Fanboi Channel

โม่งมิตรสหายนักคณิตศาสตร์ท่านหนึ่ง

Last posted

Total of 5 posts

1 Nameless Fanboi Posted ID:HOWDuNYivG

คณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาการคำนวณ ไม่ใช่วิชาที่เรียนวิธีแทนค่าสูตรหรือแปลงสูตร ไม่ใช่วิชาที่ท่องจำสูตร แต่เป็นวิชาที่สอนกระบวนการคิด ซึ่งกระบวนการคิดนี้ ไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับโลกแห่งความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อยก็ได้ แต่ในระยะเริ่มแรก การสอนกระบวนการคิดโดยยึดโยงกับโลกแห่งความเป็นจริง จะสอนกระบวนการคิดได้ง่ายกว่า

คณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคใหม่ กระบวนการคิดที่ได้จากการเรียนคณิตศาตร์สามารถนำไปใช้ได้กับทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นบริหารธุรกิจ หมอ ชีววิทยา ประวัติศาสตร์ เพราะคณิตศาสตร์คือ กระบวนการคิดหาเหตุผลนั่นเองครับ

2 Nameless Fanboi Posted ID:C5PJxHODFP

บ่นควยไร

3 Nameless Fanboi Posted ID:4Q4IOnswrC

จริง ๆ ขาดอีกหลายอย่างมากครับ ไม่ใช่เฉพาะ quantum computing ความรู้บ้านเราพื้น ๆ มากครับ ลองไปดูว่าเขาสอนอะไรกันที่ MIT OCW ครับ

4 Nameless Fanboi Posted ID:b7l8oG2JAH

One more teaser สำหรับ "Computational Plays" ครับ

ผมเชื่อว่า ความเข้าใจคณิตศาสตร์มีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ และมันจะเป็นตัวตัดสินอะไรหลายๆ อย่างมากขึ้นเรื่อยๆ .....

ภาษาสากลที่สุด ไม่ใช่อังกฤษหรือจีน ไม่ใช่ภาษาโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ ... แต่เป็นคณิตศาสตร์ครับ

การสอนคณิตศาสตร์และโค้ดดิ้งให้เด็ก การสร้างพื้นฐานให้เด็ก เป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นก็จริง ......

แต่กลไกหนึ่งที่สำคัญมาก คือต้องให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองเข้าใจด้วยว่ามันคืออะไร .... การช่วยกันสร้าง Parent Education เป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ใช่แค่เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของลูก แต่เป็นเรื่องความเข้าใจวิชาการและทิศทางต่างๆ ของโลกด้วย ......

โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญมาก แต่มีแนวโน้มจะเข้าใจผิดกันหมด

ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่า สอนเด็กไปเถอะ แต่พ่อแม่ยังไม่เข้าใจ ก็ยังจะมองเป็นอีกแบบหนึ่ง สุดท้ายก็กลายเป็นเอาสิ่งที่ตัว​(พ่อแม่)เองยังเข้าใจเป็นตัวตั้งและไม่ฟังเด็กหรือสิ่งที่เด็กถูกสอนมาอยู่ดี

===========

"วิชาคณิตศาสตร์" ในแบบที่เราเรียนมาทั้งหมด .... มันไม่ใช่คณิตศาสตร์อย่างที่มันควรจะถูกเข้าใจครับ ......

5 Nameless Fanboi Posted ID:SxeTGEA126

ตั้งแต่เริ่มศึกษา Complex System Theory (ต่อยอดมาจาก Chaos & Fractals) .... และ Self-Organization Criticality .... ผมก็มีทฤษฎีของตัวเองเรื่องหนึ่ง ที่คิดมาตลอด ....

ผมเชื่อว่ามันจริงนะ .....

แต่ไม่ค่อยได้คุยกับใคร นอกจากลูกศิษย์คนที่สนิทๆ ไม่กี่คน (ตั้งแต่สมัยเป็นอาจารย์ใหม่ๆ โน่น) .... เพราะมันดูไกลตัวจังเลย ดูเพ้อเจ้อ ฯลฯ

แต่เห็นอะไรหลายๆ อย่างในโลกตอนนี้ ตอนปัจจุบันนี้แหละ .... และประกอบกับเริ่มศึกษาเรื่องบางเรื่องแบบจริงจังมากขึ้น (ไม่ขอบอกละกันว่าเรื่องอะไร) .... ชักรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆ เข้าไปทุกที .....

มันไม่ได้ไกลตัวขนาดนั้นอ่ะเนอะ ..... และเราก็คงทำอะไรกับมันไม่ได้อยู่ดี