Fanboi Channel

พูดคุยเรื่องคาเฟ่คอสเพลย์อีเว้นท์ในไทย

Last posted

Total of 98 posts

80 Nameless Fanboi Posted ID:oCoK/gNx/b

>>77 คนชมเยอะ แต่ก็แน่ล่ะมีแต่แคสเทพๆ เซอร์วิสกันแบบแสงออกตีน อาหารงั้นๆตามมาตราฐานเฟ่ทั่วไป น้ำอร่อย แต่กูไม่ชอบที่เชกิพร้อมกันหลายจุดมากไป แล้วปิดคิวใกล้ๆกัน คนที่กูจะถ่ายคือสามคนแรกที่เปิดคิว วิ่งถ่ายแทบไม่ทัน คิดท่าไม่ออกเลย เซ็ง