Fanboi Channel

[BNK48 Fanfiction] #2

Last posted

Total of 556 posts

552 Nameless Fanboi Posted ID:TBsLEji7pW

กาพย์ครบรอบวันเกิด ๒๒ ปี พข (กาพย์ฉบัง ๑๘ แบบสัมผัสคำที่ 4 )

๏ สิบแปดกุมภาเวียนมา ชาตะสุดา
ก่อนมาฆบูชาหนึ่งราตรี

๏ พระธาตุเชิงชุมเป็นศรี ให้ยุพดี
ชีวีสุขสันต์พาขวัญสุขใจ

๏ ขอพระธาตุดุมคุ้มภัย เวรภัยใดใด
โรคภัยไรไรบ่มาข่มเหง

๏ ขอพรนารายณ์เจงเวง งานการบ่เกรง
ศิลป์เพลงสร้างสรรบรรเลงสื่อสาย

๏ ไหว้พุทธน้ำทิพย์งามกาย ให้ผิวผ่องพราย
จากงายสายเย็นย่ำค่ำโสภา

๏ ไหว้พระวัดป่าสุทธา ต่อเจอปัญหา
ปัญญาแก้ไขได้ดั่งใจจง

๏ ขอให้เงินทองมั่นคง รายได้ไหลตรง
หวังสิ่งใดนาราคาลงพลัน

๏ ขอให้ครอบครัวสุขสันต์ ทุกเมื่อเชื่อวัน
พาขวัญและแฟมมิลี่ดีเอย

mv ประกอบ ep. https://www.youtube.com/watch?v=jqYxyd1iSNk

บทแปล
บท ๑ ครบรอบวันคล้ายวันเกิด 18 ก.พ. ตามจันทรคติคือ ก่อนวันมาฆบูชา 1 วัน
บท ๒ ขอพรจากพระธาตุเชิงชุมให้มีความสุข
บท ๓ ขอพรจากพระธาตุดุมให้คุ้มภัย อันตราย และ การเจ็บไช้ได้ป่วย
บท ๔ ขอพรจากปราสาทนารายณ์เจงเวงเป็นพระธาตุด้วย (ตามตำนานผู้หญิงสร้าง) ให้การงานดี
บท ๕ ขอพรจากพระพุทธที่วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ ให้ผิวพรรณ หน้าตาดีตั้งแต่เช้ายันค่ำ (ขอให้สวยตามจำนวนองค์พระ)
บท ๖ ขอพรวัดป่าสุทธาวาส ขอให้มีปัญญา
บท ๗ ขอให้มีเงิน หวังซื้อสิ่งใด ขอให้มันลดราคา
บท ๘ ขอให้ครอบครัวมีความสุข

เหตุที่เลือก กาพย์ฉบัง ๑๘
1. พข เกิด วันที่ 18
2. เลือกแบบสัมผัสที่ 4 เพราะใน 1 บท จะมี๓วรรค เป็น ๖ ๔ ๘
และ พข ชอบเลข ๘
สรุป มี ๘ บท ๘ บาท ๒๔ วรรค