Fanboi Channel

อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟↟ ^^^

Last posted

Total of 1000 posts

1 Nameless Fanboi Posted ID:Cthj8Ve/xy

>>>/lounge/1349/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก
>>>/lounge/1432/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^
>>>/lounge/3125/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^^
>>>/lounge/3214/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^ ^^
>>>/lounge/3365/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^ ^ ^^
>>>/lounge/3505/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^^^^ ^
>>>/lounge/3668/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^ ^^^ ^^
>>>/lounge/3863/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^^^ ^^^^
>>>/lounge/3969/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^^ ^^^ ^^^
>>>/lounge/4117/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^^^^ ^^^^^
>>>/lounge/4316/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^^^^ ^^^^^ ^
>>>/lounge/4621/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^^^^ ^^^^^ ^^
>>>/lounge/5012/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟ ^^^
>>>/lounge/5433/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟ ^^^^
>>>/lounge/5631/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟ ^^ ^ ^^
>>>/lounge/5877/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟ ^^ ^^ ^^
>>>/lounge/6124/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟ ^^ ^^^ ^^
>>>/lounge/6496/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟ ^^^^ ^^^^
>>>/lounge/7061/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟ ^^ ^^^^^ ^^
>>>/lounge/8157/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟
>>>/lounge/8589/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟ ^
>>>/lounge/9209/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟ ^^
>>>/lounge/10024/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟ ^^ ^
>>>/lounge/10331/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟ ^^ ^^
>>>/lounge/10964/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟ ^^ ^ ^^
>>>/lounge/13758/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟ ^^ ^^ ^^
>>>/lounge/14223/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟ ^^ ^^^ ^^
>>>/lounge/14955/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟ ^^^^ ^^^^
>>>/lounge/15301/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟ ^^ ^^^^^ ^^
>>>/lounge/15887/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟↟
>>>/lounge/16455/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟↟ ^
>>>/lounge/16647/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟↟ ^^
ลูกศรชี้ขึ้นแทนจำนวนมู้ เนื่องจากการใส่ลูกศรติดกันอาจทำให้สับสนหรือใส่ผิดจำนวน จึงมีการเว้นวรรคเพื่อง่ายต่อการนับ
เช่น ^^ ^ ^^=5 ^^^ ^^^, ^^ ^^ ^^=6
ขอเพิ่มสัญลักษณ์แทนจำนวนสิบ คือตัวชี้ขึ้นสองหัวตัวนี้ ↟ และเมื่อถึงมู้ที่ 50 หรือ 100 อาจมีการเพิ่มสัญลักษณ์ใหม่เข้ามาอีก

2 Nameless Fanboi Posted ID:neB+jpSksu

เปิด ลหปป

3 Nameless Fanboi Posted ID:sFuSrP0zl9

ป.เปาอินทร์

4 Nameless Fanboi Posted ID:KIX3uoZHQE

อินทรชิต

5 Nameless Fanboi Posted ID6:W8EDJtP5f0

S-H-I-T

6 Nameless Fanboi Posted ID:chqIeWv14y

shit ออกทางตูด

7 Nameless Fanboi Posted ID:O9IDVDtnsU

ลงชักโครก

8 Nameless Fanboi Posted ID:OMFa5ra72Y

Beta เล็งเซรามิค Alpha เล็งน้ำ

9 Nameless Fanboi Posted ID6:Jni1m8.l4t

Gamma

10 Nameless Fanboi Posted ID:ESGg6Mkpq8

เปโดแล้วจะทำไมไอ้สัดเฟมtrannyทั้งหลาย

11 Nameless Fanboi Posted ID:ufF7o00nTF

men are trash

12 Nameless Fanboi Posted ID6:zYEjEs2PNt

ถ้าพรุ่งนี้ผู้หญิงหายไปหมด สังคมก็จะยังดำเนินไปได้เป็นระยะเวลานึง
ถ้าพรุ่งนี้ผู้ชายหายไปหมด สังคมจะล่มสลายในเวลาข้ามคืน

13 Nameless Fanboi Posted ID:ufF7o00nTF

ใครจะตอกตะปู เปลี่ยนหลอดไฟ ตัดต้นไม้

14 Nameless Fanboi Posted ID:0LOZj.QRRm

ตดใส่หน้าเฟมโง่

15 Nameless Fanboi Posted ID6:zYEjEs2PNt

เห็นเฟมเรียกร้องว่าหมอ ทนายความ ซีอีโอ วิศวกร โปรแกรมเมอร์ มีผู้ชายมากเกินไป ต้องเพิ่มจำนวนผู้หญิงให้ขึ้นมาเท่าๆกัน50%
ทำไมเฟมไม่เรียกร้องว่าพนักงานรถเก็บขยะ พนักงานดับเพลิง คนงานเหมือง ช่างระบบน้ำเสีย มีผู้ชายมากเกินไป ต้องเพิ่มผู้หญิงให้ขึ้นมาเป็นครึ่งนึงบ้างอ่ะครับ

16 Nameless Fanboi Posted ID:37E7Rya2G/

พวกเฟมก็คนธรรมดา อยากได้งานดีๆ เงินดีๆ

17 Nameless Fanboi Posted ID:0LOZj.QRRm

ทำนาบนหลังคนอื่นคือนิยามของเฟม

18 Nameless Fanboi Posted ID6:uEy1+tA4qs

ทำนาบนหลังสลิ่ม สบายใจจุง

19 Nameless Fanboi Posted ID:MbiXNravek

หมอ ทนายความ ซีอีโอ วิศวกร โปรแกรมเมอร์ เป็นสมาชิกชมรมคนชอบตูดจำนวนมาก ทั้งแสดงตัวและไม่แสดงตัว
พนักงานเทศบาล ดับเพลิง ทหาร ตำรวจ มีจำนวนไม่น้อยที่เป็นคนชอบตูด

20 Nameless Fanboi Posted ID6:E6+8R2gCse

คนที่ชอบตูดน่ะไม่มีทางเป็นคนไม่ดีหรอก

21 Nameless Fanboi Posted ID6:0bhsbXst12

สอดบัตร ทำประเทศชิบหาย

22 Nameless Fanboi Posted ID:ZQ3uTRq4bo

สอดช่องคลอด ทำประเทศเจริญ

23 Nameless Fanboi Posted ID:StWye0e6hl

ลอดช่องสิงคโปร์ใบเตย

24 Nameless Fanboi Posted ID6:Vl73CejYYq

ใบเตย นักร้องลูกทุ่ง

25 Nameless Fanboi Posted ID:KvBKlfR8S6

จำนำข้าว

26 Nameless Fanboi Posted ID:fY6pDMNWqQ

ข้าวตรางู

27 Nameless Fanboi Posted ID6:vrtxjSQ.Ad

ทำไมเรียกกาว"ยี่ห้อ"ช้างว่ากาว"ตรา"ช้าง

28 Nameless Fanboi Posted ID:KvBKlfR8S6

ซีพี กินรวบ

29 Nameless Fanboi Posted ID:3qCVnqgZFB

รวบหัว รวบหาง กินกลางตลอดตัว

30 Nameless Fanboi Posted ID6:elJegz4c/s

งู

31 Nameless Fanboi Posted ID6:zpwk0JgF5N

แม่งูเอ๋ย

32 Nameless Fanboi Posted ID:e+nLgEbT6k

เ จ็ บ แ ป ล บ ขึ้ น ม า ทั น ที เ ล่ น ตู ด ใ ช่ ไ ห ม อ ย่ า ง นี้

33 Nameless Fanboi Posted ID6:elJegz4c/s

ลุงบุญโชคที่เปิดซิงตูดกูตอนม.2

34 Nameless Fanboi Posted ID:G8JzGAwJqI

มาราย แครี่

35 Nameless Fanboi Posted ID6:vrtxjSQ.Ad

แคราย

36 Nameless Fanboi Posted ID:.okmI0sCn6

รถติด

37 Nameless Fanboi Posted ID6:PHgiBpxHog

ไปขึ้นเครื่องบิน

38 Nameless Fanboi Posted ID:VK0CMlIr3J

จีนพาโควิดมาลงไทย

39 Nameless Fanboi Posted ID:lAsGRIPDqy

>>33
โดนละซิ เออออออออออออออ
โดนละซิ เออออออออออออออ
โดนละซิ เออออออออออออออ
เจ็บนี้เหมือนโดนอัด (เหมือนโดนอัด)
เธอยังไม่รู้ เป็นยังไงเธอยังไม่รู้

40 Nameless Fanboi Posted ID6:RMK1.IaqQ3

ทำไมมึงไม่ตอบเม้นบน

41 Nameless Fanboi Posted ID:IDrjund4ot

มองไม่เห็น เน็ตช้า ใช้เอกโพรเลอร์

42 Nameless Fanboi Posted ID6:Qqhd0m4L48

อีแก่นาฮีดะ

43 Nameless Fanboi Posted ID:ZRAL6ccaGc

สโบเบท888

44 Nameless Fanboi Posted ID6:lzfdaY8Apm

สปีดโบ๊ต

45 Nameless Fanboi Posted ID:dvTU3G71Hl

แตงโม

46 Nameless Fanboi Posted ID:.NvaIqvCkQ

เมล่อนตูด เมล่อนตู๊ด

47 Nameless Fanboi Posted ID6:ZCqDrDJ97z

ตู๊ด ตู๊ด ตู๊ด .... สายไม่ว่าง

48 Nameless Fanboi Posted ID6:VlnJgfWhp1

หมาข้างบ้านแม่งเห่าเสียงดัง รำคาญชห กูจะนอน แม่งเดี๋ยวตอนมืดๆกูจะข้ามรั้วไปเยตตูดแม่งให้ตายคาครวยเลย

49 Nameless Fanboi Posted ID:.+p565icvN

หมาโดนควายเย็บลูกออกมาคงจะพิลึกน่าดู

50 Nameless Fanboi Posted ID:.NvaIqvCkQ

เย็ทตูดไม่ท้องหรอก

51 Nameless Fanboi Posted ID:7btsE0cGCD

ไปเย็บแพะไป๊ by บังเลาะห์

52 Nameless Fanboi Posted ID6:8TE0Sfabey

ฮอลแพะ

53 Nameless Fanboi Posted ID6:5LOraMNQTc

เคราแพะ

54 Nameless Fanboi Posted ID6:lzfdaY8Apm

ไอ้เครา

55 Nameless Fanboi Posted ID:E3El0V54nz

ไอ้หนวด

56 Nameless Fanboi Posted ID6:8TE0Sfabey

แก่เพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นาน

57 Nameless Fanboi Posted ID:WROzNtMAZd

ก่อนเกิด เราอยู่ในหีมาก่อนทั้งนั้น ไม่มีใครอยู่ในคยวย

58 Nameless Fanboi Posted ID6:Ezd06SWBrq

พวกสลิ่มที่โพสหน้าเฟซว่า ยอมแลกชีวิตให้คนนั้นฟื้นได้ไม่เห็นมันจะยอมdeadไปแลกสักตัว ไอ้สัส

59 Nameless Fanboi Posted ID:HgNXLmus6C

ไม่ใช่แฟน ทำแทนไม่ได้

60 Nameless Fanboi Posted ID6:djdPG.h3Yn

ยังไม่ทันจะได้ลองเลย ทำไมรีบบอกว่าทำไม่ได้แล้ว

61 Nameless Fanboi Posted ID6:gimLvNhcRc

ทำไม่ได้ก็ออกไป ผมพร้อมจะรับคนอื่นที่เค้ามีศักยภาพมากกว่าคุณเข้ามาทำแทน

62 Nameless Fanboi Posted ID:Al76wrkL0c

มีเพศสัมพันธ์เมื่อพร้อมนะเด็กๆ เป็นผู้ใหญ่ไม่ควรจะล่อเด็กนะครับ ทั้งแบบธรรมดาและเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก

63 Nameless Fanboi Posted ID6:9QhC/f+2hp

เย้สได้ก็ท้องได้

64 Nameless Fanboi Posted ID6:TS24U+Okas

ท้องก็ไปทำแท้ง

65 Nameless Fanboi Posted ID:.TxdyEhjyH

T-64BV Main battle tank

66 Nameless Fanboi Posted ID:Al76wrkL0c

ตูดแทงค์

67 Nameless Fanboi Posted ID6:dEJeSeUGUJ

แทงไม่ยั้ง

68 Nameless Fanboi Posted ID:7bK.9CjeKk

ยังโอร์ม

69 Nameless Fanboi Posted ID6:YVj6v4sbe/

โอ ริม สระ

70 Nameless Fanboi Posted ID:rDh/J5HTDS

โอม มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์

71 Nameless Fanboi Posted ID:G5ima6kvu2

เพี่ยง!!! (เพี่ยงนะ ไม่ใช่เพี้ยง ลองผันวรรณยุกต์ดูได้)

72 Nameless Fanboi Posted ID:gLHfLb2iwZ

คนไทยที่ไปทำงานที่ญี่ปุ่นคนหนึ่ง ชอบมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับคู่ขาในบ่อน้ำร้อน

