Fanboi Channel

กระทู้นักร้อง นักดนตรี นักพากย์ Fandub โคฟเวอร์ อุไตเตะ บลาๆๆ แห่งประเทศไทย V21

Last posted

Total of 565 posts

492 Nameless Fanboi Posted ID:nabNDAZKWd

>>489 ก็แค่ Pitch Shifter + Automation ท่อนที่สับๆก็แค่ตัดคำเดิมมา แล้วก็อปวางซ้ำๆเรียกว่า Glitch อาจจะดูเหมือนหวือหวาแต่ที่จริงเบเบ ทำไม่ยากหรอก ลองดูเพื่อน