องกงอีกต่อไป จีนรู้หมดว่าใครเป็นใครในฮ่องกง เส้นสายไปมาอย่างไร ใครเชื่อมโยงกับใคร มีการทำธุรกิจสีเทาสีดำ หรือฟอกเงินอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าสัวฮ่องกงที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด หรือเป็นโนมินีให้อังกฤษ

แม้ว่าจะคืนเกาะฮ่องกงให้จีนแล้ว แต่อังกฤษยังคงมีอิทธิพลเหนือฮ่องกงอย่างลึกซึ้ง ผ่านเครือข่ายและระบบที่วางเอาไว้กว่า100ปี

เครือข่ายของคนฮ่องกงที่ทำให้งานให้อังกฤษและสหรัฐอีกต่อหนึ่งมีไปทั่ว ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาการโจมตีตลาดหุ้นจีน และการทุบค่าเงินหยวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2015ของกองทุนฝรั่งเพื่อให้ระบบการเงินจีนเจ๊งเหมือนกับที่พวกเฮดจ์ฟันด์ฝรั่งทุบเงินบาทในปี1997 ก็ทำผ่านตลาดฮ่องกงที่เชื่อมโยงกับตลาดการเงินของเซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้น จีนมีหลักฐานการโจมตีตลาดหุ้น การทุบค่าเงินหยวนที่พวกฮ่องกงร่วมมือทำกับฝรั่งหมด แต่ก็ไม่ว่าอะไร เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาจัดการ

จีนไม่ได้เร่งมือในการจัดการกับฮ่องกง เพราะว่าเป็นเรื่องเล็กในสายตาจีนที่ต้องดูภาพรวมในทะเลจีนใต้ เกาหลีเหนือ vs ญี่ปุ่น ความมั่นคงภายใน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การพึ่งพาตัวเอง การซับพลายของธุรกิจใหม่ การพัฒนากองทัพและแสนยานุภาพทางทหาร การพัฒนาเทคโนโลยีทุกด้าน รวมท้ังการขยายเส้นทางสายไหมเพื่อให้จีนก้าวเป็นมหาอำนาจของโลกในศตวรรษที่ 21

แต่ผู้ที่เร่งเรื่องฮ่องกงกลับกลายเป็นเป็นสหรัฐที่ออกหน้่า และอังกฤษที่อยู่ข้างหลังอีกต่อหนึ่ง

กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาตอกย้ำหลายครั้งแล้วว่าให้อังกฤษ และสหรัฐหยุดแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกง จีนต้องอ่านเกมออกอย่างแน่นอนว่า ทั้งสหรัฐและอังกฤษต้องการป่วนฮ่องกง เพื่อที่จะให้จีนสั่นสะเทือนทั้งประเทศ ยิ่งกว่าเหตุการณ์จัตุรัสเทียน อันเหมินในปี1989 ที่โลกตะวันตกให้การสนับสนุนการก่อหวอดประชาธิปไตยกลางกรุงปักกิ่ง เพื่อเขย่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์ และเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจภายใน แต่ฝ่ายที่อยู่ข้างสหรัฐโดนกำจัด และผู้ประท้วงเทียน อันเหมินโดนปราบจนกระเจิง

(มีต่อ)

147 Nameless Fanboi Posted ID:6Z0m8/7/JF

(ต่อจากเม้นบน)

30ปีให้หลังพอดี มีความพยายามของโลกตะวันตกที่จะใช้ฮ่องกงเพื่อสร้างเหตุคล้ายเทียน อันเหมินอีกครั้งเพื่อเขย่าจีนท้ังประเทศ โดยใช้ยุทธการผีเสื้อขยับปีก เพียงแค่ร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างฮ่องกงกับจีน+ไต้หวัน+หมาเก๊าที่รัฐสภาฮ่องกงที่ดูเหมือนว่าไม่ได้มีพิษมีภัยอะไร เพราะว่าถ้าไม่ได้ทำผิดข้อหาอะไรที่ร้ายแรง จีนจะเรียกร้องให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปทำไมให้เป็นภาระ
เสียเวลาเปล่าๆ แต่เรื่องเล็กน้อยนี้กลายเป็นการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลฮ่องกง และรัฐบาลปักกิ่งโดยปริยาย

ถ้ามองลึกลงไปการประท้วงฮ่องกงโดยอาตี๋อาหมวยเป็นการก่อกบฏแบ่งแยกดินแดน ให้ฮ่องกงเป็นรัฐอิสระ โดยมีนัยว่าให้อังกฤษ หรือสหรัฐให้มาคุ้มครองการเป็นรัฐอิสระของฮ่องกงแทนปักกิ่ง

สำหรับจีนที่มีประชากรที่ต้องปกครอง1,400ล้านคน โทษของการก่อกบฎแยกดินแดนคือการประหารชีวิตสถานเดียว แต่ทำไมอาตี๋อาหมวยที่ออกมาประท้วงเย้วๆไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไร

แล้วใครหล่ะที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมประท้วงฮ่องกงเพื่อขอแยกเป็นรัฐอิสระ?
แน่นอนเลยทีเดียวว่า สหรัฐและอังกฤษเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนม็อบฮ่องกง รวมท้ังเจ้าสัวระดับบิ๊กๆของฮ่องกงที่ทำธุรกิจกับอังกฤษ หรือเป็นโนมินีให้อังกฤษมานาน รวมทั้งนักธุรกิจ มหาเศรษฐกิจระดับพันล้าน หมื่นล้านหลายคนที่เกรงกลัวว่า ต่อไปทรัพย์สิน หรือธุรกิจของตัวเองอาจจะถูกปักกิ่งยึด เพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นแจ็ค หม่าที่ปักกิ่งหนุนเต็มตัวให้เป็นเจ้าพ่ออีคอมเมิร์สแข่งกับเจฟ เบซอสของอเมซอน

ระหว่างธุรกิจฮ่องกงที่อยู่ใต้อิทธิพลของอังกฤษ และธุรกิจฮ่องกงที่อยู่ใต้ปักกิ่งจะเลือกเอาทางไหนดี เพราะว่าธุรกิจฮ่องกงที่อยู่ใต้ฮ่องกงเองไม่มีในโลกความเป็นจริง ปรากฎว่าคนฮ่องกงส่วนมากเลือกที่จะอยู่กับอังกฤษ เพราะว่าคุ้นเคยกันมานาน ต้องเข้าใจว่าการประท้วงก่อม็อบฮ่องกงได้รับการสนับสนุนจากคนฮ่องกงทั่วไปด้วยที่ไม่พอใจกับสภาพเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพแพ่งลิบลิ่ว เกิดความเหลืื่อมล้ำอย่างรุนแรง พอจะประมาณได้ว่าคนฮ่องกงที่ต้านรัฐบาลฮ่องมีถึง70% ส่วนที่นับสนุนรัฐบาลมีเพียง30% แต่ใน70%ที่ไม่พอใจรัฐบาลฮ่องกง มีความรุ้สึกแอบแฝงที่ไม่เอาปักกิ่งด้วย ต้องการตั้งฮ่องกงเป็นรัฐอิสระ

ฮ่องกงกลายเป็นเมืองที่ค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก คนรุ่นใหม่หมดสิทธิ์ที่จะมีบ้าน มีอาพาร์ตเม้นท์ซุกหัวนอน เพราะว่าราคาแพงลิ่ว ส่วนค่าเช่าก็แสนจะโหดพอๆกัน ที่คนฮ่องกงบ่นเรื่องค่าครองชีพและความเหลื่อมล้ำก็มาจากทุนนิยมการเงิน&เสรีนิยิมมือใครยาวสาวได้สาวเอาที่อังกฤษวางระบบเอาไว้ ปักกิ่งยังไม่ได้ไปแตะต้องอะไรฮ่องกงเลย แต่ม็อบฮ่องกงกลับเรียกร้องประชาธิปไตย ที่ปลอดอิทธิพลของปักกิ่ง ทั้งๆที่ความเหลื่อมล้ำ และค่าครองชีพที่สูงลิ่วเป็นพัฒนาการปลายทางของทุนนิยมการเงินนั้นเอง เรื่องราวจึงดูย้อนแย้งชอบกล และมีความสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อน

ปักกิ่งอ่านเกมการเมืองฮ่องกงออกหมดทะลุปรุโปร่งว่ากำลังเผชิญกับศึกที่ปะทุภายใน โดยอังกฤษ&สหรัฐ ร่วมมือกับเจ้าสัวฮ่องกงบางคนสนับสนุนการก่อหวอดม็อบฮ่องกง และมีการใช้อาตี๋อาหมวยที่อ่อนหัดต่อโลกเป็นหมากในการชุมนุมประท้วงที่ดำเนินมาแล้วกว่า8สัปดาห์ ผู้ชุมนุมประท้วงฝันหวานว่าจะชนะ เพราะว่าในที่สุดแล้ว อังกฤษและสหรัฐจะเข้าไปช่วยปลดแอกให้ท้องฟ้าของฮ่องกงมีสีทองผ่องอำไพ แต่ในความจริงแล้ว มีเพียงเศรษฐีฮ่องกงเท่านั้นที่มีพาสพอร์ตต่างประเทศเท่านั้นที่พอจะมีโอกาสรอด พวกเจ้าสัวน่าจะโอนทรัพย์สินไปต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่แล้ว ส่วนคนฮ่องกงชนชั้นกลางธรรมดาที่เข้าร่วมชุมนุมประท้วงจะตายอย่างเขียด อังกฤษและสหรัฐไม่รับเป็นเรฟิวจีหรอก เมื่อจีนปราบปรามจริงๆ หรือแซงชั่นยกเลิกสัญชาติำหรับผู้ที่ก่อการคิดกบฎ โดยเฉพาะพวกที่ให้สัมภาษณ์สื่อว่า I am Hong Kong. I am not Chinese. จะโดนยกเลิกสัญชาติก่อนเพื่อน เมื่อจีนยกเลิกสถานภาพเขตปกครองพิเศษของฮ่องกงไปแล้ว พวกนี้จะกลายเป็นเรฟิวจีไร้สัญชาติทันที

ม็อบฮ่องกงมีแต่จะแพ้ หนทางชนะไม่มี เพียงแต่ว่าโศกนาฎกรรมจะระดับไหนเท่านั้นเอง ผู้ที่หนุนม็อบใจร้ายไม่เบา เพราะว่านั่งจิบคอนหยักแล้วเด็กๆไร้เดียงสาไปตายบนท้องถนน เพื่อว่าถ้าเกิดเหตุนองเลือดจะได้เขย่ารัฐบาลปักกิ่งว่า ไม่เคารพประชาธิปไตย เป็นรัฐบาลthuggishที่นิยมความรุนแรง แล้วจะได้หาเรื่องแซงชั่นจีน หรือถอนทุนการลงทุนจากจีน เพิ่มกำแพงสงครามภาษีที่ทรัมป์เตรียมอยู่พอดี ทั้งนี้เพื่อสกัดจีนไม่ให้ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกในศตวรรษที่ 21

เรื่องราวม็อบฮ่องกงก็มีเท่านี้เอง ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ หรือน้อยไปกว่านี้ เมื่อเข้าใจม็อบฮ่องกง แล้วหันมามองดูม็อบกีฬาสีเมืองไทย มันก็สูตรเดิมๆ รูปแบบอันเดียวกันนั่นเอง

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

148 Nameless Fanboi Posted ID:.Q5cBlv2iQ

#EnergyForAll

แนวทางการให้ชาวบ้านที่ติดแผงโซล่าร์เพื่อขายไฟหารายได้ เมื่อก่อนไม่เกิด เพราะการไฟฟ้า ไม่โอเคกับการที่ชาวบ้านลงทุนแค่แผงโซล่าร์ แล้วจะขายไฟตัวเองไปบ้านคนอื่น โดยการไฟฟ้ามองว่า ชาวบ้านเหล่านั้นใช้ต้นทุนของการไฟฟ้าฟรีๆ อาทิ เสาส่ง สายส่ง ระบบมิเตอร์ ต้นทุนแรงงานช่างบำรุงสายไฟ ฯลฯ
.
ตลอด 2 อาทิตย์กว่าของการเข้ารับตำแหน่ง รมว พลังงาน พี่สนได้ไกล่เกลี่ยหาข้อสรุปให้แล้ว โดยการไฟฟ้าจะได้ค่าคอมฯ จากการที่ชาวบ้านมาใช้ต้นทุนการไฟฟ้า ต่อไปก็แค่แผนการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามจุดยุทธศาสตร์ที่มึความสามารถในการผลิต และรับซื้อ
.
บทจะง่ายมันก็ง่าย ถ้าทำงานโดยไม่คิดถึงผลประโยชน์ตัวเอง ถ้ามัวตกลงกันเรื่องแบ่งผลประโยชน์ 3 เดือนผ่านไป ไม่รู้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะเอามาสร้างรายได้ให้ครัวเรือนยังไงเลย

150 Nameless Fanboi Posted ID:rTPKKb3gvl

ผมเคยนะครับตอนนั้น เวลา 6 โมงกว่าๆ
ช่วงเวลาคนกำลังเดินทางกลับจากทำงาน
พี่แกเล่นปิดเส้นสุขุมวิทยาวยันซอยปรีดี
รถไปไหนไม่ได้อยู่เกือบครึ่งชั่วโมง
ที่พีคคือ "เขาห้ามคนเดินด้วยครับ"ครั้งแรกที่เจอแบบนี้เลย
ผมยอมลงจากรถแล้วเดินเพราะจะต่อ bts
แต่กลับไปไหนไม่ได้อีก

แต่อีกนัยนึ่ง ไม่ต้องมีขบวนอะไรไปเลยดีสุดครับ
รถติดแบบสามัญชน เผื่อเวลาเดินทางแบบคนทั่วไปไปเลย

แต่พูดตรงๆ "หลังๆมานี้" ระดับการห้ามมนัดูไม่สมเหตุสมผลเยอะนะครับ
ห้ามเปิดหน้าต่างระหว่างขบวนก็มี ห้ามมีอะไรตากตรงระเบียงก็มี
หยุดคอนเสริทนี้ก็เหมือนดราม่ากันอยู่แต่ก็พูดไรไม่ได้มาก
หรืออย่างที่ผมเจอห้ามเดินบนฟุตบาทระหว่างขบวนยังไม่มา
อันนี้ก็ถือว่าใหม่สำหรับผมเหมือนกัน
สมัยที่เรียนมหาลัยก็อยู่ใกล้ๆวังแห่งหนึ่ง
เจอขบวนแทนทุกอาทิตย์แต่อย่างน้อยก็เดินไปมาๆตรงฟุตบาทได้
อีกหน่อยถ้าเขาจะห้าม bts วิ่งช่วงเวลามีขบวนผ่าน
คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อ่ะครับ
#มิตรสหายท่านหนึ่ง

151 Nameless Fanboi Posted ID:3MwQu5YN1o

อีกเรื่องที่อัยการนำสืบวันนี้คือ รัฐประหาร 2557 มีความชอบธรรม เพราะทำกับรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจเต็ม และการเลือกตั้งเป็นโมฆะ ดีที่พยานวันนี้คืออาจารย์ชำนาญ จันทร์เรือง สามารถตอบคำถามอัยการได้ว่า ไม่ว่าจะรัฐบาลรักษาการ หรือรัฐบาลยังไงก็แล้วแต่ ทหารไม่มีความชอบธรรมใดๆที่จะยึดอำนาจก่อการรัฐประหาร และที่การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ก็เพราะมี คนกลุ่มหนึ่งขัดขวางการเลือกตั้ง และต่อมาคนกลุ่มนั้นหลายคนก็ได้รับแต่งตั้งจากพลเอกประยุทธ์ในรัฐบาลชุดปัจจุบัน

ประเด็นนี้อัยการถามค้านสด เราก็ไม่นึกว่าอัยการจะกล้านำสืบแบบนี้ ยังดีที่ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของพยานเราแน่น พอทนายโยนคำถามติงไปพยานก็อธิบายได้อย่างแสบสัน

จิบชาร้อนๆ เตรียมคดีสืบพรุ่งนี้ต่อ...

152 Nameless Fanboi Posted ID:TtL0kHCcYg

วันนี้ผมเห็นคนแซะ มหาลัยในฝรั่งเศส ว่า Rank ต่ำ

ได้ยินแล้วไม่รู้ว่าควรจะทำหน้ายังไง

ไม่เคยเห็นใครพูดเรื่องโง่ๆ แล้วขยายความโง่ของตัวเองโดยที่คิดว่าเป็นความฉลาดขนาดนี้มาก่อนเลย

สมแล้วที่โดนด่าว่าเป็นความเสียเปล่าของระบบการศึกษา ผมว่าอย่างน้อยควรจะสงสัยบ้างว่า เฮ้ย ม.ปารีสนะ ทำไมเลขมันออกมาแบบนี้ และควรจะไปค้นคว้าเสียบ้าง

นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราควรจะเรียนสังคมและปรัชญา มันทำให้เราเข้าใจเหตุผลเชิงประวัติศาสตร์ หรืออย่างน้อยมันทำให้คุณรู้จักตั้งคำถาม และจะได้ไม่เชื่อในความโง่ของตัวเอง

แน่นอน ฝรั่งเศสเป็นแหล่งปัญญาของยุโรปมาช้านาน

รากฐานของ การศึกษามหาลัยในฝรังเศสเริ่มต้นที่ ม.ปารีส ตั้งแต่ปี 1200 ส่วนที่อื่นๆ อย่าง ม.ตูลูสเนี่ยมันก่อตั้งตั้งแต่ 1229 ตั้งแต่อยุธยายังไม่ก่อตั้ง ตั้งแต่สุโขทัยยังใช้ระบบพ่อปกครองลูก แลพ่อขุนรามฯพึ่งประดิษฐ์อักษร ภูมิปัญญาของโรมัน และการถกเถียงทางปรัชญาซึ่งต่อมาก่อร่างขึ้นเป็นวิทยาศาสตร์ก็เกิดขึ้นที่นี่

ทั้งทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิค เคมี ปรัชญา การปกครอง ภาษาศาสตร์ ก่อกำเนิดจากทีนี่

ในประวัติศาสตร์ยุคใกล้ ในปี 1968 มีการประท้วงปิดมหาลัยทั่วทั้งปารีส เพื่อต่อต้านสงครามเวียดนาม

เมื่อมหาลัยจะเปิดสอนใหม่ในปี 1970 Edgar Faure รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาในสมัยนั้น จึงถือโอกาสปฏิรูประบบการศึกษามหาวิทยาลัยของฝรั่งเศสเสียใหม่

เป้าหมายของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของฝรั่งเศสที่วางไว้ในตอนนั้นคือ "ความเท่าเทียมกันของประชาชนทุกคน"

หมายความว่าสิ่งที่ต้องการคือ ไม่ว่าคุณจะเกิดที่ไหนในฝรั่งเศส บ้านอยู่เมืองไหน คุณเดินไปสมัครเข้ามหาลัยใกล้บ้าน คุณจะต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่ากันหมด

คุณไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองหลวง ไม่ต้องสอบแย่งกัน ประชาชนทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม

วิธีการของฝรั่งเศสคือ ยุบมหาลัยให้หมดรวมเป็นมหาลัยเดียว เอาอาจารย์รวมกันเป็นมหาลัยเดียว แล้วจัดหลักสูตรเดียว ต่างกันแค่วิทยาเขตที่เรียน

การยุบรวมนี้ทำให้มหาลัยของปารีสทั้ง 13 มหาลัยกลายเป็น ม.ปารีสหมด เป็น ปารีส1 ปารีส2 ปารีส3

ตัวเลขนี้ก็ไม่ได้บ่งบอกคุณภาพแต่อย่างใด แค่บอกที่ตั้งของคณะ เช่นปารีส1 สอนวิชาสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปารีส6 สอนวิทยาศาสตร์และแพทย์ เป็นต้น

สมมุติยกตัวอย่างเป็นไทย ก็เหมือนวันหนึ่งสั่งให้ยุบมหาลัยทั้งประเทศรวมกัน เอาอาจารย์ทุกมหาลัยมารวมกัน แล้วไปจัดใหม่ ให้แต่ละทีกลายเป็นหนึ่งกลุ่มคณะ

เช่นจุฬาอาจจะกลายเป็น กรุงเทพ1 สอนวิศวะ วิทยาศาสตร์ / ธรรมศาสตร์กลายเป็น กรุงเทพ2 สอนกฎหมาย รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ / เกษตรเป็นกรุงเทพ3 สอนเกษตร / มหิดลกลายเป็นกรุงเทพ 4 สอนแต่แพทย์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ดังนั้นจากนโยบายนี้ Ranking จึงไม่ใช่เป้าหมายของมหาลัยของฝรั่งเศส รวมถึงแนวคิดที่จะปฏิเสธการวัดระดับด้วย

ซึ่งทำให้การศึกษาของฝรั่งเศสฟรี และเท่าเทียมกัน "โดยพื้นฐาน"

ดีมั้ย? อาจจะดีนะ ไม่ต้องปวดหัวสอบเข้า ไม่ต้องเครียดโดนแม่เปรียบเทียบกับเพื่อนบ้าน ไม่ต้องอวดเครื่องแบบ อวดตรามหาลัยแข่งกัน

ดังนั้นถ้าคุณเป็นคนต่างชาติไปเรียนที่ฝรังเศส เขาจะบอกว่าไปที่ไหนก็เหมือนกันแหละ (ซึ่งถ้าเป็น ม.รัฐ ก็เหมือนกันจริงๆ) เอาเมืองที่อยู่สบายค่าครองชีพถูกดีกว่า

แต่ในทางปฏิบัติ ความรู้สึกของการแข่งขันก็มีอยู่ในมนุษย์ทุกชาติ

แน่นอนว่า ไฮโซคือโฮโซ อีลีทคืออีลีท

มหาลัยของฝรั่งเศสมีอีกระบบหนึ่ง เรียกว่า Grandes écoles เป็นพวกมหาลัยที่อยู่นอกระบบสาธารณะนี้ ซึ่งไฮโซ เข้าใจง่ายๆว่าเป็น ม.เอกชน ก็แล้วกัน พวกนี้จะสนใจการจัดอันดับ การแข่งขัน

ปัจจุบัน ม.รัฐ ของฝรั่งเศส คงโดนดูถูกจนทนไม่ไหวเหมือนกัน

เช่นปี 2018 ที่ผ่านมา ปารีส1(ซึ่งเมื่อก่อนก็คือซอร์บอนนั่นแหละ เปิดมาตั้งแต่ 1275) ก็แยกส่วนย่อย ออกมาเป็น ม.ซอร์บอน เป็นม.วิจัย ไว้ทำแรงค์อย่างเดียว ซึ่งกระโดดขึ้นอันดับ 38 ของโลกในทันทีตั้งแต่ปีแรกที่เปิดตัว

(คนฝรั่งเศสที่ผมรู้จักเคยขิงชาวอังกฤษว่า "ถ้า ซอร์บอน ไม่กลายเป็น ปารีส1 LSE ไม่ได้ขึ้นเลขตัวเดียวหรอก")

ความรู้ทางประวัติศาสตร์พวกนี้ มันอาจจะวัดไม่ได้ ทดลองทำซ้ำไม่ได้ แต่รู้ไว้ก็ดีนะครับ อย่างน้อยเวลาไปขิงใส่คนฝรั่งเศสจะได้ไม่หน้าแตก อายเขานะ

แถมยังเอา มหาลัยระดับเลขหลักร้อยของโลก ไปขิงฝรั่งเศส โอ้ยยยยย ผมอายแทน

เหมือนเอาทีม บอล อตบ. ไปขิงทีมพรีเมียร์ลีค โอ้ยยยยยย

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

153 Nameless Fanboi Posted ID:6OPDNDMuNP

แชร์ ประสบการณ์ปล่อยเช่า AirBnB มา 2 ปี

มันเกิดจากตอนนั้นอ่านหนังสืออสังหาแล้วมันมีพลังอะไรบางอย่าง ประกอบกับเงินไม่พอใช้ ถ้าเราทำดีๆ คือเราไม่ต้องดีลกับคน สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้

ของผมจับตลาด Expat มาอยู่ยาว เค้าไม่ต้องเสียอะไรเลยจ่ายกับ AirBnB ค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตจบทีเดียว

1. เริ่มจากการหาทำเลเช่า หาที่ต่างชาติชอบมาอยู่ (ได้ราคาดี)

2. จัดไปครับ 3 ห้อง พอมีเงินเก็บอยู่บ้าง ถ้าไม่มีคนเช่าเลย น่าจะแบกประมาณเดือนละ 30,000 - 35,000 บาท

3. เริ่มลงสมัครกับเว็บผมลงไว้ 2 ที่คือ Agoda และ AirBnB กรอกละเอียดที่สุดที่เป็นไปได้ ทำคลิบแนะนำไว้ทุกอย่าง ด้วยตัวเอง

4. ดีลร้านซักรีดไว้เลย เพราะแม่บ้านจะเอาผ้ามาสลับที่นั่น เราไม่ต้องทำอะไร จ่ายเงินอย่างเดียว

5. ใช้แอฟจ้างแม่บ้านออนไลน์ ซ่ะ อันนี้ดีมากเพราะเราไม่ต้องจัดการอะไรเลย ห้องสะอาดมากเหมือนมีมือโปรมาทำให้

รีวิว ช่วงแรกๆเปิดพร้อมกันเลย 3 ห้อง รายได้กลางๆพอค่าผ่อนคนยังมองไม่เห็นเราเยอะมาก บางเดือนเข้าเนื้อแต่ไม่มาก พอผ่านมา 1 ปีคนเริ่มรู้จักเยอะขึ้น กับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เน้นเช่ายาวมากๆ ทำให้คนที่หาห้องเช่ายาวๆ มาอยู่กับผมหมดเลย เพราะมีช่วงให้จองยาวๆได้ มีทั้ง 1-3 เดือนผ่าน AirBnB ตอนนี้ปล่อยเช่าอยู่ 2 ห้องก็มีคนทักมาเรื่อยๆ

ธุรกิจนี้มันให้อะไร
- ถ้าเราปล่อยเช่าต่างชาติผ่าน Platform เราสู้โรงแรมได้สบายๆ ถ้าเช่าเต็มเดือนเราจะมีส่วนต่างจากค่าผ่อน 80-90% แบบหักค่าใช้จ่ายแล้ว

- ได้ฝึกจัดการและฝึกการก่อตั้งธุรกิจ ได้ลองเป็นผู้ประกอบการเริ่มจากเล็กๆ

- No Money down และปลายทางคอนโดเป็นของเราอีก

- ฝึกภาษา

- ฝึกความรับผิดชอบและฝึกการเป็นคนเอาใจใส่ มีใจในการให้บริการและฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

- ฝึกการให้ เราไปเที่ยวห้องต่างประเทศสวยๆเราก็เอามาแต่งห้องเราให้คนเข้าพักได้ประทับใจ ในราคาที่ไม่แพง

สุดท้ายธุรกิจมันเริ่มจากไม่ต้องมีเงินก็ได้ขอให้เรามีเครดิตและความรู้มันก็เริ่มได้ครับ
ตอนนี้ผมกำลังได้เป็น “Super Host” แล้วคร๊าบ
ไว้ติดตามได้ใหม่ในธุรกิจต่อไปครับ

154 Nameless Fanboi Posted ID:N+6jB9kOyn

ทั้งปัญญาชนฝ่าย “ซ้าย” และฝ่ายขวา ล้วนแต่ไม่กล้าแตะต้องปัญหาใจกลางทั้งสิ้น ปัญญาชนฝ่าย “ซ้าย” กล้า แตะต้องปัญหาสถาบันกษัตริย์หรือ ทั้งๆที่รู้ว่ามีช่องให้แตะต้องได้
#มิตรสหายท่านหนึ่ง

155 Nameless Fanboi Posted ID:z40OtXimdp

วันนี้ฟังที่พี่วัน OneOne Pada Vorakanon พูดจากการแถลงเรื่องฝุ่นพิษในสภา ว่ามันจะกลับมา คือจะบอกว่ามันมาแน่ๆ

.
ผมไม่ได้อยู่เมืองจีนนานเท่าคนจีน ที่เป็นเพื่อนทำธุรกิจด้วยกันในตอนนี้ แต่เค้าได้บังเอิญมาทำงานกับผมที่ไทยอยู่ 2 ปีกว่าแล้ว และเห็นช่วงเวลาที่เราใส่ mask, สั่งเครื่องฟอกอากาศตามเว็บกันรัวๆ
.
เค้าเคยให้คำเตือนผมว่า เวลาที่สภาพลมไม่ได้พัดสม่ำเสมอ เพราะต้นไม้ในเมืองหายไปมาก ทำให้สภาพการไหลเวียนของอากาศไม่เหมือนเดิม และกิจกรรมในเมืองพวกการก่อสร้าง การปล่อยควันเสีย ล้วนส่งผลให้วิกฤตหน้าขาว (แปลแบบคำจีน คือหน้าขาวเพราะฝุ่นเกาะ) กลับมาทุกๆปี และแรงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เมื่อ 10 กว่าปีก่อน ก่อนหอฟอกอากาศซีอานสร้างสำเร็จเมื่อ 8-9 ปีที่แล้ว
.
พอพ้นช่วงอากาศพิษ ก็จะตามมาด้วยน้ำสกปรกมีสารปนเปื้อนในน้ำสูง ก็ต้องซื้อเครื่องกรองน้ำแบบพิเศษอีก ทั้งหมดนี้เกิดจากคนในเมืองส่วนมาก จะไปโทษการเกษตรที่เผาไร่ เผาป่า อย่างเดียวก็ไม่ได้
.
เรานิยมบริโภคของถูก เน้นบุฟเฟต์อิ่มไม่อั้น รัฐบาลก็บริหารแบบทุนนิยม พยายามกดราคาสินค้าเกษตร เลยไม่ได้สะท้อนราคาสินค้าจริง แบบประเทศที่คุณภาพสิ่งแวดล้อมดี อย่างหลายประเทศในยุโรป
.
เกษตร เมื่อเจอราคารับซื้อต่ำ ก็ใช้วิธี ขยับขยายการเพาะปลูกด้วยการรุกพื้นที่ป่า ต่างจากประเทศพัฒนาแล้วที่สินค้าเกษตรขึ้นกับสภาพราคาตลาดตามจริง มีนายกคนไทย ที่จบโรงเรียนผู้ดีอังกฤษ พยายามยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกร โดยนำร่องด้วยการปล่อยราคาไข่ไก่ไปเกือบๆราคา 7 บาท ซึ่งแน่นอนว่า มันคือที่ราคาคนส่วนใหญ่รับไม่ได้ และโดนเกมส์การเมืองตัดขาว่าเอื้อทุนใหญ่ อย่าง CP ให้ขายกำไรมาก ก็บั่นทอนคะแนนนิยมลงไปทันที ซึ่งจริงๆถ้าหยิบสินค้าเกษตรที่ไม่อยู่ในมือ CP มาทำคงจะได้คะแนนดีกว่านี้ อันนี้ก็พลาดไป
.
เกษตรกรบางรายที่รุกป่า อาทิ การปลูกข้าวโพด แล้วเผา หรือ ปลูกอ้อย แล้วเผาเพราะ เชื้อของการเผาที่อยู่หน้าดินทำให้ ผลผลิตล็อตต่อไปมีความหวาน และลดการใช้ยาเพื่อประหยัดต้นทุน และดันมีเกณฑ์การประกันราคาอย่าง้อยนี่วัดค่าความหวานแทนปริมาณ ก็ทำยังไงก็ได้ให้หวานๆไว้ก่อน เพราะต้นทุนเค้ามีแค่นั้น เค้าไม่ได้ขายข้าวโพดดิบได้ฟักละ 1 สวิสฟรังก์แบบเจนีวา ที่จะได้มีฐานะพอจะซื้อที่ดินแทนการรุกป่า และใช้สารประกอบตามธรรมชาติเพื่อทำให้คุณภาพดีขึ้นแทนการใช้ยา เพราะการหมักพวกนี้ใช้เวลานาน และ โรงหมักกับวัตถุดิบก็มีราคา
.
ปัญหาข้างต้น ก็สะท้อนอะไรๆในหลายๆมิติให้ เราควรสำนึกว่า เวลามีอากาศไม่สะอาด ไม่ควรจะโทษใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่เราทุกคนล้วนมีส่วนในการทำให้มันเกิดขึ้นทั้งนั้น ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม อยู่ที่ว่าเรายอมรับและอยากแก้ไขให้มันดีขึ้นยังไง
.
สำหรับผม ผมพยายามลดหลายๆกิจกรรมที่ส่งผลให้อากาศเสียอาทิ การงดกิจกรรมทางความเชื่อ ที่เกี่ยวกับการเผาไหม้ลง เช่นพวกเผากระดาษ จุดประทัด ลอยโคม ฯลฯ และถ้าต้องเปลี่ยนรถรอบหน้าก็จะซื้อรถพลังงานไฟฟ้าแน่นอน
.
ส่วนพวกบุฟเฟต์นี่ จะพยายามนะครับ ลดยังไงก็ลดไม่ได้จริงๆ

156 Nameless Fanboi Posted ID:R1pz6igVQ5

อีกะเทย

157 Nameless Fanboi Posted ID:Ml3Y6E+ZJj

เราคนไทยไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษหรอกเพราะไม่ใช่ภาษาแม่
แต่เราจำเป็นต้องเรียนภาษาเยอรมันเพราะเป็นภาษาพ่อ
#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

158 Nameless Fanboi Posted ID:v0xPO8vFtf

End Credit หนังของมาร์เวล คนทั่วโลกแม่งรอดูก่อนตอนหนังจบกันได้ ไม่ได้บังคับให้ดู จะลุกก่อนไปก่อนก็ไม่มีใครว่า และไม่มีใครบ่นให้นำเอามาฉายก่อนหนังเริ่ม ถ้าอยากพิสูจน์ความรักจริงๆ ทำไมไม่เอาไปฉายตอนหนังจบเหมือนแต่ก่อนว่ะ
#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

159 Nameless Fanboi Posted ID:NZKpmPM6Al

>>153 ถ้าเป็นคอนโดผิดกฎหมายนะรู้ตัวไหม กุเกลียดพวกห่านี่มาก

160 Nameless Fanboi Posted ID:9HX/Vjo/T1

ไอ้บ้ากาม นี่โควตเด็ดสุดละ

161 Nameless Fanboi Posted ID:B94Yd/ENVn

อีกอย่างที่น่ารำคาญและน่ารังเกียจมากเวลาคุยกะชาวพุทธ คือพวกห่านี่แม่งเคยอยู่แต่ในกะลาที่มีแต่ความพุทธตั้งแต่เกิด ชีวิตผูกพันกับศาสนาพุทธมาตลอด แม่งก็คิดว่าพุทธนี่เป็นความจริงแท้ที่สุดแล้ว ชอบมาอธิบายหลักธรรมคำสอน เหมือนไม่เคยแหกตาออกไปดูโลกภายนอกเลยว่าไม่มีใครเค้าเชื่อคำสอนโง่ๆของพวกมึงหรอก ดูจากการพูดแล้วเหมือนแม่งม่ั่นใจสุดๆว่าพุทธคือศาสนาอันดับหนึ่งของโลก ทั้งๆที่แม่งเป็นศาสนาที่คนนับถือน้อยสุดแล้วในบรรดาศาสนาหลักของโลก คนไม่นับถือศาสนายังมีจำนวนเยอะกว่าพวกมึงอีก ขนาดอินเดียที่เป็นประเทศต้นกำเนิดของพุทธยังแทบไม่มีใครนับถือศาสนานี้แล้ว คนถือพุทธในอินเดียมีไม่ถึง1%ด้วยซ้ำ

ที่สุดแห่งความดักดานแล้ว ชาวพุทธไทยเนี่ย บางตัวแม่งจะมาโชว์เหนือ มาพิมประโยคงงๆแบบปริศนาธรรมอะไรงี้ให้กูตอบ กูด่าแม่งเลยมึงเป็นเหี้ยไรสัส ปัญญาอ่อนเหรอพูดจาไม่รู้เรื่อง

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

162 Nameless Fanboi Posted ID:FyJchJpPBt

>>161 ต้นกำเนิดของพุทธคือเนปาล ถ้านับพรมแดนตามรัฐชาติปัจจุบันอะนะ

163 Nameless Fanboi Posted ID:xB0SCXP1ij

>>161 ต้นกำเนิดคริสต์อย่างอิสราเอลก็แทบไม่มีคริสต์แล้วนะ

164 Nameless Fanboi Posted ID:9ktpDKhies

>>161 กูนับถือพุทธแต่กูค่อนข้างเห็นด้วยสัสๆ โดยเฉพาะไอ้พวกพุทธคลั่งในตะพาบนี่แม่งตัวหนักเลย แม่งสื่อสารกะคนปกติไม่เคยรู้เรื่อง คำถามง่ายๆแต่เสือกก็อปเหี้ยอะไรไม่รู้อ่านไม่รู้เรื่องยาวเป็นพารากราฟเอามาวางเฉยๆแล้วสะบัดตูดกลับไปแบบอึนๆ แล้วที่โคตรโรคจิตอีกอย่างคือพวกเหี้ยนี่เอะอะแม่งชอบสาปแช่งคนให้ตกนรกหมกไหม้ จิตวิปริตชิบหาย

เอาเป็นว่าหลักพุทธแบบแก่นจริงๆแล้วแม่งโคตรเรียบง่าย ไม่ได้มีห่าไรเลย ถ้าจะคุยกันจริงๆเอาแค่ไม่กี่ประโยคก็เคลียร์แล้ว เพราะงั้นถ้าใครไปเจอไอ้พวกทำตัวโชว์เหนือมาพ่นอะไรงงๆไม่เป็นภาษาคนก็ไม่ต้องไปคุยกะมันหรอก เสียเวลา เดินถอยออกมาได้เลย

165 Nameless Fanboi Posted ID:XRncH3r.4Q

“ปลอมทั้งตัวนี่รวมถึงนมด้วยปะครับ”
- มิตรสหายท่านหนึ่ง

166 Nameless Fanboi Posted ID:5rKmrVxm6h

ถ้าเปลี่ยนเพลงในโรงหนังเป็นเพลงแจวคนก็ลุกละปะ แจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว แจวเรือมาซื้อฝรั่ง แจวเรือมาซื้อฝรั่งใครมาดูหนังลุกขึ้นมาแจว เนี่ย ใครจะใจแข็ง
#มิตรสหายท่านหนึ่ง

167 Nameless Fanboi Posted ID:JCfYQVzsVc

วันนี้เว้ย จะมีองคมนตรีมา ที่ ม.แห่งนึง
ทางภาคใต้ที่เพื่อนนี่เรียน ซึ่งผู้ใหญ่บอกว่า
มาแบบเรียบง่ายๆ สบายๆจ้า

แต่ซ้อมไหว้ล่วงหน้า2วีค อิดอก ไหนจะให้เก็บโทรศัพท์ ทุกสิ่งไม่ให้เอาเข้า
ไหนจะชุดพิธีการ เล็บห้ามยาว ฯลฯ
ให้ไปนั่งรอล่วงหน้า2ชั่วโมง พิธีรีตองชิบหาย

เรียบง่ายพ่อมึงสิ
#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

168 Nameless Fanboi Posted ID:58CR3xGBJ4

ไอ้เหี้ยคุณ ดราม่าเกมวันนี้โครตฮา 😂😂😂😂

-เรื่องมันมีว่า 3D Realms ที่เคยทำเกม Duke Nukem ที่เป็นเกมเกม FPS มุขสัปดลในยุคในยุค 90 ได้ให้ Voildpoint ทำเกมแนวเดียวกันแบบคลาสสิคออกมาขาย ชื่อว่า Ion Fury แล้วชาวเกมเมอร์ยุค 90 ชื่นชอบมาก ออกมาชาบูๆ

-พอดีมีคนไปเจอขวดสบู่ OGAY ในเกมที่ Dev แอบใส่ไว้ในเกมอย่างลับๆ ล้อเลียนสบู่ยี่ห้อ OLAY แล้ว Youtuber ก็เอาออกมาโชว์ แฟนเกมก็เฮฮาออกมาขำสำราญใจ

-แต่ SJW ไม่ขำด้วย ออกมาร้องโวยวายว่าเกม Ion Fury เหยียดเพศ เหยียด LGBT ตามสเตป

-3D Realms รีบออกมาขอโทษพวก SJW พร้อมกับบอกว่าจะรีบแพชท์เอาขวดสบู่ออกโดยไว แถมบริจากเงินให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของ LGBT เป็นจำนวน $10,000 พร้อมกับส่ง Dev ที่บังอาจแอบใส่ขวด OGAY ไว้ในเกมไปค่ายจริยะธรรรมเพื่อปรับทัศนคติเกี่ยวกับการเหยียดเพศ

-พวก SJW ฉลองชัยชะนะในเว็บ Kotaku กะ ResetEra บอกดีมากที่ทำตามที่เราขอ คุคุคุคุ ในระหว่างที่แฟนเกมที่ซื้อเกมไปต่างพากันโมโหหัวลุกเป็นไฟที่ 3D Realms ยอมก้มหัวให้กับ SJW บริจากเงินให้ไม่พอ ยังลงโทษ Dev โดยการส่งไปค่ายปรับทัศนคติอีก ถ้าไปก้มหัวกับ SJW แบบนี้เดี๋ยวมันก็ได้ใจไประรานเกมอื่นต่อเรื่อยๆหรอก

-แล้วแฟนเกมจึงพากัน Review Bomb เกม Ion Fury พร้อมกับถล่มเว็บบอร์ดแล้วขอ Refund กับทาง Steam รัวๆ เรียกร้องให้เอาขวดสบู่ OGAY กลับคืนมา ในขณะที่ 3D Realms นั่งเฝ้าบอร์ดแล้วไล่ล๊อคกับลบกระทู้รัวๆทั้งวันทั้งคืนจนถึงขณะนี้

🔥 เกมนี้จึงลุกเป็นไฟด้วยสบู่ 🧴 ขวดเดียวนี่แหล่ะค่ะ 🔥

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

169 Nameless Fanboi Posted ID:C48PGhjnIK

>>168 ต้องโง่ขนาดไหนถึงเลือกsjwมากกว่าลูกค้าตัวเอง

170 Nameless Fanboi Posted ID:6hWromj1Nv

>>169 อาจจะติดใจในรสชาติยาย้อมสีขนจั๊กกะแร้ sjw แผล่บๆๆๆ

171 Nameless Fanboi Posted ID:dd0frYkGbK

วันที่พวก sjw lgtv ใหญ่คับโลก มันจะเป็นวันล่มสลายของโลก

172 Nameless Fanboi Posted ID:iTu+P4PxL7

พวก SJW นี่ลุกลามไปเรื่องเกมล่ะเหรอ แค่วงการหนังก็พากันวุ่นวายชิบหายล่ะ แม่งทำหนังเอาใจพวกมัน แต่ถามว่าพวกมันเข้ามาดูมั้ย ก็ไม่
นี่กับ เกม มันคงจะซื้อไปเล่นหรอก

173 Nameless Fanboi Posted ID:K9+dQmbmd1

Doom Eternal เทรลเลอร์ล้อว่าพวกปีศาจคือเรฟูจีมาที่โลก(เหมือนมุสซี่มายุโรป) และคำว่าดีม่อนเป็นคำหยาบ ต้องใช้”mortally challenged”แทน
SJWดิ้นแพร่ดๆ ทีมดูมไม่ได้แคร์

Cyberpunk 2077 มีแก๊งคนดำชื่อThe Animal SJWเห็นแล้วดิ้น พวกมึงเห็นคนดำเป็นลิงใช่ไหม คนสร้างไซเบอร์พังค์(Mike Pondsmith)ออกมา บอกว่ากูเป็นคนเขียนเองแหละ ไมค์เป็นคนดำ SJWโดนตบเกรียนลงรู

SJW เห็นว่าไม่มีคนดำในเกมKingdom Come ไปด่าคนทำว่าเหยียดผิว คนทำเลยบอกว่าเกมมันอยู่ในโปแลนด์ยุคกลาง จะหาคนดำมาจากไหนวะ ไม่ได้สนSJW

สนใจไปทำไม ยังไงมันก็ไม่ได้ซื้อเกมเล่นอยู่แล้ว

174 Nameless Fanboi Posted ID:eWlZ5TLdyS

>>172 เกมนี่แหละตัวดีเลย อย่างกูเล่น warframe มีดราม่าดังประจำเกมว่า mod แบทแชทเพราะคนไปพิมพ์ว่าเฟรมนึงคือ trap
พิมพ์กันขำๆ แต่ mod เสือก triggered กับคำว่า trap ที่เหี้ยคือ dev ไม่คิดจะทำอะไรจนถึงทุกวันนี้ ไปพิมพ์ trap วันนี้มึงก็ยังโดนแบนได้

175 Nameless Fanboi Posted ID:QfsqeAhEq2

>>172 ลามมานานแล้วมึงเอ๋ย ก่อนหน้านี้ก็ mass effect, dragon age, bfv ล่าสุดก็ doa, mk11 แล้วก็ลามไปยันระดับค่ายอย่างโซนี่ ที่เสือกไปบ้าจี้เลียขนจั๊กกะแร้ sjw โดยการไล่เซนเซอร์สารพัดสิ่งอย่างใน ps4

176 Nameless Fanboi Posted ID:nfMYrB3mqH

>>172 ลามมาพักใหญ่ๆละ ลามมานานจนบางค่ายหันไปเลียไข่(เช่นEA บริชซาร์ท จนก็โดนชาวเกมเมอร์ด่ากันละงมไปละ

177 Nameless Fanboi Posted ID:UHXtxNkCty

>>172 ไม่ใช้คำว่าลามเหอะ ใช้คำว่าเริ่มเลย
อี Anita Sarkeesian โคตรพ่อโคตรแม่ scammer

178 Nameless Fanboi Posted ID:p0Zix..gKJ

"นึกถึงตอนพี่น้องตระกูลไรท์ที่แม่งเป็น troll สิทธิบัตรมากๆ คือไล่ฟ้องทุกคนที่จะมาทำเครื่องบินแบบกัดไม่ปล่อยสัส สุดท้ายทำให้อุตสาหกรรมการบินของสหรัฐล้าหลังกว่าฝั่งยุโรปสุดๆเพราะมันพัฒนาต่อยอดไม่ได้ เจ้าอื่นจะเข้ามาในตลาดก็ยาก ตัวไรท์เองก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเอาเวลาไปไล่ฟ้องชาวบ้าน จนตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนักบินอเมริกันต้องใช้เครื่องบินรบยุโรปเพราะของเมกันแม่งล้าหลังและผลิตเครื่องบินได้น้อยมาก จบสงครามรัฐเลยต้องกดดันให้มีการแชร์องค์ความรู้กันมากขึ้น

ตื่นตัวเรื่องลิขสิทธิ์ก็ดี แต่อย่าลืมว่ามันก็มีอีกด้านหนึ่งของมัน อุตส่าหกรรมยาที่ไม่วิจัยยาใหม่ เอายาเดิมไปปรับสูตรนิดหน่อยแล้วหากำไรไปเรื่อยๆ นักร้องร้องเพลงตัวเองไม่ได้ ค่ายเพลงไล่ฟ้องร้านลาบที่เปิดเพลงในร้าน ฯลฯ ไม่ใช่ว่าสนับสนุนลิขสิทธิ์แบบสุดๆมันจะเป็นเรื่องถูกต้องที่สุดเสมอไป"

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

179 Nameless Fanboi Posted ID:tKV9+KnVL9

สมมติว่าเรามี product อยู่ตัวหนึ่ง ซึ่งปกติก็มีมูลค่าทางการตลาดสูงมาก ทำเงินให้เราได้มากอยู่แล้ว

วันหนึ่งมีคนบอกว่าอยากได้ product เราไปอยู่ใน product lineup/package ของเขา และเสนอให้เราได้รายได้ทั้งหมด โดยเขาขอแค่ 5% จากวันแรกของการขายเท่านั้น ......

