Fanboi Channel

สมาคมแม่บ้านวงการไอที

Last posted

Total of 924 posts

923 Nameless Fanboi Posted ID:k7QXt77Wlf

>>918 เพราะจีนมันรู้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการของที่ดีมาก แต่ต้องการของถูกและดีพอใช้ มันเลยขายได้ ที่จริงยี่ห้อนี้แม่งก๊อปเครื่องใช้ไฟฟ้าของยุ่นมาขายเยอะเหรี้ยๆ แต่คนไตที่ไม่ค่อยตามข่าวก็บอกยี่ห้อนี้ทำนวัตกรรมให้โลกอีกแล้ว บลาๆๆ