Fanboi Channel

ขอคำแนะนำ+รีวิว มือถือ/คอม/แล็บท็อป/แท็บแล็ต/อุปกรณ์เสริม ยันร้านซ่อม

Last posted

Total of 56 posts

53 Nameless Fanboi Posted ID:tFDyf0DH0z

ถ้าได้ลองสัมผัส m1 แล้วมึงจะลืม notebook แบบเก่าไปเลย แบตอึต ไม่ร้อน เร็วปรู๊ดปร๊าด เอาออกไปข้างนอกไม่ต้องเอา adapter ไปเลย เหมือนพก table เลยยังไงยังงั้น ถ้าทำงานปรกติอยู่ได้ทั้งวันสบาย