73 Nameless Fanboi Posted ID6:+bu+QrFdzE

>>72 มึงเหรอ

74 Nameless Fanboi Posted ID6:YwhdJlQ332

อาบน้ำร้อน แช่น้ำเย็น

75 Nameless Fanboi Posted ID:JgNh0sXX8/

เย็นเตร็ก เย็นตูด

76 Nameless Fanboi Posted ID:7/DHssn9R1

ทำไมไม่นั่ง

77 Nameless Fanboi Posted ID:5ySrAxwM2Q

ก็ลมมันเย็นส์

78 Nameless Fanboi Posted ID:L5sYLiBq6x

หนาวเหน็บ

79 Nameless Fanboi Posted ID:lSK0mNB3qu

ตะคริวแดก

80 Nameless Fanboi Posted ID6:jVxqFqpZ5I

ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว

81 Nameless Fanboi Posted ID:Ki9/NJoerw

จะได้ขับถ่ายคล่องตูด

82 Nameless Fanboi Posted ID6:g92uiqF.7/

มู้กินขี้ ณ ห้องอนิเมมังงะ

83 Nameless Fanboi Posted ID6:yrQMKlHy3C

manga เมื่อก่อนนึกว่าอ่านว่าแมงก้า คล้าย ๆ กับ mango ที่อ่านว่าแมงโก้

84 Nameless Fanboi Posted ID:r9Vcm1jvgZ

Sword ที่อ่านว่า สะ-หวอด
Mountain ที่อ่านว่า มู-อัน-ตา-อิน

85 Nameless Fanboi Posted ID:cgx+yiZqbn

>>84ต้องการมีเพศสัมพันธ์ทางรูทวารกับ>>85

86 Nameless Fanboi Posted ID:cgx+yiZqbn

>>85ต้องการมีเพศสัมพันธ์ทางรูทวารกับ>>86

87 Nameless Fanboi Posted ID:cgx+yiZqbn

>>86ต้องการมีเพศสัมพันธ์ทางรูทวารกับ>>87

88 Nameless Fanboi Posted ID:+SPJI955oK

ริดสีดวง

89 Nameless Fanboi Posted ID:zSiVyFbUjV

ตะขาบมนุษย์

90 Nameless Fanboi Posted ID:DW6/KluDEs

mantrain

91 Nameless Fanboi Posted ID:ZBjZchlOae

เข้าห้องน้ำบน train ลำบากตูดมากเลย

92 Nameless Fanboi Posted ID6:LO1ZQprt4d

Training...........................Unit ready

93 Nameless Fanboi Posted ID:UuZyoTx093

red alertมันมีม๊อดรัสเซียยูเครนไหมวะ

94 Nameless Fanboi Posted ID:+SPJI955oK

ไม่มี

95 Nameless Fanboi Posted ID6:UatFgjeia/

ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย

96 Nameless Fanboi Posted ID6:vp8jTLlHqF

ไม่จ่ายเงินตัวเองเลย จ่ายแต่เงินภาษีอะ 555

97 Nameless Fanboi Posted ID6:LO1ZQprt4d

ทุกสิ่งล้วนไม่แน่นอนนอกจากความตายและภาษี

98 Nameless Fanboi Posted ID:.Fux4FIDIy

Taxation Is Theft

99 Nameless Fanboi Posted ID:6gH05qckBy

ยมทูตมาเอาชีวิตลูกมึงที่นอนเป็นผักหรือยัง

100 Nameless Fanboi Posted ID6:1ATgYpcunw

ยมฑูตคงใกล้มาละ พอดีพวกดีแต่ปากเยอะไม่ช่วยกันทำบุญ ไม่ช่วยกันบวชเลย

101 Nameless Fanboi Posted ID:6gH05qckBy

โกนให้เกลี้ยงๆ กูชอบ

102 Nameless Fanboi Posted ID6:f.KwXK5Wvu

ของเด็กที่ยังไม่ขึ้นย่อมดีกว่าของผู้ใหญ่ที่โกน

103 Nameless Fanboi Posted ID:CliirWJmIQ

เปโด

104 Nameless Fanboi Posted ID:tYRlQTghJs

เปโกะ

105 Nameless Fanboi Posted ID:kI5GDYG3pS

ซากุระ มิโกะ

106 Nameless Fanboi Posted ID:tbHV8ivnZP

มิก๊ง

107 Nameless Fanboi Posted ID:aA1W1tabkI

ก๊งตูด โก่งตูด

108 Nameless Fanboi Posted ID:dIWQP9nnDk

Gangnam Style

109 Nameless Fanboi Posted ID6:M8vvRBQ0Z1

อปป้า

110 Nameless Fanboi Posted ID6:f.KwXK5Wvu

อ๊บๆ

111 Nameless Fanboi Posted ID6:PldWarEL71

อ๊บไสไม้

112 Nameless Fanboi Posted ID:aA1W1tabkI

รู้ดีตูดฉันยังไม่พร้อม ไม่เลยสักอย่าง

113 Nameless Fanboi Posted ID:6gH05qckBy

สักใต้ราวนม

114 Nameless Fanboi Posted ID6:L91ux3/nv/

อัลไหซั่ม

115 Nameless Fanboi Posted ID:MxqdNju5FF

Handsome

116 Nameless Fanboi Posted ID:eA4FZYwbvY

Tony woodsome

117 Nameless Fanboi Posted ID:yCtV3ewwIg

I am Ironman

118 Nameless Fanboi Posted ID:Ulg5q4j0hZ

แบทแมนนั่งรถไฟไปโคราช

119 Nameless Fanboi Posted ID6:hd.Tj63ZkE

เดอะแฟลชปั่นจักรยานไปอลาสก้า

120 Nameless Fanboi Posted ID:pKIUR5HfkZ

เมื่อยตูดมากเลย

121 Nameless Fanboi Posted ID:IIZjL/Mr4w

หันตูดมา

122 Nameless Fanboi Posted ID:VWIBH8nBqJ

เลียรัวๆ

123 Nameless Fanboi Posted ID6:jJwEls1lgk

ไอ้ควายแม่งเลียตีนนายทุนอยู่นั่นแหละ

124 Nameless Fanboi Posted ID6:+RpCF7dU9Q

เอะอะก็นายทุน

125 Nameless Fanboi Posted ID:KMJKYELHfz

ขอเปิดการ์ดที่หมอบอยู่ "รังแกคนจน"

126 Nameless Fanboi Posted ID6:QOkZe/Nkd+

จน เครียด กินเหล้า

127 Nameless Fanboi Posted ID:yhj7qZBTud

thăm ngàn

128 Nameless Fanboi Posted ID6:2fmN/PU3Ok

เวียดบุก!

129 Nameless Fanboi Posted ID:YCJRDbpTVF

Thai Analog Horror

130 Nameless Fanboi Posted ID:yMd9BT05lQ

รวมไทยสร้างชาติ

131 Nameless Fanboi Posted ID6:VraZIziSz8

รวมทาสสร้างชัย 555

132 Nameless Fanboi Posted ID:WZ5q3EaBY/

ท่านสมาชิกชมรมคนชอบตูด

133 Nameless Fanboi Posted ID:1igPn5FExm

เหมืองทอง

134 Nameless Fanboi Posted ID:yMd9BT05lQ

ตู้ห่าว

135 Nameless Fanboi Posted ID:WZ5q3EaBY/

ตูดหาว

136 Nameless Fanboi Posted ID6:jpjdupLiZZ

ขาวอมชมพู

137 Nameless Fanboi Posted ID:6eoeaB4HA1

ตูดสุขภาพดี

138 Nameless Fanboi Posted ID:UwF1NKhrsA

ตูดตึง

139 Nameless Fanboi Posted ID:nNbkOu.ixW

ขออัดตูดที

140 Nameless Fanboi Posted ID:6eoeaB4HA1

ชอบตูดก็พูดดดดดด... มา

141 Nameless Fanboi Posted ID:ZhLgS4kzp7

ก่อนเด้าตูดอย่าลืมprepอย่างถูกวิธี และต้องใส่ถุง ไม่งั้นโรคถามหามึงแน่

142 Nameless Fanboi Posted ID6:JNIXqxTSLr

ล้างตู้เย็นก่อนด้วย

143 Nameless Fanboi Posted ID:HCmL7FEB9C

ล้างห้องส้วม

144 Nameless Fanboi Posted ID:ol5dZQ6m1i

ล้างตูดหลังเข้าส้วม

145 Nameless Fanboi Posted ID6:YlyZTrBe4e

ผู้ว่ารังแกประชาชน

146 Nameless Fanboi Posted ID:ol5dZQ6m1i

ประชาตน ประชาตูด

147 Nameless Fanboi Posted ID6:ySlA6vbYrK

สหประชาชาติ

148 Nameless Fanboi Posted ID:r7hS6rvpm3

จับนมดอทคอม

149 Nameless Fanboi Posted ID:TYFBKgpti4

Y2K

150 Nameless Fanboi Posted ID:QJ2CBddnq7

แด่เธอในอีก 2000 ปี

151 Nameless Fanboi Posted ID:1GZuOFnEif

รูปี รูเดือน รูตูด รูตัน

152 Nameless Fanboi Posted ID6:SZx0Gm0vXG

คลองตัน

153 Nameless Fanboi Posted ID:rBrG..0zTK

แถวบ้านแฟนเก่ากุ….

154 Nameless Fanboi Posted ID:3ty2hb7hml

แฟนใหม่ 1500

155 Nameless Fanboi Posted ID:mLTYaLZ.Oe

แฟนเช่า 300

156 Nameless Fanboi Posted ID:c.BfIOkSVw

ให้ 300 mk ให้พี่ทีนะ

157 Nameless Fanboi Posted ID:cK/s4dkk.N

น้ำละ 300

158 Nameless Fanboi Posted ID:q8sCFw3ZeR

เกรดต่ำ

159 Nameless Fanboi Posted ID:l/cfB0o4fM

พ่อแม่ด่า

160 Nameless Fanboi Posted ID:cItAvPJwMn

กลีบอูมๆ

161 Nameless Fanboi Posted ID:B.QGcT4e1w

โหนกก็นูน

162 Nameless Fanboi Posted ID:+NYArUU7/i

มันง่ายเกินไปใช่ไหม ที่ฉันยอม
ก็เพราะรักเธอจึงยอมตูดเธอทุกอย่าง

163 Nameless Fanboi Posted ID:rBrG..0zTK

คนเล่นโม่งเป็นเกย์

164 Nameless Fanboi Posted ID:xAezAvlSwa

https://www.youtube.com/watch?v=z01JhXHYVdI

165 Nameless Fanboi Posted ID:Z3if.pb6Db

ฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงใหล
ให้ทองที่แปะตูดฉันทำให้เธอคลั่งไคล้

166 Nameless Fanboi Posted ID:NeMP3P9ilg

ทายาทอสูร

167 Nameless Fanboi Posted ID6:fu1mQURQwR

คายตะขาบ

168 Nameless Fanboi Posted ID6:gIHJVNGKyC

human centipede

169 Nameless Fanboi Posted ID6:jsI9t5qdPa

ลูฟี่เด้าตูดซันจิ

170 Nameless Fanboi Posted ID:g+.WnAZsLJ

ถ้าชอบเอ๊กตรีมก็เชิญเลือก9ไก่

171 Nameless Fanboi Posted ID:Hk3ox06pUi

เตี๋ยวไก่ไม่งอก

172 Nameless Fanboi Posted ID:EDRHm8+Wya

ครวยงอก

173 Nameless Fanboi Posted ID6:wOvd0+cZLL

คาราวะ ยง อก

174 Nameless Fanboi Posted ID:bNl1B.IwN6

อ่าห์ โล่งตูดไปที

175 Nameless Fanboi Posted ID6:XHaWJhk0yG

เ ก เ ร

176 Nameless Fanboi Posted ID6:2EpclPxQf+

ทรงอย่างแบด

177 Nameless Fanboi Posted ID:1yQd5PRzuY

ทรงสเลนเดอร์

178 Nameless Fanboi Posted ID:g+.WnAZsLJ

ส ว ร ร ค์ ค ต

179 Nameless Fanboi Posted ID:Bosgm6XVmS

ไอ้บอดอยู่ในนรก

180 Nameless Fanboi Posted ID6:QZh4GzCvcq

หลานกำลังจะตามไปนะ ใช้หีคุ้มแล้ว

181 Nameless Fanboi Posted ID:bNl1B.IwN6

อ้าว พิมพ์คำว่าหีได้นี่หว่า
แล้ว ค ว ย ล่ะ

182 Nameless Fanboi Posted ID:g+.WnAZsLJ

ลูกชายก็กำลังตามไป

183 Nameless Fanboi Posted ID:3Rm3dkGAKr

ชายคนหนึ่ง..ได้เชือดวัวตัวอ้วนๆ ของเขา และย่างมันบนเตา และบอกน้องชายว่า “เจ้าออกไปชวนเพื่อน ๆ และเพื่อนบ้านมากินข้าวที่บ้านเรา" น้องชายของเขาก็ออกไปตะโกนเสียงดังรอบๆแถวๆบ้านว่า “ช่วยด้วย ๆ ไฟไหม้บ้านพี่ชายของผม!” ครู่หนึ่งกลุ่มคนก็ออกมา แต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งทำตัวราวกับว่าพวกเขาไม่ได้ยินอะไรเลยเชยเมย(ไม่ใช่บ้านตรู) จึงทำให้คนที่ออกมาช่วยดับไฟ ก็ได้กินดื่มอาหารจนอิ่มที่บ้านพี่ชายที่ย่างเนื้อวัว สักพักพี่ชายหันไปถามน้องชายด้วยความประหลาดใจว่า "คนที่มาวันนี้ พี่ไม่รู้จักและไม่เคยเห็นพวกเขามาก่อนเลย แล้วคนที่พี่รักและเพื่อนของพี่ละ ไปอยู่ที่ไหนกันหมด" น้องชายพูดว่า: "คนที่เขาออกจากบ้านเพื่อมาช่วยพี่ดับไฟ ที่กำลังไหม้บ้านของพี่เขามาเพราะหวังดีมีน้ำใจไม่ใด้หวังสิ่งตอบแทน ไม่ใช่ออกมาเพื่องานเลี้ยงมากินมาเมา คนเหล่านี้แหละ คือคนที่สมควรได้รับน้ำใจและการต้อนรับที่ดีจากพี่ครับ"

#นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: คนที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างเราในยามที่เราทุกข์ยาก และจงจำไว้ว่าเมื่อเวลาที่เราควeแข็งให้ชักว้าวนะครับ เพราะคนที่เขาไม่ทำสิ่งเหล่านี้ อย่าเรียกเขาว่าเพื่อน พี่น้อง หรือคนรักเลยครับ เขาเรียกว่า เห็นแก่ประโยชนส่วนตน มาเพื่อผลประโยชน์จากเราเท่านั้น!!!

184 Nameless Fanboi Posted ID:bNl1B.IwN6

อะบู๊เก็ท

185 Nameless Fanboi Posted ID:kbj.BQ/KPy

เล็กยิงพี่ทำไม

186 Nameless Fanboi Posted ID6:rbY/ucCUJ8

เล็กอยากลองปืน

187 Nameless Fanboi Posted ID:t3dNiId+JQ

อย่าขวางทางปืน

188 Nameless Fanboi Posted ID:kbj.BQ/KPy

45มาจ่อขมับ ทำหัวมึงโล่ง

189 Nameless Fanboi Posted ID:v/ZU129PRw

กินผักเยอะๆ ดื่มน้ำมากๆ ทำให้ขับถ่ายสะดวก ทวารหนักสุขภาพดี

190 Nameless Fanboi Posted ID:l7bL+Z.1tG

ขออัดตูดหน่อย

191 Nameless Fanboi Posted ID:CIHHUhVALe

American History X

192 Nameless Fanboi Posted ID:Yp.9n1c3i/

X sama

193 Nameless Fanboi Posted ID6:t2JyP.3YHk

Planet X ในตำนาน

194 Nameless Fanboi Posted ID:kbj.BQ/KPy

เพดดีกรี คือ ท่าไม้ตาย Triple H

195 Nameless Fanboi Posted ID:J0oz6edFBY

Project H

196 Nameless Fanboi Posted ID:Gi/VNxRxCA

Project One

197 Nameless Fanboi Posted ID6:i+RoASlbA7

สำนักข่าว One News

198 Nameless Fanboi Posted ID:gUWxOihO1V

ข่าวในพระราดสำนึก แถลงการเรื่องการสวรรคตของสมเด๊..

