Fanboi Channel

Galaxy s20 Fe

Last posted

Total of 6 posts

1 Nameless Fanboi Posted ID:/SERN6BWP3

สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆในบอร์ดนี้ทุกคน
ในตอนนี้ทางSamsung ก็ได้ปล่อยเจ้า
Galaxy s20 Fe ออกมาวางจำหน่ายกัน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยต้องบอก
ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเสป็คหรือเรื่องราคายิ่ง
ตอนนี้มีโปรจองแล้วได้อัพเกรดด้วยต้อง
บอกว่าคุ้มจริงๆนะครับตัวนี้
https://wow.in.th/oo43e

2 Nameless Fanboi Posted ID:TN2ZHu8Wex

มู้ขยะโฆษณา ดันให้ตก

3 Nameless Fanboi Posted ID:TN2ZHu8Wex

มู้ขยะโฆษณา ดันให้ตก

4 Nameless Fanboi Posted ID:TN2ZHu8Wex

มู้ขยะโฆษณา ดันให้ตก

5 Nameless Fanboi Posted ID:TN2ZHu8Wex

มู้ขยะโฆษณา ดันให้ตก

6 Nameless Fanboi Posted ID:TN2ZHu8Wex

มู้ขยะโฆษณา ดันให้ตก