Fanboi Channel

นิยายจีนกำลังภายในแฟนตาซี

Last posted

Total of 216 posts

204 Nameless Fanboi Posted ID:8daPCiBgmk

>>202 กูนึกออกแค่พี่จ้าวเฟิงของกู(King of gods) พี่แกแทบจะตายด้านเรื่องผู้หญิงอยู่แล้ว ถึงจะมีเมียสองคนก็เถอะ แล้วก็ไม่ได้วอนหาเรื่องใครก่อนด้วย

>>203 สนับสนุนด้วยคน ถ้ามีนางเอกละน่ารำคาญก็อย่ามีเลยดีกว่า