Fanboi Channel

โม่งนักคอส รวมเทคนิค ประสบการณ์และข่าวสาร เพื่อการคอสที่สวยเลิศ [No นินทา]

Last posted

Total of 523 posts

517 Nameless Fanboi Posted ID:H/EA6irMzG

เพื่อนโม่งพอจะมีวิธีแต่งตัวละครผมขาวยังไงให้รอด ไม่บ้งบ้าง คือเราต้องคอสตัวละครผมขาวแต่ผิวเราค่อนข้างเหลืองไปทางค้ำ ใครรู้วิธีช่วยบอกเราหน่อย