Fanboi Channel

คุณฟ.ที่แต่งฟิคแด๊ดดี้ คฉ. จฉ. คิดว่าตัวเองแต่งสนุกนักหรอ

Last posted

Total of 31 posts

28 Nameless Fanboi Posted ID:ItXDaSoAiy

อ่ะ เขาออกมาขอโทษ สำนึก มีคนเมนชั่นเข้าไปพูดคุยประเด็นนี้(ซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าใช่คนในโม่งรึเปล่า) จบเรื่อง แยกย้ายจ้า