Fanboi Channel

ช่วยอ่านและวิจารณ์นิยายหน่อยจ้า [ไม่ใช่แนวล้นเว็บแน่นอน]

Last posted

Total of 12 posts

10 Nameless Fanboi Posted ID:zF6HjEbpSy

>>9 แล้วไอ้กระทู้ red artifact ข้างล่างอันรองสุดท้ายคืออะไรวะ มึงดมกาวเยอะไปจนสายตาเสียเหรอ ถึงมองไม่เห็น