Fanboi Channel

อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟↟ ^^^

Last posted

Total of 268 posts

1 Nameless Fanboi Posted ID:Cthj8Ve/xy

>>>/lounge/1349/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก
>>>/lounge/1432/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^
>>>/lounge/3125/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^^
>>>/lounge/3214/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^ ^^
>>>/lounge/3365/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^ ^ ^^
>>>/lounge/3505/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^^^^ ^
>>>/lounge/3668/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^ ^^^ ^^
>>>/lounge/3863/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^^^ ^^^^
>>>/lounge/3969/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^^ ^^^ ^^^
>>>/lounge/4117/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^^^^ ^^^^^
>>>/lounge/4316/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^^^^ ^^^^^ ^
>>>/lounge/4621/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ^^^^^ ^^^^^ ^^
>>>/lounge/5012/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟ ^^^
>>>/lounge/5433/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟ ^^^^
>>>/lounge/5631/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟ ^^ ^ ^^
>>>/lounge/5877/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟ ^^ ^^ ^^
>>>/lounge/6124/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟ ^^ ^^^ ^^
>>>/lounge/6496/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟ ^^^^ ^^^^
>>>/lounge/7061/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟ ^^ ^^^^^ ^^
>>>/lounge/8157/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟
>>>/lounge/8589/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟ ^
>>>/lounge/9209/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟ ^^
>>>/lounge/10024/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟ ^^ ^
>>>/lounge/10331/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟ ^^ ^^
>>>/lounge/10964/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟ ^^ ^ ^^
>>>/lounge/13758/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟ ^^ ^^ ^^
>>>/lounge/14223/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟ ^^ ^^^ ^^
>>>/lounge/14955/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟ ^^^^ ^^^^
>>>/lounge/15301/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟ ^^ ^^^^^ ^^
>>>/lounge/15887/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟↟
>>>/lounge/16455/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟↟ ^
>>>/lounge/16647/ อ่านเม้นต์บนแล้วคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก ↟↟↟ ^^
ลูกศรชี้ขึ้นแทนจำนวนมู้ เนื่องจากการใส่ลูกศรติดกันอาจทำให้สับสนหรือใส่ผิดจำนวน จึงมีการเว้นวรรคเพื่อง่ายต่อการนับ
เช่น ^^ ^ ^^=5 ^^^ ^^^, ^^ ^^ ^^=6
ขอเพิ่มสัญลักษณ์แทนจำนวนสิบ คือตัวชี้ขึ้นสองหัวตัวนี้ ↟ และเมื่อถึงมู้ที่ 50 หรือ 100 อาจมีการเพิ่มสัญลักษณ์ใหม่เข้ามาอีก

2 Nameless Fanboi Posted ID:neB+jpSksu

เปิด ลหปป

3 Nameless Fanboi Posted ID:sFuSrP0zl9

ป.เปาอินทร์

4 Nameless Fanboi Posted ID:KIX3uoZHQE

อินทรชิต

5 Nameless Fanboi Posted ID6:W8EDJtP5f0

S-H-I-T

6 Nameless Fanboi Posted ID:chqIeWv14y

shit ออกทางตูด

7 Nameless Fanboi Posted ID:O9IDVDtnsU

ลงชักโครก

8 Nameless Fanboi Posted ID:OMFa5ra72Y

Beta เล็งเซรามิค Alpha เล็งน้ำ

9 Nameless Fanboi Posted ID6:Jni1m8.l4t

Gamma

10 Nameless Fanboi Posted ID:ESGg6Mkpq8

เปโดแล้วจะทำไมไอ้สัดเฟมtrannyทั้งหลาย

11 Nameless Fanboi Posted ID:ufF7o00nTF

men are trash

12 Nameless Fanboi Posted ID6:zYEjEs2PNt

ถ้าพรุ่งนี้ผู้หญิงหายไปหมด สังคมก็จะยังดำเนินไปได้เป็นระยะเวลานึง
ถ้าพรุ่งนี้ผู้ชายหายไปหมด สังคมจะล่มสลายในเวลาข้ามคืน

13 Nameless Fanboi Posted ID:ufF7o00nTF

ใครจะตอกตะปู เปลี่ยนหลอดไฟ ตัดต้นไม้

14 Nameless Fanboi Posted ID:0LOZj.QRRm

ตดใส่หน้าเฟมโง่

15 Nameless Fanboi Posted ID6:zYEjEs2PNt

เห็นเฟมเรียกร้องว่าหมอ ทนายความ ซีอีโอ วิศวกร โปรแกรมเมอร์ มีผู้ชายมากเกินไป ต้องเพิ่มจำนวนผู้หญิงให้ขึ้นมาเท่าๆกัน50%
ทำไมเฟมไม่เรียกร้องว่าพนักงานรถเก็บขยะ พนักงานดับเพลิง คนงานเหมือง ช่างระบบน้ำเสีย มีผู้ชายมากเกินไป ต้องเพิ่มผู้หญิงให้ขึ้นมาเป็นครึ่งนึงบ้างอ่ะครับ

