Fanboi Channel

สารพันปัญหา งานอีเวนท์ in thailand กระบวนท่าที่ 13

Last posted

Total of 326 posts

234 Nameless Fanboi Posted ID:.fW7K2GxDs

>>233 ไปขุดเพจงานมาสรุปตามนี้
ปี 5 3/11/2019
ปี 4 30/9/2017
ปี 3 8/10/2016
ปี 2 11/10/2014
ปี 1 27/10/2013

สรุปมันมีช่วง ปี 2 ไป 3 กับ 4 ไป 5 ที่เว้นช่วงว่ะ ไม่ได้ทุกปี แต่พอนึกออก ช่วง 2 ไป 3 เขาหาที่จัดงานไม่ได้อยู่

>>232 ในทวิตแม่งานชุดแรกบางคนมีทวิตพูดว่าส่งมอบงานให้รุ่นใหม่นะ