Fanboi Channel

โม่งนักคอส รวมเทคนิค ประสบการณ์และข่าวสาร เพื่อการคอสที่สวยเลิศ [No นินทา]

Last posted

Total of 408 posts

402 Nameless Fanboi Posted ID:s6lp..xDTI

>>401 ใช้ง่ายนะ กูใช้บัตรเครดิตพี่สางกูตัดบัตรจ่าย แต่ระยะเวลารอของต้องทำใจหน่อยนึง เพราะนาน แล้วแต่ร้าน/ของที่มึงสั่งด้วย

มีตากล้องคนไหนแนะนำกูบ้างมั้ย ไม่ได้คอสนานแล้ว เพื่อนก็เลิกคอสแยกย้ายไปทำงานกันหมดละ ToT