Fanboi Channel

ตำหนักหอสมุดจีนออนไลน์ [ตำหนักที่ 2]

Last posted

Total of 387 posts

377 Nameless Fanboi Posted ID:tuMKBM0S1O

>>372 จริง แบบนี้เกลียดสุด แล้วตอนเอามาลงแรกๆ ก็จะไม่บอกว่ามีกี่ตอน อ่านจนติด แม่มมี 1500+ตอน กุเทหลายเรื่องแล้ว ไม่จริงใจแต่แรก ถ้าบอกก่อนแล้วเราอ่านจนติดก็จะตามต่ออยู่หรอก