และมันก็เป็นแบบนี้มาเรื่อย

จนกระทั่งวันหนึ่ง product lineup ของเขาติดตลาด .... ทำรายได้ถล่มทลาย .... และลูกค้าฝั่งเขาก็ชอบที่มี product เราอยู่ด้วย ... คนๆ นี้กลับมาบอกว่า ต่อจากนี้เราจะต้องลงทุนด้วยครึ่งหนึ่ง และแบ่งรายได้กันครึ่งหนึ่ง

เป็นตัวเราเอง เราจะทำยังไง

ก. ตามใจเขาไป เพราะลูกค้าชอบการที่ product ของเราไปอยู่รวมกับของเขา

ข. ใครจะไปยอม เพราะจริงๆ แล้วมันอยู่ของมันอย่างเดียวไม่ต้องไปรวมกับ lineup ใคร มันก็ขายได้นะ ..... ไม่เดือดร้อน .... แถมคนนั้นสิ เดือดร้อนกว่าอีก เพราะ product lineup ของเขามันจะดูไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มี product เรา

ลองถอดโครงออกจาก context ว่า product ตัวนี้คืออะไร แล้วจะเห็นคำตอบชัดๆ ว่าถ้าเราเป็นเจ้าของ เราจะทำยังไง

180 Nameless Fanboi Posted ID:iGr7Ajxvyg

"ไมเคิล เทียน (สมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงฝ่ายโปรปักกิ่ง) เพิ่งให้สัมภาษณ์บลูมเบิร์กว่ารัฐบาลปักกิ่งมีเส้นตายให้รัฐบาลฮ่องกงจัดการกับสถานการณ์ประท้วงให้ได้โดยสิ้นเชิงภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยา ไม่งั้นอาจจะต้องมีการส่งกำลังปราบปรามจากแผ่นดินใหญ่เข้าไป เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการประท้วงในวันชาติจีน ซึ่งเป็นวันครบรอบ 70 ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 1 ตุลาคมปีนี้... เพราะมันจะเสียหน้ารัฐบาลปักกิ่งมากถ้า “เอาไม่อยู่” ในวันชาติ

ฟังแล้วแบบ... คันปากยิบๆ นี่อีก 2 สัปดาห์กว่าๆ จะถึงวันที่ 9 กันยานะ จะไม่มีใครสนใจจะฉลอง 43 ปีอสัญกรรมประธานเหมาเสียหน่อยเหรอ เอาจริงๆ นะอยากจัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “ท่านประธานคงภูมิใจนะคะ...” ในวาระนี้มากๆ เลย ควรต้องมีการมารำลึกกันหน่อยนะว่า 40 กว่าปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ประธานเหมาตายเนี่ยจีนมีความเปลี่ยนแปลงมาไกลขนาดไหนแล้ว กลายเป็นประเทศทุนนิยมที่ใหญ่ที่สุดอีกประเทศหนึ่ง เศรษฐกิจกลายเป็นระบบตลาดและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ซ้ำยังเป็นประเทศที่ภาคการผลิตเติบโตเร็วมากเพราะค่าแรงถูกและสวัสดิภาพแรงงานแทบไม่มี กลายเป็นรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์รวมหัวกับนายทุนใหญ่ข่มเหงชนชั้นกลางและชนชั้นกรรมาชีพให้ต้องอดอยากลำเค็ญอยู่บ้านกรงหมาในฮ่องกง

ท่านประธานคงภูมิใจมากจริงๆ ที่ไม่เหลืออุดมการณ์สังคมนิยมใดๆ อยู่ในรัฐบาลปักกิ่งแล้วในปีครบรอบ 70 ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โชคดีที่ท่านประธานลาโลกไปตั้งสี่สิบกว่าปีแล้ว เพราะถ้ายังมีชีวิตอยู่ ณ วันนี้น่าจะภูมิใจจนต้องวิ่งเอาหัวพุ่งชนตึก Bank of China ในฮ่องกงตายเป็นแน่แท้ โลกมันกลับตาลปัตรไปอย่างไม่น่าเชื่อในช่วงระยะเวลาไม่กี่สิบปีจริงๆ พรรคคอมมิวนิสต์จีนลืมกำพืดตัวเองหนักมาก และคนไทยโดยทั่วไปก็สับสนงงงวยกับเรื่องจีนมากถึงขั้นที่ยังกลัวความเป็นคอมมิวนิสต์ของประเทศนี้"

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

181 Nameless Fanboi Posted ID:OntFZ.2PxD

Spiderman : “mr. sony, i-i don’t wanna g-go.”

182 Nameless Fanboi Posted ID:edh0ZrPOf2

เมื่อไป shopping ที่ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า อย่าลืมเติมพลังที่ ร้าน Susi Seki สาขาล่าสุดของเรา ที่ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เปิดวันนี้ แล้วนะครับ และไปลองชิมไข่ไก่พิเศษ สั่งตรงมาจากญี่ปุ่น (จริงๆแล้ว ผมก็ว่าเหมือนไข่ไก่บ้านเรา แต่จะพิเศษ หรือไม่ ต้องไปชิมดูถึงจะรู้ ครับ)

รับรองคุณภาพ ความสด สะอาด ราคา และความอร่อย เหมือนเดิม หรือยิ่งกว่าเดิมครับ ถ้าไปเอ่ยชื่อผม เขาไม่ลดราคาให้ เพราะไม่รู้จักผม แต่ถ้าเอ่ยชื่อหญิงแม้น เขาลดราคาให้ เพราะดำเนินการ โดยคุณหญิงแม้น
#มิตรสหายท่านหนึ่ง

183 Nameless Fanboi Posted ID:WmBGERUJ53

ในพระราชพิธี มีการยิงสลุตด้วยปืนใหญ่โบราณ ก็ยังมีพวกไม่รู้แซะว่าปืนใหญ่เป็นอาวุธของพวกฝรั่ง

มึงเข้าใจผิด

ดินปืน และปืนใหญ่เป็นอาวุธที่ถูกค้นพบโดยชาวจีนในยุคราชวงศ์ซ่ง และหลังจากนั้น ดินปืนและปืนใหญ่ก็เริ่มแพร่หลายสู่ชาติอื่น ๆ

ช่วงยุคปลายคริสตศตวรรษที่ 15 - ต้นคริสตศตวรรษที่ 16 ชาติที่พัฒนาเทคโนโลยีนี้ไปไกลในเอเชียมี 2 ชนชาติก็คือเกาหลีและอยุธยา

ในสงครามรุกรานเกาหลีของญี่ปุ่น ปืนใหญ่นับเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยให้เกาหลีปกป้องเอกราชของตนเอาไว้ได้

ส่วนญี่ปุ่นหลังจากสงครามครั้งนั้น หลังจากที่จีนและเกาหลียุติการขายปืนใหญ่ให้ ญี่ปุ่นก็หันมานำเข้าปืนใหญ่จากอยุธยาแทน

______

เมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชส่งคณะทูตไปฝรั่งเศส หนึ่งในเครื่องราชบรรณาการที่ถูกส่งไปยังมีปืนใหญ่คู่หนึ่ง

และช่างบังเอิญ ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ปืนใหญ่ที่มาจากอยุธยา ดันถูกลากออกไปใช้ยิงถล่มประตูคุกบาสตีล

จุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยสมัยใหม่ในฝรั่งเศส ที่จริงแล้ว เป็นไทยเรานี่แหละเป็นผู้ส่งออกนี่เอง

________

ประวัติศาสตร์ชนชาติไทยของเรา ในอดีตมีภูมิหลังที่ยิ่งใหญ่ไม่น้อย

ไม่ได้อ่อนด้อยแบบที่พวกร่านมโนประวัติศาสตร์กันเอาเองหรอกนะมึง

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

184 Nameless Fanboi Posted ID:QMbTcnBCwi

>>183 แยกดินปืนกับปืนใหญ่ไม่ออกเหรอวะ โง่จัง อีกอย่างมันมีตั้งแต่ราชวงศ์ถังแล้วไอ้ควาย

185 Nameless Fanboi Posted ID:HLQiAmoV0j

>>183 ไอ้โควทนี้เหมือนมีคนเอามาโพสในโม่งเมื่อไม่นานมานี้เองนี่หว่า แล้วตอนนั้นก็โดนโม่ง debunk + ตบโหลกไปรอบนึงด้วย เดจาวูสัส

186 Nameless Fanboi Posted ID:86so2WtrVN

>>183 เก่าแล้ววววววววไอหี หีหีหีหีหีหีสดสด
หีหีหีหีสดสด หีหีหีหีหีสดสด หีหีหีหีหีหีหีหีหีสดสด
หีหีหีหีสดสด หีหีหีหีหีสดสด
หี
หี
หรี

สดสด
หี
หรีห
หีหี
หี สด
สด

สดสด
หี
หรีห
หีหี
หี สด
สด

สดสด
หี
หรีห
หีหี
หี สด
สด

หี
หรีห
หีหี
หี สด
สด

หี
หรีห
หีหี
หี สด
สด
หี
หรีห
หีหี
หี สด
สด

หี
หรีห
หีหี
หี สด
สด

อู้ววววววววว
วววววววววววววววว
วววว

วววว


ซี้ดดดดดดดดเเเเดเดสสสสสสสสสสส
สสสสสส

187 Nameless Fanboi Posted ID:l5MThfoAB7

>>183 https://imgur.com/okxQ3zt

188 Nameless Fanboi Posted ID:maH4mHfBgi

หลังๆมานี้ ฉันรู้แล้วว่า ทำไมกะหรี่ชายที่หุ่นดีๆกล้ามสวยๆถึงราคาสูงมาก เพราะการจะมีหุ่นแบบนั้น มันต้องใช้ต้นทุนที่สูงมากจริงๆ

คือ หลายวันที่ผ่านมา ฉันลองตะเวนเข้าฟิตเนส 7 แห่ง สิ่งที่ฉันพบคือ ฟิตเนสที่ราคา 30 - 100 บาทต่อครั้ง หรือเดือนละหลักพัน เครื่องเล่นจะมีไม่ครบทุกชนิด
ขณะที่ฟิตเนสราคาครั้งละ 150 บาทขึ้นไป หรือเดือนละหลักหมื่น เครื่องเล่นจะมีครบทุกชนิด ซึ่งแปลว่า การที่คนเราจะหุ่นดีได้ มันต้องจ่ายแพง

ดังนั้น จึงอย่าบ่นที่กะหรี่ชายหุ่นดีๆกล้ามสวยๆจะตั้งราคาตัวเองแพง เพราะมันต้นทุนสูง

ที่ตลกคือ ฟิตเนสราคา 30 - 100 บาทต่อครั้ง บางแห่งมีเครื่องเล่นกล้ามท้องแต่ไม่มีเครื่องเล่นกล้ามอก บางแห่งมีเครื่องเล่นกล้ามอกแต่ไม่มีเครื่องเล่นกล้ามท้อง แต่ลู่วิ่งนี่แม่งเยอะมากกกกก

189 Nameless Fanboi Posted ID:vdmde4pPLk

>>185 dubunk ว่าไงวะ หาไม่เจอ

190 Nameless Fanboi Posted ID:maqIWn3D5x

>>189 debunk ว่าปืนใหญ่กับดินปืนไม่ได้มาจากฝรั่ง แต่การยิงปืนใหญ่เป็นสัญญาน+เป็นพิธีเคารพมาจากฝรั่ง

คำว่าสลุตก็มาจากฝรั่งSalute

191 Nameless Fanboi Posted ID:86so2WtrVN

>>1-190 บ่นไรไอพวกหีหีหีหีหีสดสด
หีหีหีหีสดสด หีหีหีหีหีสดสด หีหีหีหีหีหีหีหีหีสดสด
หีหีหีหีสดสด หีหีหีหีหีสดสด
หี
หี
หรี

สดสด
หี
หรีห
หีหี
หี สด
สด

สดสด
หี
หรีห
หีหี
หี สด
สด

สดสด
หี
หรีห
หีหี
หี สด
สด

หี
หรีห
หีหี
หี สด
สด

หี
หรีห
หีหี
หี สด
สด
หี
หรีห
หีหี
หี สด
สด

หี
หรีห
หีหี
หี สด
สด

อู้ววววววววว
วววววววววววววววว
วววว

วววว


ซี้ดดดดดดดดเเเเดเดสสสสสสสสสสส
สสสสสส

192 Nameless Fanboi Posted ID:LQ4nTDxpsI

>>189 เอาจริงๆไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องปืนใหญ่ก็ได้นะ
ทั้ง quote ของมันเองไม่มีอะไรให้รู้สึกว่าไทยมีภูมิหลังอันยิ่งใหญ่เลย แต่ดันสรุปว่าไทยมีภูมิหลังอันยิ่งใหญ่แล้ว

193 Nameless Fanboi Posted ID:V59jKM2Ml8

ไม่มีพรรคการเมืองที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชน
https://www.tlhr2014.com/?p=13429
#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

194 Nameless Fanboi Posted ID:vsHxknd7nl

เมื่อไม่นานมานี้ ได้คุยกับคนๆนึงที่กำลังหางานใหม่
.
ปัญหาคือได้รายได้ไม่พอใช้
.
สาเหตุหนึ่งของปัญหานี้ คือ วุฒิการศึกษาไม่ถึง (จบ ปวส/ปวช)
. แล้วเขาก็ร่ายยาวว่าเนี่ยพวกจบ ป.โท ออกไปสุดท้ายงานที่ ป.โท ทำ
แล้วได้เงินเดือนหลายหมื่นเขาก็ทำได้หมด
.
ผมถามไปว่าแล้วได้เคยไปขอเพิ่มเงินดือนยัง ถ้าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันมีคุณค่ามากขนาดนั้น เขาก็สวนกลับมาว่า "ไม่เคย มันยากอ่ะ"
.
ผมถามไปอีกครั้งว่า "ที่ว่ายากอ่ะ เคยไปขอมาแล้วหรอ" เขาก็บอกว่า "ไม่ แต่คิดว่ามันยาก" ผมบอกไปว่าเนี่ยอันนี้แหละเป็นจุดที่ขวางความเจริญไว้ ไม่กล้า แล้วสุดท้ายก็ต้องมานั่งหางานใหม่ ทั้งๆที่ชอบงานเดิมอยู่แล้ว นินทาเพื่อนร่วมงาน ด่าคน ป.โท ฝังความคิดผิดๆให้ตัวเองอีก
.
เลยบอกไปว่ามองว่าด้วยความที่เป็นองค์กรใหญ่ก็ต้องเข้าใจว่า ในการคัดคน ดูกระดาษมันง่ายและเร็วกว่าจริงๆนั่นแหละ เขาเองมี 2 ตัวเลือกคือ เปลี่ยนเขา กับ เปลี่ยนเรา
.
1) เปลี่ยนเรา ทำตามกติกา ชอบเสียเวลาไปเรียนปีสองปีเอากระดาษมาให้จบๆ อย่างน้อยมันก็ได้ประโยชน์ในระยะยาว
.
2) เปลี่ยนเขา รอเขาเปลี่ยนความคิดว่า กระดาษบอกอะไรไม่ได้ ซึ่งผมเองก็ไม่ได้เชื่อ 100% อย่างน้อยเกรดมันก็บอกความตั้งใจ ความรับผิดชอบได้นะ
.
- ถ้าเลือกทางนี้ก็ไม่คุ้ม ถึงโชคดีองค์กรนี้เปลี่ยน จะย้ายงานก็ต้องไปสู้กับอีกที่
.
- หรือพอมีอีกทาง คือ ต้องไปอยู่ในจุดที่เขาอยากได้ แต่คนขาด ยกตัวอย่างเช่นสายงาน Digital เนี่ย ไปๆมาๆ เริ่มดูที่ผลงานมากกว่ากระดาษ เพราะคนมันขาดแหละ แต่ถ้างานทั่วๆไปที่ supply ล้น เขาก็มีสิทธิ์คัดคน เลือกคนเนอะ ดังนั้นก็ต้องไปอัพความรู้ใหม่เพื่อทำให้โดดเด่นอยู่ดี
.
# สรุปทางแก้จากง่ายไปยาก
1) เดินไปเจรจาขอเพิ่มเงินเดือน ข้อนี้ตัดสินใจภายใต้ที่ว่ายังชอบงานนี้ อันนี้สู้กับใจล้วนๆ อาจจะได้หรือไม่ก็ได้
2) เรียนเอาวุฒิให้จบๆ
3) เรียนความรู้ใหม่
.
แล้วผมก็ตบท้าย (จริงๆลองใจด้วย) ผมแนะนำหนังสือไปเล่มนึงบอกว่าหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างมีอิทธิพลกับผม และหลายๆเรื่องพิสูจน์ด้วยตัวเองเชื่อว่ามันได้ผล ดังนั้นการมีความรู้ หรือ มุมมองในหนังสือเล่มนี้จะพาไปไปในทิศทางที่ถูกที่ควร
.
เขาก็ตอบมาว่าแถวบ้านเขาไม่มีร้านหนังสืออ่ะ แล้วก็ไม่มีตังซ์้อหนังสือด้วย (ราคา 300 บาท)
(ตัวชี้วัดแรก: ความพยายามต่ำ)
.
ผมก็ไม่เป็นไร ลองหาออนไลน์ดู จริงๆผมคิดว่าจบการสนทนานี้ไป ก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรล่ะ เพราะสิ่งที่ใช้แรงน้อยที่สุดอย่างการหาความรู้ ยังไม่พยายามเลย จะหางานใหม่ จะทำธุรกิจ มันใช้แรงเยอะกว่านั้นมาก โดยเฉพาะการทำในสิ่งที่โลก หรือ สังคมไม่เห็นด้วย
.
เวลาผ่านไป...
.
โพสรูปกินเบียร์ ในราคาที่ซื้อหนังสือได้
แล้วก็ยังหางานอยู่ร่ำไป
.
# นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
* สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
* ตน แล เป็นที่พึ่งแห่งตน

195 Nameless Fanboi Posted ID:EYww.1qpao

>>192 เป็นจุดเริ่มต้นการปฏิวัติฝรั่งเศสนี่ยังไม่ยิ่งใหญ่?

196 Nameless Fanboi Posted ID:aoW1KU12b7

>>195 เขาแค่หยิบปืนใหญ่แถวๆ นั้นมายิง บังเอิญว่าเป็นของที่ประเทศโลกที่ 3 ส่งมาให้
ถ้าเขาบังเอิญหยิบปืนใหญ่ที่ส่งจากแอฟริกามายิงก็ไม่ได้แปลว่าแอฟริกายิ่งใหญ่นะ

197 Nameless Fanboi Posted ID:hNTxrt3yPA

#เมื่อลูกร้องขอเวลาจากแม่
#เมื่อระบบการศึกษาขโมยเวลาแม่ลูก

งานนี้ไม่ต้องโทษพ่อแม่ แต่ #ต้องโทษความเป็นจริงระบบการศึกษาแพ้คัดออก ที่เกิดขึ้นในเด็กเล็ก

#เด็กผู้หญิงที่น่ารักมาก กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ครูแนะนำให้มาพบเพื่อให้ยาสมาธิสั้น ขาดความรับผิดชอบ แต่เมื่อหมอฟังเรื่องราวจากลูก สงสารลูกจับใจมาก แม่รักลูกมากๆ แต่ด้วยความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว จึงต้องทำงานหนักมาก กลับบ้านดึกมากลูกหลับ บ้านนี้มีตายาย ที่คอยช่วยรับส่งหลาน แต่เช้า ลูกตื่นตีห้า ล้อหมุน 6 โมงเช้า #กินข้าวเช้าบนรถ ไปถึงที่โรงเรียน 7 โมงเช้า เด็กต้องรีบวิ่งขึ้นไปรับการบ้านจากครู ก่อนเข้าเรียน #ย้ำว่าการบ้านเช้า
ทำการบ้านเช้าเสร็จอย่างเร่งรีบเสร็จ เข้าแถว เข้าห้องเรียน เรียนหนัก เพราะเด็กเรียนของชั้นที่โตกว่า โรงเรียนนี้ เด็กป.1 เรียนหลักสูตรป.2 ป.2 เรียนของป.3 และตอนนี้เธอเรียนป.4 แต่หลักสูตรข้ามชั้น ป.5
เลิกเรียน บ่ายสามครึ่ง ต่อด้วยกวดวิชา เลิกเกือบ 5 โมง #กินข้าวเย็นบนรถ มาถึงที่บ้านรีบปั่นงาน อีกกองพะเนิน แต่คุณตาเข้มมาก คาดหวังว่าลูกต้องสอบติดโรงเรียน... จึงให้หลานท่องอาขยาน ศัพท์ ภาษาอังกฤษ ทุกวัน สะสมไปเรื่อยๆ ทุกๆวัน กว่าจะได้นอนประมาณสาม-สี่ทุ่ม เพื่อตื่นตีห้าให้ทัน เป็นอย่างนี้ จันทร์ถึงศุกร์ พอวันเสาร ก็ไปกวดวิชา 2-3ที่กลับมาเย็นๆก็รีบทำการบ้านที่ครูสั่ง แบบเยอะๆเข้ามา วันอาทิตย์ก็กวดวิชาสั้นๆ และเหลือเวลาทำการบ้าน บวกกับอย่าลืม คุณตาขอแทรกด้วยการท่องจำ ตลอด

ตกลงเวลาพักมีแบบแว๊บๆๆ เด็กวาดรูปสวยและเก่งมาก ชอบงานศิลปะ และดนตรี เกลียดวิชาคณิต ครูก็ดุ การบ้านก็เยอะแถมมีทุกวัน
ส่วนแม่มีเวลาเสารอาทิตย์ แต่เสารอาทิตยลูกติดติววิชาเต็มไปหมด ลูกแทบไม่ได้อยู่กับแม่ทั้งๆที่แม่มีเวลา #ใครขโมยเวลา
#ใครมาโทษว่าขาดความรับผิดชอบ
#ใครเป็นคนกดดันเด็ก

เด็กคนนี้เล่าให้ฟังว่า ตอนนี้เกรดเขาแย่ลง เขารู้สึกล้ามากๆ เหนื่อย ป.1-3 เรียนได้ 3.9-4.00มาตลอด ตอนอนุบาลแม่ให้ติวเข้มมากเพื่อสอบเข้าโรงเรียนดีๆ
#ท่านทราบไหมว่าเด็กติวหนักขนาดไหน

เด็กเล่าว่าตอนก่อนเข้าป.1 เรียนพิเศษ เสารอาทิตย์ วันละ 7-8ที่ ย้ำว่าวันละ7-8 ที่ เด็กปฐมวัย
#อนิจจาทัศนคติผู้ใหญ่ที่เศร้าใจ รวมทั้งครูก็ป่วยทางทัศนคติ ไม่พอ คุณตาเกิดอะไรขึ้นที่คลั่งไคล้มาลงความรักแบบลุ่มหลงและคาดหวังสูงที่หลานเช่นนี้

นอกจากเรียนหนัก ติวหนัก การบ้านเยอะ กดดันหนัก ทุกวัน ทุกเทอม ทุกปี

หมอมองแววตาลูก แล้ว สงสารจับใจ จับมือเขา #ให้พลังใจ ถามลูกว่า ลูกจ๋า หากขอได้อยากได้อะไรครับ
ลูกบอกว่า #อยากได้เวลาจากแม่ #อยากเล่นกับแม่

หมอฟังไปแทบอยากร้องไห้ กอดเขาไว้แล้วบอกว่าหมอจะทำอย่างที่ลูกบอก
#จะส่งสัญญาณนี้ไปให้ผู้ใหญ่ทุกคน

ถึงยามนี้ หมออยากให้ยา ใครดีครับ ที่แน่ๆ ลูกจ๋า ลูกน่ารักมาก ลูกวาดรูปเก่ง ลูกมีหัวใจศิลปิน

นาทีนี้ผมถามผู้ใหญ่ครับ
ท่านทำอะไรกันครับเนี่ย
ท่านจะเอาความรัก มาแปรเปลี่ยนเป็นความคาดหวัง กดดันทำไมครับ

ขอตะโกนบอกผู้ใหญ่ทุกคนว่า #อย่าขโมยเวลา
#อย่าขโมยธรรมชาติของเด็ก เพียงเพราะอ้างว่ารักและหวังดี
เลิกอ้างได้หรือยังครับ
#เจ้ากระทรวงครับท่านลงไปดูลูกๆหน่อยเถอะอย่ามัวแต่ฟังในกระทรวงกรมกอง
เพราะท่านจะไม่เห็นภาพความจริง

โรงเรียนต่างๆเหล่านี้ ล้วนดังมีชื่อ เสียง
#คุณครูครับ ช่วยกระตุกต่อมจิตสำนึกและดึงจิตวิญญาณ ความเป็นครูกลับมาทีเถอะ ดูแลลูกหลานด้วยความรัก และหัวใจ

ถ้าหมอมีมนต์ อยากจะเป่าให้ระบบแพ้คัดออก โดยเฉพาะในเด็กเล็กๆ หมดไปจากโลก
#ขอสัพเพสัตตาให้ระบบแพ้คัดออกไปสู่สุขติภพ อย่าได้มาผุดเกิดอีกเลย

#อนิจจาสงสารลูกจับใจ
แม่ๆ พ่อๆ ทุกท่าน ดึงหัวใจลูกด้วยพลังบวกนะครับ

#บันทึกหมอเดว
24 สค.2562

ปล. #โชคดีที่แม่ได้หัวใจลูกกลับคืน ไม่เป็นหุ่นยนต์แล้ว แม่เข้าใจให้ความร่วมมือ แต่ยากมากสำหรับครู และระบบการศึกษาไทย เกิดอะไรขึ้นที่เข้าใจยากจัง

198 Nameless Fanboi Posted ID:C62P7+vfSm

Did Atilla's wife call him Hunnie?

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

199 Nameless Fanboi Posted ID:rrKLL7iiVB

กูนั่งตามเฟซตัวท๊อปที่เคยกระแทกมา
กูขำสัสๆ แม่งมีเยอะมาก
ที่มันไปเที่ยวต่างประเทศ

เพื่อนๆมาคอมเม้นท์กันใหญ่
ขอของฝาก ไปกับผู้ที่ไหน

กูเขียมสัสๆ แม่งห้อยกระเป๋าแพงๆ
รองเท้าแพงๆ นาฬิกาแพงๆ

โพสภาพเดี่ยว รัวๆๆ
แต่ไม่มีร่องรอยของคนที่ไปด้วย

แน่ล่ะ นักเย็ด มันจะไม่เปิดเผยตัว

กูขำ นึกถึงหนังสือสมัยวัยเด็ก
เรื่อง "ข้างหลังภาพ"

กลางวันถ่ายภาพลง social โชว์รวย
กลางคืนกลายเป็นทาสแก่นักเย็ด

กูรู้เลย แม่งออกตั๋วเครื่องบินให้
จ่ายค่าตัวให้ ออกค่า shopping ให้
มึงคิดว่า นักเย็ดมันโง่หรอวะ
มันรวย มันฉลาด มันยอมจ่าย

เพื่อความมันส์ในตอนกลางคืน

ไม่มีอะไรมันส์กว่า การกระแทกตัวท๊อป
แบบ trip เดียว แล้วแยกทาง
แม่งคือ จุดสูงสุดของอาชีพแล้ว

กระแทก แบบไม่มีพันธะ
เบื่อก็เปลี่ยนคนไปเรื่อยๆ

ส่วนตัวท๊อป แม่งโดนกระแทกรัวๆ
กูว่า ถ้าไป trip ต่างประเทศ
แม่งโดนไปหลายกระบวนท่าแน่นอน
จากประสบการณ์แล้ว

1. อาจจะโดนไม่ใส่ถุง
2. จอดรถเป็นเรื่องปกติ
3. อาจจะโดนเบิกทวารได้
4. โดนทุกร่อง ทุกมุม ทุกท่า
5. อาจจะโดนถ่ายคลิป

เพราะว่ามันเป็นการกระแทกแบบหลายวัน
แม่งคงจะวนท่าไปๆมาๆ
ถ้าเป็นมะนาว ก็โดนคั้นจนไม่มีน้ำ

เพื่อแลกกับการโชว์ชีวิตดี๊ดี

พวกตัวท๊อปพวกนี้
มักจะอยู่ในช่วงเรียนมหาลัย
หรือ เพิ่งจบ

มันจะไปมีเงินซื้อของแพงๆ
ไปเที่ยวต่างประเทศได้ยังไงสัส

พวกมึงลองสังเกตดูแล้วกัน
กูเห็นแม่งทุกวันเลย 555555

ใครสงสัยคนไหน มึงส่งวาปมา
เดี๋ยวกูวิเคราะห์ให้สัส

200 Nameless Fanboi Posted ID:9hr3d+JOSg

>>199 นักเยดทั้งคู่ แต่ผู้หญิงได้เยดด้วย ได้ของด้วย

201 Nameless Fanboi Posted ID:Gs1dk8QLag

เวลาคนจะฆ่าตัวตายชอบมาพูดว่าให้อยู่เพื่อครอบครัว อยู่เพื่อคนนั่นอยู่เพื่อคนนี้ ไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าถ้าอยู่ต่อตัวชั้นจะได้อะไรบ้าง I just need one good one to stay

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

202 Nameless Fanboi Posted ID:0HpGb.0EQa

>>199 ของฝรั่ง/เอเชียน เวลาพวกinstragram thotไปเที่ยวประเทศแขกแพงๆแบบดูไบรึUAE กูรู้เลยว่าโดนอาบังเจ้าของบ่อน้ำมันซื้อไปเยสแน่นอน

เคยมีแชทหลุดมาด้วย ว่าโดนบังขี้ใส่บ้าง อมควยให้อูฐของบังบ้าง

ลองกูเกิล tagthesponsor แล้วไปไล่ดูเล่นๆ มีเยอะแยะ

203 Nameless Fanboi Posted ID:jfFIdTkW8o

>>197 อยากจะบอกหมอเหมือนกันว่าถ้ายังมีคำว่า "การเรียนคือการเลื่อนชนชั้นวรรณะ" (แบบที่คนไทยเรียกว่าเรียนสูงๆ จะได้เป็นเจ้าคนนายคน) ปัญหาแบบนี้ก็แก้ไม่ได้หรอก เอาง่ายๆ นะ อาชีพมันมีผลต่อน้ำหนักคำพูดด้วย หมอเนี่ยพูดอะไรไปคนจะเชื่อก่อนคิดด้วยซ้ำ แต่บางอาชีพพูดให้ตายยกหลักฐาน 1 2 3 4 มาอ้างคนก็ไม่เชื่อ เพราะไม่ได้จบสูงแบบหมอไง

>>202 มึงจะบรรยายเพื่อ กูนี่จะอ้วกเลยสัส

204 Nameless Fanboi Posted ID:1gcyYP1o45

ที่บอกเมื่อวานว่าดูสารคดีทุนจีนบุกสหรัฐแล้วตั้งโรงงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่สุดท้ายโดนทุบแบบเนียน ๆ จนคนอเมริกันก็ทำอะไรไม่ได้ ... วันนี้เจอบทวิเคราะห์ที่อธิบายถึงการใช้ ม.44 ปลดล็อกผังเมืองหลายหมื่นไร่ในหลายจังหวัดจัดให้เป็นเขตอุตสาหกรรมพิเศษเพื่อให้ต่างชาติครอบครองได้ถึง 90 ปีโดยที่รวมเอาพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ประมงริมแม่น้ำไปด้วยตลอดแนว ... สิ่งแวดล้อมโดนก่อนแล้วคนในพื้นที่ก็อยู่ไม่ได้ และถ้าไม่ระวังให้ดี สุดท้ายก็คนไทยทั้งประเทศ

.

เรื่องสิ่งแวดล้อม - ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่พึ่งพาทุนและการผลิตแบบจีนนั้นสร้างผลกระทบรุนแรงกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง ถ้ารัฐบาลของเราควบคุมเขาไม่ได้เหมือนทีรัฐบาลจีนคอยคุมอย่างเด็ดขาดนี่หายนะด้านสิ่งแวดล้อมจะอยู่ไม่ไกลเลยนะครับ

.

เรื่องแรงงาน - เรายังคิดแบบศตวรรษที่ 20 อยู่ ในขณะที่จีนใช้จังหวะนี้เข้าครอบครองสิทธิและใช้เป็นฐานผลิตไปได้นานถึง 90 ปี ... แต่อีกแค่ไม่ถึง 10 ปีข้างหน้าโรงงานจีนทุกประเภทก็จะได้รับทุนสนับสนุนให้ใช้หุ่นยนต์ในการผลิตกันหมดแล้วตามโมเดลที่ทำกับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลใช้เงินอุดหนุนมาก่อนหน้านี้ ... การคิดแบบศตวรรษที่ 20 ของเราคือเชิญเขามาเปิดโรงงานเพื่อดึงดูดเงินลงทุนและเกิดการจ้างงานจะไม่เป็นไปตามที่หวัง เพราะจีนในศตวรรษที่ 21 มองว่าขอให้ได้สัญญาราคาถูกระยะยาว ๆ ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ให้หมดทีหลัง ... ซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วหลายประเทศ

.

เรื่องครองตลาด - จีนมองหาฐานผลิตเพื่อขายให้คนในประเทศนั้นก่อน เขาจึงกระจายทุนไปทั่วโลกเพื่อการนี้ (เราจะส่งออกไปไหนในเมื่อประเทศอื่นก็มีโรงงานแบบเดียวกัน?) เป้าหมายก็คือคนไทยเราก็กลายเป็นผู้บริโภคของจากโรงงานจีนแถวนี้แหละ ยิ่งเราไม่เคยคุ้มครองกันเองด้วยก็ยิ่งน่าเป็นห่วง สิ่งที่จะตามมาก็คือผู้ผลิตในประเทศก็สู้จีนไม่ได้หรอกครับ ทุกวันนี้ที่ถูกอยู่แล้วเขาจะขายถูกลงไปอีกเพื่อครองตลาดให้ได้ เขาจะกดราคาลงไปเรื่อย ๆ เมื่อคู่แข่งในพื้นที่ขาดอากาศหายใจกันหมดก็จบเกมส์

.

ถามว่าเขารู้มั้ย? ผมว่าเขารู้นะ ... แต่งานเขาจะง่ายกว่าถ้าเป็นแบบนี้ ... สู้ไปทำไม? คิดเยอะไปทำไม? เอาตัวรอดก่อนง่ายกว่า

205 Nameless Fanboi Posted ID:QK1/wMLj8S

>>199 หนึ่ง trip กับตัวท็อปต้องมีงบเท่าไหร่ฮับ

206 Nameless Fanboi Posted ID:kcbAkL4zP/

นึกภาพอารมณ์นักบอลเลสเตอร์นั่นล่ะ มันชอบทำกับผู้หญิงไทยแบบนั้นให้รู้สึกเป็นแค่ Fuck Toy
โดนเข้าทั้งหี ตูด ปาก พร้อมๆกัน กระแทกสดแล้วพูดสบถใส่ โดนควยแขกเหม็นๆ บังคับล้างตู้เย็น โดนเยี่ยวใส่ด้วย บางทีอยู่ LA หลายวัน โดนทุกวันก็มีปมสิวะ 555
พวกตัวท็อปมันเลยอยากรู้สึกเป็นมนุษย์ จึงชอบแชร์ข่าวคนแก่ขายพวงมาลัยข้างถนน ชอบแคปรูปผู้ชายทักแชทมาโพสประจานเพื่อbully แต่ก็อดอวดรวยไม่ได้ ต้องมีรูปแบรนด์เนม บางวันก็มโนร่ายยาวชั้นประสบความสำเร็จ ชั้นทำธุรกิจกับพาร์ทเนอร์ระดับโลก
บางตัวหลุดถ่ายใน Stripper คลับ กูรู้เลย 555 คือมันเหงาไง แต่โง่มักเผลอโพสอะไรสักอย่างให้เราจับทางได้

207 Nameless Fanboi Posted ID:kcbAkL4zP/

ว่าจะเขียนนานแล้ว.....

จริงๆก็ไม่น่าเขียนเท่าไหร่ แต่มันก็ผ่านมาแล้ว และต่อเนื่องมาทุกวันนี้ หนีประวัติตัวเองไม่พ้น

นึกถึงตอนเศรษฐกิจดีๆ ยุคที่มันไม่ใช่แบบนี้

ตอนสมัยเรียน มหาลัย มีช่วงนึง กุหายไปจากสารบบเลย เรียนแทบไม่เรียน คลาสไม่เข้า และ กูเป็นคนที่ นิ่งๆ เงียบๆ ไม่สุงสิงกับใครมาก เพื่อนน้อยมาก จะอยู่กับแก๊งเดิมๆ

และก็นิสัยชอบอยู่ในที่ๆตัวเองสบายใจ ไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ยอม คือ เสียเท่าไหร่ก็เสีย ขอให้สบายใจเท่านั้นพอ

ติส สัสๆ อยู่นึกอยากไป ต่างจังหวัด กูก็ไป อยากลงใต้ก็ลง ขึ้นเชียงใหม่ ไปแบบ ประดุจคิด 10 นาที กูก็ไป แต่มันไม่พอ

แต่มันมีจุดหนึ่งที่ อยู่ๆเราก็อยากเข้าไปสัมผัส ... จริงๆ ก็เที่ยวปกติ ไปร้านเดิมๆ นวดที่นั่นที่นี่ .... ทำกิจกรรมเดิมๆ แต่มันเริ่มเบื่อหน่ายมากๆเข้า กูไปสมัครเว็บ 24Sideline เล่นๆ ด้วยอยากรู้ว่าแหล่งท่องเที่ยวมันไปไหนกัน

แค่อยากรู้ .... สังคมนั้นๆ เป็นยังไง สมัครไปแบบ User ธรรมดา คุยหน้าแช็ทเล่นๆ แต่สังคมหน้าแชท แม่งแบบว่า อวดกันนะ แถมกัดกัน ไม่ได้กัดจาก น้องๆนะ แต่มันมาจากพวกแบบเดียวกับผม ไปหาน้องๆเอาหน้าแชท ..... แต่ด้วย User แบบฟรี มันจะทำๆให้น้องไม่อยากคุย .... แถมกูโดนกัดหนักๆ

ว่าจะมาทำไม สังคมนี้ ต้องมีตังหน่อยนะ จะมาแชทเล่นๆ อย่าสะเอ๊อะ ... กูแม่ง ปรี๊ดเลย วิ่งไปสมัครแม่งเด๊่ยวนั้น เติมเงินเดี๊ยวนั้น VIP ธรรมดา เสีย 500 บาท กูสมัครไป Super VIP โดนไป 2,000 บาท เพื่อให้ชื่อกูติดตัวแดง ติดดาว เข้าทะลุไปได้ทุกห้อง

แม้กระทั่งงานมีตติ้ง .... ก็ไปกะเค้า

ภายในสามเดือน คือ กูรู้จุดพีคของวงการ Sideline เลย มีทั้งดีมาก และก็แย่มากๆ บางคนไปเที่ยวกับเรา ก็มีทั้งดี ทั้งแย่ แกล้งโง่ไปบ้าง ฉลาดไม่ทันบ้าง คือ สังคมแบบนี้มึงต้องทันทั้งหมด ชื่อนี้ ค่าขนมราคานี้ แล้วก็ไปอวตารอีกคน ปรับค่าขนม คือ ถ้ามึงไม่เช็คให้ดี มึงดดนต้มเปื่อย แถมดูโง่ชิบหาย

หนักกว่า คือ จากกูเคยเป็นนักเที่ยว กูกลับกลายเป็นที่ปรึกษาครอบครัว น้องๆบางคนโคตรน่าสงสารเลยนะ ทุกวันนี้กลับกลายก็เพื่อนกันก็เยอะ กูยังเป็นที่ปรึกษาอยู่เลย แต่บางคนก็สุดกู่ แต่ สังคมนี้ ตีไปว่า ให้ ศีลต้องเสมอกัน ... ทั้งกูและเค้า ก็ไม่ต่างกัน

เราเข้าไปหลบ... เราเข้าไปสรรหา เราต้องรู้ทันทั้งหมด ....

กูไม่ชอบเลยที่มีคนบอกว่า เคยเที่ยวป่าว ..... มึง ควรถามกุว่า เด็กวนจากที่ไหนไปไหน จะง่ายกว่า

แต่นั่นก็นานแล้วนะ วันนี้ไม่ได้ตามแล้ว ... ไม่ต้องถามแล้ว

ยุคประยุทธ.... เที่ยวหนักไม่ได้ .....

