Fanboi Channel

ตำหนักหอสมุดจีนออนไลน์ [ตำหนักที่ 2]

Last posted

Total of 396 posts

378 Nameless Fanboi Posted ID:ZPnGpuahZy

>>377 ถ้า LC นิยายที่จบแล้วมาแปล ก็น่าจะบอกก่อนว่ากี่ตอน นี่เกิน 500 ตอนก็ไม่คิดจะกดอ่านแล้ว
แต่นิยายออนไลน์นักเขียนก็เขียนไปเรื่อยๆ คนอ่านไม่รู้หรอกว่าจะจบในกี่ตอน ถ้า LC มาตอนนิยายไม่จบคนแปลก็ไม่รู้หรอกว่าจบเมื่อไหร่