Fanboi Channel

โปรแกรมเมอร์ที่รัก [โปรแกรมที่ 2]

Last posted

Total of 190 posts

19 Nameless Fanboi Posted ID:QXkJfYcSNC

>>18 ก็ดีนี่หว่า แต่หมายถึงว่าถ้าทำงานแค่ 5 เดือน ก็ลาได้แค่ 5 วันป่าววะ ใช้วันเกินเดือนทำงานไม่ได้ ?