Fanboi Channel

โปรแกรมเมอร์ที่รัก [โปรแกรมที่ 2]

Last posted

Total of 203 posts

20 Nameless Fanboi Posted ID:lujr75X2C7

>>19 เค้าคิดหัก/คืนเงินเป็นรายเดือนเลย ถ้าลาเกินก็โดนหักตังไปตาม เงินเดือน/จำนวนวันทำงานของเดือนนั้น
ดูเหมือนเยอะแต่กูว่าไม่เยอะ เพราะลาอะไรก็โดนนับเป็นลาหมด เหมือนกึ่งๆเป็นลูกจ้างรายวัน