ที่เขียนมา คือ เรื่องของ เศรษฐกิจล้วนๆ

และก็เว็บ 24SL โดนปิดไป วงแตก แต่ละคนแยกกันไปคนละทางแล้ว

208 Nameless Fanboi Posted ID:PWebjRnaou

เอาจริงๆ นะครับ ไอ้พวกแนวความคิดว่าคนเล่นหมากรุกหมากล้อมเก่งอะไรนี่จะต้องเป็นคนฉลาด มองการณ์ไกล เจ้าวางแผน ยุทธศาสตร์ แม่งไม่ได้มีการ based on a shred of reality เลยว่ะครับ

หมากรุกก็เป็นแค่ skill หนึ่งครับ คนที่เล่นได้ดีก็คือฝึกเกมนั้นมาเยอะ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจน recognized pattern ที่เกิดขึ้นได้เยอะ แม่งก็เท่านั้นเอง เหมือนคน solve rubrik cube ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ solve puzzle อะไรเก่ง แค่คนที่ชอบ solve rubrik มักจะเป็นคนที่มี affinity กับเกมพัซเซิลเท่านั้นเอง

ไม่งั้นพูดแบบเดียวกัน คนที่ชอบเล่นเกม RTS ก็ต้องวางแผนยิ่งเก่งกว่าอีกเปล่าหมากรุก โกะ นี่ ai solve ได้ก่อนหน้า starcraft ตั้งนานเลยนะ ยิ่งไปกว่านั้นคนที่ชอบไถ candycrush angrybird ไม่ยิ่งเป็นคนแก้ปัญหาได้ดีเรอะ ขนาดแชมป์หมากรุกยังไม่ได้เป็น CEO กันเลย

Skill มันเป็นเรื่องของการทำซ้ำครับ ทำอะไรบ่อยๆ ก็เก่งสิ่งนั้นครับ ไม่ได้หมายความว่า skill นั้นจะ translatable ไปเป็นอย่างอื่น

209 Nameless Fanboi Posted ID:YzEfYv1UQ7

>>208
>useภาษาenglishคำlanguageไทยword
>แต่ก็ยังเสร่อสะกดRubik’s cubeผิดเป็นRubrik cube

มิตรสหายท่านนี้อวดฉลาดแต่สมองเท่าเม็ดถั่วนะเนี่ย

210 Nameless Fanboi Posted ID:PWebjRnaou

>>209 เมื่อคนโต้แย้งใจความในเนื้อหาไม่ได้ สิ่งแรกที่จะทำคือจับผิดการพิมพ์ผิดครับ

211 Nameless Fanboi Posted ID:vhdBS7fwfb

>>210
เนื้อหามีไรในเมื่อเป็นแชมป์หมากรุกก็รวยเท่าCEO
ยิ่งโกะระดับดั้งสูงๆนี่ไม่ต้องพูดถึง

ประเด็นมันอยู่มึงจะแซะเด็กเล่นเกม

แต่โยงมั่วไปหน่อย

212 Nameless Fanboi Posted ID:pcQC.9+A43

>>208 เห็นด้วยกับเรื่องที่พูดนะ แต่เวลาเห็นพวกสะเหล่อไทยคำอิ๊งคำทีไรมันรู้สึกอยากเอาดิกยัดคอหอยแม่งชิบหาย จะได้ช่วยให้ไอคำไทยที่เหลือกลายเป็นอิ๊งทั้งหน้าให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย

213 Nameless Fanboi Posted ID:yns8qEoUd2

ไม่เห็นด้วยกับที่พูดว่า วิจารณ์ศาลได้หากทำในเชิงวิชาการ
ทำไมถึงวิจารณ์ได้เฉพาะทางวิชาการครับ
อำนาจตุลาการมีผลถึงประชาชนทุกคน ถ้าผมคิดได้ แต่พูดในภาษาวิชาการไม่ได้ สิทธิพลเมืองของผมต้องลดลงหรือครับ
ประชาชนทุกคนต้องวิจารณ์อำนาจทุกอำนาจได้ อำนาจยิ่งสูงยิ่งต้องถูกวิจารณ์ได้มาก

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

214 Nameless Fanboi Posted ID:oaA1P93svZ

หมากรุกกับโกะไม่มี rng มาเกี่ยว แถมระดับความซับซ้อนก็เยอะกว่าเกมเด็กน้อยที่มึงยกมาเยอะ อย่าเอาไปเทียบกัน
คนที่เล่นเก่งระดับแชมป์โลกก็เป็น prodigy ตั้งแต่ยังเด็กทั้งนั้นเพราะสามารถแก้ปัญหาซับซ้อนในระดับที่คนทั่วไปทำไม่ได้
ไอ้เกม rts นี่ก็ใช้ทักษะอื่นอย่างเช่นเรื่อง apm ด้วย ทักษะพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับไอคิวของมึง

>>จำ pattern นี่พูดยังกับหมากฮอส ไปหาอ่านเรื่องความเป็นไปได้หลังเปิดเกมตาแรกๆของโกะกับหมากรุกเอาว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ แล้วมึงจะเข้าใจ

215 Nameless Fanboi Posted ID:keylXAx0Vf

นักหมากรุกที่เก่งที่สุดในโลกกับ CEO ที่เก่งที่สุดในโลกใครรวยกว่ากันครับ

216 Nameless Fanboi Posted ID:AhA.+y2AXp

>>215
>เอาความรวยมาเป็นดัชนีวัดความเก่ง

สมองโม่งจริมๆ

217 Nameless Fanboi Posted ID:obthvdZw5x

>>216 มึงจะแซะเรื่องนี้มึงต้องแซะตั้งแต่ที่ไอ้ >>211 มันเอามาพูดแล้ว

218 Nameless Fanboi Posted ID:0CgQMw0iSv

>>215
รายได้จากสปอนเซอร์ของนักหมากรุกสมัยก่อนนี่อยู่ได้ทั้งชาติ

219 Nameless Fanboi Posted ID:WI93/duS3X

ช่วง 4 ปีมานี้ ฉันเจอคนอายุ 30 อัพ "ร้องไห้" เยอะมากอ่ะ สาเหตุที่ร้องไห้ล้วนมาจาก "พ่อแม่และเครือญาติ"

แบบว่า ทุกรายเหมือนกันหมด คือ นั่งกินข้าวหรือนั่งทำงานอยู่ดีๆ พ่อแม่หรือญาติโทรมาอ่ะ แล้วแว่ดๆๆใส่ พอวางหูเสร็จก็ร้องไห้

คือ ล้วนเป็นเรื่องเงินๆทองๆ เช่น พ่อแม่และญาติคนใดคนหนึ่งป่วย หรือ มีเหตุต้องใช้เงินทำอะไรบางอย่าง แล้วโทรมาขอเงินจากลูกหลานอ่ะ

แล้วลูกหลานที่ซวยคือ คนที่อายุ 30 ขึ้นไป เพราะเชื่อว่า วัยนี้ต้องมีเงินมากพอที่จะให้พ่อแม่และญาติ เลยโทรมาทวงบุญคุณยิกๆเลย

แต่ยุคนี้มันไม่เหมือน 30 50 ปีก่อนไง รายได้ลูกหลานแค่เลี้ยงตัวเองคนเดียวยังไม่รอดเลย (เลิกพูดเรื่องมีลูกมีเมียอ่ะ) แต่พ่อแม่และญาติแม่งไม่เข้าใจ ไม่เชื่อ สมัยกูกูทำได้ มึงก็ต้องทำได้

นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ช่วงนี้ฉันเจอคนอายุ 30 อัพร้องไห้บ่อยมาก เพราะไทยเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ จึงเป็นยุคแห่งการทวงบุญคุณ

ต้องโทษความเฮงซวยของระบบต่างๆในประเทศนี้ ที่ทำให้คนแก่ไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเอง ต้องทำตัวปรสิตสูบเลือดลูกหลาน ทั้งๆที่ลูกหลานก็แทบไม้มีเลือดให้สูบแล้ว

"ปรสิตอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีโฮส"

220 Nameless Fanboi Posted ID:WI93/duS3X

ยุคสัก 30-50 ปีก่อน เป็นช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น เงินทุนจากต่างประเทศก็เทเข้ามาเยอะ คนจนไต่ฐานะเป็นชนชั้นกลางได้มาก (ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานคนจีน) คนรุ่นก่อนเลยเอาความคิดยุคนั้นมาใช้ตัดสินเราด้วย ส่วนใหญ่จะคิดว่า "แค่ขยันยังไงก็รวย" ....พอมาช่วงปี '40 นี่แย่กันระนาว และไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ผมก็เป็นคนนึงที่สมัยเด็กไม่ลำบากมาก แต่พอช่วงปี 40 นี่ที่บ้านกิจการแย่ลงๆ ช่วงเรียนมหาลัยต้องทำงานแล้วเรียนรอบคำ่ไปด้วยเพื่อส่งตัวเองเรียน ช่วยผ่อนบ้านนิดหน่อย พอจบมาพ่อแม่ก็หวังแบบที่บอกนี่แหล่ะ แต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว ขนาดกิจการที่บ้านที่พ่อแม่ทำมาตลอดทั้งชีวิต ยังไม่รอดเลย ยุคนี่ถ้าขยันมันได้แค่เอาตัวรอดได้ แต่ถ้าจะไต่ระดับฐานะมันใช้อะไรมากกว่าคนยุคก่อน

221 Nameless Fanboi Posted ID:1dQ.RxHJjW

โค้ดสตาร์ใช้วิธีคิดแบบ Ecosystem ครับ ลองคิดถึงน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า อะไรแบบนั้น ผมไม่สามารถบอกชื่อบริษัทได้ เพราะเป็นการทำลาย Ecosystem ครับ
- บริษัทไหนให้เงินเดือน 100,000 ขึ้นไป (มีอยู่จริงๆในเมืองไทย)
- บริษัทไหนให้ Senior Developer ที่ 150,000 บาท
- บริษัทไหนให้เงินเดือน 50,000 บาท ร้บมากกว่า 100 คน

โอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอครับ ใครยังไม่พร้อมก็ฝึกฝนให้เก่งขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่ไปนั่งคิดว่า โค้ดสตาร์ปั่นราคาเงินเดือนให้สูงเกินจริง มาเรียนกับโค้ดสตาร์ครับ ผมบอกหมดว่าบริษัทไหนให้เท่าไหร่ บางที่รับแบบสัญญาจ้าง ต้องทำยังไงจะได้งานประจำ

ในภาพเป็น email ที่ส่งให้ HR บริษัทใหญ่ที่สุดในเมืองไทย รับเป็น 100 ตำแหน่ง อย่าลืมรับโทรศัพท์ให้ดูเป็นมืออาชีพด้วยนะครับ อีกอย่าง ภาษา native ของ HR คนนี้คือภาษาอังกฤษนะครับ แม้เธอจะอ่านเขียนภาษาไทยได้ แต่อยู่บ้านเธอพูดกับครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ

เรียนกับโค้ดสตาร์ รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง #รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

#ยิ่งเก่งยิ่งรวย #คนยิ่งเก่งชาติยิ่งแกร่ง #ใครก็โค้ดได้ #AnybodyCanCode

222 Nameless Fanboi Posted ID:EN+UzGjFJU

สำหรับคนใกล้ชิดนะครับ
1. ห้าม พูดคำว่า สู้ๆ (สู้ๆคือการทิ้งคนไข้ให้ปล่อยตามลำพัง)
2. ถามแค่ไหวไหม ถ้าไม่ไหวไปหาหมอด้วยกัน
3. แค่บอกว่าอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ มีอะไรก็โทรมา
4. คนในครอบครัว บอกเขาบ้างว่ารักและเป็นห่วงครับ (คนไหนที่ใจเขายึดอยู่ถ้าเป็นคนบอก เขาจะดีขึ้นไว ถ้าเขินที่จะพูด เขียนเอาก็ได้ครับ)

สำหรับคนไข้นะครับ
1. อย่าหวังให้ใครเข้าใจ เพราะมันเข้าใจยากครับ ตัวเราเองรู้ดีที่สุด
2. มีสติมากๆ อย่าปล่อยความคิดตัวเองไหลไปในทางไม่ดี
3. ไปหาหมอครับ มีสาร 3 ชนิดที่ทำงานบกพร่อง serotonin dopamine norepinephrine

Balance สารให้ถูกตัวจะดีขึ้นไวมาก แล้วก็อย่าลืม Balance ชีวิตด้วยครับ
ถ้าคนไหนคิดลบจนติดเป็นนิสัย ต้องค่อยๆแก้โดยทำกิจกรรมกับนักบำบัดนะครับ แต่ละคนทีวิธีต่างกัน เลือกคนที่เรารู้สึกโอเค

คนไข้ต้องให้กำลังใจตัวเองที่จะหายด้วยนะครับ ท่องไว้ต้องหายครับ

223 Nameless Fanboi Posted ID:EN+UzGjFJU

"#ประตูบานที่กำลังปิด"

....

วันนี้ตอนทานข้าวกลางวัน
ผมแวะไปซื้อน้ำ...ที่ร้านไม่ประจำ
แต่เคยซื้อกันอยู่บ้าง
แล้วพบป้ายที่ถ่ายรูปมา

"ทุกอย่าง 10 บาท ขายวันสุดท้าย"
(ปกติเขาจะขาย 15 บาท)

พอเห็นแล้ว...แม้จะไม่ใช่ลูกค้าประจำ
แต่ก็อดใจหายไม่ได้

ผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเพราะครั้งหนึ่ง
เคยอยู่ในสถาณการณ์เดียวกับเธอมาก่อน

....

ผมเคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแถวเหม่งจ๋าย
ยอดขายไม่ได้แย่ แต่ค่าเช่าเดือนละ 38,000 เอาไปหมด

เช่นเดียวกับน้องคนนี้
ที่โดนค่าเช่าวันละ 700 เอาไปจนแทบไม่เหลือเช่นกัน

....

ในการทำธุรกิจสิ่งหนึ่ง ที่ยากคือ "การตัดสินใจ"
แต่ที่ยากกว่าคือ "การตัดสินใจด้วยเหตุผล"
โดยไม่พยายามให้อารมณ์มาเกี่ยวข้อง

ในตอนนั้นผมจำได้ว่า
กว่าที่จะตัดสินใจยอมรับความจริงว่า

"เลิกเหอะ...เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเหอะ"

ไม่ใช่เรื่องง่าย

....

เพราะเรามักจะมีอารมณ์ไม่อยากเสียหน้า
ไม่อยากให้คนมองว่าเป็นไอ้คนล้มเหลว

ซึ่งกว่าผมจะตัดสินใจได้
ก็ใช้เวลา 2-3 เดือน ให้ทำใจยอมรับความจริง
ให้ตัดสินใจตามเหตุตามผล

....

หลังจากปิดร้านก๋วยเตี๋ยว
ผมก็ได้เอาเวลาที่เคยนั่งเล่นเฮเดย์ระหว่างเฝ้าร้าน

มาสอนหนังสืออย่างจริงจัง
มาทำสตาร์ทอัพที่ชื่อ TicketTail ทิคเก็ตเทล

และ ขยับมารับงานเขียนอื่นๆ
และ เปิดบริษัท เกิน 8 บรรทัด คอนเทนท์ฮับ

มาถึงตอนนี้ พอมองกลับไป
จริงๆ แล้วมันไม่น่าจะใช่การตัดสินใจที่ยากเท่าไหร่

....

แต่นั่นแหล่ะครับ
ผมถึงบอกว่า การตัดสินใจด้วยเหตุผลล้วนๆ ไม่ใช่อารมณ์นั้น
ยากที่สุด

เพราะเรามักมัวจะไปพะว้าพะวง
กับประตูบานที่จะปิดลง

มากกว่าที่จะกวาดสายตามองว่า
แล้วมีประตูบานไหนบ้างที่เปิดขึ้นมาแทน

....

และเมื่อประตูร้านก๋วยเตี๋ยวของผมปิดลง
ผมจึงได้มีโอกาสก้าวเข้าไปในประตู Startup ที่เปิดขึ้นแทน

ซึ่งได้สอนแนวคิดใหม่ๆให้ผมเช่น

Don’t worry about failure; you only have to be right once.

ไม่ต้องกังวลกับความล้มเหลว คุณแค่ทำให้สำเร็จซักครั้งก็พอ

โดยคนที่พูดประโยคนี้คือ Drew Houston
ผู้ร่วมก่อตั้ง Dropbox โปรแกรมแชร์ไฟล์ที่น่าจะมีคนใช้มากที่สุดในโลก

.....

มาคิดดูแล้วในชีวิตคน ก็ไม่ต่างอะไรจากสตาร์ทอัพ

จะกลัวล้มเหลวไปทำไม
เพราะคุณต้องการแค่ทำให้ถูกแค่ซักครั้ง

และ เมื่อทำถูกแล้ว
คุณก็ทำสิ่งที่คุณทำได้ ที่คุณถนัดต่อไป ให้ดีที่สุด

ซึ่งมันเป็นมานานแล้ว
ไม่ใช่แค่ยุคสตาร์ทอัพ
แต่ตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม

เช่น

โธมัส อัลวา เอดิสัน
ที่ล้มเหลวเป็น 1000 ครั้ง

แต่การทำถูกต้องครั้งเดียว
ก็ทำให้ทั้งโลกสว่างขึ้นมาได้

.....

ผมซื้อน้ำเธอ 2 แก้ว แทนที่จะเป็นแก้วเดียว
พร้อมยิ้ม และ บอกเธอว่า

"ดีใจด้วยนะที่ตัดสินใจได้ว่าจะเอายังไง"

เพราะผมเชื่อว่าสำหรับเธอนั้น
ไม่ได้ต้องการความสงสาร
สำหรับประตูบานที่เธอกำลังปิดมัน

แต่เป็น "กำลังใจ"
สำหรับประตูบานใหม่ที่เธอกำลังจะก้าวไปเปิด

...
..
.

"โชคดีนะครับ"

______

Art Kraiwin
12.15
ณ ตลาดนัดรวมทรัพย์

แชร์ได้ครับ ไม่ต้องขอ

224 Nameless Fanboi Posted ID:MaU5AKx/fL

"The King Can Do No Wrong"

หลักการสำคัญของการมีสถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยคือ การที่สถาบันกษัตริย์งดเว้นการกระทำทุกอย่างอันจะนำมาซึ่งคำติฉินนินทาได้ กิจการทุกอย่างแม้จะทำในนามกษัตรย์ แต่หาใช่การกระทำของกษัตริย์เอง The King Can Do No Wrong (กษัตริย์ไม่สามารถทำอะไรผิด) The King Can Do Nothing (ก็เพราะกษัตริย์ไม่สามารถทำอะไรได้)

กษัตริย์จึงเหลือเป็นเพียงสัญลักษณ์ของประเทศเท่านั้น*

การป้องกันไม่ให้สถาบันกษัตริย์ทำอะไรได้ ในกิจการบ้านเมืองเช่นนี้ เพื่อแลกกับการไม่ตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์ แต่ประเทศไทย พร้อมๆกับการเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆ ก็ห้ามการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์พร้อมกันไปด้วย

ปัจจุบัน สถาบันกษัตริย์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการบ้านเมืองสารพัดอย่าง เรื่องนี้ เกิดอย่างช้าๆ ตั้งแต่ยุคสฤษดิ์เป็นต้นมา

การที่กษัตริย์เข้ามาแทรกแซงการฝึกทหาร และการตั้งตนและภรรยาทั้งคู่เป็นที่ปรึกษาของกรมป่าไม้และกรมราชทัณฑ์ เป็นตัวอย่างล่าสุด

.......................................

* การปิดสภายาวกว่ากำหนดของอังกฤษ จึงเป็นเรื่องของสภา (ครม.) ไม่ใช่เรื่องของควีน ถ้าเปลี่ยนเป็นประธานาธิบดี (เช่นเยอรมันนี) ก็ต้องเป็นเช่นนี้เหมือนกัน

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

225 Nameless Fanboi Posted ID:c+tV8ESPoa

“ถ้าอยู่ในประเทศนี้แล้วรู้สึกว่าสบายแปลว่า
1. มีเงิน
2. เพิกเฉย”

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

226 Nameless Fanboi Posted ID:x3+xi/JBNp

ทหารที่ไปก็ทหารเกณฑ์ ซึ่งเป็นแรงงานส่วนเกินอยู่แล้ว (คือเป็นแรงงานที่ถูกบังคับไปเป็นทหาร)
ที่สำคัญคือ หน้าที่เหล่านี้ไม่ใช่หน้าที่ของทหาร แต่เป็นหน้าที่ของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอาชีพ...แต่ที่เราใช้ทหารเกณฑ์เพราะเราไม่มีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอาชีพ
พูดง่ายๆ คือ เราไม่มีสิ่งที่ควรจะมี แต่กลับมีบางสิ่งมากเกินไปจนเอามาใช้งานนอกหน้าที่
ถ้าบริษัทคุณท่อแตกน้ำรั่วบ่อย แต่คุณไม่มีช่าง ทุกครั้งคุณเอายามมาซ่อมท่อ...วิธีบริหารคุณมีปัญหาแล้ว
#มิตรสหายท่านหนึ่ง

227 Nameless Fanboi Posted ID:LXJyo02rQB

“ญาติผมนี่คนนึงโดนชวน(ไม่อยากใช้คำว่าหลอกอะนะ) ไปเล่นบิทคอย โดยที่ไม่รู้ว่าบิทคอยทำงานอย่างไร มีเว็ปไหนให้บริการซื้อขายบ้าง ไม่ตามข่าว เชื่อแต่กลุ่มของตัวเอง พอเว็ป BX ประกาศปิดตัว ผมก็รีบโทรไปบอกว่าต้องทำอย่างไร อย่าเพิ่งรีบขายออกเป็นเงินบาท ให้ย้ายตัวคอยไปเว็ปอื่น เขาก็ทำไม่เป็น + panic มาก รีบขายออกจนหมด ขาดทุนย่อยยับ

คือพอคุณไม่รู้ว่าเงินที่คุณลงทุนมันเอาไปทำงานอย่างไรนี่ก็จบแต่แรกละ ตอนที่ผมจะเล่นคอยน์นี้อ่านอยู่เป็นเดือน กว่าจะพอเข้าใจ สุดท้ายไม่ได้ลงทุน ไม่มีเงิน”

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

228 Nameless Fanboi Posted ID:/e7uRjW16b

ไม่ชอบเด็กที่ชอบทำตัวให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองนั้นน่ารัก พยายามทำท่าจิ้มลิ้มอย่างไม่มีกาลเทศะ

เมื่อกี้ขับรถอยู่ในซอย
มีเด็กประมาณ 7 ขวบเดินสวนรถแล้วจู่ๆ ก็เขยิบตัวออกมา เล่นหน้าเล่นตากับเรา

น้อง...ชีวิตจริงไม่ใช่โฆษณาหมู่บ้านจัดสรรที่ทุกอย่างจะเป็นภาพสโลโมชั่นและทุกคนยิ้มให้กันนะครับ
กูชนมึงได้นะ

229 Nameless Fanboi Posted ID:MKIkALP4y6

>>228 ทำไมกูอ่านบรรทัดแรกแล้วนึกว่าจะด่าผู้หญิงแรดๆ

230 Nameless Fanboi Posted ID:QSo6JtbMwu

>>226 แรงงานฟรีจากภาษีประชาชน แล้วก็มาลำเลิกบุญคุณกับประชาชน

231 Nameless Fanboi Posted ID:4Ie5mzrSJD

>>228 ชนดิ เด็กเวรพรรค์นี้อย่าให้โตเลย เป็นภาระสังคมเปล่าๆ

232 Nameless Fanboi Posted ID:4sp1bv8Jq7

อดีตหนึ่งในเจ้าแม่คีโต IF หลังจากหยุดแดกแล้ว ยังกลับลำหันมาบอกว่าการทานไขมันและเนื้อสัตว์นั้นเลวร้ายกลับลำทิ้งคนเคยเสียเงินเข้าคอร์สเรียนเป็นหมาเอาดื้อๆ
ล่าสุดไปถึงขั้นเผยแพร่ลัทธิพลังจักรวาลแล้ว

ผมถึงได้บอกว่า เฮ้ย!! อย่าอะไรก่ะพวกนี้มาก จะศรัทธาอะไรมากมายฟระ พวกเราแค่คนที่เริ่มก่อน คนที่ออกกำลังกายสำเร็จคนที่ไดเอ็ทสำเร็จก่อน
(บางคนไม่สำเร็จแต่สร้างภาพว่าสำเร็จด้วยซ้ำ)
เราแค่เอาสิ่งที่อ่าน ที่เรียนมาอีกที มาเล่า เอาประสบการณ์เอาปัญหาจากการสอน เอาเรื่องในอาชีพ
มาแชร์มาให้ฟัง

พวกเราก็คนธรรมดาผิดพลาดกันได้ ไม่ใช่เทพที่ไหน ไดเอทและเรื่องออกกำลังกายเรื่องสุขภาพมันเป็นแค่ข้อมูลไกด์ไลน์ และร่างกายมนุษย์มันดูเรียบง่ายแต่ซับซ้อนและกว้างขวาง ยุคนี้มันมีการศึกษาใหม่เรื่อยๆบางเรื่องวิจัยกันยาว10-20ปี

พวกเราก็คนธรรมดาที่เริ่มปฏิบัติก่อน เวลาเอาอะไรมาเล่า พวกคุณฟังพวกคุณอ่านแล้วอย่าเพิ่งเชื่อไปหมด พวกคุณ
ต้อง คิด คิด แล้วก็ คิด

อย่างน้อยที่สุดพวกคุณต้องคิดว่าแบบนี้มันดีกับคุณจริงรึเปล่า คุณชอบรึเปล่า
คุณคิดว่ามันดีก็เอาไปลองใช้ ใช้แล้วมันดีกับชีวิตตอนนี้คุณชอบก็ทำไปวันนึงอาจจะไม่โอเคแช้วก็ได้

คุณไปลองแล้วมันดีคุณก็ลองแนะนำคนอื่นต่อ แต่คุณไม่ต้องไปรบรากับคนที่ลองแล้วมันไม่โอเค

มันเป็นแค่ไกด์ไลน์ เป็นแค่สูตร ไม่ใช่สารจากพระเจ้า คนทำก่อนไม่ใช่อัครเทวฑูตจากสวรรค์ แตะต้องไม่ได้ ผลมันไม่มีทางเท่ากันปัจจัยแต่ละคนไม่เท่ากันมันก็ต้องว่ากันตามเคส

เพราะงั้นเวลามีคนออกมาบอกว่าทำไม่ค่อยได้ผลทำไม่สำเร็จ ทำแล้วไม่ชอบ
จะไปทำตัวเป็นอัศวินปกป้องศาสนาไปด่าเค้าขู่เค้าไปขุดชีวิตเค้าให้ได้อะไรนอกจากสนองตัวเองว่าฉันเจ๋งกว่าเธอมันกระจอกที่ทำไม่ได้เหรอ?

อิบ้า!! นี่มันแค่สูตรไดเอท ทำแบบนี้แล้วได้ขึ้นสวรรค์เหรอ? เอาเวลาไปทอดเบค่อน ย่างเนื้อ สไลด์ปลาส้ม เถอะ

พวกผมมันก็คนธรรมดาทีลองมาก่อนแล้วคิดว่าอะไรดีก็เอามาสอนทำเป็นอาชีพแต่ก็ยังเป็นที่ผิดพลาดได้
แต่อะไรที่คิดว่ามัยไม่ดีก็ตัดไปให้
ถ้าอ่านถ้าฟังพวกผมแล้วคิดว่าน่าจะดีก็มาจ้างให้สอน มาซื้อของได้

แต่สอนไปแล้วก็คิด ก็ลองดูเองว่าดีกับชีวิตมั้ย? เอาไปใช้ต่อได้มั้ย?
คิดเสร็จแล้วจะเชื่อก็ได้แต่ไม่ต้องศรัทธา เพราะวันนึงศรัทธาอาจจะทำคุณเป็นหมาก็ได้ แถมเป็นหมาด้วยเรื่องแบบนี้แม่มไม่เท่ห์เลย

พอแล้วอีกหน่อยจะขายของบ้างเดี๋ยวโดนแหก

บ่นจบแล้วต้องปิดด้วย

#ความรักก็เช่นกัน

233 Nameless Fanboi Posted ID:4sp1bv8Jq7

ทำไมทำ Ketogenic Diet ไปสักพัก พอกลับมากินน้ำตาล เรามีอาการมึนหัว-หมดแรงไปเลย!! เพราะการกินไขมันที่มากเกินไปทำให้เราดื้ออินซูลินได้เช่นเดียวกัน
.
พอเซลล์ดูดน้ำตาลไปใช้ไม่เก่ง ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้น (ทั้งๆที่ไม่ได้กินอาหารประเภทน้ำตาลเลย)
.
ทำไมพอ Fasting ไปสักพัก จากที่ตอนแรกผอมลงมาก แต่ตอนหลังกลับอ้วนขึ้น ทั้งๆที่อาหารการกินก็เท่าเดิม นั่นเป็นเพราะว่าเรา Overeating มากจนเกินไป จนเกิดภาวะการอักเสบ Meta-Inflammation ซึ่งส่งผลให้ดื้ออินซูลินได้เช่นเดียวกัน
.
และข้อสุดท้ายภาวะความเครียดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมาจากร่างกายหรือจิตใจ ฮอร์โมนเครียด Cortisol ที่มาก ก็จะส่งผลให้เราดื้ออินซูลินได้อีกเหมือนกัน
.
เมื่อพบเจอปัญหาแล้วจงรีบแก้ไข เพราะการทำอะไรซ้ำๆซากๆด้วยวิธีการเดิมๆ แต่หวังจะได้ผลที่แตกต่างออกไปจากเดิม คือนิยามของความวิกลจริตที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้....

234 Nameless Fanboi Posted ID:4sp1bv8Jq7

จิตใต้สำนึกทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยจดจำมาจากพฤติกรรม และความคิดในทุกขณะจิตของเรา
.
ดังนั้นอะไรที่เราคิด แล้วเราทำจนเป็นนิสัย สิ่งๆนั้นจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา แล้วกลายเป็นตัวเราในอนาคต
.
อย่าประมาท "ความคิด" ของตัวเราเอง ถ้าใจเราเริ่มคิดลบให้รีบหายใจเข้าเร็วๆ แล้วหันไปคิดเรื่องบวกทันที!! เพราะคลื่นความคิดจะถูกส่งกระจายออกไปในเวิ้งจักรวาล ตามทฤษฎีการพัวพันทางควอนตัม (Quantum entanglement) แล้วจักรวาลจะเรียงตัวเองใหม่เพื่อดึงดูดความคิดแบบเดียวกันเข้ามาหาตัวเรา
.
ดังนั้นอะไรที่เราคิด จะกลายเป็นจริงขึ้นมาในที่สุด!! ฝึกคิดเฉพาะในสิ่งที่เราอยากได้ อะไรที่เราไม่อยากได้ให้ล้างมันออกจากหัวไปเลย
.
เพราะทุกอย่างที่เราเป็นคือผลลัพธ์ของสิ่งที่เราคิด
Buddha (563 - 483 ปี ก่อนยุคปัจจุบัน)

-------------------------------------------------------------

แมวของชโรดิงเจอร์สอนอะไรเราเกี่ยวกับกลศาสตร์ควอนตัม - จอร์ช ซาแมนนี
https://www.youtube.com/watch?v=z1GCnycbMeA&t=88s

-------------------------------------------------------------

ลงคอร์สเรียนกับญาดาได้ที่นี่ค่ะ :
https://www.facebook.com/beatyourlimitthailand/

ติดต่องานสัมนา & งานโฆษณา Line : ms.chanya

Instagram :
https://www.instagram.com/yada.beat/

235 Nameless Fanboi Posted ID:TmsoPOWyT+

>>234 มันต้องบอกว่าก่อนคริสตกาลซิวะ บุดด้าพ่อมึงเกิดยุคเรเนอซอง

236 Nameless Fanboi Posted ID:RmLNqSfCAv

ายาคติแบบปฏิทรรศน์ (paradox) นึงของชาวบ้านชนบท คือการมองว่าชาวบ้าน โง่ ซื่อ และมีวิถีของตนเองแยกออกจากคนเมือง จึงต้องได้รับการชี้นำโดยข้าราชการหรือผุ้นำความคิดจากส่วนกลาง ส่วนอีกมุมนึงคือการสร้างภาพภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นปราชญ์ที่ต้องไปเรียนรู้ ก็เลยขัดกันเองไปมาว่าตกลงคนบ้านนอกชนบทนี่โง่หรือฉลาดกันแน่

แต่ที่ชัดเจนที่สุด ชาวบ้านนอกไม่ได้ซื่อๆ ตรงไปตรงมาแบบยุคในนิยายห้าสิบหกสิบปีที่แล้วแน่นอน

พวกหน้าซื่อใจคดมีถมเถทั่วไป ในศาลนี่มีร้อยสีพันอย่างที่ได้เจอ อย่าว่าแต่อายุยี่สิบสามสิบเป็นเด็กยุคใหม่ แก่เฒ่าเจ็ดแปดสิบเดินยักแย่ยักยันก็ยังมาขึ้นศาลฟ้องกันแย่งมรดก พูดจาปลิ้นปล้อนกลับกลอกหน้าด้านๆ ก็เจอมาแล้ว

เรื่องพรากผู้เยาว์ข่มขืนเด็ก บางรายเป็นสก๊อยเที่ยวแห่ไปตามผู้ชายทีละหลายๆ วัน พ่อแม่ให้ท้ายให้ไปหาจับผู้ชายที่ดูมีเงิน แล้วก็ไปแจ้งตำรวจให้เอาผิดกับเด็กหนุ่ม ถ้าไม่จ่ายเงินสินสอดแต่งงานจะเอาติดคุก แบบนี้ก็มีในชีวิต

ส่วนฝ่ายชายเลวๆ ประเภททำผู้หญิงท้องแล้วบังคับทำแท้ง ลอยหน้าลอยตาไม่รู้เรื่อง ข่มขู่พ่อแม่คนยากจนไม่ให้มีปัญหา โลกนี้มันยิ่งกว่าละครน้ำเน่า

คดีกู้ยืมเงินก็มีทั้งนายทุนหลอกให้จำนองขายฝาก พอวันจะไถ่ก็หนีไม่ยอมให้ไถ่จนหมดเวลา ยึดที่เขาหน้าด้านๆ

ส่วนฝ่ายลูกหนี้ก็ร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตาย มาขอกราบอ้อนวอนกู้ยืมเงินยกมาทั้งตระกูล แต่ไม่เคยส่งหนี้ ดอกเบี้ยเงินต้น พอทวงมากเข้าก็แล่นแท่แล่ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมว่าเจ้าหนี้ปล่อยกู้ดอกโหดให้้เป็นความกัน

จำพวกคดีที่ดินรังวัดล้ำเขตกัน อยากได้ที่เกินเขาไปหลอกให้เซ็นยอม หลอกซื้อหลอกขาย ถึงขั้นปลอมโฉนด เอาปากกาเขียนลงใบโฉนดว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์ก็มีให้เห็น

ไทยต้มไทย ลาวต้มลาว บ้านนอกต้มบ้านนอก ไม่ต้องรอให้คนกรุงไปชี้ทางทั้งทางดีทางชั่วก็มั่วๆ พออยู่แล้ว ถ้าภาษาอีสานก็จะว่า ตั๋วจอกหลอกจอกแหลก ซอกหม่นเอาแต่ฮูเจ้าของ

เลยชอบเตือนมิตรสหายรุ่นพี่รุ่นน้องที่ลงพื้นที่คุยกับชาวบ้านว่า ฟังอะไรเผื่อใจไว้แล้วถามเยอะๆ สืบเบื้องหลังหลายๆ ทาง เอกสารความจริงเอามาคานชั่งใจไว้บ้างสักหน่อย

เดี๋ยวโดนชาวบ้านนอกต้มจะโศก ต้มให้่ช่วยเหลือล่ะไม่เท่าไร โดนต้มไปมาเอามาเขียนเป็นหลักฐานวิชาการมีคนอ้างอิง เข้าใจผิดไปข้างหน้าเรื่อยๆ เป็นพื้นฐานล่ะก็มีแตพัง

237 Nameless Fanboi Posted ID:5GvPlfbPLc

ฟิตเนสที่ฉันเล่นประจำ จะมีแขกอินเดีย 5 คนมาเล่นแทบทุกวัน

อย่างแรก กลุ่มนี้มาเล่นเป็นปีแล้ว แต่หุ่นก็ยังอวบๆอ้วนๆพุงพลุ้ยอยู่ แล้วฉันก็ได้รู้ว่า นี่แหละคือหุ่นดีในแบบของคนอินเดียแล้ว (ถ้าคนอินเดียอ้วนคือ ต้องอ้วนแบบยักษ์ๆไปเลย)

อย่างที่สอง กลุ่มนี้ไม่เคยใส่ชุดออกกำลังกายมาเล่นฟิตเนสแม้แต่ครั้งเดียว แต่จะแต่งตัวเหมือนมาเดินห้าง คือ เสื้อยืด กางเกงยีน

อย่างที่สาม ปกติคนอินเดียจะกลิ่นตัวแรงมากอยู่แล้ว พอมาเล่นฟิตเนสเหงื่อออก กลิ่นก็ยิ่ง x3 เข้าไปอีก

238 Nameless Fanboi Posted ID:fUpFPk6Qto

>>234 มึงสูดไปกี่กรัมสารภาพมา

239 Nameless Fanboi Posted ID:qfuNn5Npfj

.
ส่วนใหญ่เวลาที่คนเราเลิกกัน มักจะต้องเกิดขึ้นแถวๆ จุดเปลี่ยนของชีวิตที่เป็น turning point ต่างๆ เช่น เรียนจบ เปลี่ยนงาน ไปเรียนต่อ ย้ายที่อยู่ เพราะคนหนึ่งยังอยู่ที่เดิม มีชีวิตแบบเดิม สถานที่เดิม กิจกรรมเดิม เพื่อนกลุ่มเดิม แต่อีกคนได้ไปเจออะไรใหม่ ปรับตัวกับเรื่องใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อนใหม่ แล้วก็ต้องปรับตัวเองจนเปลี่ยนไปมาก

จากคนที่เคยเดินมาด้วยกัน วันหนึ่งก็เหมือนเราเดินด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากัน จากคุยกันง่ายก็กลายเป็นต่อกันไม่ติดบ้าง คุยคนละเรื่องบ้าง หรือเป็นเรื่องที่อีกคนรู้สึกว่าฉันไม่เกี่ยวบ้าง ฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าอีกคนเปลี่ยนไป และกลัวว่าตัวเองจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกว่าอีกคนไม่เข้าใจและไม่ซัพพอร์ตชีวิตในช่วงการเปลี่ยนแปลงซึ่งมักจะยากลำบาก ก็จบลงที่การทะเลาะจนแยกทาง เพราะว่าคนหนึ่งได้เติบโตจนเปลี่ยนไปแล้วตลอดกาล แต่อีกคนยังคงคาดหวังให้ ‘เหมือนเดิม’ สุดท้ายก็ช้ำทั้งสองฝ่าย

หากเรายึดติดกับคนรักคนเดิม คนที่เราเคยรู้จักเมื่อครึ่งปีที่แล้ว หนึ่งปีที่แล้ว หรือหลายปีที่แล้ว แล้วคาดหวังให้เขาเป็นแบบนั้นตลอดไป พอวันหนึ่งเขาอยากเติบโต เราก็ผิดหวังและไม่เข้าใจ คิดไปคนละทาง มันก็คือการ grow apart ทั้งที่ในความเป็นจริงของชีวิตมองไปรอบตัว มีอะไรที่คงเดิมตลอดไปบ้าง ไม่มีเลยสักอย่าง สิ่งที่มันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ถ้ามี มันก็คือสิ่งไม่มีชีวิต เพราะสัญลักษณ์ของการมีชีวิตอยู่คือการเติบโต และการเติบโตก็เท่ากับการเปลี่ยนแปลง สิ่งใดไม่เปลี่ยนไปเท่ากับสิ่งนั้นได้ตายไปแล้ว ใช่ไหม?

การเปลี่ยนแปลงเท่ากับการเติบโต แล้วเราไม่อยากให้คนที่เรารักได้เติบโตอย่างสวยงามหรอกหรือ? เราไม่อยากเห็น best version ของคนที่เรารักเหรอ? ถ้าเราอยาก เราจะกักเขาไว้ในกรอบตัวตนเดิมที่เรารู้จักเขาทำไม ถ้าเรารักใครอย่างแท้จริง เราน่าจะตื่นเต้นกับการเติบโตของเขา สนุกไปด้วย เอาใจช่วยกับเส้นทางชีวิตที่เขากำลังต้องเจอ ถ้าเราเคยตกหลุมรักคนคนหนึ่งในวันนั้นได้ เราจะตกหลุมรักคนเดิมใหม่อีกเรื่อยๆ ไม่ได้เชียวหรือ

เราเชื่อว่าหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์ คือเราต้องชอบเห็นคนรักของเราเปลี่ยนไป (ในทางที่ดีขึ้นกับเขา) ปรับตัวไปพร้อมๆ กัน รักการเปลี่ยนแปลงของเขา คอยลุ้นไปด้วยกับทุกๆ ความท้าทายที่เขาต้องเจอ และอยู่ข้างๆ ท่ามกลางความวุ่นวายที่เขาต้องเผชิญ เพราะเขากำลังปรับตัว กำลังเหนื่อย กำลังต่อสู้ เราก็คอยเป็นร่มให้ในวันที่แดดร้อน เป็นน้ำในวันที่เขาห่อเหี่ยว เป็นอ้อมกอดเป็นหัวใจให้เขาในวันที่หมดแรง เป็นคำพูดดีๆ ในวันที่โลกทำร้ายเขา และเราจะรู้ว่า เมื่อถึงเวลาที่เราต้องเติบโตบ้าง เขาก็จะเป็นบ้านที่สบายใจและพร้อมจะซัพพอร์ตการเติบโตให้กับเราเหมือนกัน คอยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ no.1 fan ให้กันและกัน ให้ต่างคนต่างภูมิใจได้ว่าเราเป็นส่วนสำคัญของการเดินทางชีวิตของกันทั้งคู่ และความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งสองคนก็เกิดขึ้นได้เพราะคนข้างๆ เรานี่แหละ

ต้นไม้สองต้นจะโตสูงใหญ่ได้ยังไง ถ้าปลูกเอาไว้ติดกัน เว้นที่ให้ได้รับแดดได้รับน้ำกันเต็มที่ ให้รากลงลึกในดิน ให้กิ่งก้านได้แผ่ขยายออกไป เราจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน โตไปข้างๆ กัน เว้นที่ว่างที่กำลังอุ่นพอดีให้กันและกันได้เติบโต ภูมิใจในคนของเราและตกหลุมรักคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆ เพราะรักกันมากขึ้นทุกทีที่เห็นเธอเปลี่ยนไป Let’s grow old together.

240 Nameless Fanboi Posted ID:5GvPlfbPLc

เพื่อนผมสมัยมัธยมเป็นลูกเจ้าของอสังหา...เวลามีงานแบกหามเรียกใช้ผม..เวลาจ่ายเงินผมไม่กี่ร้อย..ชักช้าเป็นอาทิตย์....เวลากินเที่ยวไม่คิดชวน...เวลามีงานโทรตาม...
เพื่อนเก่าในซอยสมัยตอนเด็ก..รับงานเดินสายแลนจุดละ800..แบ่งบอกผมได้จุดละ300..ข้าแบ่งให้เอ็งจุดละ100...นี่รึเพื่อน !
เพื่อนในซอยสมัยเด็ก...ทำงานดีเงินเดือน3หมื่นกว่า..พอไม่มี..มายืมเงิน...พอไม่ให้ก็น้อยใจ...พอให้ไปก็คืนแต่ก็ช้า...พอเงินออกมาไปเที่ยวเขาใหญ่..ไปตีหม้อ...เคยไหมมีความสุขคิดถึงเพื่อน...พอมีทุกข์กุเจอมึงตลอด
เพื่อนสมัยเด็กบ้านไกล้กัน...โตมาด้วยกัน..จบมหาลัยดังป.โท..ต่อมาเป็นอาจารย์...บ้านไกล้กันเลยลากสายแลนแชร์เน็ต ...บอกหารกันเดือนไม่กี่ร้อย..ไฟก็เสียบบ้านผม...คอมผมต่อตัวเดียว..มารู้ทีหลังแม่งพ่วงสามเครื่อง...ยังไม่พอตอนเก็บเงินก็ยึกยัก...บอกจะไปนอก..ให้พี่จ่ายแทน...ห่าเอ้ยเพื่อนกู
ต่อมาเพื่อนรุ่นน้องที่มหาลัย...ทำโปรเจคด้วยกันผมว่านี่แหละเพื่อนแท้...สุดท้ายก็ไม่ใช่...ไม่เจอหลายปี
..แต่ยังอุตส่าห์โทรมายืมเงิน...บอกให้ดอกด้วย555คิดได้ไง บ้านอยู่ไหนกูยังไม่รู้..ขนาดเจอที่ม.ทักวันยังทวงยากเลย
สุดท้ายผมไม่เคยคิดหาเพื่อนแท้อีกเลย
เพื่อนในความคิดของผมนะ ก็แค่ไม่ทำให้เพื่อนเดือดร้อน ไม่ทำให้เพื่อนลำบากใจ
เพื่อนคือคนที่เท่าเทียมกัน ผมนะคบได้หมดถ้านิสัยไม่ได้เลวร้าย ผมคบตั้งแต่เพื่อนที่ทำงานเทศบาล จนระดับทนายความก็มี
ขอบคุณที่อ่านจนจบ

241 Nameless Fanboi Posted ID:ivm7ttqLVc

ถ้าคุณเชื่อว่าคนๆหนึ่งเกิดแล้วสามารถเดินได้ ๗ ก้าว มีดอกบัวรองรับ ทำไมถึงเชื่อว่าเค้าแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนบ้างไม่ได้ครับ?
#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

242 Nameless Fanboi Posted ID:Xbl+4ptHu5

>>241 เค้าจะแปลงร่างเป็นไซอิ๋วต่างหาก

243 Nameless Fanboi Posted ID:ruqCaHcGr9

>>241 อ่าวว แต่ถ้าไม่มีเค้าในวันนั้น ก็จะไม่มีอุลตร้าแมนในวันนี้นะครับ

244 Nameless Fanboi Posted ID:XQLIIRyhks

อันว่าศิลปะการตัดต่อหัวมาใส่อีกหัว เริ่มมาจากสมัยก่อนที่ใช้การตัดหัวคนจริงๆมาเสียบศพอีกร่าง แล้วเกิดเป็นงานศิลปหรือโชว์รสนิยมของผู้กระทำ (และเป็นอุบายการศึกสงคราม)

เพราะงั้นการตัดต่อเอาหัวอุลตร้าแมนมาเสียบ จึงไม่ต่างอะไรกับการบ่งบอก ความต้องการในจิตใต้สำนึกเรื่องการตัดหัวคน/สัตว์
เปลือกนอกทำเป็นอ่อนแอแต่ในใจแอบนิยมความรุณแรง

#มิตรสหายเพชรฆาต

245 Nameless Fanboi Posted ID:etd+r8/KjG

เป็น​คุก็ว่าน่ารังเกียจ​แล้ว เป็นคุแล้วเสือกเป็นส-ลิ่มคลั่งทหารยิ่งน่ารังเกียจเข้า​ไปใหญ่

#กูเอง

246 Nameless Fanboi Posted ID:0v6ucYKUWa

employee: I want growth in my role

company: *installs ping pong table*

employee: autonomy?

company: *creates fully-stocked snack room*

employee: fulfilment.

company: *employs a live DJ in the office*

employee: *quits*

company: some people just aren't a good culture fit.

247 Nameless Fanboi Posted ID:u7rXS3ZtD5

>>239 เปลี่ยนผัวใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนที่ทำงานเลยสินะ 5555+
อ้างซะยาว มึงก็แค่เจอตัวผู้ใหม่ดีกว่า ของเก่าเท่านั้นแหละ

นึกภาพตอมมึงเป็นอีแก่ ผัวมึงได้เลื่อนตำแหน่งใหญ่โตก็ถีบหัวมึงส่ง
แล้วไปเอาเด็กสาวๆ เวอร์ชั่นที่ดีกว่ามึงมาแทน จะดีใจกะมันป่ะว่ะ 555+

248 Nameless Fanboi Posted ID:0v6ucYKUWa

React
- Html, Css, Scss, styled-components
- JavaScript Es5++, TypeScript,
- Webpack, Rollup
- Responsive
- Redux , Flux
- Jest
- Create React App Basic, Next.js, Gatsby.js, React Starter Kit

Backend
- GraphQL -> Apollo, Relay, Hasura, Prisma
- Node.js -> Express.js, Hapi.js, Koa.JS, Adonis.JS
- Ruby -> Ruby on Rails
- Python -> Django

249 Nameless Fanboi Posted ID:zmTPYAwlTo

>>245 กูแถมเป็น wehrboo ไม่ก็ sovietboo อีกอันจะโคตรยี้เลยสัส

250 Nameless Fanboi Posted ID:iF7e1XZr3l

>>249 Sovietboo แม่งฟังแล้วขัดๆวะพวกคอมมี่มันสายล้มเจ้าจ๋า Tsarboos น่าจะเข้ากับส ลิ่มมากกว่า
อย่าลืมพวกTeaboos อีกอัน Muh King/Queen and country

251 Nameless Fanboi Posted ID:dCgYWAuF39

พอคุยกับสาวกหลายๆ คนก็สรุปได้ว่า ที่ไม่สนใจจะย้ายไปแอนดรอยด์เพราะ "เกลียดซัมซุง" ภาพลักษณ์ความกากของแบรนด์นี้มันฝังใจ (ถึงยุคนั้นจะผ่านมานานแล้วก็เหอะ) เออก็มีเหตุผลนะ คงเหมือนกับที่เราฝังใจมาตลอดว่าแมคบุ๊กนั้นแม่งโคตรดี

…ซึ่งก็เป็นเรื่องในอดีตเช่นกัน

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง

252 Nameless Fanboi Posted ID:Y+blsyGzKo

มันไม่ใช่กากธรรมดา น่าเกลียดด้วย
สมัยก่อนกูเคยไปเดินเลือกซื้อมือถือให้แม่
ราคาพอๆกัน เสป็คไม่ห่างกันมาก
เจ้าอื่นให้ Ram 2GB ซัมซุงให้ 1.5GB
.5 มึงก็ยังจะเอาเนอะ....

