Fanboi Channel

The Rise of Androids กระป๋องเขียวผงาด!! [4.0 Ice Cream Sandwich]

Last posted

Total of 142 posts

112 Nameless Fanboi Posted ID:S5I9W2YXQe

ว่าจะดูมือถือเล่นเกมสักเครื่อง มีแนะนำไหมอ่ะมึง
- เล่นเกม (พวก แฟมิลี่ไอร์แลนด์ มีเกมประมาณอาร์คไนท์อยู่เกมเดียว นอกนั้นเล่นๆโหลดๆประปราย)
- ถ่ายรูปลงไอจีบ่อยๆด้วย (ถ่ายของ ไม่ถ่ายคน)
- ขอแบตไม่ร้อน/เคสหาง่ายหน่อย กุใช้โนเกีย 8 แล้วชีวิตเส้าหมองมาก ลาก่อยโนเกีย ORZ