199 Nameless Fanboi Posted ID:Y06yPvMB.0

ว่างๆก็ไปอดอาหารตามเพื่อนบ้างนะ

200 Nameless Fanboi Posted ID:Z.4MJ/Zkd5

กินน้อย ขับถ่ายน้อย ทวารหนักไม่ค่อยได้ทำงาน

201 Nameless Fanboi Posted ID:gUWxOihO1V

กินทางสายยาง ขี้ออกสะดือ ชักปลั๊กออก ก็ตายห่าแล้ว ไม่ต้องเปลืองเงินภาษี ยังไงลูกมึงก็ตาย

202 Nameless Fanboi Posted ID:lJdsd76J1J

โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า

203 Nameless Fanboi Posted ID6:AzLUMSfgAH

‼️‼️HOLY FUCKING SHIT‼️‼️‼️‼️ IS THAT A MOTHERFUCKING JOJO REFERENCE??????!!!!!!!!!!11!1!1!1!1!1!1! 😱😱😱😱😱😱😱 JOJO IS THE BEST FUCKING ANIME 🔥🔥🔥🔥💯💯💯💯 JOSUKE IS SO BADASSSSS 😎😎😎😎😎😎😎👊👊👊👊👊 ORAORAORAORAORALORAORAORAORAORAORAORAORAORAORAORAORAORAORAORA 😩😩😩😩😩😩😩😩 😩😩😩😩 MUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDA 🤬😡🤬😡🤬😡🤬🤬😡🤬🤬😡WRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Yo Angelo!Yo Angelo!🗿 🗿 Yo Angelo!🗿 🗿 Yo Angelo! Yo Angelo!🗿 Yo Angelo! 🗿 Yo Angelo!🗿 🗿 Yo Angelo! 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 Yo Angelo!Yo Angelo!Yo Angelo! Yo Angelo!Yo Angelo!Yo Angelo! Yo Angelo!🗿 Yo Angelo! 🗿 Yo Angelo!Yo Angelo!🗿 🗿 Yo Angelo! 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 Yo Angelo! 🗿 Yo Angelo! 🗿 Yo Angelo!🗿 🗿 🗿 🗿 Yo Angelo! 🗿 🗿 Yo Angelo!🗿 Yo Angelo! 🗿 🗿 Yo Angelo!🗿 🗿 Yo Angelo! 🗿 Yo Angelo!Yo Angelo! 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 Yo Angelo!🗿 🗿 🗿 Yo Angelo!🗿 🗿 🗿 🗿 Yo Angelo! 🗿 Yo Angelo! Yo Angelo!Yo Angelo!Yo Angelo! Yo Angelo! 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 Oh you’re approaching me❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓But it was me, Dio‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️😂🤣😂🤣😂🤣😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂

204 Nameless Fanboi Posted ID6:d5KeZhyOJN

Massแล้วแฟนดอมกลายเป็นขยะทุกเรื่อง

205 Nameless Fanboi Posted ID:Ojwd01vdtJ

อ๊ะ อ๊ะ อย่าทิ้งขยะ ตาวิเศษเห็นนะ ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง

206 Nameless Fanboi Posted ID:Q6JC+tE/4K

โดนแบนปะวะกู

207 Nameless Fanboi Posted ID:mSiAkuIh3z

ไม่ต้องสงสัย ลูกมึงโดนยมทูตพาไปหาพ่อบอดมึงในนรกแล้วล่ะ สบจด

208 Nameless Fanboi Posted ID6:2Eui56Zs.a

>>>>>ฟุ

209 Nameless Fanboi Posted ID6:2Eui56Zs.a

♥♥♥♥♥♥♥

210 Nameless Fanboi Posted ID:ybc3roxLaU

ใจดำแต่ตูดอย่าดำนะ

211 Nameless Fanboi Posted ID:fSga8xU1oH

ตูดหมึกเลยตูดดำ

212 Nameless Fanboi Posted ID:XeMifDnJyn

ตูดเป็ด ตีนไก่

213 Nameless Fanboi Posted ID:I0YT+ZkdYn

ไม่เชื่อก็อย่าเชื่อ ไปกินเกลือบ้านอาแปะ
ไปนอนเปาะแปะ ให้อาแป๊ะเล่นตูด

214 Nameless Fanboi Posted ID:sGZ9v7ZDvd

เอามั้ยแปะ~

เอาดิ

215 Nameless Fanboi Posted ID:Ew6+pK7Y22

ไว้แปะฝาโลงลูกมึงเถอะ นอนเป็นผักเลยนิ

216 Nameless Fanboi Posted ID:7wV.a.AFxC

ผักดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

217 Nameless Fanboi Posted ID:4XcyGLfuU.

ขับถ่ายง่าย สบายทวารหนัก

218 Nameless Fanboi Posted ID6:elhzm4j1cB

หนักเกินไปแล้ว เกินจะแบก แบกมันไว้จนเต็มบ่า

219 Nameless Fanboi Posted ID:4XcyGLfuU.

ทวารหนักมีไว้ขับถ่ายของเสีย
ไม่ได้มีไว้ร่วมเพศแต่อย่างใด

220 Nameless Fanboi Posted ID:Ew6+pK7Y22

เพศกระเทยไปจัดดอกไม้ในงานศพ เสี่ยไม่เอา

221 Nameless Fanboi Posted ID:EPd3iYclBS

ตัดหญ้าสนามหลวงแล้วนะ

222 Nameless Fanboi Posted ID6:xVQK9uuj6f

#ทวงคืนสนามหลวง

223 Nameless Fanboi Posted ID:4XcyGLfuU.

ไม่มีต้นมะขามให้ยืน ขายตูดลำบาก

224 Nameless Fanboi Posted ID6:jLK5BVhKtB

ฝากขาย แบ่ง % ก็ได้

225 Nameless Fanboi Posted ID:DkQMD9.isO

10 20 30 40

226 Nameless Fanboi Posted ID:PO1xqqtk/G

โอเลี้ยงเท่าไหร่

227 Nameless Fanboi Posted ID:LSP3bNRWo0

3 ตูด 4 ตูด

228 Nameless Fanboi Posted ID:BZK0zqFwWQ

ตูดหมึก จะไปซื้อน้ำตาลปึก

229 Nameless Fanboi Posted ID:Z2Aqhv.MyP

ต๊อกแต๊กตูดดำ

230 Nameless Fanboi Posted ID:HOEqBQRGux

แป้งต๊อกบกกี

231 Nameless Fanboi Posted ID6:61LEBBQkDv

Bangkok

232 Nameless Fanboi Posted ID6:Lp60w5iPWL

ฝรั่งฮาเมืองหลวงแม่งชื่อกุ๊กกู๋ระเบิด

233 Nameless Fanboi Posted ID6:qi9rP4YoGZ

เกาหลีไม่ชอบไข่เจียว

234 Nameless Fanboi Posted ID:mJ0YC+P+/0

เรื่องมากก็ไม่ต้องแดก

235 Nameless Fanboi Posted ID:xzMGyL0+6z

กูไม่ออก ออกไปแล้วจะเอาอะไรแดก

236 Nameless Fanboi Posted ID:txXpBwRaVS

กูเป็นขอทาน
https://imgur.com/QV3sQgI

237 Nameless Fanboi Posted ID:VdgAb6jDft

พระกับขอทานต่างกันยังไง

238 Nameless Fanboi Posted ID:lb/10bVK56

พระสวดมนต์ให้พรได้

239 Nameless Fanboi Posted ID:xzMGyL0+6z

เงินก็ไม่ใช่เงินตัวเองแต่หาเรื่องด่าได้ทุกวัน สมเพช

240 Nameless Fanboi Posted ID6:sr06/LUiTA

LGBTQA+ คือ มนุษย์พันธุ์ใหม่ วิวัฒนาการไปสู่สิ่งมีชีวิตไร้เพศ

241 Nameless Fanboi Posted ID:Ve3rgiyz64

ต่อไปคงเบียว hive mind

242 Nameless Fanboi Posted ID6:ryleQtjafh

ไอ้บอดเบียว ไอ้เบียวตาบอด

243 Nameless Fanboi Posted ID:OwnvA+0efw

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Fkk9DI-8el4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

244 Nameless Fanboi Posted ID:iO3uRgrhc5

Hackerman
https://youtu.be/V4MF2s6MLxY

245 Nameless Fanboi Posted ID6:FfLdSIQr65

Kung Führer

246 Nameless Fanboi Posted ID:AYIuY9taRY

เกร็งกล้ามเนื้อที่ตูดบ่อยๆ ตูดจะกระชับ
แต่รูตูดตัองขมิบต่างหาก

247 Nameless Fanboi Posted ID:2hNACYR+mW

นอนตายแล้วนี่ ไม่ต้องขมิบ จะจัดงานศพละยัง

248 Nameless Fanboi Posted ID6:b9o+FvP98h

ลอยอังคาร

249 Nameless Fanboi Posted ID:8HI6EostWN

แม่มดดาวพุธ

250 Nameless Fanboi Posted ID:8zWA30LKLJ

มะเขือเทศ

251 Nameless Fanboi Posted ID6:XMzBulFDU9

มังคุด

252 Nameless Fanboi Posted ID:dD+puNfTJc

คุดทะราด

253 Nameless Fanboi Posted ID:9sU.097.CW

Kud wafter

254 Nameless Fanboi Posted ID:b+Rf7jJNqx

ยังมีอีกกกกกกกกกกกกชิ้นนนนนนนนนน

255 Nameless Fanboi Posted ID6:pGB8sZf0xl

ลูกชิ้น

256 Nameless Fanboi Posted ID6:52wqYn.Jyg

ปลาสวรรค์

257 Nameless Fanboi Posted ID6:I7SS12s19s

กระทืบเฟมทวิตแล้วขึ้นสวรรค์

258 Nameless Fanboi Posted ID:Ea4oNWEQqA

จงพิสูจน์ว่าสวรรค์มีจริง (10 คะแนน)

259 Nameless Fanboi Posted ID6:dzrCrDMijd

แม่นายพิสูจน์ให้เราเห็นเมื่อคืน

260 Nameless Fanboi Posted ID:odOsWJOstv

จอร์ดี โปยา นักคณิตศาสตร์โอลิมปิกที่อายุน้อยที่สุดในโลก

261 Nameless Fanboi Posted ID:hTBcbmZkjq

ตายรึยัง จะได้จัดงานศพ

262 Nameless Fanboi Posted ID:MsymlZ8OYK

>>261 ถ้าถอดก็ตายแล้วครับ

263 Nameless Fanboi Posted ID6:4mX4FH0u+/

ประตู้แรกของโรนัลโด้ในซาอุ

264 Nameless Fanboi Posted ID:K0GpyJaynr

ไปตั้งนานแล้วพึ่งยิงได้เหรอ กากชิบ

265 Nameless Fanboi Posted ID6:4HjwJNRCa.

กากเหมือนหมาแดง

266 Nameless Fanboi Posted ID:5YV95db1Ej

3 - 0

267 Nameless Fanboi Posted ID6:4CHMe6ypif

>>266 https://imgur.com/Uoh4ike

268 Nameless Fanboi Posted ID:6qrPU4LYHx

ใบเตย

269 Nameless Fanboi Posted ID:xRzKHqbZAz

พวกหรีด

270 Nameless Fanboi Posted ID6:I.rb+eqPI3

Reed

271 Nameless Fanboi Posted ID:IMcRvLZcek

รีดน้ำ

272 Nameless Fanboi Posted ID:qqnGBJPvAs

น้ำมะพร้าว

273 Nameless Fanboi Posted ID:8e8IK48NU7

น้ำตาลทราย

274 Nameless Fanboi Posted ID6:S7utcDFkyA

น้ำตาลแดง

275 Nameless Fanboi Posted ID:f5R48UqxzX

เบาหวาน

276 Nameless Fanboi Posted ID:KZtWpwd.gw

ปากหวานตูดเปรี้ยว

277 Nameless Fanboi Posted ID6:vOkaEV40me

พี่ซึงรีจะออกมาแล้วดีใจจัง

278 Nameless Fanboi Posted ID6:xr7qL0IJZS

มีอะไรให้ดีใจ

279 Nameless Fanboi Posted ID6:vOkaEV40me

ทำไมต้องไม่ดีใจล่ะ

280 Nameless Fanboi Posted ID6:vOkaEV40me

พี่ซึงรีคือนกฟินิกซ์

281 Nameless Fanboi Posted ID6:JbB0QTVCU5

Phoenix Ikki

282 Nameless Fanboi Posted ID:vlj.Ht.KUg

นกตายแล้วลงนรกไปหาพ่อบอด

283 Nameless Fanboi Posted ID6:pmB0vIfvd9

บอดเบียวเจี๊ยวเล็กๆ มีเชื้อjeกแต่บอกว่าไทยแท้ๆ

284 Nameless Fanboi Posted ID:NZ+5UohG9D

นักเคลม

286 Nameless Fanboi Posted ID:KF6hTGEfPY

คุงตวย คุงตูด

287 Nameless Fanboi Posted ID:KF6hTGEfPY

เด็กคนนั้นโตมาโดนเย็ท

289 Nameless Fanboi Posted ID:KF6hTGEfPY

กับข้าวมาแล้วครับกับข้าว หอยแคลง หอยแมลงภู่ ปลาทูนึ่ง

290 Nameless Fanboi Posted ID6:xeuRT17Zoc

ปลาทูแม่กลองต้องหน้างอคอหัก

291 Nameless Fanboi Posted ID:YQasOusBh6

ถ้าคอไม่หักก็จับหักเองแม่ง

292 Nameless Fanboi Posted ID6:toq1Z4xhPH

เข่าลอย เข่าลอย เข่าลอย

293 Nameless Fanboi Posted ID6:6xh+utIQlQ

เอาเฟมทวิตขยะไปลอยนํ้า แผ่นดินไทยจะสูงขึ้น

294 Nameless Fanboi Posted ID:vlj.Ht.KUg

ลูกมึงตายอย่าฝังล่ะเดี๋ยวธรณีสูบ

295 Nameless Fanboi Posted ID:QfSjT11m9D

สูบบุหรี่ สูบบุรุษ สูบส้วม

296 Nameless Fanboi Posted ID:AYIuL69o3M

สูบซิการ์

297 Nameless Fanboi Posted ID:vcEcpaqzD3

The godfather

298 Nameless Fanboi Posted ID:1SnnN5KqlP

john cena

299 Nameless Fanboi Posted ID:8M3hfTr8WW

นอน ICU รอชักปลั๊ก

300 Nameless Fanboi Posted ID:QfSjT11m9D

ผมชัก ว่ า ว ทุกวันอาทิตย์

301 Nameless Fanboi Posted ID6:9PCH.5TCg6

อีก 3 วันพี่ซึงรีจะได้ออกมาแล้วค่ะ

302 Nameless Fanboi Posted ID:Dws2A3gppc

ออกมาทำอะไร

303 Nameless Fanboi Posted ID:sG3kbmFTA8

นั่งดู The last of us

304 Nameless Fanboi Posted ID:k5QeaQAEtR

บิลล์ชอบตูด

305 Nameless Fanboi Posted ID6:r6LHjKmzUK

นมหรือตูด

306 Nameless Fanboi Posted ID:sG3kbmFTA8

มันกินไวน์ผสมยานอนหลับตายพร้อมกับตูด

307 Nameless Fanboi Posted ID:l+o.Bt.wpR

เกิดใหม่เป็นตู้ ATM

308 Nameless Fanboi Posted ID:zZvnsa/XP8

พ่ายแพ้เป็นบทเรียน ทำจากเล็กไปใหญ่

309 Nameless Fanboi Posted ID6:U8UBQ0I8hU

ตั้งชื่อลูกคนรองว่าเล็ก ต่อไปชื่อของลูกคนนี้จะกลายเป็นชื่อฝรั่งทันทีเมื่อลูกคนโตมีหลาน หลานจะเรียกว่า "อเล็ก" 555

310 Nameless Fanboi Posted ID:ATFMNrnFvw

เล็กปืนลั่น

311 Nameless Fanboi Posted ID6:diEq3EMHdl

ลั่นกลองรบ

312 Nameless Fanboi Posted ID:DSPsfVJi14

รบสต อตอห

313 Nameless Fanboi Posted ID:4noPhKkByo

แปลว่าอะไร

314 Nameless Fanboi Posted ID:ELvCwnpKJ8

นั่นอะไร นั่นอะไร เอ๊ะนั่นอะไร

315 Nameless Fanboi Posted ID6:CMbmSjf.sB

ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู้

316 Nameless Fanboi Posted ID6:AEUo5z8npz

พี่ซึงรีออกมาแล้ว

317 Nameless Fanboi Posted ID6:F0J6VNQ5Jl

ออกมากรี๊ดกันสิ กรี๊ดกันให้ลั่น แล้วไปฟ้องแม่ ปัญญาอ่อนไอ้สัส 555

318 Nameless Fanboi Posted ID:4noPhKkByo

พระแม่คงคา

319 Nameless Fanboi Posted ID:ELvCwnpKJ8

เอาตูดแช่น้ำแล้วเดินต่อไป

320 Nameless Fanboi Posted ID6:zx6ET/kXTo

ไปฟ้องแม่กันนะ เราคือผู้กล้าหาญชาญชัย เราถ่มถุยปากดีตอนเราไปฟ้องแม่แล้ว 555

321 Nameless Fanboi Posted ID:DSPsfVJi14

ชักปลั๊กสักที ผักเปื่อยแล้ว

322 Nameless Fanboi Posted ID6:8DiyU4BWKY

ชักปลั๊ก = ถอดปลั๊ก

323 Nameless Fanboi Posted ID:1dQaMOLhFt

คนใต้เหรอ

324 Nameless Fanboi Posted ID:DSPsfVJi14

>>323 ไปหลาด

325 Nameless Fanboi Posted ID6:6LDhEHb3Ri

สาดเกลือ

326 Nameless Fanboi Posted ID:UpHW++/WQx

กรีดยาง

327 Nameless Fanboi Posted ID:jAPPRtryg2

กินหลากหลาย

328 Nameless Fanboi Posted ID:66hQyzUJtn

คนอีสาน

329 Nameless Fanboi Posted ID6:4LKF2AujIf

กินหมา

330 Nameless Fanboi Posted ID6:fmSuFQ8qnE

หมาเหม็น

331 Nameless Fanboi Posted ID:DwDm0JLEb4

เหม็นตูด

332 Nameless Fanboi Posted ID6:kFiO+g3LB8

เอาน้ำหอมฉีดตูด

333 Nameless Fanboi Posted ID:DwDm0JLEb4

ฉีดตรงเนื้อแก้มตูดหรือต้องฉีดเข้าร่องตูดด้วย

334 Nameless Fanboi Posted ID:OPSkGZaURZ

เข้าร่องตูด

335 Nameless Fanboi Posted ID:DwDm0JLEb4

อะ.. อะ.. อึก.. อึก.. อ่า...

