Fanboi Channel

ตำหนักหอสมุดจีนออนไลน์ [ตำหนักที่ 1]

Last posted

Total of 708 posts

570 Nameless Fanboi Posted ID:vlxxTgyDpZ

ตอนนี้กำลังอ่าน ลำนำนางพญา อยู่ ไปลองดำมาได้ 50 กว่าตอนละ คาร์แรกเตอร์ พระ-นาง โอเคอยู่ ไม่น่ารำคาญ

แล้วเห็นมีคนเอา https://www.novelupdates.com/series/quick-transmigration-system-male-god-come-here/ อันนี้มาแปลไทย
เรื่องนี้เราชอบมาก คนเขียนโครตจิกกัด เปิดเรื่องด้วยเรื่องสุดน้ำเน่าแล้วขยี้ๆได้โครตตลก เป็นนิยายระบบที่เราตามอยู่ตอนนี้
จริงๆเรื่องนี้ถ้าได้คนแปลเดียวกับ why not soar your majesty จะดีมาก เพราะภาษาต้องใช้แนวๆนั้น เนื่องจากตัวละครมีความเกรียนสูงมาก