Fanboi Channel

Guidelines

Updated

ข้อแนะนำในการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์ Fanboi Channel เป็นเว็บไซต์สาธารณะที่ผู้ใช้ทั้งหมดไม่สามารถแสดงชื่อได้ ทั้งนี้เพื่อให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่โพสมากกว่าผู้โพส เว็บไซต์ฯ เชื่อว่าการไม่มีชื่อช่วยทำให้เกิดการสนทนาที่หลากหลายและตรงไปตรงมายิ่งขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อบรรยากาศในการใช้งานเว็บไซต์ฯ ที่ดี เว็บไซต์มีข้อแนะนำในการใช้งานดังนี้

สนทนาอย่างมีอารยะและเจตนาที่ดี

นึกสมมติว่าคู่สนทนานั่งอยู่ตรงหน้า และไตร่ตรองข้อความให้ดีก่อนกดโพส เว็บไซต์สนับสนุนให้สนทนากันด้วยเจตนาที่ดี และเกรงใจต่อผู้ใช้อื่นในขอบเขตที่เป็นไปได้ ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าคู่สนทนาจะเป็นใครก็ตาม

เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น

หากไม่เห็นด้วยในความคิดเห็นของผู้อื่น เว็บไซต์ฯ สนับสนุนให้โต้ตอบด้วยเหตุและผลมากกว่าการขานชื่อหรือการโจมตีบุคคล เพราะการกระทำดังกล่าวไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อการสนทนา เพียงแต่จะทำให้การสนทนาหลุดจากประเด็นไปเป็นการโจมตีซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้น

 • ❌ "โง่หรือไง ไม่รู้ว่า 1+1 เป็น 2 ไม่ใช่ 3"
 • 👍 "1+1 ต้องเป็น 2 ต่างหาก ไม่ใช่ 3"

ความชอบเป็นเรื่องส่วนบุคคล

ไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะขานชื่อหรือโจมตีบุคคลเพียงเพราะอีกฝ่ายชอบในสิ่งที่ตนไม่ชอบ และไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะข่มอีกฝ่ายด้วยสิ่งที่ตนชอบ เพราะการทำเช่นนั้นช่วยได้เพียงแค่ทำให้ภาพลักษณ์ของกลุ่มคนที่ชอบตกต่ำลงไป รวมถึงในทางกลับกัน ก็ไม่มีเหตุผลใดๆ อีกเช่นกัน ที่จะทำเช่นเดียวกันเพียงเพราะอีกฝ่ายไม่ชอบในสิ่งที่ตนชอบ

 • ❌ "ชอบเรื่อง ว ลงไปได้ยังไง รสนิยมห่วยจริงๆ"
 • ❌ "ดูเรื่อง ข ดีกว่า ดีกว่า ว เยอะ"
 • 👍 "ลองดูเรื่อง ข ดูสิ อาจจะชอบก็ได้"

ไม่แสดงความเห็นในแง่ลบที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

เว็บไซต์ฯ ไม่ได้ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นในแง่ลบ แต่กระนั้นการแสดงความคิดเห็นในแง่ลบที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ (gratuitous negativity) ไม่ทำให้เกิดการต่อยอดของการสนทนา และมักจะทำลายบรรยากาศของกระทู้โดยรวม เว็บไซต์ฯ สนับสนุนให้แสดงความเห็นในแง่ลบตราบใดที่มีเหตุผลประกอบ

 • ❌ "ภาพยนตร์ ก โคตรห่วย"
 • 👍 "ภาพยนตร์ ก เนื้อเรื่องไม่สมเหตุสมผล"

สนใจในเนื้อหามากกว่าผู้โพส

เว็บไซต์ฯ ไม่ให้ลงชื่อเพื่อให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่โพสมากกว่าผู้โพส ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องตามหาตัวตนว่าผู้โพสข้อความหนึ่งๆ นั้นเป็นใคร ไม่จำกัดว่าเป็นตัวตนในเว็บไซต์ฯ หรือนอกเว็บไซต์ฯ เลือกที่จะโต้ตอบกับสิ่งที่โพสมากกว่าว่าใครเป็นผู้โพส