16 Nameless Fanboi Posted ID:37E7Rya2G/

พวกเฟมก็คนธรรมดา อยากได้งานดีๆ เงินดีๆ

17 Nameless Fanboi Posted ID:0LOZj.QRRm

ทำนาบนหลังคนอื่นคือนิยามของเฟม

18 Nameless Fanboi Posted ID6:uEy1+tA4qs

ทำนาบนหลังสลิ่ม สบายใจจุง

19 Nameless Fanboi Posted ID:MbiXNravek

หมอ ทนายความ ซีอีโอ วิศวกร โปรแกรมเมอร์ เป็นสมาชิกชมรมคนชอบตูดจำนวนมาก ทั้งแสดงตัวและไม่แสดงตัว
พนักงานเทศบาล ดับเพลิง ทหาร ตำรวจ มีจำนวนไม่น้อยที่เป็นคนชอบตูด

20 Nameless Fanboi Posted ID6:E6+8R2gCse

คนที่ชอบตูดน่ะไม่มีทางเป็นคนไม่ดีหรอก

21 Nameless Fanboi Posted ID6:0bhsbXst12

สอดบัตร ทำประเทศชิบหาย

22 Nameless Fanboi Posted ID:ZQ3uTRq4bo

สอดช่องคลอด ทำประเทศเจริญ

23 Nameless Fanboi Posted ID:StWye0e6hl

ลอดช่องสิงคโปร์ใบเตย

24 Nameless Fanboi Posted ID6:Vl73CejYYq

ใบเตย นักร้องลูกทุ่ง

25 Nameless Fanboi Posted ID:KvBKlfR8S6

จำนำข้าว

26 Nameless Fanboi Posted ID:fY6pDMNWqQ

ข้าวตรางู

27 Nameless Fanboi Posted ID6:vrtxjSQ.Ad

ทำไมเรียกกาว"ยี่ห้อ"ช้างว่ากาว"ตรา"ช้าง

28 Nameless Fanboi Posted ID:KvBKlfR8S6

ซีพี กินรวบ

29 Nameless Fanboi Posted ID:3qCVnqgZFB

รวบหัว รวบหาง กินกลางตลอดตัว

30 Nameless Fanboi Posted ID6:elJegz4c/s

งู

31 Nameless Fanboi Posted ID6:zpwk0JgF5N

แม่งูเอ๋ย

32 Nameless Fanboi Posted ID:e+nLgEbT6k

เ จ็ บ แ ป ล บ ขึ้ น ม า ทั น ที เ ล่ น ตู ด ใ ช่ ไ ห ม อ ย่ า ง นี้

33 Nameless Fanboi Posted ID6:elJegz4c/s

ลุงบุญโชคที่เปิดซิงตูดกูตอนม.2

34 Nameless Fanboi Posted ID:G8JzGAwJqI

มาราย แครี่

35 Nameless Fanboi Posted ID6:vrtxjSQ.Ad

แคราย

36 Nameless Fanboi Posted ID:.okmI0sCn6

รถติด

37 Nameless Fanboi Posted ID6:PHgiBpxHog

ไปขึ้นเครื่องบิน

38 Nameless Fanboi Posted ID:VK0CMlIr3J

จีนพาโควิดมาลงไทย

39 Nameless Fanboi Posted ID:lAsGRIPDqy

>>33
โดนละซิ เออออออออออออออ
โดนละซิ เออออออออออออออ
โดนละซิ เออออออออออออออ
เจ็บนี้เหมือนโดนอัด (เหมือนโดนอัด)
เธอยังไม่รู้ เป็นยังไงเธอยังไม่รู้

40 Nameless Fanboi Posted ID6:RMK1.IaqQ3

ทำไมมึงไม่ตอบเม้นบน

41 Nameless Fanboi Posted ID:IDrjund4ot

มองไม่เห็น เน็ตช้า ใช้เอกโพรเลอร์

42 Nameless Fanboi Posted ID6:Qqhd0m4L48

อีแก่นาฮีดะ

43 Nameless Fanboi Posted ID:ZRAL6ccaGc

สโบเบท888

44 Nameless Fanboi Posted ID6:lzfdaY8Apm

สปีดโบ๊ต

45 Nameless Fanboi Posted ID:dvTU3G71Hl

แตงโม

46 Nameless Fanboi Posted ID:.NvaIqvCkQ

เมล่อนตูด เมล่อนตู๊ด

47 Nameless Fanboi Posted ID6:ZCqDrDJ97z

ตู๊ด ตู๊ด ตู๊ด .... สายไม่ว่าง

48 Nameless Fanboi Posted ID6:VlnJgfWhp1

หมาข้างบ้านแม่งเห่าเสียงดัง รำคาญชห กูจะนอน แม่งเดี๋ยวตอนมืดๆกูจะข้ามรั้วไปเยตตูดแม่งให้ตายคาครวยเลย

