Fanboi Channel

ศาสดาจ๊อบจงสถิต ! Apple zealots only ! ทุกเรื่องเกี่ยวกับ Apple

Last posted

Total of 869 posts

866 Nameless Fanboi Posted ID:YzdqVvn4/3

>>865 เป็นกุเอา 11 พอละ ไม่ได้สนใจเรื่องกล้องอะไรมากมาย แถมหลายๆรีวิวทั้งไทยเทศก็บอกว่า lidar ที่เปิ้ลใส่มาใน 12 มันยังไม่ได้ทำให้คุณภาพเรื่องรูปทิ้งห่างจาก 11 เท่าไหร่