Fanboi Channel

กระทู้นักร้อง นักดนตรี นักพากย์ Fandub โคฟเวอร์ อุไตเตะ บลาๆๆ แห่งประเทศไทย V21

Last posted

Total of 690 posts

645 Nameless Fanboi Posted ID:BeI7qECn/Q

>>644 อยากรู้คำว่าโอเคของแต่ละคนอ่ะ ถ้านายบอกโอเคพอจะอธิบายได้มะ แบบ รีวิวโวคอล พีวี มิกซ์ อิลัสเลย อะไรเงี้ยะ