Fanboi Channel

โม่งปั่นโดโต้รุ่ง ย่ำรุ่งที่ ๕ - โดไม่เสร็จ ไม่มีขายโว้ยยย

Last posted

Total of 106 posts

86 Nameless Fanboi Posted ID:pzdj7Kueuv

>>85 >>85 มึงทำดินสอแล้วสแกนใช่มั้ย ไปจัดวางอีกทีในคอม ส่งพิมพ์
อยู่ที่คุณภาพเส้นกับเรื่องอะ สแกนเข้าคอมปรับภาพดีๆ ส่งพิมพ์เข้าเล่ม
มึงตั้งเกณฑ์ราคาไว้เท่าไหนตอนนี้