ใน Android กูชอบ LG กับ HTC แต่ก็นะ... ยับ

253 Nameless Fanboi Posted ID:cn9krMRbks

>>252 มือถือด๋อยแรม /5.28GB ก็เรียก 6GB กันล่ะ

254 Nameless Fanboi Posted ID:fK7uzCCkiS

ว่าด้วยการเป็นคนไทยในสังคมโลก
และรัฐมนตรีผู้เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด

เมื่อประมาณปีกว่าๆ ที่แล้ว ได้ recommend ลูกศิษย์คนหนึ่งไปสมัครงานที่สำนักพิมพ์สถาปัตยกรรมระดับโลก (ใช่ค่ะ สำนักพิมพ์นี้อยู่ต่างประเทศ) ลูกศิษย์คนนี้เก่งมาก ทักษะการเป็น art/architecture/design journalist เต็มเปี่ยม ภาษาอังกฤษดีงามแบบน่าตกใจทั้งๆ ที่ไม่เคยเรียนต่างประเทศหรือโรงเรียนอินเตอร์ใดๆ ทางสำนักพิมพ์พอใจกับ CV จนถึงกับให้บินไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิสในต่างประเทศ ก็ได้คุยกันจนเป็นที่พอใจ ทั้งเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ และ อื่นๆ แทบจะเลือกโต๊ะนั่งในสำนักงานแล้ว ก็ดีใจกันไป แต่อีกไม่กี่วันถัดมา เมื่อทางสำนักพิมพ์ได้ไปทำการบ้าน และค้นพบว่ามนุษย์ผู้ถือ passport ไทยนั้นมีข้อจำกัดในการเดินทางมากมาย ต้องขอ visa เข้าประเทศต่างๆ จำนวนมาก และยากเย็น ใช้เวลาและเงิน เพราะงานนี้ต้องเดินทางมากมาย ทางสำนักพิมพ์จึงได้ปฏิเสธลูกศิษย์ของเราคนนี้ ด้วยประเด็นเดียวเลย คือการถือ passport ไทย ในการเดินทางไปทำงานในที่ต่างๆ ทั้งๆ ที่คุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน หรือเกินไปมากกกก

เชื่อว่าคนที่ถือ passport ไทยจำนวนมากเคยเผชิญปัญหาการขอ visa ที่ใช้เวลา เงิน และแรงงานมากมาย แค่จะไปเที่ยวธรรมดาๆ ไม่กี่วัน หรืออีกหลายคนที่หาโอกาสทำงานในต่างประเทศ ก็จะถูกกีดกันด้วยประเด็นของการเป็นคนไทย ถือ passport ไทย (ตัวเองนี้โดนมานับไม่ถ้วน ไม่อยากเล่า มันจะยาวมากกก เวลาไปบรรยายต่างประเทศ ไปสอน ไปทำงานต่างๆ)

การที่ประเทศเราเป็นประเทศได้ชื่อว่า เป็นแหล่งค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ ค้าประเวณี แบบที่รัฐบาลไม่ได้ปราบปรามอย่างจริงจัง หรือไม่ได้แสดงความจริงใจในการจัดการกับปัญหา ก็ทำให้ประชาชนในประเทศอยู่ในสังคมโลกได้อย่างยากลำบากพอควรแล้ว แต่ถ้าประเทศของเรายอมรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีค้ายาเสพติดอย่างมีหลักฐานชัดเจนจากต่างประเทศให้เป็นถึงผู้บริหารประเทศ มั่นใจได้เลยว่าความน่าเชือถือของประเทศไทยและประชาชนไทยในสังคมโลกจะยิ่งน้อยลงไปอีกมากมาย

น่าสงสารคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ มีอนาคต มากกว่าคนรุ่นเรามากมาย แต่อาจจะต้องโดนสะกัดดาวรุ่งด้วยสาเหตุเดียวเลย คือเพราะเป็นคนไทย และถือ passport ไทย

ปล. ไม่ต้องดราม่าค่ะ มีสาเหตุอีกมากมาย ที่ทำให้เราเป็นประเทศที่ประชาชนไม่ได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ ไม่ใช่แค่เรื่องค้ายานี้ แต่มันเป็นส่วนหนึ่งแน่ๆ ค่ะ ไม่ได้ชังชาติด้วยค่ะ ไม่ต้องมาเหมา นี่คืออยากให้ประเทศนี้ดีขึ้น ไม่งั้นไม่เสียเวลาทำมาหากินมาเขียนนะคะ #ไม่ได้ชังชาติ #ชังการบริหารประเทศที่ล้มเหลว

255 Nameless Fanboi Posted ID:+Qcbss48uA

คือ คนทำโฆษณายุคนี้อ่ะ เหมือนหลอกเอาเงินเจ้าของสินค้ามาทำ "หนังสั้น" ของตัวเอง เพื่อโชว์พาวอ่ะ คือ โฆษณาดัง คนทำดัง แต่สินค้าขายไม่ออกจ้า เพราะคนดูไม่สนใจสินค้าเลย บางทีดูจนจบแล้วก็จำไม่ได้ว่าสินค้าอะไร จำได้แต่เนื้อเรื่องในโฆษณา สินค้าดีตรงไหนมีก็ไม่บอก ทำให้คนอยากซื้อไหม ก็ไม่

กูอยากจะบอกว่า โฆษณาที่คนชอบล้อว่าเชย อย่าง "แผลสด แผลเปื่อย แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลพุพอง เป็นหนอง ผิวหนังอักเสบ เป็นหนอง ใช้เย็นเตร๊กซ์ เจ้าของเดียวกับโทนาฟ" นั่นน่ะเป็นโฆษณาที่ได้ผลที่สุด ตอบโจทย์เรื่องการขายสินค้าดีที่สุด

256 Nameless Fanboi Posted ID:7miZLFdEYi

>>253 มันก็น้อยกว่าปกติแหละเพราะรุ่น 2Gb (ที่ปัดแล้ว) มันก็มีแต่เป็นราคาอื่น
ซัมซุงกูว่าหลัง S6 อ่ะ น่าใช้ขึ้นเยอะมาก ดีไซน์ก็ไม่จืดเหมือนเดิมแล้ว

257 Nameless Fanboi Posted ID:+Qcbss48uA

ถ้าจะไฮขนาดนี้ รู้วิธีดูแลตัวเองแล้วหรือยัง?
testBKK มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้คุณลดอันตรายต่อสุขภาพและปลอดภัยไว้ก่อน

Q: รู้ไหมว่ายาเพร็พ (PrEP) ต่างจากยาเป๊บ (PEP) ยังไง?
A: ยาเพร็พเป็นยากินวันละเม็ดเพื่อป้องกันเอชไอวีก่อนสัมผัสเชื้อ ส่วนยาเป๊บเป็นยาต้านไวรัสซึ่งต้องกินภายใน 72 ชั่วโมงหลังสัมผัสเชื้อ และกินต่อเนื่อง 28 วัน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อเอชไอวี

Q: ควรตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ่อยแค่ไหน?
A: ถ้าคุณเปลี่ยนคู่นอนบ่อย หรือมีเซ็กส์โดยการใช้ยาร่วมด้วย ควรตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกๆ 3 เดือน

Q: หาคลินิกที่เป็นมิตร ไม่เปิดเผยตัวตน ไม่ส่งบำบัด อยู่หรือเปล่า?
A: คลินิกสุขภาพชุมชนหลายแห่งที่ร่วมกับ testBKK ให้บริการที่เป็นมิตร ไม่เปิดเผยตัวตน และไม่ส่งบำบัดแม้คุณเปิดเผยประวัติการใช้ยา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ testbkk.org/hifun
#testbkk

258 Nameless Fanboi Posted ID:t4/rkwQuTg

ความจริงหน่วยนี้มีไว้เป็นหน่วยต่อตีและเข้าปะทะข้าศึกโดยตรง ชื่อเมื่อก่อนคือ กองพันจู่โจม (พัน.จจ.) ขึ้นตรงกับกรมรบพิเศษที่ 3 ทบ. เขาเคลมว่าเป็น "Ranger Battalion"

ต่อมามีคำสั่งโดยตรง (เมื่อไม่นานมานี้) จาก.... ให้เปลี่ยนแปลงหน่วยทหารใหม่ เลยมีคำว่า "รักษาพระองค์" (รอ.) ต่อท้าย ซึ่งบอกได้เลยว่าทหารหลายคนไม่พอใจหรอกครับ เพราะมันไม่เหมือนเดิม

ซึ่งเหตุที่ไม่รับทหารกองหนุน หรือผู้ที่จบ รด.ปี 3 ขึ้นไปนั้น หากกล่าวตรงๆ เลยก็คือ ไม่รับผู้ที่ผ่านหลักสูตรทางทหารแล้ว เพราะเดี๋ยวรู้มาก ฉลาดเกินไป มีข้อสงสัยเยอะ และไม่ฟังคำสั่ง เพราะหน่วยนี้เน้นใช้แรงเป็นส่วนใหญ่
--------------
เหตุที่เงินเดือนน้อยเพราะว่า ... เป็นตำแหน่ง "พลอาสาสมัครครับ" ตำแหน่งนี้สูงกว่า "พลทหาร" 1 ขั้น แต่ก็ไม่ถึงชั้นนายสิบ
--------------
อ่านที่ผมสื่อดีๆ ครับ

ผมกล่าวว่าแต่ก่อนน่ะ หน่วยนี้เขาเน้นเฉพาะการรบล้วนๆ ฝึกร่วมกับอเมริกาบ่อยมาก เพราะเป็นระดับหน่วยจู่โจม แต่จู่ๆ มาเปลี่ยนเป็น รอ.ทีหลัง

ลองนึกภาพตามครับ คนที่ยิงปืนบ่อยๆ ฝึกจนชำนาญ แต่แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงให้มายืนเข้าเวรเฉยๆ ยิงปืนน้อยลง ลดการฝึกที่จำเป็นลง ถามว่ามันได้ประโยชน์ไหมล่ะครับ?

--------------
รบที่ไหน? ก็แล้วแต่ "ผบช." จะสั่งอ่ะครับ จะรบในเมืองก็ได้ หรืออะไรก็ตามที่ถูกสั่งให้ทำ

ส่วนตะเข็บชายแดนให้ อส.ทพ. หรือ ตชด. ยืนเฝ้าไป พร้อมกับปืนเก่าๆ แล้วคุณภาพชีวิตต่ำๆ ถามว่า...มันยุติธรรมไหมล่ะครับ?

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​ พูดถึงข่าว
http://armyinfoetc.lnwshop.com/article/379/จำนวน-153-นาย-วุฒิ-ป-6-กองพันจู่โจมรักษาพระองค์-รับสมัครชายไทย-ใจกล้า-ร่างกายแข็งแรง-อายุระหว่าง-18-25-ปี

259 Nameless Fanboi Posted ID:mKpimiOOjl

วงจรหายนะ ของสวัสดิการรักษาคนจน :

1. ทรัพยากรทางแพทย์ ถูกใช้หมดไปกับการรักษาคนป่วยที่ยากจน ที่มักจะเป็นคนชรา (เตียงเต็ม หมอไม่ว่าง พยาบาลวิ่งวุ่น)
.
2. ชนชั้นกลางหมดหวังกับแพทย์ของรัฐ จึงต้องหนีไปใช้บริการเอกชนที่ค่าใช่จ่ายสูง ทำให้เกิดแรงกดดันทางชนชั้น
.

3. คนจนที่ยังหนุ่ม-สาว ไม่ค่อยป่วย แต่ต้องทำงานเพื่อส่งเงินเลี้ยงพ่อแม่ที่แก่ ป่วย แต่ไม่ตาย , รายได้พวกเขาจึงถูกลดทอน
.
.
4. ภาษีประชาชน (ที่เก็บอย่างไม่สมดุลอยู่แล้ว) ถูกใช้ไปกับการทำให้คนป่วยชราไม่ตาย -- เปรียบเสมือนชนชั้นกลาง&สูง จ่ายเงินจ้างคนจน ให้มีชีวิตจนๆอย่างต่อเนื่อง ในนามของศีลธรรมแบบสังคมนิยม
.
.

5. คนจนที่ป่วย+แก่ ส่วนมากต้องพึ่งพาลูกหลาน (หมายถึงการดึงเงินของลูกหลานในแต่ละเดือนมาใช้) และอาจจะขายมรดกมาเลี้ยงชีพ แทนที่จะถ่ายทอดมรดกให้ลูกหลานไปตั้งตัว
.
6. ความเหลื่อมล้ำในด้านทรัพย์สินยิ่งสูงขึ้นๆ

.
7. การแพทย์พัฒนาช้าลง งานวิจัย หรือการบริการตกต่ำ เพราะทรัพยากรถูกดึงไปใช้ช่วยคนจนมากขึ้นๆ (และสุดท้ายก็ตายอยู่ดี)

.
.

8. ในระยะสั้น คนจนจะคิดว่านโยบายนี้ดี เพราะประหยัดค่ารักษา แต่ทว่าคนแก่ที่อยู่ไปนานโดยไม่ได้สร้างรายได้ สักวันก็ต้องเป็นโรคใด-โรคหนึ่ง หรือไม่ก็ต้องตาย -- การอยู่นาน = การกัดกินฐานะของลูกหลาน , และค่ารักษานั้น จะต้องมาจากภาษีของคนในสังคม (ไม่มีสิ่งใดฟรี)

.
9. Aged Socicty คนชราจะมีมากขึ้นๆ ในขณะที่คนหนุ่ม-สาว วัยทำงานมีน้อยลงๆ --- ในขณะที่คนหนุ่มเลี้ยงตัวเองได้ยากขึ้น เพราะตลาดมีขนาดเล็กลง (ลูกค้าน้อยลง /ยอดขายน้อยลง / เงินเดือนน้อยลง) แต่ยังต้องส่งเงินเลี้ยงคนชราที่มีมาก ไม่ว่าในรูปแบบเงินรายเดือนส่งแม่ หรือภาระภาษี
.

10. เกิดความขัดแย้งทางชนชั้น : นายทุน ชนชั้นกลางและผู้เสียภาษีส่วนมาก ก็จะไม่เชื่อในระบอบ(ที่อ้างว่า)เป็นประชาธิปไตยอีกต่อไป (ปัญหานี้จะเรื้อรังมากๆๆ)
.

11. ความขัดแย้งทางการเมือง จะทำลายระบอบรัฐสภา เปิดทางให้ผู้เผด็จการเข้ามา
.

12. ผู้เผด็จการก็แก้ปัญหาไม่ได้มากนัก ต้องเลี้ยงไข้ต่อด้วยนโนบายประชานิยมต่อเนื่อง
.

13. คนจนไม่เข้าใจปัญหา ยังเรียกร้องสวัสดิการรูปแบบเดิมๆ
.
.
14. เกิดนักปลุกปั่น (พรรคการเมือง) เข้ามาชิงกระแส อ้างศีลธรรมอันบิดเบือน
.
15. เกิดสงครามชนชั้น นำไปสู่การสังหารหมู่ หรือไม่ก็เจ๊งกันหมด ไม่ต่างจากซีเรีย

**

"... การแพทย์สำหรับเด็ก ให้ถือเป็นการลงทุนโดยรัฐ ให้การสนับสนุนดี่ที่สุดเท่าที่จะทำได้" (ค่าพยาบาล ค่าเรียน)สำหรับคนวัยทำงานทุกคน สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล อย่างน้อยจะต้องผ่อนจ่าย..."
---
---
---

13 ข้อสรุป ความล้มเหลวของประชาธิปไตยไทย
"การใช้ทรัพยากรจากชนชั้นกลางมากเกินไป" (hypothesis)
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10158208207723502&id=782498501

บัตรทอง-การรักษาฟรี คือความล้มเหลวของมนุษยชาติ
https://facebook.com/story.php?story_fbid=10158212396033502&id=782498501

.

วิธีลดความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สิน และความไม่เอาไหนของรัฐสวัสดิการ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158545972848502&id=782498501

260 Nameless Fanboi Posted ID:JIWSh2aZaX

ไม่มีอะไรถ้วนหน้า ไม่มีอะไรฟรี ทุกอย่างต้องใช้เงิน ถ้าไม่ใช่เงินค่าเสียโอกาสของคนที่ทำงาน ก็เงินของลูกหลานในอนาคต ถ้ามีชีวิตอยู่ต่อไป ด้วยใช้เงินคนอื่น ไม่ทำงานแล้วตาย คือการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย คือชีวิตที่ไร้ค่า คือความผิดพลาดตั้งแต่กระดุมเม็ดที่ 1
.
ยิ่งต่อชีวิตให้อยู่นาน ยิ่งจน ยิ่งต้องดึงเงินของลูกหลานมาเลี้ยง --- ลูกหลานยิ่งจน ผลิตประชาชนที่ด้อนคุณภาพเวียนไป ถ้ามีเงินก้อนนึง ควรเน้นที่การส่งเสิรมเด็ก ไม่ใช่ไปต่ออายุคนชราที่ไม่ทำงาน หายจากโรคนึง ก็เป็นอีกโรคนึง พลาญเงินไปเรื่อยๆ
.
ในทางการเมือง คนจ่ายภาษีมีนิดเดียว ไปใช้มากๆ ในที่สุดคนมันก็ตีกัน และก็เป็นอย่างที่เห็น อยู่ในระบอบเบ็ดเสร็จต่อไปยาวๆ
.
.

สวัสดิการคนแก่ = สาเหตุของระบอบเผด็จการ ! "...ถ้าเอาภาษีไปทำนู่น ทำนี่อย่างที่พวกหนุ่มสาวโพสตามเฟส คำถามคือ แล้วสวัสดิการพวกเขาจะเหลือเท่าไหร่ ?..." https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158840914088502&id=782498501
.
ข้าราชการจะถูกตัดบำนาญ !
อาชีพที่รอด คือ 1.ทหาร 2.ตำรวจ 3.หมอ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158823246563502&id=782498501

261 Nameless Fanboi Posted ID:wF.Px7YAxh

อ่านประวัติศาสตร์ยุโรปแล้วสงสัยว่า ทำไมพวกคิง หรือเอ็มเปอร์เรอร์ หลายคนที่ถูกตราหน้าว่าอ่อนแอถึงมักจะมีจุดร่วมกันที่ชอบเรียนทหาร กับเคร่งกับระเบียบวินัยของกองทหารในมือของตัวเองมาก

อย่างรัสเซีย อย่างปีเตอร์ 3 กับ ปอล 1 ก็มีบุคลิคคล้ายๆกันแบบนี้จนสงสัยว่า

จักรพรรดิโรมันหลายองค์ที่เป็นสายทหารมักจะบริหารไม่ได้เรื่อง

การฝึกทหารนี่มันเป็นการกลบปมด้อยบางอย่างของผู้ชายหรือเปล่า
#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง

262 Nameless Fanboi Posted ID:CN3M3+Zp3z

>>261 ไม่น่าเกี่ยวไรกะปมด้อยนะ และถ้าเอ็งเรียนสายทหารมามันก็จะรู้มากแต่เรื่องการรบ จะไม่เก่งด้านงานบริหารพัฒนาประเทศก็ไม่แปลกเพราะไม่ได้เรียนทางนั้นมา นอกเสียจากจะมีพรสวรรค์ทางด้านนั้นอยู่แต่แรก

263 Nameless Fanboi Posted ID:Lmwv.8G//2

>>261 ก็แล้วแต่ นโปเลียนกัยปีเตอร์มหาราชก็สายทหารเข้มข้นเหมือนกัน

264 Nameless Fanboi Posted ID:VLU+l66s4z

>>260 นึกถึงเรื่องสั้นของ fujio fujiko ที่ผู้สูงอายุโดนรัฐตัดหางปล่อยวัดต้องเอาตัวรอดกันเอง

265 Nameless Fanboi Posted ID:VAJ13+c6aN

>>261 บ้ากามไหมครับ

266 Nameless Fanboi Posted ID:d5OBPs/moK

>>261 เข้าใจนะว่าพยายามจะแขวะทหารไทย แต่บอกว่าอ่าน ปวศ. ยุโรปมาแล้วเห็นว่าพวกสายทหารบริหารห่วยนี่
มิตรสหายท่านนี้ก็ไม่ได้ต่างจากพวกส ลิ่มเลย

267 Nameless Fanboi Posted ID:R/C8lETHNs

คุณกำลังเข้าสู่วัฏจักรแห่งความยากจน กล่าวคือ พ่อแม่ไม่ทำงาน และไม่มีความพอเพียง หวังได้เงินของคุณทั้งหมดมาเลี้ยงดูทั้งชีวิต กว่าพ่อแม่จะลาจากโลกใบนี้คุณก็เลยวัยเกษียณไปแล้ว และตอนนั้นคุณก็ไม่มีแรง ไม่มีเงินเก็บ คุณก็ต้องหวังพึ่งลูกของคุณ แบบที่พ่อแม่ขอพึ่งคุณ ลูกของคุณก็ไม่มีทางตั้งตัว ต้องพึ่งพาหลานสืบต่อกันไปเป็นทอด ๆ ทางออกของเรื่องนี้คือ พ่อแม่คุณถ้าไม่ได้หมดเรี่ยวแรง คุณต้องให้ท่านออกไปหาเงิน แล้วคุณจุณเจือท่านตามกำลัง คุณจำเป็นต้องมีเงินเหลือเพื่อตั้งตัว ที่สำคัญคุณต้องรู้จักการสร้างรายได้เพื่อให้มีเงินเหลือเพื่อส่งเสริมลูกของคุณให้มีความรู้มาก ๆ วันนึงเขาไม่ต้องพึ่งพาคุณ และคุณไม่ต้องพึ่งพาเขา เขาจึงจะเติบโต และสร้างคนรุ่นต่อ ๆ ไปในวัฎจักรที่เป็นบวก ไม่ใช่สร้างวงจรแห่งความยากจนแบบที่คนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ทำกัน

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความคิดของคุณ ชีวิตเป็นของคุณ ใช้ให้ถูกทางซะ ผ่านไป 30 ปี ชีวิตคุณจะเปลี่ยน

ปล. ความกตัญญู มีความสำคัญ แต่ไม่ใช่การแสดงออกโดยการให้เงินทั้งหมดที่คุณมี ถึงเรียกว่าเป็นลูกกตัญญู การแสดงออกถึงความกตัญญู ทำได้ทั้งทางการช่วยเหลือทางกาย และทางใจ ถ้าพ่อแม่หวังเงินเพียงอย่างเดียวแล้วถ้าไม่ได้และบอกว่าคุณ อกตัญญู ผมบอกได้คำเดียวคือพ่อแม่คุณรักตัวเอง มากกว่ารักคุณ....

268 Nameless Fanboi Posted ID:xvNLhOcWc4

ประเทศเฮงซวย ไม่เคยแก้ไขปัญหาที่โครงสร้าง อุปกรณ์การแพทย์ไม่พอ ต้องให้นักร้องออกมาวิ่งเรี่ยไรเงิน ตอนนี้น้ำท่วม ก็รอให้ดาราเอาเงินมาบริจาคให้ แถมถามหาความรับผิดชอบจากรัฐบาล กลับถูกด่ากลับว่าขอแต่เงิน เหี้ยฉิบหายค่ะ

269 Nameless Fanboi Posted ID:zMVF04VVjJ

ประเทศไหนไม่มีการขอรับบริจาคมั่งวะ

270 Nameless Fanboi Posted ID:qckcimXdzo

ทหารปิดทองหลังพระช่วยพี่น้องประชาชน ขยันprเหลือเกิน อยู่ค่ายดีแต่รับใช้นาย นานๆจะออกมาทีเพราะไม่มีภัยธรรมชาติบ่อยเหมือนประเทศอื่นเขา เงินเดือนก็ได้เบี้ยนอกพื้นที่ก็มี ยังจะมาทวงบุญคุณ ชมจิตอาสายังเข้าท่ากว่า

271 Nameless Fanboi Posted ID:KtCCPuP1he

คนบอกว่าน้ำท่วม ช่วงนี้ พวก สส มาแย่งกันเอาหน้า

ผมว่าดีนะ

ที่จริงน้ำมันท่วมตั้งแต่ต้นเดือน อนาคตใหม่ กับเพื่อไทย ตั้งวอรูมตั้งแต่วันที่ 2

เพื่อไทยรับบริจาคเริ่มจัดระบบลำเลียงของไปแจก ของตั้งแต่วันที่ 3

เจ๊หน่อย พี่เต้มงคลกิจ ลงพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 3 ธนาธรตามมาวันที่ 5

แน่นอนว่าฝ่ายรัฐบาลเองก็เริ่มงานเหมือนกัน แต่ไปในนามรัฐบาลและรัฐมนตรีต่างๆ

เมื่อฝ่ายค้านทำงานเสนอหน้ากันแบบนี้ ทางรัฐบาลก็ต้องมีภาพมากขึ้น

ตอนนี้ทุกฝ่ายต้องแข่งกันเพื่อทำอะไรสักอย่างกับพื้นที่น้ำท่วม

อันนี้เป็นข้อดีของระบบเลือกตั้ง เพราะประชาชนทุกคนมีหนึ่งเสียง

ถ้าทำคุณก็ได้เสียง ถ้าไม่ทำก็อด

ปี 60 น้ำก็ท่วมบางจังหวัดเหมือนกัน แต่ไม่มีการเลือกตั้ง จะไปช่วย ไม่ไปช่วย ก็ไม่ได้คะแนน แถมไม่มีฝ่ายค้านมาสร้างภาพแข่ง ก็ปล่อยแช่ไปแบบนั้นแหละ

ผมเชื่อในเสรีนิยม เมื่อไหร่ที่มีการแข่งขันอย่างเสรี ประโยชน์ก็จะตกสู่สาธารณชน

คุณต้องมีคู่แข่ง ต้องมีการแข่งขัน เมื่อไหร่ที่คุณทำงานไม่ได้เรื่อง ก็ต้องโดนเขี่ยออก

ถ้าตำแหน่งผูกขาด ประชาชนไม่มีทางเลือก

น้ำท่วมมา คุณก็ด่า "ประชาชนช่วยตัวเองบ้าง อย่าเอาแต่ด่าผม ผมเหนื่อยนะเนี่ยไม่ได้อยากทำงานเลย" ได้

มาทีก็ต้องกราบว่า "โอโห เป็นบุญนะเนี่ย ที่ท่านกรุณามาสนใจเรา"

แต่พอมีเลือกตั้ง ถ้าคุณพูดแบบนี้ก็จะโดนด่าว่า

"เออ งั้นก็ลาออกไป เอาเจ๊หน่อย เอาธนาธร ที่มันอยากทำงานมาเป็นแทนก็ได้ ไม่ได้ขอร้องให้มาเป็นเลย"

แน่นอน ฝนตก น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจ มันไม่ได้เกิดเพราะนายกฯ

แต่นายกฯ ก็เหมือนผู้จัดการร้านอาหารอ่ะครับ ลูกค้างี่เง่า แมลงสาป ฯลฯ ก็ไม่ได้เกิดจากผู้จัดการ แต่มันเป็นหน้าที่ผู้จัดการที่ต้องจัดการกับมัน

คุณนี่แค่เหนื่อย ไอ้ที่มันจมอยู่ในน้ำเนี่ยมันตายบ้าง เสียบ้านบ้าง ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนบ้าง ข้าวไม่มีกินบ้าง ป่วยบ้าง นี่เด็ก ม.6 จะสอบเข้ายังไง ก็ยังไม่มีใครพูดถึงเลย ถ้าไม่อยากรับผิดชอบเรื่องของคนพวกนี้ก็อย่ามาเป็นเลย นักการเมือง ตั้งแต่ อบต. อบจ ผู้ว่า สส รัฐมนตรี นายกฯ มีหน้าที่รับผิดชอบคนพวกนี้

ไม่อยากทำงาน ไม่อยากเหนื่อย ท้อโดนด่า ก็ลาออกไป

คนอื่นที่เขาอยากทำเยอะแยะครับ

มีเงินเยอะแยะ ก็ไปฝากเงินกินดอก ตีกอล์ฟ แต่งเพลง อะไรก็ทำไปก็ได้

ผมก็ไม่เข้าใจว่าทนอยู่ไปทำไม

272 Nameless Fanboi Posted ID:ot3IiSHmf1

>>269 ประเทศเศรษฐฐีน้ำมัน ?

273 Nameless Fanboi Posted ID:bv9u4BxAnt

>>272 เวเนก็เศรษฐน้ำมันนะ

274 Nameless Fanboi Posted ID:sLL.t8AQQk

I failed at 9 start ups.

Got fired from two companies.

Quit three jobs without notice.

Failed out of college.

Lost all my money on a bad investment.

And now I do not have any money.

#มิตรสหายอเมริกันชนท่านนึง

เรียลสัด อหเอ๊ย

275 Nameless Fanboi Posted ID:H9WxIdA/sz

>>274 millenniaก็งี้แหละ

boomerเดินเข้าไปจับมือกับนายจ้าง ทำงานโรงงาน แปปๆก็ซื้อบ้านซื้อรถเงินสดสร้างครอบครัวได้แล้ว

เป็นบูมเมอร์นี่ดีจริงๆ

276 Nameless Fanboi Posted ID:4rBbcIva8T

กูขำ พวกโลกสวยที่บอกว่า
คนเราไม่มีทางเลือกขนาดนั้นบ้าง
ทำงานแบบนั้นเพราะจำเป็นบ้าง
ทำเพื่อครอบครัวบ้าง

มัดรวมกันมาเลย แล้วเดี๋ยวกูจะด่าให้

ไอ้ควาย ทางเลือกพวกตัวท๊อปแม่งเยอะ
เยอะสัสๆไอ้แม่เย็ด
จากประสบกามแล้ว กูมั่นใจ
กูกระแทกมาหลายร้อยคนแล้ว
กูสร้างระบบเรือขึ้นมากับมือ
จนเป็นต้นกำเนิดของเพจนี้

ตัวท๊อป ทางเลือกแม่งเยอะสัสๆ
เยอะกว่าพวกหน้าตาไม่ดี หุ่นไม่ดี

แต่ 99.99% แม่งเลือกทางเดินเอง
เลือกที่จะไปในงานที่สบาย ได้ตังเยอะ

พวกห่านี้ ร้อนเงินตลอดเวลา
มันจะเริ่มจากรับงานถ่ายแบบ
ออกงาน event ต่างๆ บลาๆ

แล้วก็เริ่มสะสมยอด follow
ทำคอมกาด สะสมภาพ หาช่างภาพ
ตัวท๊อปหลายคนมีผัวเป็นช่างภาพ

แล้วมันก็จะโดนโมชวนเข้ากลุ่มไลน์
เริ่มจากงานทานข้าว งานเอน

ตอนแรกมันก็ไม่อยากรับหรอก
แต่มึงคิดดู เรทพริตตี้ตอนนี้ตกสัสๆ
ถ้ามึงหน้าตาดี หุ่นดี มีโปรไฟล์
นั่งแดกข้าวกับเสี่ย ก็ได้เงิน
2500-5000 แล้ว ต่อมื้อ
แดกของแพงด้วยนะสัส

พอสักพัก มึงก็จะเริ่มเข้าวงจร
ตามสังคมของตัวท๊อป
ต้องมีของ brand ต้องศัลยกรรม
เพื่อนๆทาบทามมาบ้าง

แล้วก็ขยับไปงานเอน
บางคนก็เอนอัพ บางคนก็ไม่

แต่ถ้าร้อนเงินมากๆ ก็หาคนเลี้ยงดู
จ่ายรายเดือน กระแทกสัปดาห์ละครั้ง
ข้อมูลไม่หลุดแบบงานวี

ส่วนร้อนมากๆ ก็ไปงานวี
ตอนแรกอาจจะลำบากใจ
แต่มึงคิดดู บางทีไปครั้งเดียว
เท่าเงินเดือนเด็กจบใหม่ทั้งเดือน

นอนพักหีเอาหน่อย ใส่ถุงยาง
เงินแม่งดีสัสๆ ถถถถถถ

เงินได้มาง่าย ก็ยิ่งใช้ง่าย
พวกนี้จะมีความต้องการไม่รู้จบ
และเข้าวังวนงานวีไปเรื่อยๆ

บางคนรับงานไปนานๆ
ลูกค้ากระแทกครบรอบแล้ว
ขายยาก ก็มาเป็นโมเดลลิ่ง
รับหาเด็กให้ลูกค้าต่อ

เรื่องนี้แม่งยาวสัสๆ
พี่หมีเก็บข้อมูลมาหลายปี
ไม่รู้มีคนอยากอ่านต่อไหม
เมื่อยนิ้วล่ะ

277 Nameless Fanboi Posted ID:b+Gdqtll.T

“โห พอรัฐบาลถูกด่า เพจตัดแปะ IO ทั้งหลายก็เทรูปทหารผู้น้อยช่วยชาวบ้านออกมาอ้าง ว่าปิดทองหลังพระไม่มีคนชืนชม น้อยใจ ฯลฯ

เค้าไม่ได้ด่าทหารผู้น้อย เค้าชื่นชม เค้าด่าพวกผู้ใหญ่ที่อยู่ในทำเนียบในสภาที่สั่งการชักช้า ไม่มีแผน ไม่มีมาตรฐาน กว่าจะรู้ตัวก็เป้นสิบวันคนจมน้ำ ทหารผู้น้อยที่ออกมาช่วยนี่ช่วยแล้วจะได้เงินเบี้ยเลี้ยงครบไหม ก็ลูกคนยากคนจนถูกเกณฑ์มาโดนน้ำท่วมเหมือนกันช่วยกันทั้งนั้น

มันยากตรงไหนฮึกับการแยกแยะเรื่องพวกนี้ เมื่อวานโดนส ลิ่มด่าทางแชทว่าจิตใจคุณทำด้วยอะไร ผมล่ะอยากตอบกลับไปเหลือเกินว่าสมองพวกคุณทำด้วยอะไร ทำไมเชื่องเงื่องงุนนัก ป่านนี้ยังคิดไม่ได้ คิดไม่ได้ด้วยตัวเองสักเรื่อง พอผู้นำความคิดเพจหลักแต่งเรื่องออกมาก็แห่ตามใช้คำพูดไปทางเดียวกันหมด สุดท้ายพอจนด้วยหลักฐานเอกสารข้อมูลเหตุผล ก็ท่องแค่จำนำข้าว เผาบ้านเผาเมือง ล้มเจ้า

พวกทีมงาน IO ช่วงนี้คิดค้นคำใหม่มาเรียกอีกฝั่งว่าซอมบี้ ซอมบี้ส้มบ้างแดงบ้าง แล้วมาหาว่าการเรียกว่าส ลิ่มเป็นการเหยียด

พุทโธ่พุทถังคริสตังมุสลิม! ไปตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาหัวแกะเซเรบรัลคอร์เท็กซ์ออกมาล้างดูหน่อยว่าเหลืออะไรบ้างก่อนจะหาว่าคนอื่นเป็นซอมบี้”

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

278 Nameless Fanboi Posted ID:V5.tt.uiMG

ทุก ๆ ปี ผมจะคิดถึงน้องคนนึงครับ

เพราะน้องคนนี้มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่ เป็นจุดเปลี่ยนของการเป็นไนท์หนุ่ม และเพจนี้เลย

มันมีช่วงนึงที่ผมเลิกเล่นแร็คไปสักพักนึงละ เพราะรู้สึกว่ามันเล่นจนตันอ่ะ ไม่สนุกแล้ว

และก็อยู่ในช่วงค้นหาอะไรใหม่ ๆ ให้ตัวเองอยู่

ตอนนั้นรู้สึกว่า เราจะทำตัวล้าหลังไม่ได้นะ 555 เราต้องหมุนไปตามเทรนด์โลก

ตอนนั้นคิดถึงขนาดว่า จะเปลี่ยนนามปากกาใหม่ เล่นเกมใหม่ ๆ แล้วก็ระบุตัวจนใหม่ ๆ ในโลกออนไลน์

ให้รู้ว่าเราไม่เหมือนเดิมแล้ว

.
.

น้องคนนึ้ก็ทักมาหาผม ถามว่าพี่ยังเล่นแร็คอยู่ไหม

ผมก็ตอบตามจริงว่า เลิกไปนานละครับ

เค้าบอกว่า หนูยังเล่นอยู่นะ แต่เพื่อนในกิลด์ก็หายไปครึ่งนึงละ อะไร ๆ ก็ไม่เหมือนเดิม

จากนั้นน้องก็ร่ายความรู้สึกยาวเลยครับ ตั้งแต่เริ่มเล่นครั้งแรก ผ่านช่วงพีคมา จนถึงช่วงเงียบเหงา....

ผมฟังแล้วก็แบบ... โห มันขนาดนั้นเลยเหรอวะ

ทำไมน้องไม่ไปทำอย่างอื่นบ้างล่ะครับ อะไรใหม่ ๆ ก็มีตั้งเยอะแยะ

.
.

น้องบอกเค้าออกไปไหนไม่ได้ เค้าประสบอุบัติเหตุ พิการขา 2 ข้าง แล้วก็เป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับเลือดด้วย

.
.

แต่คนที่เล่นเกมด้วยกัน ไม่มีใครรู้

เวลานัดมีทติ้ง น้องก็ไม่กล้าออกไปเจอหน้าใคร เพราะกลัวคนรับไม่ได้

เขาไม่รู้ตัวเองจะตายเมื่อไหร่ ก็เลยเลือกที่จะทำสิ่งที่ตัวเองชอบไปเรื่อย ๆ

.
.

ความลับนี้ ผมรู้เป็นคนแรก เพราะน้องเขาไว้ใจผมมาก ไว้ใจแบบทั้งที่เราไม่เคยเจอกัน

แต่เพียงเพราะบทความ คอลัมน์ที่เราเขียน มันผูกพันกับเขามานาน เหมือนเราเป็นพี่ชายคนนึง

.
.

จากนั้นคุยกันยาวเลยครับ คุยกันตั้งแต่สมัยเริ่มเล่นเกม ว่าไปเจออะไรมา ต้องฝ่าฟันอะไรบ้าง

มันจุก ๆ นิดหน่อยนะ แต่มีความสุขมาก

ตอนนั้นผมรู้สึกเหมือน โดนเตือนสติยังไงไม่รู้

.
.

เราถูกอะไรหลาย ๆ อย่าง กรอกหูเราว่า เราต้องก้าวไปข้างหน้านะ อย่าอยู่ที่เดิม

การอยู่ที่เดิมมันคือการไม่พัฒนา มันคือเรื่องผิด

.
.

ผมเห็นตัวเองเลยว่า ที่เราอยากเปลี่ยนตัวเองให้ทันโลก เพราะเรากลัว....

กลัวจะไม่เหลือใครอยู่ข้าง ๆ เพราะทุกคนไปข้างหน้ากันหมด

กลัวว่าจะไม่มีใครคุยกับเราในเรื่องเก่า ๆ อีกต่อไป เพราะทุกคนสนแต่เรื่องใหม่ ๆ

.
.

แต่ทุกคนไปข้างหน้าหมดจริงเหรอ?

คนที่อยู่ที่เดิม เพราะรักในสิ่งเดิม ๆ ที่ทำแล้วมีความสุข มันไม่มีเหรอ?

.
.

คำตอบคือมี

ตอนนั้นผมเลยเลือกทิ้งเหตุผลทางสังคมทุกอย่าง แล้วฟังแค่อย่างเดียวคือ ความรู้สึกตัวเอง

เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เราจะไปจากโลกนี้เมื่อไหร่ 555

.
.

ผมเลยตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไม่เปลี่ยน

เฉพาะเรื่องนี้ผมจะอยู่ที่เดิม

แล้วเปลี่ยนเป็นบาลานซ์ตัวเองให้ดีแทน

มันเลยเป็นโจทย์ใหม่ของผมว่า ผมจะทำตัวร่วมสมัยได้อย่างไร โดยที่ไม่ทิ้งตัวตนจริง ๆ ของเราไป

.
.

ทุกวันนี้น้องคนนี้ เสียชีวิตไป 3 ปีละครับ

ในช่วงเวลาที่ใกล้ ๆ กับตอนที่ผมเขียนโพสอยู่ตอนนี้

ผมเลยจะคิดถึงเค้าทุกครั้ง ที่ครั้งนึงเขามาเป็นเบรคให้เราชะลอความคิดตัวเองไว้

.
.

ประโยคที่เค้าบอกว่า ไม่รู้เราจะตายตอนไหน เลยขอทำสิ่งที่ตัวเองรักไปเรื่อย ๆ ดีกว่า

มันเอาไปจากหัวสมองผมไม่ออกอ่ะ มันฝังลงชนิดที่เรียกว่า ลงไปถึงจุดลึกสุดของสมองผมเลย

.
.

ทุกวันนี้ผมทำคอนเทนท์ในเรื่องเดิม ๆ มาถึง 15 ปีแล้ว

โดยที่ยังไม่รู้สึกเบื่อเลย และก็ยังมีความสุขดีทุกครั้งที่ได้เล่นกับมัน

และเวลามันก็พิสูจน์แล้วว่า คนที่ชอบอะไรเหมือน ๆ กับเรา ยังมี ยังไงเราก็มีเพื่อน

ไม่ต้องกลัวโดดเดี่ยวขนาดนั้นหรอก

ถ้าจะกลัว.... กลัวว่าจะไม่ได้ทำ ในสิ่งที่ตัวเองรักมากกว่า

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

279 Nameless Fanboi Posted ID:diQr/RaJMX

การเปิดตัววันนี้​ Huawei​ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับ​ google​แล้วครับ​ ดูแล้ว​ ถ้าใครไม่พร้อมก็ใช้​ รุ่นอื่นไปครับ​ mate30 series น่าจะเหมาะกับคนที่พร้อม​ และกล้า
บางคนเลือกที่จะเป็นผู้ตาม​ บางคนเลือกที่จะเป็นผู้นำครับ
#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

280 Nameless Fanboi Posted ID:G.Ff/BQx83

คลิปพี่หมีนี่พริตตี้คอสเพลย์เหรอว่ะ
กุก็นึกว่าเด็กคอซองของจริง

281 Nameless Fanboi Posted ID:p1W1Z4FDJ/

>>280
ขอวาร์ปหน่อยครับ

282 Nameless Fanboi Posted ID:76g6xA8ji8

หัวเหว่ยกับช่วงชีวิตของ "การพยายามเปลี่ยนผ่าน" (ที่ดูความหวังจะริบหรี่)
.
อีกไม่กี่วัน Mate 30 ก็จะเปิดตัวละ คนก็เริ่มพูดคุยว่า Huawei จะทำยังไงกับมือถือรุ่นนี้เพราะถูกเมกาแบนไม่ให้ติดตั้งบริการของ Google ทั้งหมดไปแล้ว
.
จากที่พอรู้ ๆ มาคือตอนนี้ Huawei พยายามสร้าง App Store เองอยู่ แต่ก็ยังเกณฑ์นักพัฒนามาไม่ได้มากนัก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอป ฯ Local ในเอเชียมากกว่า ส่วนแอป ฯ ฝั่งเมกาก็ไม่ต้องหวัง
.
ระยะยาว Huawei คงอยากดึงตัวเองออกจาก Ecosystem ของกูเกิลให้ได้แหละ แต่บอกเลยว่านี่ไม่ใช่คนแรกที่พยายาม และบอกอีกว่าเอาจริง ๆ จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคนทำสำเร็จ
.
หัวเหว่ยก็น่าจะไม่ต่างกัน
.
ไม่ว่าระยะยาวไพ่จะออกไปทางไหน แต่ตอนนี้ก็มั่นใจได้อย่างนึงละว่าระยะสั้น Huawei คงพึ่งพาเจ้า Huawei Store ที่เพิ่งตั้งไข่นี้ไม่ได้แน่นอน
.
ทางออกของ Huawei ต่อ Mate 30 มีไม่มาก คือต้องยอมปล่อยให้แป๊ก หรือไม่ก็ต้องฝืนหาวิธีลง Google Play Services ให้ลูกค้าให้ได้ ซึ่งถึงจะทำได้แต่ก็ไม่ Practical แถมสุ่มเสี่ยงต่อชะตาชีวิตในอนาคตมาก
.
ซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางไหน ก็ดูไม่มีหนทางที่ Mate 30 จะไปรอดได้เลย
.
ระยะสั้นก็น่ากังวลแทนละ ส่วนระยะยาวก็คงไม่ต่างกัน เพราะโลกจีนกับโลกตะวันตกมันต่างกันเกินไป ไม่มีความหวังเลยที่จีนจะทำ Ecosystem ระดับโลกได้สำเร็จไม่ว่าจะพยายามเพียงใด
.
ถึง Huawei จะพยายามปั้น Store ขึ้นมา แต่ก็เห็นปลายทางแล้วแต่ตั้งเริ่มเดิน
.
ยังมองไม่ออกเหมือนกันว่าหัวเหว่ยจะไปทางไหนที่รอดพ้นวิกฤติด้านนี้ได้ (เหมือนที่เคยบอกไว้ว่าการแบนครั้งนี้อาจทำให้หัวเหว่ยต้องปิดประตูขาย Smartphone ระดับโลกไปเลย)
.
ที่แน่ ๆ มูฟนึงที่มั่นใจละคือ หัวเหว่ยคงไปจับมือกับพวกประเทศในยุโรปและประเทศที่เป็นปรปักษ์กับเมกา ก็คงทำให้ทำธุรกิจได้ แต่ก็ยังทางออกเรื่องการใช้บริการสเกลโลกไม่ได้อยู่ดี
.
คงต้องขอจับตาดูไปยาว ๆ ว่าหัวเหว่ยจะคิดท่าอะไรที่ทำให้อึ้งออกได้บ้างมั้ย ถ้าทำได้คงเป็น Case Study ด้านธุรกิจที่น่าสนใจได้เลยหละ
.
และถึงทำไม่ได้ก็น่าสนใจอีกเหมือนกัน ว่าผู้ผลิตมือถือที่ดูมาแรงมากอาจถึงคราวล่มสลายได้เพียงเพราะการแบนซอฟต์แวร์ มันน่าสนใจนะ

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง

สรุป Mate 30 ใน 1 คำ

...พินาศ...

