Fanboi Channel

โม่งนักคอส รวมเทคนิค ประสบการณ์และข่าวสาร เพื่อการคอสที่สวยเลิศ [No นินทา]

Last posted

Total of 559 posts

514 Nameless Fanboi Posted ID:Xv5Qpf67b8

ถามหน่อยคั้บเพื่อนโม่ง ถ้ากูจะคอสตลค.ตาสีดำ แต่กูสายตาสั้นแล้วก็ไม่อยากใส่คอนแทค(ไม่กล้าใส่5555) กูใส่แว่นจริงกูได้มะ เป็นกรอบเหล็กกลมๆธรรมดา จะน่าเกลียดป่าว
เอออีกเรื่อง คอสไปงานคนเยอะๆนี่ใส่แมสกันมั้ย ทำไงไม่ให้หน้า-แมสเละอะ ขอบคุณล่วงหน้านะ