Fanboi Channel

ตำหนักหอสมุดจีนออนไลน์ [ตำหนักที่ 2]

Last posted

Total of 567 posts

565 Nameless Fanboi Posted ID:/c2mSst673

กูโกรธคนว่าน้องเสียทีเกิดสองชาติ เขาไม่ได้อ่านต้นๆ เรื่องเปล่าวะ เห็นบรรยายเยอะเลยข้ามๆ งี้ปะ เลยไม่รู้พฤติกรรม นิสัยนางเอกชาติก่อน ถเาจะอ่านแล้วแซะไปเรื่อยนี่ก็อยากให้เธอหยุดแล้วไปอ่านเรื่องอื่นที่นางเอกย้อนกลับมาแล้วก็เอาแต่เเค้นๆ ตามจองผลาญเขา ไม่ต่างจากเป็นตัวร้าย