Fanboi Channel

กระทู้ถามปัญหาเทคโนโลยี

Last posted

Total of 890 posts

882 Nameless Fanboi Posted ID:ea/SPwwCQD

กุย้ายข้อมูลจาก iphone เครื่องเก่ามา เครื่องใหม่ ทำไมกุเปิดดูพวก เอกสาร (File) รวมรีวิววีรชนในกลุ่มบน facebook ไม่ได้วะ และแม่งเป็นทุกกลุ่มไม่ใช้แค่กลุ่ม FGO จะเข้าไปอ่านเนื้อเรื่องเกม WH40k หรือเกมอื่นๆ เลยเวลากด File แม่งเข้าไม่ได้ จิ้มไปแม้งก็ไม่มีไรเกิดขึ้น มีวิธีแก้เปล่าวะ