Fanboi Channel

[มูฟออนเป็นกระบวนท่า] โม่งคอมมูไยบะเยอะชิบหาย

Last posted

Total of 967 posts

386 Nameless Fanboi Posted ID:fR4Cht855h

ว่าก็ว่าเถอะแชทแม่งตายสนิทมากเลยในเฟส สต๊าฟไม่คิดจะหาอะไรมากระตุ้นลูกมูหน่อยเหรอวะ?

ปล่อยให้คนออกไปเรื่อยเงี้ย? หรือสต๊าฟจะบอกกลายๆว่า "กูเทแล้ว" <<<?