336 Nameless Fanboi Posted ID6:4LKF2AujIf

ในร่องตูดมีขนตูดมุดเข้าไป

337 Nameless Fanboi Posted ID6:IoR3Z4J/Tr

แครอทกินบวบ

338 Nameless Fanboi Posted ID6:IoR3Z4J/Tr

พี่ซึงรีออกมาแล้วรู้ยัง

339 Nameless Fanboi Posted ID6:n6EnR+LVQQ

เรื่องของมัน

340 Nameless Fanboi Posted ID:HFel.msfWt

อยากทำเรื่องมันส์ๆไหม

341 Nameless Fanboi Posted ID6:3Ok8XIJEyF

ไม่อยาก

342 Nameless Fanboi Posted ID:OxpCkYFeRC

อยากใส่ชุดดำ

343 Nameless Fanboi Posted ID:HFel.msfWt

ดำดีดูเด่น เด้งได้ดีด้วย

344 Nameless Fanboi Posted ID:oDMpD3BAdw

สีแดงเด่นกว่า

345 Nameless Fanboi Posted ID6:3Ok8XIJEyF

ดาวแดง

346 Nameless Fanboi Posted ID6:86loemSyl7

สีแดงแรงสามเท่า

347 Nameless Fanboi Posted ID:a/mLaN64LE

ชาร์เป็นเสื้อแดง

348 Nameless Fanboi Posted ID6:3Ok8XIJEyF

ชาร์แห่งอิหร่าน ลูกน้องไอ้กัน

349 Nameless Fanboi Posted ID:OxpCkYFeRC

ลูกทักษิณลงเอง แลนด์สไลด์แน่นอน ไอ้ตู่เตรียมลี้ภัย

350 Nameless Fanboi Posted ID6:64kO1phou6

เลือกตั้งจบ คนอื่นได้เป็นนายก ไม่ใช่ตู่ ไม่ใช่ลูกทักษิณ

351 Nameless Fanboi Posted ID:WK1YUhKDiT

แน่ๆเลยนะ ลูก10ตายก่อน

352 Nameless Fanboi Posted ID6:s4UJjsjPp8

เมื่อไหร่จะประกาศ

353 Nameless Fanboi Posted ID:zV7641XWke

ดิฉัน

354 Nameless Fanboi Posted ID:pVK4RcN0jX

กระผม

355 Nameless Fanboi Posted ID:W3UbOdeLOt

ถึงวาเลนไทน์รู้สึกเสียวตูด

356 Nameless Fanboi Posted ID6:OHROJVkttD

เล่นตูด ไม่ต้องกลัวท้อง

357 Nameless Fanboi Posted ID:z7Jc4xJYs0

ถึงช่วงกลางคืนแล้ว เสียตูดกันหรือยัง

358 Nameless Fanboi Posted ID6:bgcoTW78lU

ถึงช่วงกลางคืนแล้ว แต่บ้านกูยังร้อนอยู่เลย

359 Nameless Fanboi Posted ID6:kHqq2fUHnp

365 บ้านเอ็ง บ้านข้า

360 Nameless Fanboi Posted ID:8GS2a1FIbk

กูนอนปั๊มน้ำมัน อาบน้ำในคลอง

361 Nameless Fanboi Posted ID:iLgjhV7y34

ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมีหอย

362 Nameless Fanboi Posted ID:E8PGYKBzXS

ก็อยากจะมีใคร ใครสักคนที่เป็นของเรา

363 Nameless Fanboi Posted ID:X0AFjfgUp.

ไปออกไปหา แล้วจะเจอมั๊ย ใครคนนั้น

364 Nameless Fanboi Posted ID:iLgjhV7y34

ถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดี ไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอ ก็ออกไปค้นไปหาให้มันเจอที่เธอฝัน

365 Nameless Fanboi Posted ID:8GS2a1FIbk

นาทีที่ความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตาย เส้นทางนี้ฉันยังมีจุดหมายตราบใดที่ปลายท้องฟ้า...... พี่อูนสลิ่ม

366 Nameless Fanboi Posted ID:tbcIHi4qd2

ไม่รู้เรื่อง

367 Nameless Fanboi Posted ID6:kycbMx.Sd4

เรื่องแค่นี้ทำไมคุณถึงไม่รู้

368 Nameless Fanboi Posted ID:.7mXAoGzF.

ไม่รู้นี่หว่า ไม่มีใครบอก

369 Nameless Fanboi Posted ID:nhlhjaYVms

นายไม่อ่านหนังสือนายจะรู้อะไร

370 Nameless Fanboi Posted ID:8j50IaBSAS

มันจบแล้วครับนาย

371 Nameless Fanboi Posted ID:5Kabo3QMoq

เนวิน

372 Nameless Fanboi Posted ID:4pfEdazZoo

ชิดชอบ

373 Nameless Fanboi Posted ID6:6v6yvGoKUm

ชอบปี้

374 Nameless Fanboi Posted ID:15C2VRlH8A

ลาซาด้า

375 Nameless Fanboi Posted ID:5Kabo3QMoq

ลาล่าครอฟ

376 Nameless Fanboi Posted ID:6Tm7erv.8G

โรมานอฟ

377 Nameless Fanboi Posted ID6:FRrTbn+b41

กอร์บาชอฟ

378 Nameless Fanboi Posted ID6:QU2hz.U.WD

เหมาเจ๋อตุง

379 Nameless Fanboi Posted ID6:3zfzf7i5wz

โทนี่เหมา เอ๋อ กวยตุง

380 Nameless Fanboi Posted ID:HzfgbuQtTJ

โทนี่ วู้ดซั่ม

381 Nameless Fanboi Posted ID:v4bo7b2HBJ

โทนี่ จา

382 Nameless Fanboi Posted ID:HzfgbuQtTJ

เดวิด เจียง

383 Nameless Fanboi Posted ID:NVrLMXoiiB

เจียงไคเช็ก

384 Nameless Fanboi Posted ID6:MokGBsNHbW

เจียม

385 Nameless Fanboi Posted ID6:3zfzf7i5wz

ไม่เจียม

386 Nameless Fanboi Posted ID:HzfgbuQtTJ

สมเจียม

387 Nameless Fanboi Posted ID6:c1D1T7U0Nn

อาจารย์

388 Nameless Fanboi Posted ID6:MokGBsNHbW

อาชาม

389 Nameless Fanboi Posted ID:Rg6ynzqDqG

โอชาม

390 Nameless Fanboi Posted ID:YgJdmOd3/F

กีโยติน

391 Nameless Fanboi Posted ID6:PKMuw4k.bY

ลุงแจ้

392 Nameless Fanboi Posted ID:jcvM+B8zUT

ดนุพล

393 Nameless Fanboi Posted ID6:PKMuw4k.bY

จากกรณีจระเข้ หลุดจากกรงขังของคณะแสดง ลงแม่น้ำปิง

ตลอดคืนที่ผ่านมา ก็ยังคงไร้วี่แววจระเข้โผล่พ้นน้ำ เตรียมประชุมวางแผนไล่ล่าอีกครั้ง

ด้านเจ้าของ เล่าว่า “ที่บ้านตน จ.ชัยภูมิ เลี้ยงเป็นพันตัว หลุด 100-200 ตัว เขาก็หลุดเหมือนกัน”

394 Nameless Fanboi Posted ID:TxkeNtm+Pv

ควรรีบตามหาจระเข้ให้เร็วที่สุด ก่อนที่จะถูกคนไทยจับไปทำเป็นอาหาร

395 Nameless Fanboi Posted ID6:PKMuw4k.bY

คนตัวเล็ก ค ว ยมักจะโต

396 Nameless Fanboi Posted ID6:YHszpPFby5

>>395 คนดำตัวเล็ก?

397 Nameless Fanboi Posted ID6:PKMuw4k.bY

หำเล็ก

398 Nameless Fanboi Posted ID6:7Q3iOsLSH9

เล็กทะยานฟ้า

399 Nameless Fanboi Posted ID:YgJdmOd3/F

เล็กปืนลั่นใส่พี่

400 Nameless Fanboi Posted ID6:zJdARJWo0Q

พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมา และแซมูเอลโคลท์ทำให้มนุษย์เท่าเทียมกัน

401 Nameless Fanboi Posted ID:PSbtiPZ5nX

Colt Python .357 Magnum

402 Nameless Fanboi Posted ID6:7oD4MeLMSn

code s tar

403 Nameless Fanboi Posted ID:YgJdmOd3/F

ชั่วโมง 1500

404 Nameless Fanboi Posted ID6:zJdARJWo0Q

พันห้าพี่ว่าไง

405 Nameless Fanboi Posted ID6:UWGi+obIwI

แพงไป อย่างมึงให้ 20 บาทพอ

406 Nameless Fanboi Posted ID6:m6NixULYei

ให้ 20 ยังเสียดาย

407 Nameless Fanboi Posted ID6:3hOgfdX3V6

20 บาท ซื้อหมูปิ้งได้ 2 ไม้

408 Nameless Fanboi Posted ID:Evhvl/jBN1

ขอจับนมน้อนให้ 20

409 Nameless Fanboi Posted ID6:oskHlr8cS7

20 ซื้อข้าวกะเพราใส่ไข่ไม่ได้แล้ว

410 Nameless Fanboi Posted ID:Fg7MaTyprH

20 ยังเวอร์จิ้น

411 Nameless Fanboi Posted ID:+GFkNjMD+q

30 ยังซิงจะได้เป็นพ่อมด

412 Nameless Fanboi Posted ID:OgHsPs+wVK

วิงกาเดียม เลวิโอซา

413 Nameless Fanboi Posted ID:s3z19EdbMh

อะวาดา เคดาฟ-รา

414 Nameless Fanboi Posted ID:YJOOkdsjlt

ราหูอมจันทร์

415 Nameless Fanboi Posted ID6:yf3rUuxzbm

จันทร์อร่อย

416 Nameless Fanboi Posted ID:Fg7MaTyprH

หม่อมถนัดแดก

417 Nameless Fanboi Posted ID6:RbHZ/u0DwB

ไอ่อ้วน

418 Nameless Fanboi Posted ID6:bmVZZO100T

body shaming

419 Nameless Fanboi Posted ID:qk/NN1GG2j

shamWOW

420 Nameless Fanboi Posted ID6:129/sV.4J9

LOL

421 Nameless Fanboi Posted ID:qk/NN1GG2j

League of Legends

422 Nameless Fanboi Posted ID6:tr0L.nBbjn

valorant

423 Nameless Fanboi Posted ID:HCAHuDXlMV

เกมหมา

424 Nameless Fanboi Posted ID:QHGVAiDpPV

dead by daylight

425 Nameless Fanboi Posted ID:fGOQePfEKE

The Last of Us

426 Nameless Fanboi Posted ID6:Ir/IsT+max

กอริลล่า

427 Nameless Fanboi Posted ID6:VN60GDdkAB

ชัชช่า

428 Nameless Fanboi Posted ID:SUrE6ImSpl

เปโกร่า

429 Nameless Fanboi Posted ID:QHGVAiDpPV

นาโนะ

430 Nameless Fanboi Posted ID6:Gnc5JqxxgC

เงื่อน fc2

431 Nameless Fanboi Posted ID6:HB6W7F+DHh

เงี่ยน

432 Nameless Fanboi Posted ID6:79TbHinZSY

Nguyen

433 Nameless Fanboi Posted ID:QHGVAiDpPV

นาปาล์มบอมบ์

434 Nameless Fanboi Posted ID6:mpicjV+aEo

อาวุธของ Napalm Man ในเกม Rockman 5

435 Nameless Fanboi Posted ID:Kdn8tg0PyO

เกมกากต้องชนะบอสตัวนั่นก่อนถึงจะได้นาปาล์มบอม สมัยนี้เค้าเติมเงินก็ได้ตัวเทพแล้ว

436 Nameless Fanboi Posted ID6:MZFy5Sxbbh

I love the smell of napalm in the morning

437 Nameless Fanboi Posted ID6:Ji8.OvPAaj

อีแก่นาฮิดะ แก่แล้วยังวิ่งท่าอาราเล่จิ้มขี้

438 Nameless Fanboi Posted ID:yFpey6guoz

พิธาจะจิ้มหน้าปิยะบูด

439 Nameless Fanboi Posted ID6:b9Q/kN22eB

จิ้มแก้มไม่ดีกว่าเหรอ

440 Nameless Fanboi Posted ID:KcC5167J1x

จ้ำจี้มะเขือเปาะแปะ

441 Nameless Fanboi Posted ID:vdg3VvELVA

แจ๊ะๆๆๆๆ

442 Nameless Fanboi Posted ID6:P9diiFZlXM

แจ๊ะหน้าแม่ง

443 Nameless Fanboi Posted ID:oH9L1ltTBu

หยาบคาย

444 Nameless Fanboi Posted ID6:pm5OgHc4bX

ที่บ้านไม่เคร่งเรื่องมารยาท

445 Nameless Fanboi Posted ID:ykW3H52dz+

เด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน

446 Nameless Fanboi Posted ID:rkWSySZXDI

หนึ่งนับถือศาสนา

447 Nameless Fanboi Posted ID6:xS1kqTeMl5

สอง รักษาธรรมเนียมมั่น

448 Nameless Fanboi Posted ID:vdg3VvELVA

สามเข้าเวบโม่งทุกวัน
สี่กระดอมึงนั้นเล็กกว่าเด็กปอสาม

449 Nameless Fanboi Posted ID6:1VekFxyP66

วัยรุ่นไฟว์เอ็ม

450 Nameless Fanboi Posted ID6:pm5OgHc4bX

Hawaii Five-O

451 Nameless Fanboi Posted ID:iVLuLF8R9h

HiFi Rush

452 Nameless Fanboi Posted ID6:Q2B7wOJKdo

Rush Hour

453 Nameless Fanboi Posted ID:n7i6ula1x.

รถติด

454 Nameless Fanboi Posted ID6:g6H+GpIHUR

รถก็ต้องติดอยู่แล้ว ถ้าไม่ติดจะวิ่งได้ยังไง

455 Nameless Fanboi Posted ID:YhIC69pW66

ต้นรถเป็นอะไรอะ?

