Fanboi Channel

[Microsoft] ต...ตั้งเพราะไม่มีกระทู้เท่านั้นแหละ ไม่ได้อยากจะตั้งหรอกนะ!

Last posted

Total of 127 posts

125 Nameless Fanboi Posted ID:LS+kNZF58+

ไม่รู้แป้นเจ๊งรึวินโดว์ เวลากดเปลี่ยนภาษา กูก็มั่นใจว่ากดลงแล้วนะแต่มันก็ไม่เปลี่ยนจนต้องมองแป้นถึงผ่าน