Fanboi Channel

โปรแกรมเมอร์ที่รัก

Last posted

Total of 970 posts

902 Nameless Fanboi Posted ID:cd84HGkl8z

>>901 แค่นั้นก็เกินพอ ส่ิงที่มึงควรทำคือลองเขียน project มาซัก 1-2 ตัวก่อน จากนั้นไปดูเครื่อง opp แล้วเอา project เดิมมาเขียนใหม่
ถ้ามึงบ่นกว่า project เดิมที่เขียนไป กาก นั้นคือมึงสอบผ่านแล้ว

เข้าเรื่องอยากเขียน เกมง่ายๆ ไปหา game engine ซักตัวมาลองเล่นดูดีกว่า ไปเอา C มาเขียนทั้งหมด เดี๋ยวมึงได้บ้าตายก่อน คอนเซ็บที่ต้องเล่นกับ time frame คือส่ิงที่ต้องเรียนรู้อันดับแรก

สำหรับ Game engine ถ้าให้แนะนำ แบบใช้ยาวก็ Unity
แต่ถ้ามึงเป็นมือใหม่จริงๆ กูแนะนำให้เริ่มที่ Clickteam Fusion ก่อนจะดีกว่า ถึงพีเจอร์เก่าแล้ว แต่สำหรับทำเกมง่ายๆ ก็เกินพอ อีกอย่างระยะเวลาในการเรียนรู้ engine นี้สั้นมาก ไม่เกินอาทิตย์น่าจะได้เกมง่ายๆ เป็นรูปร่างซักตัว ให้มึงเค้าใจคอนเซ็บ เรื่อง time frame แล้วค่อยโดดไปเล่น Unity ต่อ