Fanboi Channel

กระทู้นักร้อง นักดนตรี นักพากย์ Fandub โคฟเวอร์ อุไตเตะ บลาๆๆ แห่งประเทศไทย V22

Last posted

Total of 730 posts

588 Nameless Fanboi Posted ID:vSAdy6UsTQ

เราว่าเรื่องของวีทูปเบอร์คนใหม่อ่ะ พวกเรามาสนใจกับผลงานปัจจุบันดีกว่านะ เพราะ อาจจะละทิ้งชื่อเก่า เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ในฐานะวีทูเบอร์งี้