Fanboi Channel

สารพันปัญหา งานอีเวนท์ in thailand กระบวนท่าที่ 13

Last posted

Total of 439 posts

437 Nameless Fanboi Posted ID:+000fdOjde

>>433 ตามจากชื่องานก่อน อย่างเช่น Comic Square (ค่ายเดียวกับงาน Original Connect)​ แล้วก็มีงาน Comic Avenue ที่เป็นสองงานประจำปีในบ้านเราแล้ว ถ้าจะตามที่เหลือก็ตามเซอร์เคิลดังๆที่ออกงานบ่อยๆของด้อมอื่นๆ มึงจะรู้เองว่าจะมีงานอะไรบ้าง