Fanboi Channel

โปรแกรมเมอร์ที่รัก [โปรแกรมที่ 2]

Last posted

Total of 387 posts

378 Nameless Fanboi Posted ID:Sm9zmp/nbK

>>377 อ่านแล้วคิดว่าเลือกถูกนะ เพราะตอนนีส่วนตัวได้เงินโอเคแต่เนื้องานไม่ชอบเลยก็sufferอยู่เหมืนกัน คิดว่าถ้าเลือกeไปตอนแรกอาจจะแฮปปี้กว่านี้