#มิตรสหาย​ท่าน​เดิมในวันต่อมา

283 Nameless Fanboi Posted ID:b6WB5//.Qu

>>282 SS กับ แอปเปิ้ลแหว่ง ก็ยิ้มสิครับ

#มิตรสหายหลายๆท่านคิดในใจ

284 Nameless Fanboi Posted ID:cyQFF2q96U

ถ้ายังปลดแอกตัวเองจากเทคโนตะวันตกไม่ได้ อย่าริทำสงครามการค้า

285 Nameless Fanboi Posted ID:lezF4HtHb0

“ตามเรื่อง ASF มาสองเดือน มีสิ่งที่พอสรุปได้ในเชิงหลักการและข้อมูลตอนนี้

ASF ไม่ติดในคน ติดเฉพาะหมู ทั้งหมูบ้านและหมูป่า

การแพร่เชื้อผ่านของเหลว รวมถึงติดตามตัวหรือเสื้อผ้า ในต่างประเทศ เขาถึงต้องฆ่าเชื้อทั้งคนและสิ่งของที่อยู่ในบริเวณที่ติดเชื้อ พร้อมควบคุมการเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ เข้าและออกในพื้นที่

ในต่างประเทศ พื้นที่ที่ติดเชื้อจะถูกควบคุมในรัศมี 1 กิโลเมตร กรณีของเดนมาร์กมีการกั้นรั้วชัดเจน ไม่ใช่การฆ่าหมูโดยรอบบริเวณ

เชื้อ ASF มีอายุยาวนาน ในหมูแช่แข็งอยู่ได้ถึงครึ่งปี อาหารแปรรูปจากหมูก็อาจมีเชื้อได้

แม้จะฝังกลบแล้ว แต่พื้นที่นั้นจะใช้การไม่ได้อีกนาน จนกว่าจะพ่นยาฆ่าเชื้อซ้ำๆ และตรวจสอบจนแน่ใจว่าเชื้อตายหมด

นั่นหมายความว่าเกิดการระบาดในพื้นที่ไหน เกษตรกรในพื้นที่นั้นก็จะใช้พื้นที่สำหรับการเลี้ยงสัตว์และอื่นๆ ได้ยาก

ซึ่งก็หมายความว่าถ้า ASF ระบาดไปมากๆ จะกระทบความมั่นคงทางอาหาร กรณีของจีน ราคาหมูพุ่งสูงขึ้น 30% แล้ว ซึ่งตอนนี้ประเทศแถบลุ่มน้ำโขงก็ระบาด (ยกเว้นไทย) จะขาดแคลนเนื้อหมู และ/หรือพื้นที่การเกษตรในช่วงระยะหนึ่ง

ในหลายประเทศเริ่มคุมการที่นักท่องเที่ยวนำเนื้อหมูติดตัวเข้าประเทศ ไต้หวันนี่ชัดเจนมากคือ ถ้าพบว่ามีการนำเนื้อหมูติดตัวมา จะปรับด้วย

ส่วนไทย มีหมูป่วยตายแถวเชียงรายดังที่เป็นข่าว แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าตายด้วยโรคอะไรกันแน่ แต่ที่แน่ๆ ทุกมณฑลของจีน และเกือบทุกจังหวัดของลาวและเวียดนาม รวมถึงบางส่วนของพม่าระบาดแล้ว

เกาหลีใต้ติดเชื้อที่คาดว่ามาจากเกาหลีเหนือ ซึ่งตอนนี้รัฐบาลประกาศเป็นทางการแล้ว

น่าจะลองถามคนเลี้ยงหมูในประเทศเราว่า เขารู้วิธีป้องกันรึยัง มีการให้ข้อมูลมากพอหรือไม่ เรื่องนี้ไม่ใช่การสร้างความตื่นตระหนก แต่เป็นการเตรียมพร้อมรับมือก่อนระบาดจนคุมไม่ได้”

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

286 Nameless Fanboi Posted ID:Sx.NXiyWz.

ปิ๊บูด and สุตตีน

สองนักการเมืองไร้น้ำยาจากฝากฝ่ายแค้นที่ดีแต่ใส่ร้าย ดีแต่บิดเบือน และหมิ่นเบื้องสูงอย่างชัดเจน

ปิ๊บูด นักการเมืองจากพรรคการเมืองที่วันๆนั่งเล่นโซเชียลใส่ร้ายรัฐธรรมนูญ ใส่ร้ายพลเอกประยุทธ ใส่ร้ายศาลรัฐธรรมนูญ และโจมตีพระมหากษัตริย์ พรรคอนาคตดับได้ สส มาเยอะมากเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หากไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับนี้พรรคอนาคตดับจะได้ สส เข้าสภามาเพียง 30 กว่าคนเท่านั้น การไม่เคารพรัฐธรรมนูญ เปรียบเหมือนเนรคุณรัฐธรรมนูญ และความพยายามที่จะปลุกประชาชนลงถนน เพราะคิดว่ารัฐธรรมนูญเฮงซวยทุกมาตรา ปรากฏไม่..มี... ประขาขน..เอา...ด้วย..หน้าแหก

ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับนองเลือด ไม่บ่นซักคำ รัฐธรรมนูญฉบับที่มีรัฐบาลมีการทุจริตมากมาย ผู้นำรัฐบาลหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศ ยุยงปลุกประชาชนเผาบ้านเมือง ทำลายการประชุม พยายามแบ่งแยกประเทศ บ้านเมืองไม่สงบ เศรษฐกิจพัง นี่คือรัฐธรรมนูญในอดีตที่พวกปิ๊บูดต้องการใช่ไหม
เมื่อวานนี้ เห็นดีใจเหมือนเด็กได้ขนม พอมีโอกาสอภิปรายปมถวายสัตย์ มีโอกาสได้หมิ่นเบื้อสูงกัน โดยเฉพาะปิ๊บูด เด็กที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง มาตั้งคำถามเกี่ยวข้องพระมหากษัตริย์ ไม่มีใครเค้าตอบหรอก เพราะมิใช่เรื่องควรที่จะตอบ หรือแม้แต่จะถาม ไม่แม้แต่สมควรที่จะอนุญาตให้อภิปราย แล้วอนาคตเราก็จะได้เห็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรีอีกคน

ส่วนคนสุดท้าย นายสุตตีนหนักที่สุด เพราะการเปรียบเปรยเบื้องสูงเป็นศาลพระภูมืที่กำลังจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ที่หมูหมากาไก่ไปเยี่ยวรถได้ เป็นการหมิ่นเบื้องสูง ด้อยค่า ดาวสภา ปากบอกรักสถาบัน แต่กลับมาเปรียบเปรยกับศาลพระภูมิ จิตใจคิดชั่วคิดเลว

และยังจะเอาหน้าหนาๆมาแถลงข่าวว่าจะเดินหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจ แบบลงมติ ก็พอเข้าใจได้ว่า

กววนตีน แต่รู้ไหมว่า ใครกันแน่ที่ประชาชนไม่ไว้วางใจ

ปารีณา ไกรคุปต์
พรรคพลังประชารัฐ

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

287 Nameless Fanboi Posted ID:LJt8BwDzgu

มึงจะใส่มิตรสหายทำไมในเมื่อมีลงชื่ออยู่ตรงท้าย

288 Nameless Fanboi Posted ID:ofuTaGKn8n

>>286 mvpกูครับ สุทิน คลังแสง และถ้าไปอ่านปวศ.คนแบบนี้ในอดีตคือmvpขุนนางภักดีรักเจ้านะเว้ย คนที่แม่งกล้าวิจารณ์กษัตริย์ตรงๆ กษัตริย์เก่งๆแม่งโคตรชอบ อย่างเว่ยเจิงในรัชกาลถังไท่จง เตียวเจียวของซุนกวนยุคสามก๊ก ขงเบ้งก็สั่งสอนฮ่องเต้บ่อย แต่ที่ดังสุดน่าจะเป็นเปาหน้าดำ กลับกันไอ้พวกโหนเลียเอออออย่างเดียวนี่ไอ้พวกทรราชจะชอบมากแล้วสุดท้ายก็ชิบหายยกก๊วนทุกที

289 Nameless Fanboi Posted ID:RIwSMlq9AK

>>285 มุซซี่จะบอกว่าพระเจ้าลงโทษคนเลี้ยงหมูมั้ยครับ

290 Nameless Fanboi Posted ID:ir5h51rgdu

เมื่อก่อนเพื่อนสลิ่่มฉลาดๆของกูจะเป็นจะตายให้ได้เรื่องความโง่ของนายก มาตอนนี้เพื่อนบอกไม่สนใจการเมืองแล้ว การเมืองไทยแม่งน่าเบื่อ หึ ไอ่สัส
#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

291 Nameless Fanboi Posted ID:CtC41b4Y4d

>>290 คำว่าสลิ่่มกับคำว่าฉลาด มันอยู่ด้วยกันได้ไงวะเนี่ย

292 Nameless Fanboi Posted ID:7k2GZ2YT3s

>>291
กูว่ามันประชด

293 Nameless Fanboi Posted ID:9JQMA5bFMH

>>290 กูว่ามึงถามเพื่อนมึงนานเกินไปแล้ว สมัยนี้สหลิ่มเลิกไม่สนใจการเมืองแล้วเว้ย มุดออกรูมาด่าฝ่ายค้านกันทั้งนั้น

294 Nameless Fanboi Posted ID:HJKI53i56n

>>291 อาจหมายถึง​คนเรียนเก่งๆ แบบพวกหมอไรงี้มั้ง

295 Nameless Fanboi Posted ID:SYWLz3dvQX

เรื่องของ "ลุงคนนั้น" เพจไหนวาดภาพลุงเป็นคนเจ้าเล่ห์ ฉลาดแกมโกง บอกเลยว่า "ผิด" เพจเหล่านี้ตีโจทย์คาแรกเตอร์ลุงผิดฮ่ะ

ถ้าได้สังเกตลุงมาหลายปี ควรจะดูออกว่า แกไม่ใช่คนเจ้าเล่ห์ ไม่ใช่พวกฉลาดแกมโกง แต่แกเป็คนซื่อมาก ซื่อๆแบบ "ลุงยาม" นึกภาพออกป่ะ

เคยเห็นลุงยามแก่ๆที่นั่งหน้าบริษัทไหม นั่นแหละ คือเหมือนลุงซื่อๆคนนึง ที่เป็นยามอยู่ดีๆ ก็ถูก "ผู้บริหารบริษัทตัวจริง" สั่งให้มาเล่นบทเป็นผู้บริหารบริษัท ด้วยความที่แกเป็นคนซื่อ ถูกฝึกฝนมาให้รับคำสั่งอย่างเดียว ก็ยอมทำตาม แม้ในใจแกจะไม่อยากทำก็ตาม

ยิ่งเวลาลุงโกรธ ก็ไม่ใช่อาการโกรธแบบพวกผู้บริหาร แต่เหมือนเวลาลุงยามโมโหตอนมีคนมาจอดรถขวางหน้าบริษัท หรือโมโหเวลามีคนเข้าบริษัทโดยไม่แลกบัตรอ่ะ

และนโยบายต่างๆของบริษัท ถ้าสังเกตจากที่ลุงพูดทุกครั้ง น่าจะดูออกได้ไม่ยากว่า ลุงยามแกไม่รู้เรื่องอะไรเลย มีผู้บริหารบริษัทตัวจริงคิดมาให้หมด ลุงยามมีหน้าที่พูดตามบท ดังนั้น พอลุงโดนคนถามจี้ถึงข้อมูลลึกๆ ลุงยามก็มักจะหลุดโป๊ะ ตอบแบบมึนๆเสมอ

แล้วทำไมถึงเลือกลุงยามมาเล่นบทผู้บริหารบริษัท ก็เพราะผู้บริหารบริษัทตัวจริงไม่อยากออกหน้าเอง เพราะไม่อยากโดนด่า เลยต้องหาคนอื่นมาเป็นหุ่นกำบัง ให้มารับเสียงด่าแทน

และคนที่จะมาทำหน้าที่นี้ได้ดีก็ต้องเป็นใครสักคนที่ "ซื่อมาก" ซื่อสัตย์ เชื่อฟัง ไม่มีวันหักหลังเหล่าผู้บริหารตัวจริงเด็ดขาด หวยจึงมาออกที่ลุงไง (อาจจะมีการโหวตจากหลายๆคนในห้องประชุม แล้วทุกคนก็ชี้มาที่ลุงคนนี้)

สรุป เพจไหนวาดภาพลุงให้ดูเป็นคนฉลาดเจ้าเล่ห์ เพจนั้นวิเคราะห์คาแรกเตอร์ผิดฮ่ะ

296 Nameless Fanboi Posted ID:+BuNqs3k.T

>>295 ไม่มีใครวาดให้ฉลาดเจ้าเล่ห์ซักคนนะ มีแต่วาดให้โง่

มิตรสหายท่านนี้เป็นเผ็ดกลางหลบใน เลี่ยงคำว่าโง่ไปใช้ซื่อกับมึนแทน คนเขาดูออก

297 Nameless Fanboi Posted ID:s6TmvZuw5O

>>295 อยากรู้จังว่าผู้บริหารบริษัทตัวจริงคนนั้นเขาเป็นใคร ใช่คนที่เราคิดไว้หรือเปล่า

298 Nameless Fanboi Posted ID:277+Hcksj+

นายกถวายสัตย์ไม่ครบ บอกเป็นเรื่องของรัฐกับคิง ถ้าผมจะไม่ยืนก็เป็นเรื่องของผมกับคิงเหมือนกัน คนอื่นไม่ต้องเสือก
#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

299 Nameless Fanboi Posted ID:qf7JdGPQ18

จากเหตุวันนี้ ที่มวลมหาประชาชนคนรุ่นใหม่ พากันติดแฮชแท็ก "แบนเมเจอร์" เพราะบังคับให้ยืนสรรญเสริญพระบารมี แสดงให้เห็นว่า ยุคสมัยได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆ คนรุ่นใหม่กล้าแสดงพลังมากขึ้น ซึ่งถ้าเป็นเมื่อ 3 ปีก่อน ไม่มีทางเลยที่จะมีคนไทยกล้าแบนเมเจอร์เพราะเรื่องนี้

แต่ประเด็นที่ฉันสนใจมากกว่าคือ "แล้วชาวสลิมจะคิดหากลยุทธ์ วิธีการใดมาเปลี่ยนความคิดคนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้ล่ะ?"
จะทำเอ็มวีเหรอ ทำรายการสารคดีเหรอ ทำป้ายเหรอ ทำละครเหรอ ให้ครูมาพูดหน้าเสาธงเหรอ หรือ เอาดารานักร้องมาเกลี้ยกล่อมเหรอ อืม.. นั่นสิ จะทำยังไง?

300 Nameless Fanboi Posted ID:WDsWQzoWpK

>>299 เอาน้องสาวขึ้นมาแทนน่าจะง่ายกว่า

301 Nameless Fanboi Posted ID:ynQHTQdCt6

>>299 หลิ่มมีระบบการศึกษา มีMainstream media มีวงการบันเทิง มีองกรค์ทางศาสนา

ถ้ามิตรสหายท่านนี้ดูถูกดูแคลนอิทธิพลของinstitutionsพวกนี้ แล้วไปให้ความสำคัญกับทวิตเตอร์แฮชแท็คมากกว่า บอกเลยว่ามึงอ่านไม่ขาด

หลิ่มมันเป็นกันมาตั้งแต่เด็กๆ เด็กมันเจอโรงเรียน เจอพ่อแม่ เจอพระ/บาทหลวง/อิหม่ามที่พ่อแม่พาไปหรือโรงเรียนเชิญมาก่อนจะเล่นเน็ตเป็นอีก

302 Nameless Fanboi Posted ID:It/NF04IG7

ต้องถามว่าวันนี้ขนมหวานยังทำงานกันแข็งขันแบบสมัยก่อนหรือเปล่าดีกว่า

303 Nameless Fanboi Posted ID:eTPAIzq2oM

>>301 บ่นควยไร

304 Nameless Fanboi Posted ID:NpNfpWhq8b

เละเลยว่ะ
https://facebook.com/story.php?story_fbid=10156759505651094&id=171345406093

305 Nameless Fanboi Posted ID:4r6Pt+w87p

รอดูว่าสักวันจะมีคนยืนรอหน้าโรงเป็นร้อยคนรอเพลงจบแล้วเดินเข้าโรง สภาพคงมันส์ดีพิลึก ไปๆมาๆ ทีนี้เอาเพลงมาเปิดหน้าโรงก่อนหนังฉายอีก แล้วก็หนีลงไปรอชั้นล่างโรงหนังกัน แล้วก็ตามไปเปิดเพลงในห้างต่อ คนก็หนีไปรอนอกห้างอีก ฯลฯ 555+

306 Nameless Fanboi Posted ID:xpS/XAEr5j

กูเองก็ไม่ชอบการยืนในโรงหรือยืนเคารพธงชาตินะ แต่ขำ #แบนเมเจอร์ ว่ะ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าโจ๊กเกอร์เข้าพวกแม่งก็จองตั๋ววImaxไปดูกันเหมือนเดิม
ทำเป็นหัวร้อนกันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ลืมกันหมดแล้ว

307 Nameless Fanboi Posted ID:Dcz1yqcgBV

>>306 ตั๋วIMAX ตั๋วโรงหรูนี่เคยไปอ่านพวกที่ทำงานเมเจอร์เล่าเลยว่าลูกค้ากลุ่มนี้ต้องดูแลดีมากๆ ไล่ไม่รู้เรื่องราวนี่ไม่ได้นะ แต่ก็นะ สลิ่่มรวยๆมีเยอะแยะไปคงหม่มีปัญหาไรหรอก

308 Nameless Fanboi Posted ID:WpxYgGwjcK

เรื่องไม่ยืนก่อนหน้านี้ก็พึ่งมีไปนี่ พอมีคนมาลงเรื่องในทวิตก็เข้าลูปเดิม สุดท้ายก็เข้าไปดูเมเจอร์กันอยู่ดี

309 Nameless Fanboi Posted ID:f9nF6X64nF

กูยืนตลอดแหละไม่อยากยืนก็ต้องยืน แค่ไม่ชอบทำตัวเด่น ถ้ายืนหมดโรงแล้วกูนั่งอยู่คนเดียว...หน้าไม่หนาพอว่ะ

310 Nameless Fanboi Posted ID:4r6Pt+w87p

แถวบ้านฉันมี "ยิมมวย" ยิมหนึ่ง เปิดมาเกือบปีแล้ว ฉันมองเข้าไปทีไร เห็นผู้ชายแค่ 3 คน คือเจ้าของยิมกับโค้ช ส่วนที่เหลืออีก 12 - 13 คน เป็นลูกค้าผู้หญิงทั้งหมด?

แถมเป็นสาวๆสวยๆ อายุ 16 - 22 ทั้งนั้นเลยนะ ไม่มีไม่สวย ไม่มีอวบๆอ้วนๆ และไม่มีวัยป้าๆ

ซึ่งฉันก็งงมาก ว่าทำไมไม่มีผู้ชายมาสมัครยิมนี้เลยวะ เหมือนเจ้าของยิมคัดแต่ลูกค้าสาวๆสวยๆอ่ะ

ทำให้ฉันนึกถึง "สำนักฮูฒันร่า" ขึ้นมาเลย

311 Nameless Fanboi Posted ID:qIEJTJfVZ9

เรื่องตลกมากๆ ของพวก ธปท. ที่เป็นกังวลหนี้ครัวเรือน คือพยายามบีบช่องทางการสร้างหนี้ให้น้อยลง กู้ซื้อบ้านซื้อคอนโดต้องมีเงินค้ำวางดาวน์ 20% เดี๋ยวก็จะห้ามผ่อน 0% บัตรเครดิต ให้อนุมัติบัตรเครดิตยากขึ้น ฯลฯ
ถ้าในเวลาเศรษฐกิจดี คนรายได้ดี ทำไปก็ถูก เพราะเป็นการป้องกันการก่อหนี้เกินตัว
แต่สภาพเศรษฐกิจแบบนี้ ยิ่งมาลดช่องทางการใช้ หมุนเงิน หนี้ในระบบอาจจะดูลด แต่มันไปเพิ่มหนี้นอกระบบแน่ๆ
ปัญหาหนี้ครัวเรือนตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาคนกู้หนี้ก่อหนี้เกินตัว แต่คือเป็นเพราะคนหาเงินมาใช้หนี้ไม่ได้ (โว้ยยยยยยย)
เพราะการบริหารของคนที่พวกคุณอุ้มโอ๋หนุนมาจนได้ครองอำนาจ แล้วมาบังคับได้แต่พวกคนเล็กคนน้อยทำมาหากิน พ่อค้านักธุรกิจรายกลางๆ พนักงานเงินเดือนที่หวังลงทุนทำกำไรซื้ออสังหาฯ ตามที่พวกคุณปั่นข่าวมาหลายปีนี่แหละ
แล้วไง พอทุนใหญ่เปิดขายหุ้นแบบ P/E 200 กว่า ก็ยังมาเชียร์ให้ซื้อกันได้เฉย ถ้าเป็นคนทั่วไป สินทรัพย์น้อยกว่าเงินกู้ขนาดนี้ ธนาคารจะปล่อยมั้ย โธ่
อีพวกนักการเงินการธนาคารที่กินเงินเดือนเงินโบนัส (จากหนี้ดอกเบี้ย) ประชาชน เป็นเดือนละหลายแสนเป็นล้าน แล้วมาทับถมด่าคนเป็นหนี้
น่ารังเกียจที่สุด
"ห้ามราษฎรจุดฟืนไฟ ปล่อยให้อำมาตย์วางเพลิง"

312 Nameless Fanboi Posted ID:3b8aN6v+a4

>>306 >>307 เมเจอร์มันจำเป็นต้่องดูขนาดนั้นเลยอ่อ sfก็มีเยอะแล้วนะ อย่างพาราก้อนนี่เดินหน่อยไปctwก็เจอsfแล้ว หรือถ้าไม่มีก็รอโหลดบิทแม่งเลยไทยประเทศแห่งการโหลดบิทนะมึง

313 Nameless Fanboi Posted ID:9nGVxpv+d0

>>312 ก็ไม่หรอก หนังบางเรื่องเอาตรงๆนะ กราฟฟิกสวยจัดจนกูคิดว่าจอทีวีบ้านตัวเองเทียบบารมีไม่ได้เลยต้องไปดูในโรงไง 55555+ แต่หนังที่สนุกจริงๆ ดูที่แพลตฟอร์มไหนก็น่าดูหว่ะ

314 Nameless Fanboi Posted ID:E8D+6upv7e

ปัญหาฝุ่นอ่ะแก้ไม่ยากหรอกแค่คนไทยสามัคคีกัน จากฝุ่นรวมเป็นเม็ดดิน รวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดิน

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

315 Nameless Fanboi Posted ID:u4XDU1KzhX

ถ้าคุณมีเงินมากหน่อย กรุงเทพคงเป็นเมืองที่ดีอ่ะ เพราะสามารถหาแม่บ้าน คนงาน คนใช้ราคาถูกได้ มีรถ ซื้อไลฟ์สไตล์อะไร ที่ให้ชีวิตสะดวกสบาย แต่ไม่ต้องแคร์สังคมหรือสภาพแวดล้อมก็ได้ ขอแค่มีเงิน กฏหมายที่เป็นข้อบังคับไม่ค่อยมี กฏระเบียบที่ทำให้เมืองเป็นระเบียบดี ๆ แบบประเทศพัฒนาแล้วก็ไม่มี หรือมีก็ไม่สนใจจะทำกัน

ซึ่งจริง ๆ เราซื้อได้ทุกอย่างเลย อยากมีรถก็ซื้อได้ บ้านเราก็มี ทำเลก็ดี งานเราก็ดี แต่เราใช้ชีวิตแบบที่ทิ้งร่องรอยและผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ตามแบบคนที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีจิตสำนึก ตามที่คนรักชาติชอบพูดกันอ่ะ ใช้ขนส่งสาธาณะ ลดการปล่อยคาร์บอน แยกขยะ และพบว่าชีวิตมันลำบากมาก ในขณะที่ประเทศที่เราไปมา เราสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้อย่างสบายและไม่แพงเลย

กรุงเทพเป็นเมืองที่มีเงิน ก็คงแฮปปี้อ่ะ ซื้อได้ทุกอย่าง ละเมิดสิทธิคนอื่นยังได้เลย ถ้าเงินหนักพอ มีอำนาจมากพอ

316 Nameless Fanboi Posted ID:zrRGZgSLon

>>315 ยุ่งวุ่นวายใช้ขนส่งสาธาณะ ลดการปล่อยคาร์บอน แยกขยะกันทำไมวะ วิธีการแก้ที่ถูกต้องคือต้องรีทวีตกับแชร์น้องGretaตะหาก กูเห็นเพิ่ลๆชนชั้นกลางในกรุงเทพเขาทำกัน ชมน้องเขาบนโซเชี่ยล ต่อมาไปแดกข้าวแกงเซเลบที่ใช้จานพลาสติกครั้งเดียวทิ้งถ่ายลงโซเชี่ยล ปลื้มปริ่ม

317 Nameless Fanboi Posted ID:u4XDU1KzhX

เว็บที่ให้เราเขียนโค้ดออนไลน์แต่ละที่มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ ก่อนหน้านี้ผมชอบเขียนบน LeetCode เพราะเขียนโจทย์ได้ดีกว่าที่อื่น อ่านเข้าใจง่าย แต่ช่วงนี้หันมาเล่น Clash Of Code แทนครับ เพราะเน้นให้เราคิดเร็ว พิมพ์เร็ว ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

ช่วงนี้ Clash Of Code มีคนจากเมืองไทยติดอันดับ Top 10 ด้วยครับ ตามมาเชียร์และมาฝึกเขียนโค้ดกันได้ที่นี่ครับ

https://www.codingame.com/multiplayer/clashofcode

318 Nameless Fanboi Posted ID:mOg.a84l2I

Now if only "thick/thicc" can stop including 350+-pound landwhale with nothing but flab, that'd be great.

319 Nameless Fanboi Posted ID:c0EG6pHx0z

อาม่านั่งดูบางระจันกับสาวใช้ชาวพม่าในบ้าน
อาม่า: อั๊วะเกลียดไอ้พวกพม่า มันเผากรุงศรี เลว
สาวใช้พม่า: อาม่าเกี่ยวไรอะ อาม่าเป็นเจ๊ก
มิตรฯ

320 Nameless Fanboi Posted ID:3Lyox2Ej4p

ฉันเกิดในยุค Hi5
เติบใหญ่ใน Facebook
และติดคุกใน Twitter

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

321 Nameless Fanboi Posted ID:eJw+yRuWTP

>>319 อิสัส 55555+

322 Nameless Fanboi Posted ID:oAxxvNEkXv

ข้าพเจ้าเชื่อว่า ในหลวง ร.10 ทรงงานอยู่ที่ต่างประเทศ ส่วนนึงก็เพราะเกรงใจประชาชน คงไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อน จากขบวนเสด็จ แม้ว่างานของพระองค์จะเร่งรีบเพียงไหน

เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหลายประองค์ ยอมรถติดไปกับประชาชนเพื่อร่วมประสบการณ์ชีวิตเหมือนๆกัน

หรือแม้แต่ในสมัยของรัชกาลที่9 พระองค์ทรงขับรถด้วยพระองค์เอง... หลายคนเคยแปลกใจเมื่อพบพระองค์ติดไฟแดง... เหมือนสามัญชน

บางทีข้าพเจ้าก็อยากให้ประชาชนเข้าใจและเห็นอกเห็นใจพระองค์ด้วยว่าพระองค์ มีภาระหน้าที่...หากไปไม่ทันปล่อยให้ประชาชนรอ ประเทศชาติก็เสียหายอีก

มิใช่ว่าใครทำไม่ดีไม่สมควร... ก็โทษ รัชกาลที่10 ไปเสียหมด แบบนี้ ไม่แฟร์กับพระองค์จริงๆครับ

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

323 Nameless Fanboi Posted ID:d/wb.C9ymK

รู้ไหม ผู้กำกับ Joker ก็คือผู้กำกับ Hangover
หนังที่พา 3 หนุ่มมาเมาปริ้นในกรุงเทพฯ จนหนึ่งในนั้นโดนกะเทยไทยเย็ดตูด ซึ่งหลังจากหนังฉาย กรุงเทพฯก็กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกทันที ทำให้กะเทยไทยมีรายได้มหาศาล จากการที่นักท่องเที่ยวฝรั่งแห่มาให้เอาตูด (ตามรอยหลัง)

324 Nameless Fanboi Posted ID:8KobKSAObr

เคยฆ่าตัวตายโดยการกินยาหมดกระปุก มารู้ตัวอีกทีว่ากระปุกที่กินเข้าไปเป็นอาหารเสริม ตอนนี้ร่างกายแข็งแรงเลยครับ

325 Nameless Fanboi Posted ID:XBbvNmR9.C

รีวิว Joker
ขอแก้ครับ
คิดว่าหนังหดหู่แล้ว
ตื่นมาอ่านคอมเมนท์ข่าวประเทศไทยวันนี้หดหู่กว่าเยอะ
งั้นๆแหละครับ หนังเนี่ย
อย่าลืมฝึกยิ้มและหัวเราะก่อนออกจากบ้าน

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

326 Nameless Fanboi Posted ID:hOkjDmN7.0

ดูจากในภาพ กิน burger & lobster นะ ชีวิตดีดีที่ลงตัว ราคาต่อจาน นี่ ฝรั่งบางคนยังไม่กล้ากินส่วนมากมีแต่นักท่องเที่ยว

** เมื่อหลายปีก่อนผมมีโอกาสได้เป็นล่ามให้องค์กร ในลอนดอนเพื่อ แปล ให้กับ กระทรวงจากเมืองไทยมาอบรมที่ ลอนดอน กว่า 40 ชีวิต ฝรั่งเค้าเตรียมตัวดีมาก มีเอกสารประกอบ แต่ข้าราชการไทยไม่ได้มี ความกระตือรือร้น มานั่งอบรม บ้างก็ นั่งหลับ นั่งเล่นโทรศัพท์ บ้างก็เดินไปชงกาแฟกิน เฉย พอให้ทำ group discussion ก็อิดออด ไม่ทำ บอกพวกพี่แก่แล้ว ข้ามไปเถอะ อ้าว!! (แก่ แล้วมากันทำไมเนี่ย! )พออบรมได้สักพัก ก็ มีตัวแทนมาบอกให้รวบรัด จบ เพราะไปอบรมที่อื่นต่อ แต่ที่ไหนได้ แอบไปถามคนขับรถ... จะไปกินเป็ดโฟร์ซีซัน ที่ไชน่า ทาวน์ กันต่อ ฝรั่งถามว่า ประเทศยูมีเงินเยอะขนาด นี้เลยหรอ พาคนมาเที่ยวแบบนี้ได้ไงดูไม่สนใจเลย ฟังแล้ว สะอึกเลย นี่คือ การคอรัปชั่น ฉ้อราษฎร์บังหลวง อีกรูปแบบนึง เงินงบประมาณแผ่นดิน ควรจะนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากกว่ามา “ดูงาน” ต้องมีบทลงโทษให้หนัก จะได้เข็ดหลาบ

327 Nameless Fanboi Posted ID:5XC4ol2nHi

ระบอบประชาธิปไตยหรือคอมมิวนิสต์จริงๆแล้วมันก็แค่ก่อตั้งขึ้นมา มองเข้าไปที่ใจของเราเองนั้นแหละระบอบของจริง

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

328 Nameless Fanboi Posted ID:IehPdQqZN/

ผมรู้สึกผิดที่จะพูดประโยคนี้แหะ หนังสือเรียนที่ตกยุคนี่คือขยะอ่ะ ควรเอาไปรีไซเคิลมากกว่ามารกห้องสมุด ห้องสมุดมันควรมีหนังสือเสริมมากกว่าป่ะ

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง

329 Nameless Fanboi Posted ID:p0ki.buhig

>>327 อยากให้มิตรสหายท่านนี้โดนจับไปทำนารวมจังเลยครับ

330 Nameless Fanboi Posted ID:OTzfIMJlPl

>>325 ดูแล้วอิน เพราะ ชีวิต Joker แม่งคล้ายๆกูเลย
กูดูเสร็จ กูฮึดจนตามล้างแค้นเลย เริ่มจากไปขโมยของจากคนที่เกลียด

331 Nameless Fanboi Posted ID:cmil5dyCE4

When we talk about suicide, it feels like it’s always in terms of “what can we do to prevent suicide” rather than like “what can we do to make people not want to die.” One is keeping people alive but miserable and the other is people actually wanting to live.
#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง

332 Nameless Fanboi Posted ID:c.Lsc.YFSP

พี่หมีคาดว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีตัวท๊อปหลุดเข้าตลาดอีกลอตใหญ่ๆ

1. เด็ก ม.ปลาย ที่พ่อแม่ขัดสน แต่อยากได้อยากมี

2. เด็กมหาลัยที่ติดหรู ติดเที่ยวกลางคืน

3. เด็กเพิ่งจบ หางานไม่ได้

4. พริตตี้ ที่ตบตีแย่งงาน ตัดเรทกันจนไม่ไหวแล้ว

5. สาววัยทำงานอายุยังไม่ 30 แต่ขัดสนทางการเงิน

6. เนตไอดอลตกกระป๋อง ดาราตกอับ นักแสดงตัวประกอบ

นี่มันเมืองสวรรค์ของพี่หมีเลยนะครับ อยากจะกระแทกแบบไหน ยังไง มันมีลดแลกแจกแถม โปรโมชั่นกันกระจาย เกิดการแข่งขันการอย่างสมบูรณ์ ช่างงดงามอะไรอย่างนี้

พวกมึง ฟาร์มเงินรอเลยไอ้สัส แล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่ กด 1 แล้วรอขึ้นเรือได้เลย

333 Nameless Fanboi Posted ID:Dcw7XOcPFG

>>332 เสียดายที่ไม่รู้แหล่งว่าจะไปหาเย็ดได้ที่ไหน เพราะกองปราบปรามไล่ปิดซ่องก็เยอะ

334 Nameless Fanboi Posted ID:Mt7.nlVre.

>>333 twitter ไง รับงาน เดินสายทั่วราชอาณาจักร มีตารางงานว่า วันไหนของเดือนจะไปประจำที่ห้องพักที่ไหน ใครสะดวกก็ไปจองงาน คนที่ไม่สะดวก เห็นว่าพิกัดมันไกล กลัวเดินทางไม่สะดวก กลัวโดนเมียจับได้ ก็มีให้โอนค่าเดินทาง ให้มาหาที่ๆ สะดวกได้ มีโปรพิเศษแบบ โปรเดือนวันเกิดน้องๆ ลดเท่านั้น เท่านี้ โปรเทศกาล ช่วงสงกรานต์ เข้าพรรษา กินเจ ฯลฯ

335 Nameless Fanboi Posted ID:ddzmlcX0BN

ไอ้ตู่ชอบออกมาแขวะคนอยู่เมืองนอก
นี่ไอ้แดงออกมาแขวะคนที่เกิดมาร่ำรวย
พ่อ แม่ เลี้ยงตามใจว่าเป็นฮ่องเต้
ซินโดรมอีก เอาจริงๆพวกมึงว่าใคร

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

336 Nameless Fanboi Posted ID:Pn8aCehNj/

>>334 สุ่มได้แต่แบบหนังหน้าเกลือๆหว่ะ ตาเหล่ๆ หน้าปลวกๆ ตัวอ้วนๆป้อมๆตูดเป็นสิวเงี้ย มึงจ่ายเงินแล้วเย็ดกับมันได้ลงคอเหรอวะ?

337 Nameless Fanboi Posted ID:/jzv781bjt

Twitterพวกโพสต์เงี่ยนหงี่แต่ปิดหน้า 80%แม่งหน้าเหี้ยหมด ชักว่าวเฉพาะรูปที่มันคัดมาแล้วว่าดูดีไปเหอะ ดีกว่าเยอะ

338 Nameless Fanboi Posted ID:OTm0p8fpBm

เอาจริงๆ นะ ในเน็ตนี่กูว่าเป็น "สิ่งเทียมนักศึกษา" เสียเยอะว่ะ ไม่ได้เรียนหรอกแต่ไปซื้อชุดมาใส่

339 Nameless Fanboi Posted ID:kYtF3HlzlG

เคยอ่านเรื่องเล่าจากนักศึกษาต่างประเทศคนหนึ่ง เธอบอกว่าได้รับมอบหมายให้พรีเซ้นต์งานให้คุณหญิงคุณนายข้าราชการฟัง พวกนี้มาดูงาน ตอนเธอบรรยายไม่เห็นมีใครสนใจฟังเธอเลย พอบรรยายเสร็จ พวกคุณหญิงคุณนายมาถามเรื่องที่เที่ยวและขอให้เธอนำเที่ยว เธอปฏิเสธบอกว่ามีงานทำ พวกคุณหญิงคุณนายว่าเธอไร้มารยาท หลังจากนั้นเธอไม่ชอบพวกนี้อีกเลย การดูงานก็คือข้ออ้างกินเที่ยวด้วยภาษีประชาชนเท่านั้นเอง

340 Nameless Fanboi Posted ID:DRJXKx/GlH

-จีน = ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน
-โจชัว หว่อง= เรียกร้องประชาธิปไตย
- #ธนาธร ถ่ายรูปกับ #โจชัวหว่อง
- ผลลัพท์ #ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ #อนาคตใหม่ #พรรคอนาคตใหม่ เป็น #คอมมิวนิสต์

#ม็อบฮ่องกง #โยงเก่ง ง๊งงงงงงงง

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

341 Nameless Fanboi Posted ID:TU171T5SXX

>>339 สัส ต่อจาก >>326 ก็เจอของมึงต่อ พวกเหี้ยนี่มันปรสิตจริงๆ

342 Nameless Fanboi Posted ID:vsE4z+CzqG

วันนี้มีคลาสกำลังจะไปเรียนตามปกติ
เรากำลังนั่งรถไฟเพื่อไปเรียน ก็มีผู้ชายคนนี้มานั่งข้างๆ
เราก็เล่นมือถือไป พอหันไปเขากำลังวาดภาพหนึ่งอยู่
ใช่ครับ คุณมองไม่ผิด ภาพที่เขากำลังวาดคือ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ของเราชาวไทย
ผมตกใจมาก เขาจึงหันมาถาม และเราได้เริ่มสนทนากัน (ขออนุญาตแปลเป็นไทย)

ผช : คุณเป็นคนไทยหรอ
นัฐ : ใช่ครับ คนไทย, คุณรู้จักผู้ชายในภาพที่คุณวาดไหม
ผช : ผมรู้จัก เขาคือ คิงส์ภูมิพล ของไทย
นัฐ : (ยิ้ม)
ผช : เขาเป็นคนดีมาก ผมรักและเคารพเขามาก ผมเสียดายที่เขาตายแล้ว
นัฐ : (ยิ้ม)
ผช : ผมวาดรูปเขาไว้หลายรูป
นัฐ : ขอดูได้ไหม
ผช :(เปิดภาพให้ดู เป็นรูปในหลวงที่เขาวาด ภาพสเก็ตล่าสุดคือ ภาพในหลวงทรงกำลังวาดภาพสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่9)
นัฐ : ขอถ่ายรูปนะครับ
ผช : ได้ คุณสามารถถ่ายได้ ผมยินดี

หลังจากนั้นรถไฟก็มา...

ทุกอย่างมันเป็นความตื้นตันใจ ไม่รู้จะอธิบายยัง
#ธสถิตในใจ #รัชกาลที่9

343 Nameless Fanboi Posted ID:vsE4z+CzqG

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

344 Nameless Fanboi Posted ID:Bv6dc3DooH

เดี๋ยวนะ เพิ่งจะรู้ว่ามีคนไม่รักร.9ด้วยเหรอ??? โตมาจากไหนวะ เกิดมาทำไมเอางี้ดีกว่า เอาจริงๆคือโคตรเนรคุณ จะไม่พูดถึงเรื่องเทิดทูนเจ้าหรืออะไรนะ แต่อยากให้รู้ไว้ว่ากษัตริย์ไทยตั้งแต่ร.1-9ทุกพระองค์ก็มีส่วนที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยในทุกวันนี้อ่ะ #13ตุลา

แล้วในหลวงร.9 ท่านมีพระราชกรณียกิจนับไม่ถ้วน อาจจะมีกว่าความดีทั้งชีวิตที่เราเคยทำมาด้วยซ้ำ อย่างน้อยไม่รักท่านแต่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านก็ยังดี ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นแย่ๆในวันคล้ายวันสวรรคตของท่านแบบนี้ มันทุเรสมาก รับไม่ได้อ่ะ #13ตุลา

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

345 Nameless Fanboi Posted ID:IwBHPijf+l

I met a traveller from an antique land,
Who said—“Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert. . . . Near them, on the sand,
Half sunk a shattered visage lies, whose frown,
And wrinkled lip, and sneer of cold command,
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamped on these lifeless things,
The hand that mocked them, and the heart that fed;
And on the pedestal, these words appear:
‘My name is Ozymandias, King of Kings;
Look on my Works, ye Mighty, and despair!’
Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal Wreck, boundless and bare
The lone and level sands stretch far away.”

