Fanboi Channel

นิยายเด็กดีบทที่ 32 (DDN XXXII) ภาคีเม้าท์มอยฟาดปากกับอาการขี้เรื้อนขี้กลากของเหล่าเกรียนหัวถอก ทวงคืนโม่งสับสู่ประชาโม่ง กลับมาสับเถอะที่บ้านให้อภัยแล้ว How to แมส แมสอย่างไรไม่ให้ฮีเคียวรุตัน

Last posted

Total of 371 posts

266 Nameless Fanboi Posted ID:EkZTAD5R6m

>>256 ขึ้นอยู่กับว่าจบยังไง
ถ้าจบแบบ นอนฝันเป็นตุเป็นตะ = เหี้ย
ถ้าจบแบบ มีร่องรอยหลักฐานว่าเรื่องในฝันเกิดขึ้นจริง เช่น แผลเป็นตามตัว รอยสัก ฯลฯ = เวรี่กู้ด