49 Nameless Fanboi Posted ID:.+p565icvN

หมาโดนควายเย็บลูกออกมาคงจะพิลึกน่าดู

50 Nameless Fanboi Posted ID:.NvaIqvCkQ

เย็ทตูดไม่ท้องหรอก

51 Nameless Fanboi Posted ID:7btsE0cGCD

ไปเย็บแพะไป๊ by บังเลาะห์

52 Nameless Fanboi Posted ID6:8TE0Sfabey

ฮอลแพะ

53 Nameless Fanboi Posted ID6:5LOraMNQTc

เคราแพะ

54 Nameless Fanboi Posted ID6:lzfdaY8Apm

ไอ้เครา

55 Nameless Fanboi Posted ID:E3El0V54nz

ไอ้หนวด

56 Nameless Fanboi Posted ID6:8TE0Sfabey

แก่เพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นาน

57 Nameless Fanboi Posted ID:WROzNtMAZd

ก่อนเกิด เราอยู่ในหีมาก่อนทั้งนั้น ไม่มีใครอยู่ในคยวย

58 Nameless Fanboi Posted ID6:Ezd06SWBrq

พวกสลิ่มที่โพสหน้าเฟซว่า ยอมแลกชีวิตให้คนนั้นฟื้นได้ไม่เห็นมันจะยอมdeadไปแลกสักตัว ไอ้สัส

59 Nameless Fanboi Posted ID:HgNXLmus6C

ไม่ใช่แฟน ทำแทนไม่ได้

60 Nameless Fanboi Posted ID6:djdPG.h3Yn

ยังไม่ทันจะได้ลองเลย ทำไมรีบบอกว่าทำไม่ได้แล้ว

61 Nameless Fanboi Posted ID6:gimLvNhcRc

ทำไม่ได้ก็ออกไป ผมพร้อมจะรับคนอื่นที่เค้ามีศักยภาพมากกว่าคุณเข้ามาทำแทน

62 Nameless Fanboi Posted ID:Al76wrkL0c

มีเพศสัมพันธ์เมื่อพร้อมนะเด็กๆ เป็นผู้ใหญ่ไม่ควรจะล่อเด็กนะครับ ทั้งแบบธรรมดาและเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก

63 Nameless Fanboi Posted ID6:9QhC/f+2hp

เย้สได้ก็ท้องได้

64 Nameless Fanboi Posted ID6:TS24U+Okas

ท้องก็ไปทำแท้ง

65 Nameless Fanboi Posted ID:.TxdyEhjyH

T-64BV Main battle tank

66 Nameless Fanboi Posted ID:Al76wrkL0c

ตูดแทงค์

67 Nameless Fanboi Posted ID6:dEJeSeUGUJ

แทงไม่ยั้ง

68 Nameless Fanboi Posted ID:7bK.9CjeKk

ยังโอร์ม

69 Nameless Fanboi Posted ID6:YVj6v4sbe/

โอ ริม สระ

70 Nameless Fanboi Posted ID:rDh/J5HTDS

โอม มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์

71 Nameless Fanboi Posted ID:G5ima6kvu2

เพี่ยง!!! (เพี่ยงนะ ไม่ใช่เพี้ยง ลองผันวรรณยุกต์ดูได้)

72 Nameless Fanboi Posted ID:gLHfLb2iwZ

คนไทยที่ไปทำงานที่ญี่ปุ่นคนหนึ่ง ชอบมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับคู่ขาในบ่อน้ำร้อน