-“Ozymandias” by Percy Shelley

346 Nameless Fanboi Posted ID:Cj5TsnTZqE

bdidnff
f
gf

g
f

tt

fvkkg
g
h
h
g
j
j

h
t

re

w
q
f
r
e
w
e
e
d

f
z
d
d
f
r
r
re

d
ff
g
b
v
c
c

x
c
c
v
bb

b
n
n

h
hh
t
y
y
t
t
g
g
h

gkclcojtkgkktororppep
ififjvjigjg
g
g
tigjfurbjfjtnjgnkbkhh
himgjg
higjigjigkh
big.bigi
vufhidisodnv
g..hmy.hmjkhphj
yh.hkjg.g
ghh
tgiymgjg
gjtmjg
dusjkieieiiejxjfjfj

347 Nameless Fanboi Posted ID:vsE4z+CzqG

==ทำไมต้องเลิกพูดว่า #เราเช่าประเทศเขาอยู่==

เหตุพายุเข้าญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจน ว่าภาษีที่ประชาชนจ่าย มีไว้เพื่อประชาชน เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพและมั่นคงของประชาชน เพื่อสวัสดิภาพของประชาชนแม้ยามมีภัยต่างๆ

หันกลับมาดูประเทศแถวนี้แล้วเศร้า แค่น้ำท่วมยังต้องรับบริจาคจากประชาชนด้วยกัน แต่กลับมีงบไปทำอย่างอื่นเพื่อ “ความมั่นคง” ของใครบ้างก็ไม่รู้ เป็นเม็ดเงินหลายหลักจำนวนมหาศาลสุดจะจินตนาการจากภาษีของพวกเราทุกคน

ที่เศร้ากว่าคือประชาชนด้วยกันบางประเภท ที่โดนปลูกฝังให้เห็นดีเห็นงามกับการที่ผู้มีอำนาจเอาภาษีของเราทุกคนไปใช้เพื่อประโยชน์สุขและความมั่นคงของตัวเองอย่างสบายใจเฉิบ

และความมั่นคงที่ว่านั้น ก็น่าจะหมายถึงความมั่นคงจากประชาชนที่คิด “กระด้างกระเดื่อง” จะสะเออะไปมีปากมีเสียงเรื่องการใช้งบประมาณภาษีของเราในการบริหารประเทศนี้นี่แหละ

เลิกพูดว่าเช่าประเทศเขาอยู่เถอะ ในการเช่าปกติ ผู้เช่ายังได้รับการคุ้มครอง เจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์ทำร้ายผู้เช่า ยังย้ายออกไปเช่าหรือไปอยู่ที่อื่นได้ง่ายๆถ้ามีปัญหาอะไร แต่ที่เราเจออยู่นี่มันระบบทาสติดที่ดินต้องทำงานส่งส่วยชัดๆ

ทาสคนไหนมีปัญญาเท่านั้นถึงจะหนีออกไปได้

ทาสคนไหนไม่มีปัญญาย้ายออกไปไหน ซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์และ/หรือทุนอื่นๆมหาศาล ก็ทำงานส่งส่วยอยู่ที่นี่ไปจนแก่ตายคาแผ่นดินนี่แหละ

แผ่นดินที่บอกว่าโชคดีนักหนาแล้วที่ได้เกิดมาอยู่ แต่ไม่เคยให้อะไรคุณได้สมศักดิ์ศรีของประชาชนผู้เสียภาษีเลย ทั้งคุณภาพชีวิตที่ดี หรือศักดิ์ศรีความเป็นประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่จะมีปากมีเสียงใดๆ

ใครพูดอะไรไม่เข้าหูก็อาจโดนจับเข้าคุกได้ทุกเมื่อ ดังนั้นสงบปากสงบคำกันไว้นะพวกทาส ก้มหน้าก้มตาทำงานส่งส่วยมาซะดีๆ

ว่าแล้วก็อย่าลืมสำนึกบุญคุณกันให้มากๆด้วยล่ะ

348 Nameless Fanboi Posted ID:EFojU7r1Ol

-เป็นอาเธอร์
-ทำมาหาแดกอยู่ดีๆโดนยำตีน
-พกปืนไว้ป้องกันตัว
-เสือกทำปืนหล่นในทิ่มงาน เลยโดนไล่ออก
-ขึ้นรถไฟไปเจอคนโดนรังแก
-โรคเสือกกำเริบ
-โดนยำตีน
-ยิงคนยำตีนตายห่า
-วิ่งหนีเข้าห้องน้ำ
-รำไท้เก็ก

349 Nameless Fanboi Posted ID:1KY+vmNg+2

เห็นสเตตัสใครจำไม่ได้ ว่าหยุดเอาบ้านตัวเองไปเปรียบเทียบกับญี่ปุ่น เพราะเหมือนกับการด่าบ้านตัวเอง

ปกติ คนต่างชาติจะรู้จักคนต้าลู่ (จีนใหญ่) ว่าเป็นคนที่เอาพวกเอาพ้อง ชาตินิยมสูง
และเข้าใจว่าหลับหูหลับตาอวยรัฐบาล

Q : คนจีนรู้ตัวมั้ยว่าโดนรัฐบาลปิดหูปิดตา?
A : รู้ คนรุ่นใหม่หลายคนก็รู้

Q : แล้วรัฐบาลทำยังไง?
A : พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อ trade กับเสรีภาพที่ประชาชนขาดไป

• ระบบสาธารณูปโภคที่พัฒนาแบบก้าวกระโดด ทั้งรถไฟความเร็วสูง ผังเมือง ที่พัฒนา ส่วนหนึ่งเพราะโดนประชาชนกดดัน

• หลายเมืองในจีน เคยมีคลองน้ำเน่าเสีย สิ่งที่ประชาชนทำคือด่ารัฐบาลลง Weibo และรัฐบาลก็จัดการทำความสะอาดทั้งระบบ ทำให้คลองสะอาด และกลายเป็นคลองน้ำใส

• หลายครั้งที่ถนนหนทางชำรุดเสียหาย ประชาชนก็ใช้ไม้เดิม คือด่ารัฐบาลลง Weibo เพราะรู้ว่ายังไง รัฐบาลก็จะ monitor ประชาชนอยู่แล้ว ก็ approach ทางนี้แม่งไปเลย ให้รัฐบาลเห็น

• คนจีนทางเหนือ (มณฑลที่อยู่เหนือ Yangtze) มี Heater ฟรี ที่รัฐบาลจัดให้ จนคนทางใต้ ที่อากาศอุ่นกว่า แอบแซะว่า "ในหน้าหนาว คนใต้จะหนาวกว่าคนเหนือ" เพราะรัฐบาลจัดสวัสดิการตรงนี้ให้คนเหนือได้อยู่แบบสบายขึ้น

• รัฐบาลจีนก็เหมือนหลายรัฐบาลทั่วโลก คือไม่ค่อยจะขยันทำอะไรมาก ถ้าไม่โดนประชาชนกดดัน
แต่สิ่งที่รัฐบาลทำ หลังจากโดนประชาชนด่า คือการปรับปรุง และพัฒนา เพราะรัฐบาลปักกิ่งเองก็รู้สถานการณ์ ว่าคนรุ่นใหม่มันไม่ได้เชื่องแบบสมัยก่อนแล้ว
ถ้ายังเป็นเผด็จการ แล้วไร้ประสิทธิภาพอีก มันจะส่งผลต่อศรัทธาในรัฐบาลปักกิ่ง

นอกจากจีนแล้ว ญี่ปุ่นเองก็เคยผ่านอะไรแบบนี้มา
เคยคุยกับเพื่อนญี่ปุ่น ว่าคุณภาพชีวิตของคนบ้านเขาดีกว่าไทยเยอะ
คำตอบคือ ความสะดวกสบายที่มี มันไม่ได้มีขึ้นมาเอง มันมาจากประชาชน ที่เป็นคนส่งตัวแทนเข้าไปออกนโยบายในสภา จนออกมาดีแบบที่เห็น มีทั้ง ส.ส. ทั้งกลุ่มกดัน แต่ทุกวันนี้ คนญี่ปุ่นไม่ใช่น้อย ก็ยังแอบรู้สึก ว่ามันควรจะดีได้มากกว่านี้ ก็มีคอมเพลนรัฐบาลกันอยู่เรื่อย ๆ แค่คนต่างชาติไม่เห็น เพราะมันเป็นแพลตฟอร์มเฉพาะ ส่วนคนภายนอกหระเทศ ก็เสพแต่ข่าวด้านดี เป็น Echo Chamber กันไป

คือเอาจริง ๆ เนี่ย การบ่น หรือตำหนิ มันไม่ใช่การด่าแบบเลื่อนลอย หรือขายหน้าประเทศตัวเอง
ที่คนบ่น เพราะมันควรจะดีได้มากกว่านี้
การเปรียบเทียบเนี่ย มันเรื่องปกติมาก ๆ
เห็นเวลาเทียบเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร กับประเทศเพื่อนบ้าน ก็เห็นภูมิใจ เทียบกันได้หน้าตาเฉย
แต่ทำไมพอเทียบอะไรที่เหมือนเราจะด้อยกว่า กลายเป็นชังชาติ

ถึงเราไม่เทียบ นักลงทุนต่างชาติเค้าก็เทียบให้อยู่ดี แล้วผลที่ตามมา คือทุนไหลไปหาจุดที่เค้ามองว่ามันคุ้มกว่า

สังคมโลกมันอยู่ในภาวะแข่งขันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
คำว่าชังชาตินี่เห็นแล้วก็กลอกตาจนตากลับแล้วกลับอีก

จีนใหญ่ที่คนบ้านเราชอบดูถูกดูแคลน เค้ายังมี awareness มากกว่าคนแถวนี้อีกหลายคนอะ

อันตรายกว่าภัยธรรมชาติ ก็ส-ลิ่มนี่แหละ
#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

350 Nameless Fanboi Posted ID:vsE4z+CzqG

ผมรู้สึกไปคนเดียวหรือเปล่าว่าหลังๆ Omise บริการแย่มากๆ แย่จนไม่น่าเชื่อว่าเป็น Startup ระดับประเทศ สมัคร Payment ไป ในระบบบอกให้รออนุมัติ 2-3 สัปดาห์ นี่ผ่านมาเดือนนึงแล้ว ก็ยังไม่มีการติดต่อกลับ ติดต่อไปก็ยาก เหมือนไม่แคร์ไม่ค่อยอยากคุย สงสัยไม่ค่อยอยากทำธุรกิจกับบริษัทเล็กๆ

351 Nameless Fanboi Posted ID:4xshZ1B6eX

>>349 แล้วทำไมเผด็จการบ้านเราไม่ทำแบบจีนมั่งวะ จะได้ไม่ต้องโดนด่าเช้าด่าเย็น

352 Nameless Fanboi Posted ID:wAmjLQF91e

>>351 เอาใจคนกลุ่มเล็กง่ายกว่าเอาใจคนหมู่มาก ในเมื่ออำนาจหลักๆมันก็วนอยู่แค่นั้นจะต้องแคร์ทำไม

353 Nameless Fanboi Posted ID:/Xq8i9e9IJ

"ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยแบบทุกวันนี้" นี่ ถ้าคุณเงยหน้ามองสภาพประเทศไทยทุกวันนี้สักนิดก็จะพบว่ามันไม่ใช่คำชื่นชมนะ มันเป็นคำด่า ประเทศที่เห็นต่างแล้วไม่ตายก็ติดคุก ไม่มีจะกิน ไม่มีความฝัน ไม่เชื่อมั่นอะไรแล้ว ซึ่งเขาก็มีส่วนที่ "ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยแบบทุกวันนี้" จริงๆ
#มิตรสหายท่านหนึ่ง

354 Nameless Fanboi Posted ID:cRiCmNU9hD

People who say “keep politics out of my (insert thing here)” are ignoring that politics pervasively shapes every aspect of our lives, and for those without the privilege of living in even a fairly democratic society it’s the equivalent of hearing the rest of the world saying: “I don’t want your suffering to ruin my good time. “

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

355 Nameless Fanboi Posted ID:vLn5yNzia4

>>354 ใส่มาไม่ว่า แต่ใส่มาให้subtleและartfulเหมือนเทพนักเขียนสมัยก่อน(Mark Twain,George Orwell,Charles Dicken etc.)หน่อยดิ๊

ไม่ใช่เอาอีสาวมุสลิมมา ต่อยหน้าชายผิวขาวใส่หมวกMAGA ก่อนจะหันไปจูบเมียที่เป็นกระเทยย้อมผมสีฟ้าแล้วหันมามองกล้องพูดว่า”Fuck racist”

มันเสร่อว่ะ

356 Nameless Fanboi Posted ID:Y/ZEZErbIR

>>354 อีกหนึ่งตัวอย่างโควทโง่ๆทำอวดฉลาด พูดออกมาดูเหมือนจะเท่ แต่จริงๆแล้วกลวงแถมเอดจี้ ไม่มีสาระอะไรนอกจากโชว์พาวชี้หน้าประชดเหน็บแนมด่าคนเห็นต่าง แทนที่พูดแล้วจะได้เสียงสนับสนุนเพิ่มจากกลุ่มเป้าหมาย กลับยิ่งโดนคนเขาเหม็นขี้หน้าหนักกว่าเดิมจากปกติที่แค่รู้สึกเฉยๆ ต้องโง่ขนาดไหนถึงได้คาดหวังให้คนมาสนับสนุนแนวคิดการเมืองฝั่งตัวเองโดยการที่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่น แล้วพอเขาไม่พอใจก็ทำมาเป็นด่าประชดประชันแบบนี้

357 Nameless Fanboi Posted ID:xnFf8i/BHL

ตอนที่ผมจบโทใหม่ๆ ช่วงนั้นไฟแรงมาก

ถามตัวเองว่า งานพื้นฐานที่เราเคยทำมาก่อน..เช่นขับรถส่งของ รับโทรศัพท์ลูกค้า เช็คสต้อกหรืองานพื้นฐานอื่นๆ

ถ้าเราจบโทแล้วจะทำเปลี่ยนไปอย่างไร..??

นั่นคือ การทำงานปฎิบัติการ หรืองานแรงงานอย่างคนมีการศึกษานั่นเอง

นั่งคิดแล้ว ก็กำหนดเป็นวิธีการทำงานให้ลูกน้อง

คิดได้ก็เรียกประชุมทีมแต่ละฝ่าย บอกว่าเราจะทำงานกันแบบนี้ เห็นด้วยมั้ย..??

จริงๆถามไปแบบนั้นแหละ เพราะรู้ว่าลูกน้องคิดไม่ได้แบบเราหรอก

แต่การถามความเห็นเค้า ก่อนที่จะสั่งให้เค้าทำ มันได้ผลกว่ามาก

เพราะเค้าจะรู้สึกว่า เค้าได้มีส่วนในการคิด กำหนดวิธีการทำงานของตัวเอง

ความร่วมมือในการปฎิบัติงานจะดีกว่ากันมาก

ก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังครับ..เผื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน และสอนงานลูกน้อง

358 Nameless Fanboi Posted ID:xnFf8i/BHL

สิ่งที่เกย์กลัวมากคือ "การที่แฟนบอกให้ไปตรวจเลือด" ซึ่งฉันเข้าใจความรู้สึกเลยนะ คือ เกย์หลายๆคนอ่ะ ก่อนจะมีแฟนสักคน มักเคยผ่านการตะเวนเย็ดกับผู้คนมามากมาย
ทีนี้ พอแฟนสั่งว่า "มึงต้องเอาผลตรวจเลือดมาให้กูดู" นั่นแปลว่า หนังเรื่องนี้จะจบอย่างมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อ "ผลตรวจไม่มีเชื้อ" ข้อเดียวเท่านั้นเลย

1.ถ้าตรวจ แล้วผลออกมาว่ามีเชื้อ แฟนก็จะบอกว่า "เลิกกันเถอะ เราเป็นแฟนกันไม่ได้แล้วล่ะ แต่เรายังเป็นเพื่อนกันได้นะ" พอพูดจบ มันก็เผ่นหนีหายไปเลย

2.ถ้าไม่ยอมไปตรวจ แฟนก็จะบอกว่า "มึงมีเชื้อใช่มั้ย ถึงไม่ยอมไปตรวจ งั้นเลิกกันเถอะ อีกะเทย มึงสิกะเทย"

เห็นมะ ผลมันต้องออกมาข้อเดียวเท่านั้นคือ 3.ต้องยอมตรวจ แล้วต้องไม่มีเชื้อ หนังถึงจะจบอย่างแฮปปี้

ส่วนข้อ 4 คือยอมตรวจ แล้วพบว่ามีเชื้อ แล้วแฟนตอบกลับมาว่า "ไม่เป็นไร ถึงคุณจะมีเชื้อ ผมก็จะยังคบกับคุณต่อ ผมจะไม่เลิกกับคุณ เราจะสู้ไปด้วยกันนะ" ซึ่งโอกาสเจอพ่อพระแบบพระเอกละครช่อง7 แบบนี้มันน้อยมากไง

จึงไม่ต้องแปลกใจ ว่าทำไมเกย์มักจะกลัวเวลาแฟนสั่งให้ตรวจเลือดมากๆ

359 Nameless Fanboi Posted ID:q16lNaoqIN

>>358 กูสงสัยมาก ทำไมเกย์-กะเทยไม่ป้องกันมั่งวะ ถุงยางก็ไม่ได้แพง อย่าง ผช-ผญ ปกติ ก็คงมีหลายคนแหละที่ตระเวนเอากับใครต่อใครมาเยอะ แต่ก็ป้องกันตลอด ก็ไม่เป็นอะไร

360 Nameless Fanboi Posted ID:8TGcthEvm1

>>359 อสุจิปฏิสนธิกับขี้ไม่ได้ เกย์เลยชะล่าใจปล่อยไปจนเอดส์แดก

361 Nameless Fanboi Posted ID:10+GunQ5hM

ช่วงนี้ฮิตพูดถึง พระองค์เจ้าบวรเดช ผู้นำกบฏ 2476 กันเยอะ

ผมแนะนำเล่มนี้เลยครับ 2475 : เส้นทางคนแพ้ โดย พลเอก บัญชร ชวาลศิลป์

เล่าถึงเรื่องราวช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง ผ่านประวัติของผู้พ่ายแพ้ทางการเมือง และเล่าโดยมุมมองของทหาร

นำเรามองนอกมุมประวัติศาสตร์ 2475 สายศิษย์ปรีดี ซึ่งเล่าเจือกลิ่นการต่อสู้ทางชนชั้นของสังคม ที่อ่านกันจนเบื่อแล้ว

แต่เล่มนี้จะเล่าในมุมแบบยุทธศาสตร์ แพ้ชนะเป็นกลยุทธ

ผมชอบช่วงกบฏบวรเดชมาก เราจะเห็นว่าทำไมพวกกบฏแพ้

เริ่มตั้งแต่ แย่งกันเป็นผู้นำ ต้องเอาคนศักดิ์ใหญ่สุด กลายเป็นว่าทำให้แนวร่วมบางส่วนหนี

ก่อนรบอย่างโม้ พอรบกัน จริงๆ ติดต่อสื่อสาร อะไรกันไม่ได้เลย ใครอยู่ตรงไหน ใครสั่งใคร ไม่รู้ เละเทะมาก

พอบุกเข้าเมืองไม่ได้ ถูกสะกัดที่ดอนเมือง ถนนที่เป็นที่สูงคือทางรถไฟที่รัฐบาลตั้งมั่นคุมอยู่ นอกนั้นจมน้ำหมด เพราะเวลานั้นน้ำท่วมทุ่งอยู่ ทำให้รุกคืบไม่ได้

ต้องรบติดพัน เจอ ป. นำทัพรัฐบาล ยิงปืนใหญ่กดไปเรื่อยๆ ฝ่ายกบฏดันไม่มีสะเบียงมาส่งให้หน่วยที่กระจายตัวออกไป ท่ามกลางสภาพน้ำท่วม กระสุนก็ร่อยหรอ ในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลตั่งมั่นในที่แห้ง การติดต่อบัญชาการดี กระสุนก็ไม่อั้น

ทำให้หน่วยย่อยต้องส่งคนฝ่าน้ำไปศูษย์บัญชาการ ไปถึงเจอนายทหาร จิบไวน์ ตีบิลเลี่ยนกันอย่างชิล

พวกฝ่ายปฏิบัติการ ไม่มีอะไรกิน ติดต่อศูนย์กลางไม่ได้ แถมยังต้องแช่น้ำที่ท่วมอยู่ ก็พากันหนีทัพ ยอมแพ้รัฐบาลกันหมด

พอสถานการณ์เป็นแบบนี้ ฝ่ายผู้บัญชาการก็คิดว่า - อ้า มันชนะไม่ง่ายเหมือนที่คิดนะ นึกว่าเคลื่อนผลมาถึงกรุงเทพจะชนะเลยซะอีก งั้นเราถอยกลับกันเถอะ

ในขณะถอนกำลัง พระยาศรีสิทธิสงคราม ฝ่ายปฏิบัติการวางแผนตั้งรับ เตรียมสร้างป้อม ปิดทางรถไฟ วางแผนตัดอีสานไว้เป็นที่มั่น

พระองค์เจ้าบวรเดชเก็บของเตรียมบินหนีแล้วจ้า

พระยาศรีสิทธิสงครามแม้จะไม่เหลือการสนับสนุนแล้ว รัฐบาลบุกมาแล้ว ก็ไม่ยอมแพ้สู้ตาย โดนยิงตายในสงครามโดยประภาส (ซึ่งต่อมาคือ คู่หู่ถนอมนั่นแหละ)

สุดท้ายคนเก่งกล้า ที่สู้ตาย พวกที่เริ่มเปิดก่อน หนีก่อน

สมเป็นประเทศไทย ฝ่ายขวาก็ยังเป็นเหมือนขวาเดิม ซ้ายก็ยังทะเลาะกันเองเหมือนเดิม

เราควรจะเรียนรู้ความผิดพลาด และความล้มเหลว เพื่อจะได้ไม่พลาดอีก

แต่ไทยไม่ค่อยทำแบบนั้น เราชอบใช้ประวัติศาสตร์เป็นโฆษณาเสียมากกว่า

ผมว่า ห้องประชุมบวรเดช ก็คงเอาไว้ จิบไวน์ ตีบิลเลี่ยน นั่นแหละ

ป.ล. หนังสือน่าจะซื้อได้ในงานหนังสือนะครับ ลองหาดู

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

362 Nameless Fanboi Posted ID:xnFf8i/BHL

ยีเอ๋ง...ปราชญ์ถือตัวจนต้องตาย.
.
..
.....
บุคคลในยุคสามก๊ก ได้รับการยกย่องว่าเป็นพหูสูตคนหนึ่งของแผ่นดินจีนไม่แพ้ "ขงหยง" ซึ่งเป็นลูกหลานของจอมปราชญ์เมื่อครั้นราชวงศ์โจวตะวันออกอย่าง 'ขงจื๊อ'

สมัยปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออก โจโฉเป็นผู้กุมอำนาจใหญ่ในราชสำนัก มีความปรารถนาอยากรวมประเทศเป็นจักรวรรดิหนึ่งเดียวให้เข้มแข็ง จึงต้องการให้เล่าเปียว เจ้าเมืองเกงจิ๋วและเชื้อพระวงศ์ฮั่นมาสวามิภักดิ์ ซุนฮิว กุนซือคนสำคัญคนหนึ่งของโจโฉได้ชี้แนะว่า ไปเรียกตัว "ขงหยง" ทายาทรุ่นที่ 20 ของขงจื๊อ ราชบัณฑิตแห่งยุคเจี้ยนอัน แต่ทว่า... ขงหยงกลับยื่นฎีกาถวายราชสำนักว่า ควรเรียกบุคคลผู้หนึ่งซึ่งเป็นสหายของเขา ในเนื้อหาที่เขียนนั้นเป็นการยกยอปอปั้นอย่างถึงที่สุดว่าเป็นยอดอัจฉริยบุคคลที่หาใครเทียบได้ยาก ฉลาดกว่าตนถึง 10 เท่า หากดึงตัวเป็นพรรคพวกได้ บ้านเมืองรุ่งโรจน์ดุจมังกรทะยานฟ้าเป็นแน่

บุคคลผู้นี้ก็คือ "ยีเอ๋ง"
หรือที่มีชื่อในภาษาจีนกลางว่า 'หมีเหิง : 祢衡' และใช้ชื่อรองว่า "เจิ้งผิง [ Zhengping ]"

โจโฉยึดมั่นในนโยบาย “เชิดชูคนเก่ง” ไหนเลยจะปล่อยให้คนคนนี้ผ่านเลยไปได้
เมื่อยีเอ๋งเดินทางมาถึงตามคำสั่งเรียกตัว โจโฉเห็นเขายังอ่อนวัยก็เฉยชา ไม่แสดงท่าทีต้อนรับตามสมควร ยีเอ๋งแกล้งถอนหายใจแล้วเปรยว่า “แผ่นดินนี้หาคนดีได้ยากยิ่งนัก”
โจโฉสดับแล้วก็ถามกลับว่า ‘ณ ที่แห่งนี้ล้วนมีแต่ยอดคน ไฉนจึงกล่าวคนดีหายาก’
ยีเอ๋งถามต่อว่า “ใครหรือที่ท่านว่าดี” จากนั้นโจโฉก็เล่าสาธยายสกิลบุคคลแวดล้อมไป ทันใดนั้นยีเอ๋งกลับหัวเราะ แล้วกล่าววาจาแสดงอาการดูถูกเหยียดหยามไปทั่ว ไม่เว้นแม้แต่โจโฉ

เตียวเลี้ยวได้ฟังเข้าก็โกรธสุดขีด ทำท่าจะชักกระบี่ออกมาสังหารเขาเสีย แต่โจโฉก็ห้ามปรามไว้ก่อน คุณสมบัติของโจโฉที่เหล่าผู้นำควรยึดเป็นแบบอย่าง คือ โจโฉไม่ใช่คนถือตัว...แต่ เขาก็ไม่ใช่คนที่ให้ใครมาลบหลู่ง่ายๆ โจโฉต้องการละลายพฤติกรรมมิบังควรของยีเอ๋ง

363 Nameless Fanboi Posted ID:xnFf8i/BHL

ว่าแล้วก็ใช้ยีเอ๋งให้ไปตีกลองในงานรัฐพิธี เป็นการดูถูกกลับเพื่อให้อับอาย เนื่องด้วยเคยได้ยินมาก่อนว่ายีเอ๋งมีพรสวรรค์ด้านนี้ งานตีกลองนั้นเป็นของสำหรับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย
ถึงวันงาน ยีเอ๋งโชว์ศักยภาพบรรเลงเพลงกลองได้อย่างสมคำร่ำลือ ใครต่อใครก็ต่างต้องสะกดในเสียงกลองของเขา ยีเอ๋งยิ่งตีกลองก็ยิ่งเขยิบเข้าหาโจโฉ พอถึงตรงหน้า โจโฉก็ถามว่า “งานพิธีใหญ่โต ไฉนไม่เปลี่ยนชุดพิธีการ กลับแต่งตัวซอมซ่อเยี่ยงนี้”

ยีเอ๋งฟังโจโฉ ก็ค่อยๆ ปลดอาภรณ์ทีละชิ้นจนเปลือยกายหมด ถ้วนหน้าตกตะลึง โจโฉถึงกับไปไม่เป็น เพราะตอนแรกต้องการดัดสันดานยีเอ๋ง กลับกลายเป็นว่าถูกยีเอ๋งทำให้เสียหน้าแทน

ท่อนนี้ ในวรรณกรรมสามก๊กจะมีการใส่บทเจรจาระหว่างโจโฉกับยีเอ๋งเอาไว้ว่า
ยีเอ๋งที่เปลือยกายล่อนจ้อน : ข้าถอดเสื้อผ้า เพราะตัวข้าจะถอดให้ท่านเห็นเรือนร่างอันบริสุทธิ์ของข้า
โจโฉตวาดกลับ : งั้นใครที่สกปรก !
ยีเอ๋งตอบกลับด้วยสีหน้าใจเย็น : ท่านสนใจแต่คำเยินยอ หูจึงสกปรกหนึ่ง ชอบเห็นแต่สิ่งสวยงาม ตาจึงโสมมสอง จิตคิดริปล้นราชสมบัติ หัวใจจึงโสโครกสาม ! อันตัวข้าคือปราชญ์ผู้สูงส่ง กลับโดนใช้ให้ตีกลอง เช่นนี้หรือจะมาปกครองไพร่ฟ้าได้ !

คำด่าของยีเอ๋ง เป็นไปได้ว่าถูกประพันธ์ในภายหลังเพื่อต้องการสะท้อนให้เห็น “ความกร่าง” ของเขา เพราะด้วยช่วงเวลานั้น โจโฉพึ่งมีอิทธิพลในราชสำนักฮั่น บารมียังไม่เฟื่องฟูขีดสุด

โจโฉผู้มีตบะสูง บังคับส่งยีเอ๋งไปเจรจาให้เล่าเปียวยอมอ่อนน้อม เหล่าข้าราชสำนักพากันฉงนใจ ถามสาเหตุที่ไม่สั่งประหารยีเอ๋งเสีย โจโฉก็อธิบายว่า ยีเอ๋งเป็นปราชญ์ชื่อเลื่องลือ แม้จะปากจัดแต่ก็มีคนเลื่อมใส หากฆ่าเขาแล้ว ตนจะเสื่อมเสียชื่อเสียง
ยีเอ๋งเดินทางถึงเมืองเกงจิ๋ว เล่าเปียว เจ้าเมืองให้การต้อนรับ ยีเอ๋งกลับพูดจาหยามหน้าเล่าเปียว เขาเป็นคนสุขุมใจเย็น แม้อีกใจหนึ่งก็อยากสังหารทิ้งเสีย แต่ก็กลัวเสียชื่อเหมือนโจโฉ จากนั้นก็ส่งตัวยีเอ๋งไปหา หองจอ เจ้าเมืองกังแฮ หองจอก็รู้จักยีเอ๋งดีว่าเขาถือตัวเป็นผู้วิเศษ หยิ่งทะนงตน ช่วงแรกก็ให้ความเคารพนับถือปราชญ์ผู้นี้ ถึงกับอุตส่าห์เลี้ยงดูดิบดีไม่ขาดตกบกพร่อง แต่ยีเอ๋งก็ยังพูดจายกตนข่มท่านอีกเช่นเดิม ยีเอ๋งกำเริบเสิบสานชนิดกู่ไม่กลับ

หองจอ เป็นคนที่ถือตัวที่ต่างจากโจโฉ ไม่ได้มีกิริยามารยาทเยี่ยงเล่าเปียว เขาเป็นแม่ทัพหยาบกระด้าง เมื่อถูกดูถูกกลางงานเลี้ยง หองจอฉุนจัด สั่งข้ารับใช้โบยก้นยีเอ๋ง ยีเอ๋งไม่มีท่าทีเข็ดหลาบก็โดดขึ้นโต๊ะ ชี้หน้าตะโกนด่าฉอดๆๆๆ หองจอฟิวส์ขาดแล้ว สั่งทหารนำตัวไปกุดหัวทันที
เมื่อโจโฉรับทราบข่าวยีเอ๋งถูกประหารแล้ว ก็หัวเราะชอบใจ... “ยีเอ๋งผู้นี้เป็นคนหยาบช้า ปากดีๆ นั้นก็เป็นอาวุธฆ่าตัวมันเองแท้ๆ” ยีเอ๋งผู้มากความรู้ ก็จบชีวิตเพียงเท่านี้ อายุขณะเขาตายยังน้อยกว่าตอนที่ขงเบ้งมารับใช้เล่าปี่เสียอีก

อนึ่ง ประวัติศาสตร์ท่อนหนึ่งบันทึกไว้ว่า “ผู้คนต่างรังเกียจยีเอ๋งที่ทะนงตน แต่แท้จริงแล้ว ยีเอ๋งเองต่างหากที่เกลียดผู้คนในสังคม” และมีช่วงหนึ่งตรงกับในวรรณกรรมด้วย นั่นคือ การแสดงกิริยาหยาบช้าต่อโจโฉ ส่วนที่ต่างกันออกไป คือ กรณีของเล่าเปียว ยีเอ๋งไม่ได้ดูหมิ่นเล่าเปียวตรงๆ เขาเพียงแต่ใช้วาจากล่าวไม่เห็นหัวบรรดาลูกน้องเท่านั้น คนเหล่านั้นจึงไปใส่ไคล้กับเล่าเปียวว่า ยีเอ๋งก็หมิ่นเล่าเปียวด้วย เล่าเปียวจึงส่งตัวไปให้หองจอ จนจบชีวิตที่เมืองกังแฮ ด้วยประการฉะนี้ครับผม

….
หมายเหตุ ราชวงศ์ฮั่นตะวันออกล่มสลายอย่างสมบูรณ์ หลังจากพระเจ้าโจผี บุตรคนโตของโจโฉกับนางเปียนซี ยกตนเป็นฮ่องเต้ ปลดจักรพรรดิฮั่นเซี่ยนตี้ (พระเจ้าเหี้ยนเต้) ออกจากราชบัลลังก์ แล้วสถาปนาอาณาจักรวุยก๊ก นั่นเองครับผม