456 Nameless Fanboi Posted ID:n7i6ula1x.

สงสัยหัวเทียนบอด

457 Nameless Fanboi Posted ID:ST7SMNoi3n

ไปซ่อมที่อู่รถ

458 Nameless Fanboi Posted ID:KPN5glfuOG

ซ่อมเสร็จแล้วน็อตเหลือ เค้าใส่มาเกิน

459 Nameless Fanboi Posted ID:n7i6ula1x.

IKEA

460 Nameless Fanboi Posted ID:ySRTm7GeBY

ใช่ที่หัวนมไย่ๆ ปปปปป่ะ

461 Nameless Fanboi Posted ID:Cyi0Wwk+IM

นมชมพู

462 Nameless Fanboi Posted ID6:vET9vZBaWv

นมช็อกโก้

463 Nameless Fanboi Posted ID:n7i6ula1x.

นางเอก captain earth

464 Nameless Fanboi Posted ID:wyHYwlSnB9

ขายไม่ออก

465 Nameless Fanboi Posted ID:bf6Uri0y2l

ขายหัวเราะ

466 Nameless Fanboi Posted ID6:YoG0dYN4Rt

ตลกมากมั้ย

467 Nameless Fanboi Posted ID6:x/F9R8/AY9

ตลกกว่าหอแต๋วแตก

468 Nameless Fanboi Posted ID:p8C//uUZ7d

แตกนอก

469 Nameless Fanboi Posted ID6:1NHOgn37gn

กูชอบแตกใส่หน้ามากกว่า

470 Nameless Fanboi Posted ID6:6rLOdvoafJ

ราดหน้า

471 Nameless Fanboi Posted ID6:riCHyw+Fwb

ผัดซีอิ้ว

472 Nameless Fanboi Posted ID6:ya/UwzAlVP

ไม่กิน

473 Nameless Fanboi Posted ID:UIH456d9YG

อย่าเรื่องมาก

474 Nameless Fanboi Posted ID6:zhDcypV/j3

ไอ้มาก สากกะเบือ

475 Nameless Fanboi Posted ID:USQb0O7OXo

เรือรบสุโขทัย

476 Nameless Fanboi Posted ID6:3QolUtm5XE

เรือ Made in USA ถ้าเป็นเรือ Made in China นะ จะมีแต่คอมเม้นด่าว่าเรือจีนเหี้ยยังไง อันนี้เป็นเรือไอ้กัน เลยไปตั้งคำถามที่การบำรุงรักษาแทน

477 Nameless Fanboi Posted ID:oHllzo0Bdf

Made in South Korea ดีที่สุด

478 Nameless Fanboi Posted ID:rB5cjwY12v

Made in North Korea ดีกว่าเห็นๆ

479 Nameless Fanboi Posted ID:myZe5K166c

ตูดใหญ่จังเลย

480 Nameless Fanboi Posted ID:JhvXadffSx

ตูดมันก็แค่ของเลียนแบบนม

481 Nameless Fanboi Posted ID6:S6CkHwKBs1

รีบนชอบเอาจมูกซุกตูดผัว

482 Nameless Fanboi Posted ID6:5ZppVMxxrA

ดมกลิ่น

483 Nameless Fanboi Posted ID6:/IXuz5Bn.c

ซ่อนกลิ่น

484 Nameless Fanboi Posted ID:wldkFOQ8ZU

กลิ่นจุดซ่อนเร้น

485 Nameless Fanboi Posted ID:yU6hnbIxvC

>>484 ต้องการมีเพศสัมพันธ์ทางรูทวารกับ >>486

486 Nameless Fanboi Posted ID6:syVh9s5b6M

นายรู้ได้ไงอ่ะ เขินนะเนี่ย

487 Nameless Fanboi Posted ID6:cO20ZsxlyY

อย่ามา ก แถวนี่น่ะครับ

488 Nameless Fanboi Posted ID:41M1r8NGmh

ก ข ค ง

489 Nameless Fanboi Posted ID:JrAEJVP3zH

มีใครท่อง ก-ฮ ได้มั่งปะวะ

490 Nameless Fanboi Posted ID6:syVh9s5b6M

กูไม่ได้

491 Nameless Fanboi Posted ID:9MTbj3Hljz

ไม่ได้โม้วววว!!!

492 Nameless Fanboi Posted ID6:USvBwxPR/1

นิ่มแจ้

493 Nameless Fanboi Posted ID6:syVh9s5b6M

แข็งแจ้

494 Nameless Fanboi Posted ID6:48KUjeCgec

แจ้ห่ม

495 Nameless Fanboi Posted ID:uYVR26U8mY

บางแก้ว

496 Nameless Fanboi Posted ID:APwR4YV.V/

หมา

497 Nameless Fanboi Posted ID:vghxxB6aTO

แมว

498 Nameless Fanboi Posted ID:aEBWoKH1m6

อินุเนโกะ เพลงชาติวาสุตะ

499 Nameless Fanboi Posted ID:uYVR26U8mY

>>496 ทำไมมึงไม่นึงถึงบางปะกง

500 Nameless Fanboi Posted ID:APwR4YV.V/

ทำไมมึงข้ามเม้น

501 Nameless Fanboi Posted ID6:MJuItRaJnk

ช่วยด้วยย​ กูรี499 กูโดนรี 496 เด้าตูดอยู่

502 Nameless Fanboi Posted ID6:fdx4vF4+qL

ช่วยกูด้วยกูติดอยู่ในลิฟต์

503 Nameless Fanboi Posted ID6:qAhLv6NTtN

>>502 จับเฟมทวิต คต. ราอูล Woke รมแก๊สในลิฟต์

504 Nameless Fanboi Posted ID6:dilaShFtIL

ย้อนเวลากลับไปก่อนเข้าลิฟท์

505 Nameless Fanboi Posted ID:Gc7+nrnLPn

ใช้คาถาพรางตัวหนีออกมาได้

506 Nameless Fanboi Posted ID6:L5bGWuXZAS

ลับ ลวง พราง

507 Nameless Fanboi Posted ID6:U41oZkGMyP

จับ ล้วง คราง

508 Nameless Fanboi Posted ID:z+elRFJEyI

ขออนุญาตก่อนทำ ไม่ติดคุก

509 Nameless Fanboi Posted ID:DxmWAhc.fb

วิถีชายแท้

510 Nameless Fanboi Posted ID6:U41oZkGMyP

yaranaika?

511 Nameless Fanboi Posted ID:SXkP0d9mwP

Kuso Miso Technique

512 Nameless Fanboi Posted ID:eepgjsjXJx

ระเบิดถังขี้

513 Nameless Fanboi Posted ID:tk6vPVc5UX

อีกะเทย

514 Nameless Fanboi Posted ID6:L5bGWuXZAS

มึงสิกระเทียม!

515 Nameless Fanboi Posted ID:tk6vPVc5UX

กูจะแจ้ง กูจะแจ้ง

516 Nameless Fanboi Posted ID6:TZSLn2.LGI

ไม่ได้ด่าผ้าเหลืองสาธุ

517 Nameless Fanboi Posted ID6:DXwBeHXF8i

เดี๋ยวมึงเจอกู

518 Nameless Fanboi Posted ID6:U41oZkGMyP

ค*ยไรโยม

519 Nameless Fanboi Posted ID:tk6vPVc5UX

หลวงพี่จะฉันบวบเหรอครับ

520 Nameless Fanboi Posted ID:O+OX0xedC/

พวกมึงอย่าของกินมาเทียบได้มั้ย กูเริ่มแดกอะไรไม่ลงไปหลายอย่างแล้วเนี่ย

521 Nameless Fanboi Posted ID6:smusGp8jX2

กินโจ๊กสิ

522 Nameless Fanboi Posted ID:wj04le/VJP

กินโจ๊กกูมั้ย

523 Nameless Fanboi Posted ID:OKOcN5.OzJ

ไม่กิน เราหยิ่ง

524 Nameless Fanboi Posted ID:SZQEnjDNhT

หยิ่งแล้วอิ่มมั๊ย

525 Nameless Fanboi Posted ID:/rTy1tKMJk

อยากอิ่ม กินถั่วดำไหม

526 Nameless Fanboi Posted ID6:yx5PCUVvJU

ซื้อตราเจดีย์คู่นะ

527 Nameless Fanboi Posted ID:l2ja46C6SI

ปลาอะไรโง่เหมือนควาย

528 Nameless Fanboi Posted ID:/rTy1tKMJk

ปรากฎว่าเป็นมึงไง ไอ้ควาย

529 Nameless Fanboi Posted ID6:PEm..hP2Uu

บ่นขวยไรครับมนุษย์

530 Nameless Fanboi Posted ID:mplfNe4aCm

พระเจ้าทรงมาโปรดแล้ว

531 Nameless Fanboi Posted ID:XDNrIuTPuK

พระเจ้า ขอยืมตังหน่อย

532 Nameless Fanboi Posted ID:V4gf5BXueW

หมดตูด

533 Nameless Fanboi Posted ID:ldrL/y8gz1

ขออัดตูดหน่อย

534 Nameless Fanboi Posted ID:V4gf5BXueW

สวัสดีค้าบ ท่านสมาชิกชมรมคนชอบตูด

535 Nameless Fanboi Posted ID:4jGF10WENp

แลนสไลด์

536 Nameless Fanboi Posted ID:XDNrIuTPuK

สไลด์หนอน

537 Nameless Fanboi Posted ID6:TBEIp3tBDK

หนอนชาเขียว

538 Nameless Fanboi Posted ID6:jlfRky6UrJ

ชินเมโจได๋

539 Nameless Fanboi Posted ID6:JtAWeBIiKX

พี่ซึงรีออกมาแล้ว รู้ไว้ด้วยนะพวกโม่ง

540 Nameless Fanboi Posted ID:k4MXISQoOn

จำเป็นต้องรู้ด้วยรึไง

541 Nameless Fanboi Posted ID:SKh0LL9EEe

รู้ไว้ใช่ว่า เอาตูดแบกหาม

542 Nameless Fanboi Posted ID:8RQ119cvES

อยากเอาตูดพี่ซึงรี

543 Nameless Fanboi Posted ID6:HgS/CHDbLZ

ใครวะ

544 Nameless Fanboi Posted ID:3mmOL5OzxT

Who Tao

545 Nameless Fanboi Posted ID:U/9Z1GkrJ+

แจนจัง

546 Nameless Fanboi Posted ID6:r1CtwgS.S7

อยากได้พี่ซึงรี

547 Nameless Fanboi Posted ID:U/9Z1GkrJ+

ตู่ตายแน่ๆๆๆๆ

548 Nameless Fanboi Posted ID6:s1udZLtmrx

แกน่ะตายไปแล้ว

549 Nameless Fanboi Posted ID6:nbwjNXIGlt

หิวกล้วยพี่ซึงรี

550 Nameless Fanboi Posted ID:CqOT1d7xy4

กล้วยคนอื่นก็มี

551 Nameless Fanboi Posted ID:mdtxanR49y

หัวล้านได้หวี ชอบหมีแต่ได้ตูด

552 Nameless Fanboi Posted ID6:LW0Vz.PlUZ

ชอบหมาได้อะไร

553 Nameless Fanboi Posted ID:BmdfnR54mk

เสี่ยชอบหมากัวกลัวเกรียนได้กราบ

554 Nameless Fanboi Posted ID:mdtxanR49y

หมาล่า

555 Nameless Fanboi Posted ID6:ZktwKeQJIy

น้องล่าเหนียวไก่

556 Nameless Fanboi Posted ID6:wTaIyj8SjO

ไม่เห็นหน้านานนมคงโตขึ้นเป็นกองแล้ว

557 Nameless Fanboi Posted ID:mdtxanR49y

ตูดไก่ปิ้ง

558 Nameless Fanboi Posted ID:iYV4693Aji

เต้นไก่ย่าง

559 Nameless Fanboi Posted ID6:wTaIyj8SjO

ไก่ย่างถูกเผา ไก่ย่างถูกเผา

560 Nameless Fanboi Posted ID:No5xYfE//5

ฝังไว้ที่เชอโนบิว

561 Nameless Fanboi Posted ID6:wTaIyj8SjO

วันนึงมีทหารจากประเทศเพื่อนบ้านมาขุดสนามเพลาะแล้วค้นพบไก่ย่างที่ฝังไว้โดยบังเอิญ

562 Nameless Fanboi Posted ID:0psA7zTIwe

Castlevania

563 Nameless Fanboi Posted ID:kly8ktE0vc

เฟรมเรทตก

564 Nameless Fanboi Posted ID6:IB9Ii3y2r0

port กาก

565 Nameless Fanboi Posted ID6:wTaIyj8SjO

ไอ้พวกเกมคอนโซล ทำลายวงการ PC Gaming

566 Nameless Fanboi Posted ID6:NPmJrapqo6

เล่นคอนโซล ประหยัดค่าอัพเกรดคอม

567 Nameless Fanboi Posted ID:EX2ZY4NSaw

PC Master Race!

568 Nameless Fanboi Posted ID:DIoq1l6tNS

Speed 8
Kick 9

569 Nameless Fanboi Posted ID:bb++1LUpJe

7-0 พูลสวัสดิ์

570 Nameless Fanboi Posted ID:N/TjhRPFnK

ฝันร้าย ผีแดง

571 Nameless Fanboi Posted ID6:aYmcWlX87a

จารึกไปอีกร้อยปี

572 Nameless Fanboi Posted ID6:x/9HtQqG+D

ร้อยปีแห่งความว่างเปล่า

573 Nameless Fanboi Posted ID6:qeUg2.8vBs

มีแต่ไข่ต้ม

574 Nameless Fanboi Posted ID6:2Y9TobiLYB

ฮรือออ ไข่ต้มของพรี่

575 Nameless Fanboi Posted ID6:lC2W8Th2YU

เละเป็นไข่ต้มเลยหมาแดง7-0

576 Nameless Fanboi Posted ID6:8YeoIXQFKi

อย่าย้ำมาก

577 Nameless Fanboi Posted ID:JHCbXUHxd+

ย้ำ เพลงของพี่รี่ตรวย Body Slim

578 Nameless Fanboi Posted ID:hghxDy7Rdb

need for speed

579 Nameless Fanboi Posted ID:5haTZ9ccY.

Initial D

580 Nameless Fanboi Posted ID6:A6oqr6orVC

รถส่งเต้าหู้

581 Nameless Fanboi Posted ID6:Zt181vjQtU

เต้าหู้เละเหมือนแมนยู

582 Nameless Fanboi Posted ID:AGtHhSdHvP

บราซิลปะทะเยอรมัน

583 Nameless Fanboi Posted ID6:Bqf4u7gcEu

รัสเซียถล่มยูเครน

584 Nameless Fanboi Posted ID:9lZq+4wCvT

ตะวันตกถล่มรัสเซีย

585 Nameless Fanboi Posted ID:hghxDy7Rdb

โซเวียต นาซี = กองทัพไทย

586 Nameless Fanboi Posted ID6:HHfNs8PGTT

เบียวตะหานเอ้ยยย

587 Nameless Fanboi Posted ID6:o5g0dRd/gu

In time of peace prepare for war ใครพูดไว้ก็ไม่รู้

588 Nameless Fanboi Posted ID:hghxDy7Rdb

คานธี

589 Nameless Fanboi Posted ID:yXQCMyP/n5

มีถั่วไหม

590 Nameless Fanboi Posted ID:9lZq+4wCvT

ไม่มี

591 Nameless Fanboi Posted ID:hghxDy7Rdb

ไปตีกาหรี่แถวบ้าน อ้าวเจอแฟนเก่า

592 Nameless Fanboi Posted ID:RPI4WSO0Pu

ที่นี่มีแต่ถั่วดำ

593 Nameless Fanboi Posted ID:vqXwY54A+7

ไม่มีถั่วแดงเหรอ

594 Nameless Fanboi Posted ID:6rlGYPjoF2

คุณนาย AZKi

595 Nameless Fanboi Posted ID6:8vJZlw91QL

พาทัวร์ญี่ปุ่น

596 Nameless Fanboi Posted ID:kn8+jybJf.

อยากเล่นตูดไอ้ยุ่น

597 Nameless Fanboi Posted ID:PyXk.Te2JS

นั่นแม่นายเหรอ

598 Nameless Fanboi Posted ID:ydRz0W9x+.

ไม่อ่ะ ชอบเด็ก ชอบวัยรุ่น

599 Nameless Fanboi Posted ID:fkgpStqJ3d

คุณป้า

600 Nameless Fanboi Posted ID:fkgpStqJ3d

สวยมาก

601 Nameless Fanboi Posted ID6:7bj9PrkpD8

ชอบแนว MILF สินะ

602 Nameless Fanboi Posted ID6:3xLaCP9XU9

MILK.