73 Nameless Fanboi Posted ID6:+bu+QrFdzE

>>72 มึงเหรอ

74 Nameless Fanboi Posted ID6:YwhdJlQ332

อาบน้ำร้อน แช่น้ำเย็น

75 Nameless Fanboi Posted ID:JgNh0sXX8/

เย็นเตร็ก เย็นตูด

76 Nameless Fanboi Posted ID:7/DHssn9R1

ทำไมไม่นั่ง

77 Nameless Fanboi Posted ID:5ySrAxwM2Q

ก็ลมมันเย็นส์

78 Nameless Fanboi Posted ID:L5sYLiBq6x

หนาวเหน็บ

79 Nameless Fanboi Posted ID:lSK0mNB3qu

ตะคริวแดก

80 Nameless Fanboi Posted ID6:jVxqFqpZ5I

ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว

81 Nameless Fanboi Posted ID:Ki9/NJoerw

จะได้ขับถ่ายคล่องตูด

82 Nameless Fanboi Posted ID6:g92uiqF.7/

มู้กินขี้ ณ ห้องอนิเมมังงะ

83 Nameless Fanboi Posted ID6:yrQMKlHy3C

manga เมื่อก่อนนึกว่าอ่านว่าแมงก้า คล้าย ๆ กับ mango ที่อ่านว่าแมงโก้

84 Nameless Fanboi Posted ID:r9Vcm1jvgZ

Sword ที่อ่านว่า สะ-หวอด
Mountain ที่อ่านว่า มู-อัน-ตา-อิน

85 Nameless Fanboi Posted ID:cgx+yiZqbn

>>84ต้องการมีเพศสัมพันธ์ทางรูทวารกับ>>85

86 Nameless Fanboi Posted ID:cgx+yiZqbn

>>85ต้องการมีเพศสัมพันธ์ทางรูทวารกับ>>86

87 Nameless Fanboi Posted ID:cgx+yiZqbn

>>86ต้องการมีเพศสัมพันธ์ทางรูทวารกับ>>87

88 Nameless Fanboi Posted ID:+SPJI955oK

ริดสีดวง

89 Nameless Fanboi Posted ID:zSiVyFbUjV

ตะขาบมนุษย์

90 Nameless Fanboi Posted ID:DW6/KluDEs

mantrain

91 Nameless Fanboi Posted ID:ZBjZchlOae

เข้าห้องน้ำบน train ลำบากตูดมากเลย

92 Nameless Fanboi Posted ID6:LO1ZQprt4d

Training...........................Unit ready

93 Nameless Fanboi Posted ID:UuZyoTx093

red alertมันมีม๊อดรัสเซียยูเครนไหมวะ

94 Nameless Fanboi Posted ID:+SPJI955oK

ไม่มี

95 Nameless Fanboi Posted ID6:UatFgjeia/

ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย

96 Nameless Fanboi Posted ID6:vp8jTLlHqF

ไม่จ่ายเงินตัวเองเลย จ่ายแต่เงินภาษีอะ 555

97 Nameless Fanboi Posted ID6:LO1ZQprt4d

ทุกสิ่งล้วนไม่แน่นอนนอกจากความตายและภาษี

98 Nameless Fanboi Posted ID:.Fux4FIDIy

Taxation Is Theft

99 Nameless Fanboi Posted ID:6gH05qckBy

ยมทูตมาเอาชีวิตลูกมึงที่นอนเป็นผักหรือยัง

100 Nameless Fanboi Posted ID6:1ATgYpcunw

ยมฑูตคงใกล้มาละ พอดีพวกดีแต่ปากเยอะไม่ช่วยกันทำบุญ ไม่ช่วยกันบวชเลย

101 Nameless Fanboi Posted ID:6gH05qckBy

โกนให้เกลี้ยงๆ กูชอบ

102 Nameless Fanboi Posted ID6:f.KwXK5Wvu

ของเด็กที่ยังไม่ขึ้นย่อมดีกว่าของผู้ใหญ่ที่โกน

103 Nameless Fanboi Posted ID:CliirWJmIQ

เปโด

104 Nameless Fanboi Posted ID:tYRlQTghJs

เปโกะ

105 Nameless Fanboi Posted ID:kI5GDYG3pS

ซากุระ มิโกะ

106 Nameless Fanboi Posted ID:tbHV8ivnZP

มิก๊ง

107 Nameless Fanboi Posted ID:aA1W1tabkI

ก๊งตูด โก่งตูด

108 Nameless Fanboi Posted ID:dIWQP9nnDk

Gangnam Style

109 Nameless Fanboi Posted ID6:M8vvRBQ0Z1

อปป้า

110 Nameless Fanboi Posted ID6:f.KwXK5Wvu

อ๊บๆ

111 Nameless Fanboi Posted ID6:PldWarEL71

อ๊บไสไม้

112 Nameless Fanboi Posted ID:aA1W1tabkI

รู้ดีตูดฉันยังไม่พร้อม ไม่เลยสักอย่าง

113 Nameless Fanboi Posted ID:6gH05qckBy

สักใต้ราวนม

114 Nameless Fanboi Posted ID6:L91ux3/nv/

อัลไหซั่ม

115 Nameless Fanboi Posted ID:MxqdNju5FF

Handsome

116 Nameless Fanboi Posted ID:eA4FZYwbvY

Tony woodsome

117 Nameless Fanboi Posted ID:yCtV3ewwIg

I am Ironman

118 Nameless Fanboi Posted ID:Ulg5q4j0hZ

แบทแมนนั่งรถไฟไปโคราช

119 Nameless Fanboi Posted ID6:hd.Tj63ZkE

เดอะแฟลชปั่นจักรยานไปอลาสก้า

120 Nameless Fanboi Posted ID:pKIUR5HfkZ

เมื่อยตูดมากเลย

121 Nameless Fanboi Posted ID:IIZjL/Mr4w

หันตูดมา

122 Nameless Fanboi Posted ID:VWIBH8nBqJ

เลียรัวๆ

123 Nameless Fanboi Posted ID6:jJwEls1lgk

ไอ้ควายแม่งเลียตีนนายทุนอยู่นั่นแหละ

124 Nameless Fanboi Posted ID6:+RpCF7dU9Q

เอะอะก็นายทุน

125 Nameless Fanboi Posted ID:KMJKYELHfz

ขอเปิดการ์ดที่หมอบอยู่ "รังแกคนจน"

126 Nameless Fanboi Posted ID6:QOkZe/Nkd+

จน เครียด กินเหล้า

127 Nameless Fanboi Posted ID:yhj7qZBTud

thăm ngàn

128 Nameless Fanboi Posted ID6:2fmN/PU3Ok

เวียดบุก!

