Fanboi Channel

กระทู้ถามปัญหาเทคโนโลยี

Last posted

Total of 524 posts

413 Nameless Fanboi Posted ID:Ij80mYMWaF

ถามในนี้ได้ปะ คือ photoshop cc กูเปิดใช้ไม่ถึงสองนาทีเเม่งค้างปิดไปเองพอใช้อีกรอบโน้ตบุ้คกูเเม่งจอฟ้าเลย เหี้ยไรเนี่ย ของจําเป็นเเท้ๆ มึงบอกกูทีดิเครื่องกูกากขนาดนั้นเลยเรอะ
core i7
ram 8
gtx 950m
window 10 pro
ช่วยทีของสําคัญใว้ทํางานส่งจารด้วยฉิบหาย