Fanboi Channel

โม่งนักคอส รวมเทคนิค ประสบการณ์และข่าวสาร เพื่อการคอสที่สวยเลิศ [No นินทา]

Last posted

Total of 413 posts

395 Nameless Fanboi Posted ID:qy0v7zoSxm

>>392 มันก็มีหลายๆเกรด หลายราคา คือต้องถามก่อนว่ามึงต้องการแบบไหน งานเร็ว CGเน้นๆ แสงเต็มๆ หรือว่าคอมโพสเป็นหลักแล้วมึงต้องการให้เขาแต่งกี่รูป CGกี่รูปอะไรยังไงมึงต้องมีรายละเอียดทั้งหมดไม่งั้นพอจ้างไปถ่ายแล้วออกมาไม่ถูกใจก็ดราม่ากันอีก