________
ประมาณ 5 ปีก่อน กลุ่มแฟนพันธุ์แท้หัวข้อที่ผมไปแข่ง มีโอกาสได้นัดพบเจอกันหลังแข่งเสร็จ ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่มาก ด้วยยังอ่อนหัดในประสบการณ์และความรู้ที่ไม่ถึงหางอึ่ง ผมเคยทำผิดพลาดด้วยการโม้โชว์ภูมิต่อคุณอ๋อง สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ จนเขามาตำหนิผมว่า "อย่าทำตัวแบบยีเอ๋ง ไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครชอบด้วยเลย" นั่นทำให้ผมสำนึกและรู้สึกผิดมากครับ ขอบคุณสำหรับความหวังดีของพี่อ๋องครับผม โพสต์นี้ก็เลยถือโอกาสเล่าเรื่องของยีเอ๋งที่พี่เคยเปรยไว้เมื่อคราวนู้นล่ะกันนะครับ
--------------------
แหล่งอ้างอิง
1) นามานุกรมสามก๊ก ฉบับแฟนพันธุ์แท้ : ชัชวนันท์ สันธิเดช สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ สามก๊ก และ Fan of The Year 2008 หรือคุณอาร์ทชี้ชัด FanSamkok
2) มองตะเกียบเห็นป่าไผ่ เล่ม 1 : นิธิพันธ์ วิประวิทย์ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ ราชวงศ์จีน 2013 หรือพี่อ๋อง Ong China

~~~~~~
เขียนโพสต์แลรวบรวมเนื้อหาทั้งหมด โดย
เจมส์ เหวินจง
(ศุภากร สุวรรณพิพรรธ)
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน แฟนพันธุ์แท้ ราชวงศ์จีน
---
{แก้ไข ตรวจสอบแล้วครับ}

364 Nameless Fanboi Posted ID:RoAaQ8WOob

>>359 สดมันจะแนบเนื้อกว่าไง แล้วที่ผ่านมาถุงยางมันเสื่อมสภาพกับพวกน้ำมัน เจลปิโตรได้ง่ายๆ เรื่องสารหล่อลื่นที่ใช้ละถุงยางไม่เสียเนี่ย เมื่อก่อนๆเลยยังไม่มี แถมคู่ ช-ญ ใช้ถุงเมื่อก่อนถ้าหีไม่สัมผัสกับควย สารหล่อลื่นในร่างกายไม่เกิดเวลาเย็ดกัน จริงๆควรจะประชาสัมพันธ์ไอเจลหล่อลื่นมากกว่านี้นะ

365 Nameless Fanboi Posted ID:xnFf8i/BHL

ในอดีต คนรวยจะอ้วนๆ คนจนจะผอมๆกล้ามๆ แต่ปัจจุบัน คนรวยจะหุ่นผอมๆกล้ามๆ ส่วนคนจนจะอ้วนๆ (ไม่เชื่อลองดูลุงๆป้าๆที่ทำงานหาเช้ากินค่ำ ตามตลาด ตามท้องถนนดิ)

เพราะคนรวยยุคใหม่ อยากดูดีเวลาออกงานสังคม อยากใส่เสื้อผ้าแบรนดังแล้วดูสวยสง่า (ตามแบบเซเล็บเมืองนอก) มีเวลาว่างไปฟิตเนสบ่อยๆ และควบคุมอาหาร ซึ่งอาหารคนรวยส่วนใหญ่จะเน้นผักและเนื้อ

ส่วนคนจนต้องทำงานทั้งวัน ไม่มีเวลาออกกำลังกาย และเน้นกินเยอะๆ กินหนักๆ เน้นกินเอาปริมาณ ซึ่งอาหารคนจนส่วนใหญ่จะเน้นแป้งและไขมัน

366 Nameless Fanboi Posted ID:1a.RLSPqiA

>>365 ไม่อ่ะ บ้านกูแทบไม่มีจะแดก แห้งกันทั้งบ้าน แนวเดียวกับแรงงานเกาหลีเหนือ

367 Nameless Fanboi Posted ID:q16lNaoqIN

>>365 เอาที่ไหนมาพูดวะ เห็นคนทำงานโรงงาน ดูโทรมๆ แต่หุ่นลีนซะเยอะนะ แค่ไม่มี 6 packs เหมือนพวกเข้าฟิตเนสแค่นัั้น แต่หน้าท้องก็แบนราบละ

368 Nameless Fanboi Posted ID:d3DIgq4mcf

The Jew cries out in pain as he strikes you.

369 Nameless Fanboi Posted ID:RfNcswB8PH

>>365 ที่มึงพูดมามันก็แค่นอร์มี่มีตังมากกว่า คนรวยจริง ๆ เห็นพวกเจ้าสัวแม่งก็ยังลงพุงเหมือนเดิม ส่วนที่จนจริง ๆ ก็แล้วแต่งานป่ะ อย่างพวกแบกหามเนี่ยหุ่นอย่างล่ำ ไม่ก็แห้งไปเลยก็มี

สรุปสั้น ๆ ก็แล้วกัน ว่ามิตรสหายท่านนี้เข้าใจผิดอย่างรุนแรง รูปร่างกับสถานะทางการเงินมิได้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญก็ประมาณนี้

370 Nameless Fanboi Posted ID:A6Jid0yJu.

กู >>367 นะ เพิ่มนิด กูว่าพนักงาน Office ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล เนี่ยน่าสงสารสุดละ ต้องไปทำงานแต่เช้า กลับบ้านมืดค่ำ (เพราะรถติดสัสๆ) ค่าครองชีพก็แพงจนไม่ค่อยเหลือเป็นสมาชิกฟิตเนสหรอก หรือถึงมีจ่ายก็อาจจะติดเรื่องเวลานี่แหละ คนทำงานโรงงานยังได้ยกได้แบกหามซึ่งแม่งก็คือการออกกำลังไปในตัว (ส่วนคนทำงาน Office ใน ตจว. ไม่ต้องเจอรถติด แถมไม่ต้องเข้าฟิตเนสด้วย สนามโรงเรียน สนามหน้าสถานที่ราชการ โดยมากเปิดให้ใช้ยันสองสามทุ่มตลอด กูนี่เวลาออกไป ตจว. เห็นแล้วโคตรอิจฉาเลย)

371 Nameless Fanboi Posted ID:lIjj/qpMki

"เคยเห็นด้วยเต็มที่กับฝ่ายที่ต้องการแบนสารพิษนี้ เพราะว่าโดยส่วนตัวไม่ชอบวัสดุเคมีทุกชนิด และโปร ออร์แกนิกมาก ดังนั้นจึงสนับสนุนทุกเรื่องที่จะให้เลิกใช้สารเคมี

พอดีได้รับคำถามจากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นเกษตรกรว่า “ไม่ให้ใช้สารตัวนี้จะให้ใช้อะไร”

คำถามชวนให้สะดุดคิดว่า ทางเลือกมีอะไรบ้าง ไม่ใช่ว่าหนีเสือแล้วไปปะจระเข้

ต่อมาได้ยินเพิ่มเติมว่า สูตรเคมีตัวที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่นี้สิทธิบัตรหมดอายุแล้ว ใครๆ ก็ผลิตได้ ราคาจึงถูก ส่วนพวกที่ต่อต้านไม่ให้ใช้ บางคนต่อต้านด้วยความจริงใจ แต่บางคนก็อาจจะกระทำโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง ให้เกษตรกรหันเหไปใช้สารตัวใหม่ที่ยังมีสิทธิบัตรอยู่ ซึ่งแพงกว่าแน่นอน แต่ไม่รู้ว่าปลอดภัยกว่าหรือเปล่า เพราะอายุการใช้งานยังสั้น การวิจัยเรื่องผลกระทบจึงยังมีไม่มาก ผิดจากสารตัวแรกที่ใช้มายาวนาน การวิจัยถึงผลกระทบมีมากมาย

ในเวลานี้ จึงเกิดกังวลขึ้นมาว่า หรือว่าเรากำลังถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือ เข้าทำนองเตะหมูเข้าปากหมา แต่ว่าการจะ “รู้เขา” และ “รู้เรา” ในเรื่องนี้ซับซ้อนมาก ต่างคนต่างหลอก ต่างคนต่างมีผลประโยชน์แฝง และคนมีจุดยืนโดยสุจริตก็มี ทำให้สับสนอย่างยิ่ง "

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

372 Nameless Fanboi Posted ID:w3jbgKO2Fc

>>371 ตอนแรกเฉยๆ แต่พอไอ้อนุทินออกมาแอคติ้ง แล้วไอ้พวกเครือข่าย ngo สนธิลิ้มออกมาปั่นนี่กูระแวงทันทีไปลองหาและแล้วก็โป๊ะแตก ไอ้ห่าจะแบน3ตัวแล้วเอาตัวแพงกว่าที่มีพิษไม่ต่างมาแทน ปฏิบัติการดักควายคนกินผักทั้งประเทศ

373 Nameless Fanboi Posted ID:vFpu+Hj4pB

อนุทินแกโชว์เงิบบ่อยมากช่วงนี้ เหมือนเครียดๆอะไรซักอย่าง ผิดหวังแหงๆไปรวมกะ พปชร.

374 Nameless Fanboi Posted ID:X9y5DVHVm4

>>373 กูว่าไม่ได้เงิบนะ จงใจแถทำมึนมากกว่า

375 Nameless Fanboi Posted ID:Rae/8kUEiV

แบบนี้ไม่เรียกว่าแถแล้วโม่ง แถวบ้านเรียกดับเครื่องชนแล้ว

376 Nameless Fanboi Posted ID:vFpu+Hj4pB

>>375 ยังไงวะ แต่ดูแกมีปฏิสัมพันธ์กะลูกเพจดีนะ แม่งคงเบื่อๆคนรอบข้างอะ คงมีแต่พวกคบเอาผลประโยชน์ คนในพรรคก็มีแต่พวกลุงๆบ้านๆ

377 Nameless Fanboi Posted ID:w3jbgKO2Fc

>>376 สร้างภาพว่ากันเองมากกว่า ตัวแม่งเองแหละตัวดีเลยเรื่องเกาะแดกหาประโยชน์อ่ะ ดูลีลาเลียควยไอ้ตูดสิแซงหน้ารองนายกทุกคน

378 Nameless Fanboi Posted ID:W6p.dXlWRa

ทีสารพิษดับเครื่องชนได้ ไหงกัญชาพรรคตัวเองหาเสียงไว้แท้ๆดันยอมถอยให้คนด่าได้ว่ะ

379 Nameless Fanboi Posted ID:w3jbgKO2Fc

>>378 ดับเครื่องชนมันทำแต่ปากนะ ถ้ากระแสตีกลับแรงจริงมันโดดหนีอยู่หละ นี่ก็เพิ่งออกมาบอกว่าไม่ได้จะลาออกทุกคน

380 Nameless Fanboi Posted ID:qq85Jr0QOc

ไม่รู้เคยเล่าไปยัง มีศิลปินไต้หวันคนนึง โดนก็อปงานเอาไปขายในเว็บจีน

แทนที่เจ้าตัวจะแจ้งความฟ้องร้อง ศิลปินแกประกาสตัวว่าสนับสนุนการประกาศเอกราชไต้หวัน

เท่านั้นแหละ งานที่โดนก็อปขายในจีนโดนลบเหี้ยน

#มิตรฯ

381 Nameless Fanboi Posted ID:1SF5XoQSFA

>>380 อัจฉริยะ!
จริงๆในทางปฏิบัติไต้หวันเป็นประเทศเอกราชมาตลอดนะ

382 Nameless Fanboi Posted ID:W6p.dXlWRa

>>379 ขนาดสั่งพวกโรงบาลติดป้ายต้านสารสามตัวนี้ทั่วประเทศ
ถึงจะปูทางลงไว้แล้วก็เสียหน้ามากนะ ถ้าจะยอมไม่แบน

383 Nameless Fanboi Posted ID:A6Jid0yJu.

พรรคนี้ทำไมต้องเล่นใหญ่จังวะ

384 Nameless Fanboi Posted ID:1SF5XoQSFA

คนเราสั่งสอนให้เยาวชนเกลียดคอมมิวนิสต์ ไปพร้อมๆกับอวยจีนแดงได้อย่างไร?

จอร์จ ออร์เวลล์ (ผู้เขียนอันนิมัลฟาร์ม ที่ลุงตู่แนะนำให้อ่าน) ได้เขียนถึงทฤษฎีการสื่อสารของประเทศเผด็จการไว้ในเรื่อง 1984

ใน 1984 รัฐบาลเผด็จการได้ควบคุมความคิดของประชาชนอย่างเข้มงวด

วิธีการหลากหลาย เช่นสร้างศัตรูของรัฐ ให้คนด่าทุกวัน

มีการควบคุมคำศัพท์ โดยลบคำศัพท์บางอย่างออกจากพจนานุกรม เพราะเมื่อคนไม่มีคำนั้น ก็จะคิดเรื่องในคอนเส็ปนั้นไม่ได้

อีกหนึ่งระบบความคิดที่รัฐสอนให้ประชาชนคือ doublethink (อย่าแปลไทยเลยเพราะเป็นคำพิเศษ)

ความหมายของ ออร์เวลล์ คือ การสอนให้ประชาชนมีวิธีคิดที่เชื่อรัฐ โดยที่ทำให้การให้ตรรกะพื้นฐานพังทลาย จงสามารถยึดเอาข้อเท็จจริงของอย่างที่ขัดแย้งกันว่าเป็นความจริงทั้งคู่ได้

ตัวอย่างเช่น สมมุติผู้นำบอกว่า
1. แมวทุกตัวเลว
2. A เป็นแมว
3. แมว A ดี

ตรรกะนี้ข้อ 1 กับ 3 ควรจะขัดกัน เพราะถ้าแมวทุกตัวเลว A เป็นแมวก็น่าจะเลวด้วย

ดังนั้นประชาชนก็จะเริ่มสงสัยว่า ผู้นำนี้ตรรกะประหลาดๆนะ

แต่ประชาชนที่ถูกฝึกให้คิดแบบ doublethink จะเชื่อผู้นำ มากกว่าจะคิดแบบตรรกะ ทำให้เขายอมรับว่า "แมวทุกตัวเลว " และ "แมว A ดี" ไปพร้อมๆ กันได้โดยไม่ตั้งคำถาม

เราพบเห็นวิธีคิดแบบนี้ได้มากในคนไทย

เช่น
1. คนโกงเลว
2. A กับ B โกง
3. A เป็นคนดี แต่ B เป็นคนเลว

หลายคนไม่ถามว่า ทำไม B เลวคนเดียว แต่ A ไม่เลว

โอเค ทุกวันนี้ เราสามารถด่า นักศึกษาที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนสนับสนุนให้เข้าป่า ต่อต้านรัฐบาล / ไปพร้อมๆกับการอวยรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีน ชื่นชอบระบบปกครองรวมศูนย์แบบรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้

ก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่

ผมอยากรู้ว่าถ้า จอร์จ ออร์เวลล์ มีชีวิตอยู่ จะคิดยังไงกับตรรกะคนไทยนี้นะ

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

385 Nameless Fanboi Posted ID:zpMR0+YryV

ช่วงนี้ พวกเด็กแว๊น (ผอมๆ สักลายเยอะๆ) ออกมาเย็ดกันเอง แล้ว Live สดเก็บเงิน กับเปิดกรุ๊ป Line ขายคลิปกันเยอะมาก ซึ่งฉันสงสัยว่า พวกนี้เป็นเกย์จริงๆ หรือ เป็นชายแท้ แต่ยอมมีอะไรกันเพื่อขายคลิปให้กะเทยดู
แต่อย่างไรก็ตาม นั่นก็หมายความว่า สังคมเด็กแว๊นนั้นเปิดกว้าง ยอมรับเกย์ไบใช่ไหม เพราะทุกคนในแก๊งก็น่าจะรู้ว่าสมาชิกในแก๊งมาถ่ายคลิปขายกันแบบนี้ แต่ก็ไม่ล้อ ไม่แกล้งกัน ยังให้มาร่วมแว๊นกันตามปกติ
(เอ.. แต่พวกที่ชอบคอมเม้นล้อเกย์กะเทย สายเหลือง ขุดทอง ระเบิดถังขี้ ก็พวกเด็กแว๊นทั้งนั้นนี่หว่า)

386 Nameless Fanboi Posted ID:3JrYaRuxTL

ไปอาเซียนมาแล้วเกือบทุกประเทศยกเว้น บรูไน กับฟิลิปปินส์
มีตำนาน เรื่องเล่า ข่าวลือ ความเป็นมิตรศัตรูมาแต่งเล่นๆ ได้ดังนี้

1. ลาว อันนี้ต้องบอกเลยว่าประวัติศาสตร์บ้านเค้าเขียนว่าไทยเป็นตัวร้าย เหมือนไทยพม่า เอ็งเอาพระแก้วมรกตของข้าไป เหมือนกับไทยไปด่าพม่าว่าเอาทองกรุงศรีไปสร้างชเวดากอง (แต่พม่าบอกว่าข้าไม่ได้เอาไปสร้างชเวดากองนะ เพราะทองเชลยไม่คู่ควรกับเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ของข้า) แถมดูทีวีไทย เล่นเฟสกับคนไทย เจอคอมเม้นคนไทยดูถูกจากคนไทยเข้าไปก็ยิ่งไม่ชอบไปใหญ่ แถมดูถูกเชียงใหม่ว่าเชียงใหม่มีคนตั้งหลายล้านไม่มีเอกราช แต่ลาวมีแค่ 6 ล้านมีเอกราชนะเว้ยเฮ้ย !!

2. กับพูชา อันนี้ชอบอ้างว่าเคยชนะไทย ตอนสมัย พระเจ้าตาก ที่กองทัพธนบุรีส่งไปตีเขมรแล้วทัพหลวงจะตามไป แต่ทัพหลวงกลับมายึดราชบัลลังค์ก่อน ปล่อยทัพหน้าไว้ที่ เมืองเสียมเรียบ มันมาจากคำว่า สยามเรียบ (เรียบร้อยหายหมด) ตั้งแต่นั้นกัมพูชาก็คิดว่าตัวเองมีดีพอที่จะชนะไทยได้ เวลาดูถูกคนไทยมักจะเรียกว่า "ไอ้เสียม" ความรุนแรงก็พอๆกับคำที่ว่า "ไอ้เขมร" แถมมักจะบอกว่าไอ้เสียมนี่มันขโมยวัฒนธรรมข้าไป ไอ้ขี้ขโมย ตอนนี้จีนคือเทพมาประทานพรให้ข้ายิ่งใหญ่แล้วนะ ข้าไม่จะมีกลัวใครในอนาคต ประมาณนั้น

3. พม่า ประเทศตอนกลางนี้ประมาณว่าข้าจะอยู่ของข้าแบบนี้ ใครจะทำไม จะใส่สโหร่ง สเหร่งอะไร ก็เรื่องของข้า เรื่องที่ทำได้ข้าก็บอกว่าได้ ทำไม่ได้ก็ไม่ทำ ไอ้พวกมอญเป็นศัตรูอันดับ 1 ของข้า ส่วนไทย ข้าไม่คิดไรด้วย คบด้วยได้ ยังไงก็ต้องซื้อของจากไทย ไทยจะเจริญยังไงก็เรื่องของมัน รัฐบาลข้ามันกาก แต่ใจจริงข้าก็อยากเจริญเหมือนกันนะแต่ข้าเก็บไว้ในใจ ส่วนพวกทางรัฐฉานเชียงตุง ตอนเหนือ จะบอกว่าคนไทยนี่แหล่ะญาติข้า ปู่ข้าเป็นคนเชียงใหม่ ย่าข้าเป็นคนเชียงราย มาค้าขายอยู่เชียงตุง ตั้งแต่โบราณกาล แต่ตายละหว่าด่านปิด ข้าอยู่พม่านี่แหล่ะ ไปมาหาสู่กันเรื่อยๆ แถวแม่สายก็ได้

4. เวียดนาม เฮ้ยไทยนี่มันเจริญกว่าข้าหวะ เมื่อไรข้าจะสู้มันได้วะ เฮ้ยบอลยู 19 ชนะได้แล้วโว้ย ฉลองกันทั่วประเทศ แต่สักพักเอ้าไทยมาแย่งตั๋วบอลโลกหญิงคาบ้านเลย ไทยตลอดเลยหวะ ข้าสรา้งนั่นสร้างนี้ใหม่ ทางด่วนใหม่ข้า โอ้วสุดยอด ว่าจะลองไปอวดกับไทยดูสิ ไทยมันทำได้มั้ย .... แม้ง ไทยมันมีมานานแล้วนี่หว่า....ไทยนี่มันเอาตังมาจากไหนถึงรวยกันจังว้า รถเต็มบ้านเต็มเมืองเลยหวะ แถวบ้านข้าใครมีวีออสแม้งโคตะระรวยเลยนะเฟ้ย ใครใช้ของไทยนี่ก็เจ๋งพอตัวนะ เมื่อก่อนใครมีฮอนด้าสติ๊กเกอร์ไทยนี่ของแท้แน่นอน เป็นไปได้ข้าอยากไปทำงานที่ไทยหวะ เงินเยอะมาก ใครได้แฟนเป็นคนไทยถือว่าเจ๋งหวะ ประมาณนี้

5. มาเลเซีย ประมาณว่าไทยเรอะ ก็งั้นๆ แหล่ะ ไทยมีไรบ้านข้าก็มี ไทยเอาสายไฟลงดินรึยังวะ แต่บ้านข้าลงกันเกือบหมดแล้วนะจ๊ะ เป้าหมายของข้าคือต้องเจริญกว่าสิงคโปร์นะเฟ้ย ข้าไม่มองไทยละนะ ตอนนี้ข้าพยายามหลอกล่อไทยร่วมสร้างแลนบริด ปีนังสงขลาอยู่ ไทยมันจะได้ไม่สร้างท่าเรือฝั่งอันดามันเชื่อมอ่าวไทย มันจะได้มาส่งของผ่านบ้านเมืองข้า แถมข้าจะได้เก็บภาษีได้มากกว่าไทยมันอีก ฮ่าๆ สักพัก อ่าวเฮ้ยไทยจะสร้างโครงการคอคอดกระเรอะ เฮ้ย แอบเอาตังไปให้พวกโจร 3 จังหวัดชายแดนมันจัดประทัดเล่นหน่อย ไทยจะไม่ได้กล้าขุด เห็นไทยจะสรา้งไรวะ นั่นเฮ้ย ชิงสร้างก่อนดีกว่าไทยมันยังไม่ทำหรอก ไทยกำลังเถียงกัน พอมันเริ่มสร้างของข้าก็เสร็จพอดี เห้ยประเทศไหนมีปัญหากันเดี๋ยวข้าช่วยเป็นคนกลางให้นะ ไม่ต้องห่วงฮี่ๆ

6. อินโดนีเซีย ประมาณว่า ข้าใหญ่นะ คนเยอะ มาเลย์นี่มันแย่งวัฒนธรรมข้าไปเยอะ ไอ้ขี้ขโมยเปลี่ยนชื่อเป็น "มาลิง" เลย (แปลว่าขโมยในภาษาบ้านเค้า) มองไทยว่าไทยมันเจ๋งหวะ ประเทศนิดเดียวทำไมกีฬามันเก่งจังว้าาา เวลาบอลมันมาที่เสนายันข้าจะอัดมันให้ตายไปเลย แต่ไปเตะนอกบ้านข้ายอม ไทยนี่แหล่ะเพื่อนข้าที่จะช่วยจัดการมาเลย์ ล้อมมาเลย์ไว้ อย่าให้มันไปไหน ตอนนี้ข้ากำลังเติบโต เดี๋ยวเหอะ มาเลย์ข้าจะเจริญกว่าเอ็ง แค่ตอนนี้คนข้าเยอะจัดการยากเฉยๆ โว้ย ไทยกับข้ามาร่วมกันจัดการมาเลย์กันเถอะ

7. สิงคโปร์ นั้นเป็นพวกที่โอเค ข้าพัฒนาแล้วแต่ที่ข้าไม่มีหวะ ลองไปสร้างตึก สร้างโรงแรม ให้ไทยหน่อยสิ อิอิ ไทยมันจะได้ดีใจว่ามีตึกเยอะ แต่หารู้เงินเข้าเป๋าข้า อิอิ ข้ามันเงินเยอะ อยากทำไรก็ได้ เฮ้ยนั่นคนไทยเข้าเมืองมานี่หว่ามันจะมาเป็นแรงงานต่างด้าว โรบินฮูดขุดทองป่าวว้า ไหนลองถามมันหน่อยว่ามันเอาเงินมาเท่าไร อยู่ที่ไหน กับใคร กี่วัน กี่คืน กี่วินาที บอกมาให้หมด พอไทยจะทำแลนด์บริดก็มักจะมองว่าข้าคุมเรื่องการเดินเรือไว้หมดแล้วจ้า เอ็งสายไปเสียแล้ว หุหุ

#มิตรทั่นหนึ่ง

387 Nameless Fanboi Posted ID:/69/y1oO/N

>>386 ไม่ใช่ว่าไอ้7มันเป็นตัวเอาเงินไปโปะนักการเมืองไม่ให้ขุดคลองเรอะ ส่วนไอ้3 เวลาเบ่งทีไรกูก็ตอบกลับไปทุกทีว่าประเทศมึงโดนฝรั่งอังกฤษตุ๋ยตูดเพราะเรื่องรองเท้า ฮา

388 Nameless Fanboi Posted ID:ideimskgZk

>>387 กูไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่ว่ะ คอคอดกระไทยขุดไปจริงมันไม่ได้ลดเวลาเดินเรือได้มากขนาดนั้น คนไทยปั่นข่าวกันเองมากกว่า

389 Nameless Fanboi Posted ID:3JrYaRuxTL

ถ้าปัจจุบันออกไปทาง ไม่คุ้มต้นทุนขุดล่ะ

390 Nameless Fanboi Posted ID:Ux2lrv5xiQ

>>388 ถ้าขุดตั้งแต่ 100 ปีก่อน สิงคโปร์จะไม่ได้เกิดจริงๆ นะ แต่ก็นั่นละ คอคอดกระมันมีคำสาป สมัยก่อนขุดไม่ได้เพราะมีปัญหาความมั่นคง ตั้งแต่ยุคอังกฤษ-ฝรั่งเศสล่าดินแดนแถวนี้ ถ้าขุดโอกาสเสียภาคใต้มากกว่าทุุกวันนี้ก็สูงเพราะอาณาจักรท้องถิ่นยังไม่ได้รวมกับสยาม (กรุงเทพฯ) แบบแนบชิดมากนัก หรือ 50-60 ปีก่อน อยากขุดก็ขุดไม่ได้เพราะไทยดันมีสงครามกลางเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์ แล้วภาคใต้นี่เป็นฐานคอมมิวนิสต์ขนาดใหญ่ไม่แพ้ภาคอีสานเลย (ถึงได้มีเหตุการณ์ถังแดงที่รัฐบาลทหารจับคนต้องสงสัยไปฆ่าแล้วยัดศพเผาในถังน้ำมัน) ถ้าขุดก็เสี่ยงแยกดินแดนอีก พอจะมาขุดตอนนี้ก็ไม่คุ้มแล้ว สิงคโปร์แม่งพัฒนาไปไกลกว่าการเก็บค่าผ่านทางจากเรือแล้ว พวกเป็นศูนย์กลางการเงินไปละ

391 Nameless Fanboi Posted ID:wTHpR1odga

>>390 100ปีก่อนมันมีเทคโนโลยีที่ขุดได้เหรอวะ

392 Nameless Fanboi Posted ID:Ir7X3HSoXG

>>391 สุเอซกะปานามาขุดมาก่อนนั้นอีก

393 Nameless Fanboi Posted ID:Bi2wP6iX7o

>>391 ช่องแคบหลายที่ก็ขุดมานานแล้วนะ แต่ไทยขุดไม่ทันแล้วอะ พม่าทำท่าเรือทวายแล้ว

394 Nameless Fanboi Posted ID:+HMLY54Gtd

📌 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ขอพาคุณร่วมเปิดประสบการณ์สู่โลกของนวัตกรรม

"ซิลิคอน วัลเลย์ (Silicon Valley) Hub จุดกำเนิดเทคโนโลยีที่สร้าง มหาอำนาจโลก"

📌 โอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะได้เยี่ยมชมบริษัทชั้นนำของโลกที่ Silicon Valley, USA
ได้แก่
✅ Facebook
✅ Google
✅ Uber
✅ Airbnb
✅ Twiter
✅ Cisco
✅ Alipay

และร่วมทำกิจกรรม Design Thinking Workshop โดยองค์กรชั้นนำ

====================================

ปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้บริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก Amazon Apple และ Google ทั้งสามบริษัททำธุรกิจเทคโนโลยีทั้งหมด ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เราทุกคนเห็นโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะเทคโนโลยี โทรศัพท์มือถือกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนขาดไม่ได้ ผู้บริโภคเรื่มหันมาจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น และแม้แต่อาหารการกินปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ยังสั่งอาหารให้มาส่งที่บ้านหรือที่ทำงานผ่านแอพลิเคชั่น

ยุคนี้เพื่งจะเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตอย่างเต็มตัว และหากเราอยากจะไปดูว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนไปทิศทางไหนเราต้องไปดูสถานที่ ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในโลก หรือที่เรารู้จักกันในนาม "ซิลิคอน วัลเลย์"

=====================================

📍 เดินทาง: 25-29 พ.ย. 2019
📍 กิจกรรม: Design Thinking Workshop, ไปสัมนาที่สำนักงานใหญ่บริษัทชั้นนำเช่น Facebook Google Uber AirBnB
📍 ที่พัก: Intercontinental Mark Hopkins, San Francisco

====================================

ค่าใช้จ่าย: 70,000 บาท

✅ รวมค่าที่พัก
✅ อาหาร 2 มื้อ
❎ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

===================================

สมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติม
ได้ทาง ทาง inbox ของเพจนี้
หรือคลิก https://m.me/SDXbySasin

#SDX #SDX2 #Sasin #SiliconValley #SasinDigitalExperience

395 Nameless Fanboi Posted ID:OYeUWS1zsp

คอคอดกระ บอกช้าไปแล้ว แต่ถ้ารีบทำรีบปูfacilityมันจะมีปัจจัยอะไรให้คนอื่นไม่ใช้วะ ดูไงๆแม่งก็ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะโคตรๆ

396 Nameless Fanboi Posted ID:Ux2lrv5xiQ

>>391 ฝรั่งเศสเสนอจะขุดให้โดยเอาทีมที่ขุดคลองสุเอซมาทำอะ https://www.silpa-mag.com/history/article_7580

397 Nameless Fanboi Posted ID:nfcgDwPz+f

>>391 ใช้คนล้วนๆเหมือนกำแพงเมืองจีนแหละ

398 Nameless Fanboi Posted ID:mNR8WhgLy0

>>395 ลดเวลาแค่ 3 วันนี่เยอะตรงไหน

399 Nameless Fanboi Posted ID:gcw0rDKQmR

>>394 อี๋ มหาลัยเกรดต่ำหลอกควายไปเรียน นี่ถึงขนาดต้องมาโฆษณาในโม่งแล้วหรอ

400 Nameless Fanboi Posted ID:8ETyK5NCsr

>>398 3 วัน = ค่าน้ำมันเป็นล้าน

401 Nameless Fanboi Posted ID:YzfNVu3cc7

เราอยู่ในสังคมที่คนรวย สอนคนจนให้รู้จักพอใจในความจน อย่าคิดที่จะรวย แล้วคนจนก็พอใจและปลาบปลื้มในความจนของตัวเอง พร้อมกับจ่ายเงิน(ที่แทบจะไม่มีอยู่แล้ว)ให้กับคนรวยที่ว่า เอาไปใช้จ่ายได้ตามอำเภอใจ

402 Nameless Fanboi Posted ID:WFP5ly.uVo

ขอสรุปแบบตรงๆของการผ่านกฎหมาย พรก. โอนกำลังพลฯ ครั้งนี้

“ ตอนนี้เรามีกำลังติดอาวุธขนาดใหญ่ ที่กินภาษีจากรัฐแต่ไม่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาล “

นี่คือหายนะต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริง

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

403 Nameless Fanboi Posted ID:fx2A3yKfdq

>>401
ก่อนกูจะรวย กูก็จนมาก่อน
-มิตรสหายท่านหนึ่ง

404 Nameless Fanboi Posted ID:7iuNNXOpBp

>>400 ไม่คุ้มกับความสะดวกสะบายที่ฮับอย่างสิงคโปร์หรอก

ขุดจริงคงมีคนใช้ละ หลักๆ น่าจะจีนที่ต้องการหนีอิทธิพลของเมกา เพราะตอนนี้ฝ่ายที่เสนอทำเต็มตัวคือจีน ขุดคลองได้ก็เป็นของจีน ไทยไม่มีเงินทำ

405 Nameless Fanboi Posted ID:5NLDXnyuug

>>404 เจียดงบแอสการ์ดมานิดหน่อยก็มีเงินขุดยาวไปถึงแม่น้ำไนล์แล้วโม่ง

406 Nameless Fanboi Posted ID:kfIM1cwZIp

ยังมีคนละเมอคิดว่ามีเยอะล้นอีกเหรอ

407 Nameless Fanboi Posted ID:xctFDPqZmh

>>404 ยืมเงินจีนมาขุดนี่ลองดูสภาพประเทศในแอฟฟริกาที่ยืมเงินจีนไปสร้างนู่นนี่แล้วไม่มีมาจ่ายคืนดู
น่าแปลกที่พวกอวยจีนที่ปกติทำเป็นห่วงอธิปไตยประเทศนักหนาทีแบบนี้ดันไม่ห่วง

408 Nameless Fanboi Posted ID:7iuNNXOpBp

>>405 กูรู้มึงอยากแซะ แต่งบขุดจริงเคยมีคนคำนวนว่ามากกว่างบประมาณแผ่นดินทั้งปีอีก แอสการ์ดเจียดงบมาพันปีก็สร้างไม่ได้

409 Nameless Fanboi Posted ID:633Cfmq2XG

>>405
เข้าใจว่ามึงโทรลเอาฮาน่ะ555

410 Nameless Fanboi Posted ID:NbhdC5Ksbj

การอ้างอิสระ อ้างความหลากหลาย ในเวลาที่ต้องการจะทำอะไรสวนมติที่เป็นจุดยืนของพรรคนี่ล้อกันเล่นรึเปล่าครับ

หนึ่งในจุดยืนของพรรคอนาคตใหม่ คือปฏิรูปกองทัพให้อยู่ภายใต้อำนาจของพลเรือน เอาทหารออกจากการเมือง เรื่องนี้พูดชัดเจนมาตลอด

นึกถึงว่า -- สมมุติผมสมัคร สส. ในนามพรรคเกย์ หาเสียงภายใต้อุดมการณ์ความเสมอภาคทางเพศที่พรรคชูธง แล้วขออิสระในโหวตเชียร์การเหยียดกะเทย ก็คงจะหลากหลายและสนุกดีนะครับ

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

411 Nameless Fanboi Posted ID:csZkSzeAyG

โครงการ 30 บาทเป็นโครงการดีแต่สมควรเปลี่ยนได้แล้วครับ

เพราะพอบอก 30 บาท มันเหมือนเหยียดคนจนกลายๆตลอด

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

412 Nameless Fanboi Posted ID:YVX2H3cLUc

>>411 ตอนนี้มันฟรีแล้วนิ

413 Nameless Fanboi Posted ID:RjtQt4Q6iX

>>412 กูเห็นคนยังพูด/พิมพ? ชื่อนี้อยู่ไง

414 Nameless Fanboi Posted ID:eJY0vZ.A.P

มันก็แค่ชื่อนิ เหมือนโครงการในxxx ยังใช้เงินหลวงไม่ได้ใช้เงินxxx ทำเลย

415 Nameless Fanboi Posted ID:NbhdC5Ksbj

>>412 กูยังจ่าย 30 อยู่เลย

416 Nameless Fanboi Posted ID:kiWPr9Nj3C

เทรนเนอร์ บอกว่าถ้าอยากให้มีซิกแพคเร็วๆ ต้องหยุดกินโซเดียม แต่นั่นหมายความว่า ห้ามกิน ซอส น้ำปลา เกลือ น้ำจิ้ม ผงชูรส ซีอิ้ว ซอสมะเขือเทศ น้ำซุป น้ำมันหอย บะหมี่ ผงฟู
แปลว่า กูต้องกินอาหารแบบมนุษย์ยุคหินอ่ะ คือ เอาเนื้อสัตว์มาต้มกินโดยห้ามใส่เครื่องปรุงใดๆเลย ผักก็ต้องกินสดๆหรือต้มกินโดยห้ามผสมอะไรเลย พูดง่ายๆคือ อาหารทุกชนิดที่วางขายในประเทศไทย กูกินไม่ได้เลย

417 Nameless Fanboi Posted ID:wPLD9SwunM

>>416 แดกเวย์แล้วไปนอนสะ

418 Nameless Fanboi Posted ID:7C1eep.yIF

>>416 อาหารทุกชนิดที่วางขายในประเทศไทย X
อาหารที่หาซื้อง่ายทั่วไป O
กินคลีนก็จบ และเค้าไม่ได้ให้หักดิบ หมายถึงให้ลดเท่าที่จะทำได้ เอาจริงๆการลดโซเดียมเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วต่อให้ไม่อยากมีกล้าม

419 Nameless Fanboi Posted ID:E7rZYsAQiE

Hearing Lebron James say "not every issue should be everybody's problem as well" is so disheartening and embarrassing to hear from an African American in this country. We fight and wish so hard for other races to understand what it is to be black in America and Lebron single-handedly gives a free pass for other races to toss our unjust treatment and views aside. We can't understand the issues in Hong Kong but we try to fight for other to understand 'Black Lives Matter'. Deep rooted hypocrisy.

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

420 Nameless Fanboi Posted ID:kiWPr9Nj3C

ช่วงนี้ การ์ตูนญี่ปุ่นหลายๆเรื่อง เอาอีฆาตกร Jack the Ripper มาทำเป็นตัวละครแนวต่อสู้ แบบว่าสู้เก่ง บู๊ระดับเทพ ฝีมือฉกาจมาก
ซึ่งกูก็งง (หลายๆคนก็งง) ว่าคนญี่ปุ่นอวยไอ้นี่เว่อร์ไปไหม คือตัวจริงในประวัติศาสตร์ มันก็ไม่เคยสู้กับใครนะ มันแค่แอบๆย่องๆมาฆ่ากะหรี่ตายไม่กี่คนเอง
แล้วอีนักเขียนญี่ปุ่นมันไปเอาเรื่องต่อสู้เก่งมาจากไหนวะ เอาจริงๆฆาตกรในประวัติศาสตร์คนอื่นๆยังฆ่าเก่งกว่าอีนี่ตั้งเยอะ สรุป อวยเกินเหตุฮ่ะ

421 Nameless Fanboi Posted ID:uH0n5lPbc2

>>420 เพราะมันกลายเป็นสาวน้อยโลลิในเฟสโกไงมึง อิมเมจเลยเปลี่ยนแถมโดนใจสายหมีด้วย

422 Nameless Fanboi Posted ID:SqflyxCZWp

>>419 เจ้าตัวบอกกูไม่ได้พูดนะ แต่เห็นด้วย55555

423 Nameless Fanboi Posted ID:7C1eep.yIF

>>420 ไม่ใช่ช่วงนี้ มันเป็นคนที่ถูกเอามายำในการ์ตูน(และสื่อในกลุ่มเดียวกัน)ยุ่นมาตลอด ซึ่งไม่ควรงง ไม่จำเป็นต้องงง เพราะยุ่นมันชอบเอาแค่ชื่อกับกิมมิคของบุคคลในอดีตมาทำตัวละครใหม่มาตั้งนานนนนนนนนนมากกกกกกกกกแล้วววววววววว

424 Nameless Fanboi Posted ID:QoI/cuCrlB

พนักงานสอบสวนต้องแม่นกฎหมายจริง ๆ และต้องให้คนที่เป็นสายบุ๋นจริง ๆ แต่คนที่มาเป็นตำรวจส่วนใหญ่จะสายบู๊ คนที่เป็นสายบุ๋นมักจะไปทำอาชีพอื่นที่รายได้ดีกว่า ทำให้ตำรวจที่โดนย้ายมาทำสอบสวน ทำไม่ได้ด้วยความไม่ถนัดจึงเกิดความเครียด แถมคนก็น้อยด้วย เพราะส่วนใหญ่คนที่มีเส้นก็จะย้ายตัวเองไปช่วยราชการที่อื่น คนทำงานจริงยิ่งเหลือน้อยไปอีก เมื่อเทียบกับปริมาณงานยิ่งเครียดทวีคูณ

425 Nameless Fanboi Posted ID:Q40A.l3.j1

โรคหลอดเลือดสมองตีบ
🖤เช้าวันนี้ ได้รับข่าวร้าย ที่น้องสาวคนหนึ่ง (ครูวราวดี แก้วจันทึก- ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ รร.
สามเสนวิทยาลัย) ได้ถึงแก่กรรม ในวัยแค่ 41 ปี สาเหตุจากเส้นเลือดในสมองตีบ ซึ่งไม่คาดคิดมาก่อนเนื่องจากน้องยังอายุยังน้อย และมีลูกชายฝาแฝดที่ยังอยู่ในวัยเรียนประถมศึกษาตอนต้น เท่านั้น🖤
◾โรคนี้จึงเป็นภัยเงียบที่น่ากลัว และได้รับข้อความที่คิดว่า เป็นที่มาของโรคนี้ และเป็นประโยชน์แก่ทุกคน จึงขอนำมาบอกต่อ เพื่อทุกๆๆคนจะได้ดูแลตัวเองกันด้วย◾
⚫สุขภาพทุกวันนี้ยิ่งไม่ดูแลยิ่งอันตรายมาก⚫
🔵อาหารการกินนี่สำคัญมากๆนะ โดยเฉพาะน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลทั้งหลาย
🔷️ด่วน...
เส้นเลือด "ตีบ" ในสมองเกิดขึ้นทุก 4 นาที ทำไมตรวจหาสาเหตุไม่เจอ แล้วจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไร ?

🔵ทุกวันนี้ ผมเจอคนป่วยเส้นเลือดตีบทุกวัน ตั้งแต่อายุ 13 ปี ยัน 95 ปี มันเกิดอะไรขึ้น ความพิการจะหยุดได้หรือไม่ได้...

ถ้าสำหรับผม ผมตอบได้เลยว่า"หยุดได้" เส้นเลือดตีบในสมอง เกิดขึ้นทุก 4 นาที ปีละเป็นแสนคน ดารานักแสดง.. คนจน.. คนรวย.. ก็ไม่เว้น จนเป็นเรื่องน่าวิตกมาก วันนี้การแพทย์สหรัฐ ยังบอกเลยว่า มันยากมากที่สุด การรักษาคนป่วยเหล่านี้ แทบจะเลือนลาง เสียงบประมาณมากมาย กับคนป่วยเหล่านี้...

อาการเส้นเลือดตีบ เป็นอย่างไร ? เส้นเลือดตีบ อาการที่ส่งสัญญาณ คือ.-
1.อาการมึนหัว
2.อาการบ้านหมุน
3.อาจมีอาการอาเจียนร่วม
4.อาการร่วมอ่อนแรงที่แขน
5.อาการร่วมอ่อนแรงที่ขา
6.มีกลุ่มก้อนแข็งอุดตาม คอ บ่า ไหล่ อาจส่งสัญญาณปวด

จากพฤติกรรมที่ทำ คือ.-
1.พักผ่อนน้อย
2.ดื่มน้ำน้อย
3.นอนดึก
4.ดื่มน้ำเย็นเป็นประจำ
5.ชอบทานอาหารมันๆ
6.ชอบดื่มเหล้า สูบบุหรี่
7.ขาดการออกกำลังกาย
8.ไม่เคยปรับสมดุล ดูแลระบบหลอดเลือด และการไหลเวียนให้สมดุล
9.นั่งนาน
10.ยืนนาน
11.ทำงานหนัก
12.ชอบดื่มน้ำอัดลม เป็นต้น

ภาวะเส้นเลือดตีบในสมอง ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากพฤติกรรม ที่สะสมมานาน ไม่ต่ำกว่า 4-5 ปี การอุดตันในเส้นเลือดถึงจะเกิดขึ้นได้ การรักษาฟื้นฟู สามารถทำได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลา.. นาน.. ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

คนที่เป็นมีอาการก่อนเส้นเลือดจะตีบตัน สามารถรักษาได้ ใช้ระยะเวลา ไม่เกิด 3-6 เดือน อาการเส้นเลือดตีบในสมองถึงจะไม่เกิดขึ้น แต่ถ้ายังกลับไปทำพฤติกรรมเดิมๆ ก็อาจกลับมาได้อีก เพราะเส้นเลือดตีบในสมอง เกิดจากพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค...

เอาล่ะ. คิดว่าข้อมูลเล็กๆน้อยๆ คงช่วยให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงได้ ห่างไกลความพิการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (อนุญาตให้แชร์ข้อมูลได้) เพื่อเป็นวิทยาทาน.

426 Nameless Fanboi Posted ID:ZHnuGb7XpL

ระนอง มหาชัย เถ้าแก่เป็นพม่าเริ่มเยอะขึ้น

จีน มายังรวยได้ พม่า ทำไมจะทำไม้ได้

ลูกจีน คนไทยยอมรับ ลูกน้องพม่า ก็ต้องน้อมรับ

ประเทศนี้ ถ้าขยันไม่อดตาย

ขยัน ไม่ดื่ม ไม่เล่นการพนัน รวย

แต่คนในประเทศนี้ ขยัน แต่ดื่มหนัก เล่นหนัก มันจะรวยได้ไง สุดท้ายก็โทษคนอื่น

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

427 Nameless Fanboi Posted ID:qOje7UA+mC

เสรีภาพ คือการเรียกร้องสิ่งที่อยากได้
ถ้าคนเห็นด้วยมากๆจะเรียกมันว่า ประชาติปไตย
ถ้าคนน้อยจะเรียกว่าเผด็กการ

อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอย่างแท้จริง

คนส่วนน้อยก่อเหต เกิดความวุ่นวายกับคนส่วนมาก
คนส่วนมากต้องการก็ใช่ว่าจะเป็นสิ่งถูกต้องเสมอไป

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

428 Nameless Fanboi Posted ID:4PYpWs6e+0

>>427 ฟังดูโง่จนกูอยากไปด่าคนโพสคนแรกเลย

429 Nameless Fanboi Posted ID:1xx.W70/lz

กำลังอินกับโจ๊กเกอร์ เลยไปขุด Batman เก่าๆมาดู เจอประโยคอมตะของ Joker (ตัวใน Batman The Dark Knight)

"If you're good at something, never do it for free."

อินเป็นพิเศษเพราะปกติโดนทำงานฟรีอยู่เรื่อย developer เป็นห่วงโซ่ห่วงสุดท้ายของ supply chain ทุกสาย เพื่อนคนหนึ่งแนะนำเพื่อนอีกคนหนึ่งมาเมื่อหลายปีก่อน (ซึ่งจริงๆก็เป็นเพื่อนกันหมด รู้จักกันมาหลายปีดีดัก) บอกว่าโดน dev อีกเจ้าเทมา ขอไปทำงานแทนหน่อย ถามว่าตกลงเจ้านั้นไว้เท่าไร... ทำไมมันถูกจังวะ (มันก็น่าเท..กรูคิดในใจนะ) ก็ตกลงทำให้ ทำเสร็จ มันบอกขอ profit sharing กับค่าโฆษณาที่มันจะทำได้ได้ป่าว... (เน้นว่า profit sharing นะ ไม่ใช่ revenue sharing... สัสส...)

มันก็อย่างว่าแหละ หามผีมาถึงป่าช้าแล้ว ยังไงก็ต้องเอา เครๆ เมิงโฆษณาได้เท่าไรก็แบ่งมา... สุดท้ายผ่านไปจนมันได้ดิบได้ดี บาทเดียวกรูก็ไม่ได้ ช่างมัน... เพื่อนกันโกงกันได้ ไม่ว่ากัน พร้อมคำสัญญาว่าวันข้างหน้าค่อย compensate กันในงานใหม่...

วันนึงก็มาถึง งานใหม่มา... ถามราคามา ก็เลยบอกราคาปกติไป มันบอกแพง... ก็บอกไปว่าถือว่า compensate งานเก่าละกัน (ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรกับงานเก่า) แล้วก็หายจ้อยไป...

งานนั้นคงไปจ้าง dev อื่นทำถูกๆอีก... วันสองวันนี้คงได้เห็นว่าดีแค่ไหน รอดูมานาน

ไม่ได้ติดใจอะไรนักหรอก แต่จำ... เอามาเล่าเผื่อน้องๆจะเจอ จะได้หลีกเลี่ยง เชื่อไอ้โจ๊กเกอร์มันไว้บ้างก็ดี

430 Nameless Fanboi Posted ID:PmJvf/lvBd

>>424 พนักงานสอบสวนนี่ควรมีรายได้สูงเลยนะ เพราะคุณสมบัติแม่งเน้นๆ เลยว่ารับเฉพาะนิติศาสตร์ ไม่ต่างจากอัยการหรือผู้พิพากษา (2 อาชีพหลังนี่รายได้สูงมาก)

>>426 คนอเมริกัน คนเกาหลี คนฮ่องกง บ่นเรื่องเศรษฐกิจกับรัฐบาล แสดงว่าคนพวกนี้ขี้เกียจสินะ เพราะเม็กซิกัน ไทย จีนแผ่นดินใหญ่ เขาไปเป็นแรงงานแล้วหลายรายขยับขยายเป็นผู้ประกอบการได้

431 Nameless Fanboi Posted ID:HWiiMy.Y0z

>>430
ถูกต้องน่ะครัช

ทรัมป์มันเลยกีดกันแรงงานอพยพไง

432 Nameless Fanboi Posted ID:CXb+aXg529

Q: มีเมียกี่คน
A: ผมจำไม่ได้
Q: จำไม่ได้.. จำไม่ได้แล้วเอาเงินที่ไหนเลี้ยง
A: นั้นไม่ใช่ปัญหาของผม

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

433 Nameless Fanboi Posted ID:fj7Z452LUo

>>432 นี่พูดถึงคนคนเดียวกะที่กูคิดรึป่าววะ 555

434 Nameless Fanboi Posted ID:k2T3hw0p.E

>>433
พ่อมึงใช่ไหม

435 Nameless Fanboi Posted ID:Z2ULTQMcfV

>>433 อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่...

เอ่อ ลืมไป กำลังจะกลับมาแล้วนี่

436 Nameless Fanboi Posted ID:EAhem8evV4

คุณเป็นนักข่าว
และสองชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายมาถามว่า "ข่าวใหญ่คือะไร" - และคุณก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบเขา
คุณกำลังประสบปัญหาเดียวกับผมใช่ไหม?

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

437 Nameless Fanboi Posted ID:C7BiXrJBTo

ใครใจดีสรุปมัดเสาให้ฟังหน่อย เอาตั้งแต่แรกเลย

438 Nameless Fanboi Posted ID:IqFupmtfqC

>>437 ขอเกาะเม้นนี้ รอด้วยคน

439 Nameless Fanboi Posted ID:x9A+Ewpxnf

>>437 มีข่าวลือว่าคนโตมีเรื่องกับน้อยจนยกเลิกงาน ข่าว 2-3 วันนี้ไม่มีภาพน้อยด้วยเลยลืออีกว่าโดนอุ้มไปแล้ว

440 Nameless Fanboi Posted ID:RvjIWBHGGd

น้อยที่พูดนี้หมายถึงคนไหนว่ะ ใช่ที่พึ่งได้มีอัลบั้มภาพอัพลงเน็ตเมื่อ 1-2เดือนก่อนอะเปล่าว่ะ

441 Nameless Fanboi Posted ID:x9A+Ewpxnf

>>440 https://twitter.com/CrazyRichTH/status/1185964342363082753

442 Nameless Fanboi Posted ID:x9A+Ewpxnf

>>441 มีคนบอกว่ามันล่มอยู่ก่อนแล้ว ตกลงยังไงหว่า
https://twitter.com/politic_on/status/1185970030183247872

443 Nameless Fanboi Posted ID:eOLiQ6Up.G

มันก็อาจเป็นไปได้นะที่คุณนายที่ 5 แกจะโดนอุ้มเพราะลูกสาวเจ้าสัวแกไม่ชอบขี้หน้า แต่มันต้องทำถึงขนาดนี้เหรอวะ งงชห

444 Nameless Fanboi Posted ID:Fk8IBRc7PP