603 Nameless Fanboi Posted ID:ydRz0W9x+.

OPPAI

604 Nameless Fanboi Posted ID6:7bj9PrkpD8

DAISUKI

605 Nameless Fanboi Posted ID:nX.hrF5bOW

คำพูดเหมือนสาวยัน

606 Nameless Fanboi Posted ID6:3xLaCP9XU9

ยันมาร์

607 Nameless Fanboi Posted ID:oLyJp7mhaO

เน มาร์

608 Nameless Fanboi Posted ID:zRLx50DQoP

หม่อง อู

609 Nameless Fanboi Posted ID6:3xLaCP9XU9

เรืออู

610 Nameless Fanboi Posted ID:zpY40F/Uui

น้ำพริกอ่อง แคบหมู

611 Nameless Fanboi Posted ID:zRLx50DQoP

หยงบอร์ดประมูล

612 Nameless Fanboi Posted ID6:3xLaCP9XU9

สะดุ้งโwebmaster

613 Nameless Fanboi Posted ID:ydRz0W9x+.

มาวิน 007

614 Nameless Fanboi Posted ID6:xqs6P5ddKD

เมเทล 999

615 Nameless Fanboi Posted ID:UjFjyfh.rE

ซัว เป็นต่อ

616 Nameless Fanboi Posted ID:6o+gFWwBku

ใครเป็นรอง

617 Nameless Fanboi Posted ID:XQDh34GCNe

ผู้คุมบอดชอบถั่วดำ

618 Nameless Fanboi Posted ID6:90HT+MHAVJ

ทำไมไม่กินถั่วแดง

619 Nameless Fanboi Posted ID:1xf3GPpQgc

>>617 ต้องการมีเพศสัมพันธ์ทางรูทวารกับ >>618 และ>>620

620 Nameless Fanboi Posted ID:eXa//KIBMg

Defบ้านพ่องคิดเป็น%

621 Nameless Fanboi Posted ID:XQDh34GCNe

>>619 คุณจะต้องมีทักษะขั้นสูงในการมีเพศสัมพันธ์ทางทวานหนัก

622 Nameless Fanboi Posted ID:UjFjyfh.rE

โอเลี้ยง

623 Nameless Fanboi Posted ID:xPfJS+RDs4

โอยั้วะ

624 Nameless Fanboi Posted ID:UjFjyfh.rE

โอรีโอ้

625 Nameless Fanboi Posted ID6:98QDA1d72J

บิด ชิมครีม จุ่มนม

626 Nameless Fanboi Posted ID6:F54iTRoicz

ถ้าแมนยูมีพี่ซึงรี แมนยูไม่มีวันแพ้

627 Nameless Fanboi Posted ID6:F54iTRoicz

แมนยูนั่งลงให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับงานอดิเรกของเขาในการตด แมนยูเป็นแชมป์ผายลม 3 เท่า!

628 Nameless Fanboi Posted ID:XQDh34GCNe

ลมนั้นผ่านออกมาทางทวารหนัก

629 Nameless Fanboi Posted ID:8.ObDWHJg.

ถ้าหนักก็วางสิครับ

630 Nameless Fanboi Posted ID:eXa//KIBMg

โบน กด ดูม

631 Nameless Fanboi Posted ID:O/CrfAt4Ht

โอคอนเนอร์

632 Nameless Fanboi Posted ID:VxpvB0v68N

ไก่คนอร์

633 Nameless Fanboi Posted ID:zIlTmYfD8O

อมกาดอร์

634 Nameless Fanboi Posted ID:GnJaRM+tfA

Heaven's Door

635 Nameless Fanboi Posted ID:VxpvB0v68N

แบล็คคอนดอร์

636 Nameless Fanboi Posted ID:oRAVkfP3L.

ตายตอนจบ

637 Nameless Fanboi Posted ID:zIlTmYfD8O

จบตอนตาย

638 Nameless Fanboi Posted ID6:xpQEyje5hP

ตายแล้วจบจริงหรือ

639 Nameless Fanboi Posted ID:VxpvB0v68N

มีทายาทคนต่อไป

640 Nameless Fanboi Posted ID:KNkKmEnL1b

งูเก๊งกอง

641 Nameless Fanboi Posted ID:s/3ZCnMl0E

ผีกองกอย

642 Nameless Fanboi Posted ID6:+GYLiKgDc6

โบกาตอร์

643 Nameless Fanboi Posted ID:VxpvB0v68N

โบว์

644 Nameless Fanboi Posted ID:v2uUeN7sd9

ตูดขาว

645 Nameless Fanboi Posted ID:s/3ZCnMl0E

ขอดูหน่อย

646 Nameless Fanboi Posted ID6:DSctMxaSb/

บ้า ไม่ให้ดู

647 Nameless Fanboi Posted ID6:4wjVu/RLZC

รูตูดกลายเป็นหลุมดำ

648 Nameless Fanboi Posted ID:8Iaj7YsDaw

หีดำหำขาว

649 Nameless Fanboi Posted ID:61PvkEKx+u

ชอบเอาคนดำเรอะ

650 Nameless Fanboi Posted ID6:4wjVu/RLZC

อยากให้เธอ See
https://youtu.be/KaNxu4wsi_4?t=105

651 Nameless Fanboi Posted ID:wTmF/Yoamz

จากหลักฐานในที่เกิดเหตุ ค่อนข้างแน่ชัดว่า
เหยื่อมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักก่อนเกิดเหตุ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน จิม พีม่อน รายงาน -

652 Nameless Fanboi Posted ID6:1ZXv0nuRni

จิ๋มพี่หมอน

653 Nameless Fanboi Posted ID6:4wjVu/RLZC

ทําไมไม่มีวินโด้ 9 แล้วข้ามไปวินโด้10เลยครับ?

654 Nameless Fanboi Posted ID6:aOADeiYbfe

เพราะ ก้าวข้าม แล้วยังไงล่ะ

655 Nameless Fanboi Posted ID6:tg0.UrZ0/D

ไม่รู้ ไม่รู้

656 Nameless Fanboi Posted ID:8Iaj7YsDaw

เล็กยิงพี่ทำไม

657 Nameless Fanboi Posted ID:QBXSo.KQrs

หมายถึงลูลูชฆ่าพี่ตัวเองแหละ

658 Nameless Fanboi Posted ID:wTmF/Yoamz

หัว ไหล่ ตูด

659 Nameless Fanboi Posted ID6:FU/6QGV0Zp

ชอบส่วนไหนล่ะ

660 Nameless Fanboi Posted ID:7EXOo+Sl6N

ชอบกี

661 Nameless Fanboi Posted ID:b3H9T+iYlS

คนชอบกีน่ะไม่มีทางเป็นคนไม่ดีหรอก

662 Nameless Fanboi Posted ID:FnGpGda9cL

คนชอบตูดเป็นคนแบบไหน

663 Nameless Fanboi Posted ID:czCbhPSwsy

เป็นพวกชอบของปลอม
เพราะตูดเป็นแค่ของเลียนแบบนม

664 Nameless Fanboi Posted ID:b3H9T+iYlS

มันต้องสลับกันไม่ใช่เรอะ

665 Nameless Fanboi Posted ID:KDWhL3ayp/

หัว ไหล่ ตูด
หัว ตูด ตูด
ตูด ตูด ตูด

666 Nameless Fanboi Posted ID6:L2a.slIig1

667 Nameless Fanboi Posted ID6:JTwELD3dWY

668 Nameless Fanboi Posted ID:DBhQmLuarI

หงอคง

669 Nameless Fanboi Posted ID6:rw5Tgx+hfF

Black Myth: Wukong

670 Nameless Fanboi Posted ID:i.9FgK5bOq

Wo Long: Fallen Dynasty

671 Nameless Fanboi Posted ID6:08+GJPEbv4

Kang Dynasty

672 Nameless Fanboi Posted ID6:vNUDz4jg6g

Dynasty Warriors 10

673 Nameless Fanboi Posted ID:HuiU8DeZcB

Android 18

674 Nameless Fanboi Posted ID:ICpddPzxsp

FireFox

675 Nameless Fanboi Posted ID6:JzRAlHEHFw

IceCat

676 Nameless Fanboi Posted ID:eCt8S1d7Cx

Rainbow Cat

677 Nameless Fanboi Posted ID:6IKf3dT35N

nyan cat

678 Nameless Fanboi Posted ID6:Cf0hVuCS1f

scat favorite

679 Nameless Fanboi Posted ID:zEQnnPF.VB

fluorite

680 Nameless Fanboi Posted ID:ICpddPzxsp

silly fools

681 Nameless Fanboi Posted ID6:vNUDz4jg6g

พี่โต

682 Nameless Fanboi Posted ID6:Cf0hVuCS1f

ใจเกเร

683 Nameless Fanboi Posted ID:HuiU8DeZcB

ใจเอย

684 Nameless Fanboi Posted ID6:jsCWLym+5B

หยิ่นอยู่ไหนพี่ยอคิดถึง

685 Nameless Fanboi Posted ID6:jsCWLym+5B

จิ๋มไม่ได้มีทุกคน จู๋ไม่ได้มีทุกคน แต่ตูดคือสิ่งที่ทุกคนมี ตูดครองพิภพ คนที่เด้าตูดคือเจ้าโลก

686 Nameless Fanboi Posted ID6:hLMrp69RWi

โม่งพรมน้ำหอมใส่รูตูดทุกคน

687 Nameless Fanboi Posted ID6:2.A6Y8nJ0a

ตดอัดใส่หน้าจะเป็นกลิ่นขี้หรือกลิ่นน้ำหอมวะ

688 Nameless Fanboi Posted ID:oMwSXecs4a

fuckface

689 Nameless Fanboi Posted ID:d.vpDogvzg

face/off

690 Nameless Fanboi Posted ID6:Ovalftxc8c

fuck off

691 Nameless Fanboi Posted ID6:mY+IEcuZL2

offside

692 Nameless Fanboi Posted ID6:2.A6Y8nJ0a

sideline

693 Nameless Fanboi Posted ID:qVOl2ZbbWY

ฟิวแฟน

694 Nameless Fanboi Posted ID:ivQWiAF4Vb

แฟนเช่า

695 Nameless Fanboi Posted ID:Q9ncHKHlMc

ตอนที่ 218 ในตำนาน ....

696 Nameless Fanboi Posted ID:5g0JIhcB5m

ตอน 16.5 ในตำนาน

697 Nameless Fanboi Posted ID:Q9ncHKHlMc

คนเขียน sao แม่มบ้าพอที่จะกล้าเล่นกับ Tiese และ Ronye

698 Nameless Fanboi Posted ID:WXBgkBaVYP

แบล็กแมมบ้า

699 Nameless Fanboi Posted ID:Q9ncHKHlMc

Deathadder

700 Nameless Fanboi Posted ID6:d9xeUhqo3w

Darth Vader

701 Nameless Fanboi Posted ID6:XSjKxtfsiB

โข่วๆ

702 Nameless Fanboi Posted ID:8YXz8LGyjP

และนี่คือเสียงจากเด็กวัด

703 Nameless Fanboi Posted ID:Q9ncHKHlMc

"ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย"

704 Nameless Fanboi Posted ID:/Sh/3zNfJG

เพลงชิทเทส

705 Nameless Fanboi Posted ID6:Iq6BYhRuwj

เทสโก้ โลตัส

706 Nameless Fanboi Posted ID6:ZM.8qcDabW

เจ้าสัวกินรวบ

707 Nameless Fanboi Posted ID:dAj5dufta2

tony woodsome live in dubai

708 Nameless Fanboi Posted ID:4T4mFyzGYW

เลิกคิดกลับไทยแล้วรึยัง

709 Nameless Fanboi Posted ID:3q05z4nzIh

ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเรา

710 Nameless Fanboi Posted ID:1HzacjRt4L

บ้านเรา อุ่นใจ อุ่นตูด

711 Nameless Fanboi Posted ID6:RI1F69cgNI

ไทยแลนด์ สวรรค์สำหรับเกย์

712 Nameless Fanboi Posted ID6:uj9OqafgOR

เหยียดเพศอะ

713 Nameless Fanboi Posted ID6:Yf5AmD3xzr

เหยียดตรงไหน

714 Nameless Fanboi Posted ID6:ZM.8qcDabW

ที่รัก ตรงนั้นล่ะ อีกค่ะ♥

715 Nameless Fanboi Posted ID:dAj5dufta2

>>708 แลนด์สไลด์

716 Nameless Fanboi Posted ID6:tIOqe2dfAp

Slider

717 Nameless Fanboi Posted ID:/Acc9rsbUm

ไซด์ไลน์ เอ็นวีไอพี

718 Nameless Fanboi Posted ID:VEr+vjnP.T

พีสะเดิด

719 Nameless Fanboi Posted ID:7qcnTf4A0k

ชอบเด็ก ชอบตูด สกุลเงินแข็งค่า
เวลคัมทูไทยแลนด์

720 Nameless Fanboi Posted ID6:e2HjyKRTjk

ไทยแลนด์ แดนซีรีส์วาย

721 Nameless Fanboi Posted ID:/Acc9rsbUm

กระเทยไทยฝรั่งยกนิ้วให้เลย

722 Nameless Fanboi Posted ID6:MkeKeePJcH

ยกนิ้วโป้ง?

723 Nameless Fanboi Posted ID:01UIy9EB2u

จรวดขนาด 9 นิ้ว

724 Nameless Fanboi Posted ID:7qcnTf4A0k

สู้ๆนะ หายไปแค่ 1 นิ้วเอง

725 Nameless Fanboi Posted ID:oofbjDq+az

เดชไอ้ด้วน

726 Nameless Fanboi Posted ID:xBFEFmFxuG

แขนกล คนพิการ

727 Nameless Fanboi Posted ID:01UIy9EB2u

คิเมร่า

728 Nameless Fanboi Posted ID:zF/76lqF4M

คิมิโนะโต๊ะ

729 Nameless Fanboi Posted ID:7qcnTf4A0k

ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ

730 Nameless Fanboi Posted ID:01UIy9EB2u

ซอสถั่วเหลือง

731 Nameless Fanboi Posted ID:/Acc9rsbUm

เรื่องสะหมุนไพรไว้ใจผม

732 Nameless Fanboi Posted ID6:vdLIJNI8bq

มีใบรับรองความสามารถมั๊ย

733 Nameless Fanboi Posted ID:7qcnTf4A0k

โม่ง 1 - ส่องดูอะไร
โม่ง 2 - รูมันดูกระชับดี

734 Nameless Fanboi Posted ID6:MkeKeePJcH

ราอูลลลล

735 Nameless Fanboi Posted ID6:QF/rxHsWj.

โรนัลโด้

736 Nameless Fanboi Posted ID:WgFx3mDwmq

ซีดาน

737 Nameless Fanboi Posted ID:NGx/S4hm7/

โด้แซมบ้า - ตูดใหญ่ พลิ้วไหว แต่ไม่ค่อยอึด
โด้ฝอยทอง - ตูดแน่น เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ พละกำลังรุนแรง

738 Nameless Fanboi Posted ID6:h943GLsWMY

อยากล้างตู้เย็นโด้

739 Nameless Fanboi Posted ID:lz.EYBk1ho

โด้แซมบ้าหรือโด้ฝอยทอง

740 Nameless Fanboi Posted ID:1qKl+rJWGw

โด้ไม่รู้ลืม

741 Nameless Fanboi Posted ID6:h943GLsWMY

Cristiano Ronaldo beautiful ass. >> https://twitter.com/BrieflineHunter/status/1357789799994826754/photo/1

742 Nameless Fanboi Posted ID:lz.EYBk1ho

Ass คือ ตูด
ตูด ตูด

743 Nameless Fanboi Posted ID6:Lljs99yfdM

รูตูด น่าแหย่

744 Nameless Fanboi Posted ID6:++Nrlamdmk

มีอะไรน่าแหย่วะรูเอาขี้ออกเนี่ย

745 Nameless Fanboi Posted ID6:E9Db16iS0Q

มีเม็ดขี้เตะบอลเก่ง

746 Nameless Fanboi Posted ID:NKgiPqpqft

นั่นมันเม็ดซี่!

