Fanboi Channel

Syosetu-ka ni Narou [นิยายนาโร่]

Last posted

Total of 442 posts

442 Nameless Fanboi Posted ID:qsRccq.5Zu

กูคาใจตรงคนแต่งเขียนให้ซิลเวสเตอร์สั่งให้วิลไฟร์ไปเป็น Gibe Gerlach ด้วย ดูย้อนแย้งดีทั้งที่มานาน่าจะขาดแคลนเพราะคนมานาเยอะหายไป 2 ก่อนหน้านี้ก็ส่งคนอื่นไปเป็น Gibe ได้ แถมยังต้องรอเป็นปีกว่าจะเรียนจบ ไม่เมคเซนต์เลย