Fanboi Channel

แหล่งรวมนักเขียนเสิ่นเจิ้น แนวโบราณ [จวนที่ 2]

Last posted

Total of 143 posts

140 Nameless Fanboi Posted ID:rqvn2GxiCT

>>137 เคยอ่านเหมือนกัน ประมาณว่าโอรสสวรรค์บุตรมังกรอะ ร่างกายเลยต้องเพรียบพร้อมสมบูรณ์แบบ ไม่มีตำหนิหรือพิการ แต่รุ่นหลังๆก็มีนักวิชาการศึกษาแล้วว่าบางองค์พิการแต่คงปกปิดไว้+ยุคหลังๆเริ่มไม่ค่อยเคร่งธรรมเนียมกันแล้ว