Fanboi Channel

ท่านเอลิซ่า กับเกมจีบหนุ่มสดใสสุดมุ้งมิ้ง *✲゚*。✧٩(・ิᴗ・ิ๑)۶*✲゚*。✧ [ คามิลตายครั้งที่ 2 ]

Last posted

Total of 213 posts

212 Nameless Fanboi Posted ID:aJZ5E3SkMJ

>>211 กุขัดใจตรงสรรพนามด้วย เจอรัชทายาทโผล่มาเรียก ผม-เธอ ละหมดอารมณ์

อ่านเรื่องอื่นก็ไม่ติดใจอะไร กะเรื่องนี้สงสัยติดที่แปลในเว็บแต่ก่อนใช้ ข้า-เจ้า แล้วมันเข้ากะบรรยากาศในเรื่องดีมั้ง