Fanboi Channel

Deletion Request

Updated

แจ้งลบและเกณฑ์การลบข้อความ

ในกรณีมีการละเมิดข้อตกลงในการใช้งานหรือเพิกเฉยต่อข้อแนะนำในการใช้งานจนเกินความเหมาะสม ผู้ใช้สามารถแจ้งลบข้อความได้ผ่านทางอีเมลล์ contact@fanboi.ch โดยระบุ

 • ใส่คำว่า [Deletion Request] ในหัวข้อ
 • URL เต็มของโพสที่ต้องการให้ลบ โดยการคลิ๊กขวาที่เลขหน้าโพสและเลือก Copy URL
 • เหตุผลที่ต้องการขอลบโพส โดยชี้แจงเหตุผลว่าทำไมโพสนี้ถึงสมควรถูกลบ

โดยมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้

 • ทางเว็บฯ เปิดรับการแจ้งทางอีเมลล์เท่านั้น เนื่องจากปริมาณของโพสในแต่ละวันทำให้ไม่สามารถอ่านข้อความทั้งหมดที่ถูกโพสภายในเว็บได้ ทางเว็บฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ดำเนินการหากมีการแจ้งผ่านช่องทางอื่น
 • ทางเว็บฯ ไม่รับแจ้งลบทั้งกระทู้ กรุณาแจ้งเป็นรายโพส และทางเว็บจะดำเนินการตามความเหมาะสม ทางเว็บฯ สงวนสิทธิ์ในการลบทั้งกระทู้เฉพาะในกรณีมีเอกสารตาม Law Enforcement เท่านั้น

โดยทางเว็บมีมาตรการดำเนินการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • ทางเว็บฯ สงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูล IP address ของผู้ใช้สู่สาธารณะ ในกรณีที่โพสถูกแจ้งลบด้วยเหตุผล doxxing ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหายในการดำเนินการทางกฏหมาย (โดยมีผลต่อโพสที่วันที่โพสตั้งแต่ Nov 4, 2023 เป็นต้นไป)

ตัวอย่างอีเมลล์

To: contact@fanboi.ch
Subject: [Deletion Request]
Body:

โพสข้อความที่ผิดต่อข้อแนะนำจาก Ident เดียวกันจนเกินความเหมาะสม
https://fanboi.ch/example/19012/145/
https://fanboi.ch/example/19012/146/
https://fanboi.ch/example/19012/147/

ตัวย่อ กกก เป็นการพูดถึงตัวบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Example
https://fanboi.ch/example/19012/150/
https://fanboi.ch/example/19012/152/

ทางเว็บฯ ใช้การประเมินการแจ้งลบเป็นรายกรณี และอาจจะขอข้อมูลและบริบทเพิ่มเติมหากไม่สามารถประเมินได้ว่าทำไมโพสหนึ่งๆ ถึงควรที่จะโดนลบ ในกรณีดังกล่าวสามารถตอบกลับอีเมลล์เพื่อชี้แจงบริบทเพิ่มเติมได้ โดยการตัดสินใจของผู้ดูแลถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์ในการแจ้งลบ

เกณฑ์ในการลบของเว็บไซต์ฯ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ดูแล โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินใจพื้นฐานดังต่อไปนี้

 • ข้อความที่ผิดต่อ Term of Use (ขั้นต่ำ 1 โพส)
 • ข้อความที่ผิดต่อ Guidelines (ขั้นต่ำ 3 โพส)
 • ข้อความที่โพสจาก Proxy หรือ VPN ขั้นต่ำ 1 โพส

โดยกรณีดังต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์

 • ข้อความที่ตั้งใจพยายามเลี่ยงการแบนคำ
 • ข้อความที่ผิดต่อ Local Rule ของแต่ละบอร์ด (ดูได้ในหน้า New Topic)

ทางเว็บฯ จะไม่ดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้

 • ข้อความที่แจ้งมีในจำนวนน้อยพอที่จะเมินได้ (รวมถึงกรณีมากกว่า 3 โพส แตระยะเวลาห่างกันมากพอ)
 • ข้อความที่แจ้งเกิดจากการโต้ตอบภายในกระทู้แต่เป็นการแจ้งแค่ฝ่ายเดียว
 • ข้อความที่แจ้งไม่มีการลงข้อมูลมากพอให้ผู้อ่านบุคคลที่สามสามารถระบุตัวบุคคลได้
 • ข้อความที่แจ้งในเหตุผลป่วน แต่ในกระทู้มีลักษณะตั้งใจโต้ตอบกับผู้ป่วนโดยหลายผู้ใช้
 • ข้อความที่แจ้งเพียงเพราะเป็นความเห็นไม่ถูกใจผู้แจ้ง
 • ข้อความที่เป็นการพูดถึงบุคลิคในสื่อบันเทิงที่มีวัตถุประสงค์ให้สาธารณะเข้าชม เช่น VTuber, YouTuber, etc.

ทางเว็บฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเมินผู้แจ้งที่พยายามแจ้งในข้อยกเว้นดังกล่าวมาบ่อยครั้ง

เกณฑ์ในการแบน

เว็บไซต์ฯ ดำเนินการปิดกั้นการเข้าถึงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเว็บไซต์ฯ มีเกณฑ์ในการปิดกั้นการเข้าถึงดังต่อไปนี้

 • การปิดกั้นฯ จะใช้ กลุ่ม IP address ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ที่ใช้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตร่วมกับผู้ที่ถูกปิดกั้นอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ฯ ได้เช่นกัน (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่าน FAQs ในหัวข้อ "ถูกแบน")
 • การปิดกั้นฯ มีระยะเวลาขั้นต่ำ 7 วัน และจะเพิ่มระยะเวลาขึ้นเรื่อยๆ ในกรณีเคยถูกปิดกั้นมาก่อน สูงสุดที่ 365 วัน โดยระยะเวลาในการผ่อนผันเป็นไปตามดุลพินิจของผู้ดูแล
 • การปิดกั้นฯ จะจำกัดเพียงแค่ในบอร์ดหรือกระทู้ที่มีการละเมิดเกณฑ์ข้างต้น นอกจากเป็นการละเมิดพร้อมกันในหลายบอร์ด หรือเป็นการโพสจาก Proxy หรือ VPN

เกณฑ์ในการตั้งแบนคำ

เว็บไซต์ฯ สามารถปิดกั้นการโพสข้อความที่มีข้อความบางอย่างได้ โดยเกณฑ์การตั้งข้อความเหล่านี้เกิดจากความบ่อยครั้งที่ข้อความนั้นๆ เป็นต้นเหตุในการถูกแจ้งลบ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยการตั้งแบนคำเหล่านี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ดูแล ขอทางเว็บไซต์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยรายการของคำที่ถูกแบน

Be Civil — "Be curious, not judgemental"

 • FAQs — คำถามที่ถามบ่อย (การใช้บอร์ด การแบน ฯลฯ)
 • Policy — เกณฑ์การใช้งานเว็บไซต์
 • Guidelines — ข้อแนะนำในการใช้งานเว็บไซต์
 • Deletion Request — แจ้งลบและเกณฑ์การลบข้อความ
 • Law Enforcement — แจ้งขอ IP address

All contents are responsibility of its posters.