Fanboi Channel

พูดคุยเรื่องคาเฟ่คอสเพลย์อีเว้นท์ในไทย

Last posted

Total of 106 posts

79 Nameless Fanboi Posted ID:0jtIFqBDjv

>>77 แคสน่ารักดี อาหารนี่ วันเสาร์มีเมนูซาลาเปามั้งที่ออกมาแข็งเพราะวางตากข้างนอกโดนลมนานเกิน พอวันอาทิตย์ปรับใหม่ตามที่คนติไปก็แก้ไขนะ ที่กุไปส่องรีวิวคนอื่นมา