Fanboi Channel

นิยายจีนกำลังภายในแฟนตาซี

Last posted

Total of 192 posts

177 Nameless Fanboi Posted ID:JAFLZwDHeM

>>173
เฮียจางแห่งหสม.
.
.
.
.
.
ยังไม่ได้เป็น
ชีหายต๋อมไปอยู่ตระกูลจอมปราชญ์
ฮีพยายามจะเข้าเรียนที่โรงเรียนที่พวกนั้นไปเรียนกันอยู่
ถล่มสถาบัน 'อาจารย์' ไปอีกหนึ่งแห่ง
ตอนนี้สอยเข็มเจ็ดดาวมาได้แล้ว
กูพึ่งรู้ว่านางเอกที่จริงโผล่มาตั้งแต่ต้นๆเรื่องแล้วววววว
.
.
.
.
.