129 Nameless Fanboi Posted ID:YCJRDbpTVF

Thai Analog Horror

130 Nameless Fanboi Posted ID:yMd9BT05lQ

รวมไทยสร้างชาติ

131 Nameless Fanboi Posted ID6:VraZIziSz8

รวมทาสสร้างชัย 555

132 Nameless Fanboi Posted ID:WZ5q3EaBY/

ท่านสมาชิกชมรมคนชอบตูด

133 Nameless Fanboi Posted ID:1igPn5FExm

เหมืองทอง

134 Nameless Fanboi Posted ID:yMd9BT05lQ

ตู้ห่าว

135 Nameless Fanboi Posted ID:WZ5q3EaBY/

ตูดหาว

136 Nameless Fanboi Posted ID6:jpjdupLiZZ

ขาวอมชมพู

137 Nameless Fanboi Posted ID:6eoeaB4HA1

ตูดสุขภาพดี

138 Nameless Fanboi Posted ID:UwF1NKhrsA

ตูดตึง

139 Nameless Fanboi Posted ID:nNbkOu.ixW

ขออัดตูดที

140 Nameless Fanboi Posted ID:6eoeaB4HA1

ชอบตูดก็พูดดดดดด... มา

141 Nameless Fanboi Posted ID:ZhLgS4kzp7

ก่อนเด้าตูดอย่าลืมprepอย่างถูกวิธี และต้องใส่ถุง ไม่งั้นโรคถามหามึงแน่

142 Nameless Fanboi Posted ID6:JNIXqxTSLr

ล้างตู้เย็นก่อนด้วย

143 Nameless Fanboi Posted ID:HCmL7FEB9C

ล้างห้องส้วม

144 Nameless Fanboi Posted ID:ol5dZQ6m1i

ล้างตูดหลังเข้าส้วม

145 Nameless Fanboi Posted ID6:YlyZTrBe4e

ผู้ว่ารังแกประชาชน

146 Nameless Fanboi Posted ID:ol5dZQ6m1i

ประชาตน ประชาตูด

147 Nameless Fanboi Posted ID6:ySlA6vbYrK

สหประชาชาติ

148 Nameless Fanboi Posted ID:r7hS6rvpm3

จับนมดอทคอม

149 Nameless Fanboi Posted ID:TYFBKgpti4

Y2K

150 Nameless Fanboi Posted ID:QJ2CBddnq7

แด่เธอในอีก 2000 ปี

151 Nameless Fanboi Posted ID:1GZuOFnEif

รูปี รูเดือน รูตูด รูตัน

152 Nameless Fanboi Posted ID6:SZx0Gm0vXG

คลองตัน

153 Nameless Fanboi Posted ID:rBrG..0zTK

แถวบ้านแฟนเก่ากุ….

154 Nameless Fanboi Posted ID:3ty2hb7hml

แฟนใหม่ 1500

155 Nameless Fanboi Posted ID:mLTYaLZ.Oe

แฟนเช่า 300

156 Nameless Fanboi Posted ID:c.BfIOkSVw

ให้ 300 mk ให้พี่ทีนะ

157 Nameless Fanboi Posted ID:cK/s4dkk.N

น้ำละ 300

158 Nameless Fanboi Posted ID:q8sCFw3ZeR

เกรดต่ำ

159 Nameless Fanboi Posted ID:l/cfB0o4fM

พ่อแม่ด่า

160 Nameless Fanboi Posted ID:cItAvPJwMn

กลีบอูมๆ

161 Nameless Fanboi Posted ID:B.QGcT4e1w

โหนกก็นูน

162 Nameless Fanboi Posted ID:+NYArUU7/i

มันง่ายเกินไปใช่ไหม ที่ฉันยอม
ก็เพราะรักเธอจึงยอมตูดเธอทุกอย่าง

163 Nameless Fanboi Posted ID:rBrG..0zTK

คนเล่นโม่งเป็นเกย์

164 Nameless Fanboi Posted ID:xAezAvlSwa

https://www.youtube.com/watch?v=z01JhXHYVdI

165 Nameless Fanboi Posted ID:Z3if.pb6Db

ฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงใหล
ให้ทองที่แปะตูดฉันทำให้เธอคลั่งไคล้