747 Nameless Fanboi Posted ID6:xSftrzXLWh

รูแน่นๆเสียวครวยสุดๆลองเอาตูดซักครั้งนะ

748 Nameless Fanboi Posted ID:lpbqsVPe+u

สมาคมคนชอบตูด

749 Nameless Fanboi Posted ID6:xSftrzXLWh

หนุนตูดเมียแทนหมอน

750 Nameless Fanboi Posted ID:NKgiPqpqft

เมียตดใส่ตอนนอน

751 Nameless Fanboi Posted ID:aa.4pUDww5

ต ด อั ด ห น้ า

752 Nameless Fanboi Posted ID6:xSftrzXLWh

ห อ ม

753 Nameless Fanboi Posted ID6:GCrXUnRpg7

พวกวิปริต

754 Nameless Fanboi Posted ID6:xSftrzXLWh

7 - 0

755 Nameless Fanboi Posted ID:kvmoG6yOnt

7-1 เจ็บนี้บราซิลไม่รู้ลืม

756 Nameless Fanboi Posted ID6:ivC/B7.Whl

it had to be brazil

757 Nameless Fanboi Posted ID:dXS4GHltFj

นายทวารบราซิล

758 Nameless Fanboi Posted ID:KFlGNhYcCU

ทักษิณออกไป

759 Nameless Fanboi Posted ID:dXS4GHltFj

. . .

760 Nameless Fanboi Posted ID:E2xpjdIh.P

จุดเริ่มต้นของความรักระหว่างเรา

761 Nameless Fanboi Posted ID:dXS4GHltFj

Yaranaika ?

762 Nameless Fanboi Posted ID6:9O5+S3ixjT

Balalaika

763 Nameless Fanboi Posted ID:dXS4GHltFj

ชอบตูดก็พูดดดดดดดดด.. มา เสียเวลาจีบ
ว่าาาาาาาาาาาาา.. มา เพราะว่าฉันรีบ
ว่าชอบตูดนะ ว่าชอบตูดนะ ไม่บอกใครหรอก
ฉันสัญญา ~

764 Nameless Fanboi Posted ID6:DTUGuagHRM

ตูด ฉายา อดีตไอดอลวงม่วง

765 Nameless Fanboi Posted ID6:F66nCDPGPy

คนที่ชอบตูดไม่มีทางที่จะเป็นคนไม่ดีหรอก

766 Nameless Fanboi Posted ID6:ZMaoApLTkI

Love u you too much very much

767 Nameless Fanboi Posted ID6:/XNJjzY/XK

Berryz Kobo

768 Nameless Fanboi Posted ID:l+S/eE9wcQ

เพราะว่าการแพ้ เพราะไม่เคยได้ลงแข่ง น่าเสียดายๆ

769 Nameless Fanboi Posted ID:+8EPhWT0rQ

ชนะ เพราะ คู่แข่งโดนใบแดง

770 Nameless Fanboi Posted ID:0.ahGsTjrv

ทบ.๑ !!!!!!!!!

771 Nameless Fanboi Posted ID6:F66nCDPGPy

ทาสในเรือนนายพล

772 Nameless Fanboi Posted ID6:ZMaoApLTkI

ใช่ เราเป็นทาสในเรือนนายพล

773 Nameless Fanboi Posted ID:0.ahGsTjrv

ทาสนม 🍼

774 Nameless Fanboi Posted ID6:Ts9+fuuCK2

อ๊ปไป

775 Nameless Fanboi Posted ID:fyK9A.UeuW

ไดสึกิ

776 Nameless Fanboi Posted ID6:8l1c4miiQs

มาคุโนะอุจิ อิปโป

777 Nameless Fanboi Posted ID:po.Sb1AW04

------> 女主K

778 Nameless Fanboi Posted ID6:Ts9+fuuCK2

女子高生

779 Nameless Fanboi Posted ID:0.ahGsTjrv

Tiger Uppercut

780 Nameless Fanboi Posted ID6:Emirv7GuZn

Hook

781 Nameless Fanboi Posted ID:O0pIaGiIH7

Peter Pan

782 Nameless Fanboi Posted ID:erwJbSWsEm

จุ๊บเหม่ง

783 Nameless Fanboi Posted ID:oFhuluOuMj

มาจุ๊บฅวยกูนี่

784 Nameless Fanboi Posted ID:F/Q5FK.qY9

เหม็นว่ะ

785 Nameless Fanboi Posted ID6:YrYLNIxzj3

โอตะคุบุฮรี้

786 Nameless Fanboi Posted ID:erwJbSWsEm

ฮรี้กับกับ 🐎

787 Nameless Fanboi Posted ID6:SuUoqIRpjk

อยากเป็นม้าให้เทอขี่

788 Nameless Fanboi Posted ID6:MGKW879Z2p

อยากเป็นกัญชาให้เธอดูด

789 Nameless Fanboi Posted ID:erwJbSWsEm

ผมขอดูดไก่ของคุณได้ไหม 🐔

790 Nameless Fanboi Posted ID6:Y6uY.ni/AR

ไม่ได้

791 Nameless Fanboi Posted ID:Y.HrmtZn1s

แค่นี้ทำงก

792 Nameless Fanboi Posted ID:bjMmM55vA4

แดกตีนกูแทนตีนไก่ก่อนได้ไหม

793 Nameless Fanboi Posted ID:erwJbSWsEm

จะให้กินยังไงผ่านการเล่นบอร์ด บ้าเปล่า
ไปหมดแล้วนะสมงสมองมึงอ่ะ
กูล่ะสงสารมึงจริงๆ ต้องจับช็อตไฟฟ้า

794 Nameless Fanboi Posted ID6:Y6uY.ni/AR

กระมองไฟฟ้าจี้กระโปก

795 Nameless Fanboi Posted ID6:xy1gDlD4BZ

สนุกมั๊ย

796 Nameless Fanboi Posted ID:mb8GRGNH8k

ก็พอได้

797 Nameless Fanboi Posted ID:nU/yM4zCQz

ได้อย่าง เสียอย่าง

798 Nameless Fanboi Posted ID:EhHZxF/Yyw

การพนัน

799 Nameless Fanboi Posted ID:hieEYlfCo.

เงินคริปโต

800 Nameless Fanboi Posted ID6:HGW7JaKEen

ฟิเอท

801 Nameless Fanboi Posted ID:gfRNyCVwri

โดมปะการัง

802 Nameless Fanboi Posted ID:px4R9mMelK

เ ก เ ร

803 Nameless Fanboi Posted ID:EhHZxF/Yyw

โกดะ ทาเคชิ

804 Nameless Fanboi Posted ID:px4R9mMelK

อะบู๊เก็ท

805 Nameless Fanboi Posted ID6:JzbhEq7mCC

ผัดเผ็ดพะโล้เป็ด

806 Nameless Fanboi Posted ID:px4R9mMelK

โจ๋ริวเก่ง

807 Nameless Fanboi Posted ID:6/IrZr4tyu

เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์ เปล่าประโยชน์

808 Nameless Fanboi Posted ID:gfRNyCVwri

i hear too i hear too

809 Nameless Fanboi Posted ID:px4R9mMelK

ตูดและหูรูด

810 Nameless Fanboi Posted ID6:g/YRV2al6a

External anal sphincter

811 Nameless Fanboi Posted ID:px4R9mMelK

ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน ไม่เข้าใจเลยสักครั้ง
ไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำ แต่ทำและไม่เคยสมหวัง
หรืออาจเพราะหูรูดหย่อนหรือเปล่า หรือเพราะสังคังที่ง่ามขาหรือเปล่า
เลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างงี้อยู่ใช่ไหม

812 Nameless Fanboi Posted ID6:2QzIPCRaJC

ยาวไป ไม่อ่าน

813 Nameless Fanboi Posted ID:Su/1ibcXdl

นายไม่อ่านนายจะรู้อะไร

814 Nameless Fanboi Posted ID6:bZ6ZX14.Ya

นายรู้ได้อย่างไรว่าฉันไม่รู้ นายเป็นตัวฉันหรือถึงได้รู้ว่าฉันรู้หรือไม่รู้

815 Nameless Fanboi Posted ID:v7dGGClV3g

รวมค-ว-ยสร้างชาติ

816 Nameless Fanboi Posted ID6:v9axkh7GwV

ลุงตู่

817 Nameless Fanboi Posted ID:726MuzFQTd

ลุงเริง เสี้ยนโว้ยยยยยย

818 Nameless Fanboi Posted ID:2ULzGAdfPK

เริงราคะ

819 Nameless Fanboi Posted ID:LYp1+m58p.

ติดเอดส์

820 Nameless Fanboi Posted ID:CH.KF5cCTM

ฮะ ฮะ ไฮเปออออออออออร์ มุเททททททคิ!!!!!!

821 Nameless Fanboi Posted ID:726MuzFQTd

อัดทัก คาเมนไรโดะ ฟะฟะฟะไฟซ์ เอ็กซ์เซล

822 Nameless Fanboi Posted ID:.3CEN3lxrF

Microsoft Excel

823 Nameless Fanboi Posted ID6:W.Fph/n31n

Google Sheets

824 Nameless Fanboi Posted ID:m8pVzxI8rx

Holy shit

825 Nameless Fanboi Posted ID:Ri9Hp2crY8

ขี้ศักดิ์สิทธิ์

826 Nameless Fanboi Posted ID:726MuzFQTd

มันออกมาทางตูด ทางหูรูด ทางทวารหนัก

827 Nameless Fanboi Posted ID:v7dGGClV3g

ชูวิท

828 Nameless Fanboi Posted ID:726MuzFQTd

โพไซดอน

829 Nameless Fanboi Posted ID:pxwKwp+gmQ

เซอุส

830 Nameless Fanboi Posted ID6:EI1r+Kx5Bd

เพ้อสิอู๊ดลูกพรี่แจ้ทุกวันนี้ไปไหนแล้ว

831 Nameless Fanboi Posted ID:726MuzFQTd

สูดรูเตี๋ยว

832 Nameless Fanboi Posted ID6:.bAX2i7Ix4

เสียวรูตูด

833 Nameless Fanboi Posted ID6:utbYQF42we

โดนอะไรเสียบ

834 Nameless Fanboi Posted ID6:SDwKGaYox.

ท่านเค้าท์วลาดิเมียนักเสียบตูด

835 Nameless Fanboi Posted ID:+gKmI+jvQr

เปติน

836 Nameless Fanboi Posted ID:D8RLQtm2oz

หมีพูห์

837 Nameless Fanboi Posted ID:HsG6h8eafa

หมีพูห์ไม่ใส่กางเกง โชว์ตูด

838 Nameless Fanboi Posted ID:9lzcOEPmxw

พี่โต

839 Nameless Fanboi Posted ID:+gKmI+jvQr

หลวงพ่อโต

840 Nameless Fanboi Posted ID:6tfv/8JsR4

พระเครื่อง​

841 Nameless Fanboi Posted ID6:SpGAcXO8nI

Monk engine

842 Nameless Fanboi Posted ID6:r5zRPNljRg

ฃวยไรล่ะโยม

843 Nameless Fanboi Posted ID6:yCoPWemfKM

หมอปลา

844 Nameless Fanboi Posted ID:HsG6h8eafa

รักษาปลา

845 Nameless Fanboi Posted ID:+y+U7AOwbO

รักน้ำ รักปลา รักซากุระ

846 Nameless Fanboi Posted ID:il0b468hdB

ซากุระ ไทเซน

847 Nameless Fanboi Posted ID6:SDwKGaYox.

เซนทรอว

848 Nameless Fanboi Posted ID6:z0k21LaxBN

แชงค์มีแขนกี่ข้าง คิดมีแขนกี่ข้าง

849 Nameless Fanboi Posted ID6:r5zRPNljRg

จะกี่ข้างก็เด็กข้างไข่

850 Nameless Fanboi Posted ID:+y+U7AOwbO

ร้อนเหนียวไข่

851 Nameless Fanboi Posted ID6:SpGAcXO8nI

น้องเหนียวไก่

852 Nameless Fanboi Posted ID6:F1AqtoDs34

ไอ้สัสใครขโมยเหนียวไก่กู เข้าไปเซเว่นแป๊ปเดียวออกมา เหนียวไก่หาย เหย่ดแหม่

853 Nameless Fanboi Posted ID:HsG6h8eafa

ตูดไก่ปิ้ง

854 Nameless Fanboi Posted ID:+y+U7AOwbO

เสียบตูดซ้าย เสียบตูดขวา

855 Nameless Fanboi Posted ID6:cMv2UK5nO/

เหมาสอง ไม่มากไปหน่อยเหรอ

856 Nameless Fanboi Posted ID:QlGTA/wj+z

นั่นดิ เหม็นกลิ่นขี้คูณสอง

857 Nameless Fanboi Posted ID6:I0qqqOpW.2

อีแก่นาฮิดะชอบวิ่งท่าอาราเล่จิ้มขี้

858 Nameless Fanboi Posted ID6:kt4h9lCsLC

แม่มึงสิแก่

859 Nameless Fanboi Posted ID6:56tl26q5C2

แล้วแม่ใครไม่แก่มั่งวะ

860 Nameless Fanboi Posted ID:4tO41PSwPi

แม่กูมีเยอะมีทุกวัย

861 Nameless Fanboi Posted ID:NJX0Sm.cLE

กราบแม่ๆ

862 Nameless Fanboi Posted ID:ZqRGsgB7v+

ตูดนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
เราจับ ซบตูด หนุนตูด
ใช้ตูดรับแรงกระแทก ตับๆๆๆๆๆ

863 Nameless Fanboi Posted ID6:I0qqqOpW.2

ยิ่งแชงค์โชว์เทพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งบ่งบอกถึงความร้ายกาจของจ้าวทะเลกับสุดยอดโจรภูเขาในตำนานมากขึ้นเท่านั้น อาจานโอดะวางพล็อตทุกอย่างไว้แล้ว

864 Nameless Fanboi Posted ID:ZqRGsgB7v+

ปืนใหญ่นีโออาร์มสตรองไซโคลนเจ็ทอาร์มสตรอง

865 Nameless Fanboi Posted ID:KeshoCQt6j

อาร์มสตรอง ไปดวงจันทร์

866 Nameless Fanboi Posted ID6:0vW2ThoVxI

พระจันทร์สวยจังเนอะ

867 Nameless Fanboi Posted ID:oMWDxP43ju

เพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า

868 Nameless Fanboi Posted ID6:I0qqqOpW.2

แชงคส มองเห็นอนาคตคนว่าถ้าเสียแขนจะทำให้รูขี้เป็นราซาโจรสลัดได้

869 Nameless Fanboi Posted ID6:r0.fnBM9sv

สำหรับลูกผู้ชาย
การได้เย ดกะเทย คือเกียรติยศและศักดิ์ศรี

870 Nameless Fanboi Posted ID6:VUf0/mEhH.

ชอบของแปลก ทำไมไม่บอก

871 Nameless Fanboi Posted ID6:hUCmR6/RV1

นายไม่ชอบอะไรแปลกใหม่บ้างหรอ

872 Nameless Fanboi Posted ID6:wXgr0A9apS

ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง

873 Nameless Fanboi Posted ID:9lvS85cuow

มันจะสกปรกเอานา

874 Nameless Fanboi Posted ID6:FWwXML/qL4

โศกกาโปก

875 Nameless Fanboi Posted ID:IZAx37fEEI

OTAKU

876 Nameless Fanboi Posted ID6:OTwX2ZeFL2

บุฮรี้

877 Nameless Fanboi Posted ID6:jWENGp8Igy

SIRN

878 Nameless Fanboi Posted ID:GFbEoMGxGM

ไม่รู้จัก

879 Nameless Fanboi Posted ID:vJHgiPsFce

มาริสา

880 Nameless Fanboi Posted ID:Nvkvf7U3iV

บาริสตูด

881 Nameless Fanboi Posted ID6:QIBPt5PUUp

ตูดหมึก

882 Nameless Fanboi Posted ID:wM8P9M931C

ได้หมดถ้าตดแตก

883 Nameless Fanboi Posted ID:M5vrGM.XKr

ไม่เอาตด เอาแต่ตูด

884 Nameless Fanboi Posted ID6:OTwX2ZeFL2

วนมาตูดได้ตลอดเลยนะพวกคุณ

885 Nameless Fanboi Posted ID:haHLkjXSYE

เพราะแฟนบ๋อยคือแหล่งรวมเกย์ยังไงล่ะ

886 Nameless Fanboi Posted ID6:XV06MEq3JA

why are you gay?

