Fanboi Channel

ความหมายของ"สับ"ในห้องนี้คืออะไร

Last posted

Total of 6 posts

2 Nameless Fanboi Posted ID:mLjEKs2h2H

เรียกร้องความสนใจอะไรนักหนาวะ สับมันอยู่ในมู้เด็กดีก็ไปถามในมู้เด็กดี แตกมู้ใหม่เพื่อ? เห่อหมอยเพิ่งเคยเล่นโม่งก็หัดแหกตาดูหน่อยว่าเขาเล่นกันยังไง ตอนมึงตั้งกระทู้เซิร์นก็เขียนไว้ว่าถ้าไม่มีประเด็นให้ใช้มู้รวม จะสะเหล่อตั้งเหี้ยอะไรอีก