166 Nameless Fanboi Posted ID:NeMP3P9ilg

ทายาทอสูร

167 Nameless Fanboi Posted ID6:fu1mQURQwR

คายตะขาบ

168 Nameless Fanboi Posted ID6:gIHJVNGKyC

human centipede

169 Nameless Fanboi Posted ID6:jsI9t5qdPa

ลูฟี่เด้าตูดซันจิ

170 Nameless Fanboi Posted ID:g+.WnAZsLJ

ถ้าชอบเอ๊กตรีมก็เชิญเลือก9ไก่

171 Nameless Fanboi Posted ID:Hk3ox06pUi

เตี๋ยวไก่ไม่งอก

172 Nameless Fanboi Posted ID:EDRHm8+Wya

ครวยงอก

173 Nameless Fanboi Posted ID6:wOvd0+cZLL

คาราวะ ยง อก

174 Nameless Fanboi Posted ID:bNl1B.IwN6

อ่าห์ โล่งตูดไปที

175 Nameless Fanboi Posted ID6:XHaWJhk0yG

เ ก เ ร

176 Nameless Fanboi Posted ID6:2EpclPxQf+

ทรงอย่างแบด

177 Nameless Fanboi Posted ID:1yQd5PRzuY

ทรงสเลนเดอร์

178 Nameless Fanboi Posted ID:g+.WnAZsLJ

ส ว ร ร ค์ ค ต

179 Nameless Fanboi Posted ID:Bosgm6XVmS

ไอ้บอดอยู่ในนรก

180 Nameless Fanboi Posted ID6:QZh4GzCvcq

หลานกำลังจะตามไปนะ ใช้หีคุ้มแล้ว

181 Nameless Fanboi Posted ID:bNl1B.IwN6

อ้าว พิมพ์คำว่าหีได้นี่หว่า
แล้ว ค ว ย ล่ะ

182 Nameless Fanboi Posted ID:g+.WnAZsLJ

ลูกชายก็กำลังตามไป

183 Nameless Fanboi Posted ID:3Rm3dkGAKr

ชายคนหนึ่ง..ได้เชือดวัวตัวอ้วนๆ ของเขา และย่างมันบนเตา และบอกน้องชายว่า “เจ้าออกไปชวนเพื่อน ๆ และเพื่อนบ้านมากินข้าวที่บ้านเรา" น้องชายของเขาก็ออกไปตะโกนเสียงดังรอบๆแถวๆบ้านว่า “ช่วยด้วย ๆ ไฟไหม้บ้านพี่ชายของผม!” ครู่หนึ่งกลุ่มคนก็ออกมา แต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งทำตัวราวกับว่าพวกเขาไม่ได้ยินอะไรเลยเชยเมย(ไม่ใช่บ้านตรู) จึงทำให้คนที่ออกมาช่วยดับไฟ ก็ได้กินดื่มอาหารจนอิ่มที่บ้านพี่ชายที่ย่างเนื้อวัว สักพักพี่ชายหันไปถามน้องชายด้วยความประหลาดใจว่า "คนที่มาวันนี้ พี่ไม่รู้จักและไม่เคยเห็นพวกเขามาก่อนเลย แล้วคนที่พี่รักและเพื่อนของพี่ละ ไปอยู่ที่ไหนกันหมด" น้องชายพูดว่า: "คนที่เขาออกจากบ้านเพื่อมาช่วยพี่ดับไฟ ที่กำลังไหม้บ้านของพี่เขามาเพราะหวังดีมีน้ำใจไม่ใด้หวังสิ่งตอบแทน ไม่ใช่ออกมาเพื่องานเลี้ยงมากินมาเมา คนเหล่านี้แหละ คือคนที่สมควรได้รับน้ำใจและการต้อนรับที่ดีจากพี่ครับ"

#นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: คนที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างเราในยามที่เราทุกข์ยาก และจงจำไว้ว่าเมื่อเวลาที่เราควeแข็งให้ชักว้าวนะครับ เพราะคนที่เขาไม่ทำสิ่งเหล่านี้ อย่าเรียกเขาว่าเพื่อน พี่น้อง หรือคนรักเลยครับ เขาเรียกว่า เห็นแก่ประโยชนส่วนตน มาเพื่อผลประโยชน์จากเราเท่านั้น!!!

184 Nameless Fanboi Posted ID:bNl1B.IwN6

อะบู๊เก็ท

185 Nameless Fanboi Posted ID:kbj.BQ/KPy

เล็กยิงพี่ทำไม

186 Nameless Fanboi Posted ID6:rbY/ucCUJ8

เล็กอยากลองปืน

187 Nameless Fanboi Posted ID:t3dNiId+JQ

อย่าขวางทางปืน

188 Nameless Fanboi Posted ID:kbj.BQ/KPy

45มาจ่อขมับ ทำหัวมึงโล่ง

189 Nameless Fanboi Posted ID:v/ZU129PRw

กินผักเยอะๆ ดื่มน้ำมากๆ ทำให้ขับถ่ายสะดวก ทวารหนักสุขภาพดี

190 Nameless Fanboi Posted ID:l7bL+Z.1tG

ขออัดตูดหน่อย

191 Nameless Fanboi Posted ID:CIHHUhVALe

American History X

192 Nameless Fanboi Posted ID:Yp.9n1c3i/

X sama

193 Nameless Fanboi Posted ID6:t2JyP.3YHk

Planet X ในตำนาน

194 Nameless Fanboi Posted ID:kbj.BQ/KPy

เพดดีกรี คือ ท่าไม้ตาย Triple H

195 Nameless Fanboi Posted ID:J0oz6edFBY

Project H

196 Nameless Fanboi Posted ID:Gi/VNxRxCA

Project One

197 Nameless Fanboi Posted ID6:i+RoASlbA7

สำนักข่าว One News

198 Nameless Fanboi Posted ID:gUWxOihO1V

ข่าวในพระราดสำนึก แถลงการเรื่องการสวรรคตของสมเด๊..

199 Nameless Fanboi Posted ID:Y06yPvMB.0

ว่างๆก็ไปอดอาหารตามเพื่อนบ้างนะ

200 Nameless Fanboi Posted ID:Z.4MJ/Zkd5

กินน้อย ขับถ่ายน้อย ทวารหนักไม่ค่อยได้ทำงาน

201 Nameless Fanboi Posted ID:gUWxOihO1V

กินทางสายยาง ขี้ออกสะดือ ชักปลั๊กออก ก็ตายห่าแล้ว ไม่ต้องเปลืองเงินภาษี ยังไงลูกมึงก็ตาย