 • ❌ "นี่ใช่นาย ช หรือเปล่า ยังอคติเหมือนเดิมเลยนะ"
 • 👍 "ความเห็นนี้ดูอคติจัง"

เรื่องของที่อื่น เป็นเรื่องของที่อื่น

ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะนำเรื่องที่เกิดขึ้นในสถานที่อื่น หรือเว็บไซต์อื่น มาเป็นบรรทัดฐานการสนทนาในเว็บไซต์ฯ การอุปมาดังกล่าวเป็นเหตุผลวิบัติแบบสรุปเหมารวม ซึ่งเป็นการทำลายการสนทนาและสร้างความบาดหมางโดยไร้มูลเหตุ

 • ❌ "แฟนๆ เรื่องนี้ในเว็บไซต์ พ นิสัยแย่มาก เพราะงั้นแฟนๆ เรื่องนี้ในนี้ก็นิสัยเหมือนกัน”
 • ❌ "เห็นในเว็บไซต์ ค ด่ากันดีนัก สมน้ำหน้า"

แยกอยู่อย่างเป็นที่เป็นทาง

เว็บไซต์ฯ สนับสนุนให้สร้างกระทู้เป็นหัวข้อใหญ่ๆ มากกว่าการสร้างกระทู้เป็นประเด็นย่อยๆ ทั้งนี้เพื่อความต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดการต่อยอดของการสนทนาโดยกลุ่มผู้ที่มีความชอบเหมือนๆ กัน ในการสร้างและใช้กระทู้ เว็บไซต์สนับสนุนให้ใช้กระทู้และบอร์ดให้ตรงตามหัวข้อที่จัดไว้ และไม่ก้าวก่ายกระทู้บอร์ด หรือเว็บไซต์อื่น

 • ❌ ความเห็นยุยงให้เกิดความบาดหมาง
 • ❌ ชักจูงให้มีการโจมตีกระทู้ บอร์ด หรือเว็บไซต์
 • ❌ โพสลิงค์ไปยัง social network หรือพูดถึงบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงต่อประเด็นของกระทู้

หลีกเลี่ยงความเห็นไร้แก่นสาร

เว็บไซต์เปิดอิสระในการแสดงความคิดเห็น แต่กระนั้นความคิดเห็นที่ไร้แก่นสารในปริมาณมาก เช่นความเห็นที่หมกมุ่นจนเกินเหตุ จะทำลายบรรยากาศและการสนทนาในกระทู้โดยรวม เนื่องจากความคิดเห็นประเภทดังกล่าวสามารถเขียนได้ง่าย (low effort) กว่าความเห็นที่มีเนื้อหาที่สอดคล้องต่อการต่อยอดการสนทนา การมีความเห็นประเภทดังกล่าวในจำนวนมาก จะทำให้การเปิดประเด็นสนทนาในกระทู้หนึ่งๆ ยากขึ้น

 • ❌ ความเห็นทางเพศที่หมกมุ่นจนเกินเหตุ
 • ❌ ความเห็นวกไปวนมาในเรื่องที่จบไปแล้ว

หลีกเลี่ยงการทำลายบรรยากาศการสนทนาที่ดี

นอกเหนือจากข้อแนะนำข้างต้น เว็บไซต์ฯ แนะนำให้ใช้วิจารณญาณในการหาความพอดีให้กับการสนทนาใดๆ เพื่อให้กระทู้หรือบอร์ดได้คงบรรยากาศการสนทนาที่ดีไว้

 • ❌ การสนทนาเฉพาะกลุ่ม
 • ❌ ใช้กระทู้เป็นแชทรูม
 • ❌ สนทนาเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นของกระทู้
 • ❌ ใช้ศัพท์ที่จงใจเลี่ยงระบบแบนคำภายในเว็บไซต์ฯ

Be Civil — "Be curious, not judgemental"

 • FAQs — คำถามที่ถามบ่อย (การใช้บอร์ด การแบน ฯลฯ)
 • Policy — เกณฑ์การใช้งานเว็บไซต์
 • Guidelines — ข้อแนะนำในการใช้งานเว็บไซต์
 • Deletion Request — แจ้งลบและเกณฑ์การลบข้อความ
 • Law Enforcement — แจ้งขอ IP address

All contents are responsibility of its posters.