887 Nameless Fanboi Posted ID:M5vrGM.XKr

I love เมืองไทย I like พัฒน์พงษ์

888 Nameless Fanboi Posted ID6:jWENGp8Igy

>>888

889 Nameless Fanboi Posted ID6:OTwX2ZeFL2

>>889

890 Nameless Fanboi Posted ID6:DWT1Kpdo13

888+889 = 1777

891 Nameless Fanboi Posted ID6:HM4GXb9GKp

1+7 = 9
7+7 = 15

9+15 = 25
2+5 = 8

8

892 Nameless Fanboi Posted ID:.XcyGZifGJ

คำนวณผิด

893 Nameless Fanboi Posted ID:Vuk/abtx9q

คำนวณผิด = ประหาร

894 Nameless Fanboi Posted ID:8BA7vWFCvs

คำนวณผิด = หมดตูด

895 Nameless Fanboi Posted ID6:imkDMB5.7B

เฟมทวิต

896 Nameless Fanboi Posted ID:8BA7vWFCvs

ใช้สื่อออนไลน์บังหน้า ปิดบังตัวตน
ด่าหยาบๆใช้คำแรงๆแล้วอวยตัวเอง
ฟาดไปค่ะ ปังมากแม่ ตัวแม่จะแคร์เพื่อ
พอเริ่มมีสาวกทำเป็นสูงส่งตั้งตัวเป็นผู้ตัดสินโลก
ครึ่งนึงเป็นหญิงที่ไม่มีใครเอา อีกครึ่งเป็นพวกชอบให้เล่นตูด

897 Nameless Fanboi Posted ID:ArW0cDPnIE

Anon

898 Nameless Fanboi Posted ID6:J.iGn5ZqJB

หยุดเถอะอานนท์ !

899 Nameless Fanboi Posted ID:ArW0cDPnIE

เราหยุดแล้ว แต่ท่านยังไม่หยุด

900 Nameless Fanboi Posted ID:8BA7vWFCvs

เพราะลมมันเย็น ลมออกจาตูดปู๊ดป๊าด

901 Nameless Fanboi Posted ID:j/oZxI.HT.

ตดดังป๊าดไปราชบุรี

902 Nameless Fanboi Posted ID:Vuk/abtx9q

ป๊าด888

903 Nameless Fanboi Posted ID:ArW0cDPnIE

มาเก๊า 888

904 Nameless Fanboi Posted ID:utFptf.hrA

โคตรเซียนมาเก๊าเขย่าเวกัส

905 Nameless Fanboi Posted ID:lmfcVXaRQk

fallout new vegas

906 Nameless Fanboi Posted ID:EZ2vxZb2TF

Madagascar

907 Nameless Fanboi Posted ID6:igMQAogRZc

มาดาโอะ

908 Nameless Fanboi Posted ID6:VJih4ILFmG

แว่นกันแดด

909 Nameless Fanboi Posted ID:x1tCnZF0ul

ซันกลาสเซส

910 Nameless Fanboi Posted ID:IR4QlBwrPe

มูนกลาสเซส

911 Nameless Fanboi Posted ID:9ht8aMUa1U

ทาครีมกันแดดทั่วตัวทั่วตูด

912 Nameless Fanboi Posted ID:adEN7giddm

ตูดไม่โดนแดด ทาครีมให้เปลืองไปเพื่อ?

913 Nameless Fanboi Posted ID:aY9Wk40C6H

หันตูดให้แดด

914 Nameless Fanboi Posted ID:gpjHCrFJIK

แดดเผาตูด

915 Nameless Fanboi Posted ID6:MvUaCyCTlC

ทำไมแม่งวนๆ หมกมุ่นอยู่แต่ตูดวะ

916 Nameless Fanboi Posted ID:gpjHCrFJIK

เป็นคนชอบตูด

917 Nameless Fanboi Posted ID6:tdWTlm2FL9

คนที่ชอบตูดไม่มีทางเป็นคนเลวหรอก

918 Nameless Fanboi Posted ID:QJNFN3lTRG

ตูดเด้งๆ

919 Nameless Fanboi Posted ID6:y3.vPAEu.f

Nikke

920 Nameless Fanboi Posted ID:QP5jf2sd9J

โฆษณาก่อดราม่า

921 Nameless Fanboi Posted ID:9ht8aMUa1U

หนิกกี้ 18 แล้ว บี้ได้

922 Nameless Fanboi Posted ID6:N/qifuVkhB

บี้ เดอะสตาร์

923 Nameless Fanboi Posted ID:/sKFRAOiMx

บี้แตส

924 Nameless Fanboi Posted ID:S/0gwHQzTr

บี้ตูดดีกว่า

925 Nameless Fanboi Posted ID:QP5jf2sd9J

วนกลับมาที่ตูดอีกละ

926 Nameless Fanboi Posted ID:9ht8aMUa1U

เพราะเราคือสมาชิกชมรมคนชอบตูด

927 Nameless Fanboi Posted ID6:ed/TN.9lxs

เสียบตูดซ้าย เสียบตูดขวา

928 Nameless Fanboi Posted ID6:YuFrY6Htek

ไก่ย่างอังกอร์

929 Nameless Fanboi Posted ID6:pHl83xUnWO

มิคาอิล กอร์บาชอฟ

930 Nameless Fanboi Posted ID6:S2iqUZNdkd

เลิกโยงเข้าตูดซ้ำเหอะมันน่าเบื่อหมดสนุกเลย

931 Nameless Fanboi Posted ID6:EFyZF27s1d

ไอ้ >>929 ข้างบนมันก็เลิกเข้าเรื่องตูดแล้วนะ

932 Nameless Fanboi Posted ID:1mwqzHOZCf

กุ ชอบ เลีย หิ

933 Nameless Fanboi Posted ID:vXCZpQjr8B

หิ ที่อยู่ใกล้ๆตูด

934 Nameless Fanboi Posted ID:VQ.p9qH/3n

เลียทั้งหีเลียทั้งตูด

935 Nameless Fanboi Posted ID6:gqQS1rE2Eh

เนื่องจากเบื่อตูดแล้วขอตอบ >>929
ปูตินขี่หมี

936 Nameless Fanboi Posted ID:vXCZpQjr8B

ตูดหมีหางดุ๊กดิ๊ก

937 Nameless Fanboi Posted ID6:Iidu5kHzs2

ไอ้สัสหลอกกูเก็บสบู่ กูเห็นเป็นครูมวยเลยก้มลงไปเก็บที่ไหนได้แม่งถ่ายทอดวิทยายุทธเข้าตูดกู กูเลยตูดฉีกนอนโรงพยาบาลไป 7 วัน เหี้ยเอ้ย

938 Nameless Fanboi Posted ID:UW.nZ+rx62

เจ้าถ่ายทอดน้ำวิสุทธิ์เข้ามาในตัวข้า

939 Nameless Fanboi Posted ID6:YZ4KsK4Hqn

ยสตน.

940 Nameless Fanboi Posted ID:vXCZpQjr8B

อ ย า ก ส อ ย ตู ด น ะ

941 Nameless Fanboi Posted ID:1mwqzHOZCf

โม่งฟลัดโดนพ่อมันเยสตูด

942 Nameless Fanboi Posted ID:tb90y1kjAC

ใครพิมพ์เกี่ยวกับตูด ขอให้แม่งโดนอัดตูด

943 Nameless Fanboi Posted ID:vXCZpQjr8B

มึงไง เม้นเดียวพิมพ์ตูดตั้ง 2 ครั้ง

944 Nameless Fanboi Posted ID6:gqQS1rE2Eh

2 1 2
2 2 4
2 3 6
2 4 8 ...

945 Nameless Fanboi Posted ID:iFPKAZAG4t

2 1 2
2 2 4
ฟันกระหรี่ 2 4 80
(มุขตลกคาเฟ่​ ตอนที่เท่าไรจำไม่ได้)​

946 Nameless Fanboi Posted ID:1mwqzHOZCf

เดี๋ยวนี้ ตีหรี่ชั่วโมงเท่าไหร่วะ เส้นรัชดา

947 Nameless Fanboi Posted ID:vXCZpQjr8B

เคอร์รี่พัฟฟ์ มะตะบะไส้ไก่

948 Nameless Fanboi Posted ID:VQ.p9qH/3n

remove kebab

949 Nameless Fanboi Posted ID6:zdiTLO/esj

serbia stonk

950 Nameless Fanboi Posted ID6:rCWPp.c5rY

One China

951 Nameless Fanboi Posted ID:SP585TfduS

ching chang chong

952 Nameless Fanboi Posted ID:56n4Kju6CM

โอบ้าหิ

953 Nameless Fanboi Posted ID6:h7M23GiCr3

แทงหี๋เฟมทวิตให้ท้องแล้วชิ่ง

954 Nameless Fanboi Posted ID:72qz22aMai

โดนฟ้อง เรียกร้องค่าเลี้ยงดู

955 Nameless Fanboi Posted ID:+IN9XPIIKe

ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย

956 Nameless Fanboi Posted ID:DGqPCf0ONA

ถ้าต้องทังฮีเฟมทวิต เล่นตูดดีกว่า

957 Nameless Fanboi Posted ID6:mK9GZ+xFmV

>>956 เกลียดเกย์ว่ะ

958 Nameless Fanboi Posted ID:DGqPCf0ONA

>>957 มึงสิ อีกะเทย

959 Nameless Fanboi Posted ID:+IN9XPIIKe

น่ารัก = ไม่เกย์

960 Nameless Fanboi Posted ID:DGqPCf0ONA

เ ก เ ร

961 Nameless Fanboi Posted ID6:hOCyDxMqQh

พี่โตจะเต้นให้คุณดู

962 Nameless Fanboi Posted ID6:mEoxL3Dtd4

ไม่ผิดศีลเหรอ

963 Nameless Fanboi Posted ID:+IN9XPIIKe

พี่โตไม่ใช่หลวงพ่อโต

964 Nameless Fanboi Posted ID6:bz9/Ennp.W

โตไปไม่โกง

965 Nameless Fanboi Posted ID6:fNQ3ZNpycR

โกงก่าง

966 Nameless Fanboi Posted ID:XgeR74euRr

ต้นโกงกางในป่าชายเลนช่วยลดความรุนแรงคลื่นลมชายฝั่ง

967 Nameless Fanboi Posted ID:icjnaxPUyL

ทะเลสวย หาดทรายงาม

968 Nameless Fanboi Posted ID:WnzEHCx1to

เจอนักท่องเที่ยวเข้าไป เละ

969 Nameless Fanboi Posted ID:XgeR74euRr

อยู่ที่สามัญสำนึกของผู้ดูแลพื้นที่ ผู้ประกอบการ คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว

970 Nameless Fanboi Posted ID:0jaI5B2FPU

โลกสวยด้วยมือเรา

971 Nameless Fanboi Posted ID6:fNQ3ZNpycR

ทำสวย1ทำลาย10โลกคงงดงามหรอก พวกโง่ว

972 Nameless Fanboi Posted ID:+kCY1xVXfP

เด็กดื้อย์

973 Nameless Fanboi Posted ID:CsWax/z5Ph

เด็กมีปัญหา หา หา

974 Nameless Fanboi Posted ID:rudZXbzHoA

หงิกมีปัญหา หา หา

975 Nameless Fanboi Posted ID6:gHfgMID1AK

ใครคือหงิกวะ

976 Nameless Fanboi Posted ID6:3lnpBqLrPl

มิวหงิก

977 Nameless Fanboi Posted ID6:4ZXoMTxRQZ

มะเหงก

978 Nameless Fanboi Posted ID6:64ukRq5zVU

ถ้าละมุดกินอาหารได้ก็เท่ากับว่าละมุดมีระบบขับถ่าย มีจู๋ที่สืบพันธุ์ได้

979 Nameless Fanboi Posted ID6:4ZXoMTxRQZ

กิน ขี้ ปี้ นอน

980 Nameless Fanboi Posted ID6:3lnpBqLrPl

กินขี้อร่อยดี

981 Nameless Fanboi Posted ID6:4ZXoMTxRQZ

ขี้รสแกงกะหรี่กับแกงกะหรี่รสขี้จะเลือกอะไร

982 Nameless Fanboi Posted ID6:64ukRq5zVU

เลือกกะหรี่

983 Nameless Fanboi Posted ID:0zTA6e1gfN

คุณตัว

984 Nameless Fanboi Posted ID:AAZ1hP.9EB

Sex work is real work

985 Nameless Fanboi Posted ID6:4ZXoMTxRQZ

หีย์จะช่วยเยียวยาพวกคุณ

986 Nameless Fanboi Posted ID:d3uDYBzXc6

หีสด หีเปื่อย หีไฟไหม้ น้ำร้อนลวก หีพุพอง เป็นหนอง ใช้เย็นแตดเจ้าของเดียวกับตรีนาฟ

987 Nameless Fanboi Posted ID6:64ukRq5zVU

ขาวข้น

988 Nameless Fanboi Posted ID6:GjJDy/aPF/

นมข้นหวาน

989 Nameless Fanboi Posted ID6:rr5150mteu

หีสดๆ 20 หีย์ เปย์ด้วยเงินภาษี 20หีย์สดๆ 555

990 Nameless Fanboi Posted ID6:4ZXoMTxRQZ

กูว่าไม่แค่ 20 อะ

991 Nameless Fanboi Posted ID:iwCw9W5jET

5555ล้าน

992 Nameless Fanboi Posted ID:gJUQ99HUN9

หัวล้าน

993 Nameless Fanboi Posted ID6:oquwkxq2AD

หัวล้านและถังแตก

994 Nameless Fanboi Posted ID:VV/KdedBVx

ไอ้ไฟเซอร์หัวล้าน

995 Nameless Fanboi Posted ID6:t9L761jn5a

ไอ้คุไอดอลสวะสังคม ป่วนไปทั่ว เดี๋ยวกูจะแจ้งเซินให้ปิดห้องไอดอลถาวร

996 Nameless Fanboi Posted ID:L/2P3tCcYd

วอน โดน ตูด

997 Nameless Fanboi Posted ID:cVKyGW0w/V

กลับมาตูดอีกแล้ว

998 Nameless Fanboi Posted ID:stWBGjP7Ov

ประชากรคนชอบตูดบนโลกนี้มีเยอะขึ้นรึเปล่า

999 Nameless Fanboi Posted ID:L/2P3tCcYd

คนเล่นตูดมีตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ นายกองจะมีผู้ติดตามเป็นหนุ่มหน้าตาดี
คอยปรนนิบัติอยู่ที่พักจนไปถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ เพราะเอาผู้หญิงไปรบด้วยมันลำบาก
มีกองทัพของชายรักชาย เพราะความรักทำให้มีพลังช่วยกันฟันฝ่า
ญี่ปุ่นก็มี ซามูไรไปออกรบก็มีคล้ายๆของกรีก เล่นตูดก่อนถ่ายทอดวิชาเพื่อให้ผสานแนบแน่น

1000 Nameless Fanboi Posted ID:L/2P3tCcYd

ปิดให้สมาชิกชมรมคนเล่นตูดทุกท่าน

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.

Be Civil — "Be curious, not judgemental"

  • FAQs — คำถามที่ถามบ่อย (การใช้บอร์ด การแบน ฯลฯ)
  • Policy — เกณฑ์การใช้งานเว็บไซต์
  • Guidelines — ข้อแนะนำในการใช้งานเว็บไซต์
  • Deletion Request — แจ้งลบและเกณฑ์การลบข้อความ
  • Law Enforcement — แจ้งขอ IP address

All contents are responsibility of its posters.