202 Nameless Fanboi Posted ID:lJdsd76J1J

โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า โอร่า

203 Nameless Fanboi Posted ID6:AzLUMSfgAH

‼️‼️HOLY FUCKING SHIT‼️‼️‼️‼️ IS THAT A MOTHERFUCKING JOJO REFERENCE??????!!!!!!!!!!11!1!1!1!1!1!1! 😱😱😱😱😱😱😱 JOJO IS THE BEST FUCKING ANIME 🔥🔥🔥🔥💯💯💯💯 JOSUKE IS SO BADASSSSS 😎😎😎😎😎😎😎👊👊👊👊👊 ORAORAORAORAORALORAORAORAORAORAORAORAORAORAORAORAORAORAORAORA 😩😩😩😩😩😩😩😩 😩😩😩😩 MUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDA 🤬😡🤬😡🤬😡🤬🤬😡🤬🤬😡WRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Yo Angelo!Yo Angelo!🗿 🗿 Yo Angelo!🗿 🗿 Yo Angelo! Yo Angelo!🗿 Yo Angelo! 🗿 Yo Angelo!🗿 🗿 Yo Angelo! 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 Yo Angelo!Yo Angelo!Yo Angelo! Yo Angelo!Yo Angelo!Yo Angelo! Yo Angelo!🗿 Yo Angelo! 🗿 Yo Angelo!Yo Angelo!🗿 🗿 Yo Angelo! 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 Yo Angelo! 🗿 Yo Angelo! 🗿 Yo Angelo!🗿 🗿 🗿 🗿 Yo Angelo! 🗿 🗿 Yo Angelo!🗿 Yo Angelo! 🗿 🗿 Yo Angelo!🗿 🗿 Yo Angelo! 🗿 Yo Angelo!Yo Angelo! 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 Yo Angelo!🗿 🗿 🗿 Yo Angelo!🗿 🗿 🗿 🗿 Yo Angelo! 🗿 Yo Angelo! Yo Angelo!Yo Angelo!Yo Angelo! Yo Angelo! 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 🗿 Oh you’re approaching me❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓But it was me, Dio‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️😂🤣😂🤣😂🤣😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂

204 Nameless Fanboi Posted ID6:d5KeZhyOJN

Massแล้วแฟนดอมกลายเป็นขยะทุกเรื่อง

205 Nameless Fanboi Posted ID:Ojwd01vdtJ

อ๊ะ อ๊ะ อย่าทิ้งขยะ ตาวิเศษเห็นนะ ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง

206 Nameless Fanboi Posted ID:Q6JC+tE/4K

โดนแบนปะวะกู

207 Nameless Fanboi Posted ID:mSiAkuIh3z

ไม่ต้องสงสัย ลูกมึงโดนยมทูตพาไปหาพ่อบอดมึงในนรกแล้วล่ะ สบจด

208 Nameless Fanboi Posted ID6:2Eui56Zs.a

>>>>>ฟุ

209 Nameless Fanboi Posted ID6:2Eui56Zs.a

♥♥♥♥♥♥♥

210 Nameless Fanboi Posted ID:ybc3roxLaU

ใจดำแต่ตูดอย่าดำนะ

211 Nameless Fanboi Posted ID:fSga8xU1oH

ตูดหมึกเลยตูดดำ

212 Nameless Fanboi Posted ID:XeMifDnJyn

ตูดเป็ด ตีนไก่

213 Nameless Fanboi Posted ID:I0YT+ZkdYn

ไม่เชื่อก็อย่าเชื่อ ไปกินเกลือบ้านอาแปะ
ไปนอนเปาะแปะ ให้อาแป๊ะเล่นตูด

214 Nameless Fanboi Posted ID:sGZ9v7ZDvd

เอามั้ยแปะ~

เอาดิ

215 Nameless Fanboi Posted ID:Ew6+pK7Y22

ไว้แปะฝาโลงลูกมึงเถอะ นอนเป็นผักเลยนิ

216 Nameless Fanboi Posted ID:7wV.a.AFxC

ผักดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

217 Nameless Fanboi Posted ID:4XcyGLfuU.

ขับถ่ายง่าย สบายทวารหนัก

218 Nameless Fanboi Posted ID6:elhzm4j1cB

หนักเกินไปแล้ว เกินจะแบก แบกมันไว้จนเต็มบ่า

219 Nameless Fanboi Posted ID:4XcyGLfuU.

ทวารหนักมีไว้ขับถ่ายของเสีย
ไม่ได้มีไว้ร่วมเพศแต่อย่างใด

220 Nameless Fanboi Posted ID:Ew6+pK7Y22

เพศกระเทยไปจัดดอกไม้ในงานศพ เสี่ยไม่เอา

221 Nameless Fanboi Posted ID:EPd3iYclBS

ตัดหญ้าสนามหลวงแล้วนะ

222 Nameless Fanboi Posted ID6:xVQK9uuj6f

#ทวงคืนสนามหลวง

223 Nameless Fanboi Posted ID:4XcyGLfuU.

ไม่มีต้นมะขามให้ยืน ขายตูดลำบาก

224 Nameless Fanboi Posted ID6:jLK5BVhKtB

ฝากขาย แบ่ง % ก็ได้

225 Nameless Fanboi Posted ID:DkQMD9.isO

10 20 30 40

226 Nameless Fanboi Posted ID:PO1xqqtk/G

โอเลี้ยงเท่าไหร่

227 Nameless Fanboi Posted ID:LSP3bNRWo0

3 ตูด 4 ตูด

228 Nameless Fanboi Posted ID:BZK0zqFwWQ

ตูดหมึก จะไปซื้อน้ำตาลปึก

229 Nameless Fanboi Posted ID:Z2Aqhv.MyP

ต๊อกแต๊กตูดดำ

230 Nameless Fanboi Posted ID:HOEqBQRGux

แป้งต๊อกบกกี

231 Nameless Fanboi Posted ID6:61LEBBQkDv

Bangkok

232 Nameless Fanboi Posted ID6:Lp60w5iPWL

ฝรั่งฮาเมืองหลวงแม่งชื่อกุ๊กกู๋ระเบิด

233 Nameless Fanboi Posted ID6:qi9rP4YoGZ

เกาหลีไม่ชอบไข่เจียว

234 Nameless Fanboi Posted ID:mJ0YC+P+/0

เรื่องมากก็ไม่ต้องแดก

235 Nameless Fanboi Posted ID:xzMGyL0+6z

กูไม่ออก ออกไปแล้วจะเอาอะไรแดก

236 Nameless Fanboi Posted ID:txXpBwRaVS

กูเป็นขอทาน
https://imgur.com/QV3sQgI

237 Nameless Fanboi Posted ID:VdgAb6jDft

พระกับขอทานต่างกันยังไง

238 Nameless Fanboi Posted ID:lb/10bVK56

พระสวดมนต์ให้พรได้

239 Nameless Fanboi Posted ID:xzMGyL0+6z

เงินก็ไม่ใช่เงินตัวเองแต่หาเรื่องด่าได้ทุกวัน สมเพช

240 Nameless Fanboi Posted ID6:sr06/LUiTA

LGBTQA+ คือ มนุษย์พันธุ์ใหม่ วิวัฒนาการไปสู่สิ่งมีชีวิตไร้เพศ

241 Nameless Fanboi Posted ID:Ve3rgiyz64

ต่อไปคงเบียว hive mind

242 Nameless Fanboi Posted ID6:ryleQtjafh

ไอ้บอดเบียว ไอ้เบียวตาบอด

243 Nameless Fanboi Posted ID:OwnvA+0efw

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Fkk9DI-8el4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

244 Nameless Fanboi Posted ID:iO3uRgrhc5

Hackerman
https://youtu.be/V4MF2s6MLxY

245 Nameless Fanboi Posted ID6:FfLdSIQr65

Kung Führer

246 Nameless Fanboi Posted ID:AYIuY9taRY

เกร็งกล้ามเนื้อที่ตูดบ่อยๆ ตูดจะกระชับ
แต่รูตูดตัองขมิบต่างหาก

247 Nameless Fanboi Posted ID:2hNACYR+mW

นอนตายแล้วนี่ ไม่ต้องขมิบ จะจัดงานศพละยัง

248 Nameless Fanboi Posted ID6:b9o+FvP98h

ลอยอังคาร

249 Nameless Fanboi Posted ID:8HI6EostWN

แม่มดดาวพุธ

250 Nameless Fanboi Posted ID:8zWA30LKLJ

มะเขือเทศ

251 Nameless Fanboi Posted ID6:XMzBulFDU9

มังคุด

252 Nameless Fanboi Posted ID:dD+puNfTJc

คุดทะราด

253 Nameless Fanboi Posted ID:9sU.097.CW

Kud wafter

254 Nameless Fanboi Posted ID:b+Rf7jJNqx

ยังมีอีกกกกกกกกกกกกชิ้นนนนนนนนนน

255 Nameless Fanboi Posted ID6:pGB8sZf0xl

ลูกชิ้น

256 Nameless Fanboi Posted ID6:52wqYn.Jyg

ปลาสวรรค์

257 Nameless Fanboi Posted ID6:I7SS12s19s

กระทืบเฟมทวิตแล้วขึ้นสวรรค์

258 Nameless Fanboi Posted ID:Ea4oNWEQqA

จงพิสูจน์ว่าสวรรค์มีจริง (10 คะแนน)

259 Nameless Fanboi Posted ID6:dzrCrDMijd

แม่นายพิสูจน์ให้เราเห็นเมื่อคืน

260 Nameless Fanboi Posted ID:odOsWJOstv

จอร์ดี โปยา นักคณิตศาสตร์โอลิมปิกที่อายุน้อยที่สุดในโลก

261 Nameless Fanboi Posted ID:hTBcbmZkjq

ตายรึยัง จะได้จัดงานศพ

262 Nameless Fanboi Posted ID:MsymlZ8OYK

>>261 ถ้าถอดก็ตายแล้วครับ

263 Nameless Fanboi Posted ID6:4mX4FH0u+/

ประตู้แรกของโรนัลโด้ในซาอุ

264 Nameless Fanboi Posted ID:K0GpyJaynr

ไปตั้งนานแล้วพึ่งยิงได้เหรอ กากชิบ

265 Nameless Fanboi Posted ID6:4HjwJNRCa.

กากเหมือนหมาแดง

266 Nameless Fanboi Posted ID:5YV95db1Ej

3 - 0

267 Nameless Fanboi Posted ID6:4CHMe6ypif

>>266 https://imgur.com/Uoh4ike

268 Nameless Fanboi Posted ID:6qrPU4LYHx

ใบเตย

Be Civil — "Be curious, not judgemental"

  • FAQs — คำถามที่ถามบ่อย (การใช้บอร์ด การแบน ฯลฯ)
  • Policy — เกณฑ์การใช้งานเว็บไซต์
  • Guidelines — ข้อแนะนำในการใช้งานเว็บไซต์
  • Deletion Request — แจ้งลบและเกณฑ์การลบข้อความ
  • Law Enforcement — แจ้งขอ IP address

All contents are responsibility of its posters.