Fanboi Channel

สมาคมแม่บ้านค่ายแดง AMD - Ryzen Hype

Last posted

Total of 102 posts

89 Nameless Fanboi Posted ID:/adjqJXRav

มีเว็บคุยเรื่องคอมอะไรนอกจาก ocz บ้างไหม ไม่ได้เข้าไปนานทำไมตอนนี้มันเละเทะอย่างนั้นวะ โดนแสปมรัวๆแทบทุกห้อง