Fanboi Channel

นิยายจากโม่งโดยโม่งเพื่อโม่ง

Last posted

Total of 687 posts

410 Nameless Fanboi Posted ID:3inQZ93oIl

>>409 แรกๆ สังเกตเห็นความพยายามจะฟองเบียร์ แต่พอถึงครึ่งหลังสำนวนมิงกลับมาเป็นของตัวเอง การเล่าเลยกระชับขึ้นเอาดื้อๆ แต่ก็ขอบใจมาก

ลึกๆ แล้วมิงทำให้กุนึกถึงโม่งที่แต่งนิยายว่าตัวเองแต่งนิยายแนวกระแสในเด็กดวก แล้วมียอดวิวถล่มทลาย มีอยู่ตอนนึงมันจงใจเขียนผิดหลายคำ ใช้คะ/ค่ะ ผิดรัวๆ จนกุยอมรับในความพยายามของแม่งเลย