Fanboi Channel

กระทู้พูดคุย Web Novel I

Last posted

Total of 447 posts

446 Nameless Fanboi Posted ID:9b1QLs2dg1

พวกมึงเคยเจอคอมเม้นท์ผีห่าซาตานปากหมาสักแต่ด่าแต่ติไหม กูเห็นคนในกลุ่มนิยายแคปมาบ่นบ่อยจนกูสงสัยว่ามีนักอ่านแบบนี้จริงๆหรอ อันนี้กูไม่ได้อยู่วงการนิยาย กูไม่รู้จริงๆ;;