Fanboi Channel

สารพันปัญหา งานอีเวนท์ in thailand กระบวนท่าที่ 13

Last posted

Total of 429 posts

248 Nameless Fanboi Posted ID:PDE0.ZYBM2

>>246 ปกติช่วงนี้จะเงียบอยู่แล้วนะ เป็นช่วงเวลาคนได้บูธไปปั่นของลงงานกัน ถึงแม้ความเป็นจริง มันจะปั่นตาแหกกันเดือนสุดท้ายก่อนเดดไลน์ก็เหอะ ฮ่าๆๆ