Fanboi Channel

กระทู้พูดคุย Web Novel I

Last posted

Total of 364 posts

358 Nameless Fanboi Posted ID:nGnLKazkNr

มึงงง กูเพิ่งเห็นข่าวในครันชี่โรล บากะริน่าจะทำอนิเมเหรอวะ ใครช่วยยืนยันให้กูที

เออ ถามตรงนี้ถูกที่ปะวะ