>>443 เลือดข้นกว่าน้ำอะเมิง

445 Nameless Fanboi Posted ID:Fk8IBRc7PP

>>443 แถมในบรรดาลูกเจ้าสัว ลูกสาวคนโตมีผลงานมาตั้งแต่รุ่นอากงยังอยู่ ถ้าเจ้าสัวแกอินดี้บางทีก็เอาลูกสาวคนโตสืบทอดกิจการต่อนั่นล่ะ

446 Nameless Fanboi Posted ID:LYVkAwjt8x

>>444 ก็ใช่ที่มันไม่แปลก แต่มันประหลาดตรงที่ใช้ความรุนแรงตัดสินนี่แหละ ใครทำอะไรให้ไม่พอใจก็ทำร้าย ดีหน่อยก็แค่ไล่ออกจากบ้าน แต่ถ้าร้ายขึ้นมาก็....

>>445 โอกาสใช่ว่าไม่มีแต่ยาก ถ้าจะดันขึ้นจริงต้องไปแก้ตั้งแต่พินัยกรรมประจำตระกูลว่าด้วยเรื่องให้ทายาทฝ่ายหญิงมีสิทธิ์สืบทอดตระกูล แล้วให้ทนายความกับผู้อวุโสเห็นชอบ ข้อ2. คือ โอกาสที่คุณนายที่4 แกจะมีลูกเจ้าสัว ถ้าเป็นลูกชาย ลูกสาวคนโตก็จบ ไหนจะน้องชายลูกคุณนายที่ 3 อีก ข้อ 3. มึงต้องไม่ลืมว่าอาอี๊ (อา) ของลูกสาวเจ้าสัวแกยังอยู่ ไม่ว่าทางไหนก็ยากสำหรับคุณหนูใหญ่ทั้งนั้นแหละ

447 Nameless Fanboi Posted ID:8Jo5wLzcrY

เจอ Case นึง

เพื่อนบอกว่ามีเงินสำรองเผื่อตกงานประมาณ 6 เดือน เอาไว้ใช้จ่ายกับใช้หนี้ในช่วงที่ไม่มีงานได้

แต่พอได้งานใหม่ เงินเดือนไม่ได้เยอะเท่าที่เก่า ประเด็นคือหนี้สินที่ต้องใช้ต่อเดือนมันเท่าเดิม ส่วนค่าใช้จ่ายต้องลด Lifestyle

ประเด็นนี้น่าสนใจ เพราะหลายคนคิดว่าเงินเดือนเราสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามประสบการณ์ ก็เลยก่อหนี้ตามสัดส่วนรายได้ได้

แต่มันอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เราต้องไปทำงานที่รายได้ลดลงด้วยเหตุผลต่างๆ แต่หนี้ต้องใช้แบบเดิมจ้า

#เรื่องสยองที่เกิดขึ้นได้

448 Nameless Fanboi Posted ID:0+m6hXRFWB

โบนัสสิ้นปีได้แค่ เดือนครึ่ง น้อยกว่าตอนกลางปีอีก
ลาออกไปหาที่ใหม่ดีกว่า

449 Nameless Fanboi Posted ID:Tit1bj67ZJ

เกลียดคำว่าไม่จงรักภักดี ไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อะไรเทือกๆนี้มาก แบบเห้ย เอาอะไรมาวัดวะ สังฆทานอ่อ แค่ชี้นิ้วบอกว่าคนนี้ไม่จงรักภักดี คนนี้ไม่กตัญญู จริงไม่จริงไม่รู้ แต่พูดออกมาแล้วชี้เป็นชี้ตายคนได้แบบนี้อ่ะ

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง

มีหลายคนหลังไมค์มาบอก ว่าตอนนี้
เขาเรียกทหารจำนวนมากเข้าไปฝึก
มีเรียกตำรวจไปด้วย บวกกับที่วาสนา
ทวิตถึง ผบ.ทบ. เมื่อวันก่อน

หรือว่า...

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

450 Nameless Fanboi Posted ID:Tit1bj67ZJ

สงสารและเห็นใจเป็นอย่างมาก ไม่ควรมีใครทั้งนั้นได้รับชะตากรรมแบบนี้ ไม่ควรมีใครมีอำนาจล้นฟ้าขนาดชี้เป็นชี้ตายใครก็ได้ขนาดนี้ พอรักก็อวยออกหน้าออกตา พอขัดใจขึ้นมาตัดทิ้งไม่เหลืออนาคต สาเหตุที่ประกาศออกมาเชื่อถือได้แค่ไหนไม่มีใครรู้ เราได้แต่ฟังความฝ่ายเดียวเท่านั้น #ใหญ่กว่าที่คิส

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

451 Nameless Fanboi Posted ID:o9tEErXjOQ

มันเป็นราคาที่ต้องจ่ายเมื่อเลือกมาเล่นเกมนี้ว่ะ

452 Nameless Fanboi Posted ID:qEes2f9Byh

ไม่ต่างอะไรก็กฎหมายล่ะนะ มีอำนาจอะไรมาบอกว่ากูผิด

453 Nameless Fanboi Posted ID:ckNojgj5Bp

มาเตือนพวกคนองนรกที่ยังโพสต์จาบจ้วงเอามันส์ ที่คิดว่าไม่มีใครตามตัวได้ รับบัตรคิวไว้เลย ไอ้ด๊อกเตอร์ด้านศาสนาที่โพสต์จาบจ้วงตลอด มรึงไม่เลิกพฤติกรรมเยี่ยงนี้ ระวังแจ่มจันทร์นวลผ่อง ปชต.บิดามารดามรึงใช่ไหม เที่ยวโพสต์ด่าทอหมิ่นประมาทคนอื่น

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

454 Nameless Fanboi Posted ID:vS7NVvRoXO

>>449 ไม่น่าใช่รปห ตอนนี้มันคุมสภาอยู่หมัดแล้วนะไม่มีความจำเป็นไรเลย กูว่าเป็นเรื่องควบรวมอำนาจมากกว่า

455 Nameless Fanboi Posted ID:ckNojgj5Bp

ที่เคยได้ยินว่าติ่งเกาหลีไม่ค่อยรักประเทศตัวเอง โดยการเสพสื่อทวิตเตอร์และสื่อบันเทิงเกาจนรังเกลียดประเทศตัวเองด่าทุกอย่างที่ขวางหน้า เพราะที่นี่ไม่ใช่เกาหลีดินแดนแห่งฝัน เลยพาลด่าทุกอย่างที่เป็นไทย สงสัยจะจริง คําว่าติ่งเการังเกียจประเทศตัวเองไม่ได้เกิดขึ้น โดยบังเอิญ #Saveตัวเอง

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

456 Nameless Fanboi Posted ID:wRobcaUJMo

>>455
อันนี้กูเห็นด้วย
มีความเกี่ยวข้องกันอย่างประหลาด

457 Nameless Fanboi Posted ID:vS7NVvRoXO

>>455 >>456 ถ้างั้นไอ้พวกที่รักประเทศตัวเองปานจะเลียไข่แดก น่าจะมาจากเสพหนังสือเรียนคลั่งชาติกับสื่อสมองสลิ่่มมาตั้งแต่เด็กจนแก่หัวหงอก ถูกฝังหัวให้รักเพราะที่นี่เป็นดินแดนพ่องถึงจะเหี้ยยังไงก็ต้องอมมิดทุกอย่างที่เป็นไทย คำว่าสลิ่่มโง่ยันตายไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

458 Nameless Fanboi Posted ID:L0ZoQ.bsf5

ศัลกรรมแล้วสวย!!!!!!
ก้อดีว่าทำยังไงก้อไม่สวยย
แบบเหง้าหน้าไม่อำนวยไรงี้
คนแบบนี้มีป่มน่ะ เห่าไปทั่ว!!!! เอาจิงๆ
(ไม่อยากมาโพสด่าเลย เสียเวลา.....)
รู้จักผ่านๆสนิทไม่สนิท ก้ออิจฉาสาระแนรู้ดีเรื่องเขาไปหมด มั่นหน้าว่าตัวเองสวยยุแล้วก้อมั่นต่อไป ไม่ต้องมามั่นหน้ากลัวคนอื่นเขาสวยกว่า เรื่องทำหน้านี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของใครคนนั้นน่ะ เงินใครเงินมัน (หน้าใครก้อหน้ากู)
จะสวยไม่สวยหรืออะไร ก้อเรื่องของเขาเถอะแล้วไม่ต้องมามั่นหน้าว่าที่สวยเพราะแต่งหน้า. ลองไม่แต่งหน้าสิ หน้าสดกูก้อสวยน่ะค้ะ........กูทำมาเยอะ (มั่นหน้ากว่ามั้ย ) เอาสิ๊55555
แล้วไม่ต้องมากัดว่าสวยเพราะทำเยอะ แล้วไงใครแคร์ เงินกรุ........💸💸💸

#เอาเวลาไปหาเงินหาทองเถอะ เศรษฐกิจไม่ดี อย่ามานินทาคนอื่นเลย มันไม่ทำให้คุนรวยขึ้น ที่บอกผมหวังดีน่ะ (เสียงเก้า จิรายุ) 5555
🔨🔨🔨⛏⛏⛏

459 Nameless Fanboi Posted ID:wRobcaUJMo

>>457
มึงไม่รักประเทศตัวเองมึงจะทำอะไรได้

คนบกโลกนี้ต่างรักประเทศตัวทั้งนั้น มึงไปถามคนอเมริกาดิ คนญี่ปุ่นดิ โดยเฉพาะเกาหลีประเทศที่มึงชอบอีติ่งรักชาติมันเองยิ่งกว่าสิ่งใด

460 Nameless Fanboi Posted ID:7KV7NNSU1F

>>459 ถถถถถถถถ กูเขียม มึงคงไม่เคยมีเพื่อนต่างชาติสินะ

461 Nameless Fanboi Posted ID:wRobcaUJMo

>>460
โรฮิงญาเหรอครับ

462 Nameless Fanboi Posted ID:3D+raS585Z

เพื่อนเจ๊กแผ่นดินใหญ่กูนี่โคตรชาตินิยม แต่ก็ยอมรับอ้อมๆแอ้มๆนะว่าเหมาแม่งก็มีความเหี้ย เืทียนอันเหมินเหี้ยไรแม่งก็รู้หมด

463 Nameless Fanboi Posted ID:6+O5l3zr2.

>>460 กูเขียมควายโดน >>459 ดัก

464 Nameless Fanboi Posted ID:bRVdsP3Z6l

เงินบาทไม่มีทางอ่อนตราบใดที่ รบ.ต้องเอื้อประโยชน์ ให้คนไทยที่พำนักอาศัยต่างประเทศเป็นหลัก สรุปแบบนี้ง่ายๆ

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

465 Nameless Fanboi Posted ID:k+YpDN1HJe

>>464 อะไรทำให้คิดว่ารบ.คุมค่าเงินได้ดังใจ ปัจจัยหลักมาจากเงินนอกไหลเข้าทั้งนั้น บอดว่าแม้วกว้านซื้อเงินบาทยังเข้าท่ากว่าอีก

466 Nameless Fanboi Posted ID:O58s6ihGDW

>>464 คนโพสนี้โง่ใช้ได้เลยนะ

467 Nameless Fanboi Posted ID:QkETxXnSPu

รำคาญแทนมิตรฯ เวลาคนมาบอกว่าถ้าป่วยซึมเศร้าให้เข้าวัด

วันหลังใครเจออะไรแบบนี้ให้พิมพ์ตอบงี้ไปเลย

"สวดธัมมจักรอยู่ค่ะ แต่สวดแล้วไม่สบายใจกว่าเดิม เพราะพอพิจารณาไปเรื่อย ๆ

ชาติปิ ทุกฺขา
แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์

ชราปิ ทุกฺขา
แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์

มรณมฺปิ ทุกขํ
แม้ความตายก็เป็นทุกข์

โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาปิ ทุกฺขา
แม้ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์

รู้สึกเลยว่า ชิบหาย กูเกิดมาทำไมนี่ มีชีวิตไปทำไมทุกข์ขนาดนี้

รู้สึกดาวน์กว่าเดิม ไม่อยากอยู่เลย

วิปัสสนาก็เคยไปฝึกค่ะ ฝึกถึงระดับทบทวนญาณแล้ว

จนบังเกิด ภยตูปัฏฐานญาณ, อาทีนวานุปัสสนาญาณ, นิพพิทานุปัสสนาญาณ, มุจจิตุกัมยตาญาณ, ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ ... แล้วก็เกิดความกลัว ความเบื่อหน่ายกว่าเดิม อยากละสังขาร เกลียดสังขารตัวเอง อยากหนีไปพ้น ๆ

จนพระอาจารย์บอกว่าให้ไปหาหมอเถอะ

นี่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท ช่วยอธิบายแบบย่อๆให้เข้าใจทีค่ะ”

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

468 Nameless Fanboi Posted ID:CAUPFAKJyf

🇺🇸🦉ตามหา back-end / Full-stack🤗🐱👼🏻
มาเป็น cofounders !! (จบใหม่ /ไม่จบ เราอ้าแขนต้อนรับครับ)

//ขอคนส่งพลังบวกให้กันและกัน ไม่ว่าคุณเพศไหน วัยไหนครับ ^_^
เมื่อทีมลำบาก กำลังใจสำคัญไม่แพ้
เงิน ฝีมือ ไม่ต้องเก่งมากมายอะไร//

1. เงินเดือน “ไม่มี” จนกว่าบริษัทจะเริ่มมีกำไร(ถ้าคุณเข้าใจคำว่า cofounder) รับข้อนี้ไม่ได้ “ผ่านได้เลยครับ จะได้ไม่เสียเวลาคุณ
ทำงานร่วมกัน ลงเงิน/แรง ช่วยทีม ไม่ใช่ นายจ้าง ลูกจ้าง
ไม่มีใครติดหนี้ใคร ทำเพื่อบริษัทของคุณเอง
ล้มด้วยกัน สำเร็จด้วยกัน

Employees เราจะจ้างเมื่อสมควร

ใครคิดว่า อ่านขำๆ หัวเราะคลายเครียด เชิญเต็มที่ครับ
55555555555 ผม เปิดยำให้ก่อน

2. ธุรกิจแบบย่อๆ คือ ทีมจน จะทำแข่งกับลาซาด้า
3. ทำ full/part time ได้หมด นัดประชุม แถวแนว รถไฟฟ้า อย่างน้อยเจอกันเดือนละครั้ง ที่เหลือทำที่ไหนก็ได้
4. อายุ 18-40 ใครไม่จบแต่ เขียนได้เราสนใจเช่นกันครับ
5. ผมไม่ได้มีความรู้โดยตรง แต่เท่าที่ปรึกษาหลายๆ คนเก่งมา อยากได้ asp.net , .net core เสนอแนะเพิ่มเติมได้ครับ
6. เราไม่เน้นหา เทพ/หัวกะทิ เน้นมีค.เชื่อและอุดมการณ์ passion / vision เดียวกันว่า “can do” , “ทำได้”
7. ตจว. หรือ ข้อจำกัดอื่นๆ หากสนใจจริงๆ คุยได้ครับ
8. “เวลาที่ให้จริง สำคัญ ไม่ขอหลาย ชม./สัปดาห์

คนที่อยากจริงๆ ไม่ใช่แค่ ปาก(หาได้ทั่วไป) จะหาวิธีสละเวลา ที่ทุกคนบอกว่าไม่มี มาลงให้ตรงนี้ได้
ใครว่ามีฝันดี แต่ต้องมีข้าวกินด้วย

อ่านดีๆ คับ ผมขอเวลาเท่าไหร่เอง
ที่เหลือคุณก็ไปทำงานปกติ เที่ยวเล่นพักผ่อนได้ครับ

9. ก.บริหารภายในไม่ใช่ 1 คน 1 เสียง
American culture working style
with Chinese diligence

10. เมื่อเว็บเริ่มไปได้ ถ้ามีคนมาขอซื้อ 100 ล. เราจะไม่ขายและแยกย้าย แน่นอน แค่สื่อว่า ไม่ใช่ทำเพื่อขายเอากำไร 2-5ปี

11. ใครบอก ต้องชนะ JD, kaidee ก่อน ไม่จำเป็นคับ
มองเขาเป็นเพื่อนร่วมทางคับ , ธุรกิจนี้เหมือนการวิ่ง
มาราธอน ไม่ใช่นำแรกๆ ห่างๆ และชนะเสมอไป
, ไม่มีทุนจะทำได้ไง คือ ไม่กี่แสน แต่ไม่อยากให้ นน. ตรงนี้มากไป
ก็มีคนทำสำเร็จมาเยอะแล้ว ถ้าคุณศึกษา

12. ต้องมีไอเดียพิเศษจริง ไม่เห็นบอก/ ขายฝัน?
ของดี จะให้รู้กับคนไม่ให้เกียรติคนไม่รู้จัก
พูดนิดหน่อย ก็ดูถูก หรืออวัยวะเพศ ใส่ คงไม่ควรค่าครับ

คนสนใจจริงๆ สัมภาษณ์ผ่านค่อยๆ รู้เอง
ปกติคับ โคลัมบัส บอกว่าโลกกลม คนส่วนใหญ่
ก็จะหัวเราะ เหน็บแนม ด่า ฯลฯ

หมายเหตุ : เพื่อให้มั่นใจว่าทีมจะไปด้วยกันได้ยั่งยืนที่สุด จะมีการสัมภาษณ์ เพื่อหา คนที่มี
นิสัยการทำงานคล้ายกับเรา เช่น

1. มีความเป็นผู้นำ/ผู้ตามที่ดี (เมื่อที่ประชุมตัดสินแล้ว)
2. กล้าแสดงความคิดเห็น/เหตุผล/ข้อเสนอแนะ แม้คุณจะเด็กกว่าหรือรู้น้อยกว่า เราอยากฟังทุกคน

3. เราไม่ชอบคนอารมร้อน หัวร้อน หยาบคาย ขี้งอน(เช่น ทุกคนไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็น ก็งอน ไม่เสนออีก วางสาย ไม่รับสาย ขาดการติดต่อ โดยไม่เกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย ,

ชี้แต่ ปห. ไม่ช่วยคิดทางออก คิดเล็กคิดน้อย
เสียงดังได้ แต่สุภาพ ใช้เหตุผล
ถกไม่ได้ข้อสรุป พักแล้วมาคุยใหม่
นอกเวลางาน คุยได้ปกติ อย่าเอาอารมไม่ดีมาปน

4. ใช้เงินเฉพาะเรื่องจำเป็น(ในงาน) ไม่ใช่อะไรก็จะเอาดีที่สุด จะจ่ายอย่างเดียว ถ้าเงินส่วนตัว เต็มที่ครับ

5. ถ้าคุณคิดว่า มีเงินจ้างคนเขียนเก่งๆ เยอะ ทุนเยอะๆ
ชนะไม่ยาก. ป่านี้ Central ชนะไปนานแล้วคับ

My space ทุ่มมหาศาล เกิดก่อนเฟสบุ๊ค แล้วคับ
Google ทุ่มมหาศาล ชนะ Youtube ไปนานแล้วมะก่อน

ปล. เรารู้ว่ามันไม่ง่าย แต่เราเชื่อว่าคนไทย
เป็นแกนหลักทีมระดับโลกได้

ปล.2 ใครที่จะเม้นว่า ไม่มีจุดหมาย ไม่มีผลตอบแทน
ต้องกินข้าว
ถ้าสำเร็จก็เหนื่อยฟรี ฯลฯ แสดงว่าคุณยัง
อ่านไม่ดีพอ คำตอบมันมีหมดแล้วครับ
(100 คนอ่านหนังสือเล่มเดียวกัน ตีความ/นำไปใช้ได้ต่างกันครับ)

ปล. 3 ผมไม่รับรองว่าเราจะสำเร็จ แต่รับรองได้ว่าเราจะลำบากกันสุดๆ เราจะเจอเรื่องแย่ๆ “ด้วยกัน”

ใครสนใจ DM/Inbox เล่าประวัติ ปสก. คราวๆ มาได้เลยครับ
หวังว่าจะได้ร่วมงานกันครับ

Thank you for your time ;) — ที่ สาทร ซิตี้

469 Nameless Fanboi Posted ID:UIw82eWujx

ยืนดูนับคะแนนอยู่ที่นครปฐมมีคุณลุงคนหนึ่งเดินมาคุยด้วย บอกว่า เบอร6 มันพวกคอมมิวนิสต์ วัยรุ่นหัวรุนแรงลุงดูเนชั่นทุกวัน..มองตาปริบๆแล้วก็ตอบลุงไปว่าไม่มีใครล้มบอสได้หรอกลุงนอกจากทหาร ลุงก็เลยให้ผมกลับไปดูเนชั่น.. สวัสดีครับลุง #เลือกตั้งซ่อมนครปฐม #อนาคตใหม่

470 Nameless Fanboi Posted ID:+kzpYXOvWZ

>>469 #พี่หมู สันดานลึกๆของอนาคตใหม่

471 Nameless Fanboi Posted ID:IMIjdk9WVS

ผมมีทุกอย่างที่คุณไม่มี

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

472 Nameless Fanboi Posted ID:0g/1G0yicG

>>468 อันนี้แรกๆคิดว่าแม่งจริงจัง หลังๆนี่คือแม่งเอาฮาสัสๆ

473 Nameless Fanboi Posted ID:6xHqukcCx+

มาเซราติคที่ว่าแน่ ยังพ่ายให้กับซีวิคคันแค่ล้านสอง
#มิตรสหายท่านหนึ่ง

“ขอบคุณแว่นมากๆคะ”
#หนิงไม่ได้กล่าวไว้

474 Nameless Fanboi Posted ID:SxaCEhhpee

■ ตอนนี้จิตแพทย์งานหนักมาก เจอเคสพ่อแม่พาลูกมาปรึกษาเต็มไปหมด เพราะคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเป็นพลังพัฒนาประเทศ กลายเป็นคนที่เปราะบาง รักสบาย ใครขัดใจไม่ได้ พร้อมจะระเบิดอารมณ์ ถ้าระเบิดอารมณ์ไม่ได้ ก็ระเบิดใส่ตัวเอง กลายเป็นโรคซึมเศร้ากันหมด แล้วประเทศชาติจะเอาใครไปช่วยพัฒนา...

■ เหตุการณ์แบบนี้ในไทยและไต้หวัน เรียก "สตรอเบอรี่เจนเนอเรชั่น" ดูสวยงามแต่เปราะบาง ซึ่งไม่ต่างอะไรกับเด็กในประเทศจีน ที่ลูกชายคนเดียวของครอบครัว ถูกเลี้ยงตามอกตามใจราวกับเทวดา ไร้มารยาท ไร้ความเกรงใจผู้อื่น ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ สุดท้ายกลายเป็นโรคซึมเศร้ากันหมด เวลาเจอเรื่องที่ผิดหวัง...เรียก "ฮ่องเต้ซินโดรม" หรือกลุ่มอาการฮ่องเต้

■ self esteem หรือความภาคภูมิใจในตนเองไม่มี มีแต่หายอดไลค์ไปวันๆ ตามโซเชี่ยลมีเดีย เสียเวลาไปมากมาย เพื่อรอการยอมรับ (approve)​ จากคนอื่น เพราะสร้างด้วยตนเองไม่เป็น มีแต่เปลือกที่เปราะบาง ไม่ต่างจากบ้านสวย ราคาแพงและหรูหรา... แต่ไม่มีเสาเข็ม แค่ลมพัดกรรโชกมา ไม่ช้าก็พัง

#เด็กเจนเก่ามองเด็กเจนใหม่

475 Nameless Fanboi Posted ID:LYFKh5h13M

>>474 boomersฆ่าตัวตายตอนต้มยำกุ้งไปกี่คนครับ ทำไมboomersไม่แข็งแกร่งเลย เปราะบางจุง

476 Nameless Fanboi Posted ID:F6H4DF+e4B

>>475
เจนใหม่ไม่ต้มยำก็ฆ่าตัวตาย เห็นโดดหอจายประจำ

477 Nameless Fanboi Posted ID:RYcx3h3LLz

boomerเลี้ยงลูกยังไง ลูกมันก็ออกมาอย่างงั้นแหละ

478 Nameless Fanboi Posted ID:egM0i2usJS

เปราะบางรึเปล่าไม่แน่ใจ แต่ไอ้ความไม่เกรงใจใคร อยากให้คนอื่นไม่ยอมรับแต่ดันไม่ยอมรับคนอื่นนี่ท่าจะจริงมั้ง

479 Nameless Fanboi Posted ID:3eenqHGFQf

ผมเป็น1ในคนไทย ที่ถูกด่าว่าคนไทยชั้นต่ำ เหมือนที่คนไทยหลายๆคนโดน และกำลังหัวร้อน

... แต่ผมเป็นคนชั้นต่ำในอีกเลเวลนึง ที่พอดูออก ว่าคนด่ามันป่วย.... ไม่รู้ว่าป่วยอะไร ซึมเศร้า โรคจิต หรือป่วยจริงป่วยหลอก. ไม่รู้นะ แต่ที่แน่ๆมั่นใจว่าเขาไม่ปกติแน่นอน...

... ผมหัวร้อนอยู่5นาที แต่หลังจากที่คลิปนั้นผ่านหูผ่านตาทั้งวัน. มันก็เริ่มรู้สึกเฉยๆ.... เอาจริงๆนะ. คุณดูไม่ออกหรอครับ. ถ้อยคำที่ใช้ด่า ลักษณะการออกเสียงที่ เพี้ยน แหบไปยันหางเสียงแบบนั้น. มันคนปกติหรอ. รู้ทั้งรู้ว่าเขาถ่ายคลิป. คนปกติจะเริ่มสงบปากสงบคำแล้ว. แต่นี่ยิ่งรุนแรง ลามไปถึงดูหมิ่นพระมหากษัตริย์....

... เห้ย อายุขนาดนี้ ทุกคนรู้ดีว่าประเทศเรานั้น การหมิ่นเบื้องสูงเป็นความผิดร้ายแรงแค่ไหน. ตาสีตาสายังรู้เลย เอาจริงคนบ้าบางคนยังรู้เลย...

... อาการเขาไม่ต่างอะไรจากเด็กติดเกมที่คว้ามีดจะฟันอาม่าเมื่อ2-3วันก่อนอ่ะ. คือพอมันมีอารมณ์โกรธแล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้. มันหลุด มันปรี้ด... ความผิดของพ่อแม่ที่ไม่ควบคุมให้เขาอยู่ในพื้นที่ ที่ไม่ต้องกระทบกระทั่งผู้อื่น...

... ทำให้ผมนึกถึงลุงคนนึง. แกชื่ออาเธอร์. ป่วยเป็นโรคควบคุมการหัวเราะตัวเองไม่ได้. นั่งรถบัสก็หัวเราะ. ถูกกระทืบก็หัวเราะ. โดนไล่ออกจากงานก็หัวเราะ. ดูหนังเศร้าแกก็ยังหลุดหัวเราะออกมา.

...จนกระทั่งวันหนึ่ง. แกไปเจอขี้เมา3คนบนรถไฟใต้ดิน. ที่กำลังพูดจาลวนลามหญิงสาว. และดูเหมือนหญิงสาวจะไม่เล่นด้วย

#ก็ดันทะลึ่งหัวเราะออกมาทั้งที่พยายามเอามืออุดปากตัวเองแล้ว...

.... แกเลยโดนกระทืบ เพราะอาการป่วยของแก

... ไม่ได้จะเข้าข้างไอ้แว่นนะครับ. แต่สังคมที่น่าอยู่ คือสังคมของการให้อภัย เขาจะผิดแค่ไหน. เราก็ไม่สมควรไปด่ายันพ่อแม่เขา. ไปตะโกน ถ่มถุย โวยวาย หน้าสถานที่ราชการ... มันบ่งบอกถึงพฤติกรรมว่าเราเป็นคนไทยชั้นไหน....

.... ไม่มีกฏหมายข้อใดละเว้นนะครับ ว่ากระทืบคนบ้าตาย ไม่มีความผิด....

.... ตั้งสติกันนิดนึง. พรุ่งนี้เรายังต้องทำงาน ต้องกินข้าว ต้องขายหวย ต้องขับวิน ต้องสอนหนังสือ ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย. จะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับกระแสสังคมทำไม. ไอ้ที่เฮๆกันอยู่500คน. เกิดอะไรปุ้งปั้ง ขึ้นมา มันจะมีคนติดคุกแค่ไม่กี่คนหรอก. ส่วนคนที่เหลือก็แยกย้าย และไม่มีใครไปเยี่ยมคุณนอกจากครอบครัว

... ไอ้โกรธ ผมก็โกรธแร่ะ ยิ่งตอนมันยื่นหน้ามาสู้กล้อง แล้วด่าว่าขยะสังคมนี่ ผมแทบจะยื่นหมัดทะลุโทรศัพท์ไปจวกหน้ามันเลยด้วยซ้ำ....

... แต่ก็นะ ...

เราต้องกลับมาทบทวนอีกที ว่าเราอยู่ในกลุ่มจำพวกคนชั้นต่ำดั่งที่ไอ้แว่นว่าหรือไม่... ถ้าไม่ใช่ก็แยกตัวออกมา.

ด่านายกกูไม่ว่า. แต่อย่าด่าคนไทยทั้งประเทศ. 5555

บทความจากคนเคยติดคุกคนหนึ่ง
@เหนือ

480 Nameless Fanboi Posted ID:+wT6E67BQr

>>479 กูก็ไม่เข้าใจจะดิ้นอะไรกันนักหนาโดยเฉพาะส่วนใหญ่สลิ่่มด้วย ทั้งที่สิ่งที่ไอ้แว่นพูดออกมาอ่ะถ้าไม่นับเรื่องด่านายก หมิ่นสถาบัน ก็คือสิ่งที่อีลีทประเทศนี้คิดแบบนี้ทั้งนั้น

481 Nameless Fanboi Posted ID:piN66vA3av

>>480
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1439799
อิลิทที่แท้ทรูเป็นงี้ว่ะ
อยากแซะแต่โง่น่ะ

ไอ้เหี้ยแว่นเป็นอาการของพวกจนที่โทษทุกอย่าง

482 Nameless Fanboi Posted ID:F6H4DF+e4B

>>480
อิลิทตัวจริงเขามองคนรพดับล่างเป็นทรัพยากรมีค่านะ
ไม่งั้นใครจะซื้อของ รองมือรองทีนกู

483 Nameless Fanboi Posted ID:AOX21uhGxj

>>482
ปิรามิตจะสร้างให้สูงฐานต้องยิ่งกว้าง

484 Nameless Fanboi Posted ID:+wT6E67BQr

>>481 ในข่าวอีลีทมันจะพูดแบบไอ้แว่นให้โดนด่ามั้ง555 มีหน้าเอามาอ้าง

>>482 มองเป็นแค่ทรัพยากรหนุนให้กูรวย ไม่ใช่คนด้วยซ้ำ แจกเงินไปให้เลือกพวกกู ถ้าไม่เลือกก็หนุนยึดอำนาจ ก็ถูกแล้วไง

485 Nameless Fanboi Posted ID:Ki6wqDEAgI

ลัทธิเริ่มที่ตัวเองก่อนของสลิ่่มอีลีทมันก็มาจากแนวคิดไอ้แว่นนิ คนไทยมันชั้นต่ำ การศึกษาต่ำ บ้านเมืองเหี้ยก็เพราะคนไทยนี่ล่ะไม่พัฒนา จึงเป็นที่มาของความคิด จะให้พัฒนาเริ่มที่ตัวเองอย่าด่ารัฐบาลอย่าด่าประเทศไง

486 Nameless Fanboi Posted ID:piN66vA3av

>>485
แต่...ไอ้แว่นขับเหี้ยเอง
ส่วนกระบะไม่ได้ทำอะไรเลย

อยากสวนกระแสเอาเท่ในโม่งจนโยนตรรกะทิ้งว่างั้น

487 Nameless Fanboi Posted ID:+wT6E67BQr

>>486 พูดถึงสิ่งที่ไอ้แว่นพูดมันเหมือนที่สลิ่่มอีลีทคิด มั่วประเด็นไปไหน

488 Nameless Fanboi Posted ID:piN66vA3av

>>487
กูว่าไม่ใช่มั้ง มันเป็นวิธีคิดของพวกรวยปลอมนักต้มตุ๋น 55555

489 Nameless Fanboi Posted ID:+wT6E67BQr

>>488 ต้มตุ๋นมันไม่คิดภาพรวมว่าคนไทยโง่แบบนี้หรอก มันต้องสลิ่่มอีลีทไอ้พวกเสียงส่วนน้อยแต่มีทุนมีอาวุธ

490 Nameless Fanboi Posted ID:PkcA8Y7jJu

ตี๋ทอนโดนเฉี่ยวบ้างจะสติหลุดเหมือนตี๋นี้ไหมคับ ครั้งกกต. สอบก็หลุดทีนึงล้าว

491 Nameless Fanboi Posted ID:+wT6E67BQr

>>490 ตี๋ไปไหนมาไหนใช้รถน่าจะเคยโดนเฉี่ยวบ้างนะครับ แต่ถ้าเป็นพวกขับรถถังลูกกระจ๊อกห้อมล้อม ไปไหนมาไหนปิดถนนมีรถนำขบวนอันนี้ไม่แน่อะครับๆ

492 Nameless Fanboi Posted ID:piN66vA3av

>>491
https://prachatai.com/journal/2018/01/74910
Fact

493 Nameless Fanboi Posted ID:+wT6E67BQr

>>492 อ่านดีๆอัยการไม่ฟ้องอยู่แล้วนิ แต่ถ้าเป็นเด็กไทยจะรอดมั้ยน้อ

494 Nameless Fanboi Posted ID:piN66vA3av

>>493
อัยการไม่ฟ้องเพราะจำเลยไม่เอาความเด็กไทยก็คงอย่างนั้น

495 Nameless Fanboi Posted ID:Ki6wqDEAgI

>>492 น่าคิดๆ ถ้าไม่อยากดำเนินคดีแต่แรกจะแจ้งตำรวจทำไม

496 Nameless Fanboi Posted ID:Ki6wqDEAgI

>>494 ถึงบอกให้อ่านดีๆ "แต่ในเยอรมนีเป็นหน้าที่ของทางการที่จะสืบสวนและพิจารณาว่าจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุหรือไม่"

497 Nameless Fanboi Posted ID:piN66vA3av

>>496
ก็นั้นไงอัยการไม่ฟ้องจบ
พยายามจะบอกอะไร

498 Nameless Fanboi Posted ID:TjbMRUpEk/

>>492 ไอเด็กพวกนี้ยังเป็นคนไทยอยู่ไหมวะ

499 Nameless Fanboi Posted ID:piN66vA3av

อยากขวางโลกในเน็ตเหรอร่านชังชาติ

500 Nameless Fanboi Posted ID:+wT6E67BQr

>>497 อัยการไม่ฟ้องไม่เกี่ยวกับจำเลยอยากหรือไม่อยากดำเนินคดี รู้จักหลักกฎหมายอาญามั้ย "พิสูจน์ไม่ได้ว่า วัยรุ่นรายนี้มีเจตนาทำร้ายร่างกายผู้อื่น และ นอกจากนี้ เด็กทั้งสองไม่ทราบว่าพระองค์เป็นใครด้วย" "... แต่ในเยอรมนีเป็นหน้าที่ของทางการที่จะสืบสวนและพิจารณาว่าจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุหรือไม่"

501 Nameless Fanboi Posted ID:+wT6E67BQr

"สำนักงานอัยการได้มีคำสั่งในเดือนนี้ ไม่ฟ้องเด็กชาย ดังกล่าว เนื่องจาก อาวุธปืนลมที่ใช้ไม่ได้ทำอันตรายต่อผู้ใด" ไปgoogleเรื่องกฎหมายอาญามาใหม่ ส่วนในไทยยิงปืนลมใส่นี่แสดงความอาฆาตมาดร้ายแน่นอน ไม่ระบุว่าลดโทษเพราะรู้หรือไม่รู้ด้วย โดน112 100%

502 Nameless Fanboi Posted ID:piN66vA3av

>>500
ยังแถอีกน่ะมึง "ในนั้นก็บอกว่าไม่ติดใจเอาความ" จบ
แถไปน้ำขุ่นๆ

503 Nameless Fanboi Posted ID:+wT6E67BQr

>>502 ในนั้นบอกตอนไหนว่าไม่ฟ้องเพราะไม่ติดใจ ดิ้นไปเรื่อยๆดีแสดงความโง่เหมือนพ่อง

504 Nameless Fanboi Posted ID:+wT6E67BQr

"สำนักงานอัยการได้มีคำสั่งในเดือนนี้ ไม่ฟ้องเด็กชาย ดังกล่าว เนื่องจาก อาวุธปืนลมที่ใช้ไม่ได้ทำอันตรายต่อผู้ใด" อ่านจำใส่กะโหลกไว้

505 Nameless Fanboi Posted ID:6xHqukcCx+

ถ้าปืนลมมันใส่กระสุนก็อีกเรื่อง

506 Nameless Fanboi Posted ID:piN66vA3av

>>503
พระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่จะให้ดำเนินคดีกับเด็กทั้งสอง... แต่ในเยอรมนีเป็นหน้าที่ของทางการที่จะสืบสวนและพิจารณาว่าจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุหรือไม่

ตัดข้อความเหมือนเจียมมาเองเลยน่ะมึง

507 Nameless Fanboi Posted ID:+wT6E67BQr

>>506 โง่อีกแหละ เค้าก็บอกอยู่ว่าหน้าที่เค้าพิจารณาเองว่าจะฟ้องไม่ฟ้อง นอกจากโง่เหมือนพ่องแล้วอ่านภาษาไทยไม่ออกอีก

508 Nameless Fanboi Posted ID:+wT6E67BQr

"สำนักงานอัยการได้มีคำสั่งในเดือนนี้ ไม่ฟ้องเด็กชาย ดังกล่าว เนื่องจาก อาวุธปืนลมที่ใช้ไม่ได้ทำอันตรายต่อผู้ใด"
"พิสูจน์ไม่ได้ว่า วัยรุ่นรายนี้มีเจตนาทำร้ายร่างกายผู้อื่น และ นอกจากนี้ เด็กทั้งสองไม่ทราบว่าพระองค์เป็นใครด้วย"
"แต่ในเยอรมนีเป็นหน้าที่ของทางการที่จะสืบสวนและพิจารณาว่าจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุหรือไม่"
ภาษาไทย อ่านไม่ยากว่าสั่งไม่ฟ้องเพราะไร มีแต่พวกโง่เหมือนพ่องไม่เข้าใจ

509 Nameless Fanboi Posted ID:.8j24W8rU/

ยังแถไปน้ำขุ่นๆ
พระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่จะให้ดำเนินคดีกับเด็กทั้งสอง

มันเกี่ยวอะไรกับที่มึงแซะรถถังปิดขบวนเสด็จกับกรณีไอ้แว่น

ขวางโลกไปเรื่อย

510 Nameless Fanboi Posted ID:3eenqHGFQf

ลุงสมัคร อดีตนักโทษ 112 เป็นผู้ป่วยจิตเวช มีอาการหูแว่ว อาการคือได้ยินคนกระซิบข้างหูตลอดเวลา ด่าคนก็นินทา บางคนก็ด่าทอ พอขาดสติก็บ้าขึ้น ถึงกับจะเผาบ้านตัวเองแต่ไม่สำเร็จเพราะชาวบ้านมาช่วยทัน

จากนั้นไม่กี่วัน อาการหูแว่วก็ทำให้บ้าขึ้น เผามอเตอร์ไซค์ของแต่เอง แล้วก็ทำสำเร็จ หายบ้าปุ๊ปแกบอกงงเลย ใครมาเผารถกูวะ รถก็มีคันเดียว ไม่มีเงินซื้อใหม่หรอก

ผ่านไปอีกสักพักอาการหูแว่วกำเริบ รอบนี้แกเอามีดมาพังซุ้มในหลวง เลยโดนผู้ใหญ่บ้านจับส่งตำรวจ โดนคดี 112

แกบอกว่ารู้ตัวอีกทีมาอยู่ตรงนี้ได้ไงก็ไม่รู้ จำอะไรไม่ได้เลย เขาเอาอะไรมาให้เซ็นก็เซ็น ตำรวจบอกให้รับสารภาพก็รับ เพราะไม่รู้ว่ามีคดีแบบนี้ คิดว่าคงติดคุกแค่ทำป้ายเสียหาย

พอมาติดคุกก็เครียด โดนนักโทษด้วยกันปั่นหัวว่าหากไม่รับสารภาพจะติดตลอดชีวิต ทั้งๆที่อีกนิดเดียวก็จะได้รับอิสระภาพแล้ว ผมและทีมทนายอุตส่าห์ขับรถไปต่างอำเภอ เอาประวัติการรักษาจิตเวช เพื่อเอามาแสดงต่อศาลว่าขณะทำความผิด ไม่รู้สึกตัว เป็นเหตุบรรเทาโทษได้ แต่ก็ไม่ทัน ลุงสมัครรับสารภาพ ติดคุกฟรีหลายปี

ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปติดคุกด้วย และบังเอิญมากๆ มีเหตุการณ์ทำให้ลุงสมัครได้ย้ายห้องมานอนห้องเดียวกันกับผม ก็เลยได้ข้อมูลแบบละเอียดยิบเพราะอยู่ด้วยกัน

ทุกเช้าและเย็น ลุงสมัครต้องกินยาระงับอาการหูแว่ว บางวันยาถึง บางวันยาก็ไม่ถึง ยังได้ยินคนมาซุบซิบว่าร้ายแกอยู่ แต่แกรับมือกับมันได้แล้ว เวลามีอาการแกก็จะรีบนอน หรือไม่ก็อัดยาเข้าไปให้อาการหูแว่วหาย

ผู้ป่วยเหล่านี้หากติดคุกอาการจะดีขึ้น เพราะในคุกกินยาตรงเวลา ได้กินทุกวัน และสิ่งเร้าที่ไปกระตุ้นอาการประสาทไม่ค่อยมี ไม่เหมือนอยู่ข้านอก หากอยู่บ้านก็ต้องทำมาหาแดก ไม่มีเวลาไปรับยา ยากินบ้างไม่กินบ้าง ไม่มีคนบังคับ ไม่พอเสือกแดกเหล้าเข้าไปอีก ทีนี้ยิ่งประสาทแดกใหญ่เลย

คนภายนอกเลยไม่เข้าใจ ไม่คิดว่าเขาจะเป็นโรคประสาท คิดว่าเป็นคนเหี้ย คนนิสัยไม่ดี พอจับได้ก็เลยลงโทษต่างๆนานา

อ่านเรื่องลุงสมัครได้ตามลิ้งค์ข้างล่าง ⬇️

https://thaienews.blogspot.com/2018/06/112-112-series.html

511 Nameless Fanboi Posted ID:6xHqukcCx+

>>510 เกิดไม่ติดคุก วันดีคืนดี ไม่เอาไปไล่ฟันหรือเผาบ้าน จนคนปกติตายห่าก่อนเรอะ

512 Nameless Fanboi Posted ID:+wT6E67BQr

>>509 ดิ้นไปเรื่อย ข่าวชัดเจนว่าอัยการไม่ฟ้องเอง ไม่เกี่ยวกับจำเลยจะให้หรือไม่ให้ดำเนินคดี ส่วนขบวนที่ปิดถนนไม่ได้มีแค่ขบวนเสด็จ มโนไปเองโยงเรื่องมาเองโชว์โง่เองสมเป็นสลิ่่มบ้าคลั่ง

513 Nameless Fanboi Posted ID:.8j24W8rU/

>>512
55555555555555555แถไปอีก

514 Nameless Fanboi Posted ID:TjbMRUpEk/

เดินทางที่เยอรมันต้องปิดถนนไหมครับ

515 Nameless Fanboi Posted ID:+wT6E67BQr

>>513 เหตุผลไม่มีแล้วเหลือแต่555 ก็นะคนอย่างมึงมันได้แค่นี้อยู่แล้ว

516 Nameless Fanboi Posted ID:.8j24W8rU/

>>515
เหตุผลน่ะใช้ไปแล้วแต่ไม่เข้าหูร่าน

517 Nameless Fanboi Posted ID:+wT6E67BQr

>>516 ซึ่งกูแย้งไปแล้ว โง่แบบนี้พ่องภูมิใจตายเลย

518 Nameless Fanboi Posted ID:.8j24W8rU/

>>517
หวายยยบแย้งแบบแถๆ

519 Nameless Fanboi Posted ID:V2b6Ji6sPc

>>489 กูเห็นแต่พวกร่านชังชาติ พวกสีแดง สีส้ม ที่พยามยัดวาทะกรรมนี้ให้นะ แถมพวกนี้ชอบพยามปลุกปั่นให้คนต่างจังหวัดเกลียดคนกทมด้วย

คือมึงจะจับแพะชนแกะ มึงก็อย่าสวนกระแสขนาดนั้นเลย

520 Nameless Fanboi Posted ID:kK0IVyFX+4

มึงเถียงกันได้ยาวดีจริง

521 Nameless Fanboi Posted ID:LgITbfroiL

สรุปแว่นมันเป็นsลิ่มหรือsomเน่าวะ กุจะได้ด่าถูก

522 Nameless Fanboi Posted ID:+wT6E67BQr

>>518 ไร้ค่าเหมือนพ่องจริงๆ อ่าน >>508 วนไปให้รู้เรื่องก่อน

>>519 >>484 >>485 นี่แหละตรรกะสลิ่่มโสโครกแท้ๆถึงได้ไปช่วยกันเป่านกหวีดจนมีวันนี้

523 Nameless Fanboi Posted ID:XilETUhRCg

>>521
อยู่เมืองนอกและชังชาติแบบนี้ต้องเป็นลิเบอรัลแน่นอน

524 Nameless Fanboi Posted ID:VZTdVGSzHe

>>521 อยู่ฝรั่งเศษด่าประเทศไทย เจียมแน่นอล

525 Nameless Fanboi Posted ID:.NebyDsJAT

>>522 วนขนาดนี้ โม้สาดรึเปล่า?

ว่าแต่สรุปเนี่ยมึงเกิดมาอยู่จักรวาลเดียวกับกูรึเปล่า? หรือจักรวาลมึงร่านรักชาติ?

526 Nameless Fanboi Posted ID:+wT6E67BQr

>>525 แย้งแบบแถๆวนๆจักรวาลสลิ่่มใต้ตีนโสโครก

527 Nameless Fanboi Posted ID:.8j24W8rU/

>>526
ไม่ได้แถเลยครับ
มันจบที่คำเดียว"พระองค์ไม่ประสงค์เอาความ"

528 Nameless Fanboi Posted ID:tXMpWbjXWc

ขอไฟล์ Excel แต่ ผ.อ.สำนักงบฯ บ่ายเบี่ยงที่จะให้
.
ไฟล์ Excel มีความจำเป็นในการพิจารณางบประมาณอย่างมาก
.
ตกลงสำนักงบฯ มีไฟล์ Excel แต่พยายามปกปิด ไม่ยอมให้
.
หรือเป็นตลกร้าย ใช้ Word ทำงบ แล้วเอาเครื่องคิดเลขบวกมือเอา!!!

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

529 Nameless Fanboi Posted ID:tXMpWbjXWc

กูบอกเลยนะอีโครงการส้นตีนนี่นอกจากจะไม่กระตุ้นหีกระตุ้นแตดศฐกไม่กระเตื้อง ไปลงกลุ่มทุนใหญ่แล้ว ยังทำให้อีพลังประชาเริมไม่ได้ฐานเสียงเด็กรุ่นใหม่เพิ่ม เพราะคนแก่ในบ้านกดดันให้ลงทะเบียนให้ พอเว็บล่มก็โทษลูกหลาน บ่อนทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัว อีดอกทองประเยด!! #ชิมช้อปใช้เฟส2

#มิตรสหาย​ท่าน​หนึ่ง​

530 Nameless Fanboi Posted ID:TcgTgxk0xs

ย้อนรอยคดีเผาทั้งเป็น นร.หญิงบังกลาเทศ
หลังแจ้งจับครูสอนศาสนาลวนลาม
ประหาร 16 ชีวิต มีทั้งครู-เพื่อนร่วมห้อง
:
1- “นูสรัต จาฮัน ราฟี” (Nusrat Jahan Rafi) เป็นชื่อของเด็กสาวชาวบังกลาเทศวัย 19 ปี เธออยู่กับครอบครัวที่เมืองเฟนี จังหวัดจิตตะกอง และเรียนอยู่ที่โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่ง

2- วันที่ 27 มี.ค. 62 ครูใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลที่คนในท้องถิ่นเคารพนับถือได้เรียกให้นูสรัตไปพบที่ห้องทำงาน แล้วลวนลามเธอ เด็กสาวจึงรีบวิ่งหนีออกมา

3- มีผู้หญิงจำนวนมากในบังกลาเทศถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่ส่วนใหญ่จะไม่กล้าบอกใคร เพราะกลัวอับอายหรือกลัวถูกทำร้าย
.
แต่นูสรัตคิดต่างออกไป เธอบอกคนในครอบครัว และครอบครัวของเธอก็พาเธอไปแจ้งความ

4- ขณะที่นูสรัตกำลังให้ปากคำ เธอถูกตำรวจคนหนึ่งยกโทรศัพท์มือถือขึ้นถ่ายคลิป นูสรัตพยายามยกมือปิดหน้า แต่ตำรวจใช้ให้เธอเอามือออก แล้วยังบอกว่าสิ่งที่เธอแจ้งความไม่ใช่เรื่องใหญ่

5- อย่างไรก็ตาม ตำรวจก็ได้ไปควบคุมตัวครูใหญ่เอาไว้ แต่มีกลุ่มคนออกมาประท้วงให้ปล่อยตัว โดยมีนักเรียนชาย 2 คนเป็นแกนนำ และมีนักการเมืองท้องถิ่นเข้าร่วมด้วย

6- คนเหล่านั้นกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของนูสรัต และมีการพูดจาข่มขู่เธอ จนครอบครัวเริ่มเป็นห่วงความปลอดภัยของนูสรัต

7- 6 เม.ย. 62 มีการสอบปลายภาคที่โรงเรียน นูสรัตจึงไปสอบโดยมีพี่ชายไปส่งเพราะเป็นห่วงน้องสาว แต่มีคนห้ามไม่ให้พี่เข้าไปในพื้นที่สอบ เธอจึงต้องเข้าไปคนเดียว

8- ที่โรงเรียน เพื่อนนักเรียนหญิงคนหนึ่งมาบอกนูสรัตว่า เพื่อนสนิทของเธอถูกรุมทำร้ายอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าโรงเรียน นูสรัตจึงรีบไปที่นั่นเพื่อช่วยเพื่อน

9- แต่เมื่อไปถึง นูสรัตพบว่าเธอถูกหลอก บนนั้นมีคน 4-5 คน สวมชุดบูการ์ (ชุดแบบอิสลามที่คลุมหมดทั้งตัวและใบหน้า เห็นแต่ดวงตา) พวกเขาเข้ามาล้อมนูสรัตไว้และบังคับให้เธอถอนแจ้งความ

10- เมื่อนูสรัตปฏิเสธ กลุ่มคนเหล่านั้นก็จับตัวเธอไว้ ใช้ผ้าพันคอมัดมือมัดเท้า เอาน้ำมันก๊าดราดตัว แล้วจุดไฟเผาเธอทั้งเป็น ก่อนหลบหนีไป

11- มีคนมาพบและนำตัวนูสรัตส่งโรงพยาบาล ร่างของเธอถูกเผาถึง 80% แต่เนื่องจากตอนราดน้ำมันก๊าด มีคนจับศีรษะของเธอกดไว้ ทำให้ศีรษะและใบหน้าไม่โดนน้ำมัน นูสรัตจึงยังพูดสื่อสารได้

12- ระหว่างทางไปโรงพยาบาล นูสรัตกลัวตัวเองจะเสียชีวิตเสียก่อน จึงให้พี่ชายที่นั่งมาด้วยใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกเสียงของเธอว่า “ครูใหญ่ลวนลามฉัน ฉันจะต่อสู้กับอาชญากรรมนี้จนลมหายใจสุดท้าย”

13- นอกจากนี้นูสรัตยังบอกด้วยว่าคนที่เผาเธอเป็นเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน และระบุชื่อว่ามีใครบ้าง

14- 10 เม.ย. 62 นูสรัตเสียชีวิตที่โรงพยาบาล เรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในทุกสื่อทันที คนบังกลาเทศนับหมื่นเดินทางมาร่วมงานศพของนูสรัต

15- ต่อมาตำรวจได้จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยถึง 15 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียน 2 คนที่เป็นแกนนำประท้วง และอีก 7 คนตามที่นูสรัตระบุไว้ในคลิปเสียง ครูใหญ่ยังคงถูกควบคุมตัว ส่วนตำรวจที่ถ่ายคลิปนูสรัตถูกสั่งย้ายทันที

16- นายกรัฐนตรีบังกลาเทศเชิญครอบครัวของนูสรัตไปพบ และรับปากว่าจะคืนความยุติธรรมให้กับนูสรัต จะไม่มีใครรอดพ้นเงื้อมมือกฎหมายไปได้

17- การตายของนูสรัตก่อให้เกิดความตื่นตัวเรื่องการละเมิดทางเพศในบังกลาเทศเป็นอย่างมาก มีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นหลายแห่ง ผู้คนแสดงความโกรธขึ้งผ่านโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง

18- ในที่สุดวันนี้ (24 ต.ค. 62) ศาลก็ตัดสินประหารชีวิตผู้กระทำความผิด 16 คน ประกอบด้วย
.
-ครูใหญ่ ซึ่งเป็นผู้สั่งการจากเรือนจำให้ฆ่านูสรัต

-ครูสอนศาสนา 3 คน ซึ่งล้วนเป็นครูในโรงเรียนที่นูสรัตเรียนอยู่

-นักเรียนชายกลุ่มหนึ่ง และมีอยู่คนหนึ่งเรียนห้องเดียวกับนูสรัตด้วย

-นักเรียนหญิง 2 คน ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องของนูสรัต หนึ่งในนั้นตั้งครรภ์และคลอดลูกในเรือนจำ ถูกนำตัวมาฟังคำตัดสินโดยอุ้มลูกวัย 3 เดือนมาด้วย

-ผู้นำท้องถิ่น 2 คน ซึ่งสังกัดพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล

-ตำรวจที่ร่วมมือกับกลุ่มครูใหญ่ พยายามเบี่ยงเบนคดีว่านูสรัตเผาตัวเองตาย ไม่ใช่การฆาตกรรม

19- คดีของนูสรัตกลายเป็นคดีประวัติศาสตร์ของบังกลาเทศ และเป็นหนึ่งในคดีที่มีการไต่สวนและตัดสินเร็วที่สุด
:
#เธอตายเพื่อให้หลายคนตื่น

